Typ S-3 - MOJ SA

Komentarze

Transkrypt

Typ S-3 - MOJ SA
INSTRUKCJA
SMAROWNICA
Typ S-3
MONTAŻ I EKSPLOATACJA
Nr 1826
Wydanie 2013
KOPIA ORYGINAŁU
MOJ S.A.
ul. Tokarska 6 ; 40-859 KATOWICE
Tel.: +48 32 604 09 00 ; Fax. +48 32 604 09 01
.
MOJ S.A.
Katowice
INSTRUKCJA
Nr
1826
Spis treści
Lp.
Nazwa
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.
6.
Rys.1.
Informacje ogólne
Instrukcja montażu i eksploatacji
Instrukcja bezpiecznej eksploatacji
Wstęp
Zastosowanie
Identyfikacja zagrożeń
Konserwacja
Warunki dostawy i składowania
Smarownica S-3
Strona
3
3
4
4
4
5
5
5
6
2
.
MOJ S.A.
Katowice
INSTRUKCJA
Nr
1826
1. Informacje ogólne
Smarownica typu S jest przeznaczona do smarowania mgłą olejową urządzeń napędzanych
sprężonym powietrzem takich jak:
- wiertarki,
- pompy,
- podpory,
- inne.
Rozpylony w smarownicy olej w postaci mgły olejowej z łatwością dociera wraz
ze sprężonym powietrzem do powierzchni trących się podczas współpracy i zapobiega ich
zacieraniu się.
Smarowanie za pomocą mgły olejowej jest jednym z najlepszych sposobów smarowania,
a to z kolei wpływa na znaczne wydłużenie żywotności urządzeń napędzanych sprężonym
powietrzem.
Smarownicę umieszcza się na przewodzie doprowadzającym sprężone powietrze
do smarowanego urządzenia w odległości nie większej niż 5 m.
Smarownica oprócz dolewania oleju nie wymaga dodatkowej obsługi.
PARAMETRY PRACY
Ciśnienie maksymalne
Temperatura otoczenie
= 0,5 MPa
= 00C ÷ + 400C
2. Instrukcja montażu i eksploatacji
Smarownica dostarczana jest do zamawiającego w stanie całkowicie zmontowanym,
a do użytkownika należy włączenie smarownicy do przewodu przed urządzeniem
przeznaczonym do smarowania w odległości 3 do 5 m.
Standartowo smarownica jest wyposażana w jednakowe końcówki szybkozłącza: -wlotową
i wylotową dostosowane do węża o średnicy wewnętrznej Ø 25 mm.
Smarownica może być na życzenie kupującego wyposażona w inne końcówki.
Węże po założeniu na końcówki należy zabezpieczyć odpowiednimi zaciskami.
Smarownica przeznaczona jest do współpracy z urządzeniami zasilanymi sprężonym
powietrzem o ciśnieniu 0,4 do 0,5 MPa.
Przed uruchomieniem instalacji, do smarownicy nalać oleju o niskiej temperaturze
krzepnięcia typu: 26 Z, AN 15 Z, AN 22 Z lub AN 46 Z wg normy PN – 88/C – 97071 lub
wg wymagań urządzeń smarowanych.
Uwaga !
Wlewany olej musi być wyłącznie świeży i czysty bez zanieczyszczeń, ponieważ wszelkie
zanieczyszczenia większe od 0,1 mm zatkają otwór dyszy rozpylającej.
Nie wolno stosować oleju przepracowanego!
3
.
MOJ S.A.
Katowice
INSTRUKCJA
Nr
1826
Pojemność smarownicy 1 litr.
Zużycie oleju w temperaturze 15° do 20° około 100 ml/godzinę.
Olej wlewa się przez otwór umieszczony w jednej z dwóch dennic.
Należy jednak wykręcić obydwa korki dla lepszego ujścia powietrza podczas nalewania oleju.
Można również napełniać smarownicę za pomocą dużej „strzykawki”, tak jak w samochodach
przy wymianie oleju w skrzyni biegów. Po nalaniu należy wkręcić korki M16 z uszczelkami
i podkładkami - zachować tę kolejność , a następnie z wyczuciem dokręcić kluczem.
Uwaga!
Smarownicę zamontować w instalacji zgodnie z zaznaczonym na niej kierunkiem
przepływu sprężonego powietrza.
3. INSTRUKCJA BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI
3.1. Wstęp
Znajomość treści oraz przestrzeganie zaleceń niniejszej INSTRUKCJI jest warunkiem
bezpiecznej i długotrwałej pracy smarownicy.
Za awarie i uszkodzenia smarownicy oraz skutki prawne wynikłe
z nieprzestrzegania INSTRUKCJI producent nie bierze żadnej
odpowiedzialności.
3.2.
Zastosowanie
Smarownica przewodowa służy do smarowania urządzeń pneumatycznych. Może być
stosowana w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”,
„b” lub „c”, niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A”, lub „B” niebezpieczeństwa
wybuchu pyłu węglowego.
Zasilane przez „Smarownicę Przewodową” urządzenia są zaliczane do grupy I kategorii M 2 i
spełnia wymagania normy PN-EN 13463-1:2003 .
4. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
a. Smarownicę należy stosować jedynie zgodnie z przeznaczeniem. Jakiekolwiek
inne zastosowanie może stanowić zagrożenie dla obsługującego.
b. Wszelkie prace związane z podłączeniem smarownicy przewodowej należy
wykonywać bezciśnieniowo tzn. przy zakręconym zaworze zasilającym
sprężone powietrze.
c. Uzupełnianie oleju w smarownicy przewodowej należy również wykonywać
bezciśnieniowo tzn. przy zakręconym zaworze zasilającym sprężone
powietrze.
4
.
MOJ S.A.
Katowice
INSTRUKCJA
Nr
1826
d. Nie dopuszczać do nagromadzenia warstwy pyłu węglowego na powierzchni
smarownicy.
e. Niedopuszczalnym jest stosowanie smarownicy przewodowej na ciśnienie
wyższe jak 0,5 MPa. Grozi wypadkiem.
f. Do połączeń stosować wyłącznie węże z atestem dopuszczającym do pracy
w określonych warunkach.
5. Konserwacja
Smarownica nie wymaga konserwacji.
Konstrukcja jej przewiduje długotrwałe użytkowanie bez konieczności otwierania
lub ustawiania przepływu oleju przez dyszę. Jednak w wypadku konieczności
przeczyszczenia dyszy lub konieczności zwiększenia lub zmniejszenia ilości rozpylanego
oleju, należy smarownicę wypiąć z instalacji zasilania sprężonym powietrzem i za pomocą
klucza nasadkowego S=6 (od strony wylotu), dokonać regulacji natężenia rozpylania
lub całkowicie wykręcić dyszę.
Pokręcając dyszą w prawo zmniejszamy ilość rozpylanego oleju, zaś pokręcając w lewo
zwiększamy ilość rozpylanego oleju.
Smarownica jest odporna na uderzenia i zarysowania wynikłe z przeciągania jej wraz
z wężem elastycznym po twardym kamienistym podłożu. Aby całkowicie wykorzystać nalany
do smarownicy olej najlepiej usytuować ją podczas pracy lekko skośnie do poziomu pod
kątem około 15۫º do 30º wylotem w górę.
6. Warunki dostawy i składowania
Smarownica dostarczana jest wstanie całkowicie zmontowanym bez opakowania.
Przy większej partii smarownice dostarczane są w opakowaniu na paletach drewnianych
lub w kartonie.
Zapewniamy oprócz oferowanych nowych smarownic, możliwość zakupu części
zamiennych i serwis fabryczny .
W sprawach zakupów i serwisu należy kontaktować się z :
MOJ S.A.
40-859 Katowice
ul. Tokarska 6
W przypadku uszkodzenia należy się zwrócić o przegląd smarownicy i ponowne
wyregulowanie w MOJ S.A.
Smarownice należy składować w pomieszczeniach suchych na paletach lub regałach.
5
.
MOJ S.A.
Katowice
INSTRUKCJA
Nr
1826
Rys. 1. Smarownica S-3.
6

Podobne dokumenty