w kurierze 10 zł! - Nowy Kurier Zamojski

Komentarze

Transkrypt

w kurierze 10 zł! - Nowy Kurier Zamojski
PRACA/STAŻ W NOWYM KURIERZE ZAMOJSKIM
str. 6
nr17
reklama
(37)
reklama
reklama
Piątek 29 IV 2016 r. Nakład 10 000 ISSN 2450-5579
reklama
Reklama
*
!
Ł
Z
0
1
E
Z
R
E
I
W KUR
reklama
* Reklama za dyszkę, to nowy program partnerski Nowego Kuriera Zamojskiego. Masz
dosyć marazmu? Firma Ci plajtuje? Firma
sąsiada przędzie lepiej? Nasza oferta jest
dla Ciebie. 10 000 nakładu, szacunkowo 40
000 czytelników, Zamość i okolice. Największy (format) tygodnik w regionie. Nie bądź
lama, to dobra reklama! Przy podpisaniu
reklama
reklama
umowy na 10 tygodni cały moduł Twój, za
jedyną dyszkę! Czy umieścisz w nim grafikę
czy tekst, Twoja sprawa, człowiek jest wolny
niezależnie od wyroków Trybunału!
Zamów reklamę, niech Pan Sowa smutny
nie będzie!
Telefon: 730 210 777
e-mail: [email protected]
2
reklama
Ważne telefony
Urząd Skarbowy
84 677 63 00
Powiatowy
Urząd Pracy
84 638 33 31
Urząd Celny
84 748 48 82
Urząd Miasta
84 639 20 84
Urząd Gminy
84 639 29 59
ZUS
84 639 60 95
Kino Stylowy
84 639 23 13
Galeria Twierdza
84 530 05 01
Starostwo Powiatowe
84 530 09 00
Urząd Stanu
Cywilnego
84 639 33 29
Prokuratura Rejonowa
84 677 12 56
Książnica Zamojska
84 638 58 72
Szpital Wojewódzki
84 677 33 33
Zamojski Szpital
Niepubliczny
84 677 50 00
Sąd Rejonowy
84 639 29 77
Ogród zoologiczny
84 639 34 79
Apteka 24H
84 677 32 24
Komenda Miejska
Policji
84 677 14 17
84 677 14 62
Telefony alarmowe
Pogotowie
999
Straż Pożarna
998
Policja
997
Pogotowie Wodno
-Kanalizacyjne
994
Pogotowie ciepłownicze
993
Pogotowie gazowe
992
Taksówka
1-94-55
Pogotowie
energetyczne
991
Straż Miejska
968
Pomoc drogowa
981
reklama
3
WŁASNY PRĄD, CZYLI DOMOWA ELEKTROWNIA SŁONECZNA
Eksperci przekonują, że z powodu konieczności radykalnych zmian w istniejącym systemie
wytwarzania energii (wynikających z przyjętej
polityki energetycznej) powinniśmy postawić na energetykę rozproszoną. Za najlepsze
rozwiązanie uznawana jest przez ekspertów
energetyka prosumencka, czyli system, w którym energię elektryczną wytwarzają sami jej
odbiorcy.
W czasie, w którym nasze odbiorniki nie pracują, wytwarzana energia jest oddawana (sprzedawana) do sieci i mogą z niej korzystać inni
odbiorcy. A gdy sami potrzebujemy jej więcej,
niż może wyprodukować nasza elektrownia,
niedostatki uzupełniane są z sieci.
Z wykorzystania darmowej i prawie nieograniczonej energii słońca za pomocą systemów
fotowoltaicznych płynie wiele korzyści, m.in.:
Redukcja emisji CO2 – fotowoltaika to systemy zero emisyjne – oznacza to, że w trakcie
produkcji energii nie emitują one szkodliwych
związków i dwutlenku węgla, ani żadnych
innych gazów cieplarnianych.
Niskie koszty eksploatacji – dzięki wykorzystaniu technologii półprzewodnikowej, braku
elementów ruchomych i prostocie systemu
staje się on praktycznie bezobsługowy. Dodatkowym atutem są długie okresy gwarancji na
podzespoły – np. dla paneli fotowoltaicznych
do 25 lat.
Korzyści finansowe - to jeden z najważniejszych aspektów całej inwestycji. Dzięki nowelizacji prawa energetycznego przyłączanie
instalacji stało się bardzo łatwe, a wytwórca
energii nie potrzebuje prowadzić działalności
gospodarczej.
Decentralizacja – w przypadku mikroinstalacji
energia elektryczna powstaje blisko konsumenta, dzięki czemu redukują się straty związane z przesyłem energii na duże odległości.
Równowaga elektroenergetyczna – produkcja energii elektrycznej z systemów
fotowoltaicznych zachodzi w porze dnia, na
którą przypada największe zapotrzebowanie na energię w kraju. Dzięki temu pokryte
zostaje szczytowe zapotrzebowanie na prąd.
Ułatwia to integrację fotowoltaiki z systemem
energetycznym i odciąża elektrownie konwencjonalne.
Pełne wykorzystanie dostępnej energii –
w przeciwieństwie do systemów solarnych
do ogrzewania wody, panele fotowoltaiczne przetwarzają nie tylko promieniowanie
bezpośrednie, ale także odbite i rozproszone
w pochmurny dzień.
Moduły fotowoltaiczne
energię promieniowania słonecznego zamieniają na energią elektryczną.
Kable
specjalnymi kablami solarnymi prąd stały
z modułów przekazywany jest do falownika.
Falownik
jest urządzeniem, które zmienia prąd stały
z modułów na prąd zmienny oraz przekazuje
go bezpośrednio do sieci energetycznej.
Zabezpieczenia elektryczne
dla bezpieczeństwa całego układu niezbędne
są zabezpieczenia przed i za falownikiem.
Energia przekazana do sieci energetycznej jest
zliczana przez specjalny dwukierunkowy licznik, dzięki czemu zakład energetyczny wie, ile
energii zużyłeś, a ile wyprodukowałeś i na tej
podstawie będzie mógł się z Tobą rozliczyć
artykuł sponsorowany
reklama
S TAW K I G WA R A N T O WA N E N A P Ę D Z A J Ą R Y N E K F O T O W O LTA I K I
Od początku roku 2016 każdy właściciel opłacalna niż np. rok temu. Czas zwrotu zaindomu jednorodzinnego ma możliwość skorzystania z taryf gwarantowanych czyli z systemu
wsparcia mikroinstalacji fotowoltaicznych. Inwestorzy, którzy zdecydują się na inwestycję
w system fotowoltaiczny będą otrzymywali
0.75 gr za kWh w przypadku instalacji o mocy
do 3 kW oraz 0.65 gr w przypadku instalacji
do 10 kW. Co to oznacza dla potencjalnych
inwestorów? Oznacza to, że inwestycja we
własną elektrownię staje się dużo bardziej
westowanych środków też skraca się z 10-11
lat do 6.5-7.5 lat. Dodatkowo mamy pewność,
że będziemy dostawali pieniądze za naszą
energię przez 15 lat. Czy możemy już mówić
o „boomie” na własne elektrownie? Jak mówi
nam szef ekipy monterskiej firmy GOLDSUN
Pan Marcin Cebula jego ludzie mają problemy
z wyrobieniem się ze wszystkimi montażami.
„Montujemy każdego dnia, niezależnie od pogody, na trzy ekipy a mimo to trzeba czekać
na montaż około miesiąca” - mówi nam Pan
Marcin. Fotowoltaika stała się towarem powszechnego zastosowania, nie jest żadnym
luksusem ani fanaberią, jest urządzeniem dzięki któremu każdy kto ma odrobinę dachu lub
gruntu, gdzie można taki system zainstalować,
będzie sam produkował energię na własne
potrzeby a nadwyżki sprzedawał do sieci. Na
co należy zwracać uwagę przy wyborze instalacji? „Musimy zwrócić uwagę na odpowiednią
jakość sprzętu, na to żeby panele były produkcji polskiej lub niemieckiej oraz certyfikowane
przez odpowiednie instytucje. Falownik czyli
inwerter zamieniający prąd stały na zmienny
musi być najwyższej jakości, w końcu ma nam
służyć przez co najmniej 25 lat bo tyle mamy
gwarancji na sprawność paneli. System musi
być też dobrze dobrany przez wykwalifikowanych specjalistów”- mówi nam Pani Mariola
Mędziak z działu sprzedaży firmy GOLDSUN.
Krótko mówiąc inwestując swoje pieniądze we
własną elektrownię musimy współpracować
z ludźmi, którzy na energii odnawialnej się
znają. A tacy specjaliści z pewnością pracują
w firmie GOLDSUN.
4
NAMYSŁOWIACY BĘDĄ KONCERTOWAĆ DLA LUBLINIAN
Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu podpisała umowę na realizację koncertu w niedawno powstałym Centrum
Spotkania Kultur w Lublinie.
To jeden z pierwszych koncertów, który rozpoczyna współpracę orkiestry
z CSK. Planowane są kolejne koncerty z udziałem Namysłowiaków. Pierwszy koncert w sali operowej CSK w Lublinie odbędzie się 29 kwietnia.
Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu wystąpi
pod dyrekcją Bassema Akiki. U jej boku wystąpią soliści: Aleksandra Kurzak i Roberto Alagna, którzy premierowo wspólnie w Polsce, zaśpiewają
największe arie operowe Verdiego, Pucciniego i Donizettiego.
DELEGACJA ARMENII W ZAMOŚCIU
W piątek 6 maja do Zamościa z
oficjalną wizytą przyjedzie delegacja z Armenii. Ambasador
oraz reprezentacje dwóch miast
będą gościć w Hetmańskim
Grodzie na zaproszenie prezydenta Andrzeja Wnuka. Celem
wizyty będzie współpraca kulturalna i gospodarcza.
To druga tego typu wizyta. W lutym gościliśmy delegację z Iranu – przyp.
red. Republikę Armenii zamieszkuje ponad 3 miliony mieszkańców. Armenia nie jest potęgą gospodarczą, ale od 2013 roku obserwowane są
działania świadczące o regularnym rozwoju tego kraju. Po przyznaniu
przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy kredytu przekraczającego
497 milionów dolarów, gospodarka zaliczana jest do stale rozwijających się. Agencje ratingowe potwierdzają stabilne prognozy. Armeńczycy mogą liczyć na niskie ceny gazu, niezmienne stopy procentowe.
W 2014 roku Armenia wstąpiła do Związku Celnego Kazachstanu, Rosji
i Białorusi, w połowie 2015 roku władze podniosły zasiłek dla najuboższych o 6,5 %, a w kwietniu tego roku swoją działalność zapoczątkowała
nowa linia lotnicza „Armenia”.
MIESZKAŃCY WYBRALI, MIASTO REALIZUJE
Do końca maja mają powstać
dokumentacje
projektowe
dwóch inwestycji, które będą
realizowane na osiedlach
Peowiaków i Majdan. Są to
inwestycje, o których realizacji zadecydowali mieszkańcy
w ramach zebrań dotyczących
budżetu obywatelskiego na
rok 2016.
Pierwsza dokumentacja dotyczy projektu budowlano-wykonawczego remontu chodników i nawierzchni ulicy pn. „Zjazd do
Osiedla z ul. Przemysłowej i Peowiaków do ZS nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu”. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Zamościa. Koszt dokumentacji projektowej to 6 150 zł brutto. Druga z przygotowywanych dokumentacji to projekt budowlano-wykonawczy terenu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Majdan pn. „Os.
Majdan – przebudowa terenu sportowo-rekreacyjnego”. Jej wykonawca
to „RMS PROJEKT” Biuro Inżynierskie z Zamościa. Koszt 5 166 zł brutto.
WNIOSKI 500+ PŁYNĄ SZEROKIM STRUMIENIEM
WIĘCEJ KURTYN NA UPAŁY
Miejskie Centrum Pomocy
Rodzinie w Zamościu kontynuuje realizację rządowego
Programu Rodzina 500 plus. W
tej sprawie, wpływa dziennie
średnio ok. 30- 40 wniosków.
Według danych na 25 kwietnia, od chwili uruchomienia
programu do MCPRu wpłynęły 3 063 wnioski, w tym 635 elektronicznie. Wydano 739 decyzji na kwotę 660 tys. zł.
Kolejne wypłaty dla 582 rodzin na 1016 dzieci będą realizowane od
27 kwietnia.
W ubiegłym roku
Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Zamościu wykonało
i
zamontowało
na terenie miasta dwie kurtyny
wodne. Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk zasugerował, aby w tym roku zamontować kolejne. Tak
więc, gdy tylko nadejdą upały, na terenie Zamościa
chłodzić nas będą 4 kurtyny wodne.
KONTROLE NA ZAMOJSKICH OSIEDLACH
Zamojski Magistrat poinformował, że
26 kwietnia pracownicy Urzędu Miasta
Zamość wspólnie z funkcjonariuszami straży miejskiej dokonali objazdu
osiedla Św. Piątka celem sprawdzenia
stanu utrzymania czystości i porządku
na działkach prywatnych. Na wielu z nich, w większości niezamieszkałych lub niezagospodarowanych, zalegają różnego rodzaju odpady, niewykoszona trawa i chwasty. Po ustaleniu właścicieli, zostaną do nich
wysłane wezwania do uporządkowania działek. Jeśli to nie
przyniesie rezultatu – mogą pojawić się mandaty. Działaniami zostaną objęte również inne zamojskie osiedla.
TAXI DO KONTROLI
W tym roku Wydział Ewidencji Kierowców i Pojazdów UM Zamość zaplanował przeprowadzenie kontroli u 20 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie zarobkowego przewozu osób TAXI.
Obecnie postępowanie kontrolne, na podstawie procedur określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, zostało wszczęte i jest prowadzone u 5 przedsiębiorców posiadających wydane przez prezydenta miasta licencje TAXI.
Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie, czy przedsiębiorca spełnia wymogi ustawowe będące podstawą do wydania licencji
i wykonywania transportu drogowego taksówką, tj. niekaralność
przedsiębiorcy, brak przeciwwskazań lekarskich i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, posiadanie
uprawnień do kierowania pojazdami, zatrudnianie kierowców
spełniających ustawowe wymogi, warunki techniczne pojazdu
przeznaczonego do przewozu osób TAXI, ciągłość świadczenia
usług przewozowych TAXI (z przerwą nie dłuższą niż 6 miesięcy).
REKRUTACJA PRZEDSZKOLAKÓW
I PIERWSZOKLASISTÓW
Miasto Zamość zabezpieczyło 1850
miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym
na rok szkolny 2016/2017.
Ogółem do przedszkola miejskiego zgłosiło się 1874 dzieci, w tym: - dzieci zgłoszone z deklaracji – (kontynuacja) – ogółem 1497, w tym 55 dzieci
trzyletnich
- dzieci przystępujące do rekrutacji – złożono 377 wniosków, w tym 272 dzieci
trzyletnich.
Przedszkola dysponują jeszcze 51 miejscami do rekrutacji uzupełniającej, która
rozpoczęła się 25 kwietnia br. Po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej będzie
wiadomo, ile dzieci trzyletnich nie otrzymało miejsca w przedszkolu. Rekrutacja do klas I szkoły podstawowej
odbywać się będzie od 2 maja do końca
czerwca. Odroczonych dzieci z rocznika
2009, które pójdą do I klasy w roku szkolnym 2016/2017, jest 150.
Miasto Zamość szacuje, że w roku szkolnym 2016/2017 powstanie 9 oddziałów
klas pierwszych.
SCHRONISKO DLA KOTÓW
Do 30 września ma
zakończyć się budowa
budynku administracyjno-biurowego ze
schroniskiem dla kotów przy ul. Braterstwa
Broni w Zamościu.
22 kwietnia zawarto
umowę na dokończenie rozpoczętych w ubiegłym
roku prac z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Marcin Trepko z Zamościa. W ramach umowy zostaną wykonane: ścianki działowe, posadzki, montaż drzwi i okien, przyłącze elektryczne, wewnętrzna instalacja elektryczna wraz z montażem osprzętu, przyłącza wodociągowe i kanalizacji
sanitarnej wraz z wewnętrzną instalacją wodociągową
i kanalizacyjną, wewnętrzna instalacja gazowa, a także wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania.
Koszt prac to 84 266,18 zł brutto.
JUŻ ZA DZIEŃ MATURA…
Do egzaminu maturalnego w roku
szkolnym 2015/2016 w szkołach
ponadgimnazjalnych, dla których
organem prowadzącym jest Miasto
Zamość, przystąpi ogółem 1552 absolwentów w tym:
- w liceach ogólnokształcących – 1069
absolwentów,
- w technikach – 483 absolwentów.
Egzamin maturalny dla absolwentów
wszystkich typów szkół rozpocznie się
4 maja i potrwa do 27 maja.
Wszyscy absolwenci przystępują do
egzaminu maturalnego w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym,
w terminie:
- j. polski – 4 maja
- matematyka – 5 maja
- j. angielski – 6 maja
oraz do części ustnej z j. polskiego
i języka obcego nowożytnego według harmonogramów ustalonych
przez przewodniczących zespołów
egzaminacyjnych.
Do pozostałych przedmiotów na poziomie podstawowym i rozszerzonym absolwenci przystępują w term i n a c h
określonych
w harmonogramie
egzaminu
przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Absolwenci,
którzy w terminie głównym nie mogli przystąpić do egzaminu maturalnego, a uzyskali zgodę dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej
przystępują do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym tj. od
1 do 17 czerwca br. Natomiast absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego
ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu
tylko z jednego przedmiotu w części
ustnej albo w części pisemnej mogą
przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym:
- część pisemna – 23 sierpnia
- część ustna – 24–26 sierpnia
Wszystkim Maturzystom i Maturzystkom - powodzenia!
reklama
W przedszkolu nie złożyło deklaracji o
kontynuowaniu uczęszczania do przedszkola 32 rodziców, deklarując zamiar
posłania dziecka do I klasy. Ponadto 14
dzieci będzie powtarzać klasę pierwszą
na wniosek rodziców. reklama
PGK PRZYŁĄCZA
Zamojskie
PGK
poprawia i rozbudowuje infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w mieście.
W ostatnim czasie,
prace zakończono na trzech odcinkach. Przy ul. Wieniawskiego wykonano 22 metry kanalizacji sanitarnej
i 3 przyłącza kanalizacyjne oraz 30 metrów wodociągu
wraz z 3 przyłączami. Przy ul. Krętej – 3 przyłącza kanalizacyjne, a przy ul. Olchowej 200 metrów wodociągu.
ROZWIĄZANIE KONKURSU z nr 15 Nowego Kuriera Zamojskiego. W kamienicy Rudomiczowskiej obecnie znajduje się Muzeum Zamojskie, w losowaniu zwyciężyła pani Małgorzata K. Gratulujemy!
HISTORIE Z PASJĄ
MISTRZ SŁOWA
– SZYMON SZYMONOWIC
ażdy z nas zapewne doskonale zna datę
założenia Zamościa. Był 10 kwietnia 1580
r. gdy Jan Zamoyski wydał akt lokacyjny,
zaś 12 czerwca 1580 roku, król Stefan Batory ten
akt potwierdził. Natomiast cofając się trochę
w głąb historii, okazuje się, że już 1 lipca 1578
roku Jan Zamoyski podpisał umowę z Bernardo
Morando na budowę nowej rezydencji a sam
architekt zobowiązał się trudnić „budowaniem
i utwierdzaniem nowego miasta”. Równocześnie
z założeniem miasta, zostały wytyczone jego
przedmieścia. Trzy główne to Przedmieście Lubelskie, Lwowskie i Szczebrzeskie. Można wyróżnić trzy etapy kształtowania się przedmieść
Zamościa: Pierwszy od końca XVI w. do lat 20.
XIX w., drugi od 1821 (1823 r. powołanie Komisji
Nadzwyczajnej do Uregulowania Gruntów i Nowych Osad Fortecy) do 1866 r. i trzeci od 1866 r.
do dziś. (w tym: 1918 r. uporządkowanie kształtu przestrzennego Zamościa, lata 50. XX w.
gruntowne przekształcenia układu przestrzennego, lata 70. – 80. Przestaje istnieć historycznie
ukształtowane Przedmieście Lubelskie i część
Nowej Osady).
reklama
K
5
Jeden z utworów Szymowica
Epitafium Szymonowica
z Katedry Zamojskiej
Koedukacyjne Gimnazjum Ignacego Margulesa. Pierwszym dyrektorem był Rafał Jakubowski.
Istniało do wybuchu II wojny światowej. MieściPrzedmieście Lwowskie i trakt lwow- ło się w neogotyckim budynku przy Sienkiewiski. Przedmieście Lwowskie wytyczone zostało cza 5. Obecnie gimnazjum nr 1. Figura św. Piątw 1579 roku przy trakcie lwowskim na długości ka. Oryginalna czteroboczna kapliczka słupowa
około 1 km od murów miejskich (obecnie ul. Kry- z rzeźbionymi scenami Męki Pańskiej i maskasińskiego i Żdanowska). Gdy w XIX w. wytyczono mi. Pochodzi z połowy XVII wieku. Legenda głonowy trakt lwowski (ul. Partyzantów i Lwowska) si, że ufundowali ją cudownie ocaleni w Wielki
Piątek kupcy. Figura ta stoi w miejzaczęto tę drogę nazywać Starą Drogą, Stascu wykonywanych niegdyś
rym Gościńcem lub gościńcem Staroegzekucji na złoczyńcach
wolskim.
(zwyczajowo odbywały
Rynek Świętokrzyski i kosię w piątki) i wokół niej
ściół Św. Krzyża. Rynek znajnatrafiono na liczne
dował się za obecnym Przedszczątki. Kapliczka
szkolem przy ul. Okopowej
znajduje się przy
i tzw. „stodołą” (Gościniec
ul. Św. Piątka. FiKanclerz), przecinał go po
gura św. Michała
przekątnej trakt Lwowski.
Archanioła przy
Było to centrum usługoul. Ogrodowej
wo-handlowe przedmie37,
autorstwa
ścia. Przy pierzei wschodJana i Jakuba
niej tego rynku stał
Maucherów, ronieistniejący już Kościół
kokowa ok. 1770
św. Krzyża, od którego zar. Sama ulica
czerpnięto nazwę rynku.
nazywana przez
Stała tu także cerkiewka.
pewien czas była
W 1696 roku przy Ryneczku
ulicą Rzymską od
Świętokrzyskim wymieniono
charakterystyczne38 nieruchomości (9 domów,
go ubioru archanioła
kilka folwarków, dwie wytwórnie
Szymon Szymonowic
(strój legionisty). Figura
win, „dom wjezdny”, „szpitalik ruski”.
ta przeniesiona z Bramy
W domu Andrzeja Fedorowicza skłaSzczebrzeskiej po 1825 r. przez
dał przysięgę ordynacką niewpuszczony
Stanisława Służewskiego.
do miasta Marcin Zamoyski IV ordynat. Rynek
Nowe Przedmieście Lwowskie (wytyczone
zlikwidowano podczas kasaty przedmieść w law latach
20. XX w.) Budynek Banku Polskiego.
tach 20. XIX w. Kościół św. Krzyża. Wybudowany w 1581 roku. Drewniany, fundowany przez Kamień węgielny pod ten budynek położono 18
Jana Zamoyskiego. W latach 1584 – 1600 pełnił VIII 1925r a bank otwarto 9 I 1927 r. Projektował
funkcję kościoła parafialnego. Andrzej Kędzio- go Stanisław Filasiewicz w stylu zmodernizowara podaje, że kościół był nakryty kopułką, miał nego klasycyzmu. W dwudziestoleciu międzywojennym był to najokazalszy gmach w Zamościu, wybudowany kosztem 650 tys. zł. Mieszkał
tu starosta zamojski Marian Sochański. W czasie
kampanii wrześniowej zdeponowano tu część
złota Skarbu Państwa. Po wojnie mieściła się tu
siedziba komendantury miasta i NKWD (w piwnicach znajdował się areszt). 19 III 1945 powstał
tu jeden z pierwszych oddziałów NBP. Obecnie
Siestrzan z dworu w Czernięcinie
część Sądu. Stacja PKP Zamość Nowa Osada potocznie Rampa buraczana. W 1942 roku
z rampy tej wysyłano Żydów do Bełżca. W latrzy ołtarze wewnątrz a obok stała dzwonnica. tach 50. XX wieku, planowano tu wybudowanie
W 1603 przekazano go Franciszkanom, którzy dużego dworca kolejowo-autobusowego jedopuścili go w 1655 przenosząc się do nowej nak nie zostały one zrealizowane. 15 czerwca
świątyni. Opiekowali się jednak tą świątynią, 2015 r. otwarto przystanek kolejowy Zamość
odnawiając ją nawet w 1667 roku. Kościół został Starówka. Kąpielisko Miejskie (ul. Partyzanspalony podczas wojny północnej w 1704 roku tów 12, obecnie bank BZ WBK). Pod taką nazwą
a na jego miejscu wybudowano drewnianą ka- w X 1928 r. otwarto nową łaźnię miejską. Miała
plicę pw. MB Loretańskiej (1717
r.) przy którym w 1774 roku
wzniesiono drewniany szpital.
Humanistyczne Gimnazjum
Koedukacyjne Gminy Żydowskiej, powstało w 1922 roku,
bez praw gimnazjum Państwowego ale o wysokim poziomie
kształcenia. W latach 30. XX w.
funkcjonowało jako Prywatne
6 wanien, parownię i natryski (14), szatnię, poczekalnię i bufet. Miejscowi lekarze mówili, że
to „prawdziwy ośrodek zdrowia”. Personel składał się z 2 łaziennych, kąpielowego, pomocnika
i palacza. Początkowo mieścił się tu także czynny dwa razy w tygodniu, odizolowany, oddział
dezynfekcji. Wanna kosztowała 1 zł. Miesięcznie korzystało z łaźni około 1000 osób. Łaźnia
czynna była do 1961 roku. Mickiewiczówka.
Szkoła podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza. Budynek wzniesiono w latach 1903-4 (ul.
Partyzantów 14). Od 1 IX 1915 r. była pierwszą
w mieście szkołą polską. W 1920 r. kwaterowali
w niej ułani. Ubezpieczalnia. Budynek na rogu
ulicy Partyzantów i Orlicz Dreszera, wybudowany w 1930 r. dla Kasy Chorych. Była to jedna
z większych inwestycji Zamościa w dwudziestoleciu międzywojennym. Projektował ją Stanisław Łazienkowski. Dawniej w piwnicy mieściła się łaźnia. Ul. Lwowska 28/Partyzantów
26. Mieścił się tu warsztat kamieniarski Jana
Marchwieńskiego. Jego rzeźby można oglądać
między innymi na cmentarzu parafialnym w Zamościu, w Wojsławicach i Hrubieszowie. Fabryka powozów i bryczek Kabasów - powstała od
1896 r. przy ul. Partyzantów (naprzeciw domu
kultury). Ich odbiorcą była głównie Rosja. Produkowano luksusowe powozy, wolanty, breki,
popularne ziemiańskie dwukółki itp. Jeszcze
w latach 20 fabryczka należała do najbardziej
znanych w Polsce, wydawała nawet ilustrowany
katalog. Stary Cmentarz Żydowski. (za obecnym ZDK). Wyznaczony
został wraz z przywilejem z 1588 r. Otoczony
był parkanem. Do 1809
roku znajdowały się
tam „kamienie dogrobne” Żydów przybyłych
z Hiszpanii i Portugalii. Cmentarz został
zamknięty w 1907 r.
ponieważ od dawna
był już przepełniony.
W 1927 r. odnaleziono
grób Ettingera. Niemcy
podczas wojny usunęli
macewy i rozebrali ¾
ogrodzenia. W 1947 roku powstał na tym miejscu ogród jordanowski, zasadzono tam 180
drzew, wybudowano pawilon z podcieniami.
Wieża ciśnień. Partyzantów 74. Wieżowy zbiornik wodny przy ul. Partyzantów wzniesiono pod
koniec XIX wieku, prawdopodobnie w 1895 r.,
na posesji należącej do Henryka Modzelewskiego. Przez kolejne dziesięciolecia obiekt należał
do jego potomków. Na początku lat 80. wieża ciśnień - za sprawą Urzędu Miasta Zamość - przeszła remont, wymieniono deskowanie i gont,
wzmocniono konstrukcję. Niestety niedługo
Dwór w Czernięcinie z XVIII w.
potem zepsuła się pompa i budowla pełniła już
tylko funkcje magazynowe, stopniowo popadając w ruinę. Kościół św. Krzyża. Powstały wg
projektu Jerzego Siennickiego w latach 1938-40.
Niedokończony, podczas wojny był magazynem
mienia pożydowskiego. Poświęcony 10 XI 1946.
Przebudowany przez T. Witkowskiego w latach
70. Nad ołtarzem wisi stary krucyfiks [prawdopodobnie z kościoła Franciszkanów].
Jak widać i zamojskie przedmieścia kryją mnóstwo ciekawych historii, do których na
pewno jeszcze powrócimy.
Dominika Lipska – Turystyka z Pasją
PYTANIE KONKURSOWE
Kiedy i z jakiej okazji wmurowano tablicę pamiątkową Szymona Szymonowica, na
gmachu Akademii Zamojskiej?
Spośród osób, które prześlą poprawną
odpowiedź na adres mailowy: [email protected] wylosujemy jedną nagrodę
niespodziankę. Fundatorem nagród w konkursie jest Zamość – Twierdza Otwarta.
Zapraszamy do zabawy!
BIZNESPLANY
dla firm
dla bezrobotnych
tel. 692 387 988
tel.: 790 674 969
reklama
reklama
reklama
reklama
6
Cyklinowanie bezpyłowe - parkiety,
panele.
Tel. 602 324 113
Kupię lub zamienię na inny sprzęt używane ,
sprawne CB - radio . tel 516 903 144
Kupię stare radioodbiorniki sprawne i do
remontu tel 516 903 144
Poszukuję do wynajęcia mieszkania do 45m2
w Zamościu, małżeństwo z dziećmi.
Tel. 662 639 777
Sprzedam dom drewniany do rozbiórki.
Tel 782 010 140
OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam wózek inwalidzki. Sprzedam
łóżeczko dziecinne. Tel. 664 454 930
Sprzedam dom, budynki gospodarcze na
działce 2 ha, w Zubowicach Kol. 25.
Tel. 84 530 12 77
Sprzedam maszynę do szycia, walizka, nowa.
Tel. 799 056 969
Sprzedam działkę 1 ha z domem, okolice
Zamościa. Tel. 790 369 579
Wynajmę lokal 48 m2 z czynszem 800zł/mc,
ul. Wyszyńskiego 41B. Tel. 792 051 326
Kupię odznaczenie PCK- Kryształowe Serce z
dyplomem. Tel. 512 276 720
Działki w Topornicy - 1 ha lub mnie.
Tel. 663 910 290
Beton - pompa - sprzedaż, roboty ziemne kostka brukowa - piasek. Tel. 603 989 798
Maszyna walizkowa do szycia, typ Łucznik,
używana, stan dobry. Tel. 693 220 230
Sprzedam pralkę z suszarką, mikrofalówkę,
sokowirówkę - używane. Tel. 799 056 969
Działki Mokre koło Zamościa. Tel. 663 962 136
Sprzedam rowerek 7-12 lat, super stan, wózek
spacerowy. Zamość. Tel. 798 690 126
Sprzedam stylowe lustro, krzesła I kanapę oraz
kute metalowe karnisze. Tel. 782 010 140
Sprzedam mieszkanie - parter 31,4 m2, ul.
Orzeszkowej. Tel. 600 332 275
Garaż do wynajęcia na Os. Zamoyskiego
(Pomarańczowe) Tel. 792 512 363
Sprzedam chłodziarkę do mleka Edakonwia
40l. Tel. 722 188 627
Sprzedam - Mercedes S400, srebrny, rok
produkcji 2001. Tel. 602 479 654
Sprzedam pokrywa bagażnika Clio 99r,
uzbrojona, Zamość. Tel. 798 690 126
Sprzedam mało używaną wersalkę i łózko
z materacem. Cena do uzgodnienia.
Tel. 609 737 004
Audi 80 1,6 B, kombi, przebieg 224500, I
rejestracja w kraju 07.01.2016 CZ, ABS, WK, EL,
ESZ, szary metalik. Cena 6500. Auto zadbane,
koła letnie, alufelgi, 1994. Tel. 698 880 661
Rower górski „Maxon”, koła 26 cali, 6-biegowy,
błotniki niklowane, opony w bardzo dobrym
stanie. Cena 3000. Tel. 698 880 661
Stancja M3, umeblowane 52 m2, I piętro.
Sprzedam lub wynajmę. Tel. 513 174 098
Kupię łąkę w Zamościu, okolice Autonaprawy,
ul. Weteranów lub ul. Nadrzecznej.
Tel. 790 217 963
Przyjmę ziemię i gruz. Teren Zamościa.
Tel. 790 217 963
Sprzedam parasol ogrodowy nowy i hamak,
tanio. Tel. 603 962 136
Okazja! Nieduży dom w Zamościu sprzedam.
Tel. 694 486 642
BEZPŁATNE BADANIA USG
Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii każdego tygodnia przeprowadza
bezpłatne badania na wysokiej jakości
sprzęcie ultrasonograficznym. W najbliższym czasie odbędą się badania
stawów, a także badania dla dzieci.
9 maja na bezpłatne badanie USG
będą rejestrowani pacjenci po świeżo
przebytym urazie lub po operacji wybranych stawów (łokciowego, skokowego, barkowego, kolanowego).
Badania odbędą się w Hotelu Jubilat
w dniach 17-20 maja.
Natomiast rejestracja na bezpłatne
USG łokcia, nadgarstka odbędzie się
19 maja - badanie natomiast, 28 i 29
maja w Hotelu Jubilat
23 maja rozpocznie się rejestracja na
Akordeon Carlo Rossi do kapeli - cena 1200zł,
Mozart do nauki 40B. Tel. 505 987 592
Sprzedam drewno opałowe: grab, buk i inne.
Transport. Tel. 798 682 436
Alufelgi 17, 5 x 11 4,3 Kia, Hyundai, Mazda.
Cena 700zł. Tel. 500 449 770
Sprzedam komplet wędkarski, tj: 2 feederki
390 cm, 1 spining 270 cm z kołowrotkami,
z żyłkami i plecionkami. 2 elektroniczne
czujniki brań, podbierak 3 m w pokrowcu
3-komorowym i inny sprzęt wędkarski w
promocyjnej cenie 1000 zł. Tel. 696 108 347
Gorczyca, 52zł/kg, dowóz na miejsce.
Tel. 695 069 461
Aby skorzystać z możliwości wykonania badania należy zarejestrować
się telefonicznie wyznaczonego dnia
w godzinach 0800 - 1500. Liczba miejsc
jest ograniczona.
Kupię łąkę położoną w gminie Sułów lub
Szczebrzeszyn. Tel. 782 188 402
•
•
•
84 638 80 90
84 638 80 91
84 638 55 12
Mieszkanie 2 pokojowe - 52 m2 z garażem
w bliskiej odległości. Tel. 84 638 47 08
Kupię bagnety, odznaczenia, srebra, szable,
kordziki. Tel. 512 276 720
Wynajmę mieszkanie 67 m2 w centrum
Zamościa. Tel. 663 910 290
Sprzedam gospodarstwo Budy/Krynice
1,24 ha. Dom, stodoła-drewno, budynek
gospodarczy murowany, las 0,27 ha, teren
uzbrojony. Tel. 791 250 504
Sprzedam brusy dębowe 17x17x200 - 4 szt;
okna 3-szybowe z demontażu z bloku
z futrynami Tel. 84 530 12 77
Sprzedam mieszkanie 40 m2. Działka 0,0204
ha. Tel. 506 405 480
Sprzedam kawalerkę 36m2, z wyposażona Vp.,
Bohaterów Monte Cassino. Tel. 502 689 212
Sprzedam M3 Szczebrzeszyn Os. Klemensów,
parter 53,4 m2. Tel. 883 150 881
Sprzedam dom 84 m2 na działce ok. 11
arów lub zamienię na 2 lub 3 pokoje. Osiedle
Karolówka. Tel. 508 874 307
Sprzedam Skodę Felicia 1,9D, combi - lub
zamienię na mniejszy, tanio. Tel. 513 174 098
Sprzedam działkę budowlaną 6 arów, Osiedle
Powiatowa. Tel. 517 792 636
Sprzedam akumulator Centra 72Ah, cena 60zł.
Tel. 798 68 24 36
Sprzedam piec CO-CW Defro Optima Plus 15
KW, zakres mocy 6-19 KW - ze sterownikiem
i wentylatorem, rok prod. 2011, cena do
uzgodnienia. Tel. 84 638 67 53
Sprzedam fotelik samochodowy, stan dobry,
cena 40 zł. Tel. 512 078 304
Sprzedam trampolinę - szerokość 120 cm,
cena 30 zł. Tel. 512 078 304
Sprzedam dom wolnostojący. Zamość,
Karolówka Tel. 661 524 232
Sprzedam działkę budowlaną 36 arów, Lipsko
164 Tel. 84 671 38 49
Sprzedam działkę Topornica-Kolonia 30 arów.
Tel. 603 962 136
Sprzedam działkę budowlaną: 13 arów lub 26
arów. Zamość - Mokre Tel. 603 962 136
Sprzedam działkę - 97 arów w pięknej
miejscowości na Roztoczu lub zamienię na
mieszkanie 2 lub 3 pokoje. Tel. 508 874 307
Sprzedam w Zawadzie działki budowlane: 12
arów (45 tys), 10 arów (38 tys) Tel. 508 403 599
Peugeot 106 1.0 B w bardzo dobrym stanie.
Posiada szyberdach, relingi dachowe, hak,
radio, ocynk. Rok produkcji 1995, przebieg 16
tys. Tel. 84 639 64 46, 505 987 592. Zamość,
cena 3300zł
reklama
Sprzedam działkę rekreacyjną
w Zwierzyńcu w pobliżu rzeki Wieprz.
Tel. 733 852 208 (po 18)
Stancja dla pracujących w Zamościu.
Tel. 733 852 208 (po 18)
Kurs stolarz, cieśla w Zamościu.
Tel. 733 852 208 (po 18)
reklama
Sprzedam budynek wielofunkcyjny, ul.
Lubelska 70A Zamość. Idealna lokalizacja
na przychodnię, przedszkole, siłownię,
kwatery, itp. Tel. 691 727 601
Sprzedam piętrowy wolnostojący dom
Wydawca:
Agnieszka Ciurysek
Kurier Zamojski
www.kurierzamojski.pl
Sprzedam działkę rolno-budowlaną, Zamość.
Tel. 517 792 636
Sprzedam tapczan młodzieżowy 90cm x
210cm, cena 40 zł. Tel. 512 078 304
Sprzedam nowe formy do produkcji ogrodzeń
betonowych. Tel. 602 479 654
Wynajmę oficynę lub dom w Żdanowie lub
okolicy. Tel. 884 034 335
Wynajmę dom w Zamościu, cena 500zł/
miesiąc. Tel. 509 440 762
bezpłatne badania USG jamy brzusznej oraz tarczycy u dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym, a także na
badania przezciemiączkowe u noworodków. Badania będą się odbywały
w Hotelu Jubilat w dniach 6-9 czerwca.
Sprzedam działkę wraz z budynkami,
Michalów - Gm. Sułów. Tel. 697 623 245
Sprzedam mieszkanie - 2 pokoje 52 m2
z garażem lub bez, blisko bloku Planty.
Tel. 84 638 47 08
Sprzedam fotelik samochodowy, kuchnię
elektryczną, rower. Tel. 799 056 969
Sprzedam nową encyklopedię medyczną – 23
tomy. Tel. 696 432 650
M-4 sprzedam - po remoncie, w najlepszej
infrastrukturze w Zamościu. Tel. 696 108 347
Przyjmę ziemię, Płoskie, zwrot za transport.
Tel. 792 171 441
Akordeon Hohner Verdi III, Soprani - 120
basowe. Cena do uzgodnienia - Zamość.
Tel. 505 987 592
Toaletę przenośną ze spłuczką - nową sprzedam. Idealna na działkę oraz dla osoby
chorej, mającej problemy z poruszaniem się
Tel. 608 119 412
Sprzedam ponton 2-osobowy oraz duży
namiot rumuński. Tel. 600 686 563
na Osiedlu Karolówka, ul Kopernika.
Tel. 881 669 406
Sprzedam działkę budowlaną 36 arów,
Lipsko 16h. Tel. 84 671 38 49
Obsza. Nowy dom, 100m2 sprzedam.
Cena 210 000. Tel. 509 440 762 (po 16.00)
Sprzedam dom w strefie podmiejskiej
Zamościa - pow. 86m2 lub zamienię na
mieszkanie w bloku w niskiej zabudowieparter, pierwsze piętro, słoneczne
z balkonem do 40 m2. W rozliczeniu
przyjmę dopłatę. Tel. 669 622 100
Sprzedam działkę - 0,97 ha przy asfalcie,
w pobliżu las, woda, świetlica, 10 km od
Zamościa - lub zamienię na 2-3 pokoje.
Tel. 506 571 438
Sprzedam stół rozkładany nowy i sześć
krzeseł - w atrakcyjnej cenie. Tel 84 530 19
70 (do godz. 8.00 i po południu po 17.00)
Sprzedam młynek do styropianu i pianki
poliuretanowej - 1000zł do negocjacji.
Przekładnię ślimakową - 700zł, siłowniki
hydrauliczne - od 50 do 300zł.
Tel. 606 474 039
Adres do korespondencji: Biuro ogłoszeń i reklamy: Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
Nowy Kurier Zamojski
Tomasz Krywionek
Zastrzegamy sobie prawo do
skrytka pocztowa 206
Plac Stefanidesa 6
publikowania danych osobowych
laureatów
22-400 Zamość
[email protected]
konkursów i krzyżówek.
e-mail:
tel.: 730 210 777
DTP: Hollyvinsky Misha
[email protected]
reklama
PRACA DLA PRZEDSTAWICIELA
DO POZYSKIWANIA REKLAM PRASOWYCH
W NOWYM KURIERZE ZAMOJSKIM
Miejsce pracy: Zamość
Opis stanowiska:
Aktywne pozyskiwanie reklamodawców
do gazety.
Kontakt telefoniczny i bezpośredni
z klientem.
Utrzymywanie relacji z klientem.
Wymagania:
• Dobra organizacja pracy.
• Sumienność i zaangażowanie.
• Łatwość nawiązywania kontaktów
i wytrwałość w dążeniu do celu.
Druk: ZPR Media SA,
ul. Matuszewska 14,
03-876 Warszawa
Oferujemy:
• Wysoką prowizję.
• Dogodne elastyczne godziny
pracy.
• Rożnorodne formy zatrudnienia.
• Zapraszamy do współpracy również osoby już pracujące.
Kontakt: [email protected]
tel: 730 210 777
reklama
OBÓZ W LESKU
- PRACOWNIA ARTYSTYCZNO-PROJEKTOWA
Wakacje
zbliżają się nieuchronnie, warto pomyśleć
o tym, gdzie w tym roku wysłać nasze pociechy na wakacje. We wcześniejszym numerze pisałam o ciekawym
obozie w Niedzicy, aktywny
i z super programem, w tym
numerze zachęcam do zapisywania dzieci na inny,
tematyczny obóz artystyczno-projektowy, idealny dla
młodych artystów i projektantów, chcących poszerzyć
swoją wiedzę oraz podzielić
się swoimi doświadczeniami
wraz z innymi młodymi osobami. Program jest ciekawy
i inspirujący, wyjazd autokarem z Lublina, możliwość
poznania rówieśników z całej
Polski, to wszystko staje za
wyborem tego obozu :). Bieszczady odkrywają sposób na
ekstremalnie udane wakacje.
Wyjątkowość tego tajemniczego zakątka Polski sprawi,
że każdy dzień zamieni się
w niezapomnianą przygodę.
Celem naszych warsztatów
jest doskonalenie sprawności
manualnych, pobudzanie inwencji twórczej oraz wprowadzenie w świat projektowania, charakteryzacji i stylizacji.
Codzienne bloki tematyczne
obejmują: podstawy rysunku
WIELKIE BRAWA DLA NASZYCH
KOLEGÓW I KOLEŻANEK!
Zazwyczaj droga do sukcesu jest długa i kręta, a nasze
starania nie zawsze przekładają się na efekty, o jakich
marzymy. Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Komarowie–Osadzie dobrze o tym
wiedzą, chociaż uważają, że
czasem sukcesem można nazwać już sam udział w zmaganiach.
Mimo wielkiej determinacji i zaangażowania, komarowskim szczypiornistom nie
udało się stanąć na podium
podczas rejonowego etapu
Gimnazjady Chłopców w Piłce Ręcznej, która odbyła się
22 marca 2016 r. w Zamościu.
Drużyna w składzie: Jakub
Łaba, Dariusz Maryńczak,
Hubert Skroban, Dawid Kor-
neluk, Artur Nabożny, Kamil
Topolski, Krzysztof Pilip, Krystian Czerwiński, Jakub Cyc,
Norbert Działa, Sebastian
Niemczuk, Jakub Płachta, Robert Struzik, Krzysztof Struzik
i Daniel Baranowski wywalczyła IV miejsce za szczypiornistami: z Gimnazjum nr 6
w Zamościu, z Hrubieszowa
i Żdanowa. Trenerem drużyny
jest pan Krzysztof Danilewicz.
18 marca 2016 r. uczennice kl. III: Anna Biszczan, Laura Mikuła oraz Natalia Skiba
brały udział w okręgowym
etapie Wojewódzkiego Konkursu „Wędrówka po krajach
angielskiego/niemieckiego
obszaru językowego”. Konkurs został zorganizowany
przez Pedagogiczną Biblio-
PIELĘGNACJA STÓP PO ZIMIE
Okres
jesienno-zimowy
jest wyjątkowo niekorzystny
dla naszych stóp. Przemoczone jesiennym deszczem,
zmarznięte przez zimowe
spacery, przesuszone przez
ciepłe powietrze kaloryferów
walczą o naszą uwagę i troskę. My jednak zapominamy
o nich wkładając ciepłe skarpetki i zakryte buty. Typowe postępowanie – jeśli na
pierwszy rzut oka problemu
nie widać, to na pewno go
nie ma. Nic bardziej mylnego!
O stopy należy dbać przez
okrągły rok bez względu na
zakładane przez nas obuwie.
Raz w tygodniu powinno się
wykonać dobroczynny rytuał spa w domu. Ciepła kąpiel
z dodatkiem soli zadziała leczniczo i złuszczająco na skórę
stóp, dosypując sody oczysz-
i malarstwa: przy pomocy takich technik jak ołówek, tusz,
węgiel, flamaster; poznacie
zasady szkicu i rysunku światłocieniowego.
Stworzycie
dzieła malarskie na papierze
i podobraziu. Projektowanie,
ozdabianie i wykonywanie
przedmiotów
użytkowych,
decoupage – w oryginalny
sposób ozdobicie przedmioty
użytkowe; biżuteria – własnoręcznie wykonacie bransoletki, kolczyki, wisiorki i breloczki; rzeźba – nauczycie się
kompozycji rzeźbiarskiej oraz
zestawiania różnych materiałów. Zasady projektowania
na różnych płaszczyznach:
projektowanie
graficzne,
strojów (Waszym zadaniem
będzie zaprojektowanie, a następnie wykonanie własnego
stroju, którym pochwalicie
się przed swoimi znajomymi) i elementów scenografii
- dobór strojów do różnych
rodzajów sylwetek i postaci,
w które się wcielicie. Wszystko to odbędzie się pod okiem
profesjonalistów z Uniwersytetu Artystycznego. Na koniec wystawimy Wasze prace
na obozowym wernisażu :).
W programie również: „Na
Połoninach” - całodniowa
wycieczka autokarowa dookoła Bieszczadów z przewodnikiem, wejście na szczyt
Połoniny. „Tajemnice Soliny”
– piesza wycieczka szlakiem
wzdłuż linii brzegowej jeziora
Solińskiego, zwiedzanie zapory. „Bieszczadzka Spartakiada”
– przeciąganie liny, łucznictwo, strzelanie z wiatrówki,
bieg w workach i inne. Zajęcia
rekreacyjne – kąpiele w Jezio-
tekę Wojewódzką im. KEN
w Lublinie oraz Doradców
metodycznych języka angielskiego i niemieckiego w ramach obchodów Jubileuszu
25-lecia Dobrego Sąsiedztwa
i 25-lecia istnienia Centrum
Brytyjskiego UMCS pod patronatem Ambasady Niemiec,
Honorowego Konsula RFN,
Marszałka Województwa Lubelskiego, Wojewody Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora
Oświaty oraz przy wsparciu
Centrum Brytyjskiego UMCS
w Lublinie, American Corner
w Lublinie. Uczennice przygotowywały się pod czujnym
okiem nauczycielki języka angielskiego – pani Tamary Bur.
wiatowym Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”. Wprawdzie znalazł się
poza finałową trójką, ale zdobyte doświadczenie z pewnością wykorzysta w dorosłym
życiu. Dziś młody druh swoje zainteresowania realizuje
w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Antoniówce.
Do konkursu przygotowywał
się pod kierunkiem swojego
opiekuna – pana Krzysztofa
Danilewicza.
1 kwietnia 2016 r. uczeń
klasy III – Jakub Łaba reprezentował w Zamościu swoją
szkołę i gminę w etapie po-
8 kwietnia 2016 r. chór
szkolny „Echo” uczestniczył
w IV Konkursie Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej
„Chłopcy malowani”, zorganizowanym przez Liceum
Ogólnokształcące Centrum
Szkół Mundurowych Zamość
we współpracy z Klubem 3.
czonej zmiękczymy twardy
naskórek i przygotujemy go
do łatwiejszego usunięcia.
Oprócz tego kilka kropel olejków eterycznych umili nam
zabieg i zadziała natłuszczająco. Po dziesięciominutowej
kąpieli powinno się delikatną
tarką do stóp usunąć zrogowaciały naskórek z newralgicznych miejsc i wykonać
peeling gruboziarnisty, który
spotęguje działanie poprzedniej czynności i dodatkowo
wygładzi skórę stóp. Na za-
kończenie domowego spa
można nałożyć na osuszone
stopy grubą warstwę kremu
lub maści odżywczej, zawinąć w folię, ubrać bawełniane skarpetki i po około dwudziestu minutach nadmiar
kremu wmasować w stopy.
Taki cotygodniowy zabieg
powinien być poprzedzany
codziennym
stosowaniem
kremu na noc. Jeśli taka profilaktyczna pielęgnacja domowa nie przynosi wymaganych
rezultatów można udać się do
7
rze Solińskim i basenie rozporowym, zawody sportowe,
gry, konkursy, wycieczki piesze, dyskoteki oraz ognisko.
Weźmiecie udział w wyścigach rzędów, grach planszowych, terenowych i fabularnych (Monopoly Avengers,
Mafia, Prawo Dżungli, Dixit,
Alias Party, Białe i Czarne
Historie) rozwijających wyobraźnię i uczących współpracy w grupie. Nie zabraknie
tematycznych wieczorków, tj.:
„Piżama Party”, „Mam Talent”,
karaoke, wybory „Miss i Miste-
ra” czy „Śluby Obozowe”, które
na długo zapadną w Waszej
pamięci! Z Zamościa jedzie
już parę osób, szczególnie
oblegany termin to 7-17 lipca, serdecznie zapraszam do
zapoznania się z programem
i udziału w tym ciekawym
obozie. Zapraszam do biura
po szczegóły.
Bieszczady to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce,
osobiście odwiedziłam je wiele razy i gorąco polecam. :)
Makuch Magdalena
Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu. „Echo” prowadzone przez nauczyciela
muzyki -pana Marka Biszczana zaprezentowało piosenki:
„Poprzez walki dym” oraz „Bywaj dziewczę zdrowe”.
Dziewczęta kolejny raz udowodniły, że poradzą sobie
z każdym gatunkiem i tematem muzycznym i chociaż nie
dane im było stanąć na podium, za sukces można uznać
ich niebywałe, indywidualne
umiejętności wokalne.
20 kwietnia 2016 r. uczennice klasy II: Karolina Szeremeta
oraz Paulina Kawa, których
opiekunem artystycznym jest
pan Marek Biszczan, uczestniczyły w IX Przeglądzie Poezji
Śpiewanej im. Marka Grechuty, zorganizowanym przez
Bursę Międzyszkolną Nr 2
w Zamościu. Celem przeglądu było rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych młodzieży, a przede
wszystkim zainteresowanie
młodych ludzi poezją śpiewaną, piosenką literacką oraz
postacią Marka Grechuty.
salonu kosmetycznego, gdzie
na nasze dolegliwości zbawiennie zadziała pielęgnacyjny pedicure z użyciem frezarki, maska odżywcza i zabieg
reklama
Udział każdego z uczniów,
zarówno w konkursach, jak
i zawodach sportowych to
efekt pracy i wielkiego zaangażowania opiekunów. To oni
podejmują wszelkie działania
z myślą o swoich podopiecznych, oni cieszą się ich sukcesami, uczą zasad „zdrowej”
rywalizacji i pracują nad tym,
by niepowodzenie przerodziło się wyłącznie w motywację
do dalszej pracy.
Anna Maryńczak
parafinowy. Należy również
pamiętać, że podczas zabiegów pielęgnacyjnych istotna
jest systematyczność w ich
wykonywaniu.
8
Marian na tropie absurdów
D OS TO J N Y PR Z Y STA N E K
Jak zamojska
wieść
głosi Polskie Linie Kolejowe w miejscowości Mokre
k/Zamościa za 300 tysięcy
złotych wybudują nowy
przystanek kolejowy. To
żadna rewelacja. Jeszcze w
latach sześćdziesiątych podobny przystanek kolejowy funkcjonował kilometr
dalej pod nazwą „Płoskie
Zamojskie”, gdzie zatrzymywały się pociągi do Warszawy i Krakowa.
od kolei polskich powinna
wyremontować
bocznicę
kolejową i drogę do dawnej Przychodni Lekarskiej
PKP przy ul. Szczebrzeskiej.
Zamiast budować kolejny
przystanek zasadnym jest
budowa i monitoring rogatek przy stacji paliw. Ruch
tam bardzo duży w kierunku Mokrego, a w niedzielę
dojazd do giełdy na lotnisku
przypomina ruch na Marszałkowskiej.
Mam uzasadnione obawy, czy aby budowa przystanku w chwili obecnej
jest konieczna. Moim zdaniem natychmiast władza
To tam w ostatnich latach
doszło do kilku poważnych
zdarzeń drogowych, a w
niedzielę podążający kierowcy na giełdę, jak jechali,
tak jadą „na pamięć” niestety ignorując znak STOP.
Nie jestem przeciwnikiem
budowy nowego przystanku PKP, ale coś jest ważne
i coś ważniejsze, tylko jak
tutaj się dogadać, kiedy na
PKP inny prezes rządzi torami, inny przejazdami, jeszcze inny peronami i dworcami a jeszcze inny rogatkami.
I bądź tu mądry, który jest
w tej układance mądrzejszy?
tekst i foto: Marian
Zacharczuk
MISJONARZE W PAŁACU PREZYDENCKIM
21 kwietnia w Pałacu Prezydenckim odbyła
się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom
XV edycji ogólnopolskiego konkursu Dzieła
Pomocy „Ad Gentes” „Mój szkolny kolega z misji”, który w tym roku przebiegał pod hasłem
„Wszyscy jesteśmy uczniami – misjonarzami”.
W spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący
Komisji Episkopatu Polski ds. Misji bp Jerzy
Mazur SVD i Szef Gabinetu Prezydenta RP,
Sekretarz Stanu Adam Kwiatkowski, Minister
Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Sekretarz
Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Jan Dziedziczak oraz goście.
Nagrodzono ponad 150 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Nauczyciele zostali nagrodzeni w kategorii: scenariusz lekcji
promującej dzieła misyjne.
Temat konkursu nawiązywał do adhortacji apostolskiej papieża Franciszka „Evangelii
gaudium”. Jego celem było przypomnienie,
że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za misje.
Wiara otwiera, bowiem na ludzi innych ras,
kultur i religii. Rozbudza poczucie braterstwa
i solidarności, ukazując jedność wszystkich.
Uczy odpowiedzialności oraz wrażliwości na
potrzeby słabszych – podkreślał ks. prałat dr
Zbigniew Sobolewski, dyrektor Dzieła „Ad
Gentes”.
Konkurs przebiegał w pięciu kategoriach:
charytatywnej, literackiej, plastycznej, muzycznej, dla nauczycieli – na scenariusz lekcji.
W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział
blisko 5 tys. uczestników z 400 szkół.
W kategorii charytatywnej nagrody odebrali
przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. Unii
Europejskiej w Zamościu, którzy zajęli pierwsze miejsce na poziomie najmłodszych uczestników, oraz II miejsce w tej samej kategorii
wśród uczniów klas 4-6.
Szkoła od wielu miesięcy prowadziła działania, mające na celu zgromadzenie środków
finansowych na cele misyjne (w tym roku na
prowadzony przez Siostry Benedyktynki „ Żłobek na peryferiach” w Santo Domingo w Ekwadorze) i uwrażliwienie uczniów na istotę pracy
misjonarzy. Łącznie na pomoc misjom szkoła
zebrała ponad 5 tys. zł w 12 przeprowadzonych akcjach.
Laureatką w kategorii na scenariusz lekcji
w kl. 4-6 została pani Krystyna Jachymek-Kurek, Szkoła Podstawowa w Gorajcu. W kategorii plastycznej dla gimnazjum drugie miejsce
zajęła Julia Kot również z Zespołu Szkół w Gorajcu.
Zdominowana przez przedstawicieli naszej
diecezji była kategoria muzyczna: Krzysztof
Gągoł - Zespół Szkół w Białopolu - zajął I miejsce w grupie najmłodszych. Zespół Szkół w Gorajcu reprezentowały Kamila Kwapisz i Natalia
Szczepanek -laureatkami wśród uczniów klas
4-6 oraz Aleksandra Osman i Gabriela Tutka
zwyciężyły na poziomie gimnazjum.
Po zakończonej gali uczestnicy spotkali się
Panią Agatą Kornhauser-Dudą, żoną Prezydenta RP. Była to okazja do rozmów i wspólnych
fotografii.
Bocznica kolejowa PKP przy ul. Szczebrzeskiej po deszczu przypomina wielkie bajoro.
9
OKIEM MEDIUM, CZYLI ZAPISKI NA SKRAJU SZKLANEJ KULI
Dziwne znaki z Magistratu
W ostatnich dniach (daj Boże, by nie ostatecznych) byliśmy świadkami dziwnych (zamierzonych [?], lecz nie wiadomo dokąd zmierzających) „wpadek” pracowników Urzędu Miasta
Zamościa. Ludzi, co by nie mówić kompetentnych (wybranych w konkursach) – można by
nawet napisać „Dobre przykłady – Dobrej zmiany”. Nazwisk nie podaję, by nie kopać leżącego. Głośny temat przekreślenia historii miasta
w tym symbolu jakim jest herb znalazł „chwilę
później” poparcie w materiałach promocyjnych, w których pomylono daty i o zgrozo persony. Nie wspomnę o „Twierdzy Otwartej”, która
zdaje się być reklamą galerii handlowej i jak
suchy ocean jest raczej zabiegiem poetyckim
[oksymoron – zdaje się] niż promocyjnym. Promocja rzecz istotna. O wizerunek w mediach
- tak kapitana okrętu, jak i całej załogi statku
– dbać powinien fachowiec, lew salonowy. On
to jako kreator tegoż wizerunku powinien mieć
na uwadze zwłaszcza dobre relacje z mediami
lub zasięgać opinii medium, w temacie jak i co.
Tymczasem coraz głośniej – chwilowo w dziennikarskich kuluarach ( i nie będę tu teraz dywa-
gował na temat tego, czy portal internetowy
tworzą prawdziwi dziennikarze czy malowani,
czy wyższość ma gazeta bezpłatna nad płatną),
ale z tendencją wyjściową - może nie na miasto,
ale w eter co najmniej – o faworyzowaniu jednego z lokalnych tygodników ( i wcale nie jest
to Tygodnik…, który choć okładkowo zbłękitniał - tu widzę chęć upodobnienia się - to nadal
usta ma czerwone…).
Oto bowiem rozesłano po zamojskim świecie
dziennikarskim wici o Majówce i jej Megagwiazdach i… gigagwizdy, bo później pojawił
się plakat, na którym patronat medialny nad
wydarzeniem powierzono/lub objęła Kronika
Tygodnia. Jeśli objęła to chwała Bogu, jeśli powierzono to niech nas ręka boska broni przed
takim patronem – Pamiętacie Państwo okładkę
na Dzień Kobiet – [„Był gwałt w hotelu?”]. Tego
się nie robi Kobiecie. Tu też zawalił spec od wizerunku.
Tajemnicą poliszynela jest fakt, że Prezydent
Andrzej Wnuk był (choć wychodzi na to, że
wciąż jest) związany z owym medium, ale że
aż tak – tego chyba nie spodziewał się nawet
wszystkowiedzący Tygodnik, a może nawet
sam prezydent. Na usprawiedliwienie Gospodarza Magistratu można założyć (lub przypuścić), że nie wiedział o niczym, bo przecież
nie sposób wiedzieć o wszystkim. Nie sądzę,
by dyrektor Wydziału Turystyki i Promocji pokazywał Szefowi prezentację przed publiczną
kompromitacją – to kwestia zaufania. Podobnie
rzecz miała się z materiałami promocyjnymi,
któż by głowę „Głowie” zawracał i podawał do
sprawdzenia materiały. Od tego ma się fachowców. Jak było teraz? 1 kwietnia nasz prezydent
wyprowadzał się do Korei, mam nadzieję, że
na początku maja nie będzie chował głowy w
piasek, zwłaszcza że „Majówkowa Kronika, nr
17(1270)”, sprawująca patronat medialny nad
„Zamojską Majówką” na pierwszej stronie zachęca (małym plakacikiem majówki) i razi po
oczach skandalem tygodnia „Czy Tato musiał
umrzeć?” oraz innymi weekendowymi tematami „Samobójstwo w płomieniach?”, „Zagłodzili i
zakopali dziecko” i „Pedofil wciąż grasuje” – byle
się sprzedać. Nie kupuję! Bo i strach wyjść po
gazetę, a już dziecko wysłać – nie daj Boże.
Jednocześnie na marginesie wyrażam życzenie
(prośbę/sugestię), by w Zamościu odbyła się
kiedyś MAJOFFKA, ale nawet jeśli miałoby być
stale popularnie, to jednak życzyłbym sobie, by
było ponad podziałami i medialnie znaczy dla
wspólnego dobra...Wiwat długi „łyk-end”!
Piotr Piela
Kategoria Gimnazjalna:
wyróżnienia: Barnowski Franciszek – Gimnazjum Nr 1 w Zamościu, Pitura Hanna Gimnazjum Zespół Szkół Katolickich św. Ojca Pio
w Zamościu.
- miejsce III – Flis Weronika – „Ojczyzna” – ZS
w Soli,
- miejsce II – Wiatr Martyna – „Dobranoc panowie” – Gimnazjum Nr 1 w Zamościu,
- miejsce I – Mazur Mateusz – „W dzikie wino
zaplątani” – Gimnazjum Nr 1 w Zamościu.
IX Wojewódzki Przegląd Poezji Śpiewanej im.
Marka Grechuty pod Patronatem Lubelskiego
Kuratora Oświaty organizowany przez Bursę Międzyszkolną Nr 2 w Zamościu 20 kwietnia 2016 r.
pierwszy gościł szkoły gimnazjalne. Cieszymy się bardzo z tak dużej liczby zgłoszeń oraz
wysokiego poziomu wystąpień artystycznych
młodzieży.
Inicjatywa Przeglądu Poezji Śpiewanej im.
Marka Grechuty powstała w 2008 roku, miała
na celu integrację środowisk zamieszkujących
bursy i internaty oraz prezentację i promocję
sposobów rozwijania zainteresowań, uzdolnień oraz pasji młodzieży. W późniejszych latach poszerzyliśmy zasięg Przeglądu zapraszając do współpracy szkoły ponadgimnazjalne,
które odpowiedziały licznymi zgłoszeniami
uczestników. Tegoroczny IX Przegląd po raz
Komisja w składzie:
Joanna Przekocińska – przewodnicząca jury
Janina Gąsiorowska
Tomasz Ziąbkowski
Dariusz Szewera
Po przesłuchaniu wszystkich zgłoszonych
uczestników Przeglądu postanowiła: przyznać
wyróżnienia i nagrody.
NOWOŚCI Z RPN
Wydane w tym roku przez Roztoczański Park
Narodowy w Zwierzyńcu książki i mapa to najpoważniejsze zdaniem specjalistów wydawnictwa powstałe z inicjatywy dyrekcji RPN wydane
od początku powstania Parku, tj. od 42 lat.
„Roztocze -Transgraniczny Rezerwat Biosfery”,
„Roztocze Przyroda i Człowiek” to bardzo obszerny zbiór informacji o Roztoczu po polskiej
i ukraińskiej stronie tej krainy geograficznej. Na
szczególną uwagę zasługuje mapa, która składa się z trzech części pod wspólnym tytułem
„ROZTOCZE Różnorodność Przyrodnicza i Dziedzictwo Kulturowe” wydana w skali 1 : 75 000
i obejmująca: część zachodnią- Kraśnik-Zwierzyniec, środkową- Zwierzyniec-Horyniec i po-
łudniową- Horyniec-Lwów. Trzecia część mapy
jest wyjątkowo cenna i jeszcze do niedawna jej
opublikowanie było niemożliwe. Pokazuje ona
między innymi teren Jaworowskiego Parku Narodowego na
Ukrainie, gdzie zlokalizowany jest jeden z ważniejszych
poligonów wojskowych na
Ukrainie. Mapy zostały wydane
w trzech wersjach językowych
: polskiej, angielskiej i ukraiń639 16 00 skiej.
OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW
Zamość, ul. Starowiejska 2b,
www.stacjadiagnostycznazamosc.pl
tel. 84
AUTO MYJNIA
Do każdego
przeglądu
SUPER
PREZENTY!
WSZYSTKIE
POJAZDY
LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
reklama
Prezentacja wydawnictw odbyła się minioną środę w Roztoczańskim Centrum Naukowo-Edukacyjnym w Zwierzyńcu
i zbiegła się z przejściem na
emeryturę Dyrektora RPN mgra
inż. Zdzisława Strupieniuka.
Uroczystość otworzył Przewodniczący Rady Naukowej RPN
prof. dr hab. Roman Reszel.
Kategoria Szkoły Ponadgimnazjalne:
wyróżnienia: Katarzyna Linek, Olga Mołdoch, Roksana Siwczuk, Bartłomiej Dawid –
I LO w Zamościu, Zespół „Poza Deszczem” – ZS
Nr 1 w Lublinie.
- miejsce III – Wraga Alina „Jak róża” – ZS Nr 1
Tomaszów Lub.,
- miejsce II – Saj Karol- „Będziesz moją panią”.
–ZSP Nr 2 w Zamościu,
- miejsce I – Putkowska Izabela – „Mówiłam
żartem” – ZS Nr 1 w Tomaszowie Lub.
Kategoria Bursa/Internat:
wyróżnienie: Zespół w składzie: Ligęza Eliza,
Zaprezentowane na spotkaniu wydawnictwa
to pierwsze tego typu wydane na Zamojszczyźnie po II wojnie światowej. Od 42 lat RPN
wydaje rocznie po trzy publikacje związane
z Roztoczem i jego przyrodą, parkiem, turystką,
a ostatnio również te związane z programami
transgranicznymi i ochroną przyrody RPN po
obu stronach granicy oraz turystyką transgraniczną i promocją Roztocza po polskiej i ukraińskiej stronie. RPN wydał dotychczas ponad
120 wydawnictw w tym także w tzw. pakietach edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych,
uczniów szkół podstawowych i średnich, turystów - mówi Tadeusz Grabowski zastępca Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego
w Zwierzyńcu jeden z współautorów prezentowanych książek i mapy.
Prezentowane w środę wydawnictwa tworzyło 120 autorów z różnych dziedzin w tym wiele
naukowych autorytetów z lubelskich uczelni
wyższych.
Petryszak Katarzyna, Wróbel Michał, Morawska Agata – Bursa Szkolna Nr 3 w Lublinie.
- miejsce III - Rudzka Emilia – „Kraków” – Bursa
Szkolna w Chełmie,
- miejsce II - Ostrowska Anna – „Odkąd jesteś” –
Bursa Szkolna Nr 2 w Lublinie,
- miejsce I – Szynal Marta – „Nocą” – Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu.
a jego następcy, by nie był gorszy od odchodzącego.
Na spotkaniu w Zwierzyńcu obecny był Wojciech Hurkała, Naczelnik Wydziału Parków
Narodowych w Departamencie Leśnictwa
i Ochrony Przyrody Ministerstwa Środowiska.
Na moje pytanie: Czy Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu czekają podobne zmiany,
jak w lasach Białowieży? – odpowiedział: NIC MI
O TYM NIE WIADOMO. Trzymamy za słowo.
Podczas pożegnania Dyrektora RPN mgra inż.
Zdzisława Strupieniuka były upominki, kwiaty
od władz samorządowych, lubelskich uczelni,
stowarzyszeń i współpracujących z RPN instytucji, organizacji, szkół i zakładów pracy.
Przechodzący na emeryturę
dyrektor kierował Parkiem od
OBUWIE
2006 roku.
tekst i foto Marian Zacharczuk
I ODZIEŻ SPORTOWA
ZNANYCH MAREK
To był dyrektor, jak ojciec mówił jeden z pracowników
RPN w Zwierzyńcu. Odchodzącemu dyrektorowi życzymy dużo zdrowia i spokoju,
Galeria Revia Park
Lubelska 40, Zamość
tel. kom. 501-860-932, 792-860-932
reklama
10
ICCHOK LEJBUSZ PEREC (1852-1915) (I)
KILKA DAWNYCH WSPOMNIEŃ W 101. ROCZNICĘ ŚMIERCI
Szczególnie uroczyście obchodzono 100.
rocznicę w 2015 r.; odbyła się w Warszawie (Muzeum POLIN) i Zamościu (Centrum „Synagoga”)
międzynarodowa konferencja „W kręgu Pereca.
I. L. Peretz and His Circle”; odbył się spacer edukacyjny „Śladami Pereca” w Warszawie zorganizowany przez Fundację Promocji Sztuki Współczesnej; Żydowski Instytut Historyczny wydał
antologię pt. „Legendy, bajki i opowiadania” I.
L. Pereca. O tych wydarzeniach informowaliśmy
w „Nowym Kurierze Zamojskim”.
J
uż od 100 lat obchodzone są rocznice śmierci Icchoka Lejbusza Pereca,
słynnego pisarza i poety pochodzącego z Zamościa. Szczególnie uroczyście obchodzono 10. rocznicę
w 1925 r. (odsłonięcie Mauzoleum Trzech
Pisarzy na cmentarzu w Warszawie) oraz 20.
w 1935 r.; nawet podczas wojny obchodzono w getcie warszawskim 25. rocznicę jego
śmierci.
Józef Dawidshon
ZE WSPOMNIEŃ O PERECU
I
Jak żywy stoi Perec przed mojemi oczyma, gdy
przewodniczył na zebraniach dyskusyjnych
„Safrusu”(w r. 98 i 99).
Na te zebrania młodzieży żydowskiej wnosił
Perec wiele życia, wiele nowych cennych myśli;
uczył nas przemawiać, uczył nas pisywać referaty o literaturze żydowskiej – i wszyscyśmy
uznawali w nim wielkiego naszego nauczyciela, kochaliśmy Go i czciliśmy.
Hirsz Dawid Nomberg
ROCZNICA PERECA
Istnieją nazwiska, z którymi nie podobna się
rozstać, chyba że się rozstaniemy z częścią swojego ja. Nazwiskiem takim dla nas, dla całego
narodu żydowskiego, co żyje i wierzy w swą
przyszłość, jest nazwisko Pereca.
Perec był patosem naszego narodowego życia, sobotą i świętem naszych powszednich,
szarych dni. Całe jego życie, działalność
i twórczość były zaprzeczeniem i protestem
przeciwko banalności i tuzinkowości. Jego
zrozumienie dla potrzeb dnia bieżącego zawsze utyskiwało wobec jego rozżarzonej tęsknoty za słońcami, które mają się dopiero
z mgieł wyłonić, za „niezdarzonym”, za „niestworzonym”. Jaźń jego osobowości padała
na codzienny znój i mozół naszych niw kulturalnych, na trud naszych budowniczych, co
skrzętnie a silnie dźwigają i cegły i cement dla
naszego narodowego chramu.
Z okazji kolejnych rocznic śmierci wspominali
I. L. Pereca krytycy i historycy literatury żydowskiej, pisarze, poeci, kompozytorzy, dziennikarze, wydawcy: Szolem Alejchem, Marc Chagal,
Józef Dawidshon, E. Kaganowski, Hejnoch
Kon, Nachman Majzel, H.D. Nomberg, Saul
Wagman, Ignacy Shiper i wielu innych.
Udostępniamy kilka takich wspomnień,
opublikowanych w przedwojennej polskojęzycznej prasie żydowskiej.
II
Pamiętam piątkowe wieczory w mieszkaniu
Pereca. – Skromne mieszkanko, w stołowym
pokoju zbierali się studenci, początkujący autorzy, publicyści. Wszyscy rozprawiają o smutnym życiu żydowskim, czytają swoje utwory,
a Perec tu zmienia wyraz, tam myśl dorzuci.
Wszyscy się od niego uczą, wszyscy łakną jego
wskazówek, a On niestrudzony pomaga chętnie każdemu.
III
Pamiętam Pereca na bankiecie, urządzonym
z powodu 25-letniej Jego literackiej działalności. Zachowywał się, jakby był na obcym, nie
na własnym bankiecie, jakby nie Jego, a kogoś
innego czczono, nie Jemu zasłużone hołdy
składano. Do wszystkich podchodził, ze wszystZ nazwiskiem Pereca łączy się specyficzne ciepło, odrębna wiara, która orzeźwiała, krzepiła
i wznosiła, która wsączała w każdego z nas
świadomość, że łoży swe wysiłki dla czegoś
wielkiego i świetlnego, dla czegoś przyszłościowego. Czyż dziwić się należy, że możemy się
z jego pamięcią rozstać?
Pragniemy, by odblask jego duszy padł na czekającą nas pracę, na tę pracę żmudną, powolną,
mrówczą, gdyż w blasku tym praca nasza codzienna nabiera wyższego znaczenia, promiennego sensu. Cztery lata mija już od śmierci poety i bezustannie powtarzamy i przypominamy
sobie jego nazwisko, gdyż w wyrazie „I. L. Perec”
kryje się cudowna i nieokreślona moc, sprzęgająca małe uczynki z wielkim celem, godzinę
bijącą i dobę bieżącą z łańcuchem pokoleń za
nami i przed nami. Gdy Perec żył pośród nas,
nasze narodowe nadzieje były postrzępione.
Możliwość kulturalnego samostanowienia była
daleko, daleko od nas odsunięta, ideałem dla
nas, czczą chimerą dla naszych przeciwników.
Dzisiaj chimera ta stoi w centrze realnej walki.
Ideały, o które zmagał się i pasował zmarły poeta, jakże bliższemi się stały! I teraz właśnie od-
Mały wybór dawnych wspomnień o I. L. Perecu otwiera wspomnienie Józefa Dawidsohna (ur. w Warszawie w 1881 r. – zm. w Izraelu
w 1947 r.) – lekarza, działacza politycznego,
redaktora i wydawcy gazet w jęz. polskim, później także senatora (1928-1930).
Hirsz Dawid Nomberg (ur. w 1876 r. w Mszczonowie, zm. w 1927 r. w Otwocku) – pisarz,
publicysta, działacz społeczny i polityczny
żydowskiego pochodzenia, poseł na Sejm
Ustawodawczy w II RP – nakłonił, według biografów pisarzy żydowskich, I. L. Pereca do tworzenia w języku jidysz.
Saul Wagman (ur. w Warszawie w 1893 r. –
podczas II wojny światowej prawdopodobnie
znalazł się na terenach zajętych przez Związek Radziecki i tam popełnił samobójstwo) –
dziennikarz, tłumacz, poeta polsko-żydowski –
był tłumaczem kilku opowiadań („Ku nizinom”,
„Erotyk”, „Przywrócenie szubienicy”, „Kuglarz”,
„Kabaliści”, „Na nowy rok”) oraz poezji Pereca.
kimi rozmawiał; wyższy duchem od innych był
skromny, jak najmniejszy z maluczkich. I nagle
– jakby żywiołowo, otoczyła Go cała młodzież
obecna na bankiecie, garnąc się do Niego, i wołała – „Nauczycielu nasz, my wszyscy z Tobą”.
A On łzy ronił, łzy radości, że ongi osamotniony,
teraz już tylu uczniów liczy.
IV
Spotkałem Pereca na wystawie „Becalelu” –
zachwycał się wyrobami rzemieślników żydowskich. W oddziale dywanów stanął przed
najpiękniejszym z nich i jakby do siebie mówił:
„To cudne, to wszak wykonali nasi, żydowscy
rzemieślnicy, kupię go, ostatnie oszczędności
oddam” i kupił najdroższy dywan za ostatnie,
żmudną pracą zarobione pieniądze. A bogacze
nasi krytykowali „rozrzutność” Pereca.
Warszawa,
24 kwietnia 2016
Kazimierz J. Latuch
V
Spotkałem po raz ostatni Pereca już podczas
wojny w gmachu Zarządu Gminy Żydowskiej.
„Wybieram się do Ameryki” – mówił mi. „Nie
mogę więcej patrzeć na cierpienia mego narodu, na te hece antysemickie. Nie mogę więcej”.
– A wkrótce potem stałem skamieniały z bólu
nad jego ciałem bezdusznym, a On jakby szeptał:
– „I Ameryka nie jest krajem wyzwolenia. Chyba
tylko mogiła... Ona jedna nie zna różnicy między żydem a nie żydem”.
Źródło: Józef Dawidsohn: Ze wspomnień o Perecu, „Dziennik Nowy”, R. I, Nr 48, Warszawa, 19
kwietnia 1919, s. 4.
Jakiż zapał, jakież uduchowienie uskrzydliłoby
nasz ruch, gdyby Perec był wśród naszych szeregów! Byłby czymś więcej niż wodzem i politykiem naszego ruchu, byłby jego bohaterem.
Dla krytyków Perec jest wielkim pisarzem, dla
psychologów – skomplikowaną, bogatą indywidualnością, co wessała w siebie wszystkie
kontrasty naszego życia, światło i cień, wiarę
i wolnomyślność, dla ludu zaś Perec jest i będzie bohaterem i legendą.
Cudowny żydowski bohater z ludowej klechdy
– postać utkana z promieni.
Najpiękniejszym i najprawdziwszym, co można powiedzieć o Perecu, jest to, że im dalej się
od nas odsuwa, im głębsza jest perspektywa,
z której nań patrzymy, tym bardziej upodabnia
się on do postaci ludowego bohatera.
Bohaterzy zaś żyją wiecznie wśród ludzi, gdyż
ucieleśniają jakąś część duszy tego ludu.
Źródło: H. D. Nomberg: Rocznica Pereca, „Dziennik Nowy”, R. I, Nr 48, Warszawa, 19 kwietnia
1919, s. 4.
DĄB
Osiem lat temu powalony został dąb literatury
żydowskiej, dąb – rosochaty konarami nowoczesnej formy literackiej, strzelisty wierzchołkami nowoczesnej inwencji artystycznej.
Powalony został dąb, którego cień otulał całe
pokolenie pisarzy żydowskich, którego korona
szumiała pieśnią odrodzenia hen, po wszystkich osiedlach mowy żydowskiej.
Powalony został dąb, którego korzenie, tkwiące
w ugornej glebie żydowskiej, czerpały z jej głębin ożywczy napój tworzenia, dosytną karmę
natchnienia.
A w dębie tym krążyły soki duszy ludowej, soki
reklama
Henryk Kon (wł. Henoch Kohn, ur. w1890 r.
w Łodzi – zm. w 1972 r. w Nowym Jork) – kompozytor, publicysta – przyjaźnił się z Perecem;
pisał muzykę do jego utworów (m.in. do „Trajst
majn fołk” [„Pocieszcie
mój naród”], „Baj nacht
ojfn ałtn mark” [„Nocą
na starym rynku”]).
czuwamy ogrom tej właśnie straty zadanej nam
przez jego śmierć.
Saul Wagman
reklama
Efraim (Efroim) Kaganowski (ur. w Warszawie w 1897 r. – zm. w. Paryżu w 1958 r.) – nowelista i powieściopisarz w języku jidysz był
przy „łożu śmierci”, a także uczestniczył w masowym pogrzebie pisarza.
Hirsz Dawid Nomberg
zapładniającej pędem wiary, tchnieniem świętych wizji.
A dąb ten górował nad okolem swego czasu,
obejmując bujnymi, rozłożystymi ramiony rozmodloną przeszłość, bezbożną teraźniejszość
i – tajemną przyszłość.
A na dębie tym wisiała złota harfa, rozedrgana
mistycznym szeptem, złota harfa, której struny
nanizane przez wieki jeszcze grają współczesności baśń Sztuki.
A na dębie tym wisiał złoty łańcuch, rozdzwoniony melodią romantyzmu, złoty łańcuch, którego ogniwa, wykonane przez pokolenia jeszcze dźwięczą współczesności legendą Życia.
Źródło: Saul Wagman: Dąb. W ósmą rocznicę
śmierci I. L. Pereca, „Nasz Przegląd”, R. I, Nr 13,
Warszawa, 8 kwietnia 1923, s. 3.
Od korespondenta Nowego Kuriera Zamojskiego w Warszawie
E. Kaganowski
U WEZGŁOWIA I. L. PERECA
Tak mi żal opowiadać o owej nocy, jakby Jego
zamarłe i zamknięte usta kazały mi milczeć.
Tam mi ciężko taić w sobie to wielkie, milczące,
ostatnie spotkanie w ostatnią noc Jego tutaj
pobytu. Pogrzebaliśmy Go nazajutrz rano.
Siedziałem u jego wezgłowia. Świece w dwóch
wysokich świecznikach rzucały ciepły złotawy
blask na zamarłą twarz.
Leżał w zwykłej drewnianej skrzyni, podpartej
na dwóch drabinkach. Leżał czysto umyty, otulony w żółtawo biały tales. Z pośmiertnej maski
znikł wszelki ślad, wskazujący, że tu niegdyś
przemykały błyskawice wielkiej burzy.
Przestraszały mnie Jego opuszczone wąsy.
Wąsy te, które tworzyły niegdyś krater tych ust
wulkanicznych, leżały teraz przyciśnięte do za-
wartych ust. Wyglądało z nich wieczne milczenie.
Jeszcze bardziej obce wrażenie wywierały Jego
zamknięte, jakby zamyślone oczy. Jakież były
dalekie i zmienione. Były spokojne i zamknięte,
jakby otulały głęboki i słodki sen małych, spokojnych dzieci.
Było to w jego domu w pokoju, dokąd przybywaliśmy z nadzieją, a odchodziliśmy z zapałem.
Było to po owym dzikim a obcym dniu, kiedy
dzikie, a obce słowo uderzyło nagle:
– Umarł Perec.
*
* *
Nie wiem czy zapadłem w sen, czy też straciłem
rachubę czasu, lecz znalazłem się o północy
sam jeden u wezgłowia nieboszczyka.
Krótka blada noc wiosenna zaglądała przez
okno i mieszała się z żółtawym blaskiem świec.
W mojej zmęczonej głowie wciąż kołatała obca,
dziwaczna świadomość: Perec – umarł.
Nagle uczułem się trzeźwy. Może sprawił to
chłodnawy i wilgotny wietrzyk, który powiał
z otartego okna?
Był to jeden z tych świeżych, młodych zamiejskich powiewów, które uderzają po sercu, jak
po strunach skrzypiec. Wtedy człowiek budzi
się od razu i przypomina sobie o najpiękniejszym, o najbardziej świątecznym.
Jakub Dinezon przy zmarłym I. L. Perecu
Hejonch Kon
Potem pochyliłem się nad zwykłą drewnianą
skrzynią i długo wpatrywałem się w twarz, na
którą tak trudno było niegdyś patrzeć. W sercu
mym nie budziło się nic podobnego do łez, lub
smutku.
jego wpływem bogata muzyczna literatura
perecowska.
* * *
Z MOICH WSPOMNIEŃ O PERECU
Starzy chasydzi z Kocka powiadali, że kto tylko
dotknął klamki rabina Kockiego, już nie umierał
bez pokuty. To samo można powiedzieć o Perecu. Każdy twórca, który przestąpił progi jego
mieszkania, zostawał już na zawsze wierny żydowskiej sztuce.
* * *
Epoka Perecowska była renesansem żydowskiej
sztuki. Nie tylko poeci, lecz i malarze i muzycy
czerpali z bogatego źródła twórczości Pereca.
On pierwszy natchnął nas myślą komponowania muzyki żydowskiej. Ilustracje robione do
jego dramatów (Kratka) zwiastowały w owym
czasie nowy kierunek w żydowskiej grafice.
* * *
Choć Perec nie był muzykiem, silnie oddziaływał na żydowskich kompozytorów, zmusił
ich po prostu do stworzenia muzyki żydowskiej i w krótkim okresie wytworzyła się pod
TAJEMNICZY OGRÓD W GMINIE ŁABUNIE
Od 2015 roku niemal w sercu gminy
Łabunie trwały prace nad utworzeniem przyjaznego ptactwu (23 kwietnia bieżącego roku
zawieszone zostały budki lęgowe) i ludziom
terenu zieleni, ogrodu, miejsca spotkań, spacerów, odpoczynku. Z uwagi na gospodarzącego
niegdyś na tym terenie dra Mariana Mazura,
lekarza, miłośnika przyrody i hodowcę pawi,
nazwa „Pawie Pióro” zyskała niepodważalny argument, by zostać wcieloną w życie. Powstała
przy nim ścieżka edukacyjno-ekologiczna również nie jest dziełem przypadku czy nieuzasadnionej wizji a odpowiedzią na wyjątkowych
sąsiadów – przedszkolaki. Edukacja i poprawa
estetyki sołectwa i wizerunku gminy Łabunie
Z dzieł jego tryska źródło wzniosłych motywów muzycznych. Każde dzieło jego jest masą
zastygłej muzyki. „Noc na starym rynku”, „Złoty łańcuch” (akt I) są prawdziwie muzycznymi
poematami. I nawet dzieła bardziej realistyczne „Poranek”, „In Pułysz of der Kajt” posiadają
skończony rytm muzyczny. „Kabaliści”, „A gigl
fin a nigun” to płody silnej muzycznej ekstazy.
* * *
Gdy Perec usłyszał te pierwsze 3 kompozycje do jego tekstów, powiedział: pierwszych
dwóch nie rozumiem, trzecia jest do dobra,
bo jest żydowska. Pierwsze dwie nie podobały
mu się, choć z punktu widzenia figuracji były
bogatsze. Ale jak mi później wytłumaczył, zbyt
tchnęły niemczyzną. I to właśnie wyplenienie
obcych elementów przez zbliżenie do rodzinnego źródła było jego zadaniem. Ogromnie się
cieszył, gdy mu przyniesiono skomponowaną
pieśń do jego tekstu. Jakże by się uradował,
gdyby słyszał „Piosenki dziecięce” Milnera, albo
„Munyś” moją własną skromną próbę lub muzykę Kraja do „Nocy na starym rynku”.
to główne cele, jakie przyświecały autorom
i pomysłodawcom tego przedsięwzięcia. Dodatkowym celem zadania jest podniesienie
wśród mieszkańców gminy i powiatu wiedzy
na temat walorów przyrodniczych z zakresu
polskiej fauny, flory oraz ekologii.
Gmina Łabunie chce przypominać ludzi, którzy pozytywnie wpływali na jej wizerunek.
Doktor Marian Mazur hodował pawie, sadził
najróżniejsze gatunki drzew, krzewów rodzimych i obcych. Niestety tylko niektóre z nich
się zachowały. W ostatnich latach ogród utracił
swoją tajemniczość i coraz częstszymi gośćmi
obok wiewiórek byli amatorzy szybkiego „browarka”. Marian Mazur przede wszystkim był lekarzem, wyjątkowym człowiekiem cieszącym
się szacunkiem mieszkańców. Nie mogliśmy
pozwolić, by jego ogród pogrążał się w zapomnieniu, stąd pomysł o przywróceniu dawnej świetności, choć w niewielkim stopniu.
Nie sposób bowiem odtworzyć wiernej kopii
„Dzieła Doktora Mazura”, chociażby z uwagi
na powstały ciąg pieszo-jezdny ułatwiający
komunikację z budynkiem wielofunkcyjnym
przy ulicy Orzechowej 10. Nadanie ogrodowi „Pawie Pióro” imienia dra Mariana Mazura
było dla pomysłodawców projektu sprawą
honorową – niestety nie otrzymaliśmy takiej
zgody, choć wierzę, że nie jest to decyzja ostateczna. W bezpośrednim sąsiedztwie Ogrodu
Objął mnie w posiadanie głęboki boski spokój, za którym tak tęsknią zmęczone głowy
w przedświty wiosennych poranków.
A potem cicho już, powoli i spokojnie zadźwięczały wewnątrz mnie słowa:
Perec – umarł.
––––––––
Potem świece stały się już zupełnie blade i słabe bez blasku, a zwykła skrzynia wydawała się
jeszcze bardziej zwykłą.
Już był dzień. Przez otwarte okna słychać już
było ulicę. Grała gdzieś zdaje się harmonijka.
Ludzie zaczęli przychodzić pojedynczo. Zjawiali
się cicho, jak cienie, ubolewali i smucili się.
Ktoś wyrzekł:
– Idzie lud.
Od razu poczułem się zmęczony. Uczułem, że
nie mam sił pozostać tutaj. Zdawało mi się, że
powinienem teraz oddać zwykłą skrzynię w potężne, pewne, bliskie ręce.
Ale nie – nie lud przyszedł, nie kamień się poruszył. Podniósł się pył, przybyły pojedynczo,
zmęczone i wylękłe cienie...
Czy będą mogli unieść skrzynię?
*
* *
Później ulice sczerniały od ciżby ludzkiej. Głęboko w gęstwinie kołysała się skrzynia. Z ulicy
na ulicę wlokłem się za wielką, nieustającą,
czarną masą ludzką.
Byłem zmęczony, a coś ciągnęło, by iść a iść.
Lecz nagle straciłem z oczu czarną kołyszącą się
masę.
* * *
Pewnego razu powitał mnie Perec słowami:
„Dziś mam coś dobrego dla ciebie”, powiedział
i zacytował:
„Fyn Edym wer kimt es fyn Boero wer gaht”
Powiedziałem mu, że napiszę muzykę do tego,
lecz chciałbym by rzecz ta została spersonifikowana. Na to rzekł: „Zróbcie to sam sobie”. Skomponowałem to później, jako chór i solo. Perec
uznał to za pierwsze prawdziwie żydowską
kompozycję moją. Motyw był w starym stylu
biblijnym. Perec stale dawał mi wskazówki, jak
należy pisać muzykę do „Nocy na starym rynku”. Chociaż wyrażenia jego nie były techniczne, zrozumiałem go i poddałem się jego wpływowi.
* * *
Perec posiadał wielki, wewnętrzny polot muzyczny, transcendentalne muzyczne wyczucie,
na którym budował swe dzieła. Wewnętrzna
jego świadomość muzyczna, jak u Beethovena,
nie złączona była z uchem zewnętrznym.
* * *
Portret E. Kaganowskiego, Centralna
Biblioteka Judaistyczna
Sam nie wiedząc o tym wszedłem w cichą,
próżną, boczną uliczkę. Czy mnie tam ktoś zaprowadził?
I znowu uderzył mnie powiew wiosenny, zamiejski. Przypomniała się błękitna, cicha dal...
Zapragnąłem odejść. Bo wiedziałem, że nigdy
już tej powolnej, kroczącej, czarnej masy ze
skrzynią nie dogonię...
I zmęczony samotny zachowałem noc tę głęboko w sercu...
Źródło: E. Kaganowski: U wezgłowia I. L. Pereca.
W ósmą rocznicę śmierci I. L. Pereca, „Nasz Przegląd”, R. I, Nr 13, Warszawa, 8 kwietnia 1923, s. 3.
Wam się podoba taki obraz »Północ«. W beth-hamidraszu przy długim stole siedzą Żydzi,
jeden rozmodlony, drugi wpatrzony w księgę,
zadumany; przy ołtarzu drżą jeszcze kapiące
świece rocznic, na wschodniej ścianie wznoszą się cienie, słychać cichy śpiew. Na twardej
ławie śpi młody talmudysta z otwartymi ustami, a śnią mu się czerwone kolana, dużo, dużo
czerwonych kolan kobiecych”.
Było to piękne w jego opowiadaniu, nasycona
barwami i posiadało wiele wyczucia muzyczno-kolorystycznego.
* * *
By ocenić wielki wpływ Pereca na młode pokolenie artystów, należy zaakcentować, że był
wówczas rozkwit akademizmu i asymilacji.
Malarze i muzycy patrzyli z wielką pogardą na
wszystko, co żydowskie. On im jednak oczy
otworzył i wskazał na nową sztukę żydowską.
Źródło: Hejnoch Kon: Z moich wspomnień o Perecu, „Nasz Przegląd”, R. VI, Nr 122(1932), Warszawa, 5 maja 1929, s. 10.
Co się tyczy sztuki, nic nie rozumiem, zwykł
mówić, a już w chwilę potem powiadał: „Jak
funkcjonują - poza Punktem Przedszkolnym
– Biblioteka Publiczna, Ośrodek Zdrowia,
Ośrodek Pomocy Społecznej, Apteka, ORLIK,
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza i stadion sportowy. Ogród położony jest w centrum miejscowości Łabunie, na
działkach o powierzchni 5540 m2 w tym 4147
m2 to powierzchnia biologicznie czynna (zieleń). Projekt utworzenie ogrodu Pawie Pióro
jest współfinansowany ze środków UE PROW
2007-2013, natomiast ścieżka edukacyjna powstała dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie.
Ścieżkę edukacyjną (autorstwa i projektu
Agencji Reklamy i Dydaktyki MENTOR s.c.
z Przyrowa, woj. zachodniopomorskie) tworzą:
Zegar fenologiczny; Leśne rekordy; Gra terenowa Rozkład śmieci w czasie; Gra Wiedza kołem
się toczy; Fotościanka; Gra terenowa – Drzewa
liściaste; Lekcja dendrologii; Gra typu memo Co ze mnie wyrośnie. Ponadto zakupiono niezbędną infrastrukturę: bramę pełniącą funkcję
"Witacza", 6 koszy do segregacji śmieci, 6 ławek i 3 ławo-stoły z zadaszeniem, 2 stojaki na
rowery, 2 lampy solarne ogrodowo-parkowe
oraz kierunkowskaz z napisem „Na tropie ekologii” wskazujący drogę do biblioteki, w której
udostępniono miejsce do pogłębienia wiedzy
ekologicznej i przyrodniczej. Każdy sięgający
po publikacje z dziedziny ekologii i środowiska
otrzyma zakładkę edukacyjną, wydaną w ilości
500 egzemplarzy.
Piotr Piela
Sobota, 30 kwietnia
Piątek
Most na Renie
TVP1 21:25
Rok 1945. Alianci stopniowo posuwają się w głąb III
Rzeszy. Na zachodzie armia amerykańska stara się
sforsować Ren. Niemcy, chcąc im w tym przeszkodzić,
wysadzają wszystkie mosty na rzece. Zostaje tylko
jeden, ostatni, którego nie zdążyli jeszcze zniszczyć. To
most w Remangen. Niemiecki generał von Brock
otrzymuje rozkaz wysadzenia budowli w powietrze.
Generał nie kwapi się jednak z jego wykonaniem.
Oznaczałoby to pozostawienie 50 tysięcy żołnierzy na
pastwę nacierających Amerykanów.
PROGRAM T V 29.04.2016 - 5.05.2016
Piątek, 29 kwietnia
TVP 1
TVP 2
05:30 Klan (2935)
05:50 Telezakupy
06:30 Bliżej niedźwiedzi – serial dok.
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:10 Polityka przy kawie
08:30 Jak to działa? (112)
09:00 Ojciec Mateusz (81)
09:55 Grzech Fatmagul (7)
10:55 W spaniałe stulecie: Sułtanka
Kosem (4)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Wójt roku 2015
12:45 Przepis dnia
12:55 Bliżej niedźwiedzi
14:00 Grzech Fatmagul (8)
15:00 Wiadomości
15:15 Okrasa łamie przepisy
15:45 Wspaniałe stulecie: Sułtanka
Kösem (5)
16:40 Czekamy na Światowe Dni
Młodzieży – kronika
16:45 Pegaz – Flesz
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2936)
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:25 Zagadka hotelu Grand (5) –
serial obyczajowy Hiszpania
21:25 Most na Renie (Bridge at
Remagen) – dramat wojenny
USA 1969 Reż. John
Guillermin, wyk. George Segal,
Robert Vaughn ( 125 min)
23:30 Zemsta (7) – serial obyczajowy
USA 2012
00:20 Żywe trupy (16)
01:10 Chicago Fire (19)
01:55 Biała wizytówka (5)
03:05 Notacje
03:20 Świat się kręci
04:05 Zagadkowa Jedynka
POLSAT
06:05 M jak miłość (1052, 1053) –
serial obyczajowy Polska 2013
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Barwy szczęścia (1445) – serial
obyczajowy Polska 2016
11:30 N a dobre i na złe (147) – serial
obyczajowy Polska 2003
12:35 Tylko z tobą (43) – serial
obyczajowy Turcja 2015
13:30 Paweł z Tarsu – pojednanie
światow
14:05 Na sygnale (19) – serial
obyczajowy Polska 2014
14:35 Rodzinka.pl (63, 64)
15:40 Panorama – kraj
15:55 Pogoda – kraj
16:05 Sonda II
17:05 Tylko z tobą (44) – serial
obyczajowy Turcja 2015
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1445, 1446)
– serial obyczajowy Polska
20:40 O mnie się nie martw (47)
21:40 Rodzinka.pl (177)
22:20 Dzięki Bogu już weekend
23:35 Komediowa Scena Dwójki
00:35 Rocky (Rocky) – dramat USA
1976 Reż. John G. Avildsen,
wyk. Sylvester Stallone, Talia
Shire ( 125 min)
02:40 Ucieczka z kina „Wolność” –
dramat Polska 1990 Reż.
Wojciech Marczewski, wyk.
Janusz Gajos, Zbigniew
Zamachowski ( 95 min)
04:35 Tropem nieznanego: Komorki
macierzyste – gorączka złota –
serial dok. Holandia 2011
TV4
05:00 Disco gramy
06:00 N owy dzień z Polsat News
07:55 Trudne sprawy (614)
08:55 Malanowski i Partnerzy (502,
504)
09:55 Dzień, który zmienił moje życie
(122)
10:55 Dlaczego ja? (169) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska 2010
11:55 Pielęgniarki (244) – serial fab.dok. Polska 2016
12:55 Trudne sprawy (615)
13:55 D woje we troje (14)
14:00 Pierwsza miłość (2288)
14:45 Dlaczego ja? (441)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i Partnerzy (691) –
serial fabularno-dokumentalny
Polska 2015
17:00 Małolaty (44) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2015
18:00 Pierwsza miłość (2289) – serial
obyczajowy Polska 2016
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (316) –
serial komediowy Polska 2008
20:05 Dancing with the Stars. Taniec z
gwiazdami – program
rozrywkowy
22:10 Step Up II (Step Up 2: The
Streets) – fi lm muzyczny USA
2008 Reż. Jon Chu, wyk.
Briana Evigan, Robert
Hoffman, Adam G. Sevani (
125 min)
00:15 Must be the music – tylko
muzyka
02:25 Tajemnice losu
TVN7
08:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
Polsat Sport News
PULS
05:15 We dwoje
06:40 Męski typ – talk show Polska
08:35 Kacper: Szkoła Postrachu 9.00
2010
07:15 Ukryta prawda (12)
Nieśmiertelny (22)
08:15 Sąd rodzinny (164)
10:00 Moja nadzieja (47) 11.00
09:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (603)
Włoska narzeczona (135)
10:15 Chirurdzy (12)
12:00 Galileo (548)
11:15 Mango – Telezakupy
12:50 Sąd rodzinny (165)
14:00 STOP Drogówka
13:50 Szpital (366)
15:00 Dom nie do poznania
14:50 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (604)
16:00 Moja nadzieja (48)
15:50 Kryminalni (4, 5)
17:00 Włoska narzeczona (136)
18:00 Chirurdzy (13) – serial
obyczajowy USA
18:00 Mistrz kuchni: Juniorzy
19:00 Ukryta prawda (13) – serial
18:35 Niesamowite rekordy
fabularno- dokumentalny
Polska
1 9:55 Wysmakowani
20:00 Fantom – film przygodowy
20:05 Przebudzenie bestii – horror
Australia/ USA 1996, reż.
Simon Wincer, wyk. Billy Zane,
Kanada/USA 2009
Kristy Swanson, Treat Williams
21:55 Egzorcyzmy Emily Rose – horror 22:15 Appaloosa – western USA
2008, reż. Ed Harris, wyk.
USA 2005
Viggo Mortensen, Ed Harris,
00:30 Osiem masażystek – fi lm
Renee Zellweger
00:45 Cena za życie – western USA
erotyczny Francja 2010
2001, reż. Simon Wincer, wyk.
02:00 STOP Drogówka
Tom Selleck, Virginia Madsen,
Wilford Brimley
03:00 Disco Polo Life
02:45 Klub magii
04:00 Top 10 lista przebojów
04:50 Druga strona medalu
TVN
05:45 U waga! – magazyn reporterow
06:15 Mango – Telezakupy
07:20 Singielka (124) – telenowela
Polska 2016
07:50 Doradca smaku – magazyn
kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN 1
00:55 Kuchenne rewolucje: Karczma
„Jurand”, Egiertowo – reality
show
12:00 Szkoła (277) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
13:00 Szpital (514) – serial
fabularno-dokumentalny
14:00 Ukryta prawda (625)
15:00 Rozmowy w toku
16:00 Szkoła (278) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
17:00 Ukryta prawda (626) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
18:00 Szpital (515) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
19:00 Fakty
19:50 Uwaga!
20:00 Kapitan Ameryka: Zimowy
żołnierz (Captain America: The
Winter Soldier) – fi lm sf USA
2014 Reż. Anthony Russo, Joe
Russo, wyk. Chris Evans,
Samuel L. Jackson, Scarlett
Johansson ( 175 min)
22:55 Zapłata (Paycheck) – thriller
USA/Kanada 2003 Reż. John
Woo, wyk. Ben Affl eck, Aaron
Eckhart, Uma Thurman ( 145
min)
01:20 Kuba Wojewódzki
02:25 Uwaga!
02:40 Klub magii
04:00 Rozmowy w toku
05:10 Menu na miarę
05:35 Z archiwum policji
06:00 Niania (29, 30)
07:00 Nash Bridges (70, 71)
09:00 Kobra – oddział specjalny
11:00 Napisała: morderstwo (17)
12:00 Dziesięć przykazań (14)
13:05 Odmienić los (131)
14:00 Oblicza miłości (117)
15:00 Niewolnica Victoria (20, 21)
17:00 Dziesięć przykazań (15)
18:00 Bibliotekarze (7, 8)
20:00 W obronie własnej – film
sensacyjny USA 2013
22:00 Oczy smoka – film sensacyjny
USA 2012
23:50 Zejście II – horror Wielka
Brytania 2009
01:50 W blasku fleszy
02 :30 Dyżur
03 :00 JRG w akcji
03 :25 Dyżur
03:50 JRG w akcji
04:20 Menu na miarę
07:00 Magazyn 1. ligi
08:00 Sport Flash
08:07 Magazyn golfowy
09:00 Sport Flash
09:07 Kolarstwo: Tour de Romandie
2. etap: Moudon - Morgins
11:00 Sport Flash
11:07 Piłka nożna: Liga angielska
mecz: AFC Bournemouth Chelsea Londyn
13:00 Sport Flash
13:07 Tauron Basket Liga
15:00 Sport Flash
15:07 Cafe Futbol magazyn piłkarski
17:00 Sport Flash
17:07 Boks: Walka o mistrzowski pas
federacji IBF World w Londynie
waga ciężka: Anthony Joshua Charles Martin
19:00 Sport Flash
19:07 Atleci magazyn lekkoatletyczny
20:00 Koszykówka mężczyzn: Liga
niemiecka mecz: Giessen
46ers - BG Göttingen
22:00 Kolarstwo: Tour de Romandie
3. etap: Sion - jazda
indywidualna na czas
23:00 Siatkówka kobiet: Orlen Liga
mecz fazy play-off
Polecamy
Piątek
Step Up II
Polsat 22:10
16-letnia Andie po śmierci matki trafia pod opiekę
jej przyjaciółki, Sary. Ku rozczarowaniu opiekunki
Andie nie radzi sobie w szkole, całą uwagę i energię skupiając na tańcu, który wypełnia jej życie
i marzenia. Dziewczyna większość czasu poświęca
na próby, ćwiczenia oraz pokazy z grupą 4 1 0, która walczy o zwycięstwo w nielegalnym konkursie
tańca ulicznego The Streets. Gdy Sarah postanawia odesłać podopieczną do ciotki, do Teksasu,
kolega Andie namawia Sarę, by dziewczyna spróbowała dostać się do renomowanej szkoły tańca.
Sobota
Quantum of Solace TVP1 21:25
Niedziela
Po prostu walcz! Polsat 22:05
James Bond postanawia pomścić ukochaną
Vesper, zabijając wszystkich ludzi powiązanych z
tajemniczą organizacją, która odpowiada za jej
śmierć. Międzynarodowa grupa przestępcza
"QUANTUM" lekceważy działania brytyjskich i
amerykańskich służb wywiadowczych, zmyślnie
zacierając ślady, czym kompromituje agentów.
Bondowi towarzyszy piękna i zmysłowa Camille.
Oboje mają swoje powody, aby odpowiedzialni za
śmierć ich najbliższych zostali zgładzeni. W końcu
Bond i Camille udają się na pustynię, gdzie
dochodzi do ostatecznej konfrontacji.
Jake jest gwiazdą szkolnej drużyny futbolowej.
Śmierć ojca przerywa spokojną egzystencję. Jego
matka podejmuje decyzję o wyjeździe na Florydę.
W nowym środowisku Jake czuje się outsiderem.
Jego małomówność i prostolinijność nie zjednują
mu przyjaciół. Któregoś dnia koleżanka zaprasza
go na imprezę, którą organizuje jej przyjaciel.
Mistrz nielegalnych walk, Ryan McCarthy, prowokuje Jake'a i dochodzi do konfrontacji. Ciężko
pobity chłopak myśli o rewanżu. Zapisuje się
na treningi mieszanych sztuk walki, które prowadzi charyzmatyczny Jean Roqua.
TVP 1
TVP 2
07:35 Pełnosprawni
08:00 Rok w ogrodzie
08:25 Naszaarmia.pl
08:55 Poznaj swoją naturę: Ssaki
morskich fa
09:25 Miejsce z historią
09:50 Akademia pana Kleksa (1):
Przygoda księcia Mateusza –
film dla młodzieży
Polska/ZSRR 1983
11:25 Sprawa dla reportera
12:20 Cztery kąty, anioł piąty
12:55 Na zdrowie
13:30 Okrasa łamie przepisy
14:10 Jutro wychodzę za mąż –
komedia Francja 2010
15:55 Downton Abbey (5)
17:00 Teleexpress
17:30 Ojciec Mateusz (195) – serial
kryminalnyPolska
18:25 Bodo (8) – serial obyczajowy
Polska 2015
19:30 Wiadomości
20:05 GOL – magazyn piłkarski
20:10 Hokej na lodzie: MŚ Dywizji 1A
w Katowicach
20:25 Strażacy (19) – serial
obyczajowy Polska 2016
21:25 Quantum of Solace – film
sensacyjny Wielka
Brytania/USA 2008 Reż. Marc
Forster, wyk. Daniel Craig, Olga
Kurylenko, Mathieu Amalric (
115 min)
23:20 Chicago Fire (19) – serial
obyczajowy USA
00:15 Most na Renie (Bridge at
Remagen) – dramat wojenny
USA 1969 Reż. John
Guillermin, wyk. George Segal,
Robert Vaughn, Ben Gazzara (
125 min)
02:20 Downton Abbey (5)
03:20 Wojenna narzeczona (3)
05:20 Chiny: Kolebka herbaty – film
dokumentalny Polska 2013
06:30 M jak miłość (1218) – serial
obyczajowy Polska 2016
07:30 Pytanie na śniadanie
10:45 Śniadanie na trawie (9)
11:20 Dzika muzyka (8): Tropem
pieśni
11:55 Sonda II (12) – program
popularnonaukowy Polska
2016
12:25 Domy przyszłości
13:00 Przygarnij mnie
14:00 Familiada
14:35 Rodzinka.pl (177)
15:15 Dzięki Bogu już weekend
16:25 O mnie się nie martw (47) –
serial komediowy Polska 2015
17:20 Sonda II (11) – program
popularnonaukowy
17:45 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:50 Postaw na milion – kulisy
19:05 Postaw na milion
20:05 Kocham Cię, Polsko! – quiz
21:50 Wpadka (Knocked Up) –
komedia romantyczna USA
2007 Reż. Judd Apatow, wyk.
Seth Rogen, Katherine Heigl,
Paul Rudd ( 145 min)
00:15 Psychoza (15, 16) – serial
grozy USA 2014
01:50 Śniadanie na trawie
02:30 V.I.P. (V.I.P.) – film sensacyjny
Polska/Belgia/ Francja 1991
Reż. Juliusz Machulski, wyk.
Wojciech Malajkat, Paul
Barge, Liza Machulska ( 115
min)
POLSAT
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:35 Jeźdźcy smoków
08:05 Turbo Fast
08:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu
świata
09:05 Przygody Kota w butach
09:35 Magazyn Euro 2016 – magazyn
piłkarski
10:05 Ewa gotuje
10:35 Wysmakowani
10:45 Powiedz TAK! (9) – serial
obyczajowy Polska 2015
11:45 Top chef
13:15 Hell’s Kitchen – piekielna
kuchnia
14:45 Dlaczego ja? (364)
15:45 Trudne sprawy (580) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
16:45 Pamiętniki z wakacji (57) –
serial fabularno-dokumentalny
Polska 2016
17:45 Chłopaki do wzięcia (63)
18:40 Dwoje we troje (15) – serial
komediowy Polska 2016
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (317) –
serial komediowy Polska 2009
20:00 Tajemnica Zielonego Królestwa
– film animowany USA 2013
Profesor Bomba wierzy w
istnieje mikroskopijnej krainy.
Przez przypadek przenosi się
do niej córka naukowca Mary
Katherine, która podlega
transformacji.
22:15 Twoja twarz brzmi znajomo
00:15 Dancing with the Stars. Taniec z
gwiazdami
02:30 Tajemnice losu
Niedziela, 1 maja
TVP 1
TVP 2
07:00 Msza święta
08:00 Tydzień
08:40 Jak to działa?
09:10 Ziarno (580)
09:45 Teleranek
10:30 Rozdarte serca (8)
11:20 Magazyn biegacza i triathlonisty
11:35 Do zobaczenia w Krakowie
12:00 Regina Coeli
12:15 Santo subito – relikwie i pamięć
13:05 Dzika Francja (2)
14:05 Quantum of Solace – film
sensacyjny Wielka
Brytania/USA 2008, reż. Marc
Forster, wyk. Daniel Craig, Olga
Kurylenko
16:00 Zagadka hotelu Grand (5) –
serial obyczajowy Hiszpania
2011
17:00 Teleexpress
17:30 Strażacy (19) – serial
obyczajowy Polska 2016
18:35 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:25 Bodo (9) – serial obyczajowy
Polska 2015
21:35 Mała Moskwa – melodramat
Polska 2008 Reż. Waldemar
Krzystek, wyk. Swietłana
Chodczenkowa, Lesław Żurek,
Dimitrij Uljanow ( 125 min)
23:40 Cwał – komedia Polska 1995
Reż. Krzysztof Zanussi, wyk.
Maja Komorowska, Bartosz
Obuchowicz, Karolina Wajda (
115 min)
01:35 Jaka to melodia?
02:30 Wielki bieg – dramat Polska
1981 Reż. Jerzy Domaradzki,
wyk. Tadeusz Bradecki,
Jarosław Kopaczewski, Leon
Niemczyk ( 105 min)
05:50 Newton
06:15 Słowo na niedzielę
06:25 Ostoja
06:55 M jak miłość (1219)2016
07:55 Barwy szczęścia (1442-1446)
– serial obyczajowy Polska
2016
10:35 Niegrzeczne rośliny (1): Piękni
drapieżcy – film dokumentalny
Wielka Brytania 2014
11:40 Podróże z historią: Pierniczenie
w Toruniu
12:15 Makłowicz w podróży
12:50 Kabaret w samo południe (3)
14:00 Familiada
14:40 Kocham Cię, Polsko! (9)
16:25 Na dobre i na złe (635) – serial
obyczajowy Polska 2016
17:25 Na sygnale (94) – serial
obyczajowy Polska 2016
18:00 Panorama
18:55 Przygarnij mnie – reality show
20:05 X Jubileuszowa Płocka Noc
Kabaretowa, czyli Zjazd
Mistrzów – program
rozrywkowy
23:30 Fighting. Miejskie walki
(Fighting) – film sensacyjny
USA 2009 Reż. Dito Montiel,
wyk. Channing Tatum, Terrence
Howard, Zulay Henao, Luis
Guzmán ( 115 min)
01:25 Wpadka (Knocked Up) –
komedia romantyczna USA
2007 Reż. Judd Apatow, wyk.
Seth Rogen, Katherine Heigl,
Paul Rudd, Leslie Mann ( 135
min)
03:40 Psychoza (15, 16) – serial
grozy USA 2014
POLSAT
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Jeźdźcy smoków
08:15 Turbo Fast
08:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu
świata – serial animowany USA
2016
09:15 Dawno temu w trawie – film
animowany USA 1998
11:20 Jumanji – film fantasy USA
1995, reż. Joe Johnston, wyk.
Robin Williams, Jonathan
Hyde, Kirsten Dunst
13:40 Tajemnica Zielonego Królestwa
– film animowany USA 2013
15:45 Twoja twarz brzmi znajomo –
program rozrywkowy
17:45 Nasz nowy dom – reality show,
prowadzi Katarzyna Dowbor
18:40 Dwoje we troje (16) – serial
komediowy Polska 2016
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w państwie – program
publicystyczny, prowadzi
Przemysław Talkowski
20:05 Must be the music – tylko
muzyka – program rozrywkowy,
prowadzenie: Paulina SykutJeżyna, Maciej Rock
22:05 Po prostu walcz! (Never Back
Down) – film sensacyjny USA
2008 Reż. Jeff Wadlow, wyk.
Sean Faris, Amber Heard, Cam
Gigandet, Evan Peters ( 150
min)
00:35 Magazyn sportowy
02:30 Tajemnice losu
Poniedziałek, 2 maja
TVP 1
05:45 Klan (2936)
06:15 Dzika Francja (2)
07:10 Jaka to melodia?
07:40 Magiczne drzewo – serial dla
dzieci Polska 2003
08:20 Tajemnica skarbu Troi (1/2) – fi
lm przygodowy Niemcy 2007
10:05 Wielkanoc greckokatolicka
11:10 Nosorożce. Klątwa magicznego
rogu
12:10 Przepis dnia
12:25 Sami swoi – komedia Polska
14:00 Nie ma mocnych – komedia
Polska 1974, reż. Sylwester
Chęciński
15:45 Rolnik szuka żony
16:45 Pegaz – Flesz
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:50 Przepis dnia
18:00 W pułapce miłości (Burka por
amor) (1/2) – dramat
Hiszpania 2009
19:30 Wiadomości
20:05 GOL – magazyn piłkarski
20:09 Żeglarstwo: Biało-czerwone
żagle
20:25 Teatr TV: Cud mniemany, czyli
krakowiacy i górale Polska
2006
21:55 Tajemnica tajemnic – film
dokumentalny Polska 2016
23:00 U pana Boga za piecem –
komedia Polska 1998 Reż.
Jacek Bromski, wyk. Ira Łaczina
( 110 min)
00:50 Jak narkotyk – dramat Polska
1999 Reż. Barbara Sass, wyk.
Magdalena Cielecka ( 145 min)
03:15 Notacje
03:25 Zagadkowa Jedynka
04:50 Duże zwierzę – film obyczajowy
Polska 2000 Reż. Jerzy Stuhr
(80 min)
TVP 2
05:40 M jak miłość (1053)
06:30 Polska 1050
07:05 M jak miłość (1054)
08:00 Pytanie na śniadanie
11:00 Wieczernia Paschalna w
Białymstoku
11:55 Barwy szczęścia (1446) – serial
obyczajowy Polska 2016
12:35 8Marmaduke – pies na fali –
komedia USA 2010, reż. Tom
Dey, wyk. Lee Pace, Caroline
Sunshine, Mandy Haines
14:10 Historia literatury według
Kabaretu Moralnego
Niepokoju
15:10 Rodzinka.pl (65, 66)
16:10 Brunet wieczorową porą –
komedia Polska 1976 Reż.
Stanisław Bareja, wyk.
Krzysztof Kowalewski ( 110
min)
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1446, 1447)
– serial obyczajowy Polska
2016
20:40 M jak miłość (1220)
21:35 Kulisy „M jak miłość”
21:50 Gladiator (The Gladiator) –
dramat kostiumowy USA 2000
Reż. Ridley Scott, wyk. Russell
Crowe ( 165 min)
00:35 Rozmowy kontrolowane –
komedia Polska 1991 Reż.
Sylwester Chęciński, wyk.
Stanisław Tym, Irena
Kwiatkowska, Alina Janowska (
105 min)
02:20 Fighting. Miejskie walki
(Fighting) – film sensacyjny
USA 2009
04:15 Starsza pani musi zniknąć
(Duplex) – komedia
USA/Niemcy 2003
POLSAT
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy (615)
09:00 Malanowski i Partnerzy (505,
506)
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(123) – serial fab.-dok. Polska
2015
11:00 Dlaczego ja? (170) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2010
12:00 Pielęgniarki (245) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
13:00 Trudne sprawy (616)
14:00 Pierwsza miłość (2289)
14:45 Dlaczego ja? (442)
15:50 Piłka nożna – fi nał Pucharu
Polski: Legia Warszawa – Lech
Poznań
18:00 Pierwsza miłość (2290) – serial
obyczajowy Polska 2016
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (31) –
serial komediowy Polska 2000
20:10 Niesamowity Spider- Man (The
Amazing Spider-man) – film
fantasy USA 2012 Reż. Marc
Webb, wyk. Andrew Garfield,
Emma Stone, Rhys Ifans, Denis
Leary, Martin Sheen ( 170 min)
23:00 Carandiru – dramat
Brazylia/Argentyna/Włochy
2003 Reż. Hector Babenco,
wyk. Luiz Carlos Vasconcelos,
Ivan de Almeida, Aida Leiner,
Maria Luísa Mendonća ( 205
min)
02:25 Tajemnice losu – magazyn
Wtorek, 3 maja
TVN
05:30 Uwaga! – magazyn reporterów
05:50 Mango – Telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN – magazyn
prowadzony na żywo,
poświęcony rozrywce, kulturze,
sportowi i podróżom. Nie
zabraknie wiadomości o
najciekawszych imprezach
11:00 Na Wspólnej (2261-2264) –
serial obyczajowy Polska 2016
12:45 Singielka (121-124) –
telenowela Polska 2016
14:30 You can dance – Po prostu
tańcz!
16:25 MasterChef Junior – program
rozrywkowy
18:00 Kuchenne rewolucje
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! – magazyn
reporterówkom
20:00 Smoking (The Tuxedo / T.U.X.) –
komedia sensacyjna USA 2002
Reż. Kevin Donovan, wyk.
Jackie Chan, Jennifer Love
Hewitt, Jason Isaacs ( 125 min)
22:05 Szczęściarz (The Lucky One) –
melodramat USA 2012 Reż.
Scott Hicks, wyk. Zac Efron,
Taylor Schilling, Blythe Danner
( 125 min)
00:10 Tożsamość (Unknown) – thriller
Wielka Brytania/
Niemcy/Francja/Kanada/
Japonia/USA 2011 Reż. Jaume
Collet-Serra, wyk. Liam
Neeson, Diane Kruger, January
Jones ( 145 min)
02:35 Uwaga!
02:50 Klub magii
TV 4
07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
07:35 Kacper: Szkoła Postrachu
08:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:35 Kacper: Szkoła Postrachu
09:00 Garfield Show
09:15 Wysmakowani
09:30 Abner, niewidzialny pies –
komedia USA 2013
11:20 Policjantki i policjanci (162,
163)
13:20 Wielka historia
14:20 STOP Drogówka
15:25 Kamienne serca – film
obyczajowy Niemcy 2014
17:15 Nostradamus – film sf
USA/Kanada 2000
19:00 Galileo (550)
20:00 Policjantki i policjanci (164,
165)
22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami
(86)
22:55 Mściwe serce – thriller Wielka
Brytania/USA 2009
00:55 Tuż przed tragedią
03:00 Disco Polo Life
TVP 1
06:10 Nosorożce. Klątwa magicznego
rogu
07:10 Jaka to melodia?
07:35 Historia dla ciebie – pamięć.pl
07:50 Magiczne drzewo – serial
08:30 Tajemnica skarbu Troi (2/2) –
film przygodowy Niemcy 2007
10:10 Dzika Polska: Szaleńcy natury –
za- klęte w bursztynie
10:40 Za zasługi dla Polski i Polaków
11:45 Święto Konstytucji
13:10 Tajemnice przyrody Biebrzy
14:45 Kochaj albo rzuć – komedia
Polska 1977
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 W pułapce miłości (Burka
poramor) (2/2) – dramat
Hiszpania 2009
19:30 Wiadomości
20:10 Lekkoatletyka: 26. Bieg
Konstytucji 3 Maja
20:25 Rozdarte serca (9)
21:30 Warto rozmawiać
22:35 U Pana Boga za miedzą –
komedia Polska 2009 Reż.
Jacek Bromski, wyk. Krzysztof
Dzierma, Andrzej BejaZaborski, Wojciech Solarz ( 125
min)
00:40 Agent pod przykryciem (9) –
serial kryminalny Bułgaria
2011
01:50 Biała noc (Sleepless Night) –
thriller Francja/
Belgia/Luksemburg 2011 Reż.
Frédéric Jardin, wyk. Tomer
Sisley, Serge Riaboukine ( 110
min)
03:40 Notacje: Jadwiga PiłsudskaJaraczewska. Mój ojciec –
serial dokumentalny Polska
2007
03:50 Zagadkowa Jedynka
TVP 2
POLSAT
06:25 Barwy szczęścia (1447)
07:05 M jak miłość (1220) – serial
obyczajowy Polska 2016
10:10 Niania i wielkie bum – komedia
Wielka Brytania/Francja/USA
2010, reż. Susanna White,
wyk. Emma Thompson, Ralph
Fiennes, Maggie Smith
12:10 Rozmowy kontrolowane –
komedia Polska 1991, reż.
Sylwester Chęciński, wyk.
Stanisław Tym
14:00 Familiada
14:45 Rodzinka.pl (67, 68)
16:05 Kadet Kelly (Cadet Kelly) –
komedia USA/ Kanada 2002
18:00 Panorama
18:55 Piosenki ze starej pasieki – Jan
Krzysztof Kelus
20:05 Barwy szczęścia (1448)
20:40 M jak miłość (1221)
21:35 Kulisy „M jak miłość”
21:45 Starsza pani musi zniknąć
(Duplex) – komedia
USA/Niemcy 2003 Reż. Danny
de Vito, wyk. Ben Stiller, Drew
Barrymore, Eileen Essell ( 100
min)
23:25 Aniołowie Apokalipsy (Rivieres
pourpres II – Les anges de
l’apocalypse) – thriller
Francja/Włochy/Wielka
Brytania 2004 Reż. Olivier
Dahan, wyk. Jean Reno,
BenoĒt Magi- mel ( 105 min)
01:10 Gladiator (The Gladiator) –
dramat kostiumowy USA 2000
Reż. Ridley Scott, wyk. Russell
Crowe ( 155 min)
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:35 Kung Fu Panda: Sekrety
Potężnej Piątki – film
animowany USA 2008
08:05 Horton słyszy Ktosia! – film
animowany USA 2008
09:55 Niesamowity Spider- Man –
film fantasy USA 2012, reż.
Marc Webb, wyk. Andrew
Garfield, Emma Stone, Rhys
Ifans
12:50 Kupiliśmy zoo – komedia USA
2011, reż. Cameron Crowe,
wyk. Matt Damon, Thomas
Haden Church
15:30 Sam w domu – komedia
sensacyjna USA 1997 Reż.
Raja Gosnell, wyk. Alex D. Linz (
140 min)
17:50 Wysmakowani
18:00 Pierwsza miłość (2291)
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (318) –
serial komediowy
20:05 Hell’s Kitchen – piekielna
kuchnia W finale naprzeciw
siebie staną dwie osoby, które
przez dziesięć tygodni
rywalizacji udowodniły szefowi
Amaro, że na sztuce kulinarnej
znają się najlepiej ze
wszystkich uczestników.
22:05 Powiedz TAK! (10) – serial
obyczajowy Polska
23:05 13 – thriller USA 2010 Reż.
Gela Babluani, wyk. Jason
Statham, Sam Riley, Alice
Barrett ( 130 min)
01:15 Wizja mordercy – thriller USA
2007 Reż. Henry Miller, wyk.
Willem Dafoe ( 135 min)
03:30 Tajemnice losu
TVN
05:45 Uwaga!
06:15 Mango – Telezakupy
07:20 Singielka (125)
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje
11:50 Złoto dla zuchwałych – film
wojenny Ju- gosławia/USA
1970, reż. Brian G. Hutton,
wyk. Clint Eastwood, Telly
Savalas
14:45 Heca w zoo – komedia USA
2011, reż. Frank Coraci, wyk.
Kevin James, Rosario Dawson,
Leslie Bibb
16:50 Bardzo Dziki Zachód (Wild Wild
West) – film sensacyjny USA
1999 Reż. Barry Sonnenfeld,
wyk. Will Smith, Kevin Kline,
Kenneth Branagh ( 130 min)
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! – magazyn reporterów
20:10 Doradca smaku – magazyn
kulinarny Michela Morana
20:15 Na Wspólnej (2266) – serial
obyczajowy Polska 2016
20:55 Singielka (126) – telenowela
Polska 2016
21:30 Agent – gwiazdy – reality show,
prowadzi Kinga Rusin
22:30 Kuba Wojewódzki – talk show
23:30 Superwizjer – magazyn
reporterów
00:05 Na językach
01:05 Partnerki (2) – serial
kryminalny USA 2011
02:05 Uwaga!
02:30 Klub magii
TV 4
07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
07:35 Kacper: Szkoła Postrachu
08:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:35 Kacper: Szkoła Postrachu
09:00 Nieśmiertelny (2)
10:00 Moja nadzieja (49)
11:00 Włoska narzeczona (137)
12:00 Detektywi w akcji (77)
13:00 Policjantki i policjanci (166)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Moja nadzieja (50)
17:00 Włoska narzeczona (138)
18:00 Detektywi w akcji (78)
19:00 Policjantki i policjanci (167)
20:00 09 miesiąc (9)
21:00 STOP Drogówka
22:00 Operacja Terror – thriller USA
2014
23:55 Spadkobiercy
01:50 Interwencja
02:10 Graffiti
02:30 Tak czy nie
Środa, 4 maja
TVN
05:45 Mango – Telezakupy
07:55 Maja w ogrodzie
08:25 Akademia ogrodnika
08:30 Dzień Dobry TVN
11:00 Co za tydzień
11:30 Druga szansa (10)
12:35 Smoking – komedia sensacyjna
USA 2002, reż. Kevin Donovan,
wyk. Jackie Chan, Jennifer Love
Hewitt
14:40 Kapitan Ameryka: Zimowy
żołnierz – film sf USA 2014,
reż. Anthony Russo, Joe Russo,
wyk. Chris Evans, Samuel L.
Jackson, Scarlett Johansson
17:25 Sablewskiej sposób na... –
magazyn Mai Sablewskiej
18:00 Ugotowani – reality show
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! – magazyn reporterów
20:00 Last Minute – komedia Polska
2013 Reż. Patryk Vega, wyk.
Wojciech Mecwaldowski,
Klaudia Halejcio, Aldona
Jankowska, Otar Saralidze (
110 min)
21:50 Pogromcy mafi i (Gangster
Squad) – dramat kryminalny
USA 2013 Reż. Ruben
Fleischer, wyk. Josh Brolin,
Ryan Gosling, Sean Penn ( 140
min)
00:10 Wybrani (16) – serial
sensacyjny USA 2012
01:10 Uwaga! – magazyn reporterów
01:25 Klub magii – program
rozrywkowy
TV 4
07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
07:35 Kacper: Szkoła Postrachu
08:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:35 Kacper: Szkoła Postrachu
09:05 Sabrina, nastoletnia
czarownica – film dla
młodzieży USA/Kanada 1996
11:00 Galileo (549)
13:00 Od sklepowej do królowej –
komedia romantyczna USA
2008
15:00 Era smoków – film fantasy USA
2011
17:00 09 miesiąc (8, 9)
19:00 Galileo (551)
20:00 Terminator – film sf
USA/Wielka Brytania 1984
22:10 Dystrykt 9 – film sf USA/Nowa
Zelandia/Kanada/RPA 2009
00:30 Tajna broń – film sensacyjny
USA 1996
02:45 Interwencja
03:00 Disco Polo Life
TVP 1
05:50 Telezakupy
06:25 Tajemnice przyrody Biebrzy
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:15 Polityka przy kawie
08:30 Pełnosprawni
08:55 Ojciec Mateusz (82)
09:55 Grzech Fatmagül (8)
10:55 Wspaniałe stulecie: Sułtanka
Kösem (5) – serial obyczajowy
Turcja 2015
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Magazyn rolniczy
12:40 Przepis dnia
12:50 Opowieści z bocianiej wioski
14:00 Grzech Fatmagül (9)
15:00 Wiadomości
15:20 Okrasa łamie przepisy
15:50 Wspaniałe stulecie: Sułtanka
Kösem (6)
16:45 Pegaz – Flesz
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:50 Przepis dnia
18:00 Klan (2937)
18:35 Świat się kręci
19:30 Wiadomości
20:25 Tannbach: Podzielona wioska
(1/3) – serial Niemcy 2015
21:25 Szalony świat Donalda Trumpa
– film dok. Wielka Brytania
22:25 Pegaz
23:15 Biała noc (Sleepless Night) –
thriller Francja/
Belgia/Luksemburg 2011
01:05 Szalony świat Donalda Trumpa
– film dok. Wielka Brytania
2016
02:00 Pegaz
02:50 Tannbach: Podzielona wioska
(1/3) – serial Niemcy 2015
03:40 Notacje
04:00 Świat się kręci
TVP 2
POLSAT
05:40 M jak miłość (1054) – serial
obyczajowy Polska 2014
06:30 Wiara na emigracji
07:00 M jak miłość (1055) – serial
obyczajowy Polska 2014
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Barwy szczęścia (1448) – serial
obyczajowy Polska 2016
11:35 Na dobre i na złe (148) – serial
obyczajowy Polska 2003
12:35 Tylko z tobą (44)
13:35 Domy przyszłości
14:10 Na sygnale (20)
14:40 Rodzinka.pl (69, 70)
15:40 Panorama – kraj
16:00 Pogoda – kraj
16:10 M jak miłość (1221)
17:05 Tylko z tobą (45)
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1448, 1449)
– serial obyczajowy Polska
2016
20:40 Na dobre i na złe (636) – serial
obyczajowy Polska 2016
21:45 Na sygnale (95) – serial
obyczajowy Polska 2016
22:25 Nigdy nie mów nigdy –
komedia Polska 2009 Reż.
Wojciech Pacyna, wyk. Anna
Dereszowska, Jan
Wieczorkowski, Edyta
Olszówka ( 115 min)
00:20 O mnie się nie martw (47) –
serial komediowy Polska 2015
01:20 Sztuka wolności – film dok.
Polska 2011
02:45 Trzeci ofi cer (8) – serial
kryminalny Polska 2008
03:45 Wiadomości z drugiej ręki (28,
29) – serial komediowy Polska
2011
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy (616)
09:00 Malanowski i Partnerzy (507,
508)
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(124) – serial fab.-dok. Polska
2015
11:00 Dlaczego ja? (171) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2010
12:00 Pielęgniarki (246) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
13:00 Trudne sprawy (617)
14:00 Pierwsza miłość (2291)
14:45 Dlaczego ja? (443)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i Partnerzy (692)
17:00 Małolaty (45)
18:00 Pierwsza miłość (2292)
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (220,
490) – serial komediowy
Polska 2005
20:40 Top chef
22:15 Pamiętniki z wakacji (58) –
serial fabularno-dokumentalny
Polska 2016
23:25 Boski żigolo (Deuce Bigalow:
Male Gigolo) – komedia USA
1999 Reż. Mike Mitchell, wyk.
Rob Schneider, William
Forsythe, Eddie Griffin ( 100
min)
01:05 Kaktus (Le Cactus) – komedia
Francja 2005 Reż. Gérard
Bitton, Michel Munz, wyk.
Clovis Cornillac, Pascal Elbé,
Alice Taglioni ( 130 min)
03:15 Tajemnice losu
TVN
05:45 Uwaga! – magazyn reporterów
06:15 Mango – Telezakupy
07:20 Singielka (126) – telenowela
Polska 2016
07:50 Doradca smaku – magazyn
kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje:
Restauracja „Gęsia szyja”,
Chełm
12:00 Szkoła (279) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
13:00 Szpital (516) – serial
fabularno-dokumentalny
14:00 Ukryta prawda (627)
15:00 Rozmowy w toku
16:00 Szkoła (280)
17:00 Ukryta prawda (628)
18:00 Szpital (517) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
19:00 Fakty
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej (2267) – serial
obyczajowy Polska 2016
20:55 Singielka (127) – telenowela
Polska 2016
21:30 You can dance – Po prostu
tańcz!
23:25 Last Minute – komedia Polska
2013 Reż. Patryk Vega, wyk.
Wojciech Mecwaldowski,
Klaudia Halejcio, Aldona
Jankowska ( 105 min)
01:10 Sablewskiej sposób na...
01:40 Ostry dyżur (1) – serial
obyczajowy USA 2008 Reż.
Christopher Misiano, wyk.
Maura Tierney
02:40 Uwaga!
03:05 Klub magii
04:25 Rozmowy w toku
TV 4
07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
07:35 Kacper: Szkoła Postrachu
08:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:35 Kacper: Szkoła Postrachu
09:00 Nieśmiertelny (3)
10:00 Moja nadzieja (50)
11:00 Włoska narzeczona (138)
12:00 Detektywi w akcji (78)
13:00 Policjantki i policjanci (167)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Moja nadzieja (51)
17:00 Włoska narzeczona (139)
18:00 Detektywi w akcji (79)
19:00 Policjantki i policjanci (168)
20:00 Gry wojenne: kod śmierci – film
sensacyjny USA 2008
22:10 Milczenie owiec – thriller USA
1991
00:50 Spadkobiercy
01:50 Interwencja
Czwartek, 5 maja
TVN
05:50 Uwaga! – magazyn reporterów
06:20 Mango – Telezakupy
07:25 Sablewskiej sposób na... –
magazyn8 .00 Dzień Dobry
TVN – magazyn
10:55 Kuchenne rewolucje:
Restauracja „Sekrety Buska”,
Busko-Zdrój – reality show
12:00 Szkoła (278) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
13:00 Szpital (515) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
14:00 Ukryta prawda (626)
15:00 Rozmowy w toku
16:00 Szkoła (279) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
17:00 Ukryta prawda (627) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
18:00 Szpital (516) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
19:00 Fakty
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej (2265) – serial
obyczajowy Polska 2016
20:55 Singielka (125) – telenowela
Polska 2016
21:30 Druga szansa (11) – serial
obyczajowy Polska 2016
22:30 Na językach
23:30 Agent – gwiazdy
00:30 Wybrani (7) – serial sensacyjny
USA 2013
01:30 Ocalić Grace (5) – serial
obyczajowy USA 2009
02:30 Uwaga!
02:55 Klub magii
04:15 Rozmowy w toku
TV 4
07:35 Kacper: Szkoła Postrachu
08:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:35 Kacper: Szkoła Postrachu
09:00 Nieśmiertelny (1) – serial
przygodowy Kanada/Francja
1993
10:00 Moja nadzieja (48)
11:00 Włoska narzeczona (136)
12:00 Detektywi w akcji (76)
13:00 Policjantki i policjanci (165)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Moja nadzieja (49)
17:00 Włoska narzeczona (137)
18:00 Detektywi w akcji (77)
19:00 Policjantki i policjanci (166)
20:00 Śmierć na 1000 sposobów
21:00 CSI: Kryminalne zagadki
Nowego Jorku (5)
22:00 Galileo (550)
00:00 STOP Drogówka
01:00 Mega Chichot
TVP 1
06:25 Opowieści z bocianiej wioski –
film dok.
07:25 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:15 Polityka przy kawie
08:35 Cztery kąty, anioł piąty
09:05 Ojciec Mateusz (83)
10:00 Grzech Fatmagül (9)
10:55 Wspaniałe stulecie: Sułtanka
Kösem (6)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Smaki polskie – na zielono (1)
12:50 Przepis dnia
12:55 Najdziwniejsze na świecie (1):
Osobliwe ma- leństwa14.00
Grzech Fatmagül (10)
15:00 Wiadomości
15:20 Okrasa łamie przepisy
15:50 Wspaniałe stulecie: Sułtanka
Kösem (7)
16:45 Pegaz – Flesz
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:50 Przepis dnia
18:00 Klan (2938)
18:35 Świat się kręci
19:30 Wiadomości
20:05 Biało-czerwoni do Rio
20:30 Ojciec Mateusz (196)
21:20 Sprawa dla reportera
22:20 Po prostu. Program Tomasza
Sekielskiego
23:10 Koncert
23:55 Wampiry i świry (Vampires Suck)
– komedia USA 2010 Reż.
Jason Friedberg, Aaron Seltzer,
wyk. Jenn Proske ( 85 min)
01:20 Naszaarmia.pl
01:45 Sprawa dla reportera
02:45 Po prostu. Program Tomasza
Sekielskiego
03:35 Notacje
03:45 Świat się kręci
04:35 Zagadkowa Jedynka
TVP 2
06:05 M jak miłość (1055, 1056) –
serial obyczajowy Polska 2014
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Barwy szczęścia (1449) – serial
obyczajowy Polska 2016
11:30 Na dobre i na złe (149) – serial
obyczajowy Polska 2003
12:35 Tylko z tobą (45) – serial
obyczajowy Turcja 2015
13:35 Wojciech Cejrowski – boso
przez świat
14:10 Na sygnale (21)
14:40 Rodzinka.pl (71, 72)
15:40 Panorama – kraj
15:55 Pogoda – kraj
16:05 Na dobre i na złe (636)
17:05 Tylko z tobą (46)
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1449, 1450)
– serial obyczajowy Polska
2016
20:40 Rocky II (Rocky 2) – dramat
USA 1979 Reż. Sylvester
Stallone, wyk. Sylvester
Stallone, Talia Shire, Burt
Young ( 130 min)
22:50 Być jak Stanley Kubrick (Colour
Me Kubrick) – komediodramat
Wielka Brytania/Francja 2005
Reż. Brian W. Cook, wyk. John
Malkovich, Ken Russell, Luke
Mably ( 100 min)
00:30 Nigdy nie mów nigdy –
komedia Polska 2009
02:25 Być jak Stanley Kubrick (Colour
Me Kubrick) – komediodramat
Wielka Brytania/Francja 2005
04:00 Naxos
POLSAT
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:55 Trudne sprawy (617)
08:55 Malanowski i Partnerzy (509,
510)
09:55 Dzień, który zmienił moje życie
(125)
10:55 Dlaczego ja? (172) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska 2010
11:55 Pielęgniarki (247) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska 2016
12:55 Trudne sprawy (618)
13:55 Dwoje we troje (15)
14:00 Pierwsza miłość (2292)
14:45 Dlaczego ja? (444)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i Partnerzy (693)
17:00 Małolaty (46)
18:00 Pierwsza miłość (2293)
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (319) –
serial komediowy Polska 2009
20:05 Nasz nowy dom
21:05 Przyjaciółki (84) – serial
obyczajowy Polska 2016
22:15 Zdrady (85) – serial fab.- dok.
Polska 2016
23:25 Współlokatorka (The
Roommate) – thriller USA
2011 Reż. Christian E.
Christiansen, wyk. Leighton
Meester ( 105 min)
01:10 Niebiańska przepowiednia (The
Celestine Prophecy) – film
przygodowy USA 2006 Reż.
Armand Mastroianni, wyk.
Matthew Settle ( 135 min)
03:25 Tajemnice losu
TVN
05:25 Nic straconego – powtórki
programów
05:45 Uwaga! – magazyn reporterów
06:15 Mango – Telezakupy
07:20 Singielka (127) – telenowela
Polska 2016
07:50 Doradca smaku – magazyn
kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje:
Restauracja „Szachownica”,
Poznań
12:00 Szkoła (280) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
13:00 Szpital (517)
14:00 Ukryta prawda (628)
15:00 Rozmowy w toku
16:00 Szkoła (281)
17:00 Ukryta prawda (629) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
18:00 Szpital (518) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
19:00 Fakty
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej (2268) – serial
obyczajowy Polska 2016
20:55 Singielka (128) – telenowela
Polska 2016
21:30 Kuchenne rewolucje
22:30 Imperium wilków (L’empire des
loups / The Empire of Wolves)
– thriller Francja 2005 Reż.
Chris Nahon, wyk. Jean Reno,
Jocelyn Quivrin, Philippe Bas (
160 min)
01:10 Ugotowani
02:10 Superwizjer
02:45 Uwaga!
03:10 Klub magii
04:30 Rozmowy w toku
TV 4
07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
07:35 Kacper: Szkoła Postrachu
08:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:35 Kacper: Szkoła Postrachu
09:00 Nieśmiertelny (4)
10:00 Moja nadzieja (51)
11:00 Włoska narzeczona (139)
12:00 Detektywi w akcji (79)
13:00 Policjantki i policjanci (168)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Moja nadzieja (52)
17:00 Włoska narzeczona (140)
18:00 Detektywi w akcji (80)
19:00 Policjantki i policjanci (169)
20:00 Ojciec panny młodej – komedia
USA 1991
22:10 Śmiertelny rejs – horror
USA/Kanada 1998
00:20 Spadkobiercy
01:20 Mega Chichot
01:50 Interwencja
02:10 Graffiti
14
FESTIWAL SIATKÓWKI NA OSIEDLACH
KONKURS dla dzieci!
Określ, który kotek na poniższym obrazku bawi się włóczką a który nicią. Obrazek
możesz pokolorować. Rozwiązanie wytnij i wyślij do 6 maja na adres: Nowy Kurier
Zamojski, skrytka pocztowa 206, 22-400 Zamość. Nagrodę będzie można odebrać
w Redakcji w ciągu 30 dni od daty ukazania się rozwiązania.
W konkursie Kurier Zamojski Dzieciom #15, nagrodę - film animowany “Toy Story” otrzymuje Łukasz Kowalewski. Nagroda została ufundowana przez Księgarnię
„Tania Prasa”, mieszczącą się w Zamościu, ul. Gminna 25B.
Gratulujemy, nagroda czeka w Redakcji.
Nagrodę w numerze 16 (36),
film animowany na DVD
“ŻÓŁWIK SAMMY”
ufundowała księgarnia
Tania Prasa
ul. Gminna 25B
„Festiwal Siatkówki na Osiedlach” odbył się 23.04.2016
r. w sali sportowej Zespołu
Szkół Nr 5 w Zamościu. Głównym organizatorem turnieju
było Zamojskie Towarzystwo
Krzewienia Kultury Fizycznej.
Celem turnieju była promocja
zdrowego stylu życia wśród
mieszkańców Zamościa i aktywnego spędzania czasu
w gronie znajomych. W rywalizacji udział wzięło siedem drużyn z osiedli Miasta
Zamość oraz reprezentacje
Kalinowic i Sitna. Miasto Zamość reprezentowały Osiedla:
Orzeszkowa – Reymonta, Promyk, Planty, Słoneczny Stok,
Jana Zamoyskiego, Karolówka, Jana Kilińskiego.
Turniej rozegrany został systemem pucharowym. Wszystkich
uczestników przywitał prezes Zamojskiego TKKF Jarosław Stumski. W uroczystym
otwarciu udział wzięli Przewodniczący osiedli Pani Maria
Stręciwilk-Gościcka (Os. Jana
Zamoyskiego), Pani Dorota
Banaszek (Os. Promyk), Pani
Jolanta Buryło (Os. Słoneczny
Stok).
Na zakończeniu turnieju nagrody wręczał Prezes Zamojskiego
TKKF Jarosław Stumski.
Kolejność spotkań:
Kalinowice - Słoneczny Stok
0-2 (25-27)(23-25)
Jana Kilińskiego - Jana Zamoyskiego
2-1 (31-29)(15-25)(15-11)
Planty – Karolówka
2-0 (25-13)(25-15)
Słoneczny Stok – Promyk
2-0 (25-10)(25-11)
Orzeszkowa Reymonta - Jana
Kilińskiego
2-1 (26-24)(23-25)(15-12)
Skład drużyny: Całuch Agnieszka, Pupeć Anna, Rybczyńska
Sylwia, Szczerbiak Sara, Byszyński Wojciech, Płatek Grzegorz, Dziwura Paweł.
Półfinały
Słoneczny Stok – Sitno
2-0 (25-11)(25-13)
Orzeszkowa Reymonta - Planty
1-2 (25-18)(16-25)(10-15)
Miejsce III - Sitno
Skład drużyny: Petz Aleksandra, Adamczuk Joanna, Marzena Juszczak, Kiecana Karolina, Flak Tomasz, Swaczyna
Piotr, Demski Jakub.
Mecz o III miejsce
Sitno - Orzeszkowa Reymonta
2-1 (22-25)(25-16)(15-13)
Mecz o I miejsce
Słoneczny Stok – Planty
0-2 (22-25)(27-29)
Miejsce I – Planty
Miejsce II - Słoneczny Stok
Skład drużyny: Jarosławska Joanna, Stępora Mariusz, Moch
Tomasz, Bednarski Damian,
Buczyński Robert, Marciniewicz Michał.
Miejsce IV – Orzeszkowej-Reymonta
Miejsce V - Jana Kilińskiego
Miejsce VI - Promyk
Miejsce VII - Karolówka
Miejsce VIII - Jana Zamoyskiego
Miejsce IX - Kalinowice
SĘDZIA GŁÓWNY ADAM GACA
ścianom, choć mocno do niego przybliżyła.
– Wciąż nie wiemy, co z meczem w Puławach. Myślę, że w najbliższych dniach przekonamy się kiedy i czy w ogóle pojedziemy na Powiśle – mówi
Sławomir Tór, wiceprezes MKS Padwa Zamość.
Informacje o drużynie są dostępne na profilu „Padwa Zamość – seniorzy” na portalu społecznościowym Facebook.
W OCZEKIWANIU NA BURSĘ
Szczypiorniści MKS Padwa Zamość pokonali (24
IV) w niedzielne popołudnie MKS V LO Rzeszów
35:9 (19:6). Zespół trenera Tomasza Czerwonki
jest bardzo blisko awansu do drugiej ligi. Wystarczy tylko wygrać w Puławach.
Zdecydowanymi faworytami niedzielnej konfrontacji w hali zamojskiego OSiR byli gospodarze.
Nie krył tego nawet szkoleniowiec Padwy, Tomasz
Czerwonka, który powiedział, że spodziewa się
zwycięstwa swoich podopiecznych. Dodatkowo
na niekorzyść zawodników z Podkarpacia przemawiał fakt, że dwóch z nich przyjechało na mecz
bez dokumentów potwierdzających badania lekarskie, co znacznie osłabiło zespół.
W związku z tym, że przyjezdni stanowili tło dla
zmotywowanych gospodarzy, atmosfera spotkania była dość letnia. Już od pierwszych minut
spotkania Padwa mocno i zdecydowanie ruszyła
na rywali. Pierwsze trafienie Rzeszowianie zanotowali dopiero w 12 min, kiedy miejscowi zdołali
trafić już osiem razy.
Pewna wygrana nie dała jeszcze awansu Zamo-
MKS Padwa Zamość – MKS V LO Rzeszów 35:9
(19:6)
Padwa: Bąk, Wnuk 1 – A. Adamczuk 8, Pieczykolan
1, Działa 4, Gontarz, Bigos 2, Styk 3, Wawrzycki 1,
Sobczak, K. Adamczuk, Maroszek 8, Małecki 5, Romańczuk, Świerczyński 1, Rycak 1. Trener: Tomasz
Czerwonka.
V LO: Król – Cymerys, Kępa, Gudyka 3, Sołek 1, Kaczor, Wilk 1, Burnat, Matejko, Stanicki 1, Kowalski
3, Szczygieł, Ożóg. Trener: Jakub Bober.
Sędziowały: Weronika Bijak, Paulina Ryczek (Kraśnik). Widzów: 200. Kary: Padwa – 6 min; V LO – 6
min. Czerwona kartka: Michał Gudyka (V LO) – 54
min, za niesportowe zachowanie.
Pozdrawiamy
MKS Padwa Zamość
PIANISTYCZNE SUKCESY KAMILI
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im.
Karola Szymanowskiego
w Zamościu. zorganizowała 19 kwietnia 8. edycję
Konkursu Pianistycznego
„MŁODZI WIRTUOZI” imienia wybitnego austriackiego pianisty i kompozytora
Carla Czernego. Konkurs
miał rangę międzynarodową.
Do udziału w konkursie
zgłosiło się 39 uczestników
w trzech grupach wiekowych ze szkół muzycznych
z Tomaszowa Lubelskiego,
Lublina, Biłgoraja, Puław,
Kielc, Bełżyc, Myślenic, Buska – Zdroju, Rzeszowa,
Międzyrzeca Podlaskiego,
Zakopanego, Białej Podlaski, Lubartowa, Krasnegostawu, Puław, Zamościa,
Ukrainy i Rosji. Tu Kamila
Wróblewska z Łabuń zajęła
III miejsce w II grupie.
Kilka dni później 23 kwietnia w Ogólnokształcącej
Szkole Muzycznej I i II stopnia im. K. Lipińskiego w Lublinie odbył się Regionalny
Festiwal Pianistyczny ,,Muzyczne Inspiracje”
Do udziału w konkursie
zgłosiło się 86 uczestników
w trzech grupach wiekowych ze szkół muzycznych
Lublina, Kraśnika, Krasne-
gostawu, Lubartowa, Chełma, Świdnika, Biłgoraja
i Zamościa). W tym konkursie Kamila Wróblewska
otrzymała
wyróżnienie
I stopnia.
Bożena Wróblewska
ROWEROWY MAJ W ZAMOJSKICH PODSTAWÓWKACH
„Rowerowy maj” to kampania skierowana
do uczniów zamojskich szkół podstawowych, która ma promować wśród nich
jazdę jednośladem. Za każdą przejechaną trasę uczeń otrzymywać będzie punkty, a na koniec rywalizacji najlepsi zostaną uhonorowani nagrodami.
Maj będzie najbardziej rowerowym miesiącem dla uczniów zamojskich podstawówek. Miasto Zamość we współpracy z Miastem Gdańsk przeprowadzi
kampanię „Rowerowy maj”. Skierowana
jest ona do uczniów zamojskich podstawówek. Jej głównym celem jest promowanie zdrowego trybu życia oraz
redukcja
problemów
wynikających
z nadmiernego zatłoczenia komunikacyjnego w rejonie szkół, szczególnie
w godzinach szczytu porannego i popołudniowego. Pozwoli na zmniejszenie
ilości pojazdów, obniżenie hałasu, emisji
spalin oraz poprawi poczucie bezpieczeństwa najmłodszych w rejonie szkół. W pierwszej edycji
projektu "Rowerowy
maj" weźmie udział 8
szkół, czyli około 550
uczniów.
Zasady
kampanii
oparte są na pozytywnej
rywalizacji
szkolnej oraz międzyszkolnej pomiędzy uczniami. W trakcie kampanii wyłoniona zostanie najbardziej „rowerowa”
szkoła, najbardziej „rowerowa” klasa w danej szkole oraz najbardziej „rowerowy”
uczeń.
O pozycji w rankingu zadecyduje liczba
przyjazdów do szkoły na rowerze w stosunku do liczby wszystkich uczniów
w danej szkole lub w klasie. Najlepszym
uczniem (uczniami) zostanie osoba, która
przyjechała najwięcej razy na rowerze do
szkoły. Opiekę merytoryczną i niezbędne
materiały zapewni Urząd Miasta Zamość.
Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.
15
REKLAMA W NOWYM KURIERZE ZAMOJSKIM - Z NAMI WARTO!
Jeśli zależy Ci na lokalnych klientach?
Nie chcesz przepłacać za reklamę i docierać
do klientów z odległych miejscowości?
To Nowy Kurier Zamojski jest najlepszym
miejscem na Twoją reklamę!
reklama
Dlaczego Nowy Kurier Zamojski?
1. Moduł od 10 zł !
2. Cała strona od 650 zł!
3. 10 000 sztuk w każdy piątek!
To największy nakład w Zamościu!
Nie masz czasu?
Przyjedziemy do Ciebie
Podane ceny są cenami netto.
reklama
HOROSKOP
Horoskop
KRZYŻÓWKA
Krzyżówka
Baran (21.03-19.04)
To tydzień bardzo dobrych nowin. Odezwie się ktoś zapomniany. Ten fakt może wiele
zmienić w waszym życiu. Wyprostuje się Twoja zachwiana do niedawna pozycja zawodowa. Szef w końcu uwierzy tobie. Ale nie przeciągaj struny i nie proś o podwyżkę.
Byk (20.04-20.05)
Ten tydzień to czas spokoju i relaksu, wykorzystaj go. Odważ się w końcu podpisać dokument, który da Ci większe szanse na utrzymanie wszystkiego, co najlepsze. Nie bój się
zmian miejsca jeśli się to łączy z kontaktami.
Bliźnięta (21.05-21.06)
Idziesz do przodu, ale nie reaguj gwałtownie. Dostosuj swoje rytmy do rytmów otoczenia.
Skoncentruj się na poważnych i głębokich ideałach. Dzięki dyscyplinie uda Ci się
połączyć przyjemne z pożytecznym.
Rak (22.06-22.07)
Tydzień przyniesie nieustające napięcia. Przed Tobą nieograniczone pozbycie się wszystkich kłopotów
bytowych. Koniecznie idź na spotkanie, które uważasz za nudne. Ono może przynieść ogromne zmiany
w Twoim życiu. Dlatego odłóż na bok inne plany nic nie jest tak ważne, jak propozycja, którą otrzymasz.
Lew (23.07-22.08)
Ten tydzień może przynieść wiele pozytywnych odpowiedzi, wyjaśnić wiele spraw. Spotkasz kogoś, kto zechce sfinansować Twoje projekty. Zanim jednak podpiszesz dokument
uważnie go przeczytaj. Być może między wierszami ukryte są kruczki prawne.
Panna (23.08-22.09)
Sprawy finansowe wymagać będą większej uwagi. Chyba nie uda Ci się stanu harmonii.
Jednak spokój tylko Cię uratuje. Możliwa zmiana planów, więc nie zniechęca się.
Waga (23.09-22.10)
W końcu nastał czas na sukces. Jeśli wykonasz to, czego potrzebują od Ciebie inni, możesz
wkrótce poszerzyć i to w dwójnasób to co posiadasz. Zobaczysz świat z nowej perspektywy. Zainteresowanie sprawami duchowymi pozwoli Ci na głębsze spojrzenie na istotę i źródło życia.
Skorpion (23.10-21.11)
Realizuj wszystkie plany związane z inwestycjami nawet na du? ą skalę. Nie obawiaj się
domagać należnych Ci pieniędzy. Dobry czas na podpisywanie umów i zakładanie
spółek.
Strzelec (22.11-21.12)
Nie składaj broni, jeśli teraz spotkasz się z odmową. Dotyczy to spraw sądowych, urzędowych, zawodowych. Przekonaj oponentów do swoich racji, nie bój się mówić o Swoich
oczekiwaniach.
Koziorożec (22.12-19.01)
Nie będziesz się nudzić, będziesz duszą towarzystwa. Pewnością siebie zrekompensujesz
wszystkie kompleksy. Przestaniesz narzekać na Swoją pracę. A wszystko to za sprawą
dodatkowego zarobku.
Wodnik (20.01-18.02)
Twoje życie ulegnie metamorfozie. Konsekwencja to słowo klucz na te dni. Nie powinnaś
mięć powodów do narzekań. Podpisane każde dokumenty zapewnią Ci zysk.
Ryby (19.02-20.03)
Otoczą Cię pewne perspektywy zawodowe, zapowiada się większa samodzielność i większe
dochody. Ktoś do niedawna bliski nie sprawdzi się w okolicznościach związanych z Twoim
sukcesem. Nie wyciągaj z tego daleko idących wniosków, wkrótce o tym zapomnisz.
Atrakcyjną nagrodę książkową za rozwiązanie krzyżówki ufundowała
„Księgarnia na Solnym”, mieszcząca się przy ulicy Solnej 3 w Zamościu.
Rozwiązanie wraz z wyciętym kuponem krzyżówki #17, prosimy wysłać
na podany adres w terminie 10 dni od daty wydania:
Nowy Kurier Zamojski, skrytka pocztowa 206, 22-400 Zamość.
Rozwiązanie krzyżówki #15: „Żarówka ma knot wolframowy”. Zwycięzcą jest
Pan Kamil Pikor z Zamościa. Gratulujemy, nagrodę można odebrać
w Redakcji - Plac Stefanidesa 6.

Podobne dokumenty

1050. ROCZNICA 16 nr CHRZTU POLSKI - OBCHODY NA RYNKU

1050. ROCZNICA 16 nr CHRZTU POLSKI - OBCHODY NA RYNKU SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE W POLSCE W  Polsce dotychczas powstała tylko jedna spółdzielnia energetyczna. Spółdzielnia Nasza Energia sp. z  o.o. została powołana w  czerwcu 2014 z  inicjatywy zamojsk...

Bardziej szczegółowo