mgr Piotr OKAS

Transkrypt

mgr Piotr OKAS
IMIĘ I NAZWISKO: Piotr Okas
E-MAIL: peteokas&up.krakow.pl
STOPNIE/TYTUŁY NAUKOWE I SPECJALIZACJA NAUKOWA:
magister nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
RODZAJ ZATRUDNIENIA: wykładowca
KATEDRA: Katedra Językoznawstwa Germańskiego
FUNKCJE W INSTYTUCIE: opiekun II roku studiów licencjackich dziennych
PROWADZONE KURSY:
Nazwa kursu: PNJA (Fonetyka)
Rodzaj studiów: licencjackie, stacjonarne i wieczorowe
Semestr: zimowy/letni
WYKSZTAŁCENIE
UCZELNIA: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
OKRES: 1982-1988
UZYSKANY STOPIEŃ NAUKOWY: magister filologii angielskiej
DYSERTACJA: „Lingwistyczne teorie zmian dźwiękowych”
ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
fonetyka i fonologia, historia języka
UDZIAŁ W KONFERENCJACH, SYMPOZJACH
2009, 3rd International May Conference on English Studies w Krakowie, Kraków,
Prezentacja (wspólnie z Anita Buczek-Zawiła): „Must learning of L2 necessarily mean
unlearning of L1”.
2007, 2nd International Conference on Teacher Education, Hiszpania, Cuenca,
Prezentacja (wspólnie z Anita Buczek-Zawiła): “Second language Interference: Does it feed
or does it bleed?” WYKŁADY GOŚCINNE
2010, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapeszt, (Węgry)
Panepistimo Kritis, Rethymnon, (Grecja)
2009, Vilniaus Pedagoginis Universitetas, Wilno (Litwa)
La Sapienza - Università di Roma, Rzym (Włochy)
2008, Istanbul Universitesi, Stambuł (Turcja)
2007, Panepistimo Kritis, Rethymnon, (Grecja)
Universidad de Granada, Granada (Hiszpania)
Universidad de Castilla – La Mancha, Cuenca, (Hiszpania)
PUBLIKACJE
1. „Must learning L1 mean un-learning of L2?”, w Misztal, M. and Trawiński, M. (eds.)
Current Issues In English Studies, Wydawnictwo UP Kraków, 2009, 125-132.
ISBN 978-84-7271-583-8
2. wspólnie z Anita Buczek-Zawiła, „Second Language Interference: Does it Feed or Does
it Bleed?”, w Ramos Gay, I; Moya Guijarro, A. J. and Albentoza Hernandez, J.I (eds.)
New Trends in English Teacher Education (Linguistics, Literature & Culture), Ediciones
de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca; 2008, 137-148.
ISBN 978-84-8427-653-1
Zaktualizowano 1.02.11 

Podobne dokumenty