Harmonogram spotkań

Transkrypt

Harmonogram spotkań
Harmonogram spotkań
Data
Sobota
Niedziela
9.00-14.00 Zajęcia praktyczne -Technika w
rolnictwie Tomasz Niemier
9.00-14.00 Zajęcia praktyczne -Produkcja
roślinna -Ewelina Zehner
9.00-11.25 Technika w rolnictwie Tomasz
Niemier(3)
9.00-11.25 Produkcja roślinna E.Zehner(3)
11.30-16.30Zajęcia praktyczne -Technika w
rolnictwie -Tomasz Niemier
11.30-16.30 Zajęcia praktyczne -Produkcja
roślinna -Ewelina Zehner
9.00-11.25 Produkcja zwierzęca – Leszek
Bocian(3)
9.00-11.25 Produkcja roślinna E.Zehner(3)
11.30 – 16.30 Zajęcia praktyczne Produkcja
zwierzęca Leszek Bocian
11.30-16.30 Zajęcia praktyczne -Produkcja
roślinna -Ewelina Zehner
9.00-11.25 Prowadzenie działalności
rolniczej-Agnieszka Frankowska(3)
9.00-11.25 Technika w rolnictwie Tomasz
Niemier(3)
11.30-16.30 Zajęcia praktyczne -Produkcja
roślinna -Ewelina Zehner
11.30-16.30 Zajęcia praktyczne -Technika w
rolnictwie Tomasz Niemier
9.00-11.25 Produkcja zwierzęca – Leszek
Bocian(3)
9.00-11.25 Produkcja roślinna E.Zehner(3)
11.30 – 16.30 Zajęcia praktyczne Produkcja
zwierzęca Leszek Bocian
11.30-16.30 Zajęcia praktyczne -Produkcja
roślinna -Ewelina Zehner
9.00-14.00Zajęcia praktyczne -Produkcja
roślinna -Ewelina Zehner
9.00-11.25 Technika w rolnictwie Tomasz
Niemier(3)
14.10- 15.40 Prowadzenie działalności
rolniczej-Agnieszka Frankowska(2)
11.30-16.30 Zajęcia praktyczne -Technika w
rolnictwie Tomasz Niemier
9.00-11.25 Produkcja zwierzęca – Leszek
Bocian(3)
9.00-11.25 Produkcja roślinna E.Zehner(3)
11.30 – 16.30 Zajęcia praktyczne Produkcja
zwierzęca-Leszek Bocian
11.30-16.30 Zajęcia praktyczne -Produkcja
roślinna -Ewelina Zehner
9.00-12.10 Prowadzenie działalności
rolniczej- Agnieszka Frankowska(4)
9.00-11.25 Technika w rolnictwie Tomasz
Niemier(3)
12.20- 15.30 Produkcja zwierzęca E.Zehner(4)
11.30-16.30 Zajęcia praktyczne -Technika w
rolnictwie Tomasz Niemier
24-25.10.2016
08-09.10.2016
22-23.10.2016
05-06.11.2016
19-20.11.2016
26-27.11.2016
10-11.12.2016
17-18.12.2016
9.00-10.30 Technika w rolnictwie Tomasz
Niemier(2)
14-15 01.2017
28-29.01.2017
10.40-15.40 Zajęcia praktyczne – Produkcja
roślinna -Ewelina Zehner
9.00-11.25 Produkcja zwierzęca – Leszek
Bocian(3)
9.00-10.30 Produkcja roślinna E.Zehner(2)
11.30 – 16.30 Zajęcia praktyczne Produkcja
zwierzęca-Leszek Bocian
10.40-15.40 Zajęcia praktyczne -Produkcja
roślinna -Ewelina Zehner
Strona 1 z 2
9.00-12.10 Przepisy ruchu drogowego
Michał Klotschke (4)
04-05.02.2017
18-19.02.2017
04-05.03.2017
18-19.03.2017
10.40- 14.55 Przepisy ruchu drogowego
Michał Klotschke (5)
9.00 – 14.00 Zajęcia praktyczne Produkcja
zwierzęca Leszek Bocian
9.00-11.25 Prowadzenie działalności
rolniczej- Agnieszka Frankowska(3)
14.10- 16.35 Przepisy ruchu drogowego
Michał Klotschke (3)
11.35-16.35 Zajęcia praktyczne -Produkcja
roślinna -Ewelina Zehner
9.00-10.30 Prowadzenie działalności
rolniczej- Agnieszka Frankowska(2)
9.00- 11.25 Przepisy ruchu drogowego Michał
Klotschke (3)
10.40- 15.40 Zajęcia praktyczne Produkcja
zwierzęca Leszek Bocian
11.35-16.35 Zajęcia praktyczne -Produkcja
roślinna -Ewelina Zehner
9.00-11.25 Produkcja zwierzęca – Leszek
Bocian(3)
9.00- 11.25 Przepisy ruchu drogowego Michał
Klotschke (3)
11.30 – 16.30 Zajęcia praktyczne -Produkcja
zwierzęca- Leszek Bocian
11.35-16.35 Zajęcia praktyczne -Produkcja
roślinna -Ewelina Zehner
9.00-11.25 Produkcja zwierzęca – Leszek
Bocian(3)
01-02.04.2017
22-23.04.2017
9.00-10.30 Technika w rolnictwie Tomasz
Niemier(2)
9.00-10.30 Prowadzenie działalności
rolniczej- Agnieszka Frankowska(2)
11.30 – 16.30 Zajęcia praktyczne -Produkcja
zwierzęca- Leszek Bocian
10.35-15.35 Zajęcia praktyczne -Produkcja
roślinna -Ewelina Zehner
9.00 – 14.00 Zajęcia praktyczne -Produkcja
zwierzęca- Leszek Bocian
9.00- 12.10 Przepisy ruchu drogowego Michał
Klotschke (4)
14.10-16.35 Język obcy(3)
12.20-15.30 Produkcja roślinna E.Zehner(4)
9.00 – 14.00 Zajęcia praktyczne Produkcja
zwierzęca Leszek Bocian
9.00-12.10 Język obcy(4)
14.10 – 15.40 Prowadzenie działalności
rolniczej- Agnieszka Frankowska(2)
06-07.05.2017
12.15 -14.55 Przepisy ruchu drogowego
Michał Klotschke (4)
9.00 – 14.00 Zajęcia praktyczne Produkcja
zwierzęca Leszek Bocian
9.00-12.55 Język obcy(5)
9.00 – 14.00 Zajęcia praktyczne Produkcja
zwierzęca Leszek Bocian
9.00-11.25 Język obcy (3)
14.10-16.35 05 Przepisy ruchu drogowego
Michał Klotschke (3)
11.35-16.35 Zajęcia praktyczne -Produkcja
roślinna -Ewelina Zehner
9.00 – 14.00 Zajęcia praktyczne Produkcja
zwierzęca Leszek Bocian
9.00-14.00 Zajęcia praktyczne -Technika w
rolnictwie Tomasz Niemier
9.00- 12.10 Przepisy ruchu drogowego Michał
Klotschke (4)
9.00-11.25 Język obcy(3)
20-21.05.2017
27-28.05.2017
10-11.06.2017
17-18.06.2017
Strona 2 z 2