Żywność i rabaty dla powodzian

Transkrypt

Żywność i rabaty dla powodzian
MOPS Dębica
Żywność i rabaty dla powodzian
W Magazynie Żywności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Ratuszowej wydawana jest
żywności dla mieszkańców Dębicy dotkniętych klęską powodzi. Pochodzi ona z Podkarpackiego
Banku Żywności w Rzeszowie. MOPS czeka obecnie na żywność z wojskowych rezerw.
Magazyn Żywności MOPS wydaje dla powodzian z terenu miasta żywność od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 14.00.
Obecnie w magazynie czeka na powodzian około 13 ton żywności. Jest to m.in. cukier, mąka, dana
gotowe, mleko, herbatniki, płatki musli i kukurydziane.
Z zasobów magazynów wojskowych MOPS otrzyma w niedługim czasie na ten sam cel: konserwy
mięsne, drobiowe i warzywne, herbatę, cukier, pasztety oraz suchary.
- Żywność wydawana jest dla osób poszkodowanych prze klęskę żywiołu w Dębicy po uzgodnieniu z
pracownikiem socjalnym – informuje nas Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dębicy. – Kiedy tylko otrzymamy żywność z magazynów wojskowych natychmiast
poinformujemy o tym uprawnione do otrzymania tej pomocy osoby.
Jednocześnie MOPS w Dębicy informuje, że firmy NOMI oraz „Śnieżka” zdecydowały o priorytetowym
potraktowaniu zakupów dokonywanych u nich przez powodzian. Mogą oni skorzystać przy zakupach
dokonywanych w NOMI z 10 procentowego rabatu, w „Śnieżce” – 50 procentowego. Powodzianie
muszą wcześniej skontaktować się z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.
(aj)
1