rumunia – rumänien - romania san marino

Transkrypt

rumunia – rumänien - romania san marino
4244.
1939 Z.S.R.R. Mi Nr 689 x 7 i 392 Y x 2 na skarcie z 11.08.1939.
Sowjetunion, Mi. 689 x 7 und 392 Y x 2 mit 7 Stempeln „Orel Obl. 11.08.1939“ auf Ruckempfangsbecheinigung.
Soviet Union, Sc. 436 x 2 and 622 x 7 with 7 cds “Orel Obl. 11.08.1939” on acknowledgement of receipt.
4245.
1949 Z.S.R.R. Lotniczy list polecony z Moskwy (01.03.1949) do Benatek (Czechosłowacja) Mi. Nr 949 b,
1230 z 01.03.1949.
Sowjetunion, Mi. 949 b, 1230 auf Luftpost – R – Brief von Moskau 01.03.1949 nach Benatki (Tchechoslowakei).
Soviet Union, Sc. 972, 1237 on registered, flight cover from Moscow to Benatki (Czechoslovakia),
with Moscow 168 cds.
4246.
„Graf Zeppelin” w Moskwie. Stempel kierunkowy typ I Nr 122 Ab
Graf Zeppelin in Moscow. Direction cachet, type I, nr 122Ab
4247.
Graf Zeppelin. LZ 127- 1930. Nr 122 Ab, Frankatura Mi Nr 391 A, 269. Kasownik odbiorczy Friedrichshafen,
Bodensee (11.09.1930)
Graf Zeppelin. LZ. 127 Flight 1930 year franked with stamps Mi Nr 391A, 269. Arrival cachet Friedrichshafen,
Bodensee (11.09.1930)
4248.
Graf Zeppelin. Polecona kartka pocztowa z lotu Leningrad - Biegun Północny - Lodołamacz „Małygin”
Nr 205 I A a
Graf Zeppelin postcard from flight Leningrad – North Pole – Ice- breaker „Małygin” Nr 205 I A a
4249.
1950 Z.S.R.R. Lotniczy list polecony z Odessy (18.07.1950) do Londynu. Mi. Nr 949, 677.
Sowjetunion, Mi. 944, 677 auf Luftpost – R – Brief aus Odessa 18.07.1950 nach London.
Soviet Union, Sc. 972, 616 on registered, flight cover from Odessa to London with “Odessa Postamt” cds.
4250.
1954 Z.S.R.R. Mi. Nr 1536 i inne na Cp. Mi. Nr U 91, polecona, lotnicza z Rygi do Moskwy. 08.01.954.
Lotnicza nalepka polecenia.
Sowjetunion, Mi. 1536 und andere auf Postkarte Mi. U 91, Luftpost – R – Karte aus Riga 08.01.1954 nach Moskau mit
Luftpost – R – Zettel.
Soviet Union, Sc. 1533 and others on postcard Mi. U 91, registered air – mail from Riga to Moscow with air
registered label in blue.
4251.
1957- ZSRR Nr. 2026 ** w czworobloku Mi €183, 1957- Sowjetunion No. 2026 ** viererblock Mi €184, -
250, -
200, -
400, -
400, -
450, -
180, -
180, -
180, 4352.Mi. 2540/2541 1961 – XXII Zjazd KPZR, czyste ** w parkach, Mi. € 180, Mi. 2540/2541
1961 – 22. Parteitag der KPdSU, postfrisch **, (Paar) Mi. € 360, Sc. 2533/2534
1961 – 22nd Congress of the Communist Party of the USSR, Pair, mint NH, very vine
150, 4253.Mi. 2540/41
Mi. 2540/41
Sc. 2533/34
1961 – XXII Zjazd KPZR, czworobloki czyste **, Mi. € 360, 1961 – 22. Parteitag der KPdSU, Viererblöcke, postfrisch **, Mi. € 360, 1961 – 22nd Congress of the Communist Party of the USSR, blocks of 4, mint NH, very vine
300, -
RUMUNIA – RUMÄNIEN - ROMANIA
4254.Mi. 10
Mi. 10
Sc. 14
1862/64 – Obiegowy – Księstwo Rumunii, kasowany
1862/64 – Freimarke – Fürsttentum Rumänien, gestempelt
1862 – Moldavia – Coat of Arms – used, very fine
120, -
4255.Mi. 154 – 160 1903 – Otwarcie nowej poczty w Bukareszcie, kasowane Mi. € 220, Mi. 154 – 160
1903 – Einweihung des neuer Postgebäudes in Bukarest gestempelt, Mi. € 220, Sc. 166 – 172
1903 – Opening of the new POST OFFICE in Bucharest, used fine
220, 4256.Mi. 197 – 207 1906 – Wystawa w Bukareszcie – czyste z podlepką Mi. € 220, Mi. 197 – 207
1906 – Bukarester Ausstellung – mit Falz, Mi. € 220, Sc. 196 – 206
1906 – General Exposition, mint OGH, fine
220, 4257.
Mi. 372 x – 374 x
Sc. C 10 – C 12
1930 – Wyd. lotnicze – Intronizacja Karola II, kasowane, Mi. € 380, - (372 x – krótszy ząbek)
1930 – Flugpost – Thronbesteigung von König Karl II gestempelt, Mi. € 380, - (372 x – Zahnfehler)
Air Post stamps – overpr. ”8 JUNIE 1930” Wmk. 95 vertical, mint OGH, (small perf. defect)
350, -
4258.Mi. 425 – 434 1932 – Wyd. obiegowe – Król Karol II, czyste z podlepką * Mi. ca € 200, Mi. 425 – 434
1932 – Freimarken, König Karol II, mit Falz Mi. ca € 200, Sc. 405 – 414
1932 – Definitive, King Charles II, mint OGH
180, -
SAN MARINO
4259.
Nr. 501, ** w czworobloku Mi.€360, - Sassone Nr A111 €550, No. 501, ** viererblock Mi.€360, - Sassone No A111 €550, -
288

Podobne dokumenty