Udostępniamy bezpłatnie część materiałów

Komentarze

Transkrypt

Udostępniamy bezpłatnie część materiałów
Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo
cena 11 zł (w tym 5% VAT)
9
2016 (209)
Rok XXI
ISSN 1427-6682
Indeks 32163X
Nakład 9 tys.
reklama
www.izolacje.com.pl
nWłaściwości i zastosowanie
polimoczników
nZabezpieczenia
przed korozją
nSkutki braku wentylacji
dachów płaskich
Płyta dachowa
Kingspan RT
Tradycyjny wygląd, nowoczesna technologia
KS1000 RT to dachowa
płyta warstwowa
z rdzeniem izolacyjnym
z pianki IPN oraz profilacją
tradycyjnej dachówki.
Obejrzyj wideo
Zastosowanie
Kingspan RT
Płyty Kingspan Roof Tile mogą być stosowane do pokryć dachowych prawie wszystkich rodzajów budynków, a w szczególności budynków biurowych, administracyjnych, szkół i budynków
mieszkaniowych. Ze względu na tradycyjny wygląd są odpowiednie do stosowania zarówno w miastach, jak i w regionach
wiejskich, na wszystkich typach dachów o nachyleniu większym
niż 21% (12°).
Zalety systemu
System składany
Tradycyjny wygląd, nowoczesna technologia
Bardzo dobra izolacyjność cieplna: współczynnik
U = 0,22 W/(m².K) dla gr. 100 mm
Bezpieczeństwo pożarowe – ognioodporny rdzeń FIREsafe IPN
Łatwość montażu – jeden element, mały ciężar
Szerokość krycia 1 m, długość do 15 m, różne grubości i kolory
Długi okres eksploatacji – nawet do 50 lat
Jedna kompleksowa gwarancja na cały system
Szybkość montażu
Kompletny prefabrykowany produkt – do 50% szybszy montaż
oraz możliwość wcześniejszego rozpoczęcia prac wewnątrz budynku (wykończeniowych). Płyty dachowe RT mogą być instalowane wyłącznie przy użyciu standardowych narzędzi ręcznych.
Nie ma problemu z pękaniem pojedynczych dachówek w czasie
montażu. Montowane bezpośrednio do konstrukcji dachu, bez
zbędnej warstwy hydroizolacji oraz warstwy izolacji termicznej.
Płyta ta zapewnia szybki montaż, inżynierską dokładność, świetną izolacyjność i wysoką jakość. Jest mocowana bezpośrednio
do konstrukcji dachu i nie wymaga dodatkowych izolacji oraz
systemu łacenia jak dla blachodachówek, wystarczy system
płatwi, co daje możliwość dużych oszczędności na konstrukcji
dachu. Na grafice powyżej przedstawiono porównanie całkowitych kosztów 1 m2 dachu z użyciem płyt RT i dachu tradycyjnego
z izolacją z wełny.
Jak widać za użyciem płyt Kingspan RT przemawiają nie tylko walory użytkowe, ale też ekonomiczne. Po uwzględnieniu
wszystkich kosztów, materiałów i ich montażu, okazuje się, że
wybierając płytę warstwową RT, zyskujemy około 10%. Szczegóły tego wyliczenia przestawione zostały w krótkiej animacji,
która jest dostępna na naszej stronie internetowej:
www.plyty-warstwowe.kingspan.pl
ul. Przemysłowa 20
27-300 Lipsko
t: 48 378 31 00
f: 48 378 13 30
[email protected]
www.kingspan.pl
s. 17
WPŁYW NOWELIZACJI
USTAWY O EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ
NA BUDOWNICTWO
NOWELIZACJA
NORM NA WYROBY
I SYSTEMY DO OCHRONY
I NAPRAW KONSTRUKCJI
BETONOWYCH
s. 22
W artykule Jerzy Ćwięk i Arkadiusz Węglarz
omawiają postanowienia nowelizacji ustawy
o efektywności energetycznej oraz innych
zapisów prawa, wynikających z konieczności
zmniejszenia energochłonności gospodarki
oraz oszczędnego gospodarowania energią.
Przybliżają wpływ, jaki będą mieć nowe zapisy prawa na rynek materiałów izolacyjnych.
Marzena Najduchowska przedstawia
szczegółowo zmiany wprowadzone
w znowelizowanej normie PN-EN
1504:2013 oraz sygnalizuje planowane zmiany w pozostałych częściach
normy PN-EN 1504. Podaje informacje
dotyczące wprowadzania do obrotu wyrobów i systemów do ochrony i napraw
konstrukcji betonowych.
DIAGNOSTYKA
PRZECIWPOŻAROWA
BUDYNKÓW
WŁAŚCIWOŚCI
I ZASTOSOWANIE
POLIMOCZNIKÓW
s. 43
WYKORZYSTANIE
PROGRAMU CFD
DO OCENY MOSTKA
TERMICZNEGO W MIEJSCU
POŁĄCZENIA ŚCIANY
Z PODŁOGĄ NA GRUNCIE
Z WARIANTOWYM
USYTUOWANIEM IZOLACJI
KRAWĘDZIOWEJ
s. 56
s. 50
W artykule Paweł Sulik przedstawia podstawowe informacje pozwalające na ocenę wybranych elementów, konstrukcyjnych i ogólnobudowlanych, w zakresie bezpieczeństwa
pożarowego budynku. Szczególną uwagę
poświęca materiałom konstrukcyjnym, takim
jak stal, beton, elementy murowe i zespolone,
powszechnie stosowanym we współczesnym
budownictwie.
W artykule Agata Stolarska i Jarosław
Strzałkowski przedstawiają wyniki
symulacji mostków cieplnych uzyskane
z programu CFD. Analizują mostek
termiczny w miejscu połączenia ściany
z podłogą na gruncie. Dodatkowo modyfikują rozwiązanie usytuowaniem izolacji
krawędziowej. Oceniają wariantowe
rozwiązania pod względem wymagań
cieplno-wilgotnościowych.
W artykule Marcin Gryka omawia
historię i zastosowanie polimoczników.
Przedstawia wady i zalety tego tworzywa
oraz podaje wartości podstawowych
parametrów. Porównuje polimocznik aromatyczny i alifatyczny. Podaje informacje o sposobach aplikacji i potrzebnym
sprzęcie.
fot.: archiwum M. Gryki
rys.: archiwa A. Stolarskiej, J. Strzałkowskiego
s. 61
MATERIAŁY I ELEMENTY
STOSOWANE DO WYKONANIA
LEKKIEJ OBUDOWY
Czynniki
zewnętrzne
Czynniki
wewnętrzne
Oddziaływania:
temperatura
promieniowanie UV
woda
zanieczyszczenie środowiska
czynniki korozyjne
Oddziaływania:
temperatura
wilgotność
ciśnienie
Obciążenie:
wiatrem
śniegiem
temperaturą
uderzeniem
drganiami
użytkowe
Obciążenie:
temperaturą
użytkowe
uderzeniem
przenikanie światła
ekwipotencjalność
wodoszczelność
odporność ogniowa
reakcja na ogień
rozprzestrzenianie ognia
odporność korozyjna
zdrowie i higiena
rys.: archiwum D. Kowalskiego
Wartości współczynnika przenikania
ciepła [W/(m2·K)]
estetyka
trwałość
szczelność
izolacyjność termiczna
izolacyjność akustyczna
przenoszenie ciężaru własnego
przepuszczalność pary wodnej
przepuszczalność powietrza
1
2
3
4
W artykule Andrzej Konarzewski poddaje analizie dane tabelaryczne wartości
współczynnika przenikania ciepła U jednego typu wyrobu płyt warstwowych,
podane przez producenta z danymi
pochodzącymi z własnych obliczeń.
rys.: archiwum A. Konarzewskiego
0,6
Wymagania dla przegrody
4
OBJAŚNIENIA
s. 70
DO PROCEDURY
DEKLAROWANIA
WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA
PRZENIKANIA CIEPŁA
PŁYT WARSTWOWYCH
Aleksander Byrdy omawia przykład
niepoprawnie zaprojektowanego i wykonanego dachu płaskiego nad basenem
krytym. Podaje przyczyny złego funkcjonowania stropodachu oraz zasady
poprawnego konstruowania systemu
wentylacyjnego. Wskazuje czynniki
mogące powodować szybką degradację
warstw dachu w tego typu obiektach.
Producent 0,0224
Autor 0,023
0,5
0,4
Kierunek przepływu powietrza
0,3
0,2
0,1
40
50
60
70 80 100 120 150 160 170 180 200
Grubości płyt warstwowych [mm]
nr 9/2016
rys.: archiwum A. Byrdego
Dariusz Kowalski przedstawia stosowane
w lekkich obudowach materiały metalowe
i kształtowane z nich wyroby. Omawia charakterystyczne parametry i różnice technologiczne występujące w produkcji wyrobów.
Przedstawia ocenę odporności korozyjnej
materiałów.
s. 80
SKUTKI BRAKU
WENTYLACJI W DACHU
NAD BASENEM
INDEKS FIRM
SPIS TREŚCI
11 Alpha Dam
33Aluthermo
74, 75 Armacell Poland
21 Balex Metal
26 Bauder Polska
35Celuterm
12 Den Braven
12, 13 Fabryka Stropów
80, 82, 84 Fakro
12 FS Arbet
23Hydrostop
13 Instytut Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa
Skalnego
17, 95 Instytut Techniki Budowlanej
65Izopanel
79 Jordahl & Pfeifer Technika
Budowlana
2, 61, 62, 63,
64, 66, 67 Kingspan
9, 42 Klimas Wkręt-met
96 Mapei Polska
28 Mat-Chem-Bud
10, 11 Mercor
34 Milenium/Białe Ciepło
8 Ministerstwo Środowiska
37 Monier Braas
71 MP Alamentti
8, 9 Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej
35 Nordiska Ekofiber Polska
73Paneltech
69 Paroc Panel System Oy Ab
19 Politechnika Warszawska,
Wydział Budownictwa,
Mechaniki i Petrochemii
9 Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
3 PCC Prodex
49 Promat TOP
29, 38 quick-mix
8 Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Gdańsku
1 Remmers Polska
8, 10, 12, 37, 81 Rockwool Polska
10 Saint Gobain Construction
Products Polska/ISOVER
32, 57 Schomburg Polska
11Schüco
31, 83 Selena
30 Soprema Polska
54, 55Stowarzyszenie na rzecz
bezpieczeństwa pożarowego
Nie Igraj z Ogniem NIzO
7, 12, 13 Stowarzyszenie Producentów
Wełny Mineralnej Szklanej
i Skalnej MIWO
40, 41, 85 Swisspor Polska
39Synthos
36 TBD Izolacje
38 Termo Strop
26, 27 Torggler Polska
13 tremco illbruck
25, 32 Visbud-Projekt
59 Zakład Przetwórstwa Tworzyw
Sztucznych
8
Izo-aktualności
8 Sprawa ekranów akustycznych
w prokuraturze
8 2,5 mld zł na niskoemisyjną
i zasobooszczędną gospodarkę
9 Mistrzostwa Świata Młodych Dekarzy
w październiku w Polsce
10 Centrum Szkoleniowe ISOVER działa
już dwa lata
10 Wzrost sprzedaży i zyskowności
Grupy Mercor
11Rozwiązania Schüco z certyfikatem
Cradle to Cradle
12Den Braven częścią grupy Arkema/
Bostik
12Propozycje MIWO
w sprawie Narodowego Programu
Mieszkaniowego
14
Wywiad
14
Z Krzysztofem Poganem
– dyrektorem zarządzającym
w firmie Schomburg Polska
– rozmawia Jarosław Guzal
Nowy sternik w Schomburg Polska
17
Prawo, ekonomia, rynek
17 Jerzy Ćwięk, Arkadiusz Węglarz
Wpływ nowelizacji ustawy
o efektywności energetycznej
na budownictwo
22Marzena Najduchowska
Nowelizacja norm na wyroby
i systemy do ochrony i napraw
konstrukcji betonowych
26
Przegląd
26Systemy i produkty do hydroizolacji
tarasów
ZDJĘCIA NA OKŁADCE
33 Ocieplenia stropów, garaży i piwnic
M. Gryka
A. Maciejewski
A. Byrdy
nr 9/2016
40
Materiały i technologie
40 Czy jesteśmy skazani na życie
w energooszczędnych bunkrach? PREZENTACJA
42Łączniki do mocowania
termoizolacji ścian: jeszcze lepsze
formuły PREZENTACJA
43 A
gata Stolarska, Jarosław
Strzałkowski
Wykorzystanie programu CFD
do oceny mostka termicznego
w miejscu połączenia
ściany z podłogą na gruncie
z wariantowym usytuowaniem
izolacji krawędziowej
50Paweł Sulik
Diagnostyka przeciwpożarowa
budynków
54Maria Dreger
Liczy się system i rodzaj izolacji
PREZENTACJA
56 Marcin Gryka
Właściwości i zastosowanie
polimoczników
61 Dariusz Kowalski
Materiały i elementy
stosowane do wykonania lekkiej
obudowy (cz. 1). Materiały
metalowe
69 Płyty warstwowe Paroc AST
– trendy i kierunki rozwoju produktu
PREZENTACJA
70 Andrzej Konarzewski
Objaśnienia do procedury
deklarowania wartości
współczynnika przenikania ciepła
płyt warstwowych
74Izolacje akustyczne rur kanalizacji
deszczowej i sanitarnej PREZENTACJA
76 Arkadiusz Maciejewski
Zabezpieczenia konstrukcji
i elementów stalowych
przed korozją
80
Dachy
80 Aleksander Byrdy
Skutki braku wentylacji w dachu
nad basenem
87
88
93
94
Konferencje, seminaria, sympozja
Katalog firm
W poprzednich numerach
Tu znajdziesz IZOLACJE
5
ISSN 1427-6682
REDAKCJA
DRODZY PAŃSTWO,
Okres wakacyjny już za nami. Przed nami kolejne gorące miesiące w branży budowalnej. Gorące, dlatego że trwają obecnie prace nad nowelizacją
rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiany według Ministerstwa
Infrastruktury i Budownictwa mają przede wszystkim na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego i usunięcie różnego rodzaju rozbieżności
interpretacyjnych.
Do połowy czerwca w ramach konsultacji społecznych, organizacje
branżowe, stowarzyszenia, instytucje działające na rynku budowlanym
oraz firmy mogły zgłaszać swoje uwagi do treści nowego rozporządzenia.
Z ich lektury widać, że proponowane zmiany wzbudziły i wciąż wzbudzają
sporo zamieszania w branży izolacji termicznych. Zdecydowana większość
opinii nadesłanych do ministerstwa dotyczyła § 216 ust.8. o treści „W budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW) okładzina elewacyjna i jej
zamocowanie mechaniczne, a także izolacja cieplna ściany zewnętrznej,
powinny być wykonane z materiałów niepalnych”.
Nie będę w tym miejscu tłumaczył, co w praktyce oznacza ten przepis,
bo wszyscy uczestnicy rynku doskonale to wiedzą. Z całą pewnością
wprowadzenie tych regulacji oznaczałoby prawdziwą rewolucję na rynku
izolacji termicznych. Doskonale o tym wiedzą uczestnicy rynku, dlatego
w tak szerokim zakresie wypowiadali się wszyscy ci, których proponowane
przepisy dotyczą.
Jednak z moich informacji wynika, że żadnych zmian w tym zakresie
resort budownictwa nie przewiduje. W ciągu ostatnich tygodni słyszałem
już legendy, jak powyżej cytowany zapis trafił do projektu rozporządzenia.
Podobno ktoś nawet został z tego powodu zwolniony z pracy… Na dziś,
zgodnie z tym, co udało mi się ustalić, nie ma mowy o zmianie przepisów.
Resort budownictwa motywuje to tym, że proponowane zmiany miały
na celu przede wszystkim uporządkowanie pewnych kwestii i usprawnienie procesu inwestycyjnego. Rewolucji w przepisach tymczasem nikt nie
zapowiadał.
Nowe rozporządzenie obecnie trafiło do uzgodnień międzyresortowych.
Zgodnie z zapowiedziami nowe przepisy mają być gotowe na przełomie
roku. Czego będą one w szczególności dotyczyły, pewnie niedługo się
dowiemy. Według nieoficjalnych informacji, jeśli mamy się spodziewać
głębszych zmian w przepisach technicznych, to raczej już po opracowaniu
projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. To w chwili obecnej stanowi największy priorytet resortu budownictwa. Zgodnie z zapowiedziami
dokument ten ma być gotowy jeszcze w tym roku.
ul. Karczewska 18, 04-112 War­sza­wa
tel.: 22 512 60 58, faks: 22 810 27 42
www.i­zo­la­cje.com.pl, [email protected]
Redaktor naczelny
Jarosław Gu­zal
tel.: 22 512 60 58, 600 050 381
[email protected]
Sekretarz re­dak­cji
Monika Mucha
tel.: 22 810 58 09, 502 871 948
[email protected]
Redaktor językowy
Anna Wrona
Korekta
Agencja Wydawnicza Synergy Elżbieta Meissner
Rada Programowa
prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński
(Politechnika Poznańska)
dr Mark Bomberg (Syracuse University, USA)
dr inż. Aleksander Byrdy (Politechnika Krakowska)
prof. dr inż. Andrzej Cwirzen (Aalto University, Finlandia)
dr hab. inż. Dariusz Heim (Politechnika Łódzka)
dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz (Politechnika Krakowska)
dr inż. Grażyna Mitchener (Polychemtech Ltd.,
Wielka Brytania)
prof. dr hab. inż. Andrzej S. Nowak (Auburn University,
USA)
dr inż. Paweł Pichniarczyk (Instytut Ceramiki i Materiałów
Budowlanych)
prof. dr inż. Maria M. Szerszen (University of Nebraska
– Lincoln, USA)
Skład i łamanie
GRUPA MEDIUM
Projekt graficzny
Pikturo
REKLAMA i MAR­KE­TING
tel.: 22 810 25 90, 810 28 14
Dyrektor ds. marketingu i reklamy
Joanna Gra­bek, tel. kom.: 600 050 380
[email protected]­dia.pl
KOLPORTAŻ i PRE­NU­ME­RA­TA
tel./faks: 22 810 21 24
Kierownik działu logistyki
Aneta Cartailler
[email protected]
Specjalista ds. pro­mo­cji
Marta Lesner-Wirkus
[email protected]­dia.pl
Specjalista ds. dys­t­ry­bu­cji
Joanna Wątor
[email protected]
Specjalista ds. prenumeraty
Anna Sergel
[email protected]­dia.pl
ADMINISTRACJA
tel.: 22 512 60 96
Danuta Ciecierska (HR)
DRUK
REDAKTOR NACZELNY
Zakłady Graficzne „Taurus”
www.drukarniataurus.pl
WYDAWCA
GRUPA ME­DIUM
GRUPA
Redakcja zas­t­rze­ga so­bie pra­wo do adius­ta­cji tek­s­tów. Nie zwra­ca ma­
te­ria­łów nie­za­mó­wio­nych. Nie po­­no­si od­po­wie­dzial­ności za treść rek­
lam, og­ło­szeń i artykułów sponsorowanych (prezen­tacji) za­miesz­­cza­
nych na ła­mach mie­sięcz­ni­ka „IZO­LA­CJE” oraz ma pra­wo odmó­wić pub­
li­ka­cji bez pod­a­nia przy­czyn.
Wszelkie prawa zastrzeżone © by GRUPA MEDIUM
Wersja pierwotna czasopisma – papierowa.
GRUPA MEDIUM jest członkiem Izby Wydawców Prasy
SUPER-MATA 100 mm z wełny szklanej
PAROC WAS 50 100 mm z wełny skalnej
URSA PLATINUM 32 50 mm z wełny szklanej
THERMANO TOP 100 mm
THERMANO TOP 100 mm
THERMANO BASIC 50 mm
Izo-aktualności
SPRAWA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH W PROKURATURZE
Minister środowiska prof. Jan Szyszko
poinformował o złożeniu do prokuratury
zawiadomienia w sprawie nieprawidłowości
przy budowie ekranów akustycznych.
Budowa instalacji związanych z ochroną
środowiska jest jedną z najważniejszych
kwestii, jaka powinna towarzyszyć inwestycjom drogowym i kolejowym. Przedsięwzięcia te i związane z nimi wydatki powinny
być racjonalne, nie mogą przekraczać
zdrowego rozsądku. Raport Najwyższej Izby
Kontroli wskazuje nie tylko zaniedbania
i zaniechania, ale i przykłady zwiększonej,
często niepotrzebnie, aktywności w inwestowaniu w pewne urządzenia ochrony
środowiska. Raport dokładnie wymienia
negatywne działania, które nie powinny
mieć miejsca w procesie budowy dróg
– powiedział 2 sierpnia 2016 r. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk na konferencji, podczas której minister
środowiska Jan Szyszko poinformował
o złożeniu zawiadomienia do prokuratury
w sprawie nieprawidłowości przy budowie
ekranów akustycznych.
Składamy zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawie
podejrzenia popełnienia przestępstwa
w związku z budową ekranów akustycznych
w latach 2008–2012. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli, który jest
załącznikiem do zawiadomienia, budowa
tych ekranów była często nieuzasadniona.
Sprawa budzi wątpliwości ze względu
na brak uzasadnienia ekonomicznego
i ekologicznego – powiedział minister Jan
Szyszko.
Ministrowie podkreślali, że ekrany akustyczne były budowane mimo wątpliwości
dotyczących wyboru takiej formy ochrony
przed hałasem. Koszty budowy ekranów
w latach 2008–2012 sięgały ponad 2,5
mld zł. Tymczasem hałas można ograniczać
na wiele innych sposobów, np. poprzez
ograniczenie prędkości, budowę wałów
ziemnych, odpowiednie nasadzenia zieleni
czy zmianę nawierzchni na cichszą.
Minister Jan Szyszko zauważył, że państwa europejskie mają znacznie ostrzejsze
normy dotyczące hałasu niż Polska, a mimo
to częściej stosują inne formy ochrony
przed hałasem. Zaznaczył również, że sprawą nadmiernie budowanych ekranów
akustycznych już w 2012 r., zgodnie z zapowiedzią ówczesnego premiera Donalda
Tuska, miała zająć się prokuratura, a do tej
pory to się nie stało, więc najwyższy czas,
by złożyć takie zawiadomienie.
W raporcie Najwyższej Izby Kontroli z 2013 r. podkreślono, że w czasie
intensywnej budowy dróg przed Euro 2012
ekrany akustyczne były preferowaną metodą ochrony przed hałasem.
Oprac. na podstawie materiałów inf. Ministerstwa
Środowiska
2,5 MLD ZŁ NA NISKOEMISYJNĄ I ZASOBOOSZCZĘDNĄ
GOSPODARKĘ
NFOŚiGW wzbogacił program priorytetowy
„Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”,
którego całkowity budżet wynosi 2,5 mld zł,
o dwie nowe części. Dwie nowe części
przygotowano pod kątem beneficjentów
I Osi POIiŚ 2014–2020 oraz sektora
ciepłowniczego.
Program „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”, którego celem jest zmniejszenie
negatywnego oddziaływania przedsięwzięć
na środowisko poprzez działania inwestycyjne, został przyjęty i ogłoszony w 2015 r.
Wówczas, w I naborze, zostało złożonych
18 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 950 mln zł. Pozytywną ocenę
uzyskało 13 wniosków (w sumie 650 mln zł
dofinansowania), z czego 6 ma już umowy
8
zawarte z NFOŚiGW, a pozostałe są jeszcze
kontraktowane. Przedsięwzięcia zgłoszone
do programu mają zróżnicowany charakter:
dotyczą instalacji sektora energetycznego, hutniczego oraz meblowego. Jednym
z ciekawszych przykładów projektów, które
wspiera NFOŚiGW, jest przedsięwzięcie
polegające na budowie zamkniętego
systemu chłodzenia wody z przeponową
chłodnią wentylatorową. Projekt ten przyczyni się do oszczędności wody 963 m3/rok
oraz zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną o 8125,34 MWh/rok.
W tym roku Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej rozszerzył
zakres programu o dwie dodatkowe części.
Obok pierwszej pn. E-Kumulator – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu, drugą
skierowano do beneficjentów I Osi Programu
POWSTANIE PIERWSZA W POLSCE
MORSKA FARMA WIATROWA
Na Bałtyku stanie 120 turbin o łącznej
mocy do 1200 MW – będzie to pierwsza
w Polsce farma wiatrowa, którą zrealizuje
grupa Polenergia. Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji.
7 lipca br. Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Gdańsku podpisał decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach
dla morskiej farmy wiatrowej Bałtyk
Środkowy III. Farma o powierzchni
prawie 117 km2 będzie położona
w południowej części Morza Bałtyckiego,
w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, w odległości około 23 km na północ
od linii brzegowej, na wysokości gminy
Smołdzino oraz gminy miejskiej Łeba.
Morska energetyka wiatrowa jest ważną
alternatywą dla farm lądowych – morskie
farmy wiatrowe w stosunku do lądowych
charakteryzują się dwukrotnie większą
produktywnością energii i stabilnością,
a ich lokalizacja nie wywołuje protestów
społecznych (jak ma to miejsce w przypadku farm lądowych).
Realizacja projektu Bałtyk Środkowy III
przez grupę Polenergia umożliwi polskim
stoczniom w Szczecinie i Gdyni budowę fundamentów i wież planowanych
elektrowni. Przewidywalna maksymalna
moc pierwszej w Polsce morskiej farmy
wynosić będzie od 600 do 1200 MW.
Inwestor będzie mógł uzyskać wsparcie
finansowe dla źródeł OZE.
Morska energetyka wiatrowa oznacza także stworzenie nowych miejsc
pracy, głównie w sektorze stoczniowym
i portowym. W najbliższej przyszłości
pomorskie porty mogą być bazą dla firm
budowlanych i usługowych obsługujących morskie farmy wiatrowe.
Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Gdańsku
ROCKWOOL Z NAGRODĄ
MANUFACTURER OF THE YEAR
Firmę Rockwool Polska doceniono za innowacje, rozwój oraz podnoszenie swojej
konkurencyjności w czwartej edycji
konkursu Manufacturing Excellence &
Industrial Property Awards. Zwycięzców
wyłoniło niezależne jury składające się
z przedstawicieli firm produkcyjnych
oraz ekspertów z branży produkcyjnej
i rynku nieruchomości.
Specjalne wyróżnienie Manufacturer
of the Year 2016 przyznawane jest
nr 9/2016
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014–2020, a trzecią w szczególności
do sektora ciepłowniczego. Ich budżety
wynoszą odpowiednio: 1 mld zł, 500 mln zł
i 1 mld zł. Ogłoszony przez NFOŚiGW nabór
wniosków o preferencyjne pożyczki ruszył
16 sierpnia i potrwa do 16 grudnia 2016 r.
dla części 1. i części 3. oraz do 30 stycznia
2017 r. dla części 2.
Część 1. E-Kumulator – Ekologiczny
Akumulator dla Przemysłu przeznaczona
jest do kompleksowego wsparcia przedsiębiorców przemysłowych, którzy chcą lepiej
gospodarować surowcami pierwotnymi
oraz zmniejszać szkodliwe emisje do atmosfery. W ramach programu przewidziane
jest wsparcie inwestycji z zakresu: zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych,
ograniczenia emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz ograniczenia lub uniknięcia emisji pyłów.
Część 2. Współfinansowanie I Osi
POIiŚ 2014–2020 oferuje niezbędne
współfinansowanie krajowych inwestycji wspieranych w ramach I Osi POIiŚ
2014–2020.
Część 3. Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze adresowana jest przede
wszystkim do tych przedsiębiorców, którzy
chcieliby uzyskać wsparcie przedsięwzięć
realizowanych w istniejącym przedsiębiorstwie/zakładzie dotyczących budowy
lub przebudowy jednostek wytwórczych
wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej mających na celu
doprowadzenie systemu ciepłowniczego,
w którym funkcjonują, do spełnienia definicji „efektywnego systemu ciepłowniczego”,
w którym do produkcji ciepła lub chłodu
wykorzystuje się w co najmniej 50%
energię ze źródeł odnawialnych lub w 50%
ciepło odpadowe lub w 75% ciepło pochodzące z kogeneracji lub w 50% wykorzystuje się połączenie takiej energii i ciepła.
Oprac. na podstawie materiałów inf. NFOŚiGW
MISTRZOSTWA ŚWIATA MŁODYCH DEKARZY W PAŹDZIERNIKU
W POLSCE
»» Mistrzowie Polski w kategorii dach
płaski: Marcin Minorczyk i Krystian Klara;
mentor: Mirosław Minorczyk; województwo
małopolskie.
Mistrzostwa to nie tylko zmagania
drużyn, ale również bicie ­Rekordu Polski
w kategorii: montaż okna dachowego
na czas, zgodnie ze sztuką dekarską i zaleceniami producentów. Odbędą się także
konkursy z n
­ agrodami, ­quizy dekarskie,
demonstracja innowacyjnych rozwiązań
proponowanych przez producentów, pokaz
mody dekarskiej, a specjalnie dla fanów
motoryzacji wystawa samochodów
dostawczych i ciężkiego sprzętu ułatwiającego pracę.
Wstęp na Halę Mistrzostw Świata
jest wolny dla wszystkich odwiedzających.
Oprac. na podstawie materiałów inf. PSD
REKLAMA
Polskie Stowarzyszenie Dekarzy w porozumieniu z Międzynarodową Federacją IFD
organizuje Mistrzostwa Świata Młodych
Dekarzy.
To już 26. edycja tego wydarzenia.
W tym roku najlepsze drużyny dekarzy
z całego świata będą ze sobą rywalizowały o tytuł mistrzowski w Warszawie
w dniach 26–29 października 2016 r.
w Centrum Kongresowo-Targowym MT Polska przy ulicy Marsa 56/62.
W trakcie Mistrzostw Świata Polskę
reprezentować będą najlepsze drużyny
naszego kraju:
»» Mistrzowie Polski w kategorii dach metalowy: Artur Falkowski i Patryk Żukowski;
mentor: Kamil Muszyński; województwo
podlaskie,
»» Mistrzowie Polski w kategorii dach stromy: Darek Jurga i Oskar Sworek; mentor:
Tomasz Jurga; województwo wielkopolskie,
nr 9/2016
9
Izo-aktualności
CENTRUM SZKOLENIOWE ISOVER DZIAŁA JUŻ DWA LATA
Ponad 100 przeprowadzonych szkoleń
i prawie 2000 uczestników – tak prezentuje
się podsumowanie dwóch lat działalności
Centrum Szkoleniowego ISOVER przy gliwickiej fabryce firmy. To miejsce ma realny
wpływ na podwyższenie standardów wykonawstwa na rynku izolacji.
Centrum szkoleń praktycznych jest
miejscem, gdzie eksperci ISOVER dzielą
się swoją wiedzą na temat produkcji wełny
mineralnej oraz jej prawidłowej aplikacji
z wykonawcami, dystrybutorami, projektantami, studentami i uczniami szkół
technicznych. Obok spotkań dedykowanych, centrum organizuje szkolenia
otwarte, w których mogą wziąć udział
wszystkie osoby zainteresowane metodami
budowy ciepłych, cichych i bezpiecznych
budynków. Co istotne, nieprzerwanie zespół ISOVER kontynuuje cykl szkoleniowy
w terenie.
W czasie ostatnich dwóch lat liczba
modułów tematycznych oferowanych
przez centrum wzrosła kilkukrotnie. Pierwszym kursem proponowanym przez ośrodek
była izolacja dachu skośnego oraz ścian
zewnętrznych. Obecnie uczestnicy spotkań
mogą poszerzyć swoją wiedzę w następujących zakresach:
»» dach skośny z testem szczelności Blower
Door,
»» izolacja nakrokwiowa/renowacje,
»» ściany zewnętrzne – ETICS, fasada
wentylowana,
»» izolacje techniczne,
»» izolacja ścian wewnętrznych.
Każde szkolenie poprzedzone jest wizytą
w fabryce. To jedyna okazja, aby z bliska
zobaczyć, jak wygląda cały proces produkcyjny zarówno szklanej, jak i skalnej wełny
mineralnej, produkowanych w Gliwicach.
Uczestnicy biorą również udział w panelach
wykładowych prowadzonych przez ekspertów z Biura Doradztwa Technicznego,
które stanowią bazę wiedzy teoretycznej
z zakresu fizyki budowli oraz właściwości materiałów izolacyjnych. Punktem
kulminacyjnym każdego szkolenia jest
część praktyczna. Eksperci, wykorzystując
modele z przekrojami wzorcowych rozwiązań izolacyjnych dla kluczowych aplikacji
izolacyjnych w budynkach, wyjaśniają
istotę dobrych, jak również niewłaściwych
praktyk wykonawczych.
Zaobserwowaliśmy, że brak wykwalifikowanych fachowców jest istotną barierą
w rozwoju rynku izolacji w Polsce. Nasze
Centrum Szkoleniowe stanowi realne
wsparcie dla firm wykonawczych, którym
zależy na efektywnym kształceniu specjalistów – mówi Benedykt Korduła, dyrektor
marketingu ISOVER. – Jako liderzy rynku
czujemy się w obowiązku, aby podnieść
poziom wiedzy oraz umiejętności praktycznych, promować wysokie standardy
jakościowe i zapewniać solidne wsparcie
naszym klientom.
Na dwóch kondygnacjach o łącznej
powierzchni użytkowej ponad 500 m2
znajdują się sala wykładowa Thermistar, sala treningowa Mistrzów Izolacji
do prowadzenia szkoleń praktycznych
oraz cała infrastruktura uzupełniająca,
w tym modele z przekrojami wzorcowych
rozwiązań izolacyjnych dla kluczowych
aplikacji izolacyjnych w budynkach – dodaje Janusz Łyczko, menedżer rozwoju
rynku ISOVER.
Oprac. na podstawie materiałów inf. marki ISOVER
WZROST SPRZEDAŻY I ZYSKOWNOŚCI GRUPY MERCOR
Grupa Mercor, należąca do grona liderów
europejskiego rynku w branży systemów
biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych,
po I kwartale roku obrotowego 2016/2017
(1.04.2016–30.06.2016) wypracowała
przychody z działalności kontynuowanej w wysokości 60,7 mln zł wobec
51,1 mln zł rok wcześniej, co oznacza
wzrost sprzedaży o blisko 19 proc.
Zysk EBITDA Grupy Mercor wzrósł
do 5,9 mln zł z 3,9 mln zł rok wcześniej,
z kolei zysk EBIT wzrósł do 4,2 mln zł
z 2,3 mln zł. Zysk netto Grupy wzrósł
10
do 3,6 mln zł z 1,2 mln zł, na co wpływ
miały m.in. poprawa wyniku spółki rosyjskiej r/r o 1,1 mln zł (wobec straty rok
wcześniej) związana głównie z realizacją
kontraktów z poprzedniego roku wstrzymywanych z powodu braku przedpłat od klientów; rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych oraz zysk w wysokości 0,6 mln zł
wypracowany przez przejętą w II półroczu
2015 roku węgierską spółkę Dunamenti
Tűzvédelem.
Grupa w I kwartale roku obrotowego
2016/2017 pozyskała kontrakty o wartości
najlepszym firmom produkcyjnym w regionie centralnej i wschodniej Europy.
Jego zadaniem jest promowanie dobrych
praktyk i pokazywanie firm z wzorowymi
osiągnięciami w dziedzinie produkcji.
Nagradzane są firmy, które dzięki innowacjom i ciągłym inwestycjom wykazują
rosnącą konkurencyjność i podnoszą
swoje udziały w rynku.
Rockwool już wiele lat temu przyjął
strategię polegającą na ciągłym i sukcesywnym usprawnianiu i unowocześnianiu
parku technologicznego i infrastruktury fabryk zlokalizowanych w Europie
Środkowo-Wschodniej. Obecnie, aby
zdobyć przewagę konkurencyjną, trzeba
inwestować w innowacje i starać się
wyprzedzać o krok pozostałe firmy
ze swojego sektora. Należące do nas
fabryki w regionie są jednymi z najnowocześniejszych zakładów w całej Grupie
Rockwool. Cieszy nas, że nasze starania
i ciągłe samodoskonalenie zostały
dostrzeżone przez ekspertów i kolegów
z branży – mówi Łukasz Glapa, dyrektor
marketingu firmy.
W 2015 r. Rockwool otworzył nową linię
produkcyjną w fabryce w Bohuminie
w Czechach przeznaczoną do produkcji
wysoce specjalistycznych produktów
do izolacji technicznych. Wartość
całej inwestycji wyniosła 160 mln zł.
W czerwcu tego roku firma zakończyła
inwestycję w nowoczesną linię do produkcji wełny skalnej w Cigacicach pod
Zieloną Górą. Nowa linia, która kosztowała 330 mln zł, pozwoli dostarczyć
na rynek produkty o jeszcze lepszych
parametrach, np. rozwiązania do dachów
płaskich i produktów fasadowych,
którym stawia się specjalne wymagania
dotyczące właściwości mechanicznych
i bezpieczeństwa pożarowego.
Nowa linia wykorzystuje najbardziej zaawansowaną technologicznie infrastrukturę do wytwarzania wełny skalnej w Polsce.
Jest to czwarta taka linia na świecie. Rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne
zostały opracowane na bazie doświadczeń
zdobytych w podobnych projektach zrealizowanych w Danii, Holandii czy USA.
CEE Manufacturing Excellence & Industrial Property Awards to konkurs
skierowany głównie do firm i nieruchomości produkcyjnych. Jest organizowany
od 4 lat przez magazyn EuropaProperty.
Wydarzenie jest także szansą na podjęcie
debaty na temat głównych czynników
wpływających na sektor produkcyjny
w regionie. Cały proces wyłaniania
nr 9/2016
68,2 mln zł wobec 54,1 mln zł, co oznacza
wzrost o 26 proc.
Na wzrost poziomu przychodów Grupy
w I kwartale 2016/2017 wpływ miało m.in.
skonsolidowanie przychodów węgierskiej
spółki Dunamenti Tűzvédelem (w wysokości 4,7 mln zł), która odpowiada za 9-procentowy wzrost sprzedaży. Przychody Grupy,
bez uwzględnienia Dunamenti Tűzvédelem, wzrosły o blisko 10%. Sprzedaż
na rynkach zagranicznych wzrosła o 61%,
do 31,7 mln zł, z 19,6 mln zł. Największą
dynamikę przychodów Grupa wypracowała
w Rosji (+87%) oraz w Czechach i na Słowacji (+62%).
Pierwszy kwartał roku 2016/2017
oceniamy pozytywnie. Widzimy efekty rozwoju sprzedaży naszych spółek
zależnych. W ubiegłym roku obrotowym
podjęliśmy szereg działań mających
na celu dalszy rozwój działalności. Wśród
Alpha Dam sp. z o.o.
nich są m.in.: rozwijanie sprzedaży
PL 87-207 Dębowa Łąka 45
na rynkach zagranicznych; przejęcie
T: +48 56 6462007
węgierskiej spółki Dunamenti Tűzvédelem,
Alpha Dam sp. z o.o.
które poszerzyło naszą ofertę i umożliwiło
PL 87-207 Dębowa Łąka 45
cross-selling. Działalność spółki rosyjskiej
Wodochronna membranaAlpha
dachowa
Dam
sp.
Alpha
Dam
sp. z
z oo
T: +48
56 6462007
ograniczyliśmy do kluczowych produktów.
PL 87-207
DębowaŁąka
Łąka
z kauczuku EPDMPL
zbrojona
87-207
Dębowa
W I kwartale spółka rosyjska przyniosła
T: +48 56 64620
włóknem szklanym.
T: +48 56 6462
znaczną poprawę wyniku, co było zwiąWodochronna membrana dachowa
zane głównie z realizacją kontraktów
z poprzedniego roku obrotowego, wstrzy- z kauczuku EPDM zbrojona
DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ
Wodochronna
membrana dachowa
mywanych z powodu braku przedpłat
materiał
zaprojektowany na minimum 30 lat
włóknem
szklanym.
z kauczuku EPDM zbrojona
od klientów – mówi Krzysztof Krempeć,
prezes zarządu Mercor SA.
włóknem
szklanym.
ODPORNOŚĆ
AlphaThor
AlphaThor
AlphaThor
AlphaThor
Wodochronna membrana dachowa
na promieniowanie
UV i OZON
z kauczuku
EPDM
zbrojona
DŁUGA
ŻYWOTNOŚĆ
materiał zaprojektowany na minimum 30 lat
włóknem szklanym.
UNIWERSALNE
ZASTOSOWANIE
DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ
Oprac. na podst. materiałów inf. firmy Mercor
wmateriał
nowym budownictwie
zaprojektowany na minimum 30 lat
ROZWIĄZANIA SCHÜCO Z CERTYFIKATEM CRADLE TO CRADLE ODPORNOŚĆ
i w pracach renowacyjnych
na promieniowanie UV i OZON
nr 9/2016
ODPORNOŚĆ
DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ
ELASTYCZNOŚĆ
Zrównoważony charakter certyfikowana promieniowanie UV i OZON
UNIWERSALNE
brak pęknięć w ZASTOSOWANIE
temperaturach minusowych
nych produktów Schüco wynika nie tylko
materiał
zaprojektowany
na minimum 30 lat
w
nowym
budownictwie
z ich odnawialnego charakteru. NowoUNIWERSALNE
renowacyjnychZASTOSOWANIE
ZGRZEWALNA
czesne okna i fasady Schüco to funkcjonal- i w pracach
w
nowym
budownictwie
pewne łączenie
pasm membrany
ne korzyści: optymalna jakość powietrza
i
w
pracach
renowacyjnych
za
pośrednictwem
dzięki efektywnej wentylacji, bardzo dobre ELASTYCZNOŚĆ ciepłego powierza
brak pęknięć wUV
temperaturach
naprzegrzepromieniowanie
i OZON minusowych
doświetlenie czy ochrona przed
ELASTYCZNOŚĆ
EKOLOGICZNA
waniem pomieszczeń. Dodatkowe opcje
przyjana
dla środowiska
brak pęknięć
w temperaturach minusowych
automatyki umożliwiają zaprogramowanie ZGRZEWALNA
nadaje się do ponownego recyklingu
nocnego chłodzenia pomieszczeń. W ten
pewne łączenie pasm membrany
ZGRZEWALNA
sposób zewnętrzna powłoka budynku
za pośrednictwem
ciepłego powierza
w nowym budownictwie
pewne łączenie pasm membrany
reaguje na warunki otoczenia i reguluje
i w pracach renowacyjnych
za pośrednictwem ciepłego powierza
klimat pomieszczeń, zapewniając efektyw- EKOLOGICZNA
ność energetyczną i komfort, a jednocześnie przyjana dla środowiska
w pełni nadaje się do recyklingu.
nadajeEKOLOGICZNA
się do ponownego recyklingu
przyjana dla środowiska
Certyfikacja Cradle to Cradle to nowe
się do ponownego
recyklingu
brak
pęknięć wnadaje
temperaturach
minusowych
podejście do oceny efektywności
ekologiczwww.alphadam.com
nej produktu. Opiera się na koncepcji opracowanej przez prof. dr. Michaela Braungarta i Williama McDonougha, która zakłada
przepływ produktów „od kołyski
do kołyski”.
pewne
łączenie pasm membrany
W ramach cyklu materiały użyte w procesie
za pośrednictwem ciepłego powierza
produkcji mogą zostać ponownie wprowadzone do ekosystemu lub poddane obróbce
technologicznej, pozwalającej na zachowanie ich walorów.
przyjana
Skuteczny ekologicznie produkt
to taki, dla środowiska
który jest od samego początkunadaje
projektowasię do ponownego recyklingu
ny tak, by był nie tylko w jak największym
stopniu przydatny do recyklingu, lecz również pozwalał na wtórny odzysk surowców
przy jak najmniejszym zużyciu energii.
Otrzymany przez firmę Schüco Srebrny
Certyfikat Cradle to Cradle potwierdza wysokie standardy efektywności ekologicznej
produktów.
ODPORNOŚĆ
UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE
ELASTYCZNOŚĆ
ZGRZEWALNA
EKOLOGICZNA
Oprac. na podst. materiałów inf. firmy Schüco
REKLAMA
Trzy rozwiązania Schüco nagrodzono
srebrnym certyfikatem Cradle to Cradle
potwierdzającym, że są w pełni przyjazne
środowisku zgodnie z regułą odnawialnego cyklu życia produktów. Oznacza to,
że mogą być niemal w całości ponownie
wykorzystane do wytwarzania nowych,
wysokowartościowych produktów.
Agencja na Rzecz Zachęcania do Ochrony Środowiska (EPEA) z siedzibą w Hamburgu poddała badaniom trzy produkty
Schüco: fasadę FWS 50+.SI oraz okna
z serii AWS 75.SI+ i AWS 65 NL. Testy
przeprowadzone zgodnie z aktualnym standardem C2C, opracowanym przez Cradle
to Cradle Products Innovation Institute
w Stanach Zjednoczonych wykazały, że rozwiązania te spełniają wymagające kryteria
oceny aż w 95%.
Procedura certyfikacyjna obejmuje takie zagadnienia, jak stopień szkodliwości
użytych materiałów dla człowieka i środowiska pod względem toksykologicznym,
możliwość ponownego wykorzystania
w cyklach biologicznym i technologicznym, zużycie wody i energii w procesie
produkcyjnym, a także zachowanie zasad
odpowiedzialności społecznej i bioróżnorodności.
Kurczące się zasoby naturalne i coraz
większa ilość odpadów stają się zarówno
problemem ekologicznym, jak i ekonomicznym. W związku z tym jakość i wartość
budynków w coraz większym stopniu zależy
od ich profilu środowiskowego. Im więcej
materiałów, z których powstał budynek,
podlega recyklingowi, tym większa jest jego
wartość rynkowa.
www.alphadam.com 11
Izo-aktualności
DEN BRAVEN CZĘŚCIĄ GRUPY ARKEMA/BOSTIK
laureatów nadzorowany był przez firmę
Ernst & Young.
Źródło: Rockwool Polska
Grupa Arkema planuje zakup holdingu Den
Braven. Transakcja sprzedaży/zakupu jest
obecnie przedmiotem procesu akceptacji
instytucji antymonopolowych w krajach,
których transakcja dotyczy. Zamknięcie
procesu formalno-prawnego planowane jest
na czwarty kwartał 2016.
Arkema to dostawca specjalistycznych
klejów przemysłowych i budowlanych
oraz wyrobów dla konsumentów detalicznych. Firmy Bostik i Den Braven już
obecnie są partnerami biznesowymi, wyznającymi wspólne wartości skupione na:
koncentracji na kliencie, odpowiedzialności społecznej, etyce biznesu, ochronie środowiska i nieustannym rozwoju
pracowników.
Den Braven rozpoczyna nowy etap
w swojej historii. Jako firma z solidną bazą
klientów i dużymi możliwościami produkcyjnymi dostarcza swoje wyroby do ponad
100 krajów na całym świecie. Den Braven
będzie kontynuował swoją strategię
przy wsparciu grupy Arkema, korzystając
z jej potencjału.
Stając się częścią grupy Arkema Den
Braven zyskuje dostęp do nowych rynków
i technologii. Jako część grupy Bostik
Den Braven będzie tworzył segment
produktów wysokiej jakości w ramach
oferowanego przez Arkema portfela
rozwiązań dla przemysłu i budownictwa.
Arkema planuje intensywny rozwój tego
segmentu – docelowo ma on stanowić
50% przychodów całej Grupy w perspektywie do 2020 r.
Oprac. na podstawie materiałów inf. firmy Den Braven
PROPOZYCJE MIWO W SPRAWIE NARODOWEGO PROGRAMU
MIESZKANIOWEGO
W ostatnich latach wybudowano w Polsce
wiele budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię. Warto wykorzystać
te doświadczenia i uwzględnić je w Narodowym Programie Mieszkaniowym
oraz w odniesieniu do propozycji Komisji
Europejskiej, które dotyczą ograniczeń
emisji gazów cieplarnianych w sektorach
nieobjętych unijnym systemem handlu
emisjami.
Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej nasz kraj do końca przyszłej
dekady powinien zmniejszyć emisję
gazów cieplarnianych w sektorach transportu, budownictwa, rolnictwa, odpadów,
użytkowania gruntów i leśnictwa o 7%
w porównaniu z 2005 r. W przypadku budownictwa chodzi nie o proces
budowania, ale o same budynki, czyli
o ciepło i energię zużywane podczas ich
użytkowania.
Polska w związku ze swoim rozwojem
chce zwiększać, a nie zmniejszać emisję.
Rząd utrzymuje, że realizacja zobowiązań zaproponowanych przez Komisję
Europejską będzie oznaczała większe
koszty, bo rozwój budownictwa, rolnictwa
czy transportu wiąże się ze wzrostem
emisji CO2.
Jednak przyjęcie celów redukcji nie
oznacza, że kraj nie będzie mógł się
rozwijać. Trzeba tylko połączyć rozwój
z jednoczesną poprawą efektywności
12
energetycznej i racjonalizacją zużycia
energii. Trzeba postawić na skuteczne
technologie w każdej z wymienionych wyżej branż. W sektorze budowlanym mniejszą emisję CO2 można z powodzeniem
osiągnąć dzięki stosowaniu lepszej izolacji
nowo powstających budynków oraz termomodernizacji budynków już istniejących. Szczególnie istotne jest zwrócenie
uwagi na budynki jednorodzinne, gdzie
mieszka połowa mieszkańców Polski. Termomodernizacja domów jednorodzinnych
może być jednym z najskuteczniejszych
narzędzi poprawy bilansu energetycznego kraju, ponieważ aż 70% budynków
jednorodzinnych, czyli 26% ogólnej liczby
mieszkań w Polsce, ma niski standard
energetyczny.
Konieczność zwrócenia uwagi
na wznoszenie budynków o niskimi
zapotrzebowaniu na energię pojawia się
ze względu na zaproponowany przez rząd
i znajdujący się obecnie w fazie konsultacji publicznych projekt Narodowego
Programu Mieszkaniowego, którego
elementem składowym jest pakiet
Mieszkanie+. Program ten zapowiada
działania, których wdrożenie planowane
jest na lata 2016–2018, ale ich skutki
z pewnością będą długoterminowe i będą
miały wpływ na środowisko naturalne
Polski i dobrostan Polaków przez kolejne
dziesiątki lat.
FS ARBET LAUREATEM QI PRODUCT
ORAZ TYTUŁU GEPARDA BIZNESU
Fabryka Styropianu Arbet została laureatem programu Najwyższa Jakość Quality
International 2016. Kapituła programu
Najwyższa Jakość Quality International
2016 pozytywnie oceniła przesłane
do konkursu zgłoszenie i jednogłośną
decyzją przyznała Fabryce Styropianu
­Arbet tytuł laureata w kategorii QI Product
za najwyższej jakości płyty styropianowe.
Kapituła programu, odbywającego się
pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego oraz Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, nagrodziła działania związane z wdrażaniem, a także promowaniem
idei jakości we wszystkich aspektach
działalności firmy, zwłaszcza w zakresie
oferowanych produktów, będących przedmiotem konkursowego zgłoszenia.
Fabryka Styropianu Arbet otrzymała również tytuł Geparda Biznesu 2015. Nowy
ranking Gepardów Biznesu za rok 2015
obejmuje 2372 firm, które w latach
2014–2015 zanotowały przynajmniej
10-procentowy wzrost wartości rynkowej.
Fabryka Styropianu ARBET ze wzrostem
wartości 30,2% plasuje się w pierwszej
połowie listy najbardziej dynamicznie
rozwijających się firm.
Źródło: FS Arbet
FABRYKA STROPÓW GEPARDEM
BIZNESU
Instytut Europejskiego Biznesu, po przeanalizowaniu danych finansowych
34 705 przedsiębiorstw, przyznał tytuły
Geparda Biznesu 255 firmom z sektora produkcji materiałów budowlanych.
W tym gronie znalazła się Fabryka
Stropów Sp. z o.o. – producent innowacyjnych systemów stropowych, takich jak
Lekki Strop Panelowy SMART czy Zespolony Strop Gęstożebrowy VECTOR.
Instytut Europejskiego Biznesu policzył
ich wartość rynkową, zestawiając wyniki
z marca 2014 z analogicznym okresem
roku 2015 oraz porównując te rezultaty
z wycenami spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Fabryka Stropów uplasowała się w tym
rankingu na wysokiej 114 pozycji,
odnotowując wzrost wartości rynkowej
nr 9/2016
w okresie od marca 2014 do marca
2015 na poziomie 61%.
Źródło: Fabryka Stropów
TREMCO ILLBRUCK STAWIA
NA ROZWÓJ W POLSCE
W Polsce uruchomiono pierwszy zakład
produkcyjny firmy tremco illbruck. Zakład
w Legnicy będzie dostarczał kompletny
asortyment izolacyjnych folii okiennych
marki illbruck na rynki europejskie,
w tym rynek polski.
Zwiększenie skali produkcyjnej jest naturalnym etapem rozwoju przedsiębiorstwa
i odpowiada rosnącemu zapotrzebowaniu
na produkty marki illbruck w całej Europie.
Przy tej okazji firma przygotowała promocję
– atrakcyjne warunki zakupu trwałych folii
okiennych illbruck o wysokich parametrach,
potwierdzonych przez niezależne instytuty
badawcze w Europie, dostępnych w ramach
systemu illbruck i3 z 10-letnią gwarancją.
tremco illbruck to europejski producent
z 60-letnim doświadczeniem w klejeniu
i uszczelnianiu oferujący przede wszystkim rozwiązania z zakresu montażu okien.
Wyroby są bezpieczne dla użytkowników
i środowiska, a ich skuteczność i trwałość
potwierdzają niezależne badania.
Źródło: tremco illbruck
Chcemy budować tanio, ale obniżanie kosztów budowy mieszkań nie może
odbywać się poprzez obniżanie standardów.
Nie takie są aspiracje Polaków. Obniżanie
kosztów powinno dotyczyć nie tylko samej
budowy, ale łącznie uwzględniać koszty
eksploatacji, tym bardziej, że w długim
okresie mogą one przewyższać koszty
budowy. Zmniejszeniu bieżących wydatków
na mieszkanie sprzyjałoby postawienie
na wymagania jakości, trwałości materiałów, technologii oraz wyższego standardu
energetycznego niż w powszechnie obowiązujących przepisach. Zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym należy
budować tak, aby budynki służyły nam
przez lata i by nie generować niepotrzebnych odpadów powstających na skutek
ciągłych remontów – powiedział Henryk
Kwapisz, sekretarz zarządu stowarzyszenia
MIWO.
W Polsce już obecnie mamy przepisy,
które zachęcają do racjonalnego projektowania i wykonywania domów. Obowiązujące od 2014 r. zmiany w Warunkach
Technicznych wprowadziły wymagania dotyczące standardu energetycznego budynków
tak, by zapewnić opłacalność wydatków ponoszonych na etapie budowy i eksploatacji
budynku, a przy okazji uzyskać pozytywny
efekt dla polityki klimatycznej i redukcji
emisji gazów cieplarnianych. Na polskim
gruncie nowelizacje w przepisach wprowadzane są etapowo. Pierwsze zmiany weszły
w życie w 2014 r., kolejne zaplanowano
na lata 2017 i 2021. Najważniejsze
wymogi to zmniejszenie maksymalnej
wartości przenikania ciepła dla przegród
oraz wprowadzenie limitów dla wskaźnika
energii pierwotnej. Po 2021 r. wszystkie
nowe domy powinny być budynkami o niskim zużyciu energii. Warunki Techniczne,
zmieniając wymagania dla izolacyjności
cieplnej przegród zewnętrznych, wpływają
na zmianę grubości warstwy izolacyjnej
budynków.
Przede wszystkim budynek należy
izolować dobrze, bo skuteczna izolacja
pozwoli na oszczędności. Dodatkowe nakłady poniesione na dobrą izolację zwrócą
się już po kilku sezonach grzewczych.
Grubsza izolacja to koszt, który na rachunkach za energię zwróci się szybko.
Oszczędności mogą być jeszcze większe,
jeśli nie ograniczymy się do określonego
w przepisach minimum i zastosujemy
optymalną grubość ocieplenia – dodał
Henryk Kwapisz.
Oprac. na podstawie materiałów inf. MIWO
REKLAMA
nr 9/2016
13
Wywiad
NOWY STERNIK
W SCHOMBURG POLSKA
Rozmowa z Krzysztofem Poganem – dyrektorem zarządzającym w firmie
Schomburg Polska Sp. z o.o.
Rozmawia Jarosław Guzal
1 kwietnia br. oficjalnie został Pan
dyrektorem zarządzającym w firmie
Schomburg. Proszę powiedzieć w kilku
zdaniach, jakie zadania przed Panem
postawiono.
Podstawowe zadanie to odbudowanie pozycji spółki Schomburg Polska na polskim
rynku. W szerokim zakresie, zarówno
po stronie postrzegania marki Schomburg,
jak i samej spółki. Marka Schomburg jest
w Polsce znana, jednak przez ostatnie lata
trochę zaniedbana. Należy pamiętać o tym,
że spółka Schomburg Polska poprzez dwie
sieci sprzedaży oferuje dwie główne grupy
produktów. Pierwsza, pod szyldem Schomburg, to hydroizolacje i powłoki ochronne,
uszczelnienia, materiały przeznaczone
do naprawy betonu oraz systemy renowacji obiektów zabytkowych. Druga marka
– Rethmeier – to domieszki i dodatki do betonu, barwniki i impregnaty. Przychodzę
do firmy Schomburg z nowymi pomysłami
na rozwój i umocnienie pozycji na polskim
rynku chemii budowlanej. Nie jest istotne,
jak duża jest łódź, ale najważniejsze,
żeby ster uchwycić pewną i mocną ręką.
Odnoszę się do nomenklatury żeglarskiej,
bowiem tu też mam trochę doświadczeń,
które można z powodzeniem wykorzystać.
Rozumiem, że kwestia relacji z klientem
jest według Pana w tym momencie
kluczowa?
Tak. Relacje z klientami są dla mnie
kluczowe. Przez całą moją dotychczasową
praktykę zawodową miałem do czynienia
z ludzkim aspektem działań handlowych,
a nie tylko ze stroną techniczną. Uważam,
że w tej właśnie materii Schomburg Polska
ma szansę na odbudowanie wizerunku
producenta wysokiej jakości specjalistycznych rozwiązań z zakresu chemii budowlanej, ale także, a może przede wszystkim,
oferującego rzetelne doradztwo techniczne.
To spowoduje odbudowę zaufania nie tylko
14
do marki Schomburg,
ale i ludzi pracujących
w tej firmie. W tych
działaniach chcę
się oprzeć, z jednej
strony, na tradycyjnym
podejściu poprzez
doradztwo techniczne
dla bezpośrednich
odbiorców (wykonawców aplikujących nasze
systemy), a z drugiej
strony – na rozwijaniu
współpracy z rynkiem
dystrybucyjnym, ale
tym skoncentrowanym
na obsłudze inwestycji. Obecna sytuacja
na rynku chemii
budowlanej w Polsce
oraz moje dotychczaKrzysztof Pogan – dyrektor zarządzający w firmie Schomburg Polska Sp. z o.o.;
fot.: Schomburg Polska
sowe doświadczenia
skłaniają do obrania
ryfikowało nieco moją ocenę stanu rzeczy.
właśnie takiego kursu (znów posłużę się
Ruszyły zmiany, które były niezbędne
nomenklaturą żeglarską).
Relacje z klientami są dla mnie kluczowe. Przez całą moją
dotychczasową praktykę zawodową miałem do czynienia
z ludzkim aspektem działań handlowych, a nie tylko ze stroną
techniczną. Uważam, że w tej właśnie materii Schomburg
Polska ma szansę na odbudowanie wizerunku producenta
wysokiej jakości specjalistycznych rozwiązań z zakresu chemii
budowlanej, ale także, a może przede wszystkim, oferującego
rzetelne doradztwo techniczne.
Jest Pan w firmie już parę miesięcy.
Na jakim etapie rozwoju jest obecnie firma Schomburg? Jakie są Pana spostrzeżenia odnośnie do funkcjonowania firmy?
Można by żartobliwie odpowiedzieć, że gorzej już być nie może… Do firmy przyszedłem z konkretnymi planami i pomysłami,
obserwowałem bowiem tę organizację
od dłuższego czasu. Kilka miesięcy zwe-
do wprowadzenia. Na ich efekty trzeba cierpliwie czekać, przy czym stale trzeba reagować na zmieniającą się sytuację rynkową
oraz działania konkurencji. Najwięcej zmian
widać w obsadzie personelu działającego
bezpośrednio z klientami. Chcę oczywiście
bazować na doświadczeniu osób, które już
bardzo długo pracują w Schomburg Polska,
ale także zmuszony jestem do zatrudnienia
nr 9/2016
nowych pracowników, bogatych w inne
doświadczenia.
W historii firmy były takie osoby, które,
pracując w firmie Schomburg, weszły
w konflikt z prawem. Sprawa była znana
i odbiła się szerokim echem w branży.
Czy te wydarzenia, które miały miejsce już ładnych parę lat temu, wciąż
są przez firmę odczuwalne?
Trudno mi odnosić się do przeszłości,
to zrobiły już rynek i branża, jak Pan to ujął.
Ja jestem tu i teraz – koncentruję się
na realizacji wyznaczonych celów. Objąłem
ster i muszę wyprowadzić łódź na spokojne
wody, tj. pokazać, że firma Schomburg Polska to wiarygodny partner, chcący wspólnie
z klientami rozwiązywać zagadnienia techniczne przy użyciu oferowanych przez nas
systemów i materiałów.
Porozmawiajmy teraz o ofercie firmy Schomburg. Mają Państwo wiele
produktów. Z czym według Pana
Schomburg jest głównie kojarzony?
Jakie w tym kontekście wyznacza Pan
kierunki rozwoju firmy?
Schomburg zawsze był kojarzony z renowacjami obiektów zabytkowych. Rozwiązania te w dalszym ciągu oferujemy, część
materiałów wchodzących w skład systemów
produkujemy w Kutnie. Kolejne systemy,
charakterystyczne dla naszej marki, to hydroizolacje bitumiczne i mineralne, jednoi dwuskładnikowe, oraz uszczelnienia,
w tym mineralny materiał uszczelniający
wykorzystujący efekt krystalizacji. W tym
miejscu warto także wspomnieć o domieszkach do betonu z grupy Betocrete Seria-C,
zapewniających wodoszczelność nie tylko
samego betonu jako tworzywa, ale także
i konstrukcji wykonanej z tego materiału.
W ofercie mamy również zaprawy naprawcze do betonu oraz powłoki ochronne,
a także mineralny system do montażu
nawierzchni jezdnych z kamiennej kostki
(torowiska, jezdnie, zatoki autobusowe).
W zakresie powierzchniowej ochrony betonu kładziemy nacisk na rozwój materiałów
polimocznikowych, nie tylko na bazie
czystej polyurei, ale także i hybrydowej.
Tak więc renowacja obiektów zabytkowych,
naprawa i ochrona konstrukcji betonowych
i żelbetowych, uszczelnienia, hydroizolacje
– to główne obszary aktywności dla sieci
sprzedaży Schomburg. Jeśli chodzi o grupę
Rethmeier, czyli domieszki do betonu, barwniki, impregnaty, to tu celem jest umocnienie pozycji w zakresie betonowej kostki
brukowej i elementów małej architektury,
nr 9/2016
bo z tym obszarem marka jest najbardziej
kojarzona. Bazując na zapleczu technicznym, tj. laboratorium betonu w Kutnie
oraz ambitnej grupie technologów i doradców techniczno-handlowych, chcemy sięgać
naszymi działaniami po beton towarowy
i ciężką prefabrykację. Mamy do dyspozycji
szeroki wachlarz produktów, które możemy tam zaproponować. Z wymienionych
wcześniej technologii celowo nie wspomniałem o rozwiązaniach służących do montażu
okładzin ceramicznych i kamiennych,
czyli klejów i fug. Te produkty są w naszej
ofercie, zresztą zawsze były, natomiast nie
również uszczelnienia i renowacja pokryć
dachowych.
Czy jest coś w globalnej ofercie firmy
Schomburg, co chętnie przeniósłby Pan
do Polski?
Jest kilka pomysłów i rozwiązań w zanadrzu, które chętnie przeniosę z centrali
na polski rynek, ale jest jeszcze za wcześnie, aby o tym mówić. Nasz dział techniczny, ale przede wszystkim koledzy pracujący w terenie, poprzez odbudowywanie
i podtrzymywanie relacji z klientami, będą
również pozyskiwać informacje z rynku,
W zakresie hydroizolacji stale pojawiają się nowe rozwiązania,
ulepszane są dotychczas stosowane, bo jak świat światem,
to z wodą jeszcze nikt nie wygrał. Dlatego wydaje mi się,
że jest to rynek rozwojowy, chociaż należy dokładniej
przyjrzeć się regulacjom normowym i czerpać z bogatych
doświadczeń rynków bardziej zaawansowanych w tym
obszarze niż Polska.
zajmują one najwyższych miejsc na liście
naszych priorytetów. Traktujemy te rozwiązania jako znakomite uzupełnienie naszych
systemów hydroizolacji i uszczelnień stosowanych na balkonach i tarasach oraz w pomieszczeniach mokrych, np. basenach,
saunach, kuchniach, ale znamy też swoje
miejsce w szeregu. Rynek takich rozwiązań
w Polsce zdominowany jest przez kilku
dużych graczy, przede wszystkim w obszarze dystrybucji. My chcemy zajmować
inne miejsce, chcemy oferować kompletne
systemy hydroizolacji i uszczelnień. Jeśli
jest do rozwiązania na budowie problem
z uszczelnieniem balkonu, tarasu, hydroizolacją basenu czy sauny, to my jesteśmy
gotowi proponować również kleje i fugi jako
całość, bazując na naszych kompetencjach,
doradztwie technicznym i relacjach z wykonawcami.
W czym widzi Pan obecnie największy
potencjał, jeśli chodzi o produkty z oferty firmy?
Są to oczywiście polimoczniki. Rozwijamy
te technologie. Promujemy te rozwiązania na polskim rynku, chociażby poprzez
czynny udział w majowej konferencji
„Kontra” czy publikacje w prasie technicznej.
Mamy powłokę opartą o czysty polimocznik, powłokę specjalistyczną przewodzącą
ładunki elektryczne, ale pracujemy także
nad dopracowaniem powłoki hybrydowej.
Zatem przed nami nie tylko powierzchniowa
ochrona betonu czy stali w zbiornikach
i innych obiektach przemysłowych, ale
co tak naprawdę jest jeszcze potrzebne,
czego nasi klienci oczekują, czego się
spodziewa rynek.
Na rynku budowlanym działa Pan już
wiele lat. Jakie technologie według
Pana są tymi, które w przyszłości będą
decydowały o rynku, na którym działa
obecnie firma Schomburg?
W zakresie hydroizolacji stale pojawiają się
nowe rozwiązania, ulepszane są dotychczas stosowane, bo jak świat światem,
to z wodą jeszcze nikt nie wygrał. Dlatego
wydaje mi się, że jest to rynek rozwojowy,
chociaż należy dokładniej przyjrzeć się
regulacjom normowym i czerpać z bogatych
doświadczeń rynków bardziej zaawansowanych w tym obszarze niż Polska. Jeśli
chodzi o renowację obiektów zabytkowych,
to tutaj trzeba bazować na tradycyjnych
rozwiązaniach. Zwłaszcza pracując
na obiektach o dużej wartości historycznej, niesprawdzonych „wynalazków” nie
powinno się stosować. Myślę, że ten obszar
jeszcze długo będzie stabilny. Technologia
betonu to z kolei dziedzina, w której stale
coś się zmienia, udoskonala. W Polsce
dalej toczy się dyskusja, a raczej ścierają
się dwa podejścia: czy do betonu towarowego lepsze są rozwiązania konwencjonalne, czy też oparte o domieszki polimerowe.
Według mnie najistotniejsze jest teraz
to, że beton towarowy za chwilę będzie
wyrobem budowlanym, dzięki czemu
wróci aspekt jakości, a sam wyrób będzie
objęty odpowiednim programem oceny
15
Wywiad
zgodności. Nasze centrum kompetencyjne
technologii betonu w Kutnie chętnie będzie
wspierać w tym zakresie naszych obecnych
i przyszłych klientów. W zakresie powłok
ochronnych dla konstrukcji betonowych
i żelbetowych toczą się dyskusje, czy całkowicie szczelne zamknięcie powierzchni jest
korzystne. Kilkuletnie doświadczenia pokazują, że w aspekcie fizyki budowli i procesów rządzących migracją wilgoci trzeba
szczególnie pochylić się nad właściwym
doborem powłok ochronnych dla betonu.
Warto w tym miejscu podkreślić potrzebę,
aby specyfikacje techniczne były weryfikowane i zgodne z wymaganiami normowymi.
Mam tu na myśli także kontrowersyjny
temat aprobat technicznych w kontekście
zharmonizowanych norm. Mam nadzieję,
że przy okazji konferencji technicznych
czy też na forach dyskusyjnych pojawią się
także i te zagadnienia. Norma europejska
dotycząca hydroizolacji grubowarstwowych
chyba także wymaga doprecyzowania.
Przytoczę tutaj doświadczenia z rynku
niemieckiego, gdzie wkrótce po ogłoszeniu
tej normy pojawiły się krajowe wytyczne,
precyzujące i uściślające pewne zapisy normowe. Liczę na to, że podczas najbliższej
edycji Konferencji IZOLACJE 2017 będzie
okazja do przedyskutowania także i tych
zagadnień.
Czy w ramach firmy tworzy się obecnie
jakaś nowa strategia działania uwzgledniająca te wszystkie zagadnienia, o których Pan wcześniej mówił?
Strategię przygotowałem już przed przyjściem do firmy Schomburg. Natomiast
rzeczywistość jest brutalna i nie wszystko
można od razu zrealizować. Na efekty
zmian trzeba cierpliwie czekać. Pierwsze,
czym się zająłem, to przegląd zastanej
struktury działu sprzedażowego. To są ludzie bezpośrednio oddziałujący na relacje
z klientami, a ponieważ stawiam na odbudowanie właściwych relacji z rynkiem,
to tutaj trzeba było zacząć od wprowadzania niezbędnych zmian. Dział handlowy
to tylko jeden z elementów układanki
stanowiącej o sukcesie. Wszystkie działy
spółki wymagają uwagi, każdy bowiem
jest odpowiedzialny za sprzedaż i kreowanie wizerunku firmy. Cel strategiczny
jest bardzo jasno określony – efektywne
zarządzanie, aby w perspektywie najbliższych 5 lat podwoić obrót spółki Schomburg Polska.
W przyszłym roku firma będzie miała
powody do świętowania, ponieważ
16
w styczniu minie 80 lat od powstania
marki Schomburg, a w grudniu spółka
będzie świętować 25 lat obecności
w Polsce. To chyba dobra okazja do odnowienia kontaktów oraz do rozpoczęcia
nowego rozdziału.
Rok 2017 to rok jubileuszowy, nie tylko
dla spółki Schomburg Polska, ale przede
wszystkim dla całej grupy. Daje to nam
szczególne uprawnienia, aby właśnie
w 2017 roku informować rynek o naszej
organizacji, o tym, co robimy, co planujemy. Rok bieżący to czas na przygotowanie się do jubileuszu, na poprawienie
rzam zatopić tej łodzi, bo przecież jestem
na pokładzie, razem z całą załogą.
Do tej pory przez lata kojarzony był
Pan z dużą wiedzą techniczną. Teraz
to wszystko trzeba jeszcze połączyć
z aspektami związanymi z zarządzaniem
zespołem i firmą.
Oprócz solidnych podstaw edukacji technicznej zadbałem również o poszerzenie
wiedzy z zakresu ekonomii. Bazuję także
na bogatych doświadczeniach zdobytych
podczas mojej dotychczasowej kariery
zawodowej, łączącej wymiar techniczny
Mając konkretną strategię, wizję i spójną koncepcję, której
chyba trochę brakowało w ostatnich latach, osiągnę sukces.
Z tymi, którzy są w tej organizacji, lub z zupełnie nowym
zespołem. Objąłem ster i nie zamierzam zatopić tej łodzi,
bo przecież jestem na pokładzie, razem z całą załogą.
struktury, na wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu klientów i oczekiwaniom rynku.
W przyszłym roku będzie na pewno okazja
do organizacji szczególnych spotkań, takich
o charakterze jubileuszowym, po to, aby
podkreślić rolę klientów w rozwoju naszej
firmy. Bo sami, bez klientów nic nie zdziałamy.
Czy myślą Państwo o inwestycjach
w nowe moce produkcyjne w Polsce?
Dysponujemy infrastrukturą produkcyjną, a jeśli będzie ona niewystarczająca,
to z całą pewnością poważnie rozważymy
ewentualne inwestycje w tym zakresie.
Póki co, mamy jeszcze zapas, jeśli chodzi
o wydajność.
W czym widzi Pan największe niebezpieczeństwo, jeśli chodzi o ryzyko
niezrealizowania złożonych celów?
W ludziach. Dlatego też tym, od czego zacząłem, jest budowanie, czy też odbudowywanie zespołu. Niestety, zaufanie do firmy
zostało nadszarpnięte, a i ludzie, których
zastałem, nie do końca obdarzają mnie
zaufaniem, nie są jeszcze w pełni przekonani do prawdziwości intencji wprowadzanych
zmian, patrzą bowiem na to, co się teraz
dzieje w organizacji, z perspektywy kilku
minionych lat. Ja jednak jestem zdeterminowany i zrealizuję cele, które zostały
przede mną postawione przez właścicieli.
Mając konkretną strategię, wizję i spójną
koncepcję, której chyba trochę brakowało
w ostatnich latach, osiągnę sukces. Z tymi,
którzy są w tej organizacji, lub z zupełnie
nowym zespołem. Objąłem ster i nie zamie-
z ekonomicznym, czy też szerzej ujmując,
humanistycznym. W przypadku takiej
firmy jak Schomburg Polska nie ekonomia,
a przede wszystkim technika determinuje rozwój. Musimy zdać sobie sprawę,
że nie będziemy dużym graczem na rynku
hurtowym, gdzie jest dostępny na półce
masowy produkt, nazwijmy go „bezobsługowy”. My musimy poprzez odpowiednie
kompetencje techniczne budować zaufanie klientów do naszych rozwiązań.
Nasza oferta to nie produkty sprzedające
się z półki. Wartością dodaną jest silne
wsparcie techniczne oferowane naszym
klientom, a co za tym idzie – także naszym
produktom. Z wykształcenia jestem inżynierem budownictwa, ukończyłem studia
techniczne na Politechnice Krakowskiej.
Natomiast z racji zainteresowań i dodatkowej edukacji, można powiedzieć, że jestem
inżynierem-humanistą. Lubię się bawić
słowem, chociaż z drugiej strony przywiązuję wagę do znaczenia słów. Interesuje
mnie historia, i to głównie w aspekcie
wyciągania wniosków i przekuwania
porażek w sukcesy. Dlatego też to, że mam
wykształcenie techniczne, nie przeszkadza
mi w spojrzeniu globalnym na całą firmę
jako organizację i zarządzać procesami.
Nie tylko tymi sprzedażowymi, ale również
organizacyjnymi w firmie. Po ukończeniu
studiów technicznych dokształcałem się
w zakresie ekonomii, uczęszczając na studia podyplomowe. Przez wiele lat budowałem różne zespoły sprzedażowe, dobierałem
współpracowników, kierowałem ludźmi, i te
umiejętności oraz doświadczenia chcę tutaj
wykorzystywać.
n
nr 9/2016
Prawo, ekonomia, rynek
mgr inż. Jerzy
Ćwięk,
dr inż.
Arkadiusz Węglarz
WPŁYW NOWELIZACJI USTAWY
O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
NA BUDOWNICTWO
The effects of the amendment of the Energy Efficiency Act
on the construction sector ABSTRAKT S. 20
Ostatnie lata przyniosły wszystkim uczestnikom
procesu budowlanego bardzo dużo zmian dotyczących
efektywności energetycznej, niespotykanych dotychczas
w takiej skali. Jeszcze nie zdarzyło się, aby efektywność
energetyczna była dla budownictwa tak znaczącym
wyzwaniem.
Zmiany prawa budowlanego [1], nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej [2], nowe wymagania w zakresie efektywności
energetycznej w budynkach publicznych [3], zmiana ustawy
o charakterystyce energetycznej budynków [4], postanowienia
konferencji paryskiej w kwestii obniżenia emisji gazów cieplarnianych, ustawa antysmogowa [5], nowa perspektywa dofinansowań
unijnych to tylko część wyzwań i obowiązków, jakie czekają branżę
budowlaną [6], [7].
Nowe
ZDROWSZE
ŻYCIE
Z EKO-INNOWACYJNYMI
In this paper the authors presents the amended energy efficiency
legislation, as well as other laws necessitated by the need to
reduce the energy intensity of the economy and to introduce
efficient energy management. The influence of the new law on the
market of insulation materials has been reviewed in more detail.
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
ZAKŁAD FIZYKI CIEPLNEJ, AKUSTYKI I ŚRODOWISKA
INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ
KOMPONENTAMI
W BUDOWNICTWIE
MIESZKANIOWYM
zaprasza do udziału w spotkaniu OPEN DAY organizowanym w ramach projektu
H-House: Healthier life with eco-innovative components for housing constructions,
którego strategicznym celem jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań
materiałowo-konstrukcyjnych dla budownictwa mieszkaniowego, w dążeniu do
poprawy jakości parametrów środowiska wewnętrznego w budynku, jak i efektywności
energetycznej samego budynku.
Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje ogólne dotyczące realizacji
projektu H-House, a także prezentacja wyników badań i obliczeń numerycznych
w odniesieniu m.in. do charakterystyki cieplno-wilgotnościowej innowacyjnych
materiałów, jak i przegród wewnętrznych.
Uczestnicy będą mogli zapoznać się także z tematyką badawczą realizowaną
w Zakładzie Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska ITB oraz zwiedzić stanowiska
badawcze laboratorium zakładu.
27 października 2016 (godz. 11.00 – 15.00)
UDZIAŁ W SPOTKANIU JEST BEZPŁATNY.
Sala konferencyjna budynku A w siedzibie
Instytutu Techniki Budowlanej
przy ul. Ksawerów 21 w Warszawie
KONTAKT:
REKLAMA
ABSTRAKT W artykule omówiono postanowienia nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej oraz innych zapisów prawa, wynikających z konieczności zmniejszenia energochłonności gospodarki
oraz oszczędnego gospodarowania energią. Przybliżono wpływ, jaki
będą mieć nowe zapisy prawa na rynek materiałów izolacyjnych.
Zgłoszenia prosimy kierować mailem
na adres: [email protected]
lub telefonicznie: (22) 579 61 32
nr 9/2016
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli środowisk naukowych, producentów wyrobów
budowlanych, projektantów, audytorów, konsultantów oceny budynku oraz studentów.
„Projekt finansowany ze środków Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 608893”
„Praca naukowa finansowana ze środków finansowych na naukę w latach 2013–2017 przyznanych
na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego”
17
Prawo, ekonomia, rynek
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
18
nr 9/2016
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
IV FORUM BUDOWLANE
PŁOCK 2016
16–17 listopada 2016 r.
Instytut Budownictwa
Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku
Przy współpracy
Pod patronatem
Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział w Płocku
Izby Gospodarczej Regionu Płockiego
Towarzystwa Naukowego Płockiego
JM Rektora Politechniki Warszawskiej
Przewodniczącego Mazowieckiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa
Prezydenta Miasta Płocka
PROGRAM FORUM
Konferencja naukowo-techniczna Aktualne problemy naukowo-techniczne budownictwa
Warsztaty inżynierów budownictwa Nowoczesne technologie dla budownictwa
Wystawa osiągnięć i produktów dla budownictwa
TEMATYKA KONFERENCJI
Budownictwo
n
Badania materiałów i wyrobów budowlanych, w tym
re-cyklingowych
n
Konstrukcje budowlane i inżynierskie
n
Technologia i organizacja procesów budowlanych
n
Eksploatacja, diagnostyka i ocena stanu technicznego
obiektów budowlanych
n
Geotechnika
Fizyka budowli i inżynieria środowiska
n
Racjonalizacja użytkowania energii i ochrona
środowiska
n
Niekonwencjonalne źródła energii
n
Nowe technologie w ogrzewnictwie, wentylacji,
klimatyzacji
n
Budownictwo zrównoważone
oraz inne zagadnienia dotyczące budownictwa i inżynierii środowiska
REKLAMA
Organizatorzy zapraszają inżynierów budownictwa, studentów i pracowników naukowych uczelni, firmy funkcjonujące w sektorze
budownictwa i inżynierii środowiska oraz innych zainteresowanych tematyką do udziału w IV Forum Budowlanym – Płock 2016.
Bierne uczestnictwo w Forum jest bezpłatne. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.fb2016.pw.plock.pl
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej, ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock
tel./faks: 24 262 42 26, e-mail: [email protected], www.fb2016.pw.plock.pl
nr 9/2016
19
Prawo, ekonomia, rynek
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
20
nr 9/2016
SUPERDOCIEPLENIE POLSKIEGO DOMU
Prawo, ekonomia, rynek
dr inż.
Marzena Najduchowska
NOWELIZACJA NORM NA WYROBY
I SYSTEMY DO OCHRONY I NAPRAW
KONSTRUKCJI BETONOWYCH
Amendment of standards applicable to concrete structure protection and repair products and systems Obecnie w CEN i Polskim Komitecie Normalizacyjnym
trwają prace nad nowelizacją większości norm
z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów
i systemów do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Warto przyjrzeć się planowanym
zmianom.
W TABELI przedstawiono obecny stan normalizacji, planowane terminy publikacji norm oraz ich notyfikacji w CEN/CLC/ETSI.
Zmiany techniczne, które są wprowadzane lub zostały dokonane
w nowych wydaniach norm z serii PN-EN 1504 [1–8], polegają m.in.
na dostosowaniu ich do postanowień rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG
UE wyroby budowlane 89/106/EWG [9]. Zmiany dotyczą przede
wszystkim oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
wyrobów wymaganych w przypadku „wszystkich zamierzonych
zastosowań” lub „niektórych zamierzonych zastosowań” zgodnie
z „zasadami” i „metodami”, wydawania certyfikatów WE, deklaracji
właściwości użytkowych DWU, oznakowania CE oraz etykietowania
gotowego wyrobu.
ZAKRES WPROWADZONYCH ZMIAN
W opublikowanej w 2013 r. znowelizowanej normie PN-EN
1504-5 [4], w tablicach dotyczących właściwości użytkowych
w odniesieniu do wyrobów iniekcyjnych do przenoszącego siły
wypełnienia rys (F) została dodana nowa właściwość: wytrzymałość na ściskanie, natomiast w tablicach dotyczących właściwości
użytkowych w odniesieniu do wyrobów iniekcyjnych do elastycznego wypełniania rys (D) siły wypełnienia rys – stopień spęcznienia
i jego zmiany.
W tablicy dotyczącej wymagań identyfikacyjnych w odniesieniu
do wyrobów iniekcyjnych zawierających spoiwo polimerowe usunięto oznaczenie części lotnych.
W normie PN-EN 1504-5:2013 [4] w przypadku niektórych właściwości zmieniono wymagania dla poszczególnych wyrobów. Dotyczy to np. adhezji określonej na podstawie wytrzymałości połączenia
na rozciąganie, iniektowalności w niesuchy materiał oraz kompatybilności z betonem. Dodano wymagania dla wytrzymałości na ściskanie oraz zawartości części nielotnych. W związku z wprowadzonymi
zmianami odnośnie wymagań zmodyfikowany został załącznik A.
Zmienił się również załącznik B dotyczący zastosowań specjalnych.
22
ABSTRAKT S. 25
Podano w nim właściwości użytkowe i wymagania dla wyrobów (F),
(D) i (S).
Tak jak wspomniano, w przypadku pozostałych części normy PN-EN 1504 prace normalizacyjne dotyczące ich nowelizacji są obecnie w trakcie. Podobnie jak w części 5 normy PN-EN 1504 [4], zmienią się zapisy mające na celu dostosowanie norm do rozporządzenia
305/2011 [9] oraz zmienione zostaną tabele dotyczące właściwości
wyrobów, oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych w zależności od „wszystkich zamierzonych zastosowań” lub „niektórych
zamierzonych zastosowań” oraz „zasad” i „metod” aplikacji. Zostaną
wprowadzone nowe wymagania dla wprowadzonych właściwości
oraz zmienią się niektóre istniejące wymagania. Zmienią się również
punkty norm dotyczące reakcji na ogień. W przypadku normy PN-EN
1504-3 [2] może nastąpić dodatkowo:
»» modyfikacja zakresu normy,
»» wprowadzenie dodatkowych zasad i metod stosowania zapraw
do napraw,
»» sprecyzowanie zakresu konieczności przeprowadzenia badań,
»» zróżnicowanie istotnych cech w odniesieniu do właściwości
fizycznych lub trwałości,
»» usunięcie przypisania klas dla zapraw do napraw konstrukcyjnych
i niekonstrukcyjnych,
»» zmiany w załączniku B i załączniku C.
ABSTRAKT W artykule przedstawiono szczegółowo zmiany wprowadzone
w znowelizowanej normie PN-EN 1504:2013 oraz zasygnalizowano planowane zmiany w pozostałych częściach normy
PN-EN 1504. Podano informacje dotyczące wprowadzania
do obrotu wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych.
The article details the changes made to the amended standard
PN-EN 1504:2013 and briefly indicates certain changes
planned to be introduced in the remaining parts of PN-EN 1504.
The article provides information on marketing the products and
systems designed for protection and repair of concrete structures.
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
nr 9/2016
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
System napraw i izolacji betonu
Hydrostop-Reper
Zaprawa do wykonywania typowych prac reprofilacyjnych w budowlach nowych
i na skorodowanych konstrukcjach żelbetowych. Produkt stosuje się przy remontach
skorodowanych budowli żelbetowych oraz przy korektach nowych budowli w miejscu
występowania raków, wstecznych spadków, błędów w ustawieniu szalunków.
Własności produktu:
• Silne własności tiksotropowe zaprawy PCC
• Niski skurcz, obniżony moduł sprężystości
• Dobra przyczepność do podłoża
• Wodoszczelność i mrozoodporność
• Kompatybilność z betonem
• Niepalny
REKLAMA
Stosuje się razem z produktami: Hydrostop-Pasywujący i Hydrostop-Szpachlowy
nr 9/2016
23
Prawo, ekonomia, rynek
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
24
nr 9/2016
Artykuł w pełnej wersji dostępny
w wydaniu papierowym lub elektronicznym.
Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
Informacje:
REKLAMA
VISBUD-Projekt Sp. z o.o.
ul. Bacciarellego 8E/I
51-649 Wrocław
tel. (+48) 71 344 04 34
Fax. (+48) 71 345 17 72
2
[email protected]
www.visbud-projekt.pl
nr 9/2016
POSZUKUJEMY CHĘTNYCH
JAKOŚĆ
NA STANOWISKO
25
PRZEDSTAWICIEL
REGIONALNY
OD
PIWNICY AŻ
PO DACH
Przegląd
SYSTEMY I PRODUKTY
DO HYDROIZOLACJI TARASÓW
Opis produktu
Próżniowe panele izolacyjne o niskim
współczynniku przewodzenia ciepła
(0,007 W/(m·K)). Sprawdzą się zarówno
w nowo budowanych domach, jak i podczas
remontów tarasów i balkonów, w sytuacjach,
kiedy niemożliwe byłoby zastosowanie
innych materiałów – cienka warstwa izolacji
termicznej nie będzie utrudniała np. montażu
drzwi tarasowych.
Cechy szczególne
Dzięki rdzeniowi zawierającemu próżnię, która dodatkowo podnosi opór cieplny materiału,
wystarczy zastosować cienką warstwę izolacji,
Parametry techniczne płyt izolacyjnych BauderVIP TE
Wymiary płyt
20/40
30/50
40/60
Grubość panelu próżniowego
20 mm
30 mm
40 mm
Grubość całkowita płyty
40 mm
50 mm
60 mm
ok. 0,329
W/(m²·K)
ok. 0,239
W/(m²·K)
ok. 0,188
W/(m²·K)
Współczynnik przenikania
ciepła U
aby uzyskać skuteczne ocieplenie, a także
oszczędzić miejsce. Górną warstwę ochronną
r ys
.: B
au
płyty stanowi pianka izolacyjna BauderPIR
gr. 17 mm, dolną zaś tartan gr. 3 mm.
de
rP
ols
ka
Bauder Polska Sp. z o.o.
ul. Kutrzeby 16 G, 61-719 Poznań
tel.: 61 885 79 00
[email protected], www.bauder.pl
ANTOL FLEXISTAR
fot.: TORGGLER Polska
Opis produktu
Jednoskładnikowa elastyczna polimerowo-cementowa
zaprawa hydroizolacyjna
do wykonywania zewnętrznych lub wewnętrznych
elastycznych cienkowarst­
wowych wodoszczelnych
hydroizolacji naziemnych
i podziemnych podłoży
mineralnych cementowych
i murowanych z cegły.
Można ją także zastosować
jako wodoszczelną i elastyczną masę szpachlową
do uszczelniania spękanych
konstrukcji betonowych
i żelbetowych oraz na spękanych powierzchniowo tynkach – tynkach z mikroszczelinami.
Pod płytki ceramiczne lub z kamienia naturalnego albo sztucznego. Po związaniu charakteryzuje się wysoką elastycznością,
co umożliwia wypełnianie szczelin
o rozwartości rys do 1 mm. Jest
odporna na cykle zamrażania
i odmrażania oraz na sole i inne
środki odmrażające, ponadto
wykazuje wysoką odporność
na dyfuzję CO2 oraz promieniowanie UV. Do stosowania wewnątrz
i na zewnątrz.
do podłoża i urabialność. Brak spływu świeżo
ułożonej warstwy z pionowych powierzchni.
Rozlewność na powierzchniach poziomych.
Łatwość stosowania – możliwość aplikacji
wałkiem, pędzlem, szpachlą lub natryskiem.
Cechy szczególne
Możliwość wykonania hydroizolacji bez konieczności stosowania
zbrojenia w postaci siatki lub tkaniny technicznej. Produkt ma bardzo dobrą przyczepność
TORGGLER Polska Sp. z o.o.
ul. Sadowa 6, 95-100 Zgierz
tel. 42 717 27 47
[email protected], www.torggler.pl
Przegląd systemów i produktów do hydroizolacji tarasów
26
nr 9/2016
ANTOL FLEX 2K
fot.: TORGGLER Polska
Opis produktu
Dwuskładnikowa cementowa
zaprawa hydroizolacyjna
do wykonywania wodoszczelnych izolacji wobec ciśnienia
dodatniego (parcie wody)
naziemnych i podziemnych
części budowli wykonanych
z materiałów mineralnych,
jak np. cementowych, murowanych z cegieł, bloczków itp.
Można wykonywać z niej elastyczne gładzie wodoszczelne tynków wykazujących
mikropęknięcia lub stosować
ją jako wodoszczelną izolację
spękanych konstrukcji betonowych wanien, basenów i zbiorników wody.
Stanowi zabezpieczenie betonu w środowisku
agresywnym. Służy także jako hydroizolacja podpłytkowa posadzek
ceramicznych lub z kamienia naturalnego na schodach zewnętrznych,
tarasach, balkonach o średniej
i dużej powierzchni. Charakteryzuje
się bardzo wysoką elastycznością, co pozwala zaprawie
przenosić naprężania
od pęknięć podłoża
nawet o rozwartości
do 1,73 mm. Jest
odporna na cykle zamarzania i odmarzania oraz na działanie
soli odladzających.
Charakteryzuje się
bardzo dobrą odpornością na dyfuzję CO2
oraz promieniowanie UV. Zachowuje bardzo
dobrą elastyczność nawet w niskich temperaturach. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Cechy szczególne
Bardzo dobra przyczepność do podłoża i urabialność. Brak spływu świeżo ułożonej warstwy.
Łatwość stosowania – możliwość aplikacji
wałkiem, pędzlem, szpachlą lub natryskiem.
TORGGLER Polska Sp. z o.o.
ul. Sadowa 6, 95-100 Zgierz
tel. 42 717 27 47
[email protected], www.torggler.pl
ANTOL AQUAPROOF
fot.: TORGGLER Polska
Opis produktu
Sztywna mikrozaprawa
polimerowo-cementowa
do wykonywania sztywnych
izolacji wodoszczelnych
na podłożach cementowych i z cegły, chroniąca
przed wilgocią, wodami
gruntowymi i stojącymi
wywierającymi ciśnienie
dodatnie (dociskające
izolację do podłoża) lub ciśnienie ujemne (odrywające).
Izolacja wodoszczelna
ścian fundamentowych
stykających się z gruntem,
płyt fundamentowych, ław,
podpiwniczeń, szybów windowych, basenów,
tuneli, kanałów melioracyjnych, zapór wod-
nych, wanien i zbiorników wody
pitnej, przejść podziemnych,
poddawanych ciśnieniu wody
napierającej. Można nią wyrównać i wygładzić powierzchnie
elementów budowlanych i ścian
przed położeniem innego
typu powłok wodoszczelnych
(emulsje bitumiczne, membrany
bitumiczne lub polimerowe).
Szczególnie polecana pod
tynki renowacyjne aplikowane
na stale wilgotne mury. Jest
odporna na cykle zamrażania
i odmrażania oraz na sole i inne
środki odmrażające. Związana
hydroizolacja wykazuje bardzo
wysoką paroprzepuszczalność oraz odporność na promieniowanie UV. Nadaje się
do stałego kontaktu z wodą pitną. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Cechy szczególne
Bardzo dobra paroprzepuszczalność, urabialność i przyczepność do mineralnych podłoży. Brak spływu świeżo ułożonej warstwy.
Łatwość stosowania – możliwość aplikacji
wałkiem, pędzlem, szpachlą lub natryskiem.
TORGGLER Polska Sp. z o.o.
ul. Sadowa 6, 95-100 Zgierz
tel. 42 717 27 47
[email protected], www.torggler.pl
ANTOL FLEX 1K
fot.: TORGGLER Polska
Opis produktu
Jednoskładnikowa hydroizolacyjna zaprawa cementowa
do wykonywania elastycznych cienkowarstwowych
izolacji wodoszczelnych
naziemnych i podziemnych
podłoży cementowych
i murowanych. Można jej
użyć do elastycznego i wodoszczelnego szpachlowania
tynków – zwłaszcza tych
z mikropęknięciami. Stosuje
się ją jako hydroizolację
konstrukcji betonowych,
basenów i zbiorników, także
spękanych. Przy użyciu
ANTOL FLEX 1K można dokonać naprawy
i hydroizolacji schodów zewnętrznych, balko-
nów i tarasów o małej i średniej
powierzchni. Do stosowania
na zewnątrz i wewnątrz.
Po zmieszaniu z wodą
uzyskuje się zaprawę o bardzo
dobrej urabialności, wyjątkowo
łatwą w nakładaniu pędzlem
lub wałkiem, która nie spływa
nawet przy nałożeniu pionowym,
charakteryzującą się bardzo
dobrą przyczepnością do podłoża.
Ma dobrą elastyczność, co sprawia, że jest odporna na pęknięcia
podłoża do 0,6 mm. Jest odporna
na cykle zamarzania i odmarzania
oraz na działanie soli odladzających, ma bardzo dobrą odporność
na dyfuzję CO2. Zachowuje dobrą elastyczność
nawet w niskich temperaturach.
Cechy szczególne
Produkt jednoskładnikowy, elastyczny, zbrojony w suchej masie włóknami nowej generacji.
Jest doskonale urabialny i łatwy w aplikacji.
Ma bardzo dobrą przyczepność do podłoża.
Zachowuje wodoszczelność, także na oddziaływanie wody pod ciśnieniem.
TORGGLER Polska Sp. z o.o.
ul. Sadowa 6, 95-100 Zgierz
tel. 42 717 27 47
[email protected], www.torggler.pl
Przegląd systemów i produktów do hydroizolacji tarasów
nr 9/2016
27
Przegląd
System żywic poliuretanowych marki Alchimica do transparentnej hydroizolacji tarasu
i balkonu bez zrywania płytek
Opis systemu
Alchimica SA opracowała system żywic poliuretanowych umożliwiających rozwiązanie problemu szczelności tarasu i balkonu poprzez
aplikację bezbarwnej powłoki hydroizolacyjnej na powierzchni płytek
(ceramicznych, gresowych, kamiennych itp.).
fot.: Mat-Chem-Bud
System składa się z następujących produktów:
Primer-T
Szybkosprawny jednoskładnikowy grunt poliuretanowy, który przygotowuje powierzchnię do aplikacji transparentnej płynnej membrany
poliuretanowej Hyperdesmo-T.
Hyperdesmo-T
Płynna transparentna żywica poliuretanowa, jednoskładnikowa, gotowa do użycia. Po związaniu tworzy bezbarwną estetyczną membranę
hydroizolacyjną, odporną na takie czynniki eksploatacyjne, jak m.in.
promieniowanie UV, niskie i wysokie temperatury, środki czyszczące.
Odporna na trwały kontakt z wodą. Wykończenie z połyskiem.
Aquasmart TC Floor Protect
To stosowana opcjonalnie powłoka ochronna o satynowomatowym
wykończeniu. Produkt na bazie wodnej dyspersji poliuretanu. Wysoka odporność chemiczna i mechaniczna.
Żywice poliuretanowe Alchimica Hyperdesmo do izolacji oraz wykonywania nawierzchni
tarasu lub balkonu
Hyperdesmo-T to jednoskładnikowa, 100% alifatyczna transparentna
żywica poliuretanowa do hydroizolacji
i ochrony oraz wiązania kruszywa
marmurowego i kwarcowego. Stosowana do wykonywania dekoracyjnej
nawierzchni tarasów i balkonów
oraz przejść zewnętrznych.
fot.: Mat-Chem-Bud
Geodesmo-50: grunt poliuretanowy o niskiej lepkości. Uniwersalny, dla nawierzchni
chłonnych i niechłonnych, gładkich i porowatych. Przygotowuje powierzchnię do aplikacji płynnej poliuretanowej membrany
izolacyjnej Hyperdesmo. Stosowany również
jako ekonomiczny impregnat dla nawierzchni mineralnych.
Hyperdesmo to jednoskładnikowa
płynna membrana izolacyjna na bazie
hydrofobowych żywic poliuretanowych.
Tworzy bezszwową, elastyczną (elongacja >500%) powłokę izolacyjną gwarantującą całkowitą szczelność. Otwarta
dyfuzyjnie (μ= ~1105, ETAG 005).
Klasa trwałości W3 wg EOTA (25 lat
gwarancji). Silnie wiąże się do niemal
każdego rodzaju podłoża.
fot.: Mat-Chem-Bud
fot.: Mat-Chem-Bud
Systemy tarasowe i balkonowe na bazie żywic poliuretanowych to obecnie jedne z najbardziej zaawansowanych rozwiązań dostępnych na rynku.
Znalezienie najbardziej trwałego i skutecznego, a jednocześnie łatwego w zastosowaniu i dostępnego cenowo systemu żywic poliuretanowych
do wykonania hydroizolacji i nawierzchni dekoracyjnej balkonu oraz tarasu to poważne wyzwanie w natłoku z pozoru podobnych do siebie produktów. System Alchimica Hyperdesmo to gwarancja szczelności, trwałości oraz wysokiej estetyki.
fot.: Mat-Chem-Bud
Mat-Chem-Bud Sp.j.
Przedstawiciel Alchimica SA w Polsce
www.alchimica.com.pl, www.matchembud.com.pl
Przegląd systemów i produktów do hydroizolacji tarasów
28
nr 9/2016
System tarasowy quick-mix nad pomieszczeniem ogrzewanym
ZN 30 Repair
Szybkowiążąca, wzmocniona włóknem rozproszonym zaprawa do wyrównywania powierzchni ścian oraz posadzek przed układaniem
okładzin ceramicznych oraz do wyrównywania
zgłębień w posadzkach przed wylewaniem
mas samopoziomujących (1). Układanie płytek
po 24 godz.
H 4 Mostek (Zaprawa) sczepny
Mineralna, modyfikowana polimerami zaprawa do wykonywania tzw. warstwy sczepnej
na podłożach mineralnych przed ułożeniem
podkładów podłogowych (2). Do układania
na jastrychach cementowych i anhydrytowych, posadzkach lastrykowych, betonowych,
starych okładzinach ceramicznych. Zwiększa
przyczepność jastrychów oraz wylewek samopoziomujących do tzw. trudnych podłoży.
ZE 04 Jastrych cementowy
Jastrych cementowy do wykonywania podkładów podłogowych zespolonych z podłożem
gr. 15–60 mm, na warstwie rozdzielającej
gr. 35–60 mm oraz „pływających” na izolacji
termicznej gr. 45–60 mm (3). Do wykonywania posadzek cementowych w mieszkaniach,
piwnicach, garażach, warsztatach, sklepach,
budynkach użyteczności publicznej, szkołach.
Do wykonywania drobnych robót betonowych
oraz renowacji i napraw podłoży. Do wykonywania warstw spadkowych na balkonach
oraz tarasach. Do wykonywania jastrychów
ogrzewanych.
UG Głębokopenetrująca emulsja gruntująca
Szybkoschnący, głęboko penetrujący preparat
na bazie żywic akrylowych do gruntowania
chłonnych, mineralnych podłoży budowlanych (4). Wzmacnia podłoże, zmniejsza
i wyrównuje chłonność podłoża, wiąże kurz
i pył z podłożem, zwiększa przyczepność zapraw klejących oraz mas samopoziomujących.
Do stosowania na podłożach, takich jak: płyty
gipsowo-kartonowe, bloczki gipsowe, tynki
gipsowe, tynki cementowe oraz cementowo-wapienne, na podłoża betonowe oraz jastrychy cementowe.
BAT Cienkowarstwowa powłoka gruntująca
Bezrozpuszczalnikowa, bitumiczna powłoka
przeciwwilgociowa oraz preparat gruntujący
(po rozcieńczeniu z wodą w proporcji 1:10).
Można stosować jako domieszkę uszczelniającą do zapraw tynkarskich oraz jastrychów (5).
Do wykonywania powłok gruntujących, izolacji
przeciwwilgociowych na podłożach mineralnych w budownictwie mieszkaniowym,
drogowym i przemysłowym.
BD1K Bitumiczna powłoka uszczelniająca
Jednoskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa,
wypełniona polistyrolem masa bitumiczna
do wykonywania grubowarstwowych, trwale
elastycznych powłok hydroizolacyjnych.
rys.: quick-mix
Do izolowania części
budowli zagłębionych
w gruncie, takich jak:
ławy, stopy fundamentowe,
ściany piwniczne, stropy
nad garażami podziemnymi oraz wykonywania
przeciwwilgociowych
izolacji poziomych posadzek piwnicznych, tarasów
ziemnych, balkonów (6).
Mostkuje rysy w podłożu.
9
10
11
8
7
3
4
10
FDS 2K Elastyczna,
12
dwuskładnikowa zaprawa
6
uszczelniająca
5
Mineralna, elastyczna,
3
modyfikowana sypkimi
2
polimerami, dwuskładnikowa, szybkowiążąca
1
zaprawa uszczelniąjąca.
Mostkuje rysy w podłożu
do 1 mm (7). Zalecana do wykonywania
izolacji podpłytkowych
na podłożach mineralnych, powierzchniach
poziomych oraz pionowych,
na balkonach, tarasach,
w łazienkach, łaźniach, zbiornikach na wodę
betonowych i kamienia naturalnego odpornego
oraz w nieckach basenowych. Do stosona przebarwienia. Na podłoża odkształcalne,
wania wewnątrz i na zewnątrz. Zużycie:
krytyczne, trudne, również na ogrzewanie
ok. 3,0 kg/m2 jako izolacje przeciwwilgociowe,
podłogowe oraz na balkony i tarasy. Stosowana na zewnątrz i do wnętrz. Mrozoodporna.
ok. 3,5 kg/m2 jako izolacje przeciw wodzie
Zużycie: ok. 0,6–2,5 kg/m2, w zależności
nienapierającej oraz ok. 4,5 kg/m2 jako izolacje przeciw wodzie pod ciśnieniem.
od formatu płytki i wymiarów fugi.
FX 900 Super flex
Wysokoelastyczna zaprawa klejąca
Wysokoelastyczna, cienkowarstwowa, modyfikowana polimerami najwyższej jakości,
tiksotropowa zaprawa klejąca o wydłużonym
czasie otwartym oraz o podwyższonej przyczepności do podłoża. Do klejenia wszelkiego rodzaju wielkoformatowych okładzin
ceramicznych na podłożach odkształcalnych,
takich jak: beton, beton lekki, tynki cementowe oraz cementowo-wapienne, tynki gipsowe,
cementowe i anhydrytowe jastrychy ogrzewane, płyty g-k, płyty włókniste oraz płyty
OSB. Do klejenia na podpłytkowych izolacjach
quick-mix w pomieszczeniach mokrych, takich
jak łazienki, toalety, natryski oraz na balkonach, tarasach oraz w zbiornikach i basenach
(8). Do stosowania w miejscach poddawanych
zwiększonym obciążeniom mechanicznym
oraz termicznym.
DBF Taśma uszczelniająca
Taśma uszczelniająca z membraną wodoszczelną, wykonana z termoplastycznego elastomeru,
obustronnie pokryta fizeliną polipropylenową
o dużej odporności na alkalia oraz UV (10).
Przeznaczona do wklejania w powłoki izolacyjne quick-mix w narożach, na styku ściany
i posadzki oraz wzdłuż szczelin dylatacyjnych.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
MD Mata drenażowa
Mata drenażowa redukująca naprężenia
termiczne w posadzce tarasu, wentylująca
warstwę podpłytkową i przyspieszająca odprowadzanie z niej wody (11).
Aluminiowy profil balkonowo-tarasowy P40
Profile aluminiowe odporne na korozję, pokryte proszkową powłoką malarską (12).
FF 911 Szybka, elastyczna zaprawa
do fugowania
Szybkowiążąca, elastyczna, wodoodporna zaprawa do fugowania (2–12 mm) (9).
Odporna na zabrudzenia, z efektem perlenia.
Do fugowania płytek ceramicznych, ściennych i podłogowych, gresu, mozaiki, płytek
quick-mix Sp. z o.o.
ul. Nyska 36, 57-100 Strzelin
tel.: 71 392 72 20, faks: 71 392 72 23
[email protected], www.quick-mix.pl
Przegląd systemów i produktów do hydroizolacji tarasów
nr 9/2016
29
Przegląd
System Alsan 410
Opis produktu
Jednoskładnikowy produkt do izolacji balkonów i tarasów, do stosowania w układach
pod płytki, jak i w systemach odwróconych,
w pomieszczeniach mokrych, takich jak
rys.: Soprema Polska
łazienki, prysznice, kuchnie czy pomieszczeniach technicznych. Układanie żywicy
poliuretanowej Alsan 410 jest procesem
łatwym i nie wymaga skomplikowanych
narzędzi. Pracę można podzielić na 3 etapy:
gruntowanie podłoża,
ułożenie żywicy, przyklejenie płytek.
RYS.
Alsan 410. Płytki ceramiczne klejone do hydroizolacji
w jednym produkcie oraz wysoka odporność
mechaniczna w trudnych warunkach atmosferycznych. Produkt charakteryzuje się bardzo
wysoką elastycznością i potrafi odkształcić się
do 400%, a zakres pracy w temperaturach
ujemnych wynosi –36°C.
Cechy szczególne
Podstawowymi zaletami
produktu są: bezspoinowa powierzchnia, wysoka
elastyczność, szczelne
połączenia na styku stolarki
okiennej i pasa nadrynnowego, niewielka masa własna
– 2 kg/m2, hydroizolacja
ciężka i przeciwwilgociowa
Soprema Polska Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 7, Pass, 05-870 Błonie
tel.: 22 436 93 02, faks: 22 436 93 06
[email protected], www.soprema.pl
System Alsan 500
rys.: Soprema Polska
Opis produktu
Jednoskładnikowy poliuretanowy system
hydro­izolacji stosowany na zimno, przeznaczony na tarasy, balkony, schody, garaże, parkingi,
fontanny, baseny, miejsca wilgotne i po-
RYS. Alsan 500. Hydroizolacja nawierzchni
zewnętrznych i naroży
mieszczenia techniczne. Może być stosowany
przy pracach nowych i podczas renowacji,
we wnętrzach i na zewnątrz, na podłożach
betonowych, gipsowych, na twardym PVC,
na stali i aluminium. Żywica jest odporna
na promienie UV i przeznaczona bezpośrednio do ruchu pieszego lub kołowego
(po konsultacjach z firmą SOPREMA Polska).
Ze względu na dużą elastyczność stosuje się
jeden materiał na całej powierzchni roboczej,
w tym dylatacje, wywinięcia, pas nadrynnowy
i obróbkę stolarki okiennej.
chu pieszego. Niewielka zawartość substancji
lotnych. Produkt dostępny we wszystkich kolorach z palety RAL. Niewielka grubość izolacji
(około 1,2 mm) + piasek. Elastyczność na poziomie 500%. Elastyczna izolacja elementów
podatnych na odkształcanie. Łatwość obróbki
balustrad, rur, stolarki podokiennej. Posiada
znak CE (ETA).
Cechy szczególne
System Alsan 500 jest jednocześnie hydroizolacją i nawierzchnią dekoracyjną. Charakteryzuje się bardzo wysoką elastycznością,
na poziomie 500%, oraz niewielką grubością
– około 1,2 mm. Produkt przeznaczony do ru-
Soprema Polska Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 7, Pass, 05-870 Błonie
tel.: 22 436 93 02, faks: 22 436 93 06
[email protected], www.soprema.pl
System Alsan 770
Opis produktu
Dwuskładnikowa żywica PMMA przeznaczona do obiektów nowych i do renowacji, także na podłoża bitumiczne
(papy) lub nawierzchnie asfaltowe.
W odpowiednim układzie warstw może
zostać zastosowana jako warstwa izolacji w ciężkim ruchu kołowym.
RYS.
Cechy szczególne
Produkt charakteryzuje się bardzo szybkim
czasem schnięcia (od 5 do 30 min), zachowując przy tym dużą elastyczność (około
120%). Możliwość aplikacji w temperaturze
od –5°C. Produkt cechuje się bardzo dobrą
przyczepnością do podłoża, w tym do podłoży
asfaltowych i bitumicznych.
Alsan 770-14. Bezszwowy system izolacji z warstwą antypoślizgową
Zastosowanie: Na tarasy, balkony, chodniki i ciągi piesze. System z możliwością układania również
na powierzchniach asfaltowych. Grunt ALSAN® 170 dla powierzchni betonowych lub ALSAN® 172
na powierzchniach asfaltowych.
Warstwa hydroizolacji: W świeżo położoną pierwszą warstwę hydroizolacji ALSAN® 770 układamy
tkaninę ALSAN® VOILE P 105 i bezpośrednio po zatopieniu tkaniny zamykamy drugą warstwą
hydroizolacji ALSAN® 770.
Warstwa użytkowa: ALSAN® 870 RS.
Warstwa zamykająca: ALSAN® 972 F (barwiona w masie, cała paleta RAL).
Soprema Polska Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 7, Pass, 05-870 Błonie
tel.: 22 436 93 02, faks: 22 436 93 06
[email protected], www.soprema.pl
Przegląd systemów i produktów do hydroizolacji tarasów
30
nr 9/2016
TYTAN HYDRO 2K – izolacja przeciwwodna tarasów i balkonów
rys.: Selena
Fot.: Selena
Opis produktu
Dwuskładnikowa elastyczna
izolacja przeciwwodna, odporna
na działanie wody pod ciśnieniem
dodatnim i ujemnym.
Stosowana jest przy wykonywaniu powłok uszczelniających przed
układaniem okładzin ceramicznych.
Szybkowiążąca, odporna na mróz
i starzenie. Odporna chemicznie
na działanie środowisk agresywnych.Nieszkodliwa dla środowiska,
niezawierająca rozpuszczalników
i dopuszczona do kontaktu z wodą pitną.
Zalety
»» tworzy elastyczną i trwałą membranę
uszczelniającą,
Jak to zrobić dobrze?
Przed zastosowaniem Tytan Hydro 2K odpowiednio przygotuj
podłoże, tj. oczyść je i zagruntuj. Wszelkie powierzchnie porowate i chłonne pokryj Gruntem Głęboko Penetrującym Tytan
Professional, a nośne znacznie zmocz wodą.
Obydwa komponenty masy połącz bezpośrednio przed użyciem
poprzez dosypanie składnika proszkowego do płynnego. Mieszaj
precyzyjnie przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego, aż powstanie
jednolita masa, gotowa do nałożenia.
Preparat nanoś w minimum dwóch warstwach. Pierwszą dość mocno wcieraj w powierzchnię, najlepiej przy użyciu szczotki lub dość
twardego pędzla murarskiego. Zalecana grubość całej izolacji powinna
wynosić od 2 do 3 mm, w zależności od zastosowania. Dzięki wydłużonemu czasowi użycia wymieszanej
zaprawy, bo aż do 90 min., nie trzeba często przygotowywać następnej partii materiału. Wszelkie prace
wykończeniowe możliwe są po 24 godzinach od nałożenia masy.
Zastosowanie
»» można aplikować na bardzo wilgotne
»» powłoka uszczelniająca na tarasy i bal-
»» odporna na przenikanie wody lub stały
»» izolacja ścian piwnic i fundamentów,
»» hydroizolacja w pomieszczeniach wilgot-
podłoża,
kontakt z nią,
»» mostkuje pęknięcia,
»» można aplikować w piwnicach na głębokość do 5 m poniżej wody gruntowej,
»» przenosi naprężenia tarasu,
»» ma bardzo dobrą przyczepność do podłoża,
»» posiada wysoką przepuszczalność pary
wodnej,
»» odporna na zarysowania.
kony,
nych i mokrych: pralnie, prysznice, łazienki
itd.,
»» ochrona cokołów budynku przed szkodliwym działaniem roztworów soli,
»» na podłoża betonowe, jastrychowe,
murowane, cementowe, tynki cementowe
oraz cementowo-wapienne,
»» wewnątrz i na zewnątrz obiektów.
Selena SA
ul. Wyścigowa 56 E, 53-012 Wrocław
tel.: 71 783 83 01, faks: 71 783 83 00
[email protected], www.selena.pl
Przegląd systemów i produktów do hydroizolacji tarasów
nr 9/2016
31
Przegląd
AQUAFIN®-RS300
Opis produktu
Bezrozpuszczalnikowa, szybka hybrydowa
zaprawa uszczelniająca do bezszwowej
i bezspoinowej izolacji budowli i uszczelniania
w zespoleniu z płytkami ceramicznymi i płytami. Do stosowania na wszystkich nośnych,
występujących w budownictwie podłożach.
Nadaje się do zastosowań krytycznych, jak
np. przy dużej wilgotności powietrza czy w niskiej temperaturze, zapewniając bezpieczną
aplikację i eliminując długotrwałe przestoje.
Szybka hydroizolacja
mineralna;
1 – płyta konstrukcyjna,
2 – warstwa spadkowa
INDUCRET BIS 0/2
oraz INDUCRET BIS5/40,
3 – taśmy uszczelniające
ASO-DICHTBAND 2000S,
4 – izolacja mineralna
AQUAFIN RS 300,
5 – zaprawa klejowa UNIFIX
2K/6, MONOFLEX-FB,
6 – zaprawa do spoinowania
HF 05 BRILLANTFUGE
rys.: SCHOM
ka
BURG Pols
RYS.
G Polska
fot.: SCHOMBUR
Cechy szczególne
Zaprawa wysokoelastyczna,
mostkująca rysy, wiążąca
hydraulicznie i samosieciująca. Bardzo nieznaczna strata
podczas suszenia. Już po 3 godzinach
wykazuje odporność na deszcz, może być
poddawana obciążeniu ruchem pieszym
i dalszej obróbce. Zaprawa dyfuzyjna,
odporna na mróz, promieniowanie UV,
starzenie oraz na działanie ciśnienia.
Łatwa i plastyczna w obróbce – może
być nanoszona pędzlem, pacą lub natryskiwana odpowiednim urządzeniem.
Gęstość: ok. 1,27 g/cm3. Czas przerobu:
6
3
5
4
2
3
1
ok. 45 minut. Temperatura podłoża/aplikacji: od +5°C do +30°C.
SCHOMBURG Polska Sp. z o.o.
ul. Sklęczkowska 18a, 99-300 Kutno
tel.: 24 254 73 42, faks: 24 253 64 27
[email protected], www.schomburg.pl
System tarasowy Visbud
­ ADALAN®FGM003/-012 57M może być stoH
sowany jako środek wiążący do wytwarzania
masy szpachlowej do szpachlowania drapanego lub zaprawy na bazie żywicy syntetycznej.
Pozwala to na wyrównanie zagłębień, ubytków,
głębiej umiejscowionych spoin w podłożach.
Po wyschnięciu warstwy gruntującej podłoże pokrywane jest powłoką uszczelniającą
z dwuskładnikowej masy HADALAN®PUR
DS61 13P. Poprzez wykonywanie kolejnej
warstwy z naturalnego granulatu marmurowego ­HADALAN®MST 89M
można uzyskać wytrzymałe
Preparaty na bazie płynnych poliuretanowych tworzyw sztucznych HADALAN®
oferują znakomite rozwiązania dla potrzeb
renowacji uszkodzonej substancji budowlanej oraz do uszczelniania i kształtowania
nowych powierzchni. Odpowiednio przygotowane podłoże jest gruntowane materiałem
HADALAN®EG145 13E, który penetrując
na odpowiednią głębokość, zamyka pory
występujące w podłożu. HADALAN®EG145
13E w powiązaniu z mieszaniną wypełniaczy
6
1
2
3
5
r ys
.:
VI
4
SB
UD
-P
roj
ek
t
RYS. Dekoracyjne nawierzchnie
z kamieni naturalnych
w systemie ochrony balkonów
i tarasów
1 – kamienie naturalne
HADALAN® MST 89M
+ żywica HADALAN®
LF68 12P, 2 – izolacja
przeciwwodna IMBERAL®
RSB 55Z, 3 – siatka
wzmacniająca IMBERAL®
VE 89V, 4 – profil okapowy
K20, 5 – środek gruntujący
IMBERAL® Aquarol 10D
(HADALAN® EG145 13E),
6 – taśma uszczelniająca
FLEXTEX
i antypoślizgowe powłoki o dużych walorach
architektonicznych. Powłoki te wykonuje się
również na pionowych i poziomych powierzchniach schodów zewnętrznych. Granulat
marmurowy jest spajany żywicą HADALAN
LF68 12P. Alternatywnym rozwiązaniem jest
wykonywanie ciągłych powłok balkonowych
z płynnych, barwnych żywic poliuretanowych
HADALN PUR TOP 32P. Wykonane wykładziny w tych systemach są:
»» trwale elastyczne,
»» przykrywają rysy,
»» odporne na działanie promieniowania
słonecznego i czynników atmosferycznych,
»» elastyczne do temperatury –40°C,
»» odporne na częste zmiany temperatury,
»» otwarte dyfuzyjnie,
»» odporne na ścieranie.
VISBUD-Projekt Sp. z o.o.
ul. Swojczycka 82, 51-502 Wrocław
tel. +48 71 344 04 34
e-mail: [email protected]
www.visbud-projekt.pl
Przegląd systemów i produktów do hydroizolacji tarasów
32
nr 9/2016
Przegląd
OCIEPLENIA STROPÓW, GARAŻY
I PIWNIC
Aluthermo Quattro®
Opis produktu
Aluthermo Quattro®
jest pierwszym
cienkim, multirefleksyjnym
systemem izolacji
wielowarstwowej,
w całości zgrzewanym termicznie.
Składa się z dwóch
warstw czystego,
polerowanego
aluminium grubości
30 mikro­nów,
fot.: Aluthermo
zabezpieczonych
przed utlenianiem, oddzielonych dwoma warstwami
pęcherzyków powietrza znajdujących się
w strukturze plastra miodu, zamkniętych w samogasnącej folii polietylenowej.
Zawiera również dwa dodatkowe ekrany
z folii z czystego aluminium oraz wodoodporną i samogasnącą piankę polietylenową.
Izolacja Aluthermo® najczęściej wybierana
Cechy szczególne
Ekonomiczne rozwiązanie, czyli izolacja
wiatrochronna, termoizolacja i paroizolacja
w jednym. Bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. Opór cieplny: R = 5,7 (m2·K)/W.
Klasa reakcji na ogień: B,d0,s1. Produkt nie
obciąża konstrukcji. Łatwy montaż. Możliwość
dostosowania do kształtu każdej powierzchni.
10 lat gwarancji.
jest do izolacji dachów, ścian oraz podłóg,
w tym z ogrzewaniem podłogowym, a także
do izolacji okien oraz rolet okiennych,
stropów garażowych, szachtów wentylacyjnych, rur ciepłowniczych itp. Dzięki
swojej elastycznej strukturze jest idealnym
materiałem izolacyjnym do przegród o niestandardowych kształtach.
Aluthermo
www.aluthermo.com.pl
REKLAMA
.com.pl
Przegląd ociepleń stropów, garaży i piwnic
nr 9/2016
33
Przegląd
Białe Ciepło® – izolacja termiczna, która pokonała wszystkie inne...
Deklarowana λ = 0,034 W/(m·K)
Fizyczna λ = 0,031 W/(m·K)
Produkt niepalny, klasa A1
Doskonała redukcja hałasu
Bezkonkurencyjna kontrola
kondensacji
Cechy wyróżniające Białe Ciepło®:
zz Deklarowany współczynnik przewodzenia
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
fot.: Milenium
ciepła λ = 0,034 W/(m·K),
(fizyczna λ = 0,031 W/(m·K))
Ultralekki materiał (gęstość 45–55 kg/m3)
Barwa – śnieżnobiała w masie
System mineralny
Ekologiczny
Niepalny (klasa A1)
Doskonale wyciszający
W pełni paroprzepuszczalny
Brak mostków termicznych
Możliwość wykonania warstwy do 250 mm
grubości przy jednorazowym natrysku
Szybki w aplikacji (50–100 m2 w ciągu
8 godzin, w zależności od grubości)
Niska cena w stosunku do wysokich
parametrów.
Wszechstronne zastosowanie ze względu
na swoje wyjątkowe cechy:
zz garaże wielkopowierzchniowe
zz stropy piwnic budynków wielorodzinnych
zz poddasza
zz hale widowiskowo-sportowe
zz hale produkcyjno-magazynowe
zz biura, restauracje, banki, korytarze szkół
zz statki, platformy wiertnicze
zz wszędzie tam, gdzie potrzebna jest izolacja
ograniczająca straty ciepła i wyciszająca
hałas.
Dokumenty dopuszczające:
Aprobata techniczna AT/2015-08-0064
Certyfikat zgodności ITB-2438/W
Znak budowlany „B”
Atest higieniczny PZH HK/B/0443/01//2015
Raport badań akustycznych
U-631/RB­‑3/2015
zz
zz
zz
zz
zz
fot.: Milenium
fot.: Milenium
Opis produktu
Natryskowy system izolacji termiczno-akustycznej Białe Ciepło® ze względu na swoje wyjątkowe
właściwości wywołał rewolucję na rynku izolacji termicznych.
Właściwą grubość izolacji osiąga się przy użyciu specjalistycznego agregatu, a następnie
używając narzędzi, uzyskuje się odpowiednią strukturę (gładką bądź porowatą). Po całkowitym
wyschnięciu powierzchnię izolacji można malować.
„Milenium”
Biuro i magazyn centralny:
ul. Pogodna 29, 88-100 Inowrocław
tel.: +48 32 307 79 79
fax:+48 32 733 79 34
[email protected]
www.bialecieplo.pl
Przegląd ociepleń stropów, garaży i piwnic
34
nr 9/2016
Ocieplenie stropu piwnic
Opis
Stropy nad piwnicą, często
zabudowane rozmaitymi
instalacjami, zwykle były
pomijane w procesie termomodernizacji i stanowiły
niewygodny temat. Izolacje natryskowe sprawiły,
że pojawiła się możliwość
łatwego i skutecznego
ocieplenia stropów piwnic.
Obecnie skuteczna izolacja stropu piwnicy może
zostać wykonana dwiema
metodami:
»» poprzez natrysk pianki poliuretanowej
na strop piwnicy
»» poprzez wykonanie natrysku zaprawy
termoizolacyjnej.
fot.: CELLUTHERM
piwnicy, wystarczy kilkunastominutowy dostęp
do piwnic lokatorów.
Cechy szczególne
Szybkie tempo prowadzonych prac. Brak
uciążliwości dla mieszkańców. Brak odpadów
i czystość prowadzonych prac. Izolacja stropu
jest ciągła i szczelna.
Natrysk izolacji na stropy piwnic jest
zdecydowanie mniej uciążliwy dla lokatorów,
a wykonane ocieplenie stropu piwnicy jest
bardziej efektywne. Aby wykonać ocieplanie
CELLUTHERM
ul. Wiatrakowa 31E, 47-400 Racibórz
tel.: 600 700 455, faks: 32 750 04 95
www.cellutherm.pl
Ocieplanie stropu
Cechy szczególne
Szybkie tempo prowadzonych prac. Brak
uciążliwości dla mieszkańców.
Opis
Firma wykonuje
izolacje termiczne,
czyli tzw. docieplenia
stropodachów metodą
wdmuchiwania. Stosuje granulat wełny,
celulozy oraz granulat
styropianu. Metodą
wdmuchiwania można
wykonać zarówno
docieplenie stropu, jak
stropodachu i strychu,
niezależnie od tego,
czy znajduje się on
w bloku, obiekcie użyteczności publicznej,
czy w domu jednorodzinnym.
fot.: CELLUTHERM
CELLUTHERM
ul. Wiatrakowa 31E, 47-400 Racibórz
tel.: 600 700 455, faks: 32 750 04 95
www.cellutherm.pl
EKOFIBER
Opis produktu
Materiał termoizolacyjny do ekologicznego
ocieplania termicznego i akustycznego:
poziomych przestrzeni, poddaszy nieużytfot.: Nordiska Ekofiber Polska
kowych, stropodachów wentylowanych,
połaci dachowych, ścian warstwowych,
ścian działowych i konstrukcji szkieletowych.
fot.: Nordiska Ekofiber Polska
Cechy szczególne
Gęstość nasypowa: 28–60 kg/m3.
Współczynnik przewodzenia ciepła:
λobl. < 0,041 W/(m·K). Reakcja na ogień:
C,s2,d0 wyrób trudnozapalny. Aprobaty i certyfikaty: Atest Higieniczny
HK/B/0249/01/2015.
Nordiska Ekofiber Polska Sp. z o.o.
ul. Kielecka 21, 26-026 Morawica
tel. 41 260 46 70, 41 260 46 71
www.ekofiber.com.pl
Przegląd ociepleń stropów, garaży i piwnic
nr 9/2016
35
Przegląd
ABAKUS etaPOR
Opis produktu
Element kompozytowy
składający się z płyty
gipsowo-włóknowej
o zwiększonej odporności
na uderzenia i działanie
wilgoci oraz płyty izolacyjnej EPS o oporze cieplnym
035 i 032 do montażu
w pomieszczeniach
piwnicznych oraz małych,
średnich i dużych garażach. Montaż do ściany:
przy użyciu kleju systemowego ABAKUS; mechaniczne mocowanie od grubości całkowitej
220 mm za pomocą elementów mocujących
ABAKUS; w razie montażu przy użyciu kleju
od grubości całkowitej 220 mm zaleca się
Cechy szczególne
Wymiary: 1250×615 mm. Grubość:
50–170 mm (na zamówienie do 300 mm).
Wyposażenie systemowe: klej systemowy
ABAKUS, śruby różnego typu, profile ostrzy
oraz szyna maskująca samoprzylepna.
fot.: TBD IZOLACJE
zastosowanie dodatkowego mocowania mechanicznego. Montaż do stropu: przy użyciu
kleju systemowego ABAKUS do grubości
całkowitej 130 mm.
TBD IZOLACJE
ul. Kołodziejska 18A, 30-607 Kraków
tel. 12 357 17 17
[email protected], www.tbd-izolacje.pl
ABAKUS WHITE LIGHT
Opis produktu
Wierzchnia płyta WHITE
LIGHT w różnych wersjach
stanowi rdzeń i zarazem
wysokie osiągnięcie
techniczne w ramach
systemu izolacji. Składa się z przeznaczonej
do stosowania w garażach, pomieszczeniach
piwnicznych i parkingach
piętrowych płyty z włókien
mineralnych o wyjątkowych
właściwościach. Dzięki
zastosowaniu specjalnej
hydrofobizacji w recepturze i dodatkowemu
uszlachetnieniu płyta spełnia wymagania
uwarunkowane zastosowaniem i przebiegiem
budowy. Zwarta struktura płyty w połączeniu
danie jednowarstwowo do grubości materiału
izolacyjnego 18 cm lub dwuwarstwowo
od grubości materiału izolacyjnego 19 cm.
Cechy szczególne
Wymiary: 1200×600 mm. Klasa reakcji
na ogień: produkt niepalny A2 s1 d0 według
DIN EN 13501-1.
fot.: TBD IZOLACJE
z odporną na zabrudzenia powłoką malarską
pozwala uzyskać efekt filtracji sufitu systemowego, a tym samym długofalowo zapobiegać
zanieczyszczeniom w fazie eksploatacji. Ukła-
TBD IZOLACJE
ul. Kołodziejska 18A, 30-607 Kraków
tel. 12 357 17 17
[email protected], www.tbd-izolacje.pl
WW C/2 MW
Opis produktu
Płyta izolacyjna z wełny
drzewnej w różnych
wariantach – sprawdzone
rozwiązanie do izolacji sufitów oraz ścian
garażowych i piwnic.
Od dziesiątków lat
sprawdzona przez miliony fachowców. Łączy
naturalność, funkcjonalność oraz design.
Cechy szczególne
Współczynnik przewodzenia ciepła: dwie wersje płyt: 040
oraz 035 W/(m·K). Bardzo wysoka
trwałość płyty i udowodniona długowieczność. Różne możliwości kompozycji
Od lat sprawdzone klasyczne warianty
projektów.
fot.: TBD IZOLACJE
gatunków powierzchni. Wszystkie możliwości projektowania – od deskowania
(szalunków), ich mechanicznego mocowania, aż do sufitów podwieszanych.
TBD IZOLACJE
ul. Kołodziejska 18A, 30-607 Kraków
tel. 12 357 17 17
[email protected], www.tbd-izolacje.pl
Przegląd ociepleń stropów, garaży i piwnic
36
nr 9/2016
DivoDamm PRO
Opis produktu
Twarda pianka PIR zintegrowana
z trójwarstwową membraną z polipropylenu do zastosowania w nowym
budownictwie i do remontów
dachów w celu poprawy właściwości
izolacyjnych przegrody izolowanej pomiędzy krokwiami. Materiał
montowany jest na całej powierzchni,
stanowiąc izolację powyżej krokwi,
przez co eliminowane są mostki
termiczne. Płyty DivoDamm Pro
mogą zastąpić również tradycyjne
deskowanie. W połączeniu izolacji pomiędzy krokwiami z DivoDamm Pro wymagana
jest paroizolacja. Wysokowydajny materiał
izolacyjny poliizocyjanurat PIR osiąga najlepsze wartości izolacyjne przy niewielkiej
grubości materiału. Odznacza się przy tym
Cechy szczególne
Wymiary zewnętrzne: 1240×2400 mm. Grubość: 50 mm. Przewodnictwo cieplne: WLS
0,27 (l = 0,027 W/(m·K)). Sposób łączenia:
pióro–wpust. Klasa reakcji na ogień: E.
fot.: Monier Braas
wyjątkowymi właściwościami technicznymi
i ekobilansem, dlatego produkty DivoDamm
nadają się idealnie do trwałej izolacji dachu
w nowym budownictwie i do renowacji.
Poliizocyjanurowe materiały izolacyjne
zapewniają długotrwałą żywotność.
Monier Braas Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 26, 45-449 Opole
infolinia: 801 900 555
dla tel. kom.: 22 481 39 86
[email protected]
www.monier.pl, www.braas.pl
DivoDamm TOP
Opis produktu
Wysokowydajna twarda pianka PIR
z obustronną warstwą aluminium i z trójwarstwową membraną z polipropylenu
do zastosowania w nowym budownictwie i do remontów dachów. Element
układa się jako izolację całopowierzchniową ponad krokwiami, przez co eliminuje mostki termiczne i może być
montowany bez deskowania skutecznie
je zastępując. Dzięki zastosowaniu
izolacji nakrokwiowej przestrzeń między
krokwiami może zostać wykorzystana
jako element dekoracyjny wnętrza obiektu. Wysokowydajny materiał izolacyjny poliizocyjanurat
PIR dzięki bardzo niskiemu współczynnikowi
przewodzenia ciepła l ≤ 0,022 W/(m·K) osiąga
najlepsze wartości izolacyjne przy niewielkiej
grubości materiału. Odznacza się przy tym
Cechy szczególne
Wymiary zewnętrzne: 1240×2400 mm. Grubość: 80–160 mm. Przewodnictwo cieplne:
WLS 022 (l = 0,022 W/(m·K). Sposób łączenia: pióro–wpust. Klasa reakcji na ogień: E.
fot.: Monier Braas
wyjątkowymi właściwościami technicznymi
i ekobilansem, dlatego produkty DivoDamm
nadają się idealnie do trwałej izolacji dachu
w nowym budownictwie i do renowacji.
Poliizocyjanurowe materiały izolacyjne
zapewniają długotrwałą żywotność.
Monier Braas Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 26, 45-449 Opole
infolinia: 801 900 555
dla tel. kom.: 22 481 39 86
[email protected]
www.monier.pl, www.braas.pl
FASROCK G
Opis produktu
Niepalna płyta lamelowa ze skalnej wełny
ROCKWOOL, pokryta jednostronnie preparatem gruntującym, z frezem, przeznaczona
Izolacja stropu masywnego nad piwnicą
nieogrzewaną, garażem lub przejazdem
z wykorzystaniem produktu FASROCK G;
1 – strop,
2 – zaprawa klejąca ZK-ECOROCK
Normal W lub ZZ-ECOROCK Specjal W,
3 – FASROCK G, grub. 15 cm,
4 – farba strukturalna
ECOROCK KWARC S
RYS.
1
2
3
4
do izolacji termicznej stropów piwnicznych, stropów nad garażami i przejazdami,
np. w systemie ECOROCK FG-S.
olska
OOL P
OCKW
fot.: R
Cechy szczególne
Wymiary (dł.×szer.): 1000×200 mm. Grubość: 50–150 mm. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λD = 0,037 W/(m·K).
Klasa reakcji na ogień: A1 wyrób.
ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.
www.rockwool.pl
Przegląd ociepleń stropów, garaży i piwnic
nr 9/2016
37
Przegląd
r ys.:
1
2
3
4
fot.: quick-mix
Opis produktu
System ociepleń
stropów zalecany
do stosowania
na wszystkich podłożach mineralnych
w budynkach mieszkalnych, obiektach
użyteczności publicznej, centrach handlowych i garażach
podziemnych. Dzięki
zastosowaniu wełny
lamelowej oraz mineralnego systemu
ociepleń stropów
­LOBATHERM G BS
zostają spełnione najwyższe kryteria w klasie
reakcji na ogień A1 wg normy PN-EN 13501­
‑1:2008 i system jest sklasyfikowany jako
niepalny, niekapiący i nieodpadający pod
wpływem ognia oraz nierozprzestrzeniający
ognia wewnątrz budynków.
Elementy systemu:
»» SKS – Zaprawa klejowa do mocowania wełny mineralnej lamelowej. Zużycie
4,5–5,0 kg/m2.
»» Wełna mineralna lamelowa z fazowanymi
krawędziami, przeznaczona do systemów
ociepleń stropów.
quic
k-mix
System ociepleń stropów LOBATHERM G BS
RYS.
System ociepleń stropów LOBATHERM G BS;
1 – strop nad pomieszczeniem nieogrzewanym, 2 – SKS zaprawa
klejowa do mocowania wełny mineralnej lamelowej metodą
pełnopowierzchniową, 3 – wełna mineralna lamelowa z fazowanymi krawędziami, przeznaczona do systemów ociepleń stropów,
4 – GBS tynk natryskowy polimerowo-mineralny baranek 1,5 mm
»» GBS – Tynk polimerowo-mineralny baranek 1,5 mm
do nanoszenia metodą natryskową,
przeznaczony do systemu ociepleń
­LOBATHERM G BS.
Cechy szczególne
Wysoka izolacyjność termiczna i paroprzepuszczalność. System niepalny i nierozprzestrzeniający ognia, zakwalifikowany w klasie
reakcji na ogień A1. Nie wymaga kołkowania i warstwy zbrojącej ani gruntowania
przed aplikacją tynków. Poprawia izolację
akustyczną.
quick-mix Sp. z o.o.
ul. Nyska 36, 57-100 Strzelin
tel.: 71 392 72 20, faks: 71 392 72 23
[email protected], www.quick-mix.pl
Izolacje stropów piwnic
Opis produktu
Firma TERMO STROP oferuje docieplanie
piwnic metodą natrysku izolacji termicznej
i akustycznej z wełny mineralnej z lepiszczem.
Natrysk jest alternatywą dla dotychczasowych metod: ETICS (lekkiej-mokrej) i suchej
zabudowy. Jest to także jeden z najczęściej
wybieranych sposobów docieplania piwnic,
zwłaszcza tych z instalacjami c.o., c.w.u.
czy prowadzonymi na wierzchu instalacjami
elektrycznymi.
System stosowany przez firmę TERMO
STROP przewidzany jest do izolacji stropów
betonowych i stalowych w budownictwie
wielorodzinnym, usługowym i przemysłowym.
Izoalcja charakteryzuje się bardzo dobrymi
fot.: Derowerk
fot.: Derowerk
parametrami izolacyjnosci termicznej i akustycznej, jest odporna na korozję, a przede
wszystkim szybka w realizacji i dzięki temu
nieuciążliwa dla mieszkańców ocieplanych
budynków. Procesy ociepleniowe mogą być
prowadzone przez cały rok. Izolacja cieplna jest
wykonywana bezpośrednio na budowie metodą
natrysku pneumatycznego na mokro za pomocą
specjalnych agregatów natryskowych.
Cechy szczególne
Współczynnik przewodzenia ciepła:
λ = 0,0346 W/(m·K). Gwarancja niepalności
– klasa reakcji na ogień: A1. Świetne tłumienie
pogłosu w pomieszczeniach. Dokładność
i szybkość aplikacji. Izolacja jest odporna
na rozwój grzybów.
fot.: Derowerk
TERMO STROP
TERMO STROP
Kaliszkowice Kaliskie 149, 63-510 Mikstat
tel. 603 842 573, 600 443 818
e-mail: [email protected]
www.termo-strop.pl
Przegląd ociepleń stropów, garaży i piwnic
38
nr 9/2016
Pianka polistyrenowa wytłaczana/polistyren ekstrudowany SYNTHOS XPS PRIME D
w montażu. Dzięki obecności w komórkach
powietrza właściwości termoizolacyjne produktu nie pogarszają się w trakcie eksploatacji,
a ponadto w momencie spadku temperatury
otoczenia poprawiają się (następuje wtedy
spadek wartości współczynnika przewodzenia
ciepła).
rys.: Synthos
Opis produktu
Materiał termoizolacyjny
uformowany w postać płyty
w procesie wytłaczania i bezpośredniego spieniania. Jest
wytworzony na bazie żywicy
polistyrenowej, surowca
bezpiecznego dla zdrowia,
dopuszczonego do kontaktu z żywnością. W budowie
charakteryzuje się specyficzną
drobno- i zamkniętokomórkową strukturą pianki zawierającej
w strukturze powietrze. Do izolacji cieplnej:
ścian poniżej poziomu gruntu, podłóg i posadzek, ław i płyt fundamentowych, dachów
o klasycznym i odwróconym układzie warstw,
ciągów komunikacyjnych i parkingów,
miejsc zagrożonych wystąpieniem mostków
­termicznych, a także tarasów,
loggii i balkonów.
Cechy szczególne
Doskonały współczynnik przenikania ciepła:
λ = 0,029 W/(m·K). Struktura zamkniętokomórkowa. Minimalna nasiąkliwość. Wysoka
wytrzymałość na ściskanie. Płyta bardzo łatwa
Synthos SA
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim
tel.: 33 847 21 40, faks: 33 847 37 30
www.synthos.pl
Pianka polistyrenowa wytłaczana/polistyren ekstrudowany SYNTHOS XPS PRIME S
bardzo łatwa w montażu. Dzięki obecności
w komórkach powietrza właściwości termoizolacyjne produktu nie pogarszają się w czasie,
a ponadto w momencie spadku temperatury
otoczenia poprawiają się (następuje wtedy
spadek wartości współczynnika przewodzenia
ciepła).
rys.: Synthos
Opis produktu
Materiał termoizolacyjny uformowany
w postać płyty w procesie wytłaczania i bezpośredniego spieniania. Jest wytworzony
na bazie żywicy polistyrenowej, surowca bezpiecznego dla zdrowia,
dopuszczonego do kontaktu
z żywnością. W budowie
charakteryzuje się specyficzną
drobno- i zamkniętokomórkową
strukturą pianki zawierającej
w strukturze powietrze. Do izolacji
cieplnej: ścian poniżej poziomu gruntu, podłóg i posadzek, ław i płyt fundamentowych,
dachów o klasycznym i odwróconym układzie
warstw, ciągów komunikacyjnych i parkingów,
miejsc zagrożonych wystąpieniem mostków
termicznych, a także tarasów, loggii i balkonów.
Cechy szczególne
Doskonały współczynnik przenikania ciepła:
λ = 0,032–0,035 W/(m·K). Struktura zamk­
niętokomórkowa. Minimalna nasiąkliwość.
Wysoka wytrzymałość na ściskanie. Płyta
Synthos SA
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim
tel.: 33 847 21 40, faks: 33 847 37 30
www.synthos.pl
Pianka polistyrenowa wytłaczana/polistyren ekstrudowany SYNTHOS XPS PRIME G
r ys.:
o
Synth
s
Opis produktu
Materiał termoizolacyjny
uformowany w postać
płyty w procesie wytłaczania i bezpośredniego
spieniania. Jest wytworzony
na bazie żywicy polistyrenowej, surowca bezpiecznego
dla zdrowia, dopuszczonego
do kontaktu z żywnością.
W budowie charakteryzuje się
specyficzną drobno- i zamkniętokomórkową strukturą pianki
zawierającej w strukturze powietrze. Do izolacji podłóg i posadzek,
ław i płyt fundamentowych, dachów
o klasycznym i odwróconym układzie warstw, ciągów komunikacyjnych
i parkingów, cokołów i attyk, tarasów,
loggii i balkonów, dachów skośnych,
budynków rolniczych, gospodarskich
i inwentarskich, a także miejsc zagrożonych wystąpieniem mostków
termicznych, ościeży okiennych
i otworów drzwiowych oraz wieńców żelbetowych i innych
elementów z litego betonu.
Cechy szczególne
Doskonały współczynnik przenikania ciepła:
λ = 0,032–0,036 W/(m·K).
Struktura zamkniętokomórkowa. Minimalna
nasiąkliwość. Wysoka
wytrzymałość na ściskanie. Płyta bardzo łatwa
w montażu. Dzięki obecności
w komórkach powietrza właściwości termoizolacyjne produktu nie pogarszają się w czasie,
a ponadto w momencie spadku temperatury
otoczenia poprawiają się (następuje wtedy
spadek wartości współczynnika przewodzenia
ciepła). Produkt samogasnący.
Synthos SA
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim
tel.: 33 847 21 40, faks: 33 847 37 30
www.synthos.pl
Przegląd ociepleń stropów, garaży i piwnic
nr 9/2016
39
Materiały i technologie
PREZENTACJA
CZY JESTEŚMY SKAZANI NA ŻYCIE
W ENERGOOSZCZĘDNYCH
BUNKRACH?
FOT.
Swisspor
Lambda
White
Budując własny dom, wiele uwagi
poświęcamy kwestii możliwie
energooszczędnego docieplenia.
Nic w tym dziwnego, skoro
przez następne lata rachunki
za energię będziemy opłacać
z własnej kieszeni. Dążąc
do niskiego zużycia energii, dobrze
jest pamiętać, że wartość naszego
domu będzie zależała również
od tego, czy jest estetyczny
i funkcjonalny.
Warto spojrzeć na budowany dom w perspektywie czasu dłuższej niż kilka lat. Dom
to nieruchomość. Nieruchomość to inwestycja, a na inwestycji można dużo zyskać
albo dużo stracić. Być może kiedyś zechcemy sprzedać dom, a jak głosi znana prawda,
dom kupuje się oczami. Nasza inwestycja
może skończyć się stratą, jeśli potencjalnym
nabywcom nie przypadnie do gustu bryła
budynku i estetyka wnętrza.
Równolegle z rosnącym apetytem na energooszczędność rośnie grubość termoizolacji.
Dostępne na rynku materiały ociepleniowe
znacznie różnią się swoją izolacyjnością,
określoną przez współczynnik przewodzenia
ciepła (λ). Im jest on niższy, tym cieńsza może być warstwa ocieplenia. Na przykład współczynnik λ = 0,031 jest niższy od współczynnika λ = 0,045, więc materiał o współczynniku
λ = 0,031 jest lepszy, bo wykonane z niego docieplenie może być cieńsze.
Przy materiale o zbyt wysokim (gorszym) współczynniku λ, warstwa docieplenia musi być
tak gruba, że bryła budynku wygląda topornie i niezgrabnie. W takim wypadku estetyki nie
poprawią również okna, które przy bardzo grubej izolacji będą przypominać otwory strzelnicze.
Konsekwencją bardzo grubego docieplenia jest również zbyt mała ilość światła dziennego przedostającego się do wnętrza przez wspomniane otwory strzelnicze. Otwory okienne
w niezwykle grubych ścianach wymagają bardzo szerokich parapetów, nie wspominając już
o dyskomforcie związanym z ograniczoną ilością światła słonecznego.
Na terenach o gęstej zabudowie zazwyczaj istnieją ograniczenia dotyczące zewnętrznych
wymiarów budynku, w tym również wymiarów i kształtu ostatnich kondygnacji. Nietrudno
zauważyć, że przy z góry zadanych zewnętrznych wymiarach budynku grubsza izolacja
oznacza mniejszą powierzchnię użytkową. Innymi słowy, kolejnym skutkiem bardzo grubego
docieplenia jest wzrost kosztów budowy metra kwadratowego powierzchni użytkowej.
W państwach Europy Zachodniej już od dawna obowiązują wyśrubowane wymagania
dotyczące minimalnej izolacyjności przegród budowlanych, nieodłącznie związane z problemem grubości ścian. Inwestorzy od lat obserwują rynek nieruchomości, optymalizując
grubość ocieplenia, estetykę i wzrost wartości nieruchomości. Na tamtejszych rynkach
jednym z najczęściej stosowanych materiałów dociepleniowych jest szary styropian. Okazuje
się on produktem o najlepiej wyważonym stosunku ceny do korzyści.
Pewnymi niedogodnościami związanymi ze zwykłymi szarymi styropianami są występujące
w nich stosunkowo silne naprężenia wewnętrzne. Mogą one skutkować odkształceniem i skurczami płyt, a w skrajnych przypadkach odspajaniem się płyt od fasady. Z tego względu na rynkach zachodnich coraz chętniej stosuje się nową generację styropianów zespolonych, w których
naprężenia nie występują. Pierwszym dostępnym w Polsce styropianem wyprodukowanym
w opatentowanej technologii odprężonych płyt zespolonych jest Swisspor LAMBDA WHITE.
Więcej informacji na stronie www.lambda.swisspor.pl.
n
Jaki styropian wybrać?
styropian biały
λ
40
styropian szary
λ
styropian zespolony
λ
nr 9/2016
Materiały i technologie
PREZENTACJA
ŁĄCZNIKI DO MOCOWANIA
TERMOIZOLACJI ŚCIAN:
JESZCZE LEPSZE FORMUŁY
Klimas Wkręt-met to producent
systemów zamocowań z 25-letnim
doświadczeniem. Firma powstała
w 1990 roku i od tego czasu wciąż
spełnia oczekiwania klientów
oraz wymagania rynku. Dzięki temu
produkty tej polskiej marki trafiają
na rynki ponad 50 krajów świata.
Aby nieustannie wyznaczać trendy w swojej
branży, firma Klimas Wkręt-met cały czas
wprowadza na rynek innowacyjne produkty.
Dotyczy to także łączników z dziedziny zamocowań termoizolacji ścian. Firma jest członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Systemów
Ociepleń oraz sprawdzonym producentem
systemów zamocowań dedykowanych branży ociepleń. Nowości produktowe to nie tylko
wyroby, które właśnie pojawiły się w ofercie,
ale także łączniki, które unowocześniono.
I właśnie takimi produktami są łączniki LTX
oraz LMX.
ŁĄCZNIKI LTX
LTX to łącznik wbijany z trzpieniem tworzywowym i z krótką strefą rozpierania. Produkt
obecny jest w ofercie firmy od dawna, jednak
teraz ma nową, jeszcze lepszą formę. Uniwersalny łącznik wbijany LTX przeznaczony
jest do mocowania styropianu we wszystkich
podłożach: betonie, cegle ceramicznej pełnej
i silikatowej, pustakach ceramicznych oraz
elementach na kruszywie lekkim i w gazobetonie. Specjalny kołnierz dociskowy łącznika
oraz większa jego sztywność sprawiają, że mocowanie materiału jest pewne
i stabilne. Łącznik ma także innowacyjną
konstrukcję koszulki, a duża ilość tzw. kieFOT. 1. LTX – łącznik wbijany z trzpieniem
tworzywowym
szeni klejowych na kołnierzu dociskowym
zwiększa przyczepność zaprawy klejowej.
Ulepszona forma zapewnia dodatkowe korzyści:
»» produkt ma nową konstrukcję strefy rozpierania, dzięki której może być montowany
we wszystkich kategoriach podłoży z zachowaniem wysokich parametrów wytrzymałościowych,
»» ulepszona konstrukcja główki trzpienia zapewnia dużą wytrzymałość podczas montażu
oraz uszczelnia jej połączenie z samym trzpieniem.
ŁĄCZNIKI LMX
Łącznik LMX to produkt uniwersalny przeznaczony do mocowania styropianu i wełny mineralnej we wszystkich podłożach.
Podobnie jak w przypadku LTX, łącznik
FOT. 2. LMX – łącznik wbijany z trzpieniem
charakteryzuje się innowacyjną konstrukcją
metalowym
koszulki, a„kieszenie” klejowe znajdujące
się na kołnierzu dociskowym sprawiają, że zwiększa się przyczepność zaprawy klejowej. Nowa
konstrukcja koszulki łącznika zapewnia większą sztywność kołnierza dociskowego. Łącznik
LMX ma krótką strefę rozporową, co w praktyce oznacza mniejszą głębokość wiercenia otworu
– gwarantuje to oszczędność czasu oraz zminimalizowanie nakładu pracy. Główka trzpienia metalowego w przypadku tego produktu została pokryta tworzywem. Taki zabieg zmniejszył punktową przewodność cieplną, która wpływa na współczynnik przenikania ciepła całej przegrody.
Główka trzpienia pokryta tworzywem stanowi też dodatkowe zabezpieczenie przed korozją.
Dzięki ulepszonej formule łącznik może być kotwiony na głębokość 25 mm i 65 mm
(dla kat. A, B, C, D i E według ETAG 014). Podobnie jak w przypadku LTX, dzięki nowej
konstrukcji strefy rozpierania łącznik może być
montowany w różnych kategoriach podłoży z zachowaniem wysokich parametrów wytrzymałościowych.
ZŁOTA BUDOWLANA MARKA ROKU 2016
KONTAKT
Klimas Wkręt-met
Kuźnica Kiedrzyńska
ul. W. Witosa 135/137, 42-233 Mykanów
www.wkret-met.com
42
FOT. 3.
Złota Budowlana Marka Roku 2016
Wysoka jakość i standard produktów Klimas
­Wkręt-met zostały wielokrotnie potwierdzone. Jednym z największych wyróżnień przyznanych firmie
w tym roku jest tytuł Złotej Budowlanej Marki
Roku 2016 oraz tytuł Złotego Championa. Ranking Budowlana Marka Roku jest organizowany
corocznie przez ASM – Centrum Badań i Analiz
Rynku. W plebiscycie tym firma Klimas Wkręt-met
po raz piąty z rzędu została odznaczona „złotem”
w kategorii Zamocowania budowlane. Świadczy
to o zaufaniu, jakim klienci nieustannie obdarzają
tę rodzimą markę.
n
nr 9/2016
Materiały i technologie
dr inż.
Agata Stolarska,
mgr inż. Jarosław
Strzałkowski
WYKORZYSTANIE PROGRAMU CFD
DO OCENY MOSTKA TERMICZNEGO
W MIEJSCU POŁĄCZENIA
ŚCIANY Z PODŁOGĄ NA GRUNCIE
Z WARIANTOWYM USYTUOWANIEM
IZOLACJI KRAWĘDZIOWEJ
The use of CFD software product for evaluation of thermal bridge at wall to floor connection, floor supported on the ground,
with alternative edge insulation position variants ABSTRAKT S. 48
Obliczenia cieplno-wilgotnościowe mostków
termicznych wykonane z wykorzystaniem
symulacji w odpowiednich programach mogą być
bardzo przydatne w trakcie doboru właściwego
rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego.
Pozwala to na wyeliminowanie błędów na etapie
projektowania budynku oraz służy zminimalizowaniu
wpływu mostków termicznych na straty ciepła
z budynku.
W bilansach energetycznych budynków uwzględnia się m.in. straty
ciepła przez mostki termiczne, których wpływ jest niebagatelny [1]. Podczas doboru liniowych współczynników przenikania
ciepła Ψ [W/(m·K)] najczęściej stosuje się metody uproszczone bądź
posiłkuje się wartościami tabelarycznymi z dostępnych katalogów
mostków termicznych. Wiąże się to jednak z przeszacowaniem
lub niedoszacowaniem wyników obliczeń, gdyż rozwiązania katalogowe często nie odpowiadają rzeczywistym rozwiązaniom. W praktyce projektowej wpływ liniowych mostków cieplnych uwzględnia
się przy zastosowaniu liniowego współczynnika przenikania ciepła,
którego wartości według normy PN-EN 12831:2006 [2] można dobierać na podstawie katalogu z normy PN-EN ISO 14683:2008 [3].
Przykłady podane w katalogu na ogół nie są jednak identyczne
z rzeczywistym rozważanym detalem, dlatego zastosowanie wartości Ψ podanych w katalogu wprowadza pewną niedokładność.
Można stosować wartości z normy PN-EN ISO 14683:2008 [3]
pod warunkiem, że wymiary oraz właściwości cieplne z katalogu
są zbliżone do rozważanego detalu bądź są od niego mniej korzystne.
Orientacyjne wartości w katalogu tej normy oparte są na dwuwymiarowym modelowaniu komputerowym zgodnie z normą PN-EN ISO
10211:2008 [4]. Alternatywą nomy PN-EN ISO 14683:2008 [3]
w kwestii doboru detali mostków termicznych może być katalog
Instytutu Techniki Budowlanej [5], opracowany przez J.A. Pogorzelskiego i J. Awksientjuka. Obliczenia w katalogu zostały wykonane
z zastosowaniem belgijskiego pakietu programów PHYSIBEL v. 2.0
oraz EUROKOBRA. Z katalogu można korzystać na dwa sposoby, a mianowicie wykonywać obliczenia wartości współczynnika
nr 9/2016
przenikania ciepła wraz z uwzględnieniem występowania liniowych
mostków termicznych (z przyjęciem wartości z katalogu) lub nie wykonywać obliczeń i na podstawie wartości liniowych współczynników
przenikania ciepła oraz temperatury na powierzchni przegrody dokonać oceny, czy projektowany detal jest odpowiednim rozwiązaniem.
W krajach Unii Europejskiej obliczenia związane ze złączami
przegród przeprowadza się również z wykorzystaniem odpowiednich katalogów mostków cieplnych [6], choć coraz częściej sięga się
po narzędzia wspierające te obliczenia. Projekt ASIEPI [6] wspiera
wykorzystanie kodów symulacyjnych zamiast stosowania domyślnych wartości uzyskanych z uproszczonych metod. W dokumencie
„An Effective Handling of Thermal Bridges in the EPBD Context, Final
Report of the IEE ASIEPI Work Thermal Bridges” [6] oceniono m.in.
wykorzystywane narzędzia programowe oraz atlasy mostków termicznych w 17 państwach członkowskich UE oraz Norwegii.
ABSTRAKT W artykule przedstawiono wyniki symulacji mostków cieplnych
uzyskane z programu CFD. Analizowano mostek termiczny
w miejscu połączenia ściany z podłogą na gruncie. Dodatkowo
modyfikowano rozwiązanie usytuowaniem izolacji krawędziowej.
Oceniono wariantowe rozwiązania pod względem wymagań
cieplno-wilgotnościowych.
The article presents the results of thermal bridge simulations
generated by CFD software. The analysis covers the thermal
bridge effect formed at the point of connection of wall to floor
slab on ground. In addition, the simulations were diversified by
the location of edge insulation. The particular variant solutions
were evaluated in terms of hygrothermal requirements.
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
43
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
44
nr 9/2016
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
nr 9/2016
45
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
46
nr 9/2016
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
nr 9/2016
47
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
48
nr 9/2016
®
PROMADUCT -500
InnOwACyjne 3-sTROnne
PRzewODy ODDyMIAjąCe
Wielostrefowe
przewody oddymiające
▶ klasa EI 120 (ho) S1500 multi
▶ przekrój do 1,96 m2
▶ montaż na budowie
▶ brak kompensatorów
▶ możliwość dowolnego kształtowania
przewodów na budowie
▶ kompatybilne z przewodami
jednostrefowymi
Promat Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o.
ul. Przecławska 8; 03-879 Warszawa, tel.: +48 22 21 22 280; fax: +48 22 21 22 290, www.promattop.pl; [email protected]
Materiały i technologie
dr inż.
Paweł Sulik
DIAGNOSTYKA PRZECIWPOŻAROWA
BUDYNKÓW
Evaulation of fire safety of buildings ABSTRAKT S. 53
Cechy ogniowe można
podzielić na trzy podstawowe
grupy: reakcja na ogień,
rozprzestrzenianie ognia
i odporność ogniowa.
Precyzyjne ich sprawdzenie
ma zawsze charakter
niszczący – trzeba spalić
wybrany element lub jego
fragment.
Ocena w zakresie bezpieczeństwa
1
2
pożarowego budynków dotyczy wielu
aspektów, wynikających z wymagaFOT. 1–2. Widok nienagrzewanej powierzchni aluminiowych profilowych drzwi jednoskrzydłowych (o wysokości > 3 m),
o deklarowanej odporności ogniowej EI1 30 przed badaniem i po badaniu w zakresie odporności ogniowej; fot.: archiwum ITB
nia podstawowego [1], które narzuca,
by obiekty budowlane w przypadku
zagrożenia pożarem zachowały nośność przez określony w przeceramika, silikaty, drewno, tylko drewno jest materiałem palnym
pisach czas [2], ograniczały rozprzestrzenianie się dymu i ognia
i zazwyczaj w badaniach reakcji na ogień uzyskuje klasę D. Po odpowiednim zaimpregnowaniu środkami uniepalniającymi możliwe
w obiekcie, uniemożliwiały jego rozprzestrzenianie na sąsiednie
jest uzyskanie klasy B. Pozostałe wymienione materiały są materiabudynki i pozwalały na ewakuację oraz prowadzenie akcji ratowniłami niepalnymi, klasy A1. Przy czym, jeżeli w betonie występuje
czej. Nieprzypadkowo jako pierwszą wymieniono nośność, co nierowięcej niż 1% części organicznych, to trzeba to potwierdzić badazerwalnie wiąże się ze spełnieniem kryteriów odporności ogniowej.
niami. Intuicyjnie słowo „niepalny” oznacza bezpieczny pożarowo,
Niespełnienie kryterium nośności oznaczałoby zawalenie się fragco, niestety, nie jest prawdą. Wprawdzie takie materiały nie będą
mentu lub całego obiektu, utrudniło lub uniemożliwiło ewakuację
stanowiły paliwa dla ognia, czyli nie będą go podtrzymywały, jedi rozprzestrzeniło ogień.
nakże wykonane z nich elementy wcale nie muszą zachować się
Podczas normalnego użytkowania budynków nie da się ocenić,
bezpiecznie w ogniu.
czy dany element posiada deklarowane cechy ogniowe czy nie.
Bardzo trudno określić, jaką odporność ogniową mają np. drzwi przeciwpożarowe [3] bez ich zbadania/spalenia (FOT. 1–2). Podobnie jest
ABSTRAKT z większością złożonych układów, tj. świetlikami, bramami, elemenW artykule przedstawiono podstawowe informacje pozwalające
tami warstwowymi, kablami itp. Jedynie w niektórych przypadkach
na ocenę wybranych elementów, konstrukcyjnych i ogólnobumożna powiedzieć o materiale, że jest niepalny, np. na podstawie
dowlanych, w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynku.
wykazu zawartego w decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych
Szczególną uwagę poświęcono materiałom konstrukcyjnym, taw Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej [4]. Podobnie jest z odporkim jak stal, beton, elementy murowe i zespolone, powszechnie
stosowanym we współczesnym budownictwie.
nością ogniową, którą w wybranych przypadkach, dzięki eurokodom
można szacować obliczeniowo, np. w przypadku prostych elemenThe paper gives basic information to evaluate selected structural
tów drewnianych [5], betonowych [6] czy stalowych [7], i to nie
and general construction parts in terms of fire safety of the
zawsze tak, jak pokazują doświadczenia badawcze.
building. Special emphasis is on such construction materials as
W artykule ograniczono się do zaprezentowania kilku charakterysteel, concrete, masonry and combination parts, commonly used
stycznych elementów oceny bezpieczeństwa pożarowego elementów
in the building sector today.
budowlanych, z pominięciem czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych (czujków, tryskaczy, DSO itp.).
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
Diagnostykę przeciwpożarową budynków stosunkowo najłatwiej
przeprowadzić dla podstawowych elementów konstrukcyjnych.
Z podstawowych materiałów konstrukcyjnych, jak beton, stal,
50
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
nr 9/2016
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
nr 9/2016
51
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
52
nr 9/2016
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
nr 9/2016
53
Materiały i technologie
PREZENTACJA
Maria Dreger
LICZY SIĘ SYSTEM I RODZAJ IZOLACJI
Komentarz do artykułu „Bezpieczeństwo pożarowe fasad – liczy się system, nie rodzaj izolacji”
Podobnie jak liczy się i wiedza,
i odpowiedzialność, a co najmniej
jednej z nich zabrakło w prezentacji
pt. „Bezpieczeństwo pożarowe
fasad – liczy się system, nie
rodzaj izolacji”, która została
opublikowana w numerze 1/2016
miesięcznika „IZOLACJE”. W tej
prezentacji już sam tytuł może
wprowadzać w błąd, bo zawiera
niezgodne z prawdą stwierdzenie,
które ma wytwarzać u odbiorcy
wrażenie, że rodzaj, a tym samym
właściwości izolacji cieplnej nie
mają wpływu na bezpieczeństwo
pożarowe fasad. To stwierdzenie
jest fałszywe, co można łatwo
zweryfikować na gruncie
wiedzy i norm. Chodzi nie tylko
o tytuł, bo w całej prezentacji
takich nieprawdziwych
lub wprowadzajacych w błąd
stwierdzeń jest znacznie więcej.
Pod tym tekstem nikt się nie podpisał. Autorzy ukryli się pod logo PSPS – Polskiego
Stowarzyszenia Producentów Styropianu,
może zdając sobie sprawę z merytorycznej
wartości publikacji i nie chcąc wystawiać
na szwank zawodowej inżynierskiej reputacji
lub nie chcąc pokazać, że autorem tekstu jest
osoba nieposiadająca wiedzy technicznej.
Jednak temat jest ważny, a błędne informacje dotyczące bardzo popularnych rozwiązań pojawiają się w przestrzeni publicznej
nie po raz pierwszy. Tym razem w prasie
branżowej, co może je uwiarygodnić, a na pewno sprzyja ich upowszechnieniu. Tym samym
mogą wprowadzać w błąd potencjalnych użytkowników wszystkich systemów, wszystkich
izolacji, profesjonalistów i konsumentów.
Dlatego, mimo że to tylko prezentacja, poniżej prostuję szereg błędnych stwierdzeń zawartych w publikacji i wskazuję na istotne przemilczenia:
»» Na jakie „Niepozostawiające wątpliwości statystyki” powołują się Autorzy, skoro np. polskie nie uwzględniają systemowo tego zagadnienia?
»» Wbrew twierdzeniu Autorów, w Warunkach Technicznych nie ma zapisu wskazującego
na obowiązek wykonywania w każdym przypadku ociepleń „nierozprzestrzeniających ognia”,
w pewnych warunkach nawet uznane za silnie rozprzestrzeniające ogień rozwiązania
są zgodne z polskimi przepisami.
»» Nie ma również obowiązku wykonywania ociepleń z „materiałów nierozprzestrzeniających ognia”, zwłaszcza że nie ma takiej klasyfikacji dla materiałów ani wyrobów
budowlanych wchodzących w skład ociepleń; poszczególnych składników dotyczy jedynie
klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień (palności/niepalności wg WT).
»» Dla bezpieczeństwa pożarowego „Systemowość jest jednym z (wielu) czynników wpływających na bezpieczeństwo pożarowe, ale nie jedynym, i nie najważniejszym”.
»» Ocieplenie wykonane systemowo nie jest gwarancją bezpieczeństwa pożarowego;
co najwyżej daje gwarancję zgodności z określeniem „nierozprzestrzeniający ognia”, jak
zdefiniowano w WT.
»» Prawidłowo wykonane, systemowe ocieplenie na styropianie MOŻE rozprzestrzeniać
ogień po powierzchni fasady, może też w nim wystąpić pełzanie ognia po powierzchni
fasady.
»» Styropian w ociepleniu pod wpływem ognia rzeczywiście ulega stopieniu. Co się dzieje
ze „styropianem stopionym w obszarze oddziaływania płomienia”? Znika? Czy może się
zapalić?
»» W całym rozdziale zatytułowanym „NRO A TERMOIZOLACJA KLASYFIKOWANA JAKO
NIEPALNA” prawdziwe są tylko numer i tytuł normy PN-B 02867:2013-06 oraz 3 (słownie: trzy) z 13 zdań. Sprostowanie wszystkich błędów tego rozdziału wymagałoby oddzielnego artykułu. Ocena PN na tle innych norm świadczy albo o braku wiedzy, albo o świadomym
ukrywaniu niewygodnych faktów: np. przedstawienie PN na badanie rozprzestrzeniania
ognia jako „jednej z najostrzejszych norm” jest absurdalne już tylko dlatego, że ta metoda
jest badaniem skali pośredniej, a wiele innych, w Europie i na świecie, to badania dużej skali;
obciążenie ogniowe wg PN jest jednym z najmniejszych (20 kg drewna wobec np. 600 kg
KONTAKT
Stowarzyszenie na rzecz bezpieczeństwa
pożarowego Nie Igraj z Ogniem NIzO
stowarzyszenienizo.org
[email protected]
54
nr 9/2016
FOT. 1.
Dopiero po zakończeniu akcji i zerwaniu siatki widać, co paliło się wcześniej...
FOT. 2.
...i dlaczego ogień mógł dotrzeć aż do dachu.
w BS), próbką jest płaski wycinek ściany, bez żadnego newralgicznego miejsca: narożnika, otworu okiennego, itd. itp.
»» Autorzy mijają się z prawdą, twierdząc, że nie ma systemów
niepalnych. Są. Zgodnie z WT systemy na wełnie mineralnej, które
są klasyfikowane zgodnie z PN-EN13501-1 jako A1 i A2-s(1-3),d0
opowiadają określeniu „niepalny”.
»» Żeby nie było zbyt jednostronnie i tylko krytycznie: rzetelnie
został napisany i zatytułowany jeden rozdział: „Prawidłowe
wykonanie ocieplenia sprzyja bezpieczeństwu”. Szkoda, że tylko
ten jeden.
»» Już następny rozdział wprowadza w błąd, również tytułem, bo powszechnie dostępne publikacje potwierdzają, że typ termoizolacji
ma znaczenie; różnice dotyczą oceny, jak duże ono jest i od jakich
dodatkowych czyników uzależnione.
Wszelkie uogólnienia, które zamazują różnice między palnymi a niepalnymi materiałami, pomijając warunki, pod jakimi
nr 9/2016
zastosowanie palnych wyrobów może
być relatywnie bezpieczne, są działaniem na szkodę odbiorców i mogą
narazić nieświadomych użytkowników
materiałów i obiektów budowlanych
na zwiększone ryzyko pożarowe.
Tym samym są działaniem na szkodę
całej branży ociepleń.
Czy można zatem o bezpieczeństwie
pożarowym ociepleń i właściwościach
ogniowych izolacji wypowiadać się inaczej? Z poszanowaniem wiedzy i odpowiedzialnie?
Poniżej, cytat z referatu1) dr Edith
Antonatus, znanej i aktywnej na arenie
międzynarodowej ekspertki ds. bezpieczeństwa pożarowego z firmy BASF
Styropian jest wyrobem palnym.
W przypadku ETICS klasyfikacja
reakcji na ogień jest kompleksowa.
Mały palnik jest dobrym narzędziem,
by rozróżnić styropian z retardantem
(klasa reakcji na ogień E) od zwykłego,
bez dodatku zmniejszającego palność.
Wszystkie pozostałe warstwy ETICS
również można oceniać za pomocą
tej metody. Aby uzyskać lepszą klasę,
cały system musi przejść badanie SBI.
W przypadku tego testu najważniejsza jest jakość wyprawy zewnętrznej
i warstwy zbrojonej. Ponadto doświadczenie wskazuje, że pełnej oceny bezpieczeństwa pożarowego ETICS można
dokonać tylko w badaniach pełnej
skali. W tym przypadku ważne są inne
czynniki:
– jakość i stabilność warstw osłaniających,
– dodatkowe detale, takie jak pasy
przeciwpożarowe,
– jedynie, gdy zewnętrzne warstwy
i pasy ppoż. nie zabezpieczą skutecznie
warstwy izolacyjnej, znaczenie ma jakość styropianu. Jednak w przypadku
zniszczenia warstwy osłaniającej nawet dobry samogasnący EPS
będzie znacząco przyczyniał się do rozprzestrzeniania ognia. Choć
oczywiście gorzej będzie w przypadku styropianu zwykłego niż samogasnącego.
Badania pełnej skali doprowdziły do opracowania dodatkowych
środków bezpieczeństwa dla ETICS ze styropianem, uwzględniających specjalnie problemy wynikające z faktu mięknienia
i cieknięcia styropianu. Są nimi zazwyczaj bariery przeciwogniowe
ponad otworami albo wokół budynku powyżej okien. Doświadczenia,
szczególnie niemieckie, gdzie ETICS są stosowane od wielu lat,
pokazują, że te środki są skuteczne dla niskich i średniowysokich
budynków.
Nic dodać, nic ująć.
n
Referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa
pożarowego fasad w 2013 r. w Paryżu
1)
55
Materiały i technologie
Marcin Gryka
WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE
POLIMOCZNIKÓW
Properties and use of polyureas ABSTRAKT S. 59
Polimoczniki, mimo że nadal uważane za tworzywa
nowoczesne, znane są od blisko 70 lat. Są wymagające
pod względem przetwórstwa, ale charakteryzują się
świetnymi właściwościami mechanicznymi.
polimocznika, jednak wystarczają w zupełności do izolacji mniej
wymagających elementów.
AROMATYCZNY CZY ALIFATYCZNY
Pierwsze wzmianki dotyczące polimoczników można znaleźć w czasopiśmie Journal of Polymer Science z 1948 r. Zestawiono w nim
temperatury topnienia różnych polimerów, w tym również omawianego tworzywa. Od czasu testów laboratoryjnych do pierwszego
komercyjnego zastosowania polimocznika mija ponad 30 lat. W latach 80. XX wieku rozwój technologii wtrysku reaktywnego umożliwił
wytwarzanie elementów dla przemysłu samochodowego. Pierwszym
elementem były osłony zderzaków. Polimocznik w formie powłoki
jest znany od 1988 r. Rozwój tej technologii był napędzany zapotrzebowaniem na bezrozpuszczalnikowe, odporne i szybkie w aplikacji warstwy ochronne. W 1989 r. zastosowano natrysk pierwszej
komercyjnej powłoki jako hydroizolację dachu.
Polimocznik to produkt reakcji izocyjanianu z poliaminami. Najczęściej proces ten prowadzony jest dwuetapowo. Pierwszy etap
polega na wytworzeniu prepolimeru, który posiada reaktywne grupy
izocyjanianowe. Dzieje się to najczęściej u producenta. Drugi etap
zachodzi w miejscu przetwórstwa i polega na reakcji prepolimeru
z mieszaniną poliamin, napełniaczy oraz środków pomocniczych.
Na RYS. przedstawiono ogólny wzór reakcji.
Różnicą miedzy polimocznikami a poliuretanami jest rodzaj grupy funkcyjnej biorącej udział w reakcji z izocyjanianami. W przypadku poliureanu jest to –OH, natomiast w przypadku polimoczników
–NH2. Różnica ta wpływa znacząco na mechanizm reakcji, który
w przypadku amin jest szybszy. Aromatyczna amina jest ok. 3 razy
bardziej reaktywna niż alifatyczna grupa –OH. Co ważniejsze, grupy
aminowe reagują z izocyjanianem dużo szybciej niż woda, dzięki
czemu powłoki polimocznikowe odporne są na wilgotność podczas
przetwarzania. Czas żelowania pierwszych systemów wynosił
ok. 2 s, a wyrób utwardzony był już po 10 s. Dziś systemy te
są wolniejsze (odpowiednio ok. 6/15 s). Dzięki temu mieszanina
cechuje się lepszą rozlewnością, co znacząco wpływa na gładkość powłoki. Polimocznik zaaplikowany na powierzchnię wody
utwardzi się bez podpieniania i da szczelną powłokę. W przypadku
poliuretanu taki natrysk nie da szczelnej i litej warstwy. Systemy
powstałe w wyniku reakcji obu omawianych grup funkcyjnych nazywa się hybrydowymi. Ich właściwości są gorsze niż w przypadku
O
OCN
RYS.
R
NCO + H2N
R’
NH2
Ogólny wzór reakcji; rys.: archiwum autora
56
R
Rozróżnia się dwie podstawowe grupy polimoczników: aromatyczne
i alifatyczne. Różnicą między tymi dwoma grupami jest obecność
pierścienia aromatycznego. Brak takiego pierścienia w łańcuchu
polimeru wpływa na podwyższenie odporności UV. Poza tym jest
on często mniej odporny na wysokie temperatury. Reaktywność
ugrupowań w związkach alifatycznych jest większa, co powoduje,
że reakcja zachodzi szybciej. Ważnym aspektem może być również
cena – decyzja o zastosowaniu powłoki alifatycznej będzie wiązała
się ze znacznie wyższymi kosztami. W TABELI 1 zamieszczono porównanie innych właściwości.
APLIKACJA
Podstawowym sprzętem wykorzystywanym przy nakładaniu polimocznika jest 2-komponentowy agregat wysokociśnieniowy. Aby
otrzymać dobrej jakości powłokę, należy przestrzegać następujących zasad: po pierwsze, agregat powinien wytwarzać ciśnienie
min. 160 barów, a wskazane jest nawet 200 barów. Po drugie,
przetwórstwo wymaga podgrzania obu komponentów do temp.
ok. 70°C. W takiej temperaturze lepkość komponentów jest niewielka, przez co mieszanie w dyszy jest skuteczniejsze. Po trzecie,
równie istotne jak parametry przetwórstwa, jest przygotowanie
powierzchni pod natrysk.
ABSTRAKT W artykule omówiono historię i zastosowanie polimoczników.
Przedstawiono wady i zalety tego tworzywa oraz podano wartości
podstawowych parametrów. Porównano polimocznik aromatyczny i alifatyczny. Podano informacje o sposobach aplikacji
i potrzebnym sprzęcie.
The article discusses the history and area of application of
polyureas. The advantages and disadvantages of that material
are given along with the values of its basic properties. Aromatic
and aliphatic polyureas are compared. There is also certain
information on the application methods and equipment needed.
O
N
N
H
H
R’
N
N
H
H
n
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
nr 9/2016
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
REKLAMA
nr 9/2016
57
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
PROMOCJA
Na stronach
www.ekspertbudowlany.pl znajdziesz:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
nowości produktowe
rynkowe przeglądy produktów
porady ekspertów z różnych dziedzin
aktualności prawne
u
artykuły merytoryczne na temat budowy, remontu
i wyposażenia domu oraz jego otoczenia
inspirujące galerie zdjęć
galerie użytkowników
najnowsze wydania „Eksperta Budowlanego”
do bezpłatnego pobrania w wygodnym formacie
cie PDF
katalog firm
forum
użytkowników
58
nr 9/2016
ELASTOMERY
NATRYSKOWE
mają zastosowanie w przemyśle
do zabezpieczania betonu i metalu
Artykuł w pełnej wersji dostępny
w wydaniu papierowym lub elektronicznym.
Zamów prenumeratę/dostęp
Połączenie wytrzymałości i elastyczności
ze zdolnością do tworzenia powłok bezszwowych
jest szczególnie użyteczne przy zastosowaniu jako
hydroizolacja. Po natrysku otrzymujemy „ciężką”
bezrozpuszczalnikową powłokę, która:
ma doskonałe parametry fizyko-mechaniczne
zabezpiecza przed przenikaniem wody
kryje spękania betonu
ma bardzo dobrą odporność na ścieranie
jest odporna chemicznie.
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
Posiadamy atest PZH oraz DWU dla systemu polimocznikowego MILPUREA S95 A+B, który znajduje zastosowanie jako zabezpieczenie betonu w:
kolektorach, kanałach i korytach do przesyłania
wody, zbiornikach do magazynowania wody
użytkowej (np. zbiorniki ppoż.)
zbiornikach na gnojowicę
obiektach oczyszczalni ścieków (zbiorniki,
rurociągi, studzienki ściekowe)
basenach kąpielowych i rehabilitacyjnych
wannach i tacach ociekowych zbiorników
z chemikaliami, na które te powłoki są odporne.
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
TWORZYW SZTUCZNYCH
ul. Królewska 26A, 05-822 Milanówek
tel. 46 857 84 01 i 02, kom. 601 27 28 99
e-mail: [email protected]
REKLAMA
www.zpts.pl
nr 9/2016
59
PIERWSZE W POLSCE TARGI BRANŻY
ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
Kielce, 18–20 października 2016
www.lokum-expo.eu
www.lokumexpo.pl
Zapraszamy na:
Konferencję „Aktywny
podmiot rynku – spółdzielnia
mieszkaniowa jako inwestor
i zarządca nieruchomości”
– 18 października
Forum „Podwyższanie standardów zarządzania
a optymalizacja kosztów utrzymania
nieruchomości” – 19 października
Zapisy i informacje: Katarzyna Zaręba, tel. 22 512 60 83,
[email protected]
www.lokum-expo.eu
Patroni
targów:
Patroni
medialni:
LOKUM-EXPO odbywa się równocześnie
z Międzynarodowymi
Targami Dźwigów EURO-LIFT
Materiały i technologie
dr inż.
Dariusz Kowalski
cz. 1
MATERIAŁY I ELEMENTY STOSOWANE
DO WYKONANIA LEKKIEJ OBUDOWY
Materiały metalowe
Materials and components used to produce light claddings. Part 1: Metal materials Na rynku dostępny jest duży wybór materiałów
do wykonywania lekkiej obudowy o różnorodnych
cechach technicznych czy estetycznych. W wielu
wypadkach istnieje również możliwość łączenia
na jednej elewacji materiałów lub elementów
o zróżnicowanym stopniu wykończenia.
nr 9/2016Kingspan RoofTile
Płyta dachowa
Tradycyjny wygląd, nowoczesna technologia
REKLAMA
Technologia lekkiej obudowy pozwala wykonać przegrody jednowarstwowe z pojedynczych elementów, a także wielowarstwowe
przegrody ścienne i dachowe spełniające wiele bardzo surowych
warunków i wymagań użytkowych oraz funkcjonalnych [1], [2].
Idea lekkiej obudowy wynika z zasady łączenia ze sobą, stosownie do zdefiniowanych potrzeb eksploatacyjnych poszczególnych
obiektów, elementów z różnych pod względem technicznym materiałów w przegrody spełniające wymagania w zakresie [1] (RYS. 1):
»» bezpieczeństwa, pod względem takich warunków, jak nośność,
sztywność, odporność i ochrona przeciwpożarowa, odporność korozyjna, trwałość,
»» funkcjonalno-użytkowym, pod względem takich aspektów, jak
szczelność, izolacyjność termiczna, izolacyjność akustyczna, estetyka, warunki higieniczne i zdrowotne.
Jednym z podstawowych wymagań funkcjonalno-użytkowych
jest warunek odpowiedniego doboru materiałów lub elementów
z uwagi na zewnętrzne i wewnętrzne oddziaływania środowiskowe,
wymagania eksploatacyjne oraz prawne (RYS. 1). Obudowy obiektów
mogą być jednowarstwowe lub wielowarstwowe, przezierne czy też
nie, stosownie do wymagań, jakie muszą spełnić w określonych
warunkach użytkowania i eksploatacji (RYS. 2–5).
Z analizy warunków prezentowanych na RYS. 2–6 wynika, że elementy wykonane z materiałów metalowych mają duże zastosowanie. Dostępne na rynku budowlanym materiały metalowe, takie jak
stal, aluminium, miedź, cynk wykorzystywane są w budownictwie
już od bardzo dawna. Przykładem tego są zabytkowe budynki kryte
blachami miedzianymi. Od czasu, kiedy skutecznie rozwiązano
problem zabezpieczenia antykorozyjnego płaskich elementów
ze stali czarnej poprzez jej fabryczne cynkowanie (metoda Sendzimira), blachy stalowe stały się częstym elementem osłonowym,
stosowanym m.in. w obiektach przemysłowych. Od kiedy blacha
profilowana zaczęła mieć trwałe i różnorodne kolory, „awansowała”
do roli elementów dekoracyjnych, stosowanych również na obiektach użyteczności publicznej i budownictwa mieszkaniowego.
Współczesne obiekty budowlane wznosi się z wykorzystaniem
elementów stosując rozmaite wyroby metalowe, a wiele starych
obiektów poddaje się modernizacji z wykorzystaniem tychże materiałów [2–6].
ABSTRAKT S. 68
Czynniki
zewnętrzne
Czynniki
wewnętrzne
Oddziaływania:
temperatura
promieniowanie UV
woda
zanieczyszczenie środowiska
czynniki korozyjne
Oddziaływania:
temperatura
wilgotność
ciśnienie
Obciążenie:
wiatrem
śniegiem
temperaturą
uderzeniem
drganiami
użytkowe
Obciążenie:
temperaturą
użytkowe
uderzeniem
Wymagania dla przegrody
estetyka
trwałość
szczelność
izolacyjność termiczna
izolacyjność akustyczna
przenoszenie ciężaru własnego
przepuszczalność pary wodnej
przepuszczalność powietrza
przenikanie światła
ekwipotencjalność
wodoszczelność
odporność ogniowa
reakcja na ogień
rozprzestrzenianie ognia
odporność korozyjna
zdrowie i higiena
RYS. 1. Warunki eksploatacji i wymagania wpływające na dobór materiałów
stosowanych w lekkiej przegrodzie budowlanej; rys.: archiwum autora
ABSTRAKT W artykule przedstawiono stosowane w lekkich obudowach
materiały metalowe i kształtowane z nich wyroby. Omówiono
charakterystyczne parametry i różnice technologiczne występujące w produkcji wyrobów. Przedstawiono ocenę odporności
korozyjnej materiałów.
Metal materials and products used in lightweight claddings are
presented in the paper. The author discusses the characteristic
parameters and technological differences in manufacturing. The
article presents an assessment of corrosion resistance properties
of materials.
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
61
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
62
REKLAMA
www.izolacje.com.pl
Płyta dachowa Kingspan RoofTile
Tradycyjny wygląd, nowoczesna technologia
nr 9/2016
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
nr 9/2016Kingspan RoofTile
Płyta dachowa
Tradycyjny wygląd, nowoczesna technologia
REKLAMA
www.izolacje.com.pl
63
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
64
REKLAMA
www.izolacje.com.pl
Płyta dachowa Kingspan RoofTile
Tradycyjny wygląd, nowoczesna technologia
nr 9/2016
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
REKLAMA
O POTRZEB
UJ
OC
K
T
Z
ES
WSZ
YS
PRODUCENT PŁYT WARSTWOWYCH I PROFILI ZIMNOGIĘTYCH
IzoRoof
IzoGold
IzoCold
Płyta ścienna
Widoczne łączniki
Rdzeń PUR/PIR/PIR+,
EPS, MWF
Płyta dachowa
Widoczne łączniki
Rdzeń PUR/PIR/PIR+,
MWF
Płyta ścienna
Ukryte łączniki
Rdzeń PUR/PIR/PIR+
Płyta chłodnicza
Widoczne łączniki
Rdzeń PUR/PIR/PIR+
ww
na
l.p
IzoWall
w
l
CIE
K
E
T
I
H
C
R
A znajdziesz
.izopan
e
Izopanel Sp. z o.o., ul. Budowlanych 36, 80-298 Gdańsk, tel.: 58 340 17 17, faks: 58 340 17 18, [email protected], www.izopanel.pl
65
nr 9/2016
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
66
REKLAMA
www.izolacje.com.pl
Płyta dachowa Kingspan RoofTile
Tradycyjny wygląd, nowoczesna technologia
nr 9/2016
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
nr 9/2016Kingspan RoofTile
Płyta dachowa
Tradycyjny wygląd, nowoczesna technologia
REKLAMA
www.izolacje.com.pl
67
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
68
REKLAMA
www.izolacje.com.pl
Płyta dachowa Kingspan RoofTile
Tradycyjny wygląd, nowoczesna technologia
nr 9/2016
Materiały i technologie
PREZENTACJA
PŁYTY WARSTWOWE PAROC AST
– TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU
PRODUKTU
Płyty warstwowe Paroc AST
z rdzeniem z wełny skalnej
to materiał lekkiej obudowy
stosowany coraz powszechniej
ze względu na swoje zalety
oraz cechy eksploatacyjne.
Podstawowe cechy wyróżniające produkty na tle innych płyt to:
»» wysoka odporność ogniowa konstrukcji
budowanych z płyt do EI240,
»» niepalność A2, s1, d0 – zyskująca większą akceptację firm ubezpieczeniowych,
»» dobra izolacyjność akustyczna
– do Rw = 32 dB, a w układach wielowarstwowych – do Rw = 65 dB.
Dotychczas w środowiskach opiniotwórczych i branżowych panowało przekonanie, że dobra płyta warstwowa z rdzeniem
z wełny skalnej to taka, której gęstość
rdzenia wynosi minimum 100–120 kg/m3.
Przy tak dużej gęstości rdzenia współczynnik przewodzenia ciepła λ wynosi nie mniej
niż 0,045 W/(m·K), co ma negatywny wpływ
na współczynnik przewodzenia ciepła Uc.
Do niedawna stanowiło to jedną z niewielu
wad płyt warstwowych z rdzeniem z wełny w porównaniu z płytami warstwowymi
z rdzeniem z pianki poliuretanowej PU tej
samej grubości.
Najnowsze wyniki badań laboratoryjnych
firmy Paroc Panel System przeczą jednak tej
opinii, czego przykładem jest wprowadzona
na rynek płyta warstwowa Paroc AST L.
Dzięki badaniom prowadzonym nad włóknem skalnym oraz stosowanej przez Paroc
technologii produkcji AST, opisanej szczegółowo w numerze 5/2012 miesięcznika
KONTAKT
A – lepsza klasa
energetyczna
„IZOLACJE”, możliwe stało się zastosowanie
rdzenia z wełny skalnej o gęstości 65 kg/m3
i współczynniku λ = 0,038 W/(m·K).
Podstawowe korzyściami wynikające
z tego faktu to:
» Uc = +20% – lepszy współczynnik
przenikania ciepła (TABELA),
» Q = –33% – mniejszy ciężar płyty,
a więc mniejsze obciążenie konstrukcji
głównej,
» € – cena niższa o 28%.
Płyty Paroc AST L zachowują odporność ogniową EI 120–EI 180.
Jak widać, obniżenie gęstości wpływa znacząco na poprawę cech eksploatacyjnych płyt
warstwowych z rdzeniem z wełny skalnej dla standardowych obciążeń i warunków pracy
panujących w Polsce.
Paroc Panel System jest postrzegany jako wzorzec w technologii płyt warstwowych.
W panelach Paroc w pełni spojone okładziny wraz z lamelowymi włóknami wełny skalnej
stanowią gwarancję jednakowej wytrzymałości w każdym przekroju.
n
Grubość panelu [mm]
PAROC PANEL SYSTEM Oy Ab
tel.: 691 701 921, faks: 63 277 12 03
[email protected]
www.paroc.com
nr 9/2016
Uc [W/m2·K]
80
100
120
150
175
200
240
300
Paroc AST L l = 0,038 W/(m·K)
0,45 0,37 0,30 0,24
Zwykły panel l = 0,045 W/(m·K)
0,53 0,43 0,36 0,29 0,25 0,22 0,18 0,14
TABELA.
0,21 0,18 0,15 0,12
Wartości współczynnika Uc dla różnych grubości płyt warstwowych
69
Materiały i technologie
dr inż.
Andrzej Konarzewski
OBJAŚNIENIA DO PROCEDURY
DEKLAROWANIA WARTOŚCI
WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA
PŁYT WARSTWOWYCH
Notes on the procedure for declaring heat transfer coefficient values in sandwich panels W nawiązaniu do debaty, którą prowadzą producenci
płyt warstwowych na temat poprawnego sposobu
określania właściwości cieplnych, wybrano do analizy
dane katalogowe jednego producenta płyt warstwowych.
Poddano analizie dane tabelaryczne wartości współczynnika przenikania ciepła U jednego typu wyrobów z danymi pochodzącymi z własnych obliczeń. W pierwszej kolejności zwrócono uwagę na precyzję
danych w materiałach katalogowych producenta, a przede wszystkim w przykładowej tabeli właściwości cieplnych, w której zawarta
została informacja o płytach warstwowych z rdzeniem ze sztywnej
pianki poliuretanowej PUR/PIR o wartości współczynnika przewodzenia ciepła na poziomie 0,0224 W/(m·K). Według producenta
jest to wielkość deklarowana. W takim przypadku współczynnik
jest prawdopodobnie wartością średnią. Jeśli bowiem określono go
zgodnie z rozdz. 4.2.1 normy PN-EN 13165+A1:2015-03 [1], to:
»» wartości zmierzone powinny być podawane z dokładnością
do trzech cyfr znaczących;
»» wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ90/90 oraz wartość
λD powinny być zaokrąglone w górę z dokładnością do dwóch cyfr
znaczących i podawane w poziomach co 0,001 W/(m·K);
»» wartość oporu cieplnego powinna być zaokrąglana w dół z dokładnością do 0,05 (m2 ·K)/W i podawana w poziomach co 0,05 (m2·K)/W.
Zgodnie z przywołanymi zapisami producent powinien przyjąć do obliczeń wartości współczynnika przenikania ciepła U wartość deklarowaną współczynnika przewodzenia ciepła o poziomie λD = 0,023 W/(m·K).
Jak wynika z analizy, nastąpiło zaniżenie wartości deklarowanej
współczynnika λ, ponieważ przyjęto wartość 0,0224 w miejsce
wartości 0,023, co spowodowało znaczące niedoszacowanie
wartości współczynnika przenikania ciepła U. Przypomina się,
że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011 [2] dotyczącym wprowadzania wyrobów budowlanych
na rynek norma dla płyt warstwowych PN-EN 14509:2013-12 [3]
powinna być bezwzględnie wykorzystywana do sporządzania deklaracji właściwości użytkowych, ponieważ w rozdz. 5.2.2 „Współczynnik przenikania ciepła” podano taką wskazówkę dla producentów:
„Wartość współczynnika przenikania ciepła płyt warstwowych (U)
winna uwzględniać współczynnik przewodzenia ciepła materiału
rdzenia (λD) i złączy oraz okładzin profilowanych zgodnie z Rozdziałem A.10. Metoda obliczeniowa. W przypadku wystawiania
przez producenta deklaracji właściwości użytkowych na zgodność
z normą zharmonizowaną PN-EN 14509:2013-12 [3] obie wartości
λD i Ud,S powinny być deklarowane”.
70
ABSTRAKT S. 73
Dalej w rozdz. A.10 „Metoda obliczeniowa określania współczynnika przenikania ciepła płyty warstwowej” podano szczegółowe
zalecenia, aby wyliczenia rozpocząć od określenia deklarowanego
współczynnika przewodzenia ciepła materiału rdzenia λD. W kolejnym kroku należy wyznaczyć projektowy współczynnik przewodzenia ciepła oznaczony symbolem λC, zgodnie z normą PN-EN ISO
10456:2009 [4], a w następnym kroku obliczyć wartość współczynnika przenikania ciepła płyty warstwowej przegrody.
Zwraca się uwagę na zapis, że Ud,S to współczynnik przenikania
ciepła płyty warstwowej zamocowanej w przegrodzie budowlanej,
który powinien uwzględniać profile płyty i wpływ termiczny złączy
wzdłużnych oraz powinien być określany z wyników obliczeń według
wytycznych normy PN-EN 14509:2013-12 [3] albo z wyników obliczeń z zastosowaniem programu komputerowego metodą elementów
skończonych, zgodnie z normą PN-EN ISO 10211:2008 [5]. W tym
miejscu należy przywołać wskazówkę z wytycznych EPAQ [6], które
podają, że dla wyrobów izolacyjnych stosowanych w płytach warstwowych λD = λC.
Stwierdza się na podstawie przeglądu innych katalogów, że producenci często nie wspominają, że obliczyli współczynnik Ud,S, lecz
piszą, że został obliczony współczynnik UC, co nie jest prawdą.
ABSTRAKT W artykule poddano analizie dane tabelaryczne wartości współczynnika przenikania ciepła U jednego typu wyrobu płyt warstwowych, podane przez producenta z danymi pochodzącymi
z własnych obliczeń. Zawarto wskazówki dotyczące jednoznacznego identyfikowania płyt warstwowych oraz postępowania związanego z oceną niezgodności właściwości cieplnych.
The article analyzes tabulated data with values of heat transfer
coefficient U for one type of sandwich panel production, as supplied by the manufacturer, with the data from the author’s own
calculations. There is certain guidance concerning unique identification of sandwich panels and procedures relating to assessment
of non-compliance of thermal properties.
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
nr 9/2016
Dachowe i ścienne
PŁYTY WARSTWOWE
Zajmujemy się produkcją płyt warstwowych na zamówienie,
w tym płyt z rdzeniem z wełny mineralnej i ze styropianu.
W naszej ofercie znajdą Państwo panele na ścianki działowe,
płyty dachowe, ścienne, panele dźwiękochłonne oraz płyty
o wysokich parametrach ognioodporności.
Zachęcamy do zapoznania się
z naszą pełną ofertą.
MP ALAMENTTI Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 18, 42-282 Kruszyna
tel./faks: 34 362 18 32, 34 323 13 08
[email protected]
www.alamentti.com.pl
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
72
nr 9/2016
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
REKLAMA
PRODUCENT
PŁYT WARSTWOWYCH
▪ ZRDZENIEMPURIPIR
▪ ZRDZENIEMSTYROPIANOWYM
▪ ZRDZENIEMZWEŁNYMINERALNEJ
PaNELTECH sp. z o.o.
41-508 Chorzów
nr 9/2016
ul. Michałkowicka 24
T: +48 32 245 91 41
F: +48 32 245 91 39
[email protected]
73
WWW.PANELTECH.PL
Materiały i technologie
PREZENTACJA
IZOLACJE AKUSTYCZNE RUR KANALIZACJI
DESZCZOWEJ I SANITARNEJ
ArmaComfort® AB
i ArmaComfort® AB Alu
skutecznie ograniczają hałas
w instalacjach rurowych
FOT.
ArmaComfort® AB i ArmaComfort®
AB Alu od Armacell charakteryzują
się bardzo dobrymi parametrami
technicznymi i umożliwiają
realizację całkiem nowych rozwiązań
w obszarze izolacji akustycznej.
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW
ARMACOMFORT®
ArmaComfort®
AB zawiera barierę dźwiękową
z EPDM-EVA, wykonaną z wykorzystaniem
wysoce elastycznego tworzywa Armaflex
o zamkniętej strukturze komórek, natomiast
ArmaComfort® AB Alu – barierę dźwiękową
z EPDM-EVA z zastosowaniem pianki poliuretanowej i folii aluminiowej. Nowe materiały charakteryzują się bardzo korzystnymi
właściwościami pod względem tłumienia
hałasu i izolacyjności akustycznej w zakresie
częstotliwości właściwym dla akustyki budynków, niezależnie od tego, czy zakładane
są na rury żeliwne, czy z tworzyw sztucznych.
W porównaniu z produktami tradycyjnymi
osiągają wyższe współczynniki izolacyjności
przy mniejszej grubości. Badania przeprowadzone przez francuską organizację certyfikacyjną Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) wykazały, że dzięki zastosowaniu
­ArmaComfort® AB można ograniczyć poziom ciśnienia akustycznego w powietrzu na poziomie
16 dB(A) przy prędkości przepływu wody 2 l/s. W przypadku prostej rury z PVC, w której wibracje wywołane przez przepływ wody są silniejsze ze względu na mniejszy ciężar rury, udało
się osiągnąć ograniczenie hałasu na poziomie 12 dB(A). Warto przy tym pamiętać, że ucho
ludzkie postrzega ograniczenie o 10 dB(A) jako zmniejszenie poziomu hałasu o połowę.
ArmaComfort® AB i ArmaComfort® AB Alu charakteryzują się także bardzo korzystnymi
właściwościami ogniowymi – klasa B-s1, d0 uzyskana przez ArmaComfort® AB Alu to najwyższa klasa reakcji na ogień w europejskich badaniach SBI.
Kolejną korzystną właściwością produktów jest atrakcyjna wizualnie osłona aluminiowa
w kolorze srebrnym, która pasuje do metalowej zabudowy instalacji w miejscach, gdzie rury
są odsłonięte. Nowe materiały, z których wykonana została izolacja akustyczna, są elastyczne,
a jednocześnie charakteryzują się mocniejszą powierzchnią niż tradycyjne produkty Armaflex.
60
Powierzchnia badanej przegrody
S = 1,5 m2
Wielkość komory odbiorczej
V = 70,5m3
Wielkość komory nadawczej
50
86m3
Częstotliwość
[Hz]
KONTAKT
Armacell Poland
ul. Targowa 2, 55-300 Środa Śląska
[email protected]
www.armacell.pl
74
R
[dB]
U
[dB]
100
22,4
1,6
125
15,5
1,8
160
16,0
1,4
200
17,5
1,3
250
18,9
0,9
315
19,3
0,8
400
21,7
0,8
500
22,7
0,7
630
25,0
0,7
800
27,2
0,6
1000
29,0
0,6
1250
31,4
0,6
1600
33,3
0,6
2000
35,2
0,6
2500
37,1
0,6
0,6
3150
39,6
4000
40,7
0,6
5000
40,1
0,6
Rw (C;Ctr) = 28 (–1; –4) dB
Wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej [dB]
Hałas należy do najczęściej występujących
niedogodności w miejscach zamieszkania
i pracy. Dźwięki pochodzące z kanalizacji
sanitarnej oraz rur kanalizacji deszczowej
w budynkach postrzegane są jako szczególnie irytujące. Dodatkowo, hałas spadającej
wody przenoszony jest z niezabezpieczonych
rur na elementy ścian i stropów, a stamtąd
do przylegających do nich pomieszczeń.
Aby temu przeciwdziałać, firma Armacell
wprowadziła skuteczną izolację akustyczną
w postaci produktów ­ArmaComfort® AB
i ArmaComfort® AB Alu (FOT.). Są to rozwiązania przeznaczone w szczególności do izolacji rur kanalizacyjnych (kanalizacji deszczowej i sanitarnej).
40
30
20
10
0
100
200
400
800
1600
Częstotliwość [Hz]
3150
Wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej dla ArmaComfort® AB Alu wg EN ISO 10140-1-2012,
EN ISO 10140-2-2010 oraz EN 717-1:2003
RYS.
nr 9/2016
ZALETY ARMACOMFORT®
ArmaComfort® AB Alu to:
ArmaComfort® AB to:
»» izolacyjność akustyczna Rw (Cr; Ctr) = 28 dB (–1;–4)
»» izolacyjność akustyczna Rw (Cr; Ctr) = 26 dB (–1;–3)
»» optymalne parametry pożarowe i niewielka ilość dymu
»» zmniejszona ilość dymu wytwarzanego w razie pożaru:
»» estetyczne rozwiązanie z aluminiowym wykończe-
»» niezwykła trwałość uzyskiwana poprzez zapobieganie kon-
przy niewielkiej grubości (12 mm),
wytwarzana w razie pożaru: B-s1,d0,
niem,
»» cienki, elastyczny materiał zapewniający dużą łatwość
montażu.
przy niewielkiej grubości (11 mm),
D-s2,d0,
densacji i ograniczenie ryzyka korozji,
»» cienki, elastyczny materiał zapewniający dużą łatwość
montażu.
»» założyć ArmaComfort® możliwie jak najbliżej,
»» uszczelnić krańce, przyklejając je do rury klejem Armaflex,
»» ustalić obwód rury izolowanej i zmierzyć szerokość powierzchni
bez izolacji, z pozostawieniem 2 cm na zakładkę po obu stronach,
pomiary na arkusz materiału ArmaComfort® i wyciąć
osłonę,
»» wykonać niewielki otwór na pręt gwintowany i wsunąć arkusz
w otwór,
»» rozmieścić osłonę ArmaComfort® wokół obejmy,
»» przy użyciu kleju Armaflex wykonać zabezpieczenie paroszczelne
wszystkich połączeń, szczególnie wokół pręta gwintowanego (jeżeli
obejmy są większe niż grubość izolacji, konieczne jest zastosowanie
podwójnej warstwy materiału izolacyjnego).
W przypadku jednoczęściowego trójnika z arkuszem ArmaComfort® należy:
»» zmierzyć obwód rury głównej bez izolacji oraz rury odgałęzionej
za pomocą paska materiału ArmaComfort® o grubości przewidzianej
do zastosowania,
»» ustalić długość rury głównej oraz długość rury odgałęzionej,
»» nanieść najpierw wysokość i obwód rury głównej na fragment
arkusza ArmaComfort® i wykreślić format dla rury odgałęzionej
(uwaga: wykrawane formaty powinny być zawsze o 5 mm mniejsze
od parametrów pomiarowych. Zaleca się wykreślenie formatów
w pierwszej ćwiartce arkusza Armaflex),
»» wyciąć izolację i założyć na rurę główną,
»» nałożyć cienką warstwę kleju Armaflex na wszystkie połączenia
izolacji, pozostawić do wyschnięcia, dopasować, docisnąć,
»» nanieść obwód i długość rury odgałęzionej na kawałek arkusza
Armaflex, podzielić obwód na 4 równe części,
»» zaznaczyć 5 łuków wokół punktów przecięcia linii i połączyć łuki
linią ciągłą, wyciąć kształt z arkusza,
»» nałożyć klej na wszystkie połączenia, pozostawić do wyschnięcia,
następnie założyć szczelnie na trójnik.
»» nanieść
ZASADY MONTAŻU
Montaż produktów ArmaComfort® odbywa się podobnie do izolacji
elastomerowych i nie wymaga żadnych specjalnych narzędzi. Do klejenia wykorzystuje się wypróbowane i przebadane kleje Armaflex.
Dodatkowo szwy wzdłużne zabezpieczane są odpowiednimi taśmami
samoprzylepnymi.
Podczas izolowania dużych rur arkuszami ArmaComfort® pierwszą czynnością jest ustalenie obwodu rury. Do mierzenia warto
zastosować pasek ArmaComfort® o grubości przewidzianej do zastosowania. Po przycięciu arkusza ArmaComfort® do żądanego rozmiaru nakłada się cienką warstwę kleju Armaflex na powierzchnię
cięcia i pozostawia do wyschnięcia. Materiał dociska się na krańcach,
a następnie pośrodku. Należy dopilnować, aby klej nałożony został
na całość krawędzi w odpowiedniej ilości. Dodatkowo zabezpiecza
się także połączenia wzdłużne arkuszy ArmaComfort® przy użyciu
taśmy ArmaComfort® AB. Powierzchnie muszą być czyste, suche
i oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń. W razie potrzeby można
zastosować preparat czyszczący Armaflex Cleaner.
Możliwy jest również inny sposób postępowania: po ustaleniu
obwodu rury dodaje się przynajmniej 3 cm na zakład, przycina
arkusz ArmaComfort® do żądanego rozmiaru, układa go pod kątem
prostym w stosunku do rury, a następnie rozkłada wokół rury. Arkusz
mocuje się w odstępach 10–15 cm. Należy przy tym uważać, by nie
zaciskać go zbyt mocno, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia
izolacji lub znacznego zmniejszenia jej grubości.
Izolację standardowych wsporników można wykonać według
następującej procedury:
nr 9/2016
PODSUMOWANIE
Hałas staje się jednym z najpoważniejszych problemów środowiskowych naszych czasów. Choć izolacja akustyczna zewnętrznych
elementów konstrukcyjnych bywa efektywna, to irytujące dźwięki
pochodzące z wewnątrz budynku również znacznie pogarszają jakość
życia. Skutki niedostatecznej izolacji akustycznej zauważa się zwykle dopiero na etapie, gdy w budynku znajdują się już ludzie, kiedy
to eliminacja tego typu problemów może okazać się bardzo kosztowna. Dlatego też niezwykle istotne jest konsekwentne planowanie
i należyta realizacja rozwiązań z zakresu ochrony przed hałasem,
zarówno przy wykonywaniu nowych budynków, jak i przy modernizacji dotychczasowych.
n
75
Materiały i technologie
mgr inż.
Arkadiusz Maciejewski
ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI
I ELEMENTÓW STALOWYCH
PRZED KOROZJĄ
Corrosion protection of steel structures and parts ABSTRAKT S. 79
Dobór właściwego gatunku stali, klasa jej
zabezpieczenia, wysoka jakość wykonania
oraz projektowanie zabezpieczeń przed korozją
są na ogół lekceważone przez projektantów, inwestorów
i wykonawców. W konsekwencji dochodzi do wielu
wad, błędów i usterek, powodujących przyspieszone
zniszczenia korozyjne, konieczność drogich renowacji
zabezpieczeń konstrukcji, różne awarie, a nawet
rozbiórki.
Stal jest stopem żelaza i węgla oraz wielu różnych pierwiastków stopowych, które decydują o właściwościach tego materiału. W środowisku
naturalnym, w kontakcie z tlenem i wodą ulega dość szybkiej korozji.
Jest to reakcja elektrochemiczna lub chemiczna stali ze środowiskiem.
Szybkość korozji stali i jej odporność korozyjna zależą od pierwiastków
stopowych, agresywności środowiska, w którym dana konstrukcja
pracuje, a także od zabezpieczeń przed korozją. Dwa z tych czynników, a mianowicie rodzaj, liczba i jakość dodatków do stali oraz standard zabezpieczeń przed korozją, zależą od człowieka.
Wybór zabezpieczeń stali zależy od oceny agresywności środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, w którym dana konstrukcja
ma pracować, a także od żądanej trwałości i czasu jej żywota
od momentu zmontowania aż do rozbiórki. O klasie i jakości samej
stali decyduje producent – huta stali.
RODZAJE I ZNACZENIE KOROZJI
W praktyce budowlanej występuje kilka różnych rodzajów korozji.
Jeśli nie zastosowano przed nimi właściwej ochrony, prowadzą one
do dużych strat finansowych, a nawet powodują zagrożenie mienia
i życia człowieka.
Korozja atmosferyczna równomiernie występuje na całej powierzchni elementu stalowego i jest najmniej niebezpieczna, choć
również w jej wyniku następuje zmniejszenie przekroju profili stalowych. Korozja atmosferyczna jest typu elektrochemicznego. Występuje przy wilgotności względnej powietrza ponad 60%. Możliwa
jest wówczas kondensacja pary wodnej na powierzchni konstrukcji.
Szybkość tej korozji wzrasta przy wyższej temperaturze oraz obecności zanieczyszczeń powietrza w postaci tlenków azotu siarki i węgla
oraz sadzy i pyłów. Tworzą się ogniwa galwaniczne, w których żelazo
jest anodą, a węgiel katodą: żelazo ulega utlenieniu i wchodzi w skład
roztworu. Zachodzi również reakcja katodowa, przyspieszona obecnością tlenu w roztworze. Na powierzchni stali powstaje warstwa
wodorotlenku żelaza. Podczas następnych reakcji chemicznych powstaje rdza, której podstawowym składnikiem jest luźny tlenek żelaza.
76
Korozja miejscowa występuje w postaci plam i punktowych
wżerów, które mogą być dość głębokie i niebezpieczne dla stalowych elementów konstrukcji. Pojawia się szczególnie w środowisku
chlorków. Jony Cl przenikają przez warstwę pasywną. Następuje
zakwaszenie środowiska wżeru i przyspieszenie jego rozwoju. Jony
żelaza przechodzą z wżeru do roztworu.
Korozja galwaniczna powstaje w wyniku styku dwóch metali o różnych potencjałach i utworzeniu się ogniw galwanicznych. Intensywność tej korozji wzrasta ze zwiększaniem się różnicy potencjałów metali.
Korozja szczelinowa występuje na nieuszczelnionych stykach
elementów stalowych, gdzie dostają się woda, pyły i kurz. Tworzą
się ogniwa galwaniczne, prowadzące do powstania tlenków żelaza,
które zwiększają swoją objętość i doprowadzają do zniszczenia danego węzła konstrukcji. Jest to niebezpieczny rodzaj korozji, którego
zdecydowanie należy unikać.
Korozja może zostać zainicjowana także przy łączeniu spawaniem elementów stalowych – podczas tego procesu w wysokiej
temperaturze tworzą się węgliki, które inicjują procesy korozji
wzdłuż spoin.
Bardzo groźna jest korozja różnego rodzaju śrub łączących elementy konstrukcji lub mocujących te konstrukcje do fundamentu.
W handlu występują śruby zabezpieczone cynkowaniem ogniowym, lecz o bardzo cienkiej powłoce 5–20 μm cynku. Powłoka
taka jest nieskuteczna, szczególnie po montażu powodującym jej
zniszczenia.
ABSTRAKT W artykule omówiono zagrożenia wynikające z korozji konstrukcji
i elementów stalowych. Wymieniono rodzaje korozji oraz metody
ochrony. Przedstawiono warunki dobrze wykonanego zabezpieczenia przed korozją oraz opisano rodzaje farb stosowanych do takiej
ochrony.
The article discusses the hazards caused by corrosion of steel
structures and parts. Types of corrosion and protection methods
are enumerated as well. The conditions for proper corrosion
protection are presented, and the types of paint used for such
protection are defined.
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
nr 9/2016
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
nr 9/2016
77
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
78
nr 9/2016
Artykuł w pełnej wersji dostępny
w wydaniu papierowym lub elektronicznym.
Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
REKLAMA
www.izolacje.com.pl
nr 9/2016
79
Dachy
dr inż.
Aleksander Byrdy
SKUTKI BRAKU WENTYLACJI W DACHU
NAD BASENEM
Consequences of missing ventilation in a swimming pool roof ABSTRAKT Wlot powietrza
S. 86
Dachy płaskie są najczęstszym rozwiązaniem
przekrycia hal basenowych w Polsce. Jest to związane
z dużą rozpiętością dachów w obiektach pływackich
oraz z niższymi kosztami realizacji dachów płaskich
w porównaniu z dachami stromymi. W takich
konstrukcjach dochodzi jednak często do błędów
projektowo-wykonawczych.
RYS. 2.
2
3
4
5
6
7
Wylot powietrza
+11,87
RYS. 3.
Schemat wykonanego wylotu ze szczeliny wentylowanej; rys.: archiwum autora
w ścianie attykowej (RYS. 2). W celu wyprowadzenia powietrza
ze szczeliny wentylowanej zaprojektowano szereg stalowych kominów wywiewnych (RYS. 3).
ABSTRAKT W artykule omówiono przykład niepoprawnie zaprojektowanego
i wykonanego dachu płaskiego nad basenem krytym. Podano
przyczyny złego funkcjonowania stropodachu oraz zasady poprawnego konstruowania systemu wentylacyjnego. Wskazano
czynniki mogące powodować szybką degradację warstw dachu
w tego typu obiektach.
The article discusses an example of an inadequately designed
and built flat roof over an indoor swimming pool. The reasons for
the inadequate service of the flat roof are presented, along with
the principles of proper construction of a venting system. Certain
factors are pointed out that can lead to rapid degradation of roof
layers in such buildings.
8
1,5
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
Fragment przekroju przez stropodach przedstawiający uwarstwienie dachu
nad basenem; rys.: archiwum autora
1 – membrana EPDM, 2 – płyta OSB o gr. 2,2 cm, 3 – kontrłaty 6×8 cm,
4 – membrana paroprzepuszczalna, 5 – wełna mineralna/belki drewniane
20×10 cm, 6 – aluminiowana folia paroizolacyjna, 7 – deskowanie
ażurowe 2,5 cm, 8 – sufit akustyczny
RYS. 1.
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
REKLAMA
80
Schemat wykonanego wlotu do szczeliny przez attykę; rys.: archiwum autora
+12,05
Przykładowy stropodach stanowi fragment przekrycia kompleksu
sportowo-rekreacyjnego oddanego do użytku w 2009 r. Główną
konstrukcję nośną hali basenowej stanowią słupy i ściany żelbetowe.
Konstrukcję dachu tworzą dźwigary wykonane z drewna klejonego
klasy GL28. Dźwigary o zmiennej wysokości od 129 cm do 156 cm
oparte są na słupach i ścianach żelbetowych. Stropodach nad halą
basenową został zrealizowany jako stropodach ze szczeliną wentylowaną. Na dźwigarach dachowych, w celu montażu warstw stropodachu, zamontowano prefabrykowane skrzynie drewniane, tzw. isobox,
z żebrami z drewna litego o przekroju 200×100 mm o rozpiętości
6 m. Isobox od dołu został fabrycznie zabezpieczony aluminizowaną
folią paroizolacyjną, na której ułożono warstwę termoizolacji z wełny
mineralnej o gr. 20 cm. Warstwę izolacji termicznej zabezpieczono
fabrycznie montowaną od góry membraną paroprzepuszczalną.
Isoboksy zostały ułożone na górnej powierzchni dźwigarów nośnych
dachu i tworzyły podparcie poszycia dachu. Nad warstwą isoboksów
zaprojektowano szczelinę powietrzną ukształtowaną przez kontrłaty
o przekroju 80×60 mm. Na wierzchnią warstwę dachu zastosowano płyty OSB o gr. 22 mm, które zaprojektowano jako podłoże pod
pokrycie dachowe z membrany EPDM. Dolną warstwę wykończeniową stropodachu zrealizowano jako izolację akustyczną z paneli
z wełny drzewnej o gr. 25 mm, mocowanych fabrycznie do paneli
isobox przez warstwę deskowania ażurowego (RYS. 1).
Dla zapewnienia wymiany powietrza w szczelinie wentylowanej
stropodachu zaprojektowano szczelinę wlotową zlokalizowaną
1
+12,05
PARTNER
POLSKICH DEKARZY
nr 9/2016
Rewolucyjne rozwiązania
dla dachów płaskich
PL5(800)
NOWOŚĆ
Twarde dowody na obciążenia
punktowe dachów płaskich!
Nowe rozwiązania ROCKWOOL to ogromne możliwości
projektowania i budowania dachów płaskich o obciążeniach
punktowych sięgających PL5 (800), klasie reakcji na ogień A1
i doskonałej izolacyjności cieplnej.
Wybierz dobrze. Wybierz ROCKWOOL.
www.rockwool.pl
Dachy
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
82
REKLAMA
www.izolacje.com.pl
PARTNER
POLSKICH DEKARZY
nr 9/2016
Dachy
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
84
REKLAMA
www.izolacje.com.pl
PARTNER
POLSKICH DEKARZY
nr 9/2016
Dachy
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
86
REKLAMA
www.izolacje.com.pl
PARTNER
POLSKICH DEKARZY
nr 9/2016
Konferencje...
KONFERENCJE, SEMINARIA, SYMPOZJA
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
VIII Międzynarodowa Konferencja o Mostach Łukowych
ARCH 2016 „Mosty Łukowe w Kulturze”
Termin: 05–07.10.2016
Miejsce: Wrocław
Organizator:
Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. 71 320 45 40, 71 320 45 62, faks: 71 320 35 45
e-mail: [email protected], www.arch16.pwr.edu.pl
IX Konferencja DNI BETONU 2016
Termin: 10–12.10.2016
Miejsce: Wisła
Organizator:
Stowarzyszenie Producentów Cementu
ul. Lubelska 29, 30-003 Kraków
tel.: 12 423 33 55, faks: 12 423 33 45
e-mail: [email protected], www.dnibetonu.pl
Międzynarodowa Konferencja Naukowa NBTAD 2016
– New Building Technologies and Architectural Design
Termin: 13–14.10.2016
Miejsce: Kraków
Organizator:
Instytut Projektowania Budowlanego A-4, Wydział Architektury
Politechniki Krakowskiej
ul. Podchorążych 1, 30-084 Kraków
tel. 12 628 24 59
e-mail: [email protected], www.konferencja-a4.pk.edu.pl
11. Dni Oszczędzania Energii
Termin: 26–27.10.2016
Miejsce: Wrocław
Organizator:
V Forum Budowlane „Aktualne problemy naukowo­
‑techniczne budownictwa”
Termin: 16–17.11.2016
Miejsce: Płock
Organizator:
Instytut Budownictwa WBMiP, dr inż. Artur Koper
tel. 24 262 42 26
e-mail: [email protected], www.fb2016.pw.plock.pl
III Konferencja Budownictwo – Infrastruktura
– Górnictwo. Zrównoważony rozwój terenów górniczych
i pogórniczych
Termin: 21–22.11.2016
Miejsce: Kraków
Organizator:
Instytut Mechaniki Budowli, Wydział Inżynierii Lądowej,
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, Kraków 31-155
tel. 535 398 708
e-mail: [email protected]
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych”
Termin: 24–26.11.2016
Miejsce: Wrocław
Organizator:
Politechnika Poznańska, Instytut Konstrukcji Budowlanych
ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 24 54
email: [email protected], www.tisnob.put.poznan.pl
GRUDZIEŃ
Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c.,
Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski
ul. Pełczyńska 11, 51-180 Wrocław
tel. 71 326 13 43, tel./faks: 71 326 13 22
e-mail: [email protected], www.cieplej.pl
XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo­
‑Techniczna „Budownictwo o zoptymalizowanym
potencjale energetycznym. Materiały i technologie
energooszczędne”
Termin: 07–09.12.2016
Miejsce: Częstochowa
Organizator:
Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli Wydział
Budownictwa Politechniki Częstochowskiej
ul. Akademicka 3, 42-201 Częstochowa
tel. 34 325 09 14
e-mail: [email protected], [email protected]
nr 9/2016
87
Katalog firm
88 Aquapol Polska CPV
89Astat
88Ataszek
88Austrotherm
[B]
88Baumit
88 Bosite Polska
89 BSW Polska
[D]
89 Dryvit Systems USA
[E]
89 Etex Building Materials Polska
[F]
89Fakro
[G]
89Getzner
89 Griltex Polska
AQUAPOL POLSKA CPV
Generalny przedstawiciel w Polsce bezinwazyjne osuszanie murów
www.aquapol.pl
 [email protected]
tel./faks: 74 664 71 30/31
Świebodzice BAUMIT
zaprawy, tynki, produkty do renowacji
zabytków, kleje i zaprawy szpachlowe,
wyprawy wierzchnie, systemy ociepleń
www.baumit.com
 [email protected]
tel.: 71 358 25 00
[I]
89 Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
90Izolex
90Izolmat
90Izopol
90Izoterma
[K]
90Kerakoll
90K-FLEX
90Kingspan
90Knauf
90 Knauf Bauprodukte
90 Knauf Industries
90 Knauf Insulation
90Koelner
90 Korff Isolmatic
90 Kreisel – Technika Budowlana
[L]
90Leister
[M]
90Mapei
90Marbet
90 Marma Polskie Folie
90Metalpur
[N]
91 Natural Chemical Products
91 NMC Polska
91 Nordiska Ekofiber Polska
[O]
91Oknoplast
[P]
91 Paroc Polska
91 PCC Prodex
91 Promat TOP
[R]
91Remmers
91 Rockwool Polska
91 Ruukki Polska
[S]
91Saint-Gobain Construction Products
Polska
92 Schomburg Polska
92Siniat
92Steico
92 Steinbacher Izoterm
92 Stepan Polska
92Sto
92Styropmin
[T]
92 Thermaflex Izolacji
92 Tikal Polska
[U]
92 Ursa Polska
[W]
92Webac
92 Werner Janikowo
[X]
92 Xella – SILKA, YTONG
88
Wrocław REKLAMA
89Izohan
Austrotherm Sp. z o.o.
Oświęcim
www.austrotherm.pl
[email protected]
tel.: 33 844 70 33–36
REKLAMA
materiały termoizolacyjne ze styropianu
i polistyrenu ekstrudowanego
oraz sztukateria elewacyjna
PROMOCJA
[A]
A–B
nr 9/2016
A
B–F
G–I
Regufoam® | Regupol®
on your wavelength
WWW.GETZNER.COM
Technika antywibracyjna
KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA
Z DZIEDZINY WIBROAKUSTYKI
• maty wibroizolacyjne
• wibroizolatory
• izolacje akustyczne posadzek
Izolacja dźwiękowa jastrychów i posadzek
Izolacje od drgań fundamentów budynków
Dane do kontaktu:
BSW Polska • [email protected]
tel. 660 506 696
www.bsw-wibroakustyka.pl
REKLAMA
REKLAMA
Materiały do ochrony przed drganiami
DRYVIT SYSTEMS USA
[email protected]
Tel. 606 704 049
GRILTEX Polska
systemy ociepleń na styropianie i wełnie
mineralnej, zaprawy, tynki, farby
www.dryvit.pl
tel.: 22 358 28 00,
linia ulgowa: 801 379 848
Warszawa ETEX BUILDING
MATERIALS POLSKA
dachówki cementowe, płytki dachówkowe z włóknocementu, dachówki ceramiczne, płyty elewacyjne z włóknocementu
www.ebmpolska.pl
tel.: 32 624 95 00
Uszczelnienia
geomembranami
www.griltex.pl
 [email protected]
tel.: 61 655 37 51
Złotkowo k. Poznania Olkusz FAKRO
okna dachowe
www.fakro.pl
 [email protected]
tel.: 18 444 04 44
Folie
i geosyntetyki
INSTYTUT MECHANIZACJI
BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA
SKALNEGO
materiały termoizolacyjne i hydroizolacyjne: testy, badania, aprobaty i certyfikaty
Nowy Sącz www.imbigs.pl
 [email protected]
tel.: 32 258 13 73
oddział w Katowicach IZOHAN
REKLAMA
PROMOCJA
hydroizolacje, systemy dociepleń, środki
do renowacji i odgrzybiania zawilgoconych budowli, masy naprawcze i ochronne dla drogownictwa, posadzki, fugi i kleje do płytek ceramicznych
nr 9/2016
www.izohan.pl
 [email protected]
tel.: 58 781 45 85
Gdynia 89
Katalog firm
K
L–M
IZOLEX
hydroizolacje bitumiczne, polimerowe,
epoksydowe; uszczelniacze hybrydowe
i bitumiczne; roztwory gruntujące; system naprawy i ochrony betonu PCC; kleje do płytek; dodatki do betonów; wyroby
betonowe
ul. Styropianowa 1
96-320 Mszczonów, Adamowice
tel.: +48 46 857 06 17
faks: +48 46 857 06 11
[email protected]
www.styropianknauf.pl
IZOLMAT
papy asfaltowe, dyspersyjne, masy asfaltowo-kauczukowe, termoizolacyjne
płyty warstwowe, lepik asfaltowy na gorąco
www.izolmat.com.pl
 [email protected]
tel.: 58 301 82 61
Gdańsk-Orunia REKLAMA
Skarszewy Styropian fasadowy, styropian dach/podłoga,
styropian laminowany papą, płyty do ogrzewania
podłogowego, izolacja fundamentów, izolacja
garaży i parkingów
KNAUF
systemy suchej zabudowy, tynki gipsowe,
masy szpachlowe, wylewki
www.knauf.pl
 [email protected]
tel.: 22 572 51 00
Warszawa IZOPOL
pokrycia dachowe i fasadowe z płyt falistych włóknisto-cementowych, włóknisto­
‑cementowe akcesoria wykończeniowe
www.izopol.pl
 [email protected]
tel.: 61 415 43 30
Trzemeszno IZOTERMA
otuliny z twardej pianki poliuretanowej,
izolacje termiczne i akustyczne metodą
natrysku poliuretanowego
www.izoterma.pl
tel.: 62 592 63 00
Przygodzice k. Ostrowa Wlkp. KERAKOLL
środki do przygotowania podłoży, materiały wykończeniowe, zaprawy, spoiny, materiały uszczelniające, hydroizolacje
www.kerakoll.com
 [email protected]
tel.: 42 225 17 00
Rzgów KNAUF BAUPRODUKTE
środki gruntujące, systemy dociepleń,
w tym klej zbrojony z włóknem, klej
do styropianu, tynki mineralne, akrylowe,
silikonowe, silikatowe, farby; kleje do płytek, masy samopoziomujące, fugi, silikony,
gotowe masy, gładzie szpachlowe, zaprawy tynkarskie, szpachlówki cementowo­
‑wapienne, środki czyszczące i pielęgnujące, tynki cementowo-wa­pienne
www.knauf-bauprodukte.pl
 [email protected]
tel.: 22 369 56 00
produkty z wełny szklanej i wełny kamiennej
Warszawa KOELNER
www.k-flex.pl
 [email protected]
tel.: 63 288 02 00
www.koelner.com.pl
tel.: 71 326 01 00
Gdynia MARBET
obejmy zimnochronne do zastosowania
w chłodnictwie oraz klimatyzacji, otuliny
i maty kauczukowe, izolacje techniczne
rurociągów cieczy i gazów, izolacje budowlane z granulatu wełny mineralnej,
paroszczelna izolacja wewnętrzna ścian
Wojnarowice KREISEL – TECHNIKA BUDOWLANA
systemy płyt warstwowych dla budownictwa
www.kingspan.pl
 [email protected]
tel.: 48 378 31 00
www.kreisel.com.pl
 [email protected]
tel.: 61 846 79 00
90
Lipsko materiały termo- i hydroizolacyjne, wykończeniowe
www.marbet.com.pl
tel.: 33 812 71 00
Bielsko-Biała MARMA POLSKIE FOLIE
preparaty gruntujące, farby elewacyjne i wewnętrzne, spoiny, silikony, masy
do izolacji przeciwwilgociowych, izolacje
bitumiczne, zaprawy, kleje, gipsy, gładzie,
systemy dociepleń
KINGSPAN
Warszawa Wrocław KORFF ISOLMATIC
www.korff.pl
tel. 71 390 90 99
produkty do montażu płytek ceramicznych i kamienia naturalnego, produkty do montażu wykładzin elastycznych
i tekstylnych, domieszki do betonów i zapraw, środki do naprawy betonu, preparaty gruntujące, zaprawy do ociepleń zewnętrznych ścian budynków, zaprawy do
renowacji i osuszania murów, farby de­
koracyjno­‑ochronne, produkty do montażu posadzek drewnianych
www.mapei.pl
 [email protected]
tel.: 22 595 42 00
systemy zamocowań
K-FLEX
izolacje techniczne z kauczuku syntetycznego do: chłodnictwa, klimatyzacji,
wentylacji, ogrzewnictwa, instalacji sanitarnych, przemysłowych, chemicznych,
instalacji gazów technicznych, materiały
do walki z hałasem i innych wszechstronnych zastosowań akustycznych oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe
Autoryzowany dystrybutor w Polsce:
Heisslufttechnik Flocke Sp. z o.o.
ul. ks. W. Siwka 13, 40-306 Katowice
tel.: 32 209 1202
www.heisslufttechnik.pl
MAPEI
Rogowiec KNAUF INSULATION
www.knaufinsulation.pl
tel.: 22 369 59 00
REKLAMA
www.izolex.pl
 [email protected]
tel.: 58 588 22 24
KNAUF Industries Polska Sp. z. o.o.
Poznań folie dla budownictwa, folie ogrodnicze,
folie przemysłowe, siatki poliolefinowe
www.marma.com.pl
 [email protected]
tel.: 17 850 66 00
Rzeszów METALPUR
termoizolacje, hydroizolacje: poliuretan
www.metalpur.com.pl
tel.: 52 374 87 33
Bydgoszcz nr 9/2016
N
O–R
R–S
ROCKWOOL POLSKA
materiały izolacyjne z wełny mineralnej
www.rockwool.pl
 [email protected]
tel.: 68 385 02 50
Cigacice RUUKKI POLSKA
6<67(0<
32/,85(7$12:(
PLQGRSU]HP\VïX
ľEXGRZODQHJR
ľWHUPRL]RODF\MQHJR
ľPRWRU\]DF\MQHJR
ľJöUQLF]HJR
RUD]VSRUWXLUHNUHDFML
produkty do izolacji termicznej i akustycznej z niepalnej wełny mineralnej szklanej
i skalnej do zastosowania w budownictwie i przemyśle, folie i akcesoria
REKLAMA
XO$UWHPLG\ :DUV]DZD
WHO SURGH[#SFFHX
marka Weber
www.oknoplast.com.pl
 [email protected]
tel.: 12 279 71 71
Ochmanów PROMOCJA
PAROC POLSKA
izolacje budowlane i techniczne z wełny
mineralnej
www.paroc.pl
 [email protected]
tel.: 61 468 21 90
Trzemeszno chemia budowlana, pianka polietylenowa
PROMAT TOP
NMC POLSKA
izolacje techniczne na bazie polietylenu do zastosowań sanitarno-grzewczych
oraz z kauczuku syntetycznego do zastosowań w systemach wentylacji i klimatyzacji, izolacje z kauczuku syntetycznego
EPDM do systemów solarnych
www.nmcinsulation.eu
 [email protected]
tel.: 32 373 24 40
Zabrze NORDISKA EKOFIBER POLSKA
termoizolacje
www.ekofiber.com.pl
 [email protected]
tel.: 41 331 28 16
Kielce nr 9/2016
www.isover.pl
 [email protected]
tel.: 32 339 63 00
faks: 32 339 64 44
infolinia: 800 163 121
ZZZSFFSURGH[HX
okna i drzwi z PVC, okna aluminiowe, dodatki okienne
Bydgoszcz Żyrardów marka ISOVER
OKNOPLAST
www.ncp.com.pl
tel.: 52 345 06 03
www.ruukki.pl
infolinia: 801 11 33 11
SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION
PRODUCTS POLSKA
3&&3URGH[6S]RR
NATURAL CHEMICAL PRODUCTS
systemy lekkiej obudowy, rozwiązania
dotyczące hal i fasad, płyty warstwowe,
konstrukcje stalowe, systemy pokryć dachowych, profile dachówkowe, trapezowe
i faliste, metalowe systemy rynnowe, profile zimnogięte
produkty do biernej ochrony przeciwpożarowej w budownictwie lądowym
www.promattop.pl
 [email protected]
tel.: 22 212 22 80
Warszawa REMMERS
ochrona budowli: uszczelnianie i renowacja, systemy tynków mineralnych, systemy powłok barwnych i tynków żywicznych, ochrona i renowacja elewacji, naprawa betonu, posadzki żywiczne, produkty do układania płytek, farby i tynki
wewnętrzne, masy i taśmy dylatacyjne,
pianki montażowe, konserwacja dachów,
domieszki i środki ­antyadhezyjne
www.remmers.pl
tel.: 61 816 81 00
Tarnowo Podgórne produkty do elewacji, systemy ociepleń,
tynki dekoracyjne, farby elewacyjne, produkty do układania płytek, podkłady podłogowe, posadzki dekoracyjne i przemysłowe, zaprawy murarskie i fugi do cegieł
klinkierowych, zaprawy do wyrównywania i napraw; materiały Weber w technologii Deitermann do naprawy i ochrony
żelbetu, izolacje i uszczelnianie obiektów
budowlanych (fundamenty, baseny, zbiorniki wodne, oczyszczalnie ścieków, balkony, tarasy, pomieszczenia mokre, szczeliny dylatacyjne), uszczelnianie i konserwacja powłok dachowych
www.netweber.pl, www.weberfloor.pl
 [email protected]
tel.: 22 589 85 80
faks: 22 589 85 89
infolinia: 801 620 000
marka Weber Leca®
keramzyt do zastosowań w izolacjach
cieplnych, akustycznych i radiestezyjnych; w wypełnieniach stropów, drenażach, geotechnice, ogrodnictwie, rolnictwie, ochronie środowiska; do produkcji
pustaków i bloczków, do lekkich betonów
i zapraw ciepłochronnych
www.netweber.pl
 [email protected]
tel.: 58 772 24 10–11
faks: 58 772 24 19
infolinia: 801 620 000
Gniew 91
Katalog firm
S–T
T–X
Kreatywne rozwiązania dla Ciebie
Aromatyczne poliole poliestrowe
oraz systemy poliuretanowe do wytwarzania:
 płyt warstwowych metodą ciągłą
 izolacji dachów i ścian metodą natrysku
 izolacji technicznych
steinbacher izoterm sp. z o.o.
05-152 Czosnów, ul. Gdańska 14, Cząstków Mazowiecki
tel. +48 (22) 785 06 90, fax +48 (22) 785 06 89
www.steinbacher.pl, [email protected]
REKLAMA
Zastosowanie: fundamenty, ściany piwnic, cokoły, dachy płaskie
odwrócone, tarasy, parkingi, podłogi, fasady
STEPAN POLSKA Sp. z o.o.
ul. Urazka 8 a,b,c, 56-120 Brzeg Dolny
tel.: 71 66 66 001, faks: 71 66 66 009
[email protected]
www.stepan.com
REKLAMA
steinodur® PSN
płyty termoizolacyjno-drenażowe
steinodur® UKD
płyty termoizolacyjne z polistyrenu
Zastosowanie: dachy płaskie odwrócone, dachy zielone, tarasy, patio,
parkingi, podłogi, ściany piwnic
steinothan® 107
płyty termoizolacyjne z twardego poliuretanu
Zastosowanie: dachy płaskie i spadziste, fasady, ogrzewanie podłogowe
steinonorm® 300
otuliny z miękkiej pianki poliuretanowej
Zastosowanie: izolacja stalowych i miedzianych rurociągów centralnego
ogrzewania, ciepłej i zimnej wody w budynkach mieszkalnych,
administracyjnych i przemysłowych
steinonorm® 700
otulina z twardej pianki poliuretanowej
Zastosowanie: izolacja rurociągów i urządzeń ciepłowniczych
usytuowanych w budynkach, piwnicach, kanałach (np. węzły
ciepłownicze, kotłownie, ciepłownie itp.) oraz izolacja rurociągów
i urządzeń w sieciach napowietrznych
STEINBACHER IZOTERM
pakery iniekcyjne, profesjonalne pompy
iniekcyjne, osprzęt do prac iniekcyjnych,
autoryzowany serwis do pomp i urządzeń
iniekcyjnych, szkolenia i pokazy
www.tikal.pl
www.iniekcje.pl
 [email protected]
tel.: 71 333 78 46
wwww.steinbacher.pl
 [email protected]
tel.: 22 785 06 90
faks: 22 785 06 89
mineralna wełna szklana, polistyren ekstrudowany, otuliny na rury
Zastosowanie: izolacja termiczna rurociągów centralnego ogrzewania,
ciepłej i zimnej wody, przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych
oraz solarnych, w budynkach mieszkalnych, administracyjnych
i przemysłowych
www.ursa.pl
tel.: 32 262 20 73
Dąbrowa Górnicza STO
Uszczelnienia budowlane i renowacja budownictwa
Klejenie okładzin ceramicznych
i z kamienia naturalnego/Jastrychy
Budownictwo inżynieryjne
Ochrona powierzchni
Dodatki i domieszki do betonu
Schomburg Polska Sp. z o.o.
ul. Sklęczkowska 18a
99-300 Kutno
Tel.: 24 254 73 42
[email protected]
www.schomburg.pl SINIAT
systemy suchej zabudowy
www.siniat.pl
info NIDA: 801 11 44 77
Warszawa www.webac.pl
 [email protected]
tel./faks: 22 672 04 76, 22 616 04 76
Warszawa WERNER JANIKOWO
papy zgrzewalne, dachówki bitumiczne,
systemy dachowe
www.wernerpapa.pl
 [email protected]
tel.: 95 742 74 00
Warszawa Gorzów Wlkp. STYROPMIN
XELLA – SILKA, YTONG
płyty styropianowe: standardowe, pasywne, akustyczne, do ogrzewania podłogowego, perymetryczne, ekstrudowane oraz ognioodporne; spadki dachowe; polimerowo­‑cementowe zaprawy
klejowo­‑szpachlowe, wodno-asfaltowo-lateksowe emulsje anio­nowe
bloczki z betonu komórkowego YTONG,
bloki wapienno-piaskowe SILKA, bloczki YTONG MULTIPOR, bloczki YTONG
ENERGO, nadproża, płyty stropowe i dachowe, elementy uzupełniające
www.xella.pl www.budowane.pl
infolinia: 29 767 03 60, 801 122 227
www.styropmin.pl
 [email protected]
tel.: 25 675 15 00
faks: 25 675 28 40
Warszawa Łochów materiały izolacyjne z drewna, belki dwuteowe, materiały izolacyjne z konopi, tworzywa drzewne
92
żywice iniekcyjne oraz systemy powierzchniowego zabezpieczania i naprawy podłoży mineralnych
www.sto.pl
 [email protected]
tel.: 22 511 61 00/02
STEICO
www.steico.com
 [email protected]
tel.: 67 356 09 99
WEBAC
systemy ociepleń elewacji: na styropianie i wełnie mineralnej, systemy wentylowane, podwieszane; tynki i farby elewacyjne i do wnętrz; dekoracyjne powłoki
ścienne do wnętrz; systemy akustyczne
i akustyczne powłoki sufitowe i ścienne;
elementy architektoniczne i sztukaterie
z Verofillu; specjalna oferta do obiektów
zabytkowych; systemy do ochrony betonu; powłoki posadz­kowe
THERMAFLEX IZOLACJI
izolacje techniczne: spieniony polietylen
www.thermaflex.com.pl
 [email protected]
tel.: 74 858 96 66
Czarnków Żarów PROMOCJA
Wrocław URSA POLSKA
Cząstków Mazowiecki steinwool®
otulina izolacyjna z wełny mineralnej
REKLAMA
TIKAL POLSKA
materiały z polistyrenu i poliuretanu
do izolacji przegród budowlanych oraz
do izolacji rurociągów w instalacjach
ciepłowniczych, chłodniczych, wodociągowych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
nr 9/2016
W poprzednich numerach
OSTATNIO OPUBLIKOWANE
7/8/2016
Wioletta Jackiewicz-Rek, Małgorzata
Konopska­‑Piechurska, Kamil Załęgowski,
Andrzej Garbacz, „Nawierzchnie betonowe
– uszkodzenia i naprawy”
Paweł Gaciek, „Kiedy należy stosować
technologię ocieplenia na ociepleniu”
Andrzej K. Kłosak, Mikołaj Jarosz, „Nowe
wymagania akustyczne dla sal wykładowych
i konferencyjnych oraz w zakresie ochrony
przed hałasem pogłosowym w budynkach
według normy PN-B 02151-4:2015-06”
Elżbieta Urbańska-Galewska, Dariusz Kowalski, „Nadbudowy i renowacje
elewacji z wykorzystaniem materiałów i elementów lekkiej obudowy”
Elżbieta Urbańska-Galewska, Dariusz Kowalski, „Remonty i przebudowy
dachów z zastosowaniem elementów lekkiej obudowy”
5/2016
Michał Babiak, „Wapno hydratyzowane
jako modyfikator asfaltów stosowanych
do produkcji materiałów hydroizolacyjnych”
Bronisław Gosowski, „Problemy projektowe
i wykonawcze związane z obudową z płyt
warstwowych (cz. 3). Projektowanie paneli
warstwowych oraz połączeń”
Robert Kotwas, „Bezpieczeństwo pożarowe
w instalacjach sanitarnych”
Marzena Najduchowska, „Tynki renowacyjne
– właściwości i zastosowanie”
Krzysztof Pawłowski, „Analiza rozwiązań materiałowych ścian zewnętrznych
i ich złączy w świetle aktualnych wymagań cieplnych”
Maciej Rokiel, „Tynki specjalistyczne: renowacyjne i ofiarne”
Elżbieta Urbańska-Galewska, Dariusz Kowalski, „Wymagania stawiane
lekkiej obudowie”
Damian Żabicki, „Penetrujące materiały hydroizolacyjne”
6/2016
Romana Antczak-Jarząbska, Maciej
Niedostatkiewicz, „Wskaźnikowa ocena
komfortu w budynkach mieszkalnych
zlokalizowanych w klimacie umiarkowanym”
Andrzej Fojutowski, Anna Wiejak, Aleksandra
Kropacz, „Odporność izolacji formowanej
in situ z włókna celulozowego w postaci luźnej
na grzyby powodujące pleśnienie”
Aleksander Gorszkov, Romuald Orłowicz,
„Ocena przewidywanego okresu zwrotu inwestycji
na ocieplenie elewacji budynków mieszkalnych”
Tomasz Majewski, Maciej Niedostatkiewicz, „Naprawa posadzki betonowej
w hali produkcyjnej”
Marzena Najduchowska, Barbara Chruściel, „Właściwości tynków
opartych na spoiwach organicznych w zależności od zastosowanego spoiwa
i wielkości ziarna fakturującego”
Krzysztof Pawłowski, „Analiza rozwiązań materiałowych ścian zewnętrznych
i ich złączy w świetle aktualnych wymagań cieplnych”
Przegląd izolacji typu PUR/PIR
4/2016
Janusz Bochenek, „Kryteria wyboru wykonawcy
robót budowlanych stosowane w przetargach
publicznych na przykładzie wybranych krajów
Unii Europejskiej w świetle nowych dyrektyw
unijnych”
Bronisław Gosowski, „Problemy projektowe
i wykonawcze związane z obudową z płyt
warstwowych (cz. 2). Badania nośności
połączeń paneli warstwowych z konstrukcją
wsporczą”
Zygmunt Matkowski, Józef Adamowski,
„Materiały do wykonywania warstw hydroizolacyjnych w dachach płaskich”
Maciej Rokiel, „Ochrona elewacji/przegród – tynki wapienne i trasowe
stosowane w renowacji”
Maciej Rokiel, „Specyfika tynków ciepłochronnych”
Zofia Szweda, „Przyczyny uszkodzeń okładzin ceramicznych oraz metody
zapobiegania”
Elżbieta Urbańska-Galewska, Dariusz Kowalski, „Układy konstrukcyjne
lekkiej obudowy”
Rafał Żuchowski, Artur Nowoświat, Leszek Dulak, „Monitoring hałasu
środowiskowego”
Przegląd okien energooszczędnych
Przegląd izolacji technicznych/przemysłowych
Archiwalne numery IZOLACJI
można zamówić:
512 60 74
lub e-mailem: [email protected]
telefonicznie:
nr 9/2016
93
Tu znajdziesz IZOLACJE
PRENUMERATA, PUNKTY DYSTRYBUCJI,
SERWIS izolacje.com.pl
Dlaczego warto zaprenumerować
IZOLACJE?
»» cena 1 egzemplarza jest niższa o 5%
od ceny w sprzedaży detalicznej,
»» przy prenumeracie rocznej (10 numerów) i półrocznej (5 numerów) koszty
przesyłki pokrywa wydawnictwo,
»» do studentów kierowana jest specjalna
oferta (po przesłaniu kserokopii aktualnej legitymacji studenckiej),
»» zamówienie prenumeraty możliwe jest
od dowolnego numeru.
W CENIE PRENUMERATY:
»» 10 numerów czasopisma w wersji
drukowanej,
»» bezpłatny dostęp do wszystkich treści
serwisu Izolacje.com.pl,
»» bezpłatne wydania specjalne
miesięcznika IZOLACJE,
»» rabaty na konferencje i szkolenia.
CENY PRENUMERATY:
»» dwuletnia – 172 zł,
»» roczna – 104 zł,
»» półroczna – 70 zł,
»» edukacyjna – 70 zł,
»» próbna (kolejne 3 numery) – bezpłatna.
IZOLACJE dostępne
są również w salonach
sprzedaży sieci Ruch,
Kolporter i Garmond Press,
a także w stowarzyszeniach,
organizacjach branżowych,
składach budowlanych,
hurtowniach, firmach
dystrybuujących materiały
budowlane i księgarniach.
Dystrybuowane są również
na szkoleniach, targach,
konferencjach, seminariach
i sympozjach naukowo­
‑technicznych.
Tu znajdziesz:
»» więcej artykułów technicznych,
»» codziennie nową porcję aktualności
i informacji o nowościach na rynku,
»» wideorelacje z wydarzeń branżowych,
»» wypowiedzi ekspertów,
»» wideoporady.
Pełne aktualne oraz archiwalne
wydania miesięcznika
IZOLACJE dostępne w wersji
elektronicznej, a także punkty
dystrybucji znajdziesz na:
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Zamawiam prenumeratę:
dwuletnią – 172 zł
od numeru
Zaznacz wybraną opcję krzyżykiem i wpisz, od którego numeru chcesz zacząć prenumeratę
roczną – 104 zł
od numeru
półroczną – 70 zł
od numeru
edukacyjną – 70 zł
od numeru
próbną (kolejne 3 numery) – bezpłatną
od numeru
Nazwa firmy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
marketingowych przez GRUPĘ MEDIUM oraz inne podmioty współpracujące
z Wydawnictwem z siedzibą w Warszawie przy ul. Karczewskiej 18. Wiem,
że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU nr 101/2002, poz. 926
ze zm.) przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych, aktualizowania
i poprawiania ich, a także wniesienia umotywowanego sprzeciwu wobec i
ch przetwarzania. Podanie danych ma charakter dobrowolny.
Ulica i numer
Kod pocztowy
Miejscowość
Osoba zamawiająca
Data i podpis
Rodzaj działalności
NIP
Telefon kontaktowy
Wiem, że składając zamówienie, wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej
wpisanych danych osobowych w systemie zamówień GRUPY MEDIUM
w zakresie niezbędnym do realizacji powyższego zamówienia. Zgodnie
z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(DzU nr 101/2002, poz. 926 ze zm.) przysługuje mi prawo wglądu
do swoich danych, aktualizowania ich i poprawiania.
Upoważniam GRUPĘ MEDIUM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
E-mail
Data i podpis
Wysyłka będzie realizowana po dokonaniu wpłaty na konto: Volkswagen Bank Polska S.A., 09 2130 0004 2001 0616 6862 0001
94
nr 9/2016
nauka i wiedza ekspercka
dla budownictwa przyszłości
Prace badawcze i rozwojowe
BEZPIECZEŃSTWo
Projekty krajowe i międzynarodowe
eksPertyzy obiektów budowlanych
jakość
badania wyrobów, materiałów i konstrukcji budowlanych
w akredytowanym zesPole laboratoriów badawczych
TrWałość
innowacje i uPowszechnianie wiedzy
euroPejskie oceny techniczne,
krajowe aProbaty i rekomendacje techniczne
środoWISko
certyfikacja w euroPie i azji
komforT
instytut Techniki Budowlanej, 00-611 warszawa, ul. Filtrowa 1, tel. 22 825 04 71, fax 22 825 52 86, [email protected]
www.itb.pl

Podobne dokumenty

nieodpłatnie w formacie PDF

nieodpłatnie w formacie PDF przeprowadził dotychczas trzy nabory, na które skierowano 400 mln zł (na I i II edycję NFOŚiGW przeznaczył prawie 280 mln zł). Do tej pory wypłacono dopiero niewiele ponad 50 mln zł, a pozostała kw...

Bardziej szczegółowo

nieodpłatnie w formacie PDF

nieodpłatnie w formacie PDF Kowalski omawiają podział i charakterystykę lekkich przegród budowlanych oraz podstawowe materiały i elementy lekkiej obudowy: materiały metalowe, szkło i materiały

Bardziej szczegółowo

Balkony oszklone jako systemy szklarniowe Rola wysokoparoprze

Balkony oszklone jako systemy szklarniowe Rola wysokoparoprze trafił on do Sejmu, a ten ustawę uchwalił. W międzyczasie ukazało się rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego. W numerze, w który...

Bardziej szczegółowo