Program konferencji 75 kB

Transkrypt

Program konferencji 75 kB
PRZEDSZKOLAK CZY UCZEŃ?
WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA MŁODSZEGO SZANSĄ NA JEGO
OPTYMALNE FUNKCJONOWANIE W ROLI UCZNIA
PROGRAM
Miejsce realizacji: Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej,
ul. Graniczna 21
Czas realizacji: 26.03.2013 r. godz. 8.30-13.30
8:30
Rejestracja uczestników
9:00 – 9:20
Uroczyste otwarcie konferencji
9:20 – 10:00
„Zaburzenia lękowe i hiperkinetyczne u dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym”
Monika Maj – lekarz psychiatra dzieci i młodzieży,
psychoterapeuta; Centrum Pediatrii Sosnowiec, NZOZ „Kompas”
w Będzinie
10:00 – 10:30
„A kiedy dziecko staje się uczniem? – psychologiczne
uwarunkowania dojrzałości szkolnej „
mgr Daniela Miś – psycholog PPP w Dąbrowie Górniczej
10:30 – 11:00
„Profilaktyka dysleksji rozwojowej – stymulowanie rozwoju funkcji
percepcyjno-motorycznych u dzieci”
mgr Edyta Bekus – pedagog PPP w Dąbrowie Górniczej
11:00 – 11:30
przerwa na kawę
11:30 – 12:00
„Adaptacja dziecka z problemami zdrowotnymi w przedszkolu
i szkole”
Maria Budniak-Wójcik - lekarz pediatra – konsultant PPP
w Dąbrowie Górniczej
12:00 – 12:30
„ABC …rozwoju komunikacji językowej”
mgr Jolanta Chwastek-Jakima – logopeda PPP w Dąbrowie
Górniczej
12:30 – 13:00
„6-latek w szkole – z doświadczeń nauczyciela praktyka”
mgr Ewa Wojańczyk – nauczyciel SP nr 8 w Dąbrowie Górniczej
13:00 - 13:30
Dyskusja
13:30
Zakończenie konferencji
Liczba miejsc ograniczona
Prosimy o potwierdzenie udziału w Konferencji z podaniem imion i nazwisk
4 osób z przedszkola/szkoły do dnia 19.03.2013 r.
na adres e-mail: [email protected]
lub telefonicznie: 262-53-50, 262-38-11