beZ oDSeTek Finansowanie Fabryczne Poettinger Finance

Transkrypt

beZ oDSeTek Finansowanie Fabryczne Poettinger Finance
0
Finansowanie Fabryczne
Poettinger Finance
Sprawdź szczegóły oferty
Poettinger Finance u autoryzowanego
Partnera Handlowego Poettinger
*
%
Twój dealer Poettinger:
bez odsetek
Raiffeisen Agro - Technika Sp. z o.o.
ul. Bydgoska 41
86-061 Brzoza k/Bydgoszczy
tel. +48 52 381 04 15
e-mail: [email protected]
lub bezpośrednio:
De Lage Landen Leasing Polska S.A.
Budynek Senator, ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa
Telefon: +48 22 279 46 31 / +48 22 279 46 32
Fax: + 48 22 279 47 00
Email: [email protected]
14F&A274 2/14
Z Nami osiągniesz sukces.
Finansowanie Fabryczne Poettinger Finance
Atrakcyjne warunki finansowania fabrycznego maszyn Poettinger
Oferta Specjalna:
Oprocentowanie
0% na 2 lata*
dotyczy finansowania
poniższych modeli:
• kosiarka Novacat 301 Alpha Motion
• kosiarka Novacat 302
• kombinacja uprawowo-siewna
Fox D/Vitasem 302 A
• kombinacja uprawowo-siewna
Lion 302/Vitasem 302A
Oferta z obniżonym
oprocentowaniem
dotyczy wszystkich
maszyn Poettinger
Co to jest Poettinger Finance?
Poettinger Finance jest programem finansowania fabrycznego maszyn
rolniczych marki Poettinger, sprzedawanych na terenie Polski przez
autoryzowanych Dealerów Poettinger. Program obsługiwany jest przez
firmę De Lage Landen Leasing Polska S.A.
Wymagane dokumenty - rolnicy indywidualni:
Do kogo skierowana jest oferta Poettinger Finance?
Poettinger Finance to atrakcyjna forma finansowania skierowana do
wszelkich podmiotów prowadzących działalność w sektorze rolnym,
zarówno gospodarstw rodzinnych, jak i firm.
• dowody osobiste (kserokopia).
Warunki finansowania:
• okres finansowania od 2 do 5 lat;
• udział własny: od 0% do 40%;
• możliwość finansowania kwoty brutto inwestycji;
• waluta finansowania: PLN;
• finansowanie w oparciu o stałe lub zmienne oprocentowanie.
• wypełniony wniosek kredytowy;
• polisa OC budynków;
• nakaz płatniczy podatku rolnego;
• zaświadczenie z Urzędu Gminy o niezaleganiu w opłatach;
Wymagane dokumenty – firmy:
• wypełniony wniosek kredytowy;
• aktualne zaświadczenia: z Urzędu Skarbowego;
• dane finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) za 2 ostatnie
lata i za okres bieżący;
• dokumenty założycielskie firmy: akt notarialny (lub umowa spółki, statut);
• wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, REGON, NIP;
• kserokopia dowodu osobistego.
*Oprocentowanie stałe 0%. Dotyczy wariantu: pożyczka, udział własny 40% + VAT, okres finansowania 2 lata, spłaty miesięczne. Okres obowiązywania promocji do 31 maja 2014. Powyższe warunki nie stanowią oferty w rozumieniu
kodeksu cywilnego, będąc jedynie wstępną kalkulacją, nie stanowiącą zobowiązania do udzielenia finansowania – zależnego m.in. od pozytywnej decyzji kredytowej.

Podobne dokumenty