ZGŁOSZENIE udziału w konkursie „Wiem wszystko o mojej

Transkrypt

ZGŁOSZENIE udziału w konkursie „Wiem wszystko o mojej
ZGŁOSZENIE
udziału w konkursie „Wiem wszystko o mojej miejscowości”
Imię i nazwisko ucznia / ów:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Nazwa szkoły: ..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Nauczyciel prowadzący: ..............................................................................................................
Podpis nauczyciela
......................................

Podobne dokumenty