Lista złożonych wniosków

Transkrypt

Lista złożonych wniosków
Lista złoŜonych wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych w ramach konkursu
zamkniętego nr 1/POKL/9/D.1.1/2010
Tytuł projektu
Nazwa Projektodawcy
Siedziba
Całkowita
wartość
projektu
Skuteczny i Samodzielny Nastolatek innowacyjny program dla edukacji
województwa kujawsko-pomorskiego
DBAJKI GRAJKI multimedialny
program psychoedukacyjny dla szkól
podstawowych
Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli w
Toruniu
Toruń
3 656 736,48
Fundacja Drabina Rozwoju
Warszawa
1 940 256,00
Bydgoszcz
1 255 600,00
Lp.
1
2
3
Akademia Pięknego Umysłu
Stowarzyszenie "Piękny
Umysł"
4
Lepszy przykład niŜ wykład
Gmina Szubin
Szubin
1 005 532,00
5
Model współpracy w regionie dla
podniesienia efektu uczenia się
Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu
Toruń
1 787 105,00
6
Efektywna szkoła
Szkoły-Toruń Artur
Wojciechowski
Toruń
967 520,00
7
Proces dydaktyczny - efektywny i
praktyczny
WyŜsza Szkoła Gospodarki w
Bydgoszczy
Bydgoszcz
1 311 793,00
8
INTELaktywni nauczyciele projektanci edukacyjnej przyszłości
INVESTIN Sp. z o.o.
Warszawa
1 857 470,00
9
Renard
GINT Grzegorz Jasiński
Nowy Sącz
2 062 800,00
Stowarzyszenie ds.. Badania
Pracy i Organizacja
Przedsiębiorstw REFA
Wielkopolska
Poznań
619 245,22
pwn.pl spółka z o. o.
Wrocław
1 197 170,00
Biuro ConsultingowoHandlowe "Gwarancja"
Poznań
1 414 405,00
Toruń
4 826 382,55
Toruń
2 658 180,00
CONVERSA Anna Czuba
Toruń
1 310 745,00
Progman S. A.
Gdynia
2 039 285,52
Radzieje
1 746 550,00
Wykorzystanie zdobyczy neuronauk
w edukacji z elementem wzrostu
10 kompetencji wychowawczych i
metodycznych nauczycieli szkół
zawodowych
Techniki pamięciowe - nową szansą w
11 procesie dydaktycznym
MODEL ROZWOJU KOMPETENCJI
12 KLUCZOWYCH UCZNIÓW SZKÓŁ
13
14
15
16
17
PODSTAWOWYCH
Kreatywna Strategia
INTELIGENTNY ROZWÓJ DROGĄ DO
SUKCESU I KARIERY
Platon! - program wzmacniający
kompetencje uczniów
Kreowanie sukcesu szkolnego dla
kaŜdego ucznia
Kompetencje matematyczne
podstawą rozwoju województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Gmina Strzelno
Excellence Consulting
Pietrasińscy sp.j
Akademia Szybkiej Nauki
Tadeusz Buzarewicz
Łączna kwota
31 656 775,77

Podobne dokumenty