Podręczniki do klasy piątej

Transkrypt

Podręczniki do klasy piątej
Wykaz podręczników dla klasy V na rok szkolny 2016/2017
Przedmiot
Język polski
Tytuł podręcznika
"Język polski 5 Między
nami. Podręcznik" Nowa
wersja;
Autor podręcznika
A. Łuczak,
A. Murdzek
Wydawca
GWO
"Język polski 5. Ćwiczenia" cz. I i II
Język
angielski
„Steps Forward 2”
(podręcznik i ćwiczenia)
Tim Falla,
Paul A Davies, Sylvia
Wheeldon,
Paul Shipton, Ewa
Palczak, Magdalena
Szpotowicz
Historia i społeczeństwo
„My i historia 5” i zeszyt
ćwiczeń
B. Olszewska
B. Szeweluk - Wyrwa
Matematyka
Przyroda
Zajęcia komputerowe
Muzyka
Plastyka
Zajęcia techniczne
Religia
„Matematyka
Z plusem”
dla klasy V” –
podręcznik,
ćwiczenia wersja B
Arytmetyka.
Geometria
Podręcznik: „Na tropach
przyrody 5”
Zeszyt ćwiczeń
„Na tropach przyrody 5”
Atlas przyrodniczy
(ten sam co w kl. 4)
Lubię to! Podręcznik do
zajęć komputerowych dla
klasy piątej szkoły podstawowej
M. Dobrowolska,
M. Karpiński,
A. Mysior,
P. Zarzycki
Marcin Braun
Wojciech Grajkowski
Marek
Więckowski
Oxford University
Press
Wydawnictwo
Szkolne PWN
GWO
Nowa Era
Nowa Era
Michał Kęska
Nowa Era
„Lekcja muzyki”
kl. 5
„Do dzieła”
kl. 4-6
„Jak to działa?” Podręcznik do zajęć technicznych
dla klasy 5
M. Gromek,
G. Klibach
Nowa Era
J. Lukas, K. Onak
Nowa Era
Lech Łabecki, Marta
Łabecka
Nowa Era
„Wierzę w Boga”
red. ks. W. Janiga
Gaudium

Podobne dokumenty