Oferta klasy sportowej 2014/2015

Transkrypt

Oferta klasy sportowej 2014/2015
OFERTA PROGRAMOWA KLASY SPORTOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
Program klasy sportowej zgodnie z podstawą programową wychowania fizycznego kładzie nacisk na:
1) udział uczniów w aktywności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie, wypoczynek i sport;
2) stosowanie zasad fair play i bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej;
3) poznawanie własnego rozwoju fizycznego i poprawę sprawności fizycznej oraz praktykowanie
zachowań prozdrowotnych.
W ofercie programowej stawiamy na różnorodność form i atrakcyjność zajęć zarówno dla chłopców jak
i dziewczynek.
- codziennie lekcja wychowania fizycznego:
- zespołowe gry sportowe (piłka ręczna, siatkowa, koszykowa, nożna)
- lekkoatletyka
- gimnastyka, w tym elementy gimnastyki korekcyjnej
- gry i zabawy ruchowe
- gry rekreacyjne (tenis stołowy, badminton, gry „podwórkowe”)
- elementy tańca i aerobiku
- fitness z przyborami (m.in. piłki, taśmy, ciężarki) z wykorzystaniem sprzętu
multimedialnego
- 3 godz. szachów w tygodniu,
- kontynuacja nauki pływania na basenie ComComZone – 2 godz. w tygodniu,
- możliwość grupowania lekcji wf i organizowania wyjść i wycieczek (m.in. łyżwy, narty, łyżworolki,
rowery, marszobiegi, kręgle ),
- edukacja zdrowotna, w tym pierwsza pomoc,
- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne: treningi piłki ręcznej, SKS
- obóz rekreacyjno-sportowy (2 poprzednie nad morzem w Łazach i Unieściu, w tym roku w górach
w Muszynie),
- udział w zawodach międzyszkolnych i turniejach na szczeblu rejonu, miasta, województwa i kraju.
W ubiegłych latach nasi uczniowie uczestniczyli w turniejach piłki ręcznej w Szwecji, Francji
i Włoszech. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej plasujemy się
w czołówce najbardziej usportowionych szkół w Krakowie – na 150 krakowskich szkół podstawowych
zajmujemy miejsca w pierwszej dziesiątce.
Zajęcia sportowe odbywają się na szkolnych obiektach: dwóch salach gimnastycznych, sali tanecznej,
boisku do piłki ręcznej z nową, bezpieczną nawierzchnią oraz innych boiskach zewnętrznych.
Korzystamy również z hali sportowej i pływalni Centrum Rozwoju ComComZone oraz terenów
i obiektów rekreacyjnych Krakowa.
Współpracujemy z Akademią Wychowania Fizycznego, klubami sportowymi (MKS Krakus,
TS Polonia), Krakowskim Kubem Szachistów, MOS i SZS Kraków, dzięki czemu uczniowie mogą rozwijać
swoje zainteresowania i pasje oraz poznają nowe formy aktywności ruchowej.
Uczestniczymy w projektach unijnych ( obecnie w projekcie „Praktyczne wychowanie fizyczne”) oraz w
programach wspierających rozwój polskiego sportu: Ogólnopolska E-Spartakiada i Szkoła w Ruchu.

Podobne dokumenty