Prezentacja programu PowerPoint

Transkrypt

Prezentacja programu PowerPoint
FACTSHEET
IV kwartał 2014
O GRUPIE
Grupa UNIMOT specjalizuje się w obrocie paliwami ciekłymi i gazowymi.
Działalność Grupy opiera się na czterech grupach produktowych:
• paliwa płynne – hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw;
sprzedaż oleju napędowego z baz paliwowych
• biopaliwa
– sprzedaż bioestrów produkowanych na bazie olejów
roślinnych, przeznaczonych do pojazdów z silnikiem
diesla
• gaz płynny – hurtowa sprzedaż LPG z własnej rozlewni
oraz z terminali przeładunkowych;
detaliczna sprzedaż z centrów dystrybucji
• gaz ziemny – sprzedaż gazu w oparciu o własną sieć dystrybucją
oraz za pośrednictwem TGE
ZARZĄD UNIMOT S.A.
STRUKTURA GRUPY
UNIMOT S.A.
Blue Cold
UNIMOT System
Sp. z o.o.
[50,76% udziałów]
Przemysław
Podgórski
Małgorzata
Garncarek
Robert
Brzozowski
Prezes
Zarządu
Członek
Zarządu
Członek
Zarządu
ISTOTNE WYDARZENIA
●
przejęcie rentownej części przedsiębiorstwa zajmującego
się obrotem produktami petrochemicznymi
●
podwyższenie kapitału zakładowego Spółki
●
finansowanie inwestycji związanych z tworzeniem
i rozbudową infrastruktury
●
uruchomienie punktu skraplania metanu
w Uniszkach Zawadzkich (woj. mazowieckie)
●
rozpoczęcie importu LPG drogą morską
●
przyjęcie Spółki do struktur EFET - Europejskiej Federacji
Handlowców Energią, wspierającej obrót energią w Europie
●
budowa 7 km sieci dystrybucyjnej w woj. mazowieckim
oraz akwizycja ok. 35 km sieci obcych
●
rozpoczęcie budowy stacji regazyfikacji LNG,
zlokalizowanej na terenie woj. podlaskiego
Sp. z o.o.
[69,31% udziałów]
Blue LNG
Sp. z o.o.
Polskie
Przedsiębiorstwo
Gazownicze
Sp. z o.o.
CZYNNIKI SUKCESU
rozwój hurtowej
sprzedaży oleju napędowego
intensyfikacja
sprzedaży biopaliw
rozbudowa sieci dystrybucyjnej
gazu ziemnego
obecność na rynkach
TGE oraz OTC (rynek pozagiełdowy)
własny punkt skraplania gazu
ziemnego
UNIMOT S.A.
ul. Świerklańska 2 a
47-120 Zawadzkie
tel. +48 (77) 461 65 48
fax +48 (77) 461 64 96
e-mail: [email protected]
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY
EBITDA
[tys. PLN]
[tys. PLN]
216 495
190 532
176 643
8 440
90 700
61 878
67 450
82 162
82 610
1Q 20132Q 20133Q 20134Q 20131Q 20142Q 20143Q 20144Q 2014
2 807
2 660
2012
2013
Udział w sprzedaży netto
WYNIKI FINANSOWE
wg grup produktów
BIOPALIWA
18%
wyniki kwartalne
(tys. PLN)
4 Q 2014
narastająco
przychody ze sprzedaży
EBIT
EBITDA
zysk netto
aktywa ogółem
zobowiązania
kapitał własny
wartość księgowa na
akcję (zł)
zysk na akcję EPS (zł)
666 292
302 170
6 764
1 711
8 440
2 660
4 265
1 134
123 399
36 418
76 167
21 913
20
41 095
14 505
15
14,97
8,95
OLEJ
NAPĘDOWY
48%
KURS AKCJI
[01.10-31.12.2014]
25
10
5
0,8
INNE 1%
4 Q 2013
narastająco
0,35
0
 wyniki finansowe są nieaudytowane
2014
GAZ
ZIEMNY 1%
GAZ LPG
32%