Gierszał w nowym filmie producentów "Jesteś Bogiem" - Film - Film-Art

Transkrypt

Gierszał w nowym filmie producentów "Jesteś Bogiem" - Film - Film-Art
Gierszał w nowym filmie producentów "Jesteś Bogiem" - Film - Plejada - Sprawdź, co słychać w show-biznesie
12-10-08 11:46
Giersza! w nowym filmie producentów "Jeste" Bogiem"
Producenci "Jeste" Bogiem" rozpocz#li zdj#cia do filmu "Hiszpanka", w re$yserii %ukasza Barczyka. WS
obsadzie m.in. Jakub Giersza!, Piotr G!owacki i Crispin Glover.,
"Spiritual thriller" - jak mówi o filmie re$yser, b#dzie wysokobud$etow&
produkcj& z mi#dzynarodow& obsad&. W jednej z g!ównych ról
zobaczymy Crispina Glovera, maj&cego w swoim dorobku m.in.: "Dziko"'
serca", "Co gryzie Gilberta Grape'a", "Truposz", "Skandalista Larry
Flynt". Partnerować mu będzie Karl Markovics, grający w nagrodzonych
Oscarem "Fałszerzach". W filmie wystąpią także: Jakub Giersza! ("Sala
samobójców"), Jan Peszek ("Tajemnica twierdzy szyfrów", "Spis cudzołożnic"),
Piotr G!owacki ("Dom zły") oraz Magdalena Pop!awska ("Lęk wysokości").
Foto: mwmedia
"Hiszpanka" zapowiadana jest jako wyjątkowy film - "spiritual thriller" - łączący w
sobie sensacyjną akcję z wątkami parapsychologicznymi. Reżyser zabierze widzów w podróż do światów równoległych,
gdzie trudno będzie odróżnić prawdę od projekcji ludzkiej wyobraźni. Będzie to opowieść o grupie jasnowidzów i
spirytystów, która u schyłku I-szej wojny światowej przy pomocy swoich zdolności parapsychicznych usiłuje uchronić
polskiego pianistę i polityka Ignacego Jana Paderewskiego przed mentalnym atakiem wybitnego medium – Dr. Abuse. Film
nie ma jednak na celu odtworzenia konkretnych faktów – "intryga opowiedziana jest z wielkim dystansem do historii" –
przekonuje twórca.
"Hiszpanka" jest produkcj& studia Kadr, odpowiadaj&cego m.in. za kinowy przebój "Jeste" Bogiem". Film jest
współfinansowany ze środków samorządu województwa wielkopolskiego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz
koproducentów – Telekomunikacji Polskiej S.A., ITI Cinema, Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Canal +, Alvernia
Studios.
Zobacz także:
Jest ju$ zwiastun najnowszego filmu Pasikowskiego!
Twórca "Family Guy" poprowadzi Oscary
Raczek zrobi kolorowy "Film"
Linda reklamuje Geriavit
Artykuł z Plejada.pl
Publikacja: 2012-10-03 13:15:00
© Plejada.pl 2008
http://www.plejada.pl/2,61354,news,1,1,gierszal-w-nowym-filmie-producentow-jestes-bogiem,artykul.html
Strona 1 z 1

Podobne dokumenty