Rozliczenie podatkowe niemieckiej emerytury w

Transkrypt

Rozliczenie podatkowe niemieckiej emerytury w
Rozliczenie podatkowe niemieckiej emerytury w 2015 roku
Osoby pobierające niemieckie świadczenia emerytalne mają obowiązek złożyć roczną
deklarację podatkową w Niemczech. Obowiązek ten obejmuje także Polaków
pobierających niemiecką emeryturę.
Niestety więcej niż połowa niemieckiego świadczenia emerytalnego podlega opodatkowaniu
podatkiem dochodowym (Einkommensteuer). W związku z tym, że niemiecki ustawodawca
nakłada obowiązek opodatkowania emerytur, to emeryci muszą corocznie składać deklaracje
podatkowe, w których wykazują wysokość otrzymanego świadczenia za rok ubiegły. W 2015
roku emeryt dokonuje rozliczenia za 2014 rok. Jest to obowiązek bardzo uciążliwy –
szczególnie dla osób otrzymujących niewielkie emerytury. Nawet te niskie świadczenia trzeba
wykazać.
Co raz więcej seniorów płaci podatki, a z tytułu otrzymywania renty musi składać każdego roku
deklarację podatkową. Powodem jest tzw. odroczone opodatkowanie. Pozostaje już tylko
niewielka część renty wolna od podatku. Im później przejdzie się na rentę, tym ta część będzie
mniejsza. Seniorzy, którzy w roku 2005 lub wcześniej pobierali rentę mogą skorzystać z kwoty
wolnej od podatku jeszcze większej niż 1.500 euro miesięcznie w ciągu roku. Kto w 2014 roku
został rencistą, ten ma prawo skorzystać z odliczenia miesięcznie 1.220 euro. Dla coraz
większej liczby seniorów oznacza to, że muszą zbierać dokumenty, rachunki oraz wszelkiego
1/3
Rozliczenie podatkowe niemieckiej emerytury w 2015 roku
rodzaju potwierdzenia. Dzięki temu możliwe będzie ewentualne zmniejszenie obciążenia
podatkowego w sprawie zwrotu podatku dochodowego. Co może mieć wpływ na oszczędności
podatkowe? Wydatki na zdrowie, robotników lub pomoc domową. Samotny senior, który
przekroczy kwoty wolne od podatku, powinien zadbać o koszty, które pozwolą uzyskać zwrot
podatku dochodowego. Jeśli otrzymuje się dodatkowe przychody z tytułu prywatnego
ubezpieczenia lub najmu, to podatek musi zostać na nowo przeliczony. W tej sytuacji stosuje
się inne przepisy podatkowe. Najpóźniej do poniedziałku 1 czerwca 2015 musi zostać złożona
deklaracja podatkowa do niemieckiego Urzędu Skarbowego (ostatni dzień rozliczenia
podatkowego to 31 maja, który w 2015 roku przypada w niedzielę – z tego powodu czas na
rozliczenie podatku przesuwa się automatycznie na poniedziałek 01.06.2015). Za
pośrednictwem doradcy podatkowego istnieje możliwość rozliczenia się do końca roku. Kto z
emerytów i rencistów nie dokonał jeszcze rozliczenia podatkowego za ubiegły rok, ten
niezwłocznie powinien udać się do doradcy w celu sporządzenia deklaracji rocznej. W
przeciwnym razie osoba uchylająca się od złożenia deklaracji podatkowej musi liczyć się z
otrzymaniem wkrótce listu urzędowego wzywającego do dokonania rozliczenia.
Źródła własne.
Pobierasz niemiecką emeryturę ?
Dokonaj rozliczenia z nami !
2/3
Rozliczenie podatkowe niemieckiej emerytury w 2015 roku
Zadzwoń ! TEL: 34 34 70 200
3/3