ru Sotnia

Transkrypt

ru Sotnia
wersja 2.0
19.09.2013
Pyt 2
Jednostka w szarży (w rozproszeniu) przed wykonaniem ruchu podstawowego widzi flankę przeciwnika i szarżuje w jej kierunku. Po wykonaniu
ruchu podstawowego przez Jednostkę szarżującą,
a następnie szarżowaną, przed ruchem dodatkowym jednostka szarżująca częścią Podstawek widzi flankę, a częścią tył Jednostki szarżowanej. Czy
szarża może odbyć się tylko na flankę, czy zarówno
na flankę jak i tył Jednostki szarżowanej?
Odp: Stronę Jednostki na którą wykonuje się szarże
wyznacza się na początku każdej z faz. Jeżeli Jednostka wroga poruszy się, to przed wykonaniem
ruchu dodatkowego należy sprawdzić od nowa, na
które strony Jednostki można zaszarżować.
Pyt 3
Szarża oddziału A na dowódce - ten robi odskok,
a oddział A zatrzymuje się w ruchu podstawowym.
W fazie ruchu oddział B idąc na pomoc dowódcy
częściowo go zasłania (A go widzi i może wejść do
zwarcia tylko małą krawędzią Podstawki). Czy w
ruchu dodatkowym w rozproszeniu można zaszarżować tak by nie wejść w kontakt z B (zasięg ruchu
na to pozwala)? Co ze zwykłym oddziałem - wchodzi w kontakt incydentalny?
Pyt 1
Jednostka po lewej stronie to kawaleria w szyku
rozproszonym. Odstępy od Podstawek wynoszą 2
cm, a same Podstawki mają po 4 cm szerokości.
Ostatnia po lewej Podstawka znajduje się swoja
prawą krawędzią 42 cm od wroga po prawej stronie
rysunku, natomiast skrajna po prawej Podstawka
swoja prawą krawędzią 18 cm od wroga, na którego chce wykonać szarżę, będąc bokiem. Ostatnia Podstawka musi więc przebyć więcej niż ruch
podstawowy, czy wobec tego dochodzi do szarży w
podstawowym ruchu, mimo że ostania Podstawka
musi przebyć więcej niż 20 cm czy też dojdzie do
walki dopiero po przejechaniu ruchu dodatkowego. Co w przypadku kiedy odległość skrajnej
podstawki prawej takiej jednostki będzie się znajdować w okolicach 35 cm i ostatnia prawa Podstawka będzie około 53 cm od jednostki na którą ta
jednostka chce szarżować? Nie dojdzie do walki w
ogóle w związku z tym, że ostatnia Podstawka znajduję się poza zasięgiem ruchu dodatkowego i podstawowego, czy tez pierwsza Podstawka "pociągnie
do walki za sobą" ostatnią Podstawkę z jednostki ?
Odp: Jednostka nie może poruszyć się dalej niż najwolniejsza z Podstawek. W opisanej sytuacji należy
poruszać Podstawki od końca formacji (najdalsza
porusza się o 20, a każda kolejna tyle ile może, tak
aby nie wyjechać poza zasięg 2 cm od pozostałych).
Tak więc mimo że oddział znajduje się 20 cm od
wroga to do szarży w ruchu podstawowym nie dojdzie, gdyż Jednostka musi zachować koherencję. Podobnie byłoby gdyby np. część podstawek jednostki
znajdowało się za Przeszkodą, czy w Trudnym terenie.
Odp: Wszystko zależy od wzajemnego ustawienia
obu oddziałów. Np. przy powyższym ustawieniu jednostka A jest w stanie poruszyć się tak by spełnić wymogi szarży (obrót + ruch na wprost) i zetknąć się z
dowódcą (z jego narożnikem) Z kolei przy poniższym
ustawieniu:
2
Historycznie zwieranie szyku nie zawsze się udawało w idealnym momencie już po salwie. Czasem
przed...
Pyt 7
Doborowa Kawaleria szarżuje w szyku rozproszonym i zwiera szeregi. Jaki ma bonus za Impet?
Odp: +2. Liczy się szyk w WW.
Pyt 8
Doborowa Kawaleria - na która stronę uderzamy, a
zmiana szyku. Oddział zaczyna w szyku zwartym
- większość jest w strefie przedniej, Ale decyduje
się szarżować w rozproszeniu - czy wtedy szarżuje
tylko na przód (w całości oddziału), czy też wg podstawek?
Odp: Jak szarżuje w rozproszeniu to dostawia się
według Podstawek, jak się chce zewrzeć to musi
przestrzegać zasad dostawiania się w szarży w
szyku zwartym ze strony 63.
Jest to niemożliwe – pierwsza Podstawka wykonując
obrót zetknie się z jednostką B i dojdzie do kontaktu
incydentalnego. Druga Podstawka jednostki będzie
już jednak w stanie ominąć wroga i dostawić się do
dowódcy.
Nie ma i nie da się stworzyć reguł, które wyeliminują
takie sytuacje, lub będą je zawsze rozwiązywały.
Szarżujący ma pełne prawo poruszyć swoje Jednostki tak jak chce o ile nie łamie ograniczeń narzuconych przez zasady szarży i zasady ruchu Jednostek
w odpowiednim szyku. Jeżeli mimo to gracze nie są
w stanie dojść do porozumienia, należy wylosować
kto ma rację.
Pyt 9
Czy dowódca będący na drodze Pościgu może wykonać Odskok jak w reakcji na szarżę?
Odp: Tak. Zresztą nie tylko Dowódca. Pościg to
szarża tylko bez modyfikatorów za Impet.
Pyt 10
Szarżująca z Impetem kawaleria zostaje zaatakowana również z flanek i od tyłu. Czy podstawki walczące w bok i do tyłu mają również bonus za Impet
do trafienia? Czy mogą użyć wtedy bonusu z rohatyn/kopii?
Odp: Nie. Bonus z rohatyn i kopii przysługuje tylko w
walce z przeciwnikiem z frontu.
Pyt 4
Jednostka w Szyku Rozproszonym może wejść w
ruchu podstawowym do walki tylko jedną Podstawką. Pozostałe w ruchu dodatkowym mają wystarczający zasięg by dołączyć do walki - czy mogą
to zrobić?
Odp: Tak.
Pyt 11
W wiosce podstawka stoi 1 cm od płotka. Szarżuję,
ale fizycznie nie mam możliwości dostawić się między płotkiem a jednostką. Co się wtedy dzieje?
Odp: Jeżeli szarżującej Jednostce starczy Ruchu
na kontakt z Jednostką wroga (przejscie przez płot
i tego dodatkowego centymetra za nim), to może
zaatakować wroga, nawet jeżeli podstawka fizycznie nie zmieści się pomiedzy przeciwnikiem a przeszkodą. Dostaw jednostkę do płotka i rozegraj walkę
wręcz. Jeżeli wygrasz to po wycofaniu się/ucieczce
wroga, za darmo przechodzisz przez płot i dopiero
wykonujesz Pościg.
Pyt 5
Czy ta jedna podstawka musi wejść do walki?
Odp: Tak
Pyt 6
Jeśli to Doborowa Kawaleria - to czy mogą przy okazji zewrzeć szyk?
Odp: Nie. Jeżeli do kontaktu dochodzi w ruchu podstawowym, to Jednostka nie może zewrzeć szyków w
ruchu dodatkowym (nie można dzielić manewru pomiędzy 2 fazy ruchu, a zwierać szyk trzeba w ruchu,
który prowadzi do zetknięcia z wrogiem). Zatem w
tej sytuacji, o ile Doborowa Kawaleria chce zewrzeć
szyk to musi się zatrzymać w zwartym szyku przed
przeciwnikiem (lub zaszarżować w rozproszeniu).
3
Pyt 17
Doborowa Kawaleria zwiera szyki podczas szarży.
Obrońca strzela w Ostrzale w reakcji (doszło już do
kontaktu, a szarżujący zwarł szyki) - czy w takiej
sytuacji modyfikator za strzelanie do celu w szyku
rozproszonym obowiązuje czy nie?
Odp: Nie obowiązuje.
Pyt 12
Oddziały A i B maja szarżę i na widoku tylko oddział
C. Deklaracja szarzy A - kontrszarża C - dochodzi do
zwarcia. Oddział C ma cały przedni front w walce z
A i oddział B w strefie przedniej. B jest w szyku rozproszonym i może fizycznie wykonać szarżę tylko
na flankę C. Co się dzieje?
Odp: W takiej sytuacji zachodzi szarża na flankę.
Zatem jeżeli oddział jest z danej strony wroga, widzi go i chce zaatakować, a nie może, gdyż krawędź
wroga zasłania przyjazna jednostka lub teren nieprzekraczalny etc. To musi się dostawić do innej
najbliższej krawędzi (w razie gdy dwie są tak samo
odległe rzuć kostką).
Ucieczka
Pyt 18
W jakim kierunku ucieka oddział atakowany z
dwóch stron? Na wprost od jednego z oddziałów
czy po skosie?
Odp: Po skosie. Jeżeli jest zaatakowany z przodu i z
tyłu lub z 3 stron to zostaje zniszczony.
Pyt 13
Odział zdezorganizowany wygrywa WW. Czy dostaje znacznik Szarży i idzie w Pościg wg standardowych zasad, wychodząc z dezorganizacji, czy też
coś innego się dzieje?
Odp: Oddział zdezorganizowany nie może ścigać.
Pyt 19
Jednostka przegrała walkę i jest zmuszona uciekać.
Jeśli ucieczka będzie odbywała się w linii prostej, to
przed wyczerpaniem zasięgu ruchu podstawowego
natrafi na rzekę. Jednocześnie tuż obok jest most.
Czy Jednostka musi uciekać w kierunku rzeki, czy
może uciec przez most? Jeśli ucieczka nie może odbyć się przez most, to czy Jednostka zatrzyma się
przy rzece, czy zginie?
Odp: Jednostka musi z walki uciekać po linii prostej.
Jeżeli trafi na rzekę to się zatrzymuje. Giną tylko te
Podstawki, które pozostaną w odległości 2 cm od
wroga.
Pyt 14
Oddział wykonuje szarże, ale do kontaktu nie dochodzi. Oddział zdaje test wyszkolenie i utrzymuje
Rozkaz Szarża. Czy może w tej rundzie strzelić w
etapie Strzał w Szarży, jeśli przeciwnik jest w zasięgu widzenia i broni?
Odp: Tak, jeśli ma zasadę specjalną „Strzał w
Szarży”.
Pyt 15
Czy zwieranie szyków liczy się do Impetu? Gdy np.
jesteśmy 7 cm od wroga i zwieramy szyki i szarżujemy to czy wtedy mamy bonus za Impet, czy nie?
Odp: Nie. Do rozpędu nie liczą się wykonane manewry i obroty wykonane przed ruchem do przodu.
Generalnie najłatwiej użyć następującej reguły: Aby
Jednostka szarżująca otrzymała modyfikator za
Impet, ostatnie 10 cm szarży musi być przebyte w
otwartym terenie. Jeżeli wróg kontrszarżuje, to odległość ta musi wynosić co najmniej 20 cm.
Pyt 20
Czy ucieczki odbywają się symultanicznie czy po
kolei?
Odp: Kolejność ucieczek, tak jak i walk, wyznacza
gracz posiadający inicjatywę. Warto pamiętać, że
nie przeprowadzamy walki do końca, tylko najpierw
wszystkie pierwsze rundy i rozstrzygnięcia walk, potem pościgi, następnie drugie rundy i ich rozstrzygnięcia.
Pyt 21
Czy uciekająca jednostka traci swoje zdolności jak
np. Odskok?
Odp: Tak. Zdezorganizowana również.
Pyt 16
Czy husaria w szarży strzela również z pistoletów?
Odp: Nie – husaria nie ma zasady Strzał w Szarży.
Może jednak, jak każda jednostka z pistoletami,
użyć ich w pierwszej rundzie walki wręcz (nawet gdy
korzysta z kopii).
Pyt 22
Czy można przejść przez uciekającą jednostkę?
Odp: Tak, testując oczywiście Morale.
4
Wycofywanie się
Strzał w szarży
Pyt 23
Czy Jednostka bez rozkazu w trakcie Wycofywania
się w kierunku własnej krawędzi stołu może wykonywać manewry w ruchu (np. po zakończeniu ruchu wykonać zwrot)? Czy musi poruszać się po linii
prostej do krawędzi, czy może to zrobić po skosie
lub omijać przeszkody?
Odp: Jednostka w trakcie Wycofywania się z własnej
woli (gdy nie ma rozkazu i chce się Wycofać) może
wykonać wszystkie Manewry w Ruchu. Ruch do krawędzi oznacza że musi przybliżyć się co najmniej
tyle samo centymetrów w kierunku krawędzi, co w
bok (czyli jeżeli chcesz poruszyć ją np. o 5 cm w bok,
to musisz ją cofnąć o co najmniej 5 cm).
Wyjątek to sytuacja gdy Jednostka wpadnie na przeszkodę, która uniemożliwia jej ruch do krawędzi.
Wtedy może się poruszać w bok tuż przy przeszkodzie.
Pyt 26
Gonullu i Deli zaszarżowali na piechotę mołojców.
Gonullu w fazie Ostrzału w Szarży rzucili dzirytami
i w wyniku ostrzału spadła jedna podstawka piechoty (wcześniej była już ranna). Mołojcy nie zdali
testu i co dalej? Dostają dezorganizację i walczą dalej w fazie walki wręcz?
Odp: Tak.
Pyt 27
A co w sytuacji kiedy byłaby to jazda, a nie piechota? Kawaleria musi się wycofać po dezorganizacji. W tym wypadku ucieka? A co z oddziałami
atakującymi? Szarżują w drugiej turze walki?
Odp: Powinna się wycofać, a nie może, zatem ucieka
(od Jednostki, która ją ostrzelała). Jednostki szarżujące ścigają wroga (w fazie pościgów).
Pyt 28
Strzał w szarży ma modyfikator -1 i jest w fazie WW
(kolejne -1). Czy stosuje się tu oba modyfikatory?
Odp: Jest tylko -1, bo tekst przy zasadzie specjalnej
tylko przypomina o tym modyfikatorze (i dodatkowo
o tym że rzucasz 1 kostką).
Pyt 24
Czy wycofanie się Jednostki bez rozkazu w kierunku własnej krawędzi może odbyć się o cały ruch
podstawowy, czy tylko o jego połowę?
Odp: Tylko o połowę jak przy normalnym Wycofywaniu się.
Dowódcy na polu walki
Pyt 25
Wycofanie się i oddział bez rozkazu nie jest doprecyzowane, co widać po różnych interpretacjach forumowiczów. Właśnie tak zagraliśmy jak na stronie
89 czyli 10 cm w tył i odwrócenie do dowolnego
wroga, ale jest to chyba manewr 1/2 ruchu w tył i
Obrót, a na drodze oddziału był płot, czyli kolejny
manewr za 5cm w trakcie pierwszego manewru.
Czy nie trzeba wykonać manewru do końca żeby
zacząć kolejny? Ponadto przy pokonywaniu przeszkód jest napisane, że można je pokonać, mając
Rozkaz Ruch lub Obrona i używając konkretnego
manewru. Więc na jakich zasadach oddział bez
rozkazu może przejść płot? (prosił bym o nakierowanie na str w podręczniku)
Odp: Oddział wycofujący się może normalnie pokonywać przeszkody, za co musi normalnie zapłacić
centymetrami ruchu (wykonać manewr – pokonanie
przeszkody).
Pyt 29
Czy dowódca może być zdezorganizowany, czy
traktuje się go jako oddział złożony z jednej Podstawki, który ma tylko poziom morale normalne ucieczka, bez zdezorganizowany?
Odp: Dowódca jest traktowany jak każda Jednostka,
która ma jedną Podstawkę. Nie może zatem być
Zdezorganizowany – jeżeli nie zda testu Morale to
ucieka.
Pyt 30
Czy dołączając dowódcę do oddziału mogę przekroczyć limit 6 podstawek kawalerii na Skwadron?
Odp: Tak.
Pyt 31
Czy mogę dołączyć dowódcę do Skwadronu/Jednostki w czasie jego formowania (przed grą)? A jeśli tak, to rozumiem, że dowódca razem z Jednostką
może zostać wystawiony w Dalekim Obejściu itp.?
Odp: Nie. Zasady nie dopuszczają takiej opcji (tak
samo z Zasadzką czy Forsownym Marszem).
5
Pyt 37
Oddział przegrywa walkę, ucieka i wpada na dowódcę. Czy dowódca testuje morale? A jeśli tak to
czy będzie od razu uciekał (pojedyncza podstawka
nie może być zdezorganizowana)? A co jeśli jest 10
cm od krawędzi? Ucieka za pole bitwy czy zatrzymuje się na krawędzi?
Odp: Testuje Morale, jak nie zda Ucieka od Jednostki
i jeżeli nie zda Ucieka.
Pyt 32
Jednostka z dowódcą ucieka od walki wręcz. W zasadach jest napisane, że może się on odłączyć w
Fazie Ruchu. Jak będzie wyglądał przebieg kolejnej
tury?
Odp:
A. I Tura, w wyniku przegranej walki i niezdanego
testu morale jednostka z dowódcą ucieka W Fazie
Reorganizacji Dowódca automatycznie się zbiera
(pozostaw jednak jego podstawkę na miejscu).
B. II Tura. W Fazie Rozkazów może zbierać/wydawać Rozkazy itp. tylko Jednostce do której jest dołączony. Jeżeli uda mu się zebrać Jednostkę to normalnie formujesz ją i Dowódca dalej jest do niej
dołączony. Jeżeli się nie uda, lub mimo zebrania
chcesz Dowódcę odłączyć to możesz to zrobić w Fazie Ruchu. Jeżeli nie zbierzesz Jednostki to nie masz
wyboru - Dowódca musi się odłączyć i nie ucieka
wraz z Jednostką.
Pyt 38
Oddział z dowódcą walczy wręcz. Tracę w walce 3
punkty siły i dowódcę (dwa "0" i nie zdany test). Ile
mam zdjąć Podstawek?
Odp: Dwie – normalną i Dowódcę.
Pyt 39
Czy dowódca dołączony do Jednostki może opóźnić
jej ostrzał? Jeśli tak, to czy robi to za darmo?
Odp: Może ale nie robi tego za darmo. Jedynie wydawanie Rozkazów jest za darmo (a właściwie bazowo
za "0").
Pyt 33
Samodzielna Podstawka dowódcy ma 1 Punkt Siły.
Po dołączeniu do oddziału, jako "normalna" oddziałowa ma już 3 Punkty Siły?
Odp: Nie do końca. Straty rozliczasz na całą Jednostkę, a podstawkę dowódcy zdejmujesz na końcu,
więc jeżeli masz np. 2 Podstawki (w tym Dowódcę)
to po otrzymaniu 3 ran zdejmujesz normalną Podstawkę i zostaje ci samotny dowódca z 1 pkt siły. Jeżeli Jednostka otrzymałaby 4 rany to zdejmujesz normalną Podstawkę i dowódca otrzymuje ranę i musi
zdać test Wyszkolenia czy nie zginie.
Pyt 40
Czy dowódca może zostać dołączony do oddziału,
który zwarł się już w szarży z oddziałem przeciwnika?
Odp: Tak
Pyt 41
Czy trzeba mieć punkt dowodzenia by wydać darmowy rozkaz? Dowódca w oddziale - za 1 go zbiera
i mając 0 dowodzenia czy może wydać rozkaz?
Odp: Nie, nie trzeba.
Pyt 34
Dowódca porusza się 15 cm i dołącza do Jednostki.
Czy ruch Jednostki zostaje w jakiś sposób zmniejszony o wykonany ruch dowódcy?
Odp: Nie
Pyt 42
Czy pieszy dowódca może dołączyć do oddziału
jazdy? A na odwrót? Jeśli tak, to co się dzieje z konnym dowódcą w pieszym oddziale kiedy ten zajmuje budynek?
Odp: Żaden dowódca nie może dołączyć do piechoty
w budynku, jak do każdej innej nieskwadronowalnej
jednostki (działa, tabory, Deli, harcownicy itp.) –
jeśli jest w oddziale który obsadza budynek, musi
go opuścić. Pieszy dowódca nie może dołączyć do
jazdy, ale konny może do piechoty.
Pyt 35
Ile razy mogę w jednej fazie ruchu wejść i wyjść z
oddziału?
Odp: Raz - tzn. w danej Fazie Ruchu dowódca może
się dołączyć do oddziału, albo jeżeli oddział zaczyna
Fazę Ruchu z dołączonym Dowódcą to ten może się
odłączyć.
Pyt 36
Czy Dowódca może dołączyć się do uciekającej Jednostki?
Odp: Nie.
6
Amunicja
cokolwiek) muszkietersko-pikinierskie. Co w przypadku takich podjazdów/pułków?
Odp: W takiej sytuacji nie można wystawić mniej niż
3 kompanie.
Pyt 43
Skwadron rajtarii w dwóch szeregach szarżuje.
Najpierw strzela z pistoletów, potem używa ich w
walce. Ile każda z tych opcji zużywa amunicji (1 czy
1/2), zważywszy, że zarówno podczas strzału jak i
walki wręcz tylko połowa oddziału "strzela"?
Odp: Obie zużywają po 1/2, czyli w sumie 1. W pierwszym przypadku nie więcej niż połowa strzela więc
jest to 1/2 amunicji (s 122). W przypadku walki wręcz
będzie tak samo bo zapis brzmi: "zużywa amunicję
tak jakby strzelała" (s 72).
Pyt 48
Czy można w jednej Dywizji wystawić pułki z różnych okresów? Przykład: Dywizja Koronna. Gracz
wystawia dwa pułki z lat 1650-66 i doborowy pułk
z lat 1667-76.
Odp: Nie, nie można. Wystawiając Dywizję wybieramy rok w którym gramy. Możemy wystawić tylko te
pułki które w danym roku występują.
Pyt 44
Czy strzelcy wyborowi uszykowani w dwa szeregi
tracą 1/2 jednostki amunicji po ostrzale czy też cała
jednostkę? Czy po użyciu broni gwintowanej tracimy 1/2 czy całą jednostkę amunicji?
Odp: W obu przypadkach całą jednostkę.
Ruch
Pyt 49
Czy cała Jednostka musi być w kolumnie, albo w
rozproszeniu żeby maszerować, czy dozwolony jest
wariant mieszany (mołojcy kozaccy)
Odp: Jednostka musi być cała w kolumnie albo w
rozproszeniu.
Pyt 45
Jednostce Tatarów zostało 0,5 amunicji. Czy podczas ostrzału strzela połowa Podstawek, czy każda
po 1 strzale. Co jeśli jest nieparzysta liczba Podstawek?
Odp: Strzela połowa Podstawek (zaokrąglając w
dół).
Pyt 50
Czy będąc w szyku rozproszonym i posiadając rozkaz Obrona po przesunięciu o 2 cm jest darmowy
Obrót?
Odp: Nie – tak samo jak przy działach i wozach.
Tylko przesuwasz podstawki.
Formowanie armii
Pyt 46
Jak liczymy Punkty Zwiadu przy Jednostkach dodatkowych?
Odp: Wszystkie Jednostki dodatkowe (te po prawej
stronie schematu) liczone są jako jedna Jednostka
na potrzeby Zwiadu. Jeżeli podjazd (lub pułk) może
wziąć 2 różne oddziały (np. Kozacy - tabor i czerń)
to każdy z nich jest liczony jako osobna Jednostka
(tzn. tabor jako jedna, nie zależnie od ilości wozów
i czerń też jako jedna). Ilość Podstawek jest liczona
normalnie. Przykładowo wystawienie 10 podstawek
wolontarzy w podjeździe litewskim da nam zawsze
11 Punktów Zwiadu (10 za Podstawki i 1 za zasadę
Harcownicy) niezależnie od tego na ile chorągwi ich
podzielimy.
Walka Wręcz i Ostrzał
Pyt 51
Str. 76 - przy 1 kostce z flanki ma się -1 do Wyszkolenia zamiast redukcji do 1 kostki. A co jeśli Jednostka
jest zdezorganizowana? Chyba analogicznie, ale co
jeśli Jednostka z 1 WW jest zdezorganizowania i
atakowana od fanki - minus 2 od wyszkolenia?
Odp: Nic. Dezorganizacja redukuje WW do 1 kostki.
Jeżeli masz już 1, nie ulega to zmniejszeniu, więc np.
muszkieterzy zaatakowani z flanki walczą tak samo
zdezorganizowani.
Pyt 52
Jeśli w starciu z kilkoma Jednostkami mam podstawkę niezaangażowaną w walkę, to przy stratach
muszą ją zdjąć jako pierwszą nawet jeśli rozdzieli
to oddział?
Odp: Nie, straty nie mogą podzielić oddziału.
Pyt 47
Blok piknierski musi składać się z min. 3 Podstawek. Wszystko pięknie, gdy wystawiamy regiment
muszkieterów, ale są przypadki, gdzie można wystawić mniej niż 3 kompanie (chorągwie/sotnie/
7
Pyt 53
Testy Walki i Odporności są w rundzie WW bez podziału na fazy. Czy oznacza to, że jeśli 3 różne jednostki atakują jedną, to robimy atak i testy odporności jednej, potem drugiej i potem trzeciej, czy też
najpierw ataki, potem odporności? Ma to znaczenie
przy dowódcy w oddziale, i ew. przy szwedzkiej zasadzie Małych Kompanii.
Odp: Najpierw wszystkie ataki, później Testy Obrony
jednocześnie.
ruchu do tego by wykonać obrót w kierunku dowolnego z atakujących ją oddziałów.
Pyt 59
Jak liczyć front lub tył oddziału w szyku niestandardowym - gdzie np. Podstawki na przemian są
ustawione przód – tył? W zasadach jest że każda
jednostka ma takie strefy.
Odp: Jeżeli atakujesz chociaż 1 Podstawkę od tyłu
to masz bonus do wyniku walki za atak z tyłu. Przy
strzelaniu liczy się najbliższa podstawka.
Pyt 54
Jednostka ma rozkaz obrona. Nie strzela jednak w
Fazie Obrony. Czy może w takim razie strzelić w Fazie Strzału po Ruchu?
Odp: Nie, chyba że dowódca każe jej opóźnić ostrzał.
Pyt 60
Czy zdezorganizowana jednostka może strzelać po
ruchu na zasadzie jednostki bez rozkazu?
Odp: Tak, o ile nie brała udziału w WW.
Pyt 61
Tabor składa się z 3 wozów, ale piechota wspiera
tylko dwa. Atakowany jest ten trzeci z tyłu/przodu.
Piechota nie styka się z WW - czyli nie wlicza się jej
liczebności do Wyniku Walki. Czy do takiego ataku
liczy się liczebność całego taboru czy tylko atakowanego wozu?
Odp: W walce z wozami zawsze liczone są tylko walczące wozy a nie cały tabor.
Pyt 55
Co się dzieje z oddziałem w WW ostrzelanym od
tyłu, który nie zdał testu i został Zdezorganizowany?
Odp: Oddziały, które znajdują się w Walce wręcz i
zostaną zmuszone do Wycofania w wyniku Ostrzału,
automatycznie Uciekaja od wroga z którym walczą
(nawet jeżeli to nie on strzelał). Traktuj to tak jakby
Jednostka przegrała walkę wręcz (jeżeli walczy z
dwoma przeciwnikami to ucieka po skosie, wrogie
Jednostki ścigają etc.). Wszystkie Podstawki, które
wpadną na jednostki wroga giną.
Pyt 62
Oddział rajtarów z rozkazem Obrona może podjechać na 6cm (3 manewry) i wykonać karakol?
Odp: Karakol nie jest manewrem, ale ostrzałem, a
nie można strzelać po wykonaniu 3 manewrów.
Pyt 56
Nie cały oddział?
Odp: Przy ucieczce rozpatrujemy osobno pojedyncze Podstawki.
Pyt 63
Zasada "Grad Strzał" vs strzelanie z łuku z drugiego
szeregu. Czy nadrzędne jest strzelanie zawsze 1
kostką z drugiego szeregu, czy też dzięki zasadzie
grad strzał można sobie dodać jedną kostkę?
Odp: Strzelanie 1 kostką jest nadrzędne.
Pyt 57
Mam broń, która posiada zasadę specjalną Pierwszy Cios (np. pika). Przeciwnik atakuje mnie Jednostką uformowaną w dwa szeregi. Atakuję pierwszy i zadaję 2 rany. Czy jedna Podstawka z przodu
odda w takim razie 1 kostką mniej, czy wszystkie
rany pójdą do tyłu i pierwszy szereg uderzy normalnie?
Odp: Rany i straty przydzielamy Podstawkom z tyłu,
więc w tym wypadku Jednostka przeciwnika odda
normalną ilością kości.
Pyt 64
Czy jeśli zaszarżowałem 1 oddział, a obok jest drugi
i jego podstawki są bliżej niż 2 cm, to walczą z moim
oddziałem?
Odp: Nie, 2 cm dotyczą tylko walczących Jednostek
(takich, których przynajmniej jedna podstawka się
styka), a nie tych w pobliżu. Musi dojść do kontaktu,
by Jednostka weszła do walki.
Pyt 58
Oddział walczy z wrogiem z przodu i z tyłu. Jest remis – kto wycofuje się pierwszy?
Odp: Najpierw wycofują się te jednostki, które mogą
(otaczające, albo inaczej najbardziej zewnętrzne).
Później te wewnątrz. W przypadku jednostki zaatakowanej i z przodu i z tyłu, po wycofaniu przeciwnika, pozostaje ona na miejscu. Może zużyć połowę
8
Pyt 65
Przeładowanie - po strzale Salwą albo Ostrzale
Szeregami trzeba to zrobić - potem można strzelić
zwyczajnie, albo się ruszyć - czy tu chodzi o rozkaz
Ruch, czy poruszenie podstawki.
Odp: Chodzi o poruszenie podstawki.
Pyt 70
Przy obliczaniu strat na poziomie Dywizji, też należy wliczać zasadę Panowie Bracia do progu złamania? Przy okazji, czy efekt Dobry Dzień (+1 do
motywacji) działa przy obliczaniu strat?
Odp: Nie i nie.
Pyt 66
Salwa: żeby użyć ostatniej "zdolności" tej zasady,
strzał musi być oddany w fazie Walki Wręcz (Ostrzał
w reakcji). Czy dowódca musi wydać punkt rozkazu, żeby opóźnić strzał do tego etapu, czy też zasada ta pozwala na to sama z siebie? Zasada Ostrzał
w reakcji (str. 75) mówi, że aby wtedy strzelić trzeba
albo opóźniać strzał, albo mieć zasadę, która na to
pozwala.
Odp: Dowódca musi wydać na to Punkt Rozkazu.
Pyt 71
W dywizji do strat liczone są zniesione pułki, a jak
traktować dalekie obejście które nie weszło - ani
nie jest zniesiony, ani nie ma go na polu bitwy.
Odp: Nie liczy się do strat.
Pyt 72
Jaka jest kolejność testów złamania punktów. Pułk
A przekroczył złamanie o 2, pułkowi B brakuje 1 do
złamania, a C przekroczył złamanie o 8. Czy kolejność jest dowolna - nawet jeśli pułk C ma automatyczne złamanie to można najpierw przetestować
A?
Odp: Przeciwnik wybiera w jakiej kolejności musimy
testować Motywację naszych pułków.
Pyt 67
Czy korzystając z zasady Szybkie Ładowanie otrzymuje się przy drugim rzucie (w fazie Strzał po Ruchu), modyfikator -1 do trafienia (za Strzał po Ruchu)? Przy Kontrmarszu jest wyraźnie napisane,
że nie. Przy Szybkim ładowaniu nic nie ma na ten
temat.
Odp: Nie ma kar. Generalnie karę za strzał po Ruchu
mają wszystkie Jednostki z rozkazem Ruch (nawet
jeżeli się nie poruszały) i jednostki bez Rozkazu. Zarówno Jednostki z Kontrmarszem jak i Szybkim Ładowaniem strzelają w fazie Strzał po Ruchu ale mają
rozkaz Obrona, więc kary nie ma.
Scenariusze
Pyt 73
Czy w furażu domy wyznaczające granice strefy są
dalej niż 10 cm od znacznika furażu? Innymi słowy
- czy piechota w nich może zdjąć / bronić furaż?
Odp: Budynki są poza strefą furażu. Oddział w nich
nie chroni znczanika furażu i nie umożliwia jego spalenia.
Pyt 68
Jak traktować pojedynczą Podstawkę na potrzeby
strzelania? Jest to cel w Szyku Rozproszonym czy
Zwartym?
Odp: Pojedynczą Podstawkę artylerii, piechoty,
jazdy i dowódców na potrzeby strzelania traktujemy
jako cel w Szyku Rozproszonym.
Teren
Pyt 74
Czy wioska (jako teren zabudowany) zawsze jest
otoczona płotkiem, nawet jeśli nie ma go na makiecie? To pytanie sprowadza się do tego czy wejście w
teren zabudowany to dodatkowy manewr (choćby
na rozproszenie).
Odp: Nie jest to regułą, niepotrzebny jest więc dodatkowy manewr. Nic nie stoi na przeszkodzie, by
umówić się z drugim graczem na istnienie płotka.
Straty
Pyt 69
Co się dzieje z taborem z pułku, który został zniesiony? Tabor nie ucieka, tylko traci 2 PS? 2PS na
każdym wozie, czy dla całego taboru? Jeżeli nie
ucieka i ma dalej rozkaz (w domyśle Obrona), to
może dalej strzelać? Podobna sytuacja z jednostką
w budynku. Jej macierzysty pułk został zniesiony.
Traci co turę 2PS i walczy/strzela dalej?
Odp: Tabor jako Jednostka dodatkowa testuje wtedy
morale. Piechota w budynku zaś automatycznie
traci 2PSy co turę.
Pyt 75
Czy artyleria walcząca w terenie dającym przewagę
jest traktowana jak piechota? Mam tu na myśli modyfikator do wyszkolenia atakującej jednostki.
Odp: Nie - Artyleria to nie piechota.
9
Odp: Tabor traktujemy jak jednostkę dodatkową
przydzieloną do pułku. Rozkazy wydawać może im
Pułkownik, ale nie zwiększają Zwartości pułku, ich
straty wliczane są normalnie etc.
Pyt 76
Czy część Jednostki może być w rzece, a część obok
na moście? Czy można tak się poruszyć, że Jednostka z mostu wejdzie prosto do rzeki?
Odp: Jednostka nie może być częściowo na moście
a częściowo w rzece. Na most można wejść (i zejść z
niego) tylko z brzegu.
Pyt 83
Taborów mogę wystawić tyle ile mam pułków. Czy
pułki sojusznicze wliczają się do tej liczby? A co w
przypadku, kiedy Kozacy stanowią pułk sojuszniczy? Wlicza się wtedy tylko pułk kozacki, czy również pułki z bazowej?
Odp: Możesz wystawić tyle Taborów ile masz Pułków kozackich i czerni w armii.
Budynki
Pyt 77
Czy można obsadzić budynek, z którym styka się
wroga jednostka?
Odp: Nie.
Pyt 84
Czy w Formacji muszkietersko - pikinierskiej może
być więcej niż 12 podstawek?
Odp: Tak, formacja nie jest jednostką, tylko składa
się z jednostek, które mogą być nawet z różnych regimentów.
Pyt 78
Czy jednostka posiadająca Samodzielność nie
potrzebuje rozkazu od dowódcy aby obsadzić budynki?
Odp: Potrzebuje.
Pyt 85
Zastanawiam się jak wygląda procedura ujawniania składu armii przeciwnikowi. Rozumiem, że
informacja o frakcji i sile podjazdu na etapie wyboru scenariusza i ustalania kto, co i jak gra. Kiedy
jednak ujawniamy skład armii (która lista podjazdowa, jakie oddziały wchodzą w jej skład)?
Odp: Nie ma obowiązku ujawniania składu armii.
Wystarczy poinformować przeciwnika o frakcji, sile
i Punktach Zwiadu.
Pyt 79
Czy czerń (Wyszkolenie 3) może obsadzać budynki?
Odp: Tak, wyszkolenie 4 jest wymagane tylko przy
obsadzaniu wozów i dział.
Pyt 80
Czy po rozkazie obsadzenia budynku, gdzie mieści
się tylko część oddziału, można wydać kolejny, by
pozostałą częścią obsadzić drugi budynek?
Odp: Tak, ale liczy się to jako drugi manewr, czyli 3
budynki w ten sposób mogą obsadzić tylko Weterani.
Dodatkowo druga część oddziału nie może strzelać
po obsadzeniu budynku (wykonała 2 Manewry).
Pyt 86
Maksymalnie 2 ale sipahów mogą mieć kopie, ale
nie można mieć więcej sipahów z kopiami niż pozostałych sipahów Ograniczenie "nie więcej niż"
odnosi się do ilości Podstawek czy al? (w różnych
listach są różne zapisy).
Odp: Do Podstawek.
Rozpiski i organizacja armi
Pyt 81
Tworząc Rozpiskę Dywizji dodaję dodatkową pozycję np. Kozły hiszpańskie – 2 PS do kosztu Dywizji.
O tym, który regiment piechoty je dostanie, decyduję przed bitwą. Czy te punkty zwiększają koszt
takiego regimentu np. z 8 na 10 PS i tym samym
jego próg złamania?
Odp: Nie, te punkty cały czas są przypisane tylko do
Dywizji.
Pyt 87
Czy w podjeździe moskiewskim sotnia podjazdowa
ma rohatyny, czy jest to tylko opcja?
Odp: Opcja.
Pyt 88
Jeżeli to opcja, to czy wlicza się ona w limit dwóch
sotni dzieci bojarskich z rohatynami? Mam nadzieję, że nie.
Odp: Niestety, ale się wlicza.
Pyt 82
Jak traktować Tabor kozacki w ramach Dywizji w
stosunku do zasad ze strony 115 (formowanie z wozów osobnych Taborów) oraz 175 (jednostki oodatkowe w Dywizji)?
10
Pyt 89
Czy jeżeli się wlicza, sotnia podjazdowa jest traktowana jako sotnia dzieci bojarskich, to czy przy wylosowaniu dodatkowej sotni podjazdowej można
stworzyć 7 podstawkowy skwadron? (dzieci mogą
tworzyć ośmiopodstawkowe skwadrony)
Odp: Tak można - to dalej są dzieci bojarskie tylko
lepsze.
Pyt 94
Czy podstawka artylerii jest w szyku rozproszonym
(na potrzeby strzelania) tak jak podstawka dowódcy czy też pojedyncza podstawka jednostki?
Odp: Tak, jest w Szyku Rozproszonym.
Pyt 95
Rany są do oddziału - mam 2 podstawki i 2 rany,
uciekam ale mogę tylko jedną podstawką. Ginie
podstawka a rany zostają?
Odp: Tak, ranne podstawki w takiej sytuacji giną na
końcu.
Pyt 90
Pytanie ogólne: przy wystawianiu dodatkowych
Jednostek (po prawej stronie podjazdu/pułku),
gdzie płaci się stałą liczbę za dodatkowy oddział, to
podaną ilość Podstawek trzeba, czy można wystawić mniej? Cześć pułków/podjazdów ma zapis, że
to maksymalna liczba (choćby wolontarze w podjeździe polskim). Wnioskuje, że można wystawić
mniej. W innych przydapkach liczebność zależy
od wielkości podjazdu (rajd łupieżczy i kazindżi),
czy wtedy można mniej?. Czy trzeba o tym zadecydować na etapie tworzenia rozpiski, czy też przed
bitwą?
Odp: Możesz wystawić mniej podstawek, ale musisz
o tym zadecydować na etapie tworzenia rozpiski (bo
ilość podstawek jest istotna przy obliczaniu Zwartości i Zwiadu).
Pyt 96
Czy silniejszy może w Zasadzce wystawić plastunów/strzelców wyborowych - innymi słowy czy
zasada scenariusza obejmuje standardową, czy też
wszystkie zasadzki?
Odp: Tak – Zasady szczegółowe stoją ponad ogólnymi.
Pyt 97
Zasada mołojców mówi, że usuwamy spiśników i
strzelców równomiernie. Co jeśli tylko 3 Podstawki
spiśników są w WW a w drugim szeregu mamy 2
Podstawki strzelców? Pierwszeństwo ma zasada że
nie zdejmujemy podstawki w kontakcie z wrogiem
czy równomiernych strat?
Odp: Zasady szczegółowe stoją ponad ogólnymi –
zdejmujemy równomiernie.
Różne
Pyt 91
Koniowodni - czy co trzecia podstawka oznacza
3 pieszych 1 koniowodny czy 2 pieszych 1 koniowodny
Odp: 3 piesze + 1 koniowodnych.
Pyt 98
Pole widzenia - nie ograniczają go własne podstawki w szyku rozproszonym. Czy mamy to rozumieć że w takim oddziale własne podstawki nie
zasłaniają go sobie nawzajem?
Odp:Tak
Pyt 92
Czy można zeskwadronować Wabik w zasadzce z
innym oddziałem?
Odp: Tak.
Pyt 99
Jak liczyć odległość do najbliższego oddziału. Od
środka frontu, czy od najbliższego krańca?
Odp: Mierzysz najkrótszą odległość pomiędzy Jednostkami.
Pyt 93
Zwiad w Dywizji - jednostki ze stratami wystawiamy
na zasadzie Dalekiego Obejścia, a te bez strat jak
Forsownym Marszem. Może to doprowadzić do
sytuacji gdzie tak wystawione jednostki są obok
siebie i teoretycznie możliwe do skwadronowania.
Czy można je wtedy zeskawdronować razem?
Odp: Tak.
Pyt 100
Czy tracąc 1 PS z kartacza, a potem całą podstawkę
robię 2 testy morale?
Odp: Nie. Straty zdejmuje się na koniec każdego
kroku walki, nie ma więc żadnego "potem", chyba że
ostrzał był wykonany w kilku krokach (np. w Obronie
i podczas Strzału w szarży).
11
Pyt 109
W lekkim pułku jazdy koronnej za 1 PS można kupić
2 Podstawki pancernych. Max 5 podstawek. Więc za
2 PS kupuję 4 Podstawki i chcąc kupić tą ostatnią
mogę wydać 1 PS na jedną Podstawkę pancernych i
jedną np. kozaków?
Odp: Nie możesz. Jeżeli chcesz mieć 5 Podstawek
pancernych to kosztuje to 3 PS.
Pyt 101
Czy rajtarzy, których można wystawić dodatkowo
z arkabuzami, mają również pistolety? Każdy z oddziałów ma je na stanie podstawowym.
Odp: Tak.
Pyt 102
Czy tabor kozacki może się wystawić spięty?
Odp: Po krótkiej dyskusji zdecydowaliśmy się zmienić odpowiedź uprzednio zamieszczoną na forum.
Jeżeli grasz na poziomie Dywizja, to możesz wystawić spięty tabor, o ile jesteś Obrońcą. Na poziomie
Podjazd nie możesz wystawić spiętych wozów.
Pyt 1110
Czy jedyna możliwość wystawienia wyborowej
sotni dworian, to wykupienie jej jako dodatkowy
oddział w dywizji? Nie widzę możliwość upgrade'u
sotni dworian w pułku jazdy pomiestnej.
Odp: Tak. Tylko jako oddział dodatkowy.
Pyt 103
Czy dragoni mogą się wystawić spieszeni?
Odp: Tak.
Pyt 111
Teoretycznie pikinierów można wystawiać konno
(są statystyki pikiniera konno), natomiast opis w
poszczególnych listach armii mówi, że pikinierzy
muszą sformować bloki pikinierskie. Czy to oznacza, że te bloki pikinierskie są konno?
Odp. Tak. Pamiętaj że oni są pikinierami głownie
z nazwy (mają włócznie a nie piki). Po prosu z pikinierów tworzysz osobną jednostkę, która nazywa
się blok pikinierski (co akurat tu może jest niezbyt
trafną nazwą...)
Pyt 104
Czy Jednostka z Rozkazem Ruch musi wykonać
ruch, czy może pozostać w miejscu? Jeśli musi to
czy np. ruch o 1 cm wystarczy czy musi to być pełny
ruch?
Odp: Nie musi, ale traktuje się ją, jakby go wykonała. Strzela w Ostrzale po Ruchu. Ma wszystkie modyfikatory wynikające z ruchu etc.
Pyt 105
Przeszkody, umocnienia itp podnoszą odporność
zaszarżowanej piechoty także w walce wręcz?
Odp: Tak. W ostrzale i w walce wręcz.
Pyt 112
Znalazłem formację, której statystyki istnieją, ale
nie ma możliwości jej wystawienia: doborowa piechota węgierska. Co z nimi? Kiedy można ich wystawić?
Odp: Na razie nie można. Pojawią się w którymś z
dodatków.
Pyt 106
Czy w zasadzce dezorganizację może wylosować
działo?
Odp: Tak. Obsługa ucieka, działo zostaje.
Pyt 113
Przeformowanie kosztem 2 manewrów specjalnych: jeden z warunków, to minimum jedna podstawka się nie poruszyła. Czy zwrot o 90/180 stopni
jest traktowany jako poruszenie?
Odp: W tym przypadku nie. Po prostu jedna z podstawek musi pozostać w tym samym miejscu, ale
może się obrócić.
Pyt 107
Na stronie 52: Przy porządkowaniu rzuca się na
morale. Tymczasem na stronie 287 w zasadach dla
Szwedów "rozbudowany sztab" napisane jest:"...
możesz przerzucić niezdane testy Wyszkolenia" to
w takim razie porządkowanie to test Wyszkolenia
czy Morale?
Odp: Morale.
Pyt 114
Czy zasady Rozkaz Grupowy można używać w podjeździe?
Odp: Tak o ile obaj gracze się na to zgadzają (jak w
przypadku każdej zasady opcjonalnej).
Pyt 108
Szwedzka zasada "małe kompanie": czy jeżeli dragoni (odporność 2) dostaną z kartacza (siła 3), to i
tak rzucamy test Odporności, żeby sprawdzić, czy
wypadnie "0", czy też ignorujemy rzut na odporność, bo i tak zostanie oblany?
Odp: Należy rzucić i sprawdzić czy nie wypadło "0".
12
Pyt 115
Jak liczyć przód tył i boki Jednostki w rozproszeniu?
Odp: Każda z Podstawek Jednostki jest liczona
osobno. W przypadku ostrzału, jeżeli najbliższa
Podstawka jest ustawiona bokiem, to mamy ogień
flankowy. Może dojść do sytuacji, gdy część Podstawek strzelającego będzie strzelało w bok, a inne
w przód lub tył (bo najbliższe nich Podstawki będą
tak ustawione). W przypadku testów Morale (np.
przy Dalekim Obejściu) podobnie – jeżeli najbliższa
Podstawka jest tyłem to Jednostka musi rzucać test
Morale.
Pyt 1176
Czy w manewrze w Obronie mogę przesunąć wozy
taborowe o 2 cm w bok?
Odp: Tak, w każdą stronę.
Pyt 118
Czy robiąc Przeformowanie mogę ustawić część
podstawek za przeszkodą?
Odp: Nie – robiąc przeformowanie nie można wykonać innego manewru (np. przejście przez przeszkodę). Tym samym nie możliwe jest wykonanie
Przeformowania tak, by np. wp rowadzić część Jednostki do wioski.
Pyt 116
Karakol - czy można wejść pomiędzy karakolujących?
Odp: Nie można – uznaje się, iż przestrzeń pomiędzy
jest zajęta przez karakolujących. W przypadku, gdy
pomiedzy karakolujących mieliby wejść szarżujący,
to należy cofnąć wysunięte karakolujące Podstawki
tak jak to opisuje podręcznik.
13