S8 stajnia dla koni - 4 boksy - Pro-arte

Transkrypt

S8 stajnia dla koni - 4 boksy - Pro-arte
www.pro-arte.pl
S8 stajnia dla koni - 4 boksy
O PROJEKCIE
Zobacz wersję budynku gospodarczego BGS8Ten projekt stajni okaże się świetnym rozwiązaniem dla osób, myślących o
nieco rozbudowanej hodowli koni. Mamy tu bowiem cztery wygodne boksy (jednak zbyt małe dla dużej, mającej się oźrebić
klaczy), z których zwierzęta mogą bezpośrednio wyjść na zewnątrz budynku. Ponadto wszystkie boksy zostały połączone
obszerną komunikacją, z której wyjście znajduje się z lewej strony budynku. W drugiej części budynku, stanowiącej swoisty
wykusz przewidziano paszalnię, do której wchodzi się wprost z komunikacji przeznaczonej dla zwierząt oraz siodlarnię z
dostępem do łazienki. Siodlarnia została zaopatrzona w dodatkowe wyjście na zewnątrz otoczone niewielkim ganeczkiem.
Jeżeli myślisz o posiadaniu czterech koni, to ten projekt będzie dla Ciebie z pewnością wygodnym rozwiązaniem! Projekt
stajni dla koni. Projekt stajni składa się z czterech egzemplarzy a w tym części architektonicznej, konstrukcyjnej,
wewnętrznych instalacji wod.-kan i instalacji wewnętrznej elektrycznej. W projekcie załączone są podstawowe zestawienie
stali, drewna i stolarki okienno-drzwiowej. Do projektu dołączamy bezpłatną zgodę na wprowadzenie zmian, oświadczenie
projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz kserokopie uprawnień
projektantów wraz z aktualnym wpisem do izby.Projekt posiada strych.Kochasz konie? Zapraszamy do serwisu
ogłoszeniowego i forum http://allekonie.pl
DANE TECHNICZNE
Powierzchnia użytkowa
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia całkowita
Kubatura
Wysokość budynku
Kąt nachylenia dachu
Min. wymiary działki (szerokość x długość)
82.01 m²
95.3 m²
95.3 m²
506 m³
6.32 m
35 °
18.75 x 18.35 m
CENA: 1400 zł
RZUTY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Komunikacja
Boks
Boks
Boks
Boks
Siodlarnia
Łazienka
Paszalnia
16.94
10.5
10.5
10.5
10.5
7.03
4.33
11.71
1/2
www.pro-arte.pl
tel. (32) 43-50-829, 502 575 920, [email protected], www.pro-arte.pl
2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty