Tydzień Zawodowca w Technikum Ekonomicznym

Transkrypt

Tydzień Zawodowca w Technikum Ekonomicznym
Tydzień Zawodowca w Technikum Ekonomicznym nr 8
Warszawa – Mokotów
ul. F. Joliot-Curie 13
www.zsnr3.edu.pl
[email protected] , tel. 22 844 75 14
W związku z ogłoszeniem przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Tygodnia Zawodowca w dniach 23-27.03.2015r.
serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą promocyjną –
przygotowaną specjalnie na tę okoliczność.
Warto z niej skorzystać, gdyż rok 2015 jest rokiem szkoły
zawodowców.
l.p.
1
Termin, czas
trwania, godzina
23.03.2015
Od godz. 8.50
2
25.03.2015
od godz. 9.00
3
5
Akcja skierowana jest do
wszystkich
gimnazjalistów
Do wyboru 3 lekcje pokazowe, w tym 2
z przedmiotów zawodowych na
programach komputerowych
(system 1uczeń TE x 1gimnazjalista)
1. działalność przedsiębiorstwa
2. grafika reklamowa
oraz
3. język angielski zawodowy
Dzień drzwi otwartych
Możliwość zwiedzenie szkoły , prezentacja
kierunków kształcenia, wystawa
promocyjna.
Opiekun wraz grupą
gimnazjalistów umawia
się telefonicznie na
wybraną lekcję.
( liczy się kolejność
zgłoszeń)
od 12.00 X Mistrzostwa Szkoły w Scrabble
ekonomiczne - „Liczy się każde słowo –
w biznesie też”
Akcja „Rozlicz PIT”
26.03.2015
Uczniowie TE wraz z ekspertami Urzędu
godz. 12.00-18.00 Skarbowego rozliczają PIT-y mieszkańcom
Mokotowa.
Akcja pod honorowym patronatem
Burmistrza Mokotowa.
27.03.2015 VIII Turniej Gimnazjów w SCRABBLE.
od godz. 10.30
Informacja
dodatkowe
Prezentacja kierunków kształcenia w
Gimnazjum nr 10.
godz. 15.00-20.00
24.03.2015
4
Działanie
Opiekun grupy
gimnazjalistów zgłasza
telefonicznie lub mailem
chęć przybycia do
szkoły.
Możliwość obserwacji
turnieju.
Możliwość obserwacji
pracy uczniów TE nr 8
na rzecz środowiska
lokalnego.
Uczestniczą zgłoszone
drużyny.
Dokładna informacja na
stronie internetowej
szkoły .