Lab8 Maxima

Komentarze

Transkrypt

Lab8 Maxima
Pakiety matematyczne
II rok matematyki
Maxima
Zadanie 1. W programie Maxima wykonać następujące obliczenia
a) 23 ∗ 14 − (4 + 19)5
b) 27!
c) (3 − 1/4)/(5 + 3/2)
d) podać wartość dziesiętną ostatniego wyniku.
e) podać wartość dziesiętną liczb e i π.
Zadanie 2. Korzystając z podstawowych typów danych i funkcji wbudowanych w
programie Maxima wykonać następujące polecenia
a) Zdefiniować listy A:[1,2,3,4]; B:[]; C:[[A,A],B,4,5].
b) Obliczyć długość listy C i wyświetlić element znajdujący się w niej na ostatniej
pozycji.
c) Dla listy A dodać wszystkie elementy, wymnożyć wszystkie elementy, znależć element
najmniejszy.
d) Zdefiniować zbiory A:{1,2,3,1,2,4}; B:{}.
e) Dla podanych macierzy
"
A=
2 5 1
0 3 2
#


1 3

B= 2 2 

3 1
wyznaczyć A.B, B.A oraz A + B T .
"
f ) Korzystając z polecenia entermatrix zdefiniuj macierz M =
#
1 2
, a następnie
3 4
oblicz M^2 i M^^2.
g) Dla macierzy





1
0
1 −1
2
1 −1 2 


−1 2
1
3 
3 −1 4
0

obliczyć wyznacznik, macierz odwrotną i sprawdzić, że iloczyn zadanej macierzy i
macierzy odwrotnej jest macierzą jednostkową.
Pakiety matematyczne
II rok matematyki
h) Rozwiązać układ równań

x



 3x
+
−

2x +



x +
y
y
3y
2y
+
−
−
+
2z
z
z
3z
+
−
−
−
3t
2t
t
t
=
=
=
=
1
−4
−6
−4
i) Wypisać kwadraty wszystkich liczb nieparzystych z przedziału h1, 100i bez użycia
pętli.
źródła:
http://www.ujk.edu.pl/~wkubis/maxima/wprowadzenie.html
http://www.knf.ifd.uni.wroc.pl/materialy/maxima.pdf

Podobne dokumenty