Wyznaczenie przesunięcia ku czerwieni galaktyki z widma

Transkrypt

Wyznaczenie przesunięcia ku czerwieni galaktyki z widma
Wyznaczenie przesunięcia ku czerwieni galaktyki z widma optycznego
Ćwiczenie 12
Wartość punktowa: ...
Celem ćwiczenia jest zidentyfikowanie linii emisyjnych w widmie optycznym galaktyki, pomierzenie
przesunięć ku czerwieni zidentyfikowanych linii oraz wyznaczenie przesunięcia ku czerwieni
galaktyki.
Co należy zrobić?
Mając widmo optyczne w formie pliku tekstowego, zawierającego dwie kolumny: długość fali i
natężenie, należy:
1. narysować widmo galaktyki;
2. zidentyfikować widoczne linii emisyjne i absorpcyjne;
3. dopasować do każdej linii profil gaussowski i wyznaczyć obserowaną długość fali
odpowiadającą linii;
4. wyznaczyć przesunięcie ku czerwieni galaktyki jako średnią przesunięć ku czerwieni
wyznaczonych dla poszczególnych linii.
5. przeprowadzić analizę błędu.
Przykładowe widma galaktyk i kwazarów ze zidentyfikowanymi liniami emisyjnymi:
Lista linii:
Pierwiastek
λair [Å]
Linie emisyjne
OVI
1033.2
Lyα
1214.6
NV
1240.2
OI
1304.9
CII
1334.7
SiIV
1397.0
SiIV+OIV
1399.2
CIV
1548.9
HeII
1639.8
OIII
1665.3
AlIII
1856.8
CIII
1908.1
CII
2325.3
NeIV
2438.8
MgII
2798.3
NeV
3345.8
NeVI
3425.9
OII
3726.0
OII
3728.8
HeI
3887.9
SII
4071.2
Hδ
4101.7
Hγ
4340.5
OIII
4363.2
Hβ
4861.3
OIII
4931.2
OIII
4958.9
OIII
5006.8
OI
6300.3
OI
6363.8
NI
6527.2
NII
6548.0
Hα
6562.8
NII
6583.4
SII
6716.4
SII
6730.8
Linie absorpcyjne
K
3933.7
H
3968.5
G
4304.4
Mg
5175.3
Na
5894.0
CaII
8498.0
CaII
8542.1
CaII
8662.1
Linie nieba
5576.9
5893.0
6300.0
7244.0