Generuj PDF

Transkrypt

Generuj PDF
MSWiA 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Źródło:
http://ip.mswia.gov.pl/ip2/program-operacyjny-kapi/dokumenty/plany-dzialan/2014-15/7821,Plan-Dzialania-dla-Priorytetu-V-P
OKL-na-lata-2014-15.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 00:05
Plan Działania dla Priorytetu V POKL na lata 2014-15
Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki pismem z dnia 8 kwietnia 2014 r.,
zatwierdziła Plan działania dla V Priorytetu POKL na lata 2014-15.
Dokument nie przewiduje uruchomienia w okresie 2014-15 żadnych nowych konkursów.
Jedyną nową inicjatywą ujętą w dokumencie jest projekt systemowy planowany do realizacji przez Departament Energetyki
Ministerstwa Gospodarki pt. Usprawnienie wdrażania dyrektyw energetycznych i środowiskowych oraz związanych ze
Wspólnym Rynkiem Energ, włączony na podstawie uchwały nr 146 Komitetu Monitorującego Programu Operacyjny Kapitał
Ludzki z dnia 26 marca 2014 r.
Dokument zamieszczony poniżej jest ostatnim Planem działania dla V Priorytetu POKL w ramach perspektywy finansowej
2007-2013.
Załącznik:
Plan działania dla Priorytetu V PO KL na lata 2014-15
Drukuj
Generuj PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

Podobne dokumenty