Zobacz więcej

Transkrypt

Zobacz więcej
Nazwa Projektu:
Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie SAB
Beneficjent:
SAB Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Bogdan Sawicki
Kwota kwalifikowana:
335 200,00 PLN
Kwota dofinansowania:
252 025,00 PLN
Udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85% kwoty dofinansowania, tj. 214 221,25 PLN
Okres realizacji:
01.02.2014 - 30.09.2015
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Podobne dokumenty