Znak: OZP-332-1-4/11 Interesuje nas skład podłoża zgodny z

Transkrypt

Znak: OZP-332-1-4/11 Interesuje nas skład podłoża zgodny z
Znak: OZP-332-1-4/11
Gliwice, dnia: 21.04.2011
Do ty cz y : dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych
Postępowanie nr Znak: OZP-332-1/2011
W nawiązaniu do Państwa przetargu prosimy o odpowiedź na poniŜsze pytanie :
Pakiet IV – prosimy sprawdzić podany skład podłoŜa, poniewaŜ w ofertach wszystkich firm z którymi
współpracujemy, nie znajdujemy podłoŜa o identycznym z podanym składzie
Odp.:
Interesuje nas skład podłoŜa zgodny z pakietem nr IV.

Podobne dokumenty