Usługa komunikacji Urzędu Pracy z klientami za pomocą SMS oraz

Transkrypt

Usługa komunikacji Urzędu Pracy z klientami za pomocą SMS oraz
Powiatowy Urząd Pracy
System SMS
Usługa komunikacji Urzędu Pracy z klientami za pomocą SMS oraz poczty elektronicznej
Szanowni Państwo!
Proponujemy rozwiązanie, które poprzez SMS oraz pocztę elektroniczną usprawnia informowanie klientów Urzędów Pracy (beneficjentów rynku pracy,
kontrahentów), o określonych zdarzeniach. Usługa polega na wysyłaniu różnorodnych informacji na telefony lub poczty e-mail odbiorców.
Rozwiązanie daje możliwość automatycznego przypominania o wizytach i konieczności stawienia się w Urzędzie
Korzyści z zastosowania rozwiązania:
1) Szybka i skuteczna komunikacja pracowników Urzedu Pracy z klientami Urzędu (beneficjentami rynku pracy, kontrahentami)
2) Łatwa forma komunikacji z grupami odbiorców dzięki automatycznym powiadomieniom
3) Lepsza organizacja pracy w Urzędzie – dzięki powiadomieniom zmniejszy się odsetek beneficjentów rynku pracy, którzy nie stawili
się na
umówioną wizytę
4) Zwiększenie konkurencyjności Urzędu Pracy w zakresie walki z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywnego
poszukiwania pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje że:
Usługi świadczone drogą elektroniczną mają wyłącznie charakter informacyjny, na otrzymane sms oraz
wiadomości nie należy odpowiadać.
2. Korespondencja wysyłana zwrotnie nie będzie docierała do PUP.
3. W ramach świadczonych usług Urząd będzie przesyłał:
4. osobom bezrobotnym :
1.
- przypomnienie o wyznaczonej w Urzędzie wizycie na 2 dni przed terminem
- informacje o ofertach pracy, wg sporządzonej selekcji przez pracownika
- informacje o giełdach i targach pracy
1.
pracodawcom:
- informacje o wydanych skierowaniach
- informacje o targach pracy
- informacje o innych spotkaniach organizowanych dla pracodawców.
Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych.
Rozpoczęcie oraz zaprzestanie świadczenia usług następuje na podstawie złożonego w formie pisemnej
oświadczenia na formularzu dostępnym w siedzibie usługodawcy.
3. Zgoda usługobiorcy może być odwołana w każdym czasie.
4. Wszystkie usługi świadczone przez Usługodawcę są bezpłatne.
1.
2.
Informacje o artykule
Autor:
Zredagował(a):
Piotr Karolak
Data powstania:
18.07.2014 10:15
Data ostatniej modyfikacji:
10.03.2015 13:41
Liczba wyświetleń:
Wydrukowano z serwisu:
Wydrukowano dnia:
649
www.praca.powiatminski.pl
2017-03-07 00:15:44