ADWENT - oczekiwanie na przyjście Zbawiciela

Transkrypt

ADWENT - oczekiwanie na przyjście Zbawiciela
8
w naszych parafiach
Ziemia Piotrkowska
3 grudnia 2015 r
ADWENT - oczekiwanie
na przyjście Zbawiciela
Łódź Piotrowa w drodze do Krakowa
Młodzież z Łodzi zaprasza na ŚDM
Wolontariusze Światowych Dni Młodzieży z Archidiecezji Łódzkiej już teraz
postanowili pokazać młodym z zagranicy jak piękna, wielokulturowa i bogata
w historię świętych i męczenników jest Łódź. Powstały filmiki, które mają
przybliżyć klimat naszego miasta.
„Łódź - niegdyś miasto fabryk, kominów i włókniarek, dziś - nowoczesna metropolia, z dnia na dzień zmieniająca swoje oblicze.To właśnie tu w ramach Dni w Diecezji zapraszamy Was, by razem z nami bezpośrednio przygotować się do spotkania
młodych całego świata w Krakowie. Biała Fabryka, Księży Młyn, ulica Piotrkowska,
Łagiewniki - to tylko niektóre miejsca, które warto zobaczyć, będąc w Łodzi.Spędź z
nami czas od 20 do 25 lipca 2016 roku. Nie będziesz żałować”- tak zachęca młodzież z Diecezjalnego Centrum ŚDM do obejrzenia pierwszego filmiku promocyjnego.
Drugi filmik podzielony jest na trzy części.Pierwsza z nich pokazuje entuzjazm wiary młodych, ich zapał i energię w organizację Światowych Dni Młodzieży i to, że z
niecierpliwością oczekują na młodzież z zagranicy, by wspólnie cieszyć się ze spotkania z Papieżem Franciszkiem i dzielić się darem śpiewu, tańca i modlitwy na
chwałę Bożą.Druga część filmiku pokazuje Łódź jako miasto czterech kultur.To refleksyjny obraz Łodzi, jej niejednokrotnie trudnej historii, ale i pięknej dzięki wpływowi wielu kultur.
Trzecia część...już wkrótce!Wolontariusze ŚDM chcą w ten sposób zachęcić młodzież z całego świata, by w ramach Dni w Diecezji, które odbędą się od 20 do 25 lipca 2016, odwiedzili właśnie Łódź i razem przygotowali się do spotkania z Ojcem
Świętym Franciszkiem w Krakowie. Szczegółowe informacje o łódzkich przygotowaniach do ŚDM oraz filmiki promocyjne można znaleźć na stronach internetowych www.lodzpiotrowa.com i na www.archidiecezja.lodz.pl oraz na fanpage Łodzi
Piotrowej na Facebooku.
Zachęcamy do zaglądania na strony i do aktywnego włączenia się w przygotowania do ŚDM w całej archidiecezji.
Archidiecezja Łódzka
W niedzielę 29 listopada w Kościele katolickim rozpoczyna się Adwent. Jest to bogaty w symbolikę, czterotygodniowy okres przygotowania do Bożego Narodzenia
oraz wzmożonego oczekiwania na koniec czasów i ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa. Czterotygodniowy
czas Adwentu, który nie jest okresem pokuty, ale radosnego oczekiwania, obfituje w zwyczaje i symbole. Jest
podobny do całego ludzkiego życia, które jest oczekiwaniem na pełne spotkanie z Bogiem.
Adwent jest wyjątkowym czasem dla chrześcijan. Słowo „adwent” pochodzi z języka łacińskiego „adventus”, które oznacza przyjście. Dla starożytnych rzymian słowo to, oznaczało
oficjalny przyjazd cezara. Dla chrześcijan to radosny czas
przygotowania na przyjście Pana. Oczekiwanie na przyjście
Chrystusa musi rodzić radość.Dlatego też Adwent jest nie tyle czasem pokuty, ile raczej czasem pobożnego i radosnego
oczekiwania. Opuszczenie hymnu Gloria nie jest wyrazem
pokuty, jak w Wielkim Poście, lecz znakiem czekania na nowe
zabrzmienie hymnu anielskiego śpiewanego w noc narodzenia Jezusa.. Teologicznie czas ten wyraża oczekiwanie Kościoła na podwójne przyjście Chrystusa. W pierwszym okresie akcent położony jest na Paruzję, czyli ostateczne przyjście Chrystusa na końcu świata. Ostatni tydzień natomiast
bezpośrednio przygotowuje do narodzenia Chrystusa, przez
które Bóg wypełnia wszystkie obietnice złożone w historii.Adwentowe czytania mszalne dotyczą m.in. dramatycznych nawoływań proroków, którzy zachęcają do nawrócenia, podkreślają zbliżający się kres czasu i ostateczne nastanie Królestwa Bożego. Najbardziej charakterystycznym zwyczajem
adwentowym, zwłaszcza w Polsce, są Roraty. Jest to Msza
św. sprawowana ku czci Najświętszej Maryi Panny, zwykle
bardzo wcześnie rano. Wierni, często w ciemnościach przenikniętych jedynie blaskiem trzymanych w ręku świec, wraz
z Maryją czekają na wybawienie jakie światu przyniosły narodziny Zbawiciela.
Mszę św. rozpoczyna się przy wyłączonych światłach, mrok
świątyni rozpraszają jedynie świece i lampiony. Dopiero
na śpiew „Chwała na wysokości Bogu” zapala się wszystkie
światła w kościele. Uczestnictwo dzieci w Mszach roratnich
wiąże się ze zwyczajem podejmowania różnych dobrych postanowień na czas Adwentu. Z Roratami związany jest zwyczaj zapalania specjalnej świecy ozdobionej mirtem, nazywanej roratką. Symbolizuje ona Maryję, która jako jutrzenka
zapowiada przyjście pełnego światła – Chrystusa. Innym
zwyczajem jest zawieszanie w kościele wieńca z czterema
świecami oznaczającymi cztery niedziele Adwentu. Z upływem kolejnych tygodni podczas Rorat zapala się odpowiednią liczbę świec. Świece i lampiony tak często używane w liturgii adwentowej wyrażają czuwanie. Nazwa „roraty” pochodzi od pierwszego słowa łacińskiej pieśni na wejście śpiewanej w okresie Adwentu – „Rorate coeli” (Niebiosa, spuśćcie
rosę).W liturgii adwentowej obowiązuje fioletowy kolor szat li-
turgicznych. Okres Adwentu, od 17 do 24 grudnia, to bezpośrednie przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia.
Dawniej Adwent był czasem szczególnej aktywności różnych
bractw. Obecnie corocznie podobną akcję sprzedaży świec
prowadzi pod hasłem katolicka Caritas.Od 6 lat w akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom uczestniczą też organizacje
charytatywne Kościołów prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego. Pierwsze wzmianki nt. Adwentu jako okresu
przygotowania do świąt Bożego Narodzenia pochodzą
z IV w.W Rzymie zwyczaj ten znany był od VI w. i obejmował
cztery tygodnie przed świętami. Przez pewien czas Adwent
był okresem postu, co dalej jest zachowywane w liturgii
wschodniej.
tekst: www.ekai.pl
Archidiecezja Łódzka