(pieczęć wykonawcy WYKAZ SPRZĘTU PRZEWIDZIANEGO DO

Transkrypt

(pieczęć wykonawcy WYKAZ SPRZĘTU PRZEWIDZIANEGO DO
wzór
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
…........................................
(pieczęć wykonawcy
WYKAZ SPRZĘTU
PRZEWIDZIANEGO DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
na: „Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą”
Przedkładamy wykaz sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia
Lp.
Nazwa oferowanego sprzętu lub
urządzenia i parametry
techniczne (typ, moc,
ładowność, pojemność, tonaż,
itp.)
…............................ dn. ….....................
Ilość
Stan
techniczny
Do pozycji
formularza
cenowego
(np. Lp 1 - Walec
wibracyjny samojezdny
o wadze min. 7 ton)
…...................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do
reprezentacji Wykonawcy)

Podobne dokumenty