Piłka nożna dzieci to przede wszystkim zabawa

Transkrypt

Piłka nożna dzieci to przede wszystkim zabawa
Piłka nożna dzieci to przede wszystkim zabawa
News :: LKS Astoria Szczerców
Biorąc pod uwagę niewłaściwe zachowania rodziców podczas ostatnich turniejów
halowych organizowanych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie
Trybunalskim, zobowiązujemy kierownictwa klubów do zapoznania w szczególności
rodziców z filmem FA Respect.
Film został stworzony w ramach programu UEFA RESPECT przez angielską federację
piłki nożnej – Football Association.
Jest doskonałym materiałem dydaktycznym dla rodziców dzieci uprawiających piłkę
nożną, trenerów, działaczy klubowych jaki dla kibiców.
Pamiętajmy:
piłka nożna dzieci to przede wszystkim zabawa
Zawodnicy wcześnie rezygnują z uprawiania piłki nożnej ponieważ już w młodym
wieku czują ogromną presję i oczekiwania innych.
dorośli dają przykład najmłodszym
Jeśli dzieci widzą niewłaściwe zachowanie swoich rodziców np. jak krytykują pracę
sędziego, używają niecenzuralnych słów, to zaczynają zachowywać się w podobny
sposób na boisku. Rodzice powinni kibicować, zachęcać dzieci do gry, a nie
próbować grać za nie, przejmować rolę trenera. Narastająca presja ze strony
rodziców nie wpływa korzystnie na grę dzieci.
nie ma sędziego – nie ma meczu
Sędziowie rezygnują z pracy z powodu krytyki i licznych zniewag, jakie słyszą pod
swoim adresem.
Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej
w Piotrkowie Trybunalskim
Autor: administrator
1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty