nr 8 czerwiec 2014 - Region

Transkrypt

nr 8 czerwiec 2014 - Region
bezpłatny miesięcznik | zdarma měsíční | kostenlosen monatlichen
Dolny Śląsk
- dobre widoki
str. 4-5
nr
8
Gmina
Siechnice
– przyjazne
miejsce dla Ciebie
Czerwiec 2014
červen/Juni 2014
ISSN 2353-2076
str. 13
Staňte se
rodinným
archivářem!
str. 11
Polen – ein Land
der Gegenteile
str. 15
0088
KANCELARIA TŁUMACZEŃ
PRZYSIĘGŁYCH I ZWYKŁYCH
ul. Kościuszki 34, Zgorzelec
tel./fax +48 75 72 10 545
ul. Daszyńskiego 23, Bogatynia
tel. +48 75 72 10 197
– tłumaczenie przysięgłe i zwykłe, pisemne i ustne wszystkich
kom. +48 796 122 277
języków europejskich
– pomoc przy rejestrowaniu i prowadzeniu firmy w Niemczech
e-mail: [email protected]
godziny otwarcia
– zwrot podatku z zagranicy
pon.-pt. 9.00-17.00
– dochodzenie odszkodowań
Zgorzelec: pt. 8.00-16.00, sob. 10.00-13.00
– pomoc w sprawach urzędowych
www.tlumacz.zgorzelec.info
ISSN 2353-2076
Bezpłatny miesięcznik
polsko-czesko-niemiecki
Jelenia Góra – Liberec – Goerlitz
Za nami eurowybory. Pewnie niewielu już o nich pamięta, bo do urn poszło niespełna
24 proc. Polaków. O czym to świadczy? Może to, że nie wierzymy już politykom, że nie czujemy,
aby jakiekolwiek decyzje zapadające w Parlamencie Europejskim nas dotykały, czy też o tym, że
tak naprawdę nie wiemy, jakie znaczenie mają te wybory – każdy niech sobie sam wytłumaczy.
Według mnie to ostatnie stwierdzenie jest najbliższe prawdy.
Na każdym kroku słyszymy narzekania, że „Unia to, czy Unia tamto”, jeśli jednak chwilę porozmawiamy, okazuje się, że to nie Unia, tylko my – np. nasza administracja, która nadinterpretuje
przepisy wspólnotowe i nakłada na nas nadmierne obowiązki, lub też że sami nie umiemy poruszać się w przepisach. Nie wiemy, jak się temu przeciwstawić i jak z tym sobie radzić. Brakuje
nam wiedzy i edukacji na temat struktur wspólnotowych – może warto zadbać o to na poziomie
gimnazjum czy szkoły średniej. Może wtedy łatwiej będzie nam korzystać ze wspólnych środków, na które przecież każdy z nas się składa.
Czy chcemy, czy nie, funkcjonujemy w Unii Europejskiej – chyba warto wykorzystać tę sytuację najlepiej jak się da.
Izabela Siwińska
redaktor naczelna
Zdarma měsíční
polsko-české-německý
Jelenia Góra – Liberec – Goerlitz
Kostenloser monatlicher
polnisch-tschechisch-deutschen
Jelenia Góra – Liberec – Görlitz
Właściciel
Majitel
Besitzer
Wydawnictwo Regiony
ul. Czecha 9/7
59-850 Świeradów-Zdrój
www.region-press.eu
Redakcja ul. Parkowa 25
Redakce 51-616 Wrocław
Redaktion tel./fax 71 348 82 48
Redaktor naczelna Izabela Siwińska
Šéfredaktor
Chefredakteurin
Reklama
Werbung
tel. kom. 500 391 067
tel. kom. 512 282 761
tel. kom. 503 422 579
tel. kom. 503 933 181
[email protected]
DTP Rafał Tlak
Korekta Barbara Surkont
Oprava
Korrektur
Okładka: Wieża widokowa w Kotowicach
Fot. Mariusz Różnowicz
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść
publikowanych reklam, ogłoszeń i listów.
Zastrzegamy sobie prawo do skrótów i korekt
przy publikacji nadesłanych listów.
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
Teksty sponsorowane – (TS).
Volby do evropského parlamentu jsou za námi. Jistě si už na ně mnozí z nás nepamatují, protože
k urnám šlo necelých 24 proc. Poláků. O čem to svědčí? Možná o tom, že už nevěříme politikům,
že necítíme, že by se nás jakákoliv rozhodnutí činěná v Evropském parlamentu dotýkala, nebo
také, že ve skutečnosti nevím, jaký význam tyto volby mají – každý ať si odpoví sám. Podle mě se
pravdě nejvíce blíží to poslední tvrzení.
Na každém kroku slyšíme naříkání, že „Unie to nebo Unie tamto“, pokud si ale na chvíli popovídáme, ukáže se, že ne Unie, jen my - např. naše administrativa, která nadinterpretuje unijní
předpisy a nanáší na nás nadměrné povinnosti, nebo také že se sami neumíme zorientovat
v předpisech. Nevíme, jak se tomu postavit a jak si s tím poradit. Chybí nám znalosti a vzdělání
týkající se unijních struktur – možná by se vyplatilo pamatovat na to na úrovni druhého stupně
nebo střední školy. Možná by pak pro nás bylo lehčí využívat společné prostředky, na nichž se
přece podílí každý z nás.
Ať chceme nebo ne, fungujeme v Evropské unii – proto bychom tuto situaci měli využít,
jak nejlépe se dá.
Izabela Siwińska
šéfredaktorka
Die Europawahl ist hinter uns. Bestimmt können sich viele von uns nicht daran erinnern,
denn nur knapp 24% der Polen sind zu den Wahlurnen gegangen. Was bedeutet das? Vielleicht,
dass wir den Politikern nicht mehr glauben, dass wir die im Europaparlament fallenden
Entscheidungen nicht spüren, oder dass wir eigentlich nicht wissen, was für eine Bedeutung diese Wahl hat – jeder sollte es sich selbst erklären. Meiner Meinung nach ist die letzte Feststellung
der Wahrheit am nächsten.
Ständig hört man Beschwerden, „EU das… EU dies“, aber wenn wir ein bisschen reden, dann
stellt sich heraus, dass es nicht die EU ist, sondern wir – z. B. unsere Verwaltung, welche die
Gemeinschafts- Vorschriften überinterpretiert und uns übermäßige Pflichten auferlegt, oder
dass wir uns selber im Rahmen der Vorschriften nicht bewegen können. Wir wissen nicht, wie
wir uns dem entgegensetzen können und wie wir damit umgehen sollen. Uns fehlen das Wissen
und die Bildung über die Gemeinschaftsstruktur – vielleicht sollte man sich darum auf der Stufe
der Mittelschule und des Gymnasiums kümmern. Vielleicht wird es uns dann leichter fallen, die
gemeinsamen Mitteln zu nutzen, die sich aus uns allen zusammensetzen.
Ob wir das wollen oder nicht, wir funktionieren in der Europäischen Union – es lohnt sich
doch wohl, diese Situation so gut wie möglich auszunutzen.
Izabela Siwińska
Chefredakteur
Redakcja/Redakce/Redaktion
Bolesławiec
Po raz trzeci w historii bolesławieckie Muzeum
Ceramiki otrzymało Sybillę – wyróżnienie w ogólnopolskim Konkursie na Wydarzenie Muzealne
Roku organizowanym przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono
łącznie 250 projektów. Bolesławieckie muzeum
znalazło się w zaszczytnym gronie 27 laureatów,
obok największych w Polsce muzeów narodowych.
Wyróżnienie jest tym bardziej cenne, że zostało przyznane w kategorii „projekt naukowo-badawczy”. Realizowany w latach 2010-2013
program „Badania nad ceramika bolesławiecką”
w znacznym stopniu rozszerzył wiedzę na temat rodzimej kamionki i rzucił nowe światło na
to zagadnienie. Efekty prac prowadzonych od
2010 r. we współpracy z 57 muzeami, archiwami
i bibliotekami z terenu Polski i Niemiec, a także
Włoch, Belgii i Austrii opublikowano w dwóch
polsko-niemieckich, ponad 350-stronicowych
katalogach oraz zaprezentowano w formie wystaw: dwóch w Bolesławcu i jednej w Görlitz.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się
14 maja w Muzeum Króla Jana III w Wilanowie.
Bolesławieckie muzeum było najmniejszą instytucją, która znalazła się w zaszczytnym gronie
laureatów.
•••
Gmina Miejska Bolesławiec wspólnie z partnerem projektu kończy realizację projektu
pn. ,,Promocja rozwoju przedsiębiorczości na
polsko-niemieckim obszarze transgranicznym” w ramach Wspólnego Funduszu Małych
Projektów Polska-Saksonia 2012-2014.
Projekt miał na celu podniesienie świadomości wśród mieszkańców niemieckiej części
transgranicznego obszaru na temat możliwości inwestowania i rozwoju przedsiębiorczości
w polskim obszarze przygranicznym. Realizacja
działań projektowych ma pozytywnie wpłynąć
na poprawę spójności gospodarczej i komunikacyjnej obszaru, co ułatwić ma niwelowanie różnic w rozwoju gospodarczym polsko-niemieckiego obszaru transgranicznego. Zmniejszanie
dysproporcji rozwojowych pozwoli uniknąć marginalizacji tego obszaru oraz skutecznie promować jego walory gospodarcze poza obszarem
przygranicznym.
W ramach projektu wykonana została trójjęzyczna (polsko-niemiecko-angielska) witry-
W REGIONIE
na internetowa: www.investbol.pl promująca
projekt oraz prezentująca tereny inwestycyjne
będące w ofercie inwestycyjnej Gminy Miejskiej
Bolesławiec.
Projekt ,,Promocja rozwoju przedsiębiorczości na polsko-niemieckim obszarze transgranicznym” jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu
państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa.
Görlitz-Zgorzelec
W niedzielę 18 maja uczniowie zgorzeleckiej „trójki” i patronujący imprezie burmistrz
Zgorzelca Rafał Gronicz wspólnie z pracownikami ogrodu zoologicznego i gośćmi świętowali jubileusz dziesięciolecia Polski w Unii Europejskiej
podczas Polskiego Dnia w Naszym ZOO Görlitz-Zgorzelec.
Od listopada 2013 uczniowie klasy czwartej
Szkoły Podstawowej w Zgorzelcu, pod opieką
Małgorzaty Tabiś, co dwa tygodnie spotykają
się w Naszym Zoo, aby zdobywać wiedzę na
temat znajdujących się tam zwierząt. Podczas
Polskiego Dnia dzielili się tą wiedzą z gośćmi
ZOO przy specjalnie przygotowanych i prowadzonych przez siebie stacjach.
Jelenia Góra
Prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła powołał komisję, która poddała analizie wszystkie
wnioski mieszkańców złożone do tzw. budżetu
obywatelskiego.
– Pierwszą edycję budżetu obywatelskiego
traktujemy bardzo poważnie merytorycznie, ale
też jako próbę organizacyjnych rozstrzygnięć
w tej sprawie, która powinna wyjaśnić wiele wątpliwości, jakie pojawiają się w kwestii kwot, systemowych rozwiązań, itp. – powiedział Marcin
Zawiła. – Nigdy wcześniej nie podejmowaliśmy
takich inicjatyw, więc musimy znaleźć najlepsze
mechanizmy służące optymalnemu wydatkowaniu środków i zachęcenia mieszkańców do
prezentowania wniosków, które najlepiej pasują
do takiej koncepcji dystrybucji pieniędzy samorządowych.
Pierwotnie przeznaczono na to kwotę
150 tys. zł, niemniej wpłynęło sporo (20) wniosków o łącznej wartości niemal 5,7 mln zł.
Szacunkowe kwoty na zgłaszane przez siebie
zadania podawali sami mieszkańcy, nie zawsze w
oparciu o pełną wiedzę kosztorysową, abstrahując – co oczywiste – od jakiegokolwiek projektu,
więc można ją traktować tylko jako pewną wizję
kosztów, niekoniecznie zbieżną z realnymi wartościami planowanych robót.
Komisja zakwalifikowała do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego trzy projekty,
jednocześnie wnosząc do prezydenta miasta
o zwiększenie kwoty tego budżetu do wysokości 300 tys. zł. Są to: modernizacja wraz ze
zmianą organizacji ruchu parkingu przy SP nr 11,
remont nawierzchni i oświetlenia odcinka ulicy
Cieplickiej, zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Jagniątkowie.
Szklarska Poręba
W Kazimierzu Dolnym 8 maja została podpisana umowa partnerska o współpracy w dziedzinie kultury pomiędzy miastami reprezentowanymi przez burmistrza Kazimierza Dolnego
Grzegorza Dunię i burmistrza Szklarskiej Poręby
Grzegorza Sokolińskiego.
Są to jedyne dwa miasta w Polsce należące
do Europejskiej Federacji Kolonii Artystycznych
EuroArt. Nie jest to bynajmniej umowa „papierowa”, gdyż obie kolonie artystyczne współpracują ze sobą od prawie dziesięciu lat. Znaczącą
rolę we współpracy odgrywają samorządy, ale
i instytucje kultury: Muzeum Nadwiślańskie
i Dom Carla i Gerharta Hauptmannów, a także
Kazimierska Konfraternia Sztuki i Stowarzyszenie
Nowy Młyn – kolonia artystyczna ze Szklarskiej
Poręby.
W ubiegłym roku zrealizowana została znacząca prezentacja polskich kolonii artystycznych
w dolnosaksońskim Worpswede, najbardziej
znanej niemieckiej kolonii artystycznej. W dniach
11-14 września 2014 r. w Kazimierzu Dolnym
odbędzie się prezentacja sztuki współczesnych
kolonii artystycznych, w tym Szklarskiej Poręby
i Worpswede, a którą już dziś zapraszamy.
0089
nr 8 | CZERWIEC/červen/Juni 2014
3
Edukacja
dla bezpieczeństwa
Siedem miesięcy
praktycznych zajęć,
czterdzieści
zaangażowanych
przedszkoli
i szkół z Dolnego Śląska
i przede wszystkim
wiedza niezbędna do tego,
aby bezpiecznie
dotrzeć do szkoły,
powiadomić służby
w razie pożaru, uniknąć
niebezpieczeństwa
w górach czy podczas
korzystania z internetu
– tak w skrócie można
podsumować projekt
„Bezpieczny Dolnoślązak”.
Projekt zapoczątkowany we wrześniu ubiegłego roku na terenie województwa dolnośląskiego właśnie dobiegł końca. Podczas uroczystego zakończenia pierwszej edycji programu,
które odbyło się 19 maja we Wrocławiu Cezary
Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego, wyróżnił najciekawsze inicjatywy i działania zrealizowane w programie.
W spotkaniu, oprócz marszałka, wzięli
udział m.in. przedstawiciele komend wojewódzkich policji oraz straży pożarnej, OSP RP,
Grupy Karkonoskiej i Wałbrzysko-Kłodzkiej
GOPR, WOPR oraz dyrektorzy stacji Pogotowia
Ratunkowego z Wrocławia, Jeleniej Góry
i Wałbrzycha. Na podsumowaniu nie mogło
zabraknąć dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, których uczniowie brali udział w programie, oraz samych uczestników pierwszej edycji programu „Bezpieczny
Dolnoślązak”. To do nich marszałek Cezary
Przybylski skierował szczególne podziękowania.
– Gratuluję wszystkim biorącym udział
w programie. Jestem przekonany, że nasi główni bohaterowie – dzieci zaangażowane w tę
unikalną na skalę Polski inicjatywę – zdobyły
wiedzę, która przygotowała ich na sytuacje
kryzysowe, jakie mogą im się przytrafić w życiu
codziennym. Dziękuję za ogromne zainteresowanie projektem i wspólne działanie na jego
rzecz – mówił Cezary Przybylski.
Szczególne wyróżnienia za inicjatywy
i przedsięwzięcia realizowane w ramach programu odebrali z rąk marszałka przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. Bolesława
Chrobrego w Żmigrodzie, Szkoły Podstawowej
im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu
Wrocławskim oraz Przedszkola Publicznego
z Grupą Żłobkową w Szczytnej. Nagrodą dla
laureatów programu będą „pikniki bezpieczeństwa” zorganizowane wspólnie ze służbami zaangażowanymi w program.
„Bezpieczny Dolnoślązak” to pierwsza inicjatywa ukierunkowana na praktyczne podniesienie świadomości uczniów na temat bezpiecznych zachowań. Warsztatom, które odbyły
się w dolnośląskich szkołach i przedszkolach,
towarzyszyła idea: minimum teorii, maksimum
praktyki. Policjanci, strażacy, ratownicy GOPR-u,
0090
SKUP SKÓR
KRÓLICZYCH
– suszonych, bez łap i bez głów
Cały rok, płacimy za transport
tel. 602 714 793
4
nr 8 | CZERWIEC/červen/Juni 2014
WOPR-u oraz pracownicy pogotowia ratunkowego pokazali młodszym i nieco starszym
Dolnoślązakom, jak zadbać o bezpieczeństwo
własne i innych osób. Wszystko w ramach ciekawych warsztatów, w których wzięli udział
przedszkolacy i uczniowie około 40 placówek
edukacyjnych z Dolnego Śląska.
Marszałek Cezary Przybylski zwrócił uwagę
na wyjątkowe zaangażowanie służb ratunkowych i policji w powstanie programu. Docenił
także ogromny odzew placówek oświatowych,
z jakim spotkali się organizatorzy projektu.
– Zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania
– podsumowywał marszałek. – Już w drugi dzień
po podpisaniu porozumienia o pracach na rzecz
projektu, chętnych do udziału w programie było
około 150 szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych z całego województwa dolnośląskiego.
Ze względu na fakt, iż służby muszą wykonywać
swoje zadania statutowe, liczba miejsc została
ograniczona do 40. Mam jednak nadzieję, że
sukces pierwszej edycji programu „Bezpieczny
Dolnoślązak” będzie wyznaczał dobry kierunek
(red)
w realizacji kolejnych edycji.
Regiony-Regionen
znajdź nas na
ak tualności/zpr av y/nachrichten
Miliony na zdrowie
i walkę z ogniem
Ponad 6,2 mln zł przeznaczył
Zarząd Województwa
Dolnośląskiego na podniesienie
jakości świadczonych usług
zdrowotnych w regionie
– nowe oddziały, zakup sprzętu
i aparatury medycznej oraz
remonty budynków. Dotacje
trafią do sześciu jednostek
ochrony zdrowia – w Jeleniej
Górze, Legnicy, Bolesławcu,
Czarnym Borze i dwóch
placówek we Wrocławiu.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął
decyzję o przyznaniu dotacji celowej następującym jednostkom ochrony zdrowia w naszym
regionie:
 2,4 mln zł otrzyma Szpital Specjalistyczny
im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. Pieniądze
zostaną przeznaczone na termomodernizację
budynków należących do szpitala, wymiona
zostanie m.in. instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Łącznie koszt przedsięwzięcia
wynosi 3 mln zł.
 1,7 mln zł dla Centrum Szpitalnego Kotliny
Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze. Dotacja zostanie przeznaczona na modernizację wyposażenia oraz budynków należących do Centrum.
Dzięki tym pieniądzom szpital „Wysoka Łąka”
w Kowarach utworzy oddział rehabilitacji kardiologicznej oraz zakupi nowy sprzęt do ga-
binetów rehabilitacyjnych. Budynek szpitala
w Kowarach zostanie również poddany termomodernizacji. Pozostała część dotacji będzie
przeznaczona na termomodernizację budynku
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Bolkowie.
 1 mln zł na modernizację budynków
należących do Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Legnicy. Za te pieniądze
szpital planuje wymianę czterech dźwigów
w części wysokiej budynku 1E (blok windowy)
z jednoczesnym dostosowaniem budynku do
wymogów ochrony przeciwpożarowej. Resztę
dotacji pochłoną koszty modernizacji wejścia
głównego do szpitala.
 520 tys. zł na modernizację opieki pulmonologicznej otrzyma Dolnośląskie Centrum
Chorób Płuc we Wrocławiu. Pieniądze te
poz wolą dokońc z yć realizowaną przez
Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc inwestycję
pn. „Modernizacja i rozbudowa wraz z doposażeniem obiektu „Leśne” na potrzeby ośrodka ftyzjatrycznego w Placówce Zamiejscowej
w Obornikach Śląskich”. Zakończenie inwestycji
planowane jest na ten rok. Ośrodek ftyzjatryczny będzie spełniającym najwyższe wymogi sanitarne, oddziałem leczącym gruźlicę i choroby
płuc. Przyznanie dofinansowania wpisuje się
w strategię województwa dolnośląskiego mającą na celu poprawę standardów leczenia
i jakości opieki pulmonologicznej.
 600 tys. zł na adaptację pomieszczeń byłego pogotowia ratunkowego na oddział zakaź-
no-obserwacyjny w Zespole Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu. Pełna wartość zadania wynosi
ponad 1,4 mln zł. Pozostała część kosztów zostanie przeznaczona na zakup sprzętu i aparatury medycznej. Obszar działania oddziału zakaźnego wykracza daleko poza granice
powiatu bolesławieckiego. Oddział zakaźny
w Bolesławcu jest jedyną tego typu placówką
w regionie jeleniogórskim i legnickim.
 40 tys. zł na modernizację kotłowni
grzewczej w budynku Zakładu Lecznictwa
Odwykowego w Czarnym Borze. Dzięki dotacji,
w kotłowni powstanie ekologiczna instalacja
opalana ekogroszkiem.
Ponadto 1,5 mln zł trafi do dolnośląskich jednostek ochotniczych straży pożarnych. Dzięki
wsparciu samorządu województwa 22 gminy
będą mogły kupić samochody ratowniczo-gaśnicze i wyposażenie techniczne dla jednostek
OSP. Dotacje otrzymają m.in. strażacy ochotnicy z Janowic Wielkich, Siedlęcina, Kłodzka,
Marciszowa, Międzyborza i Raciborowic.
W środę 7 maja marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski przekazał symboliczne czeki wójtom i burmistrzom gmin, które
otrzymały w tym roku dotacje. W uroczystości
uczestniczył także zastępca dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży
Pożarnej – st. bryg. Jerzy Łabowski oraz sekretarz zarządu oddziału Wojewódzkiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP – Bogdan
(red)
Wilczak.
0091
ak tualności/zpr av y/nachrichten
nr 8 | CZERWIEC/červen/Juni 2014
5
Jedziemy
na zakupy
Produkt
Jak w każdym wydaniu, proponujemy
krótki przegląd cen podstawowego koszyka
zakupów oraz paliw po trzech stronach
granicy. Życzymy udanych zakupów!
Wir gehen
einkaufen
Wie in jeder Ausgabe bieten wir Ihnen einen
kurzen Überblick über den Grundpreis und
die Kraftstoffeinkaufswagen auf drei Seiten
der Grenze. Genießen Sie Ihr Einkaufen!
Jdeme
nakupovat
Stejnì jako v každém èísle, nabízíme struèný
přehled základních cen a paliva nákupního
košíku na třech stranách hranice. Užijte si
nakupování!
Pb 95
Państwo
Zustand
Stát
Polska
Czechy
Niemcy
Waluta/litr
Währung/l
Měna/litr
5,35 PLN
35,92 KCS
1,57 Eur
Cena
[PLN/
litr]
5,35
5,48
6,58
Waluta/litr
Währung/l
Měna/litr
5,31 PLN
35,50 KCS
1,37 Eur
Cena
[PLN/
litr]
5,31
5,41
5,73
Ilość litrów
za 100 PLN
18,69
18,26
15,19
ON
Państwo
Zustand
Stát
Polska
Czechy
Niemcy
Ilość litrów
za 100 PLN
18,83
18,47
17,45
Chleb/Brot/Chléb
Bułka/Rolle/Role
Masło/Butter/Máslo (0,2 kg)
Ser żółty/Käse/Sýr (1kg)
Jajka/Eier/Vejce (10)
Szynka/Schinken/šunka (1 kg)
Pomidory/Tomaten/Rajčata (1 kg)
Ogórki/Gurken/Okurky (1 kg)
Ketchup (0,5 l)
Mleko/Milch/Mléko (1 l)
Jogurt owocowy/
Fruchtjoghurt/Ovocný jogurt
(0,2 l)
Ziemniaki/Kartoffeln/
Brambory (1 kg)
Ryż/Reis/Rýže (0,4 kg)
Makaron/Pasta/Těstoviny
(0,4 kg)
Filet z kurczaka/Hähnchenfilet/
Kuřecí řízek (1 kg)
Mięso mielone/Hackfleisch/
Mleté ​​maso (1 kg)
Ryby/Fisch/Ryba (1 kg)
Olej/Öl/Olej (1 l)
Woda mineralna/
Mineralwasser/Minerálka (1,5 l)
Coca-cola (2 l)
Sok/Saft/šťáva (1 l)
Kawa/Kaffee/Káva (0,25 kg)
Herbata/Tee (20 Säcke)/čaj
(20 sáčků)
Cukier/Zucker/Cukr (1 kg)
Piwo/Bier/Pivo (0,5 l)
Wódka/Wodka/Vodka (0,5 l)
Wino/Wein/Víno (0,75 l)
Papierosy/Zigaretten/Cigarety
(paczka)
Chipsy/Chips (duża paczka/
großes Paket/velký pozemek )
Czekolada/Schokolade/
čokoláda
Suma/Summe/Součet
Średnia cena
w Polsce
2,48 PLN
0,46 PLN
4,00 PLN
21,40 PLN
5,00 PLN
25,00 PLN
5,00 PLN
4,00 PLN
4,00 PLN
2,50 PLN
Durchschnittspreis
Deutschland
7,10 PLN (1,70 EUR)
0,88 PLN (0,21 EUR)
4,68 PLN (1,12 EUR)
20,88 PLN (5,00 EUR)
5,43 PLN (1,30 EUR)
49,90 PLN (11,95 EUR)
7,52 PLN (1,80 EUR)
8,31 PLN (1,99 EUR)
6,26 PLN (1,50 EUR)
2,92 PLN (0,70 EUR)
Průměrná cena
v České republice
4,41 PLN (29,00 CZK)
0,31 PLN (2,05 CZK)
5,02 PLN (33,00 CZK)
27,36 PLN (180,00 CZK)
4,56 PLN (30,00 CZK)
22,80 PLN (150,00 CZK)
4,41 PLN (29,00 CZK)
3,42 PLN (22,500 CZK)
3,37 PLN (24,00 CZK)
2,89 PLN (19,00 CZK)
1,45 PLN
1,54 PLN (0,37 EUR)
1,82 PLN (12,00 CZK)
1,80 PLN
5,85 PLN (1,40 EUR)
2,43 PLN (16,00 CZK)
2,40 PLN
3,97 PLN (0,95 EUR)
3,34 PLN (22,00 CZK)
3,00 PLN
3,72 PLN (0,89 EUR)
3,34 PLN (22,00 CZK)
15,00 PLN
27,10 PLN (6,49 EUR)
16,72 PLN (110,00 CZK)
12,00 PLN
19,17 PLN (4,59 EUR)
11,40 PLN (75,00 CZK)
19,99 PLN
5,26 PLN
40,46 PLN (9,69 EUR)
5,01 PLN (1,20 EUR)
16,72 PLN (110,00 CZK)
6,08 PLN (40,00 CZK)
1,80 PLN
1.46 PLN (0,35 EUR)
1,89 PLN (12,45 CZK)
5,00 PLN
4,00 PLN
8,12 PLN
6,26 PLN (1,50 EUR)
4,18 PLN (1,00 EUR)
11,19 PLN (2,68 EUR)
4,79 PLN (31,50 CZK)
3,97 PLN (26,00 CZK)
7,97 PLN (52,45 CZK)
3,99 PLN
7,52 PLN (1,80 EUR)
4,33PLN (28,50 CZK)
3,25 PLN
2,50 PLN
20,00 PLN
15,00 PLN
3,72 PLN (0,89 EUR)
3,34 PLN (0,80 EUR)
26,93 PLN (6,45 EUR)
12,48 PLN (2,99 EUR)
3,42 PLN (22,50 CZK)
1,82 PLN (12,00 CZK)
23,93 PLN (157,45 CZK)
10,64 PLN (70,00 CZK)
12,80 PLN
20,88 PLN (5,00 EUR)
12,16 PLN (80,00 CZK)
4,50 PLN
7,89 PLN (1,89 EUR)
4,94 PLN (32,50 CZK)
2,90 PLN
3,13 PLN (0,75 EUR)
3,04 PLN (20,00 CZK)
218,60 PLN
329,66 PLN
242,97 PLN
PROMOCJA
6
nr 8 | CZERWIEC/červen/Juni 2014
ak tualności/zpr av y/nachrichten
Wolontariusze na szlaku
W długi majowy weekend
w Szklarskiej Porębie
wystartował zainicjowany
przez Dolnośląską Organizację
Turystyczną projekt „Społeczny
informator turystyczny”.
„ Spo łec zny informator tur yst yc zny ”
współfinansowany jest ze środków Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Jego celem jest aktywizacja osób 50+, które chcą
podzielić się swoją wiedzą o rodzinnych stronach
z turystami i pomóc im odnaleźć się wśród wielu atrakcji. Projekt realizowany jest w Szklarskiej
Porębie, Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu.
– Te miasta zgłosiły się do nas jako pierwsze
– mówi Jakub Feiga z Dolnośląskiej Organizacji
Turystycznej, koordynator projektu. Już od
kolejnego długiego weekendu w tych właśnie miastach będzie można spotkać łącznie
60 wolontariuszy. – Są oni przede wszystkim
ambasadorami swojej miejscowości; dzięki ich
obecności turyści mają znacznie lepszy dostęp
do informacji turystycznej, przez co miasto
zyskuje w oczach odwiedzających. Aż do końca
wakacji będzie można ich spotkać w okresie
największego ruchu turystycznego oraz podczas imprez.
Do projektu można było się zgłaszać poprzez
punkty IT w swoich miejscowościach oraz poprzez uniwersytety trzeciego wieku, z którymi
DOT nawiązała współpracę. – Zgłosiło się wielu
chętnych, praktycznie mamy już pełną obsadę,
ale nie odmówimy nikomu, jeśli jeszcze się do nas
zgłosi – zapewnia Jakub Feiga.
Podpisano łącznie 60 umów wolontariackich
z osobami na całym Dolnym Śląsku; będą one wyposażone w zielone torby oraz niezbędne materiały
promocyjno-informacyjne. Mobilni informatorzy
turystyczni przechodzą w ramach projektu odpo-
wiednie szkolenie z wiedzy o regionie oraz obsługi
klienta. Będzie można spotkać ich na szlakach turystycznych do końca wakacji. W Szklarskiej Porębie
podczas długiego majowego weekendu społeczni
informatorzy turystyczni pomagali turystom w kluczowych miejscach w mieście i najbliższej okolicy
(parking przy wodospadzie Szklarki i Kamieńczyka,
Zakręt Śmierci, centrum miasta i inne). W miejscach
tych odpowiadali na pytania dotyczące zarówno
najbliższej okolicy, jak i całego regionu.
Dzięki obecności wolontariuszy znacznie
ułatwiono turystom dostęp do informacji turystycznej. Projekt pełną parą ruszy w kolejny długi
weekend – w czerwcu.
0092
Zapraszamy do „Podkówki” – agroturystycznego gospodarstwa znajdującego się w Świdniku, malowniczo położonej wsi w dolinie Rudawskiego
Parku Krajobrazowego.
Dom powstał około 1890 roku. Do roku 2007 służył jako pomieszczenie
gospodarcze. Przy remoncie zachowano jego zabytkowy charakter.
Agroturystyka „Podkówka” w swojej ofercie posiada 5 pokoi w pełni wyposażonych, urządzonych w wiejskim stylu. Zadbano także o stylowe dodatki,
np. pościel ręcznie haftowaną „tak jak u babci”.
W „Podkówce” można pojeździć konno, skorzystać z profesjonalnego
urządzenia do masażu, pojeździć na rowerze. Gospodarze oferują także zakwaterowanie koni wraz z wyżywieniem oraz opieką w nowo wybudowanej stajni.
Na życzenie gości przygotowywane są posiłki ze swojskich wyrobów:
kiełbas, szynek, pasztetów. Można także spróbować trunków własnej produkcji.
Polecane atrakcje
• Kolorowe jeziorka w Rudawach Janowickich – Jeziorko Purpurowe,
Jeziorko Błękitne, Zielony Staw
• Ruiny zamku Bolczów
• Domy Tkaczy w Chełmsku Śląskim
• Park Miniatur Zabytków Dawnego Śląska w Kowarach i kowarskie sztolnie
• Zamek w Bolkowie
• Zamek Książ
• Świątynia Wang, Miejskie Muzeum Zabawek, letni tor saneczkowy,
Western City, miejsce zaburzenia grawitacji – „Trójkąt Bermudzki”
w Karpaczu
• Wodospad Kamieńczyka i Wodospad Szklarki, Muzeum Ziemi „Juna”
i Muzeum Mineralogiczne w Szklarskiej Porębie
• Ruiny zamku Chojnik
• Pałac w Łomnicy
Agroturystyka „Podkówka”
Anna i Tomasz Stelmach
Świdnik 62
58-410 Marciszów
tel. +48 503 021 427, +48 509 042 996
e-mail: [email protected]
www.agro-podkowka.pl
turyst yk a/turistik/touristik
nr 8 | CZERWIEC/červen/Juni 2014
7
Przepis
na udane wakacje
Koniec roku szkolnego tuż, tuż…
Nieodmiennie w tym właśnie czasie
zaczynamy planować letni wypoczynek
(nie dotyczy to oczywiście tych osób,
które od dawna mają skonkretyzowane
plany i tylko czekają na ich wdrożenie).
Ponoć idealne wakacje możliwe są tylko
w naszych głowach, jednak postaramy
się podać Państwu kilka wskazówek,
które pomogą uniknąć nieprzyjemnych
sytuacji podczas wymarzonego urlopu.
Bezpieczniej z ubezpieczeniem
Wakacje należy starannie zaplanować, a przygotowania do nich rozłożyć w czasie. Raczej nie
należy zostawiać na ostatnią chwilę pakowania,
telefonu do znajomych z prośbą, by wpadli do
mieszkania podlać kwiatki, jeśli wyjeżdżamy na
dłużej, czy też robienia niezbędnych zakupów.
Jeśli czeka nas wyprawa w dalekie i egzotyczne rejony, koniecznie musimy odpowiednio
wcześniej zaszczepić się przed groźnymi dla
naszego zdrowia chorobami. Jeśli podróżujemy
z całą rodziną, dobrze jest ustalić taki cel podróży, który odpowiada wszystkim.
Zanim jednak zaczniemy te przygotowania,
należy zadbać o bezpieczeństwo naszego dobytku, który zostawiamy bez opieki na dłużej, A także
bezpieczeństwo nas samych i wszystkich rzeczy,
z którymi będziemy podróżować. Najlepszym
sposobem na to jest ubezpieczenie. Wiele instytucji oferuje najróżniejsze ubezpieczenia na
wakacje. Należy wybrać to, które najbardziej odpowiada naszym potrzebom. Warto przy tym
pamiętać, że kryterium ceny nie jest najlepszym
wyznacznikiem jakości ubezpieczenia, może się
bowiem okazać, że zbyt tania polisa nie gwarantuje nam w stu procentach pomocy i opieki ubezpieczyciela. Dobrze jest zatem zwrócić się do firmy
renomowanej bądź też takiej, o której wiemy, że
sprawdziła się już w ekstremalnych sytuacjach,
jakich doświadczyli na przykład nasi znajomi.
0093
Oddychaj
swobodnie
Santaherba
Ulga
dla nosa
i zatok
wspomagająco przy
katarze siennym
oraz astmie
• Lek naturalnego pochodzenia
w postaci kropli o właściwościach drenujących
i rozszerzających oskrzela
stosowany wspomagająco przy katarze siennymi astmie
• Obejmuje swoim działaniem
cały układ oddechowy
• Wyróżnia się długofalowym
działaniem, zabezpieczając
pacjenta przed atakami
duszności
• Nie wchodzi w interakcje z innymi lekami
• Nie powoduje skutków
ubocznych – senności
Na urlop jedziemy, by odpocząć od codzienności. Nie zabierajmy ze sobą pracy. Uwolnijmy
się od poczty firmowej i telefonów od kontrahentów – inaczej nie ma sensu ruszać z domu.
Poza tym warto zmienić przyzwyczajenia
i oderwać się od codziennego rozkładu dnia
– wakacje są po to, by się „wyluzować”, a nie
„zaliczać” kolejne atrakcje z planem dnia w ręku.
Niespodziewane sytuacje, jakie mogą nas spotkać podczas urlopu, będą kiedyś niezatartymi
wspomnieniami.
Pamiętaj o prostych zasadach
Lek homeopatyczny złożony
Przeciwwskazania: W przypadku ciąży, karmienia piersią lub nietolerancji na którykolwiek ze składników należy skonsultować się z lekarzem.
Podmiot odpowiedzialny: Laboratoires Lehning. Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego w Polsce: Rustika Sp. z o.o., tel. 22 621 19 74, 605 390 555 www.lehning.pl
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany
zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
8
Zapomnij o pracy
nr 8 | CZERWIEC/červen/Juni 2014
Spontaniczność nie jest dla każdego, każdemu jednak pomoże kilka drobnych podpowiedzi, jak mieć udane wakacje…
• Jeśli wyjeżdżasz z całą rodziną, zadbaj o to,
aby każdy mógł odpocząć. Ważne jest umiejętne dzielenie się obowiązkami i wspólne
zabawy w wolnym czasie (zwłaszcza w przypadku wyjazdu z dziećmi).
• Mierz siły na zamiary – jeśli nie stać Cię na
luksusowe wakacje za granicą, warto przemyśleć, czy kredyt będzie dobrym rozwiązaniem. Za dwa, trzy tygodnie zabawy będziemy płacić nawet dwa lata!
• Wybierz takie miejsce, w którym naprawdę
odpoczniesz – odpowiednie dla Twojego
temperamentu i nastroju.
• W zdrowym ciele zdrowy duch! Niestety, coraz
Turyst yk a/Turistik/Touristik
więcej osób wraca z urlopu z nadprogramowymi kilogramami – lody, gofry i szaszłyki
sieją zamęt w naszej diecie. Warto przyjrzeć
się naszemu letniemu menu oraz zadbać
o bezpieczeństwo skóry – nadmierne opalanie może doprowadzić do zgubnych skutków.
• Wykorzystaj wakacje, by poznać nowe miejsca
i nowych ludzi. Ucz się lokalnych zwyczajów
i zasmakuj regionalnej kuchni. Wakacje to doskonała okazja, by poszerzać swoje horyzonty.
Udane wakacje to także dobre wspomnienia.
Pamiętaj o robieniu zdjęć, jednak nie wrzucaj ich
co godzinę na Facebooka, bo znajomi będą mieli
pretensję o zaśmiecanie skrzynki informacjami
z portalu. Poza tym, mają być to pamiątki przede
wszystkim dla Ciebie i rodziny.
Warto też zastanowić się, czy naprawdę
znad morza chcemy przywieźć ciupagę, a z Zakopanego naszyjnik z bursztynu. Może lepiej zebrać kilka ładnych muszelek na plaży i kamyków
na szlaku, które przypomną nam o wakacyjnej
przygodzie.
Pamiętajmy jednak o tym, że absolutnie
zakazanie jest przywożenie fragmentów rafy
koralowej bądź innych okazów fauny i flory.
W przeciwnym wypadku udane wakacje możemy
skończyć w bardzo nieprzyjemny sposób.
Życzymy wszystkim udanego wypoczynku!
Izabela Siwińska
Ministerstwo Spraw Zagranicznych poleca kilka dobrych zasad
dla wszystkich podróżujących za granicę
• Dowiedz się więcej o miejscu, do którego się
wybierasz.
• Znajdź praktyczne informacje w poradniku online „Polak za granicą” lub za pomocą mobilnej
aplikacji iPolak.
• Na stronie internetowej Ministerstwa Spraw
Zagranicznych zapoznaj się z aktualnymi
ostrzeżeniami dla podróżujących.
• Upewnij się, czy Twój paszport jest ważny i czy
masz niezbędne wizy.
• Sprawdź, do których krajów potrzebujesz
paszportu, a do których wystarcza dowód
osobisty oraz ubezpieczenie komunikacyjne.
• Wykup polisę dopasowaną do swoich potrzeb
i planów wakacyjnych – to niewielki koszt,
który zagwarantuje Ci duże korzyści.
• Rozszerz polisę o pokrycie kosztów transportu
medycznego.
• Uzyskaj w najbliższym oddziale NFZ Europejską
Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ.
• Rozważ wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
• Zaszczep się, jeśli wyjeżdżasz do egzotycznych
krajów.
• Zgłoś swoją podróż w systemie e-konsulat,
zwłaszcza gdy planujesz wyjazd w odległe
zakątki świata.
• Pamiętaj o kontakcie z bliskimi w Polsce!
Pozostaw im adres pobytu za granicą, numer
telefonu do hotelu, plan podróży.
• Poznaj lokalne zwyczaje i prawo.
• Postępuj zgodnie z miejscowymi normami.
• Miej przy sobie numer dyżurny do właściwej
placówki dyplomatyczno-konsularnej.
• W krajach, gdzie Polska nie ma swojego przedstawicielstwa, masz prawo do opieki konsularnej ze strony przedstawicielstw innych państw
członkowskich Unii Europejskiej na równi
z obywatelami tych państw.
• Jeżeli zostałeś napadnięty lub okradziony,
przede wszystkim powiadom lokalną policję.
Potem skontaktuj się z najbliższą polską placówką dyplomatyczną lub konsularną.
• Jeżeli zostałeś zatrzymany, aresztowany lub
pozbawiony wolności, masz prawo żądać kontaktu z konsulem.
• W razie choroby skontaktuj się z ubezpieczycielem. Miej przy sobie numer polisy
i numer telefonu do ubezpieczyciela.
Opieka konsularna nie obejmuje kosztów
pomocy lekarskiej.
• Jeśli nie jesteś zadowolony z usług biura podróży, zwróć się do przedstawicieli samorządu
gospodarczego branży turystycznej.
0094
P r ze dw i oś n i e
Centrum Usług Medycznych i Profilaktyki Zdrowotnej
ul. Górnicza 22, 58-530 Kowary
tel. recepcja: 75 718 22 03, 726 320 505
e-mail: [email protected]
www.przedwiosnie.eu
Zapraszamy do malowniczo położonego ośrodka
u podnóża Karkonoszy.
Oferujemy 60 miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych,
w apartamentach i pokojach rodzinnych (typu studio).
Dysponujemy trzema salami konferencyjnymi: dwoma do 30 osób i jedną do 100 osób. Sale są w pełni
wyposażone w sprzęt multimedialny.
Gorącozachęcamydoodwiedzenianaszejstronyinternetowej,
na której znajdziecie Państwo pełną ofertę naszego Centrum
- m.in. noclegi, pobyty świąteczne, turnusy rehabilitacyjne,
antystresowe, odchudzające, dla aktywnych seniorów..
Vítejte v malebném letovisku se nachází na úpatí
Krkonoš.
Nabízíme 60lůžekv jednolůžkových a dvoulůžkovýchpokojů,apartmá arodinné pokoje (studia).
Máme tři konferenční místnosti: dvě až 30 osob a jeden pro 100 osob. Všechny pokoje jsou plně vybaveny
multimediální zařízení.
Důrazně doporučujeme vám navštívit naše webové
stránky, kde najdete celou řadu našem centru - včetně
ubytování, rekreační pobyty, rehabilitace.
Willkommen auf dem malerischen Ort am Fuße des
Riesengebirges.
Wir bieten 60Betten in Einzel-und Doppelzimmer,Suiten
und Familienzimmer (Studios).
Wir haben drei Konferenzräume: zwei bis 30 Personen
und eine für 100 Personen. Die Säle sind komplett
ausgestattet mit Multimedia-Ausstattung ausgerüstet.
Wir empfehlen Ihnen, unsere Website, wo Sie eine
breite Palette an unserem Zentrum finden besuchen - einschließlich Unterkunft, Urlaubsaufenthalte,
Rehabilitation.
turyst yk a/turistik/touristik
nr 8 | CZERWIEC/červen/Juni 2014
9
Zanim ruszysz
na wakacje autem
Polskie miasta coraz lepiej radzą
sobie z problemem wąskich gardeł
komunikacyjnych – wynika z raportu
Deloitte i Targeo.pl. Czy ta informacja
cieszy kierowców, którzy właśnie planują
trasy wakacyjnych wyjazdów?
Miastem, które w Polsce najbardziej boryka się
z problemem tzw. wąskich gardeł komunikacyjnych jest Warszawa, zarówno pod względem ich
ilości, jak i długości. Wśród siedmiu największych
polskich miast najlepiej pod tym względem wypadają Katowice, gdzie wąskich gardeł nie ma, oraz
Gdańsk, gdzie zidentyfikowano tylko jedno takie
miejsce. Zdaniem ekspertów Deloitte i Targeo.pl
władze samorządowe polskich aglomeracji powinny skupić się na rozwiązaniu problemu wąskich
gardeł, które przyczyniają się do powstawania
korków.
Czas spędzony w korkach można byłoby
przeznaczyć na pracę lub odpoczynek. Z ekonomicznego punktu widzenia jest to strata, której
rozmiar można oszacować jako koszt utraconych
korzyści. Kierowcy z siedmiu największych miast
Polski – Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Krakowa,
Katowic, Poznania i Gdańska – stracili w korkach
w 2013 r. łącznie średnio 13,1 mln zł dziennie, czyli
289 mln zł miesięcznie i 3,46 mld zł rocznie.
– Przez ostatnie lata największe postępy
w rozładowywaniu korków poczyniły Gdańsk
i Warszawa – mówi Rafał Antczak, członek zarządu
PROMOCJA
10
Wąskie gardła w największych polskich miastach
III edycja raportu: publikacja – marzec 2014 r.
(stan na marzec 2014 r.)
Warszawa
Kraków
Wrocław
Łódź
Poznań
Gdańsk
Katowice
II edycja raportu: publikacja – marzec 2012 r.
(stan na październik 2011 r.)
Liczba wąskich gardeł
Łączna długość
wąskich gardeł (w km)
Liczba wąskich gardeł
Łączna długość
wąskich gardeł (w km)
10*
8
5
5
5
1
0
19,6
5,9
4,8
4,36
3,6
0,76
0
18
11
10
9
10
12
1
30,2
15,6
13,9
10,1
13,7
20,3
1,1
* dla analizy wybrano 10 największych wąskich gardeł
Deloitte Business Consulting. – Jednak we wszystkich analizowanych przez nas miastach widzimy, że
nawet niewielka poprawa, liczona dziennie w minutach, nabiera makroekonomicznego znaczenia
i w skali roku daje spore oszczędności.
Wąskie gardła to odcinki drogi o długości co
najmniej 500 metrów, na których łączny czas
utrudnień w obu szczytach: porannym (godz. 7.30-9.30) i popołudniowym (godz. 15.00-18.00) wynosi średnio co najmniej 1,5 godziny dziennie.
W raporcie Deloitte i Targeo.pl dla każdego
miasta wytypowano takie właśnie odcinki stałych
zatorów. – Analizując wąskie gardła, staramy się
znaleźć źródło problemu – mówi Rafał Mikołajczak,
prezes zarządu Indigo, operatora serwisu Targeo.pl.
– Zaskakująco często pojedynczy korek, którego
długość i czas zmienia się w ciągu dnia, rozładowuje się w jednym, konkretnym miejscu. I właśnie tam
zwykle jest przyczyna pierwotna – sygnalizacja
świetlna, zwężenie albo roboty drogowe.
Oceniając wąskie gardła, eksperci brali pod
uwagę stopień ich uciążliwości dla kierowców, czyli
ich długość, czas trwania utrudnień w ciągu dnia
i opóźnienie generowane w godzinach szczytu.
– Miasto może mieć małą ilość wąskich gardeł,
ale w newralgicznych jego punktach. Ważna jest
też ich lokalizacja – z punktu widzenia np. rozwoju
miasta, ośrodków edukacyjnych, politycznych czy
turystycznych, ścisłego centrum miasta, miasteczka biznesowego, tras tranzytowych etc. Niektóre
wąskie gardła mogą być łatwo udrożnione, a inne
mogą wymagać znacznych i kosztownych zmian
w organizacji ruchu. Dlatego każdy ze wskazanych
odcinków należy analizować i oceniać indywidualnie – dodaje Rafał Mikołajczak.
Problem wąskich gardeł najbardziej dotyka
Warszawy. Występują one głównie na drogach
prowadzących do centrum miasta z dalszych
nr 8 | CZERWIEC/červen/Juni 2014
dzielnic oraz na trasach tranzytowych, jak remontowana obecnie Trasa Toruńska czy aleja
Krakowska. Występują także w lokalizacjach,
w których mieści się dużo biurowców, jak ulice
Marynarska i Postępu na Służewcu.
Z ośmioma wąskimi gardłami muszą borykać się mieszkańcy Krakowa, który w tej chwili jest najbardziej zakorkowaną aglomeracją
w Polsce. Stojąc w korkach, krakowscy kierowcy
tracą miesięcznie prawie osiem godzin. W ciągu
trzech ostatnich lat władzom Krakowa udało się
zredukować trzy wąskie gardła.
Po pięć takich miejsc mają Łódź, Wrocław
i Poznań. – Gdy spojrzymy na mapy poszczególnych miast, można zauważyć, że wąskie
gardła bezpośrednio sąsiadują ze sobą, wskazując skrzyżowanie lub odcinek drogi, który
jest pierwotnym powodem problemu – mówi
Rafał Antczak. – Dalsza analiza opóźnień w ich
otoczeniu pokazuje, że często możemy tam
zaobserwować kumulacje kilku ponadprzeciętnych utrudnień w bezpośrednim sąsiedztwie. Takie informacje warto byłoby dokładnie
analizować pod kątem możliwych usprawnień
w organizacji ruchu.
Warto zwrócić uwagę, że w miastach najmniej zakorkowanych wąskie gardła praktycznie nie występują – w Gdańsku wytypowano tylko jeden taki odcinek (fragment ulicy
Wyspiańskiego), a w Katowicach – żadnego.
Wszystkie miasta poprawiły komfort jazdy swoim kierowcom i przez trzy lata znacząco zredukowały liczbę i długość wąskich gardeł. Najlepiej
pod tym względem poradził sobie Gdańsk, który jeszcze w 2011 roku miał ich aż dwanaście
o łącznej długości nieco ponad 20 km. Natomiast
o połowę zmniejszyła się liczba wąskich gardeł
w Poznaniu i Wrocławiu.
Turyst yk a/Turistik/Touristik
Zostań
rodzinnym
archiwistą!
Jaką rolę pełnią archiwa domowe w
utrwalaniu tożsamości rodzinnej? W jaki
sposób chronić i porządkować archiwalia
w kolekcjach prywatnych? Gdzie możemy
znaleźć informacje o przodkach? To tylko
kilka tematów poruszonych podczas
seminarium warsztatowego „Kolekcje
archiwalne w muzeach domowych”.
W zbiorach domowo-rodzinnych zmaterializowana jest tradycja rodzinna i lokalna. Jednocześnie
osoby zainteresowane tworzeniem bardziej systematycznych kolekcji poszukują wzorców, pomocy
metodycznej i merytorycznej, wsparcia w pracach
dokumentacyjnych i kształtowaniu swych często
już wartościowych zbiorów. Z myślą o tych osobach
Archiwum Państwowe we Wrocławiu wspólnie
z Polsko-Czeskim Towarzystwem Naukowym zorganizowało seminarium warsztatowe „Kolekcje archiwalne w muzeach domowych”. Seminarium odbyło się 12 maja w Oddziale Archiwum w Kamieńcu
Ząbkowickim.
Staňte se
rodinným
archivářem!
Jakou roli hrají domácí archivy při
uchovávání rodinné identity? Jak chránit
a uspořádat archiválie v soukromých
sbírkách? Kde lze najít informace o předcích?
To jsou jen některá z témat probíraných na
workshopovém semináři „Archivní sbírky
v domácích muzeích”.
V domácích rodinných sbírkách je zhmotněna
rodinná a místní tradice. Osoby, které mají zájem
o vytváření systematičtějších sbírek, zároveň hledají
vzory, metodickou a věcnou pomoc a podporu při
dokumentačních pracích a tvorbě svých, často již
velmi hodnotných sbírek. Právě pro tyto osoby
uspořádal Státní archiv ve Wroclawi společně s Polsko-českým vědeckým sdružením workshopový
seminář „Archivní sbírky v domácích muzeích”.
Seminář se uskutečnil 12. května v pobočce archivu
ve městě Kamieniec Ząbkowicki.
Doktor Andrzej Biernat, zástupce generálního
ředitele Státních archivů ve Varšavě, zahájil seminář
výzvou: „Staňte se rodinným archivářem!”. Zároveň
Doktor Andrzej Biernat, zastępca naczelnego
dyrektora Archiwów Państwowych w Warszawie,
otworzył seminarium apelem: „Zostań rodzinnym
archiwistą!”. Wyraził przy tym nadzieję, że spotkanie
w Kamieńcu Ząbkowickim stanie się zachętą do
realizacji tego hasła. Ten apel może być ważnym
elementem działań przede wszystkim seniorów,
bo przecież ich wiedza o rodzinie i przodkach jest
bezcenna!
Wszyscy obecni i przyszli strażnicy dokumentów
rodzinnych powinni chronić i odpowiednio porządkować swoje kolekcje. Na początek należy określić
przynależność do określonego zespołu archiwaliów, czyli stworzyć taki układ, który pozwoli szybko
dotrzeć do zbioru aktów. Ważne jest zachowanie
założeń przyjętych na początku.
Kolejnym krokiem jest segregacja dokumentów
i innych zbiorów. Następnie systematyzacja, polegająca na stworzeniu układu chronologicznego,
rzeczowego bądź mieszanego. W praktyce polega
to na umieszczeniu dokumentów w odpowiednich
teczkach. Niezwykle istotnym elementem jest opis
jednostki, czyli umieszczenie na teczce takich informacji jak nazwa zbioru (tytuł), okres, z jakiego
pochodzą dokumenty,
liczba stron itp. Wreszcie
inwentaryzacja, tj. nadanie teczkom odpowiednich sygnatur. Ułatwi to
ich odszukanie.
vyjádřil své přání, aby
se setkání v Kamieńci
Ząbkowickém stalo impulzem k uskutečnění
tohoto hesla. Tato výzva
se může stát důležitým
prvkem života seniorů,
neboť právě jejich znalosti o rodině a předcích
jsou neocenitelné!
Všichni současní
a budoucí strážci rodinných dokumentů musí chránit a správně třídit své sbírky. Nejprve je potřeba
určit příslušnost k určitému souboru archiválií, čili
vytvořit takový systém, který umožní rychle najít
sbírku aktů. Důležité je dodržet pravidla, která jsme
si stanovili na začátku.
Dalším krokem je třídění dokumentů a jiných
sbírek. Následuje systematizace spočívající ve vytvoření chronologického, věcného nebo smíšeného
uspořádání. V praxi jde o umístění dokumentů do
správných složek. Neobyčejně důležitý je popis
jednotky, což znamená uvést na složce takové informace, jako jsou název sbírky (název), období, ze
kterého dokumenty pocházejí, počet stran apod.
Poslední fází je inventarizace – jednotlivým složkám
je potřeba přiřadit vhodné signatury – ty usnadní
jejich vyhledání.
Účastníci semináře si s velkým zájmem vyslechli přednášky archivářů z Polska, České republiky
w regionie/v oblasti/in der region
Uczestnicy seminarium z wielkim zainteresowaniem wysłuchali wykładów archiwistów
z Polski, Czech i Ukrainy oraz wzięli udział
w warsztatach prowadzonych przez specjalistów: „Archiwum domowe – ochrona i zabezpieczenie zbiorów” i „Praktyczne sposoby
digitalizacji archiwum domowego, katalog
dobrych praktyk, organizacja i zarządzanie
kopiami cyfrowymi”.
Do ochrony i zabezpieczenia naszych zbiorów
możemy wykorzystać specjalne teczki, opakowania, tuby, etui na stare książki itp. Gromadząc
zbiory w komputerze, nie zapominajmy o archiwizowaniu danych na dysku zewnętrznym!
Piękną ilustracją seminarium była prezentacja
archiwów domowych między innymi Andrzeja
Baniewicza i Grzegorza Mendyki (prezesa
Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego).
Wrócimy zatem do tradycji tworzenia archiwów
rodzinnych oraz gromadźmy zdjęcia oraz inne pamiątki po naszych przodkach. Będzie to bezcenny
dar dla przyszłych pokoleń.
Barbara Jakimowicz-Klein
a Ukrajiny a zúčastnili se workshopů vedených odborníky: „Domácí archiv – ochrana a zabezpečení
sbírek” a „Praktické způsoby digitalizace domácího
archivu, katalog dobrých praktik, organizace a správa digitálních kopií”.
K ochraně a zabezpečení našich sbírek můžeme
využít speciální složky, obaly, tuby, pouzdra na staré
knížky apod. Při shromažďování sbírek v počítači
nezapomeňme na zálohování na externí disk!
Krásnou ilustrací na semináři se stala prezentace domácích archivů mj. Andrzeje Baniewicze
a Grzegorze Mendyky (předsedy Slezského genealogického sdružení).
Vraťme se tedy k tradici vytváření rodinných
archivů a shromažďujme fotografie a jiné památky
po našich předcích. Vytvoříme tak dar nevyčíslitelné
hodnoty pro příští generace.
Barbara Jakimowicz-Klein
nr 8 | CZERWIEC/červen/Juni 2014
11
Najciekawsza
wieś w Polsce
Dzierżoniów i Międzylesie – te dwie
dolnośląskie gminy przystąpiły
do Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce.
W Morawicy (woj. świętokrzyskie)
podczas posiedzenia plenarnego
Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi
(PSORW), które odbyło się w dniach
12-13 maja, podpisano porozumienia
na rzecz utworzenia Sieci.
Celem utworzenia PSORW jest zachowanie
cennych, a przy tym niezwykle rzadkich pozostałości wiejskiego dziedzictwa kulturowego, szczególnie architektonicznego, a także wykorzystanie
walorów innych miejscowości posiadających ciekawą ofertę pobytową do wykreowania innowacyjnego w skali Polski produktu turystycznego
(wzorowanego na ofertach sieci najpiękniejszych
wsi z Francji, Kanady czy Japonii).
Wstępem do utworzenia w Polsce Sieci
Najciekawszych Wsi będzie projekt wdrożeniowy sfinansowany ze środków Krajowej Sieci
Samorządy
na plusie
Obszarów Wiejskich, który zostanie zrealizowany do końca marca 2015 r. na zlecenie Fundacji
Programów Pomocy dla Rolnictwa.
Sygnatariuszami porozumienia o utworzeniu
Sieci Najciekawszych Wsi zostały następujące
gminy:
• Bieliny (woj. świętokrzyskie)
• Cekcyn (woj. kujawsko-pomorskie)
• Dydnia (woj. podkarpackie)
• Dzierżoniów (woj. dolnośląskie)
• Gogolin (woj. opolskie)
• Hrubieszów (woj. lubelskie)
• Jemielnica (woj. opolskie)
• Lubaczów (woj. podkarpackie)
• Miejsce Piastowe (woj. podkarpackie)
• Międzylesie (woj. dolnośląskie)
• Raciechowice (woj. małopolskie)
• Werbkowice (woj. lubelskie)
• Wieprz (woj. małopolskie)
• Zawichost (woj. świętokrzyskie)
Po więcej informacji odsyłamy na stronę
www.psorw.odnowawsi.pl.
Ministerstwo Finansów poinformowało,
że w pierwszym kwartale 2014 r. sektor
samorządowy miał 9,6 mld zł nadwyżki
budżetowej, wobec planowanego w tym
roku deficytu w wysokości 12,5 mld zł.
Za pierwszy kwartał br. jednostki samorządu
terytorialnego osiągnęły dochody w łącznej
kwocie 51,6 mld zł. W stosunku do analogicznego okresu roku 2013 wykonane dochody ogółem samorządów były wyższe o 6,4 proc.
Według danych za pierwszy kwartał tego
roku, zadłużenie w jednostkach samorządu terytorialnego wyniosło 68,6 mld zł. Stanowiło
35,4 proc. planowanych dochodów ogółem
i było o 2,8 proc. wyższe od zadłużenia w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Zgodnie z opublikowanymi w lutym wstępnymi danymi, budżety jednostek samorządu
terytorialnego zamknęły się zbiorczo deficytem
54,5 mln zł. Miasta na prawach powiatu miały
deficyt w wysokości 653,3 mln zł, województwa deficyt 55,5 mln zł, natomiast budżety gmin
i powiatów nadwyżkę odpowiednio 493,4 mln zł
i 161 mln zł.
0096
Kamienica II
Willa Mieszczańska
Wszystkie
mieszkania
w programie
Siechnice, centrum – Rynek, ul. Piłsudskiego 10,12,14
etap 2
Siechnice, ul. Włościańska
Akty notarialne
cena mieszka
ń
od 3990
92 0
do br4ut3
to/m
tylko 11 km od centrum Wrocławia
zł
Inwestycja zakończona
Winda w każdej
klatce schodowej
Mieszkania o pow.
od 37,1 m2 do 55,5 m2
Plac zabaw dla dzieci,
parkingi
nr 8 | CZERWIEC/červen/Juni 2014
ń
od 4350
zł brutto/m
2
5 budynków 1-piętrowych,
10-mieszkaniowych z przynależnymi
pomieszczeniami gospodarczymi
Powierzchnia mieszkań
2-, 3-pokojowych od 35,3 m2 do 65,6 m2
Do mieszkań na parterze przylegają
ogródki, na piętrze balkony
Zakończenie inwestycji
– październik 2014 r.
ATOM Sp. z o.o.
Wrocław, ul. Grabiszyńska 208
tel. 71 733 05 15, 783 803 200, 691 240 400
12
cena mieszka
sprzedaż@atom.wroclaw.pl
www.atom.wroclaw.pl
SAMOR ZĄDNOŚĆ W REGIONACH
Gmina Siechnice
– przyjazne miejsce dla Ciebie
Gmina Siechnice to jedno
z najdynamiczniej
rozwijających się miejsc
na Dolnym Śląsku.
Uroki gminy doceniło przez
ostatnie lata kilka tysięcy osób
i postanowiło tu zamieszkać.
Ogromnym atutem tego miejsca jest dogodne położenie na terenie powiatu wrocławskiego, tuż przy południowo-wschodnich granicach
Wrocławia. Gmina sąsiaduje bezpośrednio z gminami: Żórawina, Oława, Kobierzyce i Domaniów,
od północnego wschodu ogranicza ją Odra.
Dwadzieścia trzy miejscowości tworzące gminę scalają: droga krajowa nr 94, droga wojewódzka
nr 395 oraz rozbudowany system dróg gminnych
i powiatowych. Największe miasto gminy i jej siedziba to Siechnice, w których zameldowanych jest
ponad 5,5 tysiąca osób. Pozostałe duże miejscowości to: Radwanice, Święta Katarzyna i Żerniki
Wrocławskie.
Duża część gminy to unikatowe obszary lasów,
łąk oraz cieków i zbiorników wodnych, należące do
terenu projektowanego Parku Krajobrazowego
Doliny Odry i Oławy, włączone do obszarów
Natura 2000.
Gmina w ostatnich latach stara się odbudowywać dawną renomę turystyczną. Przykładem
na to może być miejscowość Kotowice. Jeszcze
przed II wojną światową pełniła ona funkcję zaplecza turystycznego dla Wrocławia (działała
tam przeprawa promowa, restauracje itp.). Od
kilku lat trwają prace nad przywróceniem jej
dawnego charakteru. Najważniejszym działaniem była budowa najoryginalniejszego obiektu
turystycznego jaki powstał w ostatnich latach
w bezpośrednim sąsiedztwie Wrocławia – wieży
widokowej w Kotowicach. Wieża ma 40 m wysokości i położona jest tuż przy brzegu Odry. Widok
z wieży pozwala na obserwację większości terenów Natura 2000 „Grądy Odrzańskie”. Przy dobrej
pogodzie podziwiać można piękną panoramę
aglomeracji wrocławskiej i dużej części Dolnego
Śląska – Masywu Ślęży, Wzgórz NiemczańskoStrzelińskich oraz zarysu Sudetów. Obiekt powstał
na przełomie 2011 i 2012 roku dzięki projektowi
unijnemu o wartości 1,44 mln zł (wartość dofinansowania 500 tys. zł). W ramach projektu wartego
922 tys. zł (wartość dofinansowania 668 tys. zł)
nastąpi podwyższenie wieży o 17 m do wysokości
około 58 m. Dodatkowo wieża wyposażona zostanie w sprzęt optyczny oraz tablice edukacyjne.
Wieża, która niemal od dwóch jest magnesem
przyciągającym turystów, głównie rowerzystów,
zdobędzie jeszcze więcej fanów.
Przez gminę Siechnice biegną trasy turystyczne: Rowerowy Szlak Odry, żółty szlak turystyczny
oraz Szlak św. Jakuba. W każdy weekend trasy prowadzące z Wrocławia poprzez Trestno i Siechnice,
aż do Kotowic, pełne są turystów: rowerzystów,
nordicwalkingowców oraz spacerowiczów.
Właśnie te uwarunkowania zadecydowały, że w Trestnie i Mokrym Dworze (położonych
w pobliżu Wrocławia) zrealizowano jeden z komponentów kolejnego projektu unijnego „ODRA
VELO – system turystyki aktywnej w Gminie
Siechnice wraz z budową stadionu w Siechnicach”.
W Trestnie i Mokrym Dworze działają punkty
informacji turystycznej prowadzone przez Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji. W punktach można
skorzystać z darmowej informacji, placu zabaw,
można nabyć mapy, foldery i przewodniki turystyczne, wynająć miejsce na grilla, a prawdopodobnie w przyszłości będzie można też wykupić
miejsce na namiot.
Trwa budowa stadionu lekkoatletycznego
w Siechnicach, najważniejszego elementu opisywanego projektu. Stadion i punkty informacji
turystycznej połączone zostaną oznakowanymi
ścieżkami rowerowymi.
Gmina Siechnice ze względu na swoje korzystne położenie od kilku lat rozwija się w niezwykłym
tempie. Rozwija się gospodarka, budownictwo
mieszkaniowe i turystyka. Gmina aktywnie sięga
po fundusze zewnętrzne, w tym środki europej-
SAMOR ZĄDNOŚĆ W REGIONACH
skie i skutecznie je wykorzystuje. W Siechnicach
powstaje centrum miasta z prawdziwego zdarzenia – w samym centrum usytuowany jest nowy
ratusz. W ciągu niespełna roku powstanie też
nowoczesne targowisko, sklepy, punkty usługowe.
Napływ mieszkańców jest efektem dynamicznego rozwoju budownictwa mieszkalnego.
Wśród największych deweloperów wskazać można Alfa-Dach, Atom, Format Deweloper czy Lokum
Deweloper. Inwestycje powstają na terenie całej
gminy, dzięki czemu aktywizowane są również
mniejsze miejscowości.
Wraz z rozwojem gminy i wzrostem jej atrakcyjności zmienia się również jej biznesowa
strona. Rozwija się Gminna Strefa Aktywności
Gospodarczej, a dzięki zabiegom burmistrza
Siechnic Milana Ušáka do gminy przenoszą swoje
siedziby jedne z najnowocześniejszych firm wrocławskich, m.in. Inter-Flora, Narzędzia Skrawające
TOOLS Sp. z o.o. i PPHiU AL-LAND Sp. z o.o.
Ideą burmistrza jest zainicjowanie zmian
w podejściu lokalnych przedsiębiorców do zatrudniania mieszkańców gminy. Wraz z rozwojem mieszkalnictwa gmina zyskała wielu nowych
mieszkańców, których wiedza i doświadczenie
zawodowe mogą stanowić ogromną wartość
i wsparcie lokalnych inwestorów. Korzystne
położenie gminy gwarantuje jej mieszkańcom
dostęp do wyższych uczelni i podnoszenia
swoich kwalifikacji. W myśl hasła „Mieszkasz
w Siechnicach, pracuj w Siechnicach, a jak pracujesz – zamieszkaj”.
Tekst: Agnieszka Alama Woszczyńska i Mariusz Różnowicz
Zdjęcia: Mariusz Różnowicz (TS)
nr 8 | CZERWIEC/červen/Juni 2014
13
Z ciemności w światło
Już za trzy miesiące – w dniach
od 5 do 14 września – po raz 49.
uwaga muzycznego świata
skupi się na Międzynarodowym
Festiwalu Wratislavia Cantans.
Już drugi raz autorem koncepcji
festiwalu jest wybitny włoski
dyrygent i instrumentalista
Giovanni Antonini, który
poprowadzi nas muzyczną drogą
„Z ciemności w światło”.
Blask kompozycyjnej doskonałości aż bije od
Concerto grosso D-dur Georga Friedricha Händla
– utworu, który zabrzmi na otwarcie festiwalu w wykonaniu prowadzonego przez maestra Antoniniego
zespołu Il Giardino Armonico, specjalizującego się
w prezentowaniu barokowej twórczości. W trakcie inauguracji włoski zespół wraz z Chor des
Bayerischen Rundfunks wykona także pełne boskiego majestatu opracowania hymnu Magnificat
autorstwa Bacha i Vivaldiego.
Według dwudziestowiecznych kompozytorów mrok nocy, niekiedy rozświetlany gwiazdami, sprzyjał metafizycznym rozważaniom – do
takiej poetyckiej zadumy zaproszą nas Karol
Szymanowski (usłyszymy III Symfonię „Pieśń o nocy”)
i Igor Strawiński, którego kantata Gwiazdolicy (Le
roi des étoiles) zabrzmi podczas koncertu zatytułowanego „Lux aeterna”. Tytuł ten (zaczerpnięty
z utworu György’ego Ligetiego) ukazuje wiarę wielu
twórców w istnienie światłości wiekuistej, która
pokona mrok śmierci – bo właśnie z kresem egzystencji utożsamiana jest w sztuce ciemność. Wizja
zmierzchu życia przewijać się będzie w wykonaniach Requiem i utworów przeznaczonych na uroczystości żałobne w ujęciu kompozytorów różnych
epok: Jana Dismasa Zelenki, Henry’ego Purcella,
Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, Ludwiga
van Beethovena. Ten ostatni odniósł się do tematu
przemijania w dość pragmatyczny sposób, tworząc niedługo po Kantacie na śmierć cesarza Józefa II
podobny utwór na intronizację jego następcy. Oba
dzieła wykonają uczestnicy Kursu Interpretacji
Muzyki Oratoryjnej i Kantatowej, który od wielu lat
jest nieodłącznym elementem festiwalu.
Interesującym wątkiem tegorocznej edycji będzie muzyka sakralna poświęcona nieustannie inspirującej twórców osobie Maryi. Festiwal rozpoczną dwie aranżacje hymnu Magnificat, w kolejnych
dniach usłyszmy przejmujące Stabat Mater Karola
Szymanowskiego, a także średniowieczną mszę
PROMOCJA
poświęconą „Naszej Pani” – Messe de Nostre Dame
Guillaume’a de Machaut.
Wratislavia Cantans to festiwal koncentrujący się
wokół fenomenalnych możliwości ludzkiego głosu,
jednak perełkami programu będą także koncerty
instrumentalne. Wystąpi skrzypaczka Liana Mosca
wraz z pianistą Pierrem Goyem, usłyszymy także
Kristiana Bezuidenhouta (pianoforte), na festiwal
powróci słynna Sol Gabetta, która przed laty wystąpiła na Wratislavii jako młoda, znakomicie zapowiadająca się wiolonczelistka.
Maestro Antonini jest otwarty na muzyczne
poszukiwania, dlatego wykonanie średniowiecznej Messe de Nostre Dame powierzył Graindelavoix
– belgijskiemu zespołowi wzbudzającemu skrajne
emocje w środowisku muzycznym.
Nikt nie jest w stanie przewidzieć, co wydarzy
się podczas występu charyzmatycznego wiolonczelisty-kompozytora Giovanniego Sollimy, który
podbił serca publiczności podczas poprzedniej
edycji festiwalu. Niecodziennym wydarzeniem
będzie koncert z obsadą składającą się wyłącznie
z dzieci – do małych wrocławskich chórzystów dołączy Orchestra Suzuki di Torino, czyli najmłodsza
orkiestra kameralna świata, złożona z dzieci uczących się gry na instrumentach równie skuteczną,
co kontrowersyjną metodą Suzuki. Nietuzinkowym
koncertem będzie recital Sławomira Zubrzyckiego,
który zagra na zaprojektowanym przez Leonarda
da Vinci instrumencie viola organista. Muzyczny
wynalazek pozostawał przez pięćset lat w całkowitym zapomnieniu – do czasu, gdy Zubrzycki
własnoręcznie zbudował instrument na podstawie
szkiców renesansowego geniusza.
Na zakończenie festiwalu czeka nas koncert
idealnie oddający ducha Wratislavii Cantans – zabrzmi monumentalne oratorium Stworzenie świata
Josepha Haydna. Chór Filharmonii Wrocławskiej
w pełnym składzie i Gabrieli Players poprowadzi
Paul McCreesh. Zgodnie z treścią oratorium – opartą na Księdze Rodzaju i poemacie „Raj utracony”
Johna Miltona – pierwszym aktem twórczym
w dziejach świata było stworzenie światła. Według
maestro Antoniniego muzyka jest światłem, które
rozjaśnia nasze życie. Blaskiem pięknej muzyki rozbłyśnie Wrocław i Dolny Śląsk na dziesięć festiwalowych dni 49. edycji Międzynarodowego Festiwalu
Wratislavia Cantans.
(Materiał informacyjny organizatora)
Międzynarodowy Festiwal
Wratislavia Cantans
5-14 września 2014
Andrzej Kosendiak – Dyrektor Generalny
Giovanni Antonini – Dyrektor Artystyczny
www.wratislaviacantans.pl
14
nr 8 | CZERWIEC/červen/Juni 2014
KULTUR A
Jak nas widzą, tak nas piszą
Młodzi Polacy jeżdżą po całym świecie, a wracając do kraju, dzielą się z nami swoimi wrażeniami.
Odwracamy tę sytuację – pytamy cudzoziemców o ich wrażenia z Polski. Czy zawsze są miłe? Nie wiemy.
Mamy nadzieję, że rozpoczynany dziś cykl będzie przede wszystkim dobrą zabawą i ciekawą lekturą.
Polska – kraj przeciwieństw
Samuel przyjechał do Wrocławia
z Niemiec. Aktualnie odbywa staż
w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla
Cudzoziemców. Tęskni za ojczyzną,
jednak kiedy wyjeżdża do domu, brakuje
mu Polski. Opowiedział nam o tym,
co najbardziej go śmieszy, dziwi lub też
denerwuje w naszym kraju.
– Dla mnie Polska była i jest krajem przeciwieństw – mówi Samuel. – Nowoczesne istnieje
równocześnie obok starego. Można znaleźć nowo
wybudowany dom obok starego i zrujnowanego.
Można zobaczyć malucha obok porsche. Na dworcu stoi stary elektryczny zespół trakcyjny EN57
skonstruowany w roku 1961 obok nowego zespołu
31WE z roku 2013. Nadal twierdzę, że taka stara
Polska, którą poznałem, kiedy przyjechałem do
niej po raz pierwszy, szybko znika. Wkrótce wszystko będzie nowoczesne. Stąd te przeciwieństwa.
Teraz jest okres przejściowy.
Kupuje się nowoczesne pociągi i buduje się nowe bloki, chociaż stare, nieodrestaurowane
kamienice jeszcze stoją przy
ulicy. Lubię robić im zdjęcia,
bo mają oryginalne elementy
sztukaterii na fasadzie, które znalazłem tylko w Polsce.
Według mnie są miłe dla oka,
bo mają delikatnie fasady i ciekawe kształty. Dobrymi przykładami tej nowej architektury
są rozbudowywane kościoły.
Do budowania takich budynków potrzebne są pieniądze
– kościoły są pięknie odrestaurowane, ale na kamienice finansów wciąż brakuje. Gdyby
pieniądze były, to wszystko
byłoby tak piękne jak Dworzec Główny. Jest zmodernizowany i nowoczesny, ale ma też elementy z zeszłego wieku. Dlatego
uważam, że modernizacja jest
lepsza niż w Niemczech, bo jest
gustowniejsza i bardziej podobna do oryginału. W Niemczech
często psujemy budynki przez
remont i tracą one swoją atmosferę. A tu, w Polsce, budynki zachowują swoją atmosferę i łączą
przeciwieństwa nowoczesności
i tradycji. Mam wrażenie, że dla
Polaków tradycja jest ważna.
Dlatego będzie dalej istniało
to nowe obok tego starego
i Polska będzie nadal krajem
kontrastu. Dotąd jeszcze jeżdżą
w Bytomiu, na linii 38, tramwaje
Samuel jest Niemcem, ma 22 lata, studiuje
z numerami 954 i 1118 typu N
polonistykę we Wrocławiu. Mówi, że mamy
z roku 1954. Dzięki temu wiem,
piękny język i życzy sobie, by tylko w tym
że istnieje moja Polska, którą lujęzyku do niego mówić.
bię. Niech żyją przeciwieństwa!
Polen – ein Land
der Gegenteile
Samuel kam nach Breslau
aus Deutschland. Derzeit hielt ein
Praktikum an der Schule für Polnische
Sprache und Kultur für Ausländer.
Er sehnt sich nach der Heimat, aber
als er ging zu dem Haus, Polnisch fehlt
er. Er erzählte uns über das, was sie
am meisten lustig, überraschend oder
Überraschungen in unserem Land.
– Für mich ist Polen ein Land der Gegenteile
– sagt Samuel. –Das Neue existiert gleich neben dem Alten. Man kann ein neues Gebäude
neben ein altes und ruiniertes finden. Man kann
‘Maluch’ neben Porsche sehen. Am Bahnhof
befindet sich eine alte Zugeinheit EN57, konstruiert im Jahr 1961, neben einer neuen 31WE,
2013 gebaut. Ich behaupte immer noch, dass
das alte Polen, das ich kennen gelernt habe, als
ich das erste Mal gekommen bin, verschwindet
schnell. Bald wird alles modern sein. Deswegen
auch diese Gegenteile. Jetzt gibt es den
Übergangszeit. Es kauft man die modernęn
Züge, es baut man die neuen Gebäude, obwohl die alten, nicht renovierten Häuser immer noch auf den Straßen stehen. Ich mag die
fotografieren, weil sie viele originelle, decorative Elemente auf der
Fassade haben, die ich nur in Polen
gefunden habe. Meiner Meinung
nach sind sie wunderbar, weil sie
zarte Fassaden und interessante
Formen besitzen. Ausgebautene Kirchen sind
gute Beispiele für diesen neuen Architektur.
Für solchen Bau braucht man angemessene
Finanzierung – die Kirchen sind schön renoviert aber für Häuser gibt es immer nicht genug
Geld. Wenn es genug Geld gäbe, würde alles
so wunderschön wie Bahnhof aussehen. Der
ist renoviert und modern aber er hat immer
noch Elemente aus letztem Jahrhundert.
Deshalb glaube ich, dass Modernisierung sieht
hier besser aus, als in Deutschland, weil sie
geschmackvoller und getreu dem Original
ist. In Deutschland beschädigen wir oft die
Gebäude durch Reparaturen, die verlieren die
Atmosphäre. Und hier, in Polen, die Gebäude
behalten ihre Atmosphäre und vereinigen
Gegenteile – Modernität und Tradition. Ich
habe der Eindruck, dass Tradition sehr wichtig
für Polen ist. Deswegen wird weiter das Neue
neben dem Alten existieren und Polen wird
weiter ein Land der Kontraste. Bis heute gibt es
in Bytom, auf der Linie 38, die Straßenbahnen
mit Nummer 954 und 1118 aus dem Jahr 1954.
So weiß ich, dass es noch mein Polen gibt, das
ich mag. Vivat Gegenteile!
SUBIEKTY WNIE/subjek tivně/subjek tiv
PROMOCJA
nr 8 | CZERWIEC/červen/Juni 2014
15
NIERUCHOMOŚCI
NA SPRZEDAŻ
WrocłaW, KęPA MIESZCZAńSKA
(DZ. 3/20 - 3/25, 3/27- 3/29, 3/30, 3/31, 3/41)
Kędzierzyn-KoźLe, Ul. SyNóW PUłKU
Powierzchnia: od 0,5049 ha do 1,3391 ha
Przeznaczenie: mieszkaniowo – usługowe
Cena: od 6 mln 600 tys. zł do 13 mln 400 tys. zł
Powierzchnia: od 0,7321 ha do 0,9766 ha
Przeznaczenie: usługowo – handlowe, magazynowe
Cena: od 40 000 zł do 71 000 zł
Przetarg: 1 tydzień września 2014 r.
(DZ. 1400/23, 1400/33, 1400/34, 1074/1)
Wadium: 13 czerwca 2014r.
|
Przetarg: 17 czerwca 2014 r.
łambinoWice, (DZ. 620, 622, 619/4 )
WrocłaW, Ul. CICHOCIEMNyCH (DZ. 1/133)
Powierzchnia: od 77,93 ha do 197,17 ha
Przeznaczenie: usługowo – handlowe, rekreacyjno – wypoczynkowe,
produkcyjne, mieszkaniowe
Cena: od 1 mln 450 tys. zł do 2 mln 850 tys. zł
Powierzchnia gruntu: 0,2886 ha, użytkowa: 312 m2
Przeznaczenie: usługowo – handlowe
Cena: 290 000 zł
Przetarg: sierpień 2014 r.
Wadium: 12 czerwca 2014r.
|
Przetarg: 16 czerwca 2014 r.
WrocłaW, Ul. AWICENNy (DZ. 6)
Lubań, Ul. WOjSKA POlSKIEgO (DZ. 2/12)
Powierzchnia gruntu: 1,6834 ha, użytkowa: 316,72 m2
Przeznaczenie: usługowo – handlowe, magazynowe
Cena: 1 030 000 zł
Powierzchnia gruntu: 0,5981 ha, użytkowa: 1656,32 m2
Przeznaczenie: usługowo – handlowe, biurowe, mieszkaniowe
cena: 780 000 zł
Wadium: 17 lipca 2014r.
|
Przetarg: 21 lipca 2014 r.
Wadium: 14 lipca 2014r.
www.amw.com.pl / 71 766 17 25
|
Przetarg: 18 lipca 2014 r.

Podobne dokumenty

LiNKiN PARK - Region

LiNKiN PARK - Region Jelenia Góra – Liberec – Goerlitz KoSTENLoSER MoNATLiChER PoLNiSCh-TSChEChiSCh-DEuTSChEN Jelenia Góra – Liberec – Görlitz Właściciel Wydawnictwo Regiony Majitel ul. Czecha 9/7 Besitzer 59-850 Świer...

Bardziej szczegółowo