Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Robocza wersja agendy

Komentarze

Transkrypt

Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Robocza wersja agendy
1
Europejski Kongres Gospodarczy 2011
Robocza wersja agendy. Wymienione osoby zostały zaproszone do udziału w Kongresie
________________________________________________________________________
16 maja 2011 r.
16 maja 2011 r.
10.00-19.00
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej
Sesja inauguracyjna
I Uroczyste otwarcie Kongresu
•
Wojciech Kuśpik – Prezes Zarządu PTWP, Inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego
•
Zygmunt Łukaszczyk – Wojewoda Śląski
•
Adam Matusiewicz – Marszałek Województwa Śląskiego
•
Piotr Uszok – Prezydent Katowic
II Wystąpienia inauguracyjne
•
Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Honorowy Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Rady Patronackiej Kongresu
•
Donald Tusk – Prezes Rady Ministrów RP
•
Viktor Orbán – Premier Republiki Węgierskiej
•
Petr Nečas – Premier Republiki Czeskiej
•
Iveta Radičová – Premier Republiki Słowackiej
•
Jadranka Kosor – Premier Republiki Chorwackiej
•
Antonio Tajani – Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Komisarz UE ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości
•
Günther Oettinger – Komisarz UE ds. Energii
III Konkurencyjna gospodarka Europy
•
Czynniki stabilizacji gospodarek krajów unijnych
•
Warunki skutecznej rywalizacji na globalnym rynku z najbardziej ekspansywnymi gospodarkami krajów Azji i obu
Ameryk
•
Priorytety europejskiej polityki gospodarczej
•
Perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Środki, cele, narzędzia
Nowy ład Unii Europejskiej
•
Nowa Unia po doświadczeniach kryzysu. Odpowiedzialność, niezależność, kontrola
•
W kierunku nowego ładu Unii Europejskiej – jakie zmiany są niezbędne, by Unia działała efektywniej
•
Reforma UE – instytucje, kompetencje, rozwiązania prawne
•
Sprawność decyzyjna a zróżnicowane racje – jak godzić sprzeczności?
W dyskusji wezmą udział:
•
Mikuláš Dzurinda – Minister Spraw Zagranicznych Słowacji
•
Martin Kocourek – Minister Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej
•
Janusz Lewandowski – Komisarz UE ds. Budżetu i Programowania Finansowego
•
Jacek Rostowski – Minister Finansów
•
Robert J. Shapiro – Podsekretarz ds. Gospodarki i Handlu w Administracji Prezydenta Billa Clintona, Doradca
Prezydenta Baracka Obamy
•
przedstawiciele zarządów globalnych koncernów: Volker Hoff – Wiceprezes, Adam Opel AG; Eli Leenaars –
Member ING Management Board Banking, Chief Executive Officer Retail Banking Direct & International; Mike Short
– Senior Vice President Industry Affairs, SABMiller; ArcelorMittal
IV Europa Środkowo-Wschodnia – wspólnota interesów, wyzwań i problemów
•
Prognozy gospodarcze dla Europy Środkowo-Wschodniej
•
EŚW jako obszar o ponadprzeciętnej dynamice i kreatywności
•
Atuty i słabości. Szanse i zagrożenia. Próba regionalnej analizy SWOT
•
Jak dogonić czołówkę UE? Co EŚW może dać Unii?
Wystąpienie inauguracyjne:
•
Lech Wałęsa – Prezydent RP w latach 1990-1995
W dyskusji wezmą udział najwięksi prywatni przedsiębiorcy Europy Środkowej:
•
Zdenĕk Bakala – Wiceprezes, Niezależny Dyrektor Wykonawczy, New World Resources B.V., Dyrektor, BXR Real
Estate Investments, Dyrektor, RPG Property, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Bakala Crossroads Partners
•
Sándor Demján – Prezes, TriGranit Develpoment Coroporation, (Węgry)
•
Jan Kulczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Kulczyk Investments
•
Bronislovas Lubys – Prezes, Anchema Group (Litwa)
•
Indrek Neivelt – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Ldiamon, były przewodniczący Estońskiego Funduszu Rozwoju,
Estonia
V Polityka energetyczna Unii Europejskiej
2
Pakiet klimatyczno-energetyczny UE. Nowe ambitne cele ograniczania emisji CO2 a konkurencyjność unijnej
gospodarki
•
Wspólna polityka energetyczna UE – założenia a praktyka. Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo energetyczne Unii
•
III pakiet energetyczny UE a europejski rynek energii
W dyskusji wezmą udział:
•
Tomáš Hüner – Wiceminister, Ministerstwo Przemysłu i Handlu Czech
•
Andrzej Kraszewski – Minister Środowiska
•
Waldemar Pawlak – Wicepremier, Minister Gospodarki RP
•
Krystian Takac – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki Słowacji
•
szefowie firm sektora paliwowo-energetycznego: Per Langer – Wiceprezes, Fortum Oyj; Jean-Michel Mazalerat –
Wiceprezes Wykonawczy ds. Krajów Europy Środkowej, Dalkia; Dariusz Mioduski – Prezes Zarządu, Kulczyk
Investments; Paweł Olechnowicz – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Grupa Lotos SA, Przewodniczący Rady
Dyrektorów, Central Europe Energy Partners; Michał Szubski – Prezes Zarządu, Polskie Górnictwo Naftowe i
Gazownictwo SA; Filip Thon – Prezes Zarządu, RWE Polska, Dyrektor Zarządzający, RWE East; Tomasz Zadroga
– Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna SA, przedstawiciele: EDF
•
16 maja 2011 r.
19.15
Hotel Monopol
Bankiet
16 maja 2011 r.
14.00-18.30
Hotel Qubus
Klastry – sposób na innowacyjny wzrost w gospodarce
•
Kultura mądrego współdziałania zamiast drapieżnej konkurencji
•
Przykłady udanej współpracy w ramach klastrów. Czynniki sukcesu
•
Szanse i bariery dla synergii. Najczęstsze błędy w budowaniu i funkcjonowaniu klastra
•
Współpraca czy zmowa? Klastry a wolny rynek. Punkt widzenia klienta i partnera z zewnątrz
•
Dorobek polskich parków przemysłowych i naukowo-technologicznych
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Tadeusz Adamski – Dyrektor, Wydział Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego; Rafał Baniak –
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki; Krystyna Czaplicka-Kolarz – Kierownik Projektu, Innowacyjny Śląski Klaster
Czystych Technologii Węglowych; Marek Daszkiewicz – Dyrektor, Instytut Optyki Stosowanej; Steve Fenning – Prezes,
BioValley Deutschland e.V. (Niemcy); Beata Jaczewska – Dyrektor, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo
Gospodarki; Jan Kiciński – Przewodniczący, Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny; Wolfgang Kowalsky – Dyrektor Zarządzający,
InnovationLab GmbH (Niemcy); Krzysztof Krystowski – Prezes Zarządu, Avio Polska Sp. z o.o.; Bożena Lublińska-Kasprzak
– Prezes, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Grzegorz Nowaczyk – Prezydent Elbląga; Luk Palmen – Prezes
Zarządu, InnoCo Sp. z o.o.; Dionizy Smoleń – Deloitte; Tomasz Szmuc – Przewodniczący, Rada Partnerów, Małopolski
Klaster Technologii Informacyjnych; Anna Szymańska – Wiceprezes Zarządu, DGA SA; Richard Vettermann – Prezes,
Austrian Water (Austria); Elwira Waszkiewicz – Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów
Informacyjnych; Piotr Wojaczek – Prezes Zarządu, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA; Eugeniusz Wycisło –
Prezes Zarządu, Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw SA
16 maja 2011 r.
16.30-18.30
Hotel Qubus
Chiny a Polska: szanse i zagrożenia
•
Polsko-chińska współpraca gospodarcza – perspektywy rozwoju
•
Perspektywy rozwoju chińskich inwestycji w Polsce – szanse i zagrożenia
•
Wspieranie chińskich inwestycji w Polsce – mechanizmy i narzędzia rządowe oraz samorządów lokalnych
•
Chińskie inwestycje infrastrukturalne w Polsce – szanse i zagrożenia
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Wojciech Balczun – Prezes Zarządu, PKP Cargo SA; Ksawery Burski – Ambasador RP w Chińskiej Republice Ludowej w
latach 2000-2004; Janusz Jankowiak – Główny Ekonomista, Polska Rada Biznesu; Aleksander Kwaśniewski – Prezydent
RP w latach 1995-2005; Sławomir Majman – Prezes Zarządu, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA;
Andrzej Pieczonka – I Radca, Konsulat Generalny RP w Szanghaju; Dominik Radziwiłł – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo
Finansów; Ludwik Sobolewski – Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA; Sun Yuxi – Ambasador
Chińskiej Republiki Ludowej w RP; Katarzyna Żukrowska – Kierownik, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Szkoła
Główna Handlowa
Organizator sesji: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA
16 maja 2011 r.
3
14.00-16.00
Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego
V Międzynarodowa Konferencja Miasto 2011 – zarządzanie przestrzenią miasta – warsztaty (impreza towarzysząca EEC
2011)
•
Informacja w przestrzeni miasta – wdrażanie Dyrektywy INSPIRE
Moderator warsztatów: Śląski Związek Gmin i Powiatów
Organizatorzy warsztatów: Jan Olbrycht – Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Think Silesia
Współorganizatorzy warsztatów: Związek Miast Polskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Miasto Katowice
16 maja 2011 r.
16.30-18.30
Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego
V Międzynarodowa Konferencja Miasto 2011 – zarządzanie przestrzenią miasta – warsztaty (impreza towarzysząca EEC
2011)
•
Zmiana w przestrzeni miasta na podstawie realizacji projektu Centrum Nauki i Edukacji Kopernik w Warszawie.
Moderator warsztatów: Instytut Współczesnego Miasta
Organizatorzy warsztatów: Jan Olbrycht – Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Think Silesia
Współorganizatorzy warsztatów: Związek Miast Polskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Miasto Katowice
16 maja 2011 r.
9.00-16.00
Hotel Angelo
Ogólnopolskie spotkanie menedżerów ochrony zdrowia. Podsumowanie konferencji regionalnych Rynku Zdrowia 2011
(impreza towarzysząca EEC 2011)
I Polityka zdrowotna i organizacja systemu ochrony zdrowia
•
Dyskusja menedżerów ochrony zdrowia, przedstawicieli organów założycielskich i administracji publicznej dotycząca
wybranych regulacji przewidywanych w tzw. pakiecie projektów ustaw zdrowotnych:
–
projekt ustawy o działalności leczniczej – możliwości wdrożenia projektowanych rozwiązań oraz ich przewidywane
skutki; perspektywy przekształceń i zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu zakładów opieki zdrowotnej
–
sytuacja kadrowa zakładów opieki zdrowotnej, m.in. w kontekście założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o
zawodach lekarza i lekarza dentysty
•
Podsumowanie tzw. planu B w wybranych regionach kraju
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Teresa Bogiel – Prezes Zarządu, Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie; Paweł Buszman – Prezes Zarządu, PolskoAmerykańskie Kliniki Serca Sp. z o.o.; Maciej Hamankiewicz – Prezes, Naczelna Rada Lekarska; Mariusz Kleszczewski –
Wicemarszałek Województwa Śląskiego; Krzysztof Kłos – Dyrektor, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika
Rydygiera w Krakowie; Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego; Janusz Krakowian – Wicestarosta
Powiatu Częstochowskiego; Beata Małecka-Libera – Poseł RP, Zastępca Przewodniczącego, Sejmowa Komisja
Zdrowia; Sławomir Miklicz – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego; Bolesław Piecha – Przewodniczący, Sejmowa
Komisja Zdrowia; Klaudia Rogowska – Dyrektor, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach; Roman Szełemej – Pełnomocnik Zarządu Województwa Dolnośląskiego ds. Polityki Zdrowotnej,
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, Specjalistyczny Szpital im. dr. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu; Jakub Szulc – Sekretarz
Stanu, Ministerstwo Zdrowia; Jarosław Wach – Zastępca Dyrektora, PwC
II Finanse i zarządzanie – kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej
•
Kontrakty 2011 r. – poziom finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w wybranych województwach
•
Sytuacja finansowa zakładów opieki zdrowotnej – stan zobowiązań, procesy restrukturyzacyjne
•
Projekt ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych: do jakiego modelu ubezpieczeń zdrowotnych
zmierzamy?
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Wioleta Błochowiak – Wiceprezes Zarządu, Electus SA; Barbara Bulanowska – Dyrektor, Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia; Anna Czech – Dyrektor, Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie; Andrzej Drybański
– Dyrektor, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach; Maciej Dworski – Zastępca Prezesa ds. Medycznych, Narodowy
Fundusz Zdrowia; Zygmunt Klosa – Dyrektor, Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia; Maciej
Kowalczyk – Dyrektor, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Prokocimiu; Maciej Piorunek – Dyrektor, Szpital
Powiatowy w Miliczu, Przewodniczący Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych; Adam Rozwadowski – Prezes
Zarządu, Centrum Medyczne ENEL-MED SA, Członek Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Prywatnej Służby
Zdrowia; Renata Ruman-Dzido – Dyrektor, Szpital Wojewódzki w Opolu; Małgorzata Skwarek – Prezes Zarządu, Szpital
Miejski w Rabce-Zdroju; Andrzej Sośnierz – Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego, Sejmowa Komisja
Zdrowia; Danuta Tarka – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej; Marian Zembala – Dyrektor,
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
III Infrastruktura ochrony zdrowia – stan obecny i przyszłość; procesy inwestycyjne
•
Stan infrastruktury ochrony zdrowia w wybranych regionach kraju – diagnoza i główne problemy do rozwiązania
•
Projektowanie, modernizacja i budowa obiektów ochrony zdrowia
•
Rozwój technologii informacyjnych w zakładach opieki zdrowotnej w kontekście projektu ustawy o systemie informacji
4
w ochronie zdrowia; rozwiązania w zakresie telemedycyny
•
Aparatura i wyposażenie placówek medycznych – możliwości i potrzeby; polityka zakupów
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Jacek Domejko – Dyrektor, SPZOZ Regionalny Szpital Specjalistyczny Latawiec w Świdnicy; Józef Tomasz Juros – Dyrektor
Generalny, EMC Instytut Medyczny SA; Małgorzata Kucytowska – Wiceprezes Zarządu, Mysłowickie Centrum
Zdrowia; Witold Ponikło – Zastępca Dyrektora ds. Infrastruktury i Techniki Medycznej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.
Ludwika Rydygiera w Krakowie; Ewa Potocka – Dyrektor, Szpital Powiatowy w Chrzanowie; Anna Prokop-Staszecka –
Dyrektor, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II; Artur Puszko – Dyrektor, Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja
Śniadeckiego w Nowym Sączu; Renata Ruman-Dzido – Dyrektor, Szpital Wojewódzki w Opolu; Roman Szełemej –
Pełnomocnik Zarządu Województwa Dolnośląskiego ds. Polityki Zdrowotnej, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa,
Specjalistyczny Szpital im. dr. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu; Marian Zembala – Dyrektor, Śląskie Centrum Chorób Serca w
Zabrzu
_____________________________________________________________________
17 maja 2011 r.
17 maja 2011 r.
9.00-11.00
Hotel Monopol
Finanse publiczne
•
Kryzysy finansów publicznych jako dominujący problem polityczny i gospodarczy Unii
•
Strategia gospodarcza UE do roku 2020 a problem finansów publicznych krajów członkowskich
•
Kondycja i perspektywy strefy euro
•
Jak reformować finanse publiczne?
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Henryka Bochniarz – Prezydent, PKPP Lewiatan; Michał Boni – Minister, Członek Rady Ministrów, Szef Zespołu Doradców
Strategicznych Premiera; Elżbieta Chojna-Duch – Członkini Rady Polityki Pieniężnej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Finansów w latach 1994-1995 oraz 2007-2009; Ivan Mikloš – Minister Finansów Słowacji; Georg Milbradt – Premier Saksonii
w latach 2002-2008 (Niemcy); Jerzy Pruski – Doradca Prezydenta RP, Prezes Zarządu, Bankowy Fundusz Gwarancyjny;
Jacek Rostowski – Minister Finansów; Jan Wojtyła – Dziekan, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w
Katowicach; przedstawiciel: Narodowy Bank Polski
17 maja 2011 r.
11.30-13.30
Hotel Monopol
Finanse
•
Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020. Ewolucja czy rewolucja?
•
Fundusze UE. Przyszłość kluczowych programów UE w kontekście celów strategii „Europa 2020”
•
Priorytety nowej perspektywy. Innowacje i infrastruktura. Spójność gospodarcza i społeczna
•
Kraje Europy Środkowo-Wschodniej jako beneficjenci środków europejskich. Nadrabianie zaległości czy napędzanie
europejskiej koniunktury?
•
Robić więcej, mając mniej. Efektywność wykorzystania ograniczonych środków
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Elżbieta Bieńkowska – Minister Rozwoju Regionalnego; Michał Boni – Minister, Członek Rady Ministrów, Szef Zespołu
Doradców Strategicznych Premiera; Daniel Braun – Wiceminister, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej; Jan
Figel – Minister Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Słowacji; Sidonia Elżbieta Jędrzejewska – Poseł do
Parlamentu Europejskiego; Staffan Nilsson – Przewodniczący Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EESC); Jan
Olbrycht – Poseł do Parlamentu Europejskiego
17 maja 2011 r.
14.00-16.00
Hotel Monopol
Systemy finansowe i bankowe UE – mechanizmy bezpieczeństwa a wolność gospodarcza
•
Granice zdrowej regulacji, limity biznesowego ryzyka – pokryzysowe doświadczenia, dylematy i obawy
•
W perspektywie Bazylei. Mechanizmy i wymogi regulacyjne a zmiany wewnętrzne w europejskim sektorze bankowym
•
Nowe inicjatywy podejmowane przez rynek jako odpowiedź na kryzys finansowy
•
Czy pieniądz będzie droższy? Rola systemu finansowego Unii Europejskiej w kreowaniu rozwoju gospodarczego
•
Stabilność i odpowiedzialność. Sektor bankowy wobec sytuacji finansów publicznych krajów UE
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Zbigniew Jagiełło – Prezes Zarządu, PKO Bank Polski; Krzysztof Kalicki – Prezes Zarządu, Deutsche Bank Polska SA;
Stanisław Kluza – Przewodniczący, Komisja Nadzoru Finansowego; Tomasz Mironczuk – Prezes Zarządu, Bank
Gospodarstwa Krajowego; Mateusz Morawiecki – Prezes Zarządu, Bank Zachodni WBK SA; Jerzy Pruski – Doradca
Prezydenta RP, Prezes Zarządu, Bankowy Fundusz Gwarancyjny; Sławomir S. Sikora – Prezes Zarządu, Citi Handlowy;
Ludwik Sobolewski – Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA; Iwona Sroka – Prezes Zarządu,
5
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA; Wiesław Szczuka – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów; Małgorzata
Zaleska – Członek Zarządu, Narodowy Bank Polski
17 maja 2011 r.
9.00-11.00
Hotel Monopol
Inicjatywy Technologiczne dla strategii „Unia Innowacji”
•
Strategia „Unia Innowacji” i polskie strategie innowacyjne
•
FP7/FP8, Europejskie Inicjatywy Technologiczne (JTI, PPP)
•
Innovation Partnerships
•
Finansowanie innowacji w Polsce: NCBiR, Fundusze Strukturalne
•
Polskie Inicjatywy Technologiczne: (lotnictwo, transport powierzchniowy, energia, surowce mineralne /
zaawansowane materiały)
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu, Kancelaria Prezydenta RP; Krzysztof Gulda – Dyrektor, Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego; Grażyna Henclewska – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki; Teresa Kamińska – Prezes
Zarządu, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna; Henryk Karaś – European Technology Platform on Sustainable Mineral
Resources; Tonnie Erik de Koster – DG Research and Innovation, European Commission; Krzysztof Krystowski – Prezes
Zarządu, Avio Polska Sp. z o.o.; Mirosław Miller – Prezes, WCB EIT+; Grzegorz Wrochna – Dyrektor, Instytut Problemów
Jądrowych im. Andrzeja Sołtana; Koordynator, Polska Platforma Technologii Nuklearnych; Tomasz Zaboklicki – Polska
Platforma Technologiczna Transportu Szynowego; Maciej Żylicz – Doradca Prezydenta RP
Moderator sesji: Andrzej Siemaszko – Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
Organizator sesji: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
17 maja 2011 r.
11.30-13.30
Hotel Monopol
Odpowiedzialne zarządzanie / CSR
•
Rola administracji rządowej w rozwoju koncepcji Corporate Social Responsibility w Polsce
•
Znaczenie raportowania i komunikowania danych pozafinansowych (ESG) w zarządzaniu ryzykiem. Transparentność
przedsiębiorstw i jej znaczenie dla rozwoju gospodarki
•
CSR jako element zarządzania strategicznego. Korzyści wynikające z wdrażania CSR dla biznesu i jego otoczenia
•
Zastosowanie dialogu z interesariuszami w efektywnym zarządzaniu organizacją
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Rafał Baniak – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki; Eliza Durka – Dyrektor, Giełda Papierów Wartościowych w
Warszawie SA; Anna Gnoińska – Członek Zarządu, Dalkia Polska SA; Beata Jaczewska – Dyrektor, Departament Rozwoju
Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki; Paweł Kwiatkowski – Dyrektor ds. Korporacyjnych, Kompania Piwowarska SA; Irena
Pichola – Lider Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, PwC; Bartłomiej Roch Remisko –
Ekspert ds. CSR, Telekomunikacja Polska
17 maja 2011 r.
14.00-16.00
Hotel Monopol
Polityka i gospodarka
•
Wolność gospodarcza a regulacje. Przykłady wpływu krajowych i unijnych decyzji administracyjnych na biznes,
rynek, konkurencyjność
•
Sytuacja w branżach „wrażliwych” na regulacje. Kwestia stabilności warunków prowadzenia działalności
gospodarczej
•
Relacje między biznesem a administracją – antycypacja skutków nowych rozwiązań prawnych
•
Regulacja w obronie wolnego rynku a priorytety polityki gospodarczej państwa
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Jan Bury – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa; Jan Faryaszewski – Wiceprezes ds. Finansowych, Kompania
Piwowarska SA; Mieczysław Kasprzak – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki; Andrzej Malinowski – Prezydent,
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej; Janusz Steinhoff – Wicepremier, Minister Gospodarki w latach 1997-2001; Robert
Soszyński – Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” SA; Adam Szejnfeld – Poseł
na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach 2007-2009; Michał Szubski – Prezes Zarządu, Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA; Jerzy Toczyski – Prezes Zarządu, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm
Farmaceutycznych Infarma; Maciej Witucki – Prezes Zarządu, Telekomunikacja Polska
Moderator: Jarosław Sroka – Członek Zarządu, Kulczyk Holding, były redaktor naczelny znanych gazet ekonomicznych
17 maja 2011 r.
11.30-16.00
Hotel Qubus
Wspólnota Wiedzy i Innowacji – fuzja nauki i biznesu
6
Struktura zarządzająca i podstawowe regulacje organizacyjne na poziomie konsorcjum oraz węzła polskiego CC
PolandPlus
•
Projekty badawczo-wdrożeniowe węzła polskiego w obszarach:
– zgazowania węgla
– podwyższania efektywności i redukcji emisji klasycznych bloków energetycznych
– sekwestracji CO2
– nuklearnej kogeneracji
– nowych materiałów dla energetyki
•
Możliwości współpracy w obszarach badawczo-wdrożeniowym, innowacji i edukacji w ramach KIC InnoEnergy
Wystąpienia:
Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Honorowy Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Rady
Patronackiej Kongresu
Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Wiesław Banyś – Rektor, Uniwersytet Śląski; Hans Joerg Bauer – KIC InnoEnergy, Karlsruhe Institute of Technology; Ronnie
Belmans – Prezes, ESAT-ELECTA, Electrical Energy Computer Architectures, Divisie ESAT-Elektrische Energie, Katholieke
Universiteit Leuven; Jan H. Blom – Interim Manager KIC InnoEnergy (Benelux), Eindhoven University of Technology; Frank
Diedrich – Manager, KIC InnoEnergy (Germany); Józef Dubiński – Dyrektor, Główny Instytut Górnictwa; Kenneth Johansson
– Dyrektor Generalny, KIC InnoEnergy (Sweden); Andrzej Karbownik – Rektor, Politechnika Śląska; Mikel Lasa – Dyrektor
Generalny, KIC InnoEnergy (Iberia); Karol Musioł – Rektor, Uniwersytet Jagielloński; Paweł Olechnowicz – Prezes Zarządu,
Dyrektor Generalny, Grupa Lotos SA, Przewodniczący Rady Dyrektorów, Central Europe Energy Partners; Diego Pavia –
Dyrektor Generalny, KIC InnoEnergy (Benelux); Tomasz Szmuc – Prorektor ds. Nauki, Akademia Górniczo-Hutnicza im.
Stanisława Staszica w Krakowie, Koordynator Węzła Polskiego; Marek Ściążko – Dyrektor, Instytut Chemicznej Przeróbki
Węgla; Antoni Tajduś – Rektor, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Tadeusz Więckowski –
Rektor, Politechnika Wrocławska
•
17 maja 2011 r.
9.00-11.00
Hotel Qubus
Kolej w Europie i w Polsce
•
Kolejowe inwestycje infrastrukturalne w Europie i w Polsce. Potrzeby, plany, realizacja
•
Inwestycje a fundusze UE. Środki i ich wykorzystanie
•
Cargo kolejowe – perspektywy sektora w świetle liberalizacji rynku i aktualnych trendów w transporcie
•
Rola przewozów pasażerskich w koncepcji zrównoważonego transportu. Względy środowiskowe w konkurencji
międzygałęziowej
•
Szybka kolej jako konkurencyjny środek transportu. Infrastruktura, tabor i technologia, paneuropejska sieć połączeń,
ekonomika przewozów
Wystąpienie:
Cezary Grabarczyk – Minister Infrastruktury
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Wojciech Balczun – Prezes Zarządu, PKP Cargo SA; Adrian Furgalski – Dyrektor, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
Sp. z o.o.; Nicolas Halamek – Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Alstom Transport; Alexander Hedderich – Prezes, DB Schenker
Rail GmbH; Janusz Malinowski – Prezes Zarządu, PKP Intercity SA; Andrzej Massel – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo
Infrastruktury; Dariusz Nachyła – Partner, Deloitte; Janusz Piechociński – Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego w
Sejmowej Komisji Infrastruktury; Zbigniew Rynasiewicz – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury;
Martin Sýkora – Wiceminister, Ministerstwo Transportu (Czechy); Zbigniew Szafrański – Prezes Zarządu, PKP Polskie Linie
Kolejowe SA; Jiří Vodička – Chairman of the Board, ČD Cargo, a. s.; Maria Wasiak – p.o. Prezesa Zarządu, PKP SA
17 maja 2011 r.
11.30-13.30
Hotel Qubus
Strategia ekspansji przewoźników kolejowych na rynkach międzynarodowych
•
Polityka transportowa a przyszłość kolei – dysproporcje w finansowaniu poszczególnych gałęzi transportu w krajach
Unii Europejskiej
•
Przewidywalność kosztów dostępu do infrastruktury jako klucz do planowania rozwoju przez przewoźników
kolejowych
•
Proces konsolidacji na europejskim rynku transportu kolejowego
•
Interoperacyjność kolei (kolej bez barier techniczno-organizacyjnych) jako sposób na wzrost przewozów na głównych
korytarzach transportowych w Europie
•
Modele funkcjonowania głównych europejskich przewoźników kolejowych na rynkach zewnętrznych
•
Liberalizacja rynku przewozów towarowych a konkurencyjność przewoźników europejskich
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Wojciech Balczun – Prezes Zarządu, PKP Cargo SA; Jacek Bieczek – Prezes Zarządu, CTL Logistics Sp. z o.o.; Sergiej
7
Kołomiejec – Szef Kolei Kaliningradzkiej RZD (oddziału Kolei Rosyjskich w Obwodzie Kaliningradzkim); Frank Schuhholz –
Dyrektor Zarządzający, ERS Rail Cargo (Holandia); Jiří Vodička – Chairman of the Board, ČD Cargo, a. s.; Hans-Georg
Werner – Członek Zarządu ds. Regionu Wschód, DB Schenker Rail GmbH, Prezes Zarządu, DB Schenker Rail Polska SA
Organizator sesji: PKP Cargo SA
17 maja 2011 r.
14.00-16.00
Hotel Qubus
Rynek bez granic – przewozy cargo
•
Potencjał i konkurencja. Plany największych graczy rynku cargo
•
Lotnictwo, transport morski, koleje – specyfika i perspektywy sektorów rynku cargo
•
Logistyka przewozów towarowych – nowe trendy i technologie
•
Atuty i słabości transportu intermodalnego. Infrastruktura (terminale), koszty, czas
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Wojciech Balczun – Prezes Zarządu, PKP Cargo SA; Piotr Iwaniuk – Prezes Zarządu, DHL Global Forwarding Sp. z o.o.;
Henryk Klimkiewicz – Prezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.; Marek Nitkowski – Członek
Zarządu ds. Sprzedaży, DB Schenker Rail Polska; Wojciech Paprocki – Kierownik, Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstwa
Transportowego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Artur Tomasik – Prezes Zarządu, Górnośląskie Towarzystwo
Lotnicze SA; Robert Tomanek – Katedra Transportu, Prorektor ds. Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
17 maja 2011 r.
16.00-16.30
Hotel Qubus
Ogłoszenie wyników rankingu Cargonauci 2010
17 maja 2011 r.
9.00-11.00
Hotel Qubus
Porty lotnicze
•
Światowe tendencje w ruchu lotniczym a przyszłość portów regionalnych w Polsce
•
Rozwój infrastruktury lotniskowej. Uwarunkowania rynkowe, techniczne, finansowe inwestycji
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Jarosław Błaszczak – Ernst & Young; Tadeusz Jarmuziewicz – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury; Leszek
Krawczyk – Prezes Zarządu, Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.; Dariusz Kuś – Prezes Zarządu,
Dyrektor, Port Lotniczy Wrocław SA; Michał Marzec – Dyrektor Naczelny P. P. Porty Lotnicze, Dyrektor, Lotnisko Chopina w
Warszawie; Jan Pamuła – Prezes Zarządu, Międzynarodowy Port Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.;
Marcin Piróg – Prezes Zarządu, Polskie Linie Lotnicze LOT SA; Zbigniew Sałek – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Port
Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o., Członek Zarządu, Międzynarodowe Stowarzyszenie Menadżerów Lotnictwa IAAE w
Waszyngtonie; Artur Tomasik – Prezes Zarządu, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA; Mariusz Wiatrowski – Prezes
Zarządu, Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o.
17 maja 2011 r.
11.30-13.30
Hotel Qubus
Rozwój polskiego rynku lotniczych przewozów czarterowych. Szanse i zagrożenia
•
Wpływ przemian gospodarczych i społecznych w Polsce na wielkość i jakość oferty turystycznej
•
Prognozy dla polskiego rynku czarterowego – perspektywy, kierunki rozwoju i zagrożenia
•
Rosnące znaczenie wypoczynku zimowego
•
Potencjał połączeń długodystansowych oraz kierunki ich rozwoju w Polsce
•
Narzędzia efektywnej współpracy portu lotniczego z biurami podróży
•
Wpływ potencjału demograficznego oraz gospodarczego na wzrost ruchu czarterowego
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Tomasz Dziedzic – Instytut Turystyki Sp. z o.o.; Mariusz Jańczuk – Prezes Zarządu, Nowa Itaka Sp. z o.o.; Grzegorz
Karolewski – Dyrektor Generalny, Oasis Tours Sp. z o.o.; Michał Marzec – Dyrektor Naczelny P. P. Porty Lotnicze, Dyrektor,
Lotnisko Chopina w Warszawie; Rafał Orłowski – Dyrektor Sprzedaży, Yes Airways Sp. z o.o.; Jan Pamuła – Prezes Zarządu,
Międzynarodowy Port Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.; Marcin Piróg – Prezes Zarządu, Polskie Linie
Lotnicze LOT SA; Grzegorz Polaniecki – Prezes Zarządu, Enter Air Sp. z o.o.; Leszek Szagdaj – Prezes Zarządu, Nowa Itaka
Sp. z o.o.; Mariusz Szpikowski – Prezes Zarządu, Air Italy Polska Sp. z o.o.; Artur Tomasik – Prezes Zarządu, Górnośląskie
Towarzystwo Lotnicze SA; Maciej Truskolaski – Prezes Zarządu, Triada SA
17 maja 2011 r.
14.00-16.00
Hotel Qubus
Rynek Spożywczy: Polska branża spożywcza wobec globalnego kryzysu surowcowego – przetrwać czy wygrać?
8
Polska prezydencja w UE i jej priorytety w kontekście rolnictwa i przemysłu spożywczego
Reforma WPR po 2013 r. – szansa na poprawę konkurencyjności unijnych producentów żywności
Skutki kryzysu i spekulacji surowcami dla polskich konsumentów, producentów żywności oraz gospodarki
Strategie polskich firm w sytuacji gwałtownie drożejących surowców: prognozowanie i redukcja następstw kryzysu,
poprawa konkurencyjności
•
Konkurencyjność polskich i europejskich producentów żywności w kontekście liberalizacji światowego handlu
•
Rolnicy – wygrani czy przegrani destabilizacji na rynku surowcowym?
•
Polski konsument w sytuacji znacznych podwyżek cen żywności – zmiany zwyczajów zakupowych
Wystąpienie:
Marek Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Edmund Borawski – Prezes Zarządu, SM Mlekpol; Maciej Duda – Prezes Zarządu, Polski Koncern Mięsny DUDA SA; Renata
Dutkiewicz – Dyrektor Zarządzający Sektorem Spożywczym, ING Bank Śląski; Andrzej Gantner – Dyrektor Generalny,
Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców; Gery Haigh – Prezes Zarządu, Kompania Piwowarska SA;
Leszek Korzeniowski – Poseł na Sejm, Przewodniczący, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Andrzej Kowalski – Dyrektor,
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy; Marcin Kulicki – Prezes
Zarządu, Krajowa Spółka Cukrowa SA; Staffan Nilsson – Przewodniczący Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
(EESC); Wojciech Olejniczak – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Członek, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Dariusz
Orłowski – Prezes Zarządu, Wawel SA; Krzysztof Pawiński – Prezes, Grupa Maspex Wadowice; Czesław Siekierski – Poseł
do Parlamentu Europejskiego, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Marek Sypek – Prezes Zarządu, Agros Nova Sp. z
o.o.; Adam Tański – Prezydent, Izba Zbożowo-Paszowa; Ryszard Tomaszewski – Prezes Zarządu, Tesco Polska Sp. z o.o.
•
•
•
•
17 maja 2011 r.
9.00-11.00
Śląski Urząd Wojewódzki
Wpływ branży wod-kan na kształtowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionu i kraju, inwestycje branży
wod-kan
•
Inwestycje branży wod-kan – plany, możliwości, finansowanie
•
Firmy wodociągowe największymi inwestorami i beneficjentami środków unijnych
•
Założenia reformy gospodarki wodnej
•
Gospodarka wodna i gospodarka ściekowa w aspekcie ekonomicznym
•
Rozwój infrastruktury wodociągowej warunkiem budowy przewagi konkurencyjnej regionów
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Andrzej Stanisław Barczak – Rektor, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach, Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach; Elżbieta Bieńkowska – Minister Rozwoju Regionalnego; Bernard Błaszczyk – Podsekretarz
Stanu, Ministerstwo Środowiska; Henryk Brzuchacz – Prezes Zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w
m.st. Warszawa SA; Piotr Gepert – Prezes Zarządu, Veolia Woda; Jarosław Kania – Prezes Zarządu, Górnośląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów SA; Ryszard Langer – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie; Zdzisław Olejczyk – Prezes Zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. Wrocław; Andrzej Zienkiewicz – Starszy Menadżer, Dział Doradztwa Biznesowego, Ernst & Young
Moderator sesji: Michał Czarski – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Śląski Klaster Wodny
Organizator sesji: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA
17 maja 2011 r.
11.30-13.30
Śląski Urząd Wojewódzki
Współpraca w ramach branży wod-kan i wspieranie relacji z nauką
•
Praktyczne wykorzystanie osiągnięć nauki dla rozwiązywania zagadnień gospodarki wodno-ściekowej
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Henryk Brzuchacz – Prezes Zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa SA; Ireneusz
Janik – Kierownik Projektów, VA TECH WABAG; Andrzej Kowalczyk – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką,
Uniwersytet Śląski; Ryszard Langer – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji SA w Krakowie; Reinhard Nowotny – Prezes, VA TECH WABAG (Austria); Zdzisław Olejczyk – Prezes Zarządu,
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wrocław; Heinz Pascher – Uniconsult Sp. z o. o. (Austria);
Magdalena Pochwalska – Prezes Zarządu, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu SA; Fredrich
Wick – Prezes, Uniconsult Sp. z o. o. (Austria)
Moderator sesji: Michał Czarski – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Śląski Klaster Wodny
Organizator sesji: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA
17 maja 2011 r.
14.00-16.00
Śląski Urząd Wojewódzki
Sejmowa Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
9
17 maja 2011 r.
9.00-11.00
Śląski Urząd Wojewódzki
Finanse samorządów
•
Sytuacja finansów publicznych
•
Możliwe administracyjne ograniczenia związane z finansowaniem samorządów
•
Źródła finansowania rozwoju
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Wioleta Błochowiak – Wiceprezes Zarządu, Electus SA; Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia; Ryszard Grobelny –
Prezydent Poznania; Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent Warszawy; Mieczysław Kieca – Prezydent Wodzisławia
Śląskiego; Małgorzata Kołakowska – Prezes Zarządu, ING Bank Śląski SA; Ludwik Kotecki – Sekretarz Stanu, Ministerstwo
Finansów; Stanisław Kracik – Wojewoda Małopolski; Tomasz Mironczuk – Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego;
Piotr Uszok – Prezydent Katowic; Adam Zdziebło – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; przedstawiciel
Europejskiego Banku Inwestycyjnego
17 maja 2011 r.
11.30-13.30
Śląski Urząd Wojewódzki
Własność w samorządach
•
Prywatyzacja na poziomie lokalnym – szansa dla inwestorów z branż związanych z gospodarką komunalną
(ciepłownictwo, drogownictwo, gospodarka wodna, odpady)
•
Polityka własnościowa samorządów miejskich w kontekście ich funkcji publicznych
•
Sytuacja finansowa samorządów a wpływy z prywatyzacji
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Tadeusz Ferenc – Prezydent Rzeszowa; Zygmunt Frankiewicz – Prezydent Gliwic; Piotr Gepert – Prezes Zarządu, Veolia
Woda; Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent Warszawy; Stanisław Kracik – Wojewoda Małopolski; Piotr Krzystek –
Prezydent Szczecina; Mikael Lemström – Prezes Zarządu, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.; Adam Matusiewicz –
Marszałek Województwa Śląskiego; Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Częstochowy; Andrzej Porawski – Dyrektor Biura,
Związek Miast Polskich; Ryszard Zembaczyński – Prezydent Opola
17 maja 2011 r.
14.00-16.00
Śląski Urząd Wojewódzki
System gospodarki odpadami
•
Odpady komunalne jako problem i jako surowiec. Segregacja i recykling w świetle przepisów i w praktyce zarządzania
organizmami miejskimi
•
Technologia termicznej utylizacji odpadów wraz z towarzyszącymi jej kwestiami społecznymi, energetycznymi i
inwestycyjnymi
•
Koszt budowy i efektywność spalarni odpadów – punkty widzenia miasta i operatora
•
Sprawny i efektywny system gospodarowania odpadami jako stabilne źródło paliwa dla instalacji termicznej utylizacji
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Bernard Błaszczyk – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska; Ryszard Grobelny – Prezydent Poznania; Dawid
Kostempski – Przewodniczący Zarządu, Górnośląski Związek Metropolitalny, Prezydent Świętochłowic; Andrzej Kraszewski –
Minister Środowiska; Mikael Lemström – Prezes Zarządu, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.; Gabriela Lenartowicz –
Prezes Zarządu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach; Christophe Lepinette –
Dyrektor ds. Technicznych i Rozwoju na Europę Środkowo-Wschodnią, Veolia Enviromental Services; Grzegorz Ostrzołek –
Prezes Zarządu, Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA; Ruud Sondag – Prezes, Van Gansewinkel Groep (Holandia);
Antoni Szlagor – Burmistrz Żywca; Piotr Uszok – Prezydent Katowic
17 maja 2011 r.
16.15-18.00
Śląski Urząd Wojewódzki
Instytucje finansowe partnerem dużych miast w konkurencyjnej Europie
•
Instytucje finansowe partnerem miast w osiągnięciu statusu miasta pożądanego zarówno przez mieszkańców, jak i
kapitał inwestycyjny
•
Wzajemna, odpowiedzialna weryfikacja projektów inwestycyjnych przez banki i samorządy
•
Ograniczenia w aktywnym uczestnictwie instytucji finansowych w przygotowaniu samorządowych projektów
inwestycyjnych, np. zamówienia publiczne
•
Rola niezależnej oceny miast w budowaniu wiarygodności oraz pozyskiwaniu kapitału inwestycyjnego
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Michał Bolesławski – Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski SA; Danuta Kamińska – Skarbnik, Urząd Miasta Katowice; Piotr
Kowalski – Prezes Zarządu, Fitch Polska SA; Kim Kreilgaard – Europejski Bank Inwestycyjny; Stanisław Lipiński – Skarbnik,
Urząd Miasta Szczecin; Barbara Sajnaj – Skarbnik, Urząd Miasta Poznań; Ludwik Sobolewski – Prezes Zarządu, Giełda
10
Papierów Wartościowych w Warszawie SA; Maurice Vincent – Prezydent Metropolii Saint-Etienne (Francja); skarbnicy miast
europejskich
17.05.2011 r.
9.00-11.00
Śląski Urząd Wojewódzki
PL2012
17 maja 2011 r.
11.30-13.30
Śląski Urząd Wojewódzki
Innowacje – rola instytutów badawczych
•
Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki
•
Strategia badań i rozwoju
•
Prawne wspieranie rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw
•
Projekty badawcze dla małych i średnich przedsiębiorstw
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Leszek Grabarczyk – Zastępca Dyrektora, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; Barbara Kudrycka – Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego; Jolanta Mamenas – Dyrektor, Instytut Włókiennictwa; Cezary Możeński – Dyrektor, Instytut Nawozów
Sztucznych; Ryszard Pregiel – Prezes, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii; Leszek Rafalski –
Przewodniczący, Rada Główna Instytutów Badawczych; Herbert Wirth – Prezes Zarządu, KGHM Polska Miedź SA;
przedstawiciel MSP
Moderator sesji: Zbigniew Śmieszek – Dyrektor, Instytut Metali Nieżelaznych
Organizator sesji: Rada Główna Instytutów Badawczych
17 maja 2011 r.
9.00-11.00
Biuro Centrum
Górnictwo węgla kamiennego na świecie
•
Sytuacja i trendy na rynkach światowych a perspektywy węgla kamiennego w UE
•
Zmiany na mapie popytu. Najwięksi importerzy i eksporterzy węgla na świecie
•
Energetyka oparta na węglu wobec globalnej i światowej polityki klimatycznej
•
Prognozy koniunktury dla firm surowcowych – popyt i podaż na rynku węgla koksującego i koksu
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Józef Dubiński – Dyrektor, Główny Instytut Górnictwa; Jan Fabian – Dyrektor Operacyjny, NWR, Wiceprezes Rady
Dyrektorów OKD; Jacek Korski – p.o. Prezesa Zarządu, Kompania Węglowa SA; Marian Kostempski – Prezes Zarządu,
Dyrektor Generalny, Kopex SA; Daniel Křetínský – Prezes, Energetický a Průmyslový Holding a.s.; Waldemar Łaski – Prezes
Zarządu, Grupa FAMUR; Roman Łój – p.o. Prezesa Zarządu, Katowicki Holding Węglowy SA; Janusz Olszowski – Prezes
Izby, Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa; Jerzy Podsiadło – Prezes Zarządu, WĘGLOKOKS SA; Mirosław Taras – Prezes
Zarządu, Lubelski Węgiel Bogdanka SA; Andrzej Warzecha – Wiceprezes Zarządu, Polski Koks SA; Jarosław Zagórowski –
Prezes Zarządu, Jastrzębska Spółka Węglowa SA; przedstawiciele: banku inwestycyjnego
17 maja 2011 r.
11.30-13.30
Biuro Centrum
Czas przełomu – węgiel kamienny w Polsce
•
Węgiel w polityce UE i w praktyce politycznej polskiego rządu
•
Prywatyzacja, restrukturyzacja, konsolidacja – droga do nowego kształtu sektora
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Aleksander Grad – Minister Skarbu Państwa; Zygmunt Łukaszczyk – Wojewoda Śląski; Jerzy Markowski – Podsekretarz
Stanu, Ministerstwo Gospodarki w latach 1995-1997; Artur Maziarka – Partner, Deloitte; Jerzy Podsiadło – Prezes Zarządu,
WĘGLOKOKS SA; Janusz Steinhoff – Wicepremier, Minister Gospodarki w latach 1997-2001; Joanna Strzelec-Łobodzińska
– Wiceminister, Ministerstwo Gospodarki; Mirosław Taras – Prezes Zarządu, Lubelski Węgiel Bogdanka SA; Jarosław
Zagórowski – Prezes Zarządu, Jastrzębska Spółka Węglowa SA; przedstawiciele: banków inwestycyjnych
17 maja 2011 r.
14.00-16.00
Biuro Centrum
Pakiet klimatyczno-energetyczny – wyzwania dla przemysłu zlokalizowanego w UE
•
Perspektywy energochłonnego przemysłu w świetle wymagań Pakietu klimatyczno-energetycznego. Sektory
zagrożone tzw. ucieczką emisji. Aspekty ekonomiczne i społeczne
•
Jak utrzymać konkurencyjność przemysłu, spełniając wymagania środowiskowe? Przykłady dobrych praktyk i strategii
•
Pakiet klimatyczno-energetyczny – szansa, a nie zagrożenie. Efektywność energetyczna i nowe czyste technologie –
motor postępu, czynnik koniunktury
11
Wystąpienia:
Bernard Błaszczyk – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska
Tomáš Hüner – Wiceminister, Ministerstwo Przemysłu i Handlu Czech
Marcin Korolec – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki
Waldemar Pawlak – Wicepremier, Minister Gospodarki RP
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Paweł Jarczewski – Prezes Zarządu, Zakłady Azotowe Puławy SA; Erika Jorgensen – Doradca Ekonomiczny dla Regionu
Europy i Azji Centralnej, The World Bank; Dariusz Marzec – Dyrektor, Szef Grupy Doradczej dla Sektora Energetyki, Firma
Doradcza KPMG; Paweł Olechnowicz – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Grupa Lotos SA, Przewodniczący Rady
Dyrektorów, Central Europe Energy Partners; Jerzy Podsiadło – Prezes Zarządu, WĘGLOKOKS SA; Wiesław Różacki –
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, RAFAKO SA; Sanjay Samaddar – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, ArcelorMittal
Poland SA; Marek Szostek – Wiceprezes Zarządu ds. Handlu, PGE Polska Grupa Energetyczna SA; Krzysztof Żmijewski –
Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, Przewodniczący Rady Programowej, Procesy
Inwestycyjne Sp. z o.o.
17 maja 2011 r.
9.00-11.00
Sala Multimedialna RIG
Przesłanki polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Partnerstwa
Wschodniego
•
Przesłania Polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Tadeusz Donocik – Prezes, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Wiceprezes Krajowa Izba Gospodarcza;
Małgorzata Handzlik – Poseł do Parlamentu Europejskiego; Tadeusz Iwiński – Poseł do Parlamentu Europejskiego; Marcin
Korolec – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki; Marek Migalski – Poseł do Parlamentu Europejskiego; Krzysztof
Więckiewicz – Dyrektor, Departament Pożytku Publicznego, Ministerstwo Pracy i Polityki; Marcin Zaborowski – Dyrektor,
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Paweł Zalewski – Poseł do Parlamentu Europejskiego;
Moderator sesji: Maciej Szpunar – Podsekretarz Stanu ds. Prawnych i Traktatowych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Organizator sesji: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
17 maja 2011 r.
11.30-13.30
Sala Multimedialna RIG
Przesłanki polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Partnerstwa
Wschodniego
•
Rola Partnerstwa Wschodniego w polityce zewnętrznej Unii Europejskiej
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Tadeusz Donocik – Prezes, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Wiceprezes Krajowa Izba Gospodarcza; Rafał
Sadowski – Kierownik, Zespół Partnerstwo Wschodnie; Philippe Szymczak – Przedstawiciel, Departament Państw
Sąsiedzkich i Partnerskich Unii Europejskiej, Europejski Bank Inwestycyjny; Ewa Synowiec – Dyrektor, Przedstawicielstwo
Komisji Europejskiej w Polsce; przedstawiciele: Podlaskie Regional Office lub Warmia and Mazury EU Office
Moderator sesji: Maciej Szpunar – Podsekretarz Stanu ds. Prawnych i Traktatowych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Organizator sesji: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
17 maja 2011 r.
9.00-11.00
Hotel Angelo
Europa Centralna – od regionalnej integracji sektora energii do Europejskiej Wspólnoty Energii
Wystąpienie:
Waldemar Pawlak – Wicepremier, Minister Gospodarki RP
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Sami Andoura – Notre Europe; Jan Březina – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Członek Komisji Przemysłu, Badań
Naukowych i Energii (Czechy); Mikołaj Budzanowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa; Adam Gierek –
Poseł do Parlamentu Europejskiego, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii; David Howell – Minister of State at the
Foreign and Commonwealth Office (Wielka Brytania); Tomáš Hüner – Wiceminister, Ministerstwo Przemysłu i Handlu Czech;
Lena Kolarska-Bobińska – Poseł do Parlamentu Europejskiego; Béla Kovacs – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Członek
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (Węgry); Pal Kovacs – Wiceminister, Ministerstwo Rozwoju Narodowego
Węgier; Arturs Krišjānis Kariņš – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i
Energii (Litwa); Martin Kocourek – Minister Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej; Przemysław Krysicki – Dyrektor w Dziale
Doradztwa Biznesowego, Ernst & Young; Philip Lowe – Director-General of Energy, European Commission; Bogdan
Marcinkiewicz – Poseł do Parlamentu Europejskiego; Paweł Olechnowicz – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Grupa
Lotos SA, Przewodniczący Rady Dyrektorów, Central Europe Energy Partners; Arvydas Sekmokas – Minister Energii Litwy;
Bogusław Sonik – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i
Bezpieczeństwa Żywności; Janusz Steinhoff – Wicepremier, Minister Gospodarki w latach 1997-2001; Krystian Takac –
12
Sekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki Słowacji
Partner sesji: Grupa Lotos SA oraz Central Europe Energy Partners
17 maja 2011 r.
11.30-13.30
Hotel Angelo
Energetyka. Wyzwania i strategie
•
Rynek w okresie dynamicznych zmian. Ich rozumienie, akceptacja, biznesowe wykorzystanie
•
Własność w energetyce. Dokąd zmierzamy? Ile państwa, ile wolności?
•
Kierunki inwestycji w energetyce. Stabilność polityczna i prawno-regulacyjna
•
Źródła i mechanizmy finansowania inwestycji długoterminowych. Sektor finansowy a energetyka
Wystąpienia:
Aleksander Grad – Minister Skarbu Państwa
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Jan Bury – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa; Philippe Castanet – Prezes, EDF Polska Sp. z o.o.; Tomasz
Chmal – Partner, White & Case W. Daniłowicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k.; Andrzej Czerwiński –
Poseł na Sejm RP, Przewodniczący, Parlamentarny Zespół ds. Energetyki; Maciej Owczarek – Prezes Zarządu, ENEA SA;
Jakub Radulski – Prezes, Alstom w Polsce; Kazimierz Rajczyk – Dyrektor Zarządzający Sektorem Energetycznym, ING Bank
Śląski; Joanna Strzelec-Łobodzińska – Wiceminister, Ministerstwo Gospodarki; Marek Woszczyk – p.o. Prezesa, Urząd
Regulacji Energetyki; Tomasz Zadroga – Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna SA
Moderator: Piotr Zdrojewski – Dyrektor, PwC
17 maja 2011 r.
14.00-16.00
Hotel Angelo
Energetyka – europejski rynek energii elektrycznej
•
Szanse na wspólny europejski rynek energii. Bariery, trudności, inwestycje infrastrukturalne
•
Stopień uwolnienia rynku w poszczególnych krajach Unii. Rola polityki gospodarczej państw i regulacji unijnych
•
Konieczne działania liberalizujące rynek energii. Rola III pakietu energetycznego UE
•
Wspólna europejska polityka energetyczna – bezpieczeństwo kraju, bezpieczeństwo odbiorcy
Wystąpienie:
Philip Lowe – Director-General of Energy, European Commission
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Philippe Castanet – Prezes, EDF Polska Sp. z o.o.; Andrzej Czerwiński – Poseł na Sejm RP; Grzegorz Górski – Prezes
Zarządu, GDF SUEZ Energia Polska SA; David Kučera – Sekretarz Generalny, PXE Power Exchange Central Europe,
a.s.; Stephan Lehrke – Partner, The Boston Consulting Group; Ireneusz Łazor – Wiceprezes Zarządu TGE SA, Prezes
Zarządu, Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych SA; Adam Maciejewski – Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych
w Warszawie SA; Henryk Majchrzak – Prezes Zarządu, PSE Operator SA; Andrzej Modzelewski – Dyrektor ds Rozwoju,
RWE Polska, Dyrektor Zarządzający Modelem Rynku i Sprzedażą, RWE East; Franz Scheiber – Head of Business Unit CE
Market North, Alpiq Management AG; Krzysztof Wiater – Radca Prawny, Partner, DLA Piper; Tomasz Zadroga – Prezes
Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna SA; przedstawiciele: EXAA Energy Exchange Austria; Hungarian Power Exchange
17 maja 2011 r.
11.30-13.30
Hotel Angelo
Europejski system przesyłu gazu – idea gazowego korytarza północ-południe
•
Rozwój europejskiej sieci gazowej. Interkonektory gwarancją dostaw gazu?
•
Kluczowe inwestycje sieciowe w Grupie W4. Połączenia, kierunki, harmonogram projektów
•
Ile kosztuje bezpieczeństwo? Źródła finansowania budowy interkonektorów
•
Stanowisko Komisji Europejskiej – zielone światło dla interkonektorów?
Wystąpienie:
Aleksander Grad – Minister Skarbu Państwa
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Mikołaj Budzanowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa; Jan Chadam – Prezes Zarządu, Gaz-System SA;
Joachim Hockertz – Zastępca Dyrektora Generalnego, Dyrektor Handlowy, AB Lietuvos Dujos (Litwa); Zsolt Hernádi – Prezes
Zarządu, Dyrektor Zarządzający, MOL Group (Węgry); Tomáš Hüner – Wiceminister, Minister Przemysłu i Handlu Czech;
Jerko Jelić-Balta – Prezes Zarządu, Plinacro d.o.o. (Chorwacja); Thomas Kleefuß – Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający,
NET4GAS (Czechy); Duro Popijač – Minister Gospodarki, Pracy i Przedsiębiorczości Chorwacji; Andreas Rau – Członek
Zarządu, Eustream a. s. (Słowacja); Arvydas Sekmokas – Minister Energii Litwy; Krystian Takac – Sekretarz Stanu,
Ministerstwo Gospodarki Słowacji
Partner sesji: Gaz-System SA
17 maja 2011 r.
14.00-16.00
13
Hotel Angelo
Polska chemia
•
Intensywna restrukturyzacja jako ostateczne przygotowanie do procesów prywatyzacyjnych
•
W pogoni za najlepszymi – modernizacje, inwestycje, efektywność
•
Synergie i oszczędności. Konsolidacja krajowych aktywów chemicznych
•
Scenariusze prywatyzacji dla poszczególnych spółek. Zainteresowanie inwestorów. Negocjacje i wyceny
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Maciej Gierej – Prezes Zarządu, Mennica Metale Szlachetne; Robert Gwiazdowski – Prezydent, Centrum im. Adama Smitha;
Paweł Jarczewski – Prezes Zarządu, Zakłady Azotowe Puławy SA; Wiesław Klimkowski – Prezes Zarządu, PCC Rokita
SA; Ryszard Kunicki – Prezes Zarządu, Ciech SA; Adam Leszkiewicz – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa;
Wojciech Lubiewa-Wieleżyński – Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego; Jerzy Marciniak – Prezes Zarządu,
Dyrektor Generalny, ZAK SA, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA; Remigiusz
Paszkiewicz – Prezes Zarządu, Generalny Dyrektor, ANWIL SA; Wiesław Skwarko – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor
Restrukturyzacji i Usług, ZAK SA; przedstawiciel: European Fertilizer Manufacturers Association (Europejskie Stowarzyszenie
Producentów Nawozów)
17 maja 2011 r.
9.00-11.00
Hotel Angelo
Drewno w gospodarce UE i Polski
•
Przemysł płyt drewnopochodnych i tartaczny podstawą nowoczesnego budownictwa i meblarstwa w Polsce i
państwach UE
•
Pozyskiwanie drewna z lasów państwowych w warunkach zrównoważonego rozwoju i realizacji funkcji
pozaprodukcyjnych. Szanse i ograniczenia
•
Współpraca przemysłów opartych na drewnie z Lasami Państwowymi
•
Jak przetrwać i rozwijać się – wyzwania dla branży celulozowo-papierniczej
•
Foresight technologiczny sektora drzewnego w Polsce (Instytut Technologii Drewna w Poznaniu)
•
Zasoby biomasy w Polsce
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Marek Adamowicz – Dyrektor Biura, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli; Bogdan Czemko – Dyrektor Biura,
Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego; Ryszard Gajewski – Prezes, Polska Izba Biomasy; Antoni Maria Hikiert –
Prezes Zarządu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych Sp. z o.o.; Tomasz Jańczak – Prezes
Zarządu, Grupa Kronospan; Michał Jarczyński – Prezes Zarządu, Arctic Paper SA, Prezes, Stowarzyszenie Papierników
Polskich; Maciej Kunda – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Mondi Świecie SA; Wojciech Nitka – Prezes, Stowarzyszenie
Dom Drewniany; Tomasz Wójcik – Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Marketingu i Organizacji, Dyrekcja Generalna Lasów
Państwowych
Moderator sesji: Władysław Strykowski – Dyrektor, Instytut Technologii Drewna, Koordynator Polskiej Platformy
Technologicznej Sektora Leśno-Drzewnego (PPTSL-D)
Organizator sesji: Instytut Technologii Drewna
17 maja 2011 r.
11.30-13.30
Hotel Angelo
Sektor chemiczny w Europie
•
Globalny rynek a uwarunkowania związane z wprowadzeniem Pakietu klimatyczno-energetycznego
•
Warunki konkurencyjności europejskiego sektora chemicznego. Koszty produkcji, logistyka, emisje CO2, inne
regulacje prawne
•
Inwestycje odpowiedzią na wyzwania rynku – nowe kierunki badań, innowacyjne produkty i technologie
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Michael Hepp – Prezes, BASF Polska Sp. z o.o.; Paweł Jarczewski – Prezes Zarządu, Zakłady Azotowe Puławy SA; Wiesław
Klimkowski – Prezes Zarządu, PCC Rokita SA; Ryszard Kunicki – Prezes Zarządu, Ciech SA; Adam Leszkiewicz –
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa; Jerzy Majchrzak – Dyrektor, Polska Izba Przemysłu Chemicznego; Jerzy
Marciniak – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, ZAK SA, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Zakłady Azotowe w
Tarnowie-Mościcach SA; Cezary Możeński – Dyrektor, Instytut Nawozów Sztucznych; Marek Serafin – Członek Zarządu ds.
Petrochemii, PKN Orlen SA; Wiesław Skwarko – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Restrukturyzacji i Usług, ZAK SA;
przedstawiciel: European Fertilizer Manufacturers Association (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Nawozów)
Organizator sesji: Zakłady Azotowe Puławy SA
17 maja 2011 r.
14.00-16.00
Hotel Angelo
Gaz łupkowy w Polsce
•
Doświadczenia światowe w dziedzinie eksploatacji złóż gazu łupkowego. Współpraca międzynarodowa
14
Potencjał (zasoby, dostępność) i możliwości jego zagospodarowania. Aspekt finansowy, techniczny i prawny
(koncesje). Realny czas uruchomienia wydobycia
•
Uwarunkowania rynkowe. Alternatywa czy uzupełnienie dla gazu ziemnego i innych paliw?
•
Gaz łupkowy a bezpieczeństwo energetyczne i polityka energetyczna państwa
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Mikołaj Budzanowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa; Tomasz Dobrowolski – Partner w Kancelarii
Prawnej, K&L Gates Jamka sp. k.; Henryk Jacek Jezierski – Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Ministerstwo
Środowiska; Maciej Kaliski – Dyrektor, Departament Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki; Marek Kamiński – Dyrektor, Dział
Doradztwa Biznesowego, Ernst & Young; Marek Karabuła – Wiceprezes Zarządu ds. Górnictwa Naftowego, Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo SA; Piotr Litwa – Prezes, Wyższy Urząd Górniczy; Tomasz Maj – Dyrektor Generalny, Talisman
Energy Polska Sp. z o.o.; Bogdan Marcinkiewicz – Poseł do Parlamentu Europejskiego; Jerzy Nawrocki – Dyrektor,
Państwowy Instytut Geologiczny; Wiesław Prugar – Prezes Zarządu, ORLEN Upstream Sp z o.o.; przedstawiciele: Exxon
Mobil Corp; Shell
•
17 maja 2011 r.
16.30-18.30
Hotel Angelo
Przyszłość europejskiej sieci transportu kolejowego – praktyczne rozwiązania
•
Liberalizacja rynków kolejowych w Europie – od rynków krajowych do rynków ponadnarodowych
•
Rola kolejowego operatora kolejowego na międzynarodowym rynku europejskim – oczekiwania klientów
•
Budowa silnej europejskiej sieci kolejowej – inwestycje w tabor i związane z tym wyzwania techniczne
•
Jak budować przewagę konkurencyjną na europejskim rynku kolejowych przewozów cargo?
•
Europejski kolejowy łańcuch logistyczny – czy wysoce wyspecjalizowane rozwiązania transportowe spełniają
oczekiwania klientów?
•
Europa i co dalej? – główne kierunki rozwoju kolejowych połączeń logistycznych
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Sybille Klipstein – Account Manager, ArcelorMitall; Marek Sitarz – Kierownik, Katedra Transportu Kolejowego, Politechnika
Śląska; Roman Soczówka – Dyrektor, Departament Zakupów, Vattenfall Heat Poland SA; Hans-Georg Werner – Członek
Zarządu ds. Regionu Wschód, DB Schenker Rail GmbH, Prezes Zarządu, DB Schenker Rail Polska SA
Moderator sesji: Andrzej Wyszyński – Kierownik Działu Komunikacji, DB Schenker Rail Polska
Organizator sesji: DB Schenker Rail Polska SA
17 maja 2011 r.
9.00-11.00
Hotel Angelo
Fuzje i przejęcia w Europie Środkowo-Wschodniej
•
Dynamika rynku. Liczba i wartość transakcji w ostatnich latach
•
Potencjał regionu – najbardziej obiecujące branże
•
Wpływ recesji na rynek M&A. Poziom wycen – przykłady wykorzystania dekoniunktury
•
Koncentracja a konkurencja
•
Kiedy koncentracje mogą zagrozić konkurencji
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Jacek Giziński – Radca Prawny, Senior Associate, DLA Piper; Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel – Prezes, Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów; Grzegorz Leszczyński – Prezes Zarządu, DM IDMSA; Ewa Małyszko – Wiceprezes
Zarządu, KGHM TFI SA; Krzysztof Opawski – Partner, Saski Partners Sp. z o.o. sp. k., Minister Infrastruktury w latach 20042005; Grażyna Piotrowska-Oliwa – Wiceprezydent, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej; Krzysztof Rezler – Dyrektor w
Dziale Konsultingu, Mazars w Polsce; Krzysztof Sędzikowski – Dyrektor Zarządzający, IEG Polska Warszawskie Centrum
Finansowe; Rafał Sosna – Dyrektor Inwestycyjny, Penta Investments Limited Sp. z o.o.; przedstawiciele: banków
inwestycyjnych, firm doradczych
17 maja 2011 r.
11.30-13.30
Hotel Angelo
Polska europejskim centrum BPO
•
Polska – (wciąż) atrakcyjnym miejscem dla sektora usługowego?
•
Perspektywy i kierunki rozwoju sektora usługowego w Polsce
•
Współpraca nauki z biznesem – katalizatorem zmian w sektorze usług
•
Jak promować Polskę jako lokalizację dla projektów usługowych?
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Paweł Adamowicz – Prezydent Gdańska; Rafał Baniak – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki; Iwona ChojnowskaHaponik – Dyrektor, Departament Inwestycji Zagranicznych, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA; Marek
Cieślak – Wiceprezydent Łodzi; Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia; Teresa Kamińska – Prezes Zarządu, Pomorska
Specjalna Strefa Ekonomiczna; Alastair Nicolson – Dyrektor Generalny, Shell Business Service Centre; Piotr Wojaczek –
15
Prezes Zarządu, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA
Organizator sesji: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA
17 maja 2011 r.
14.00-16.00
Hotel Angelo
Polska i Czechy – perspektywy gospodarczej i politycznej współpracy w Europie Środkowej
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Jan Fabian – Dyrektor Operacyjny, NWR, Wiceprezes Rady Dyrektorów OKD; Petr Ivanek – Prezes Zarządu, CEZ Polska;
Martin Kocourek – Minister Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej; Marcin Korolec – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo
Gospodarki; Daniel Křetinský – Przewodniczący, ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING, a.s.; Michal Štefl – Prezes
Zarządu – OHL ŽS, a.s; przedstawiciele firm: Gaz System
Moderator sesji: Jan Sechter – Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce
17 maja 2011 r.
9.00-11.00
Hotel Angelo
Ciepłownictwo
•
Procesy prywatyzacyjne. Przykłady. Potencjał i atrakcyjność sektora
•
Rozwój kogeneracji. Możliwości i bariery
•
Uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem ciepłowniczym w aspekcie właścicielskim, finansowym,
inwestycyjnym
•
Kondycja finansowa polskiego ciepłownictwa – model regulacji a możliwości inwestycyjne. Proces odchodzenia od
regulacji kosztowej
•
Czynniki zewnętrzne wpływające na rozwój sektora ciepłowniczego. Znaczenie unijnych rozwiązań prawnych i
organizacyjnych
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Pascal Bonne – Prezes Zarządu, Dalkia Polska SA; Wiesław Chmielowicz – Prezes Zarządu, Energetyka Cieplna
Opolszczyzny SA; Petr Ivanek – Prezes Zarządu, CEZ Polska; Jarosław Kochaniak – Zastępca Prezydenta m.st.
Warszawy; Daniel Křetínský – Prezes, Energetický a Průmyslový Holding a.s.; Mikael Lemström – Prezes Zarządu, Fortum
Power and Heat Polska Sp. z o.o.; Michał Machlejd – Prezes Zarządu, Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA;
Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; Ryszard Zembaczyński – Prezydent Opola
17 maja 2011 r.
11.30-13.30
Hotel Angelo
Projekty inwestycyjne w przedsiębiorstwach rafineryjnych
•
Inwestycje zrealizowane w ostatnich latach
•
Biura technologiczne w Polsce. Wpływ zagadnień związanych z emisją CO2 na podejście do procesu projektowego
•
Nowe kryteria oceny procesów technologicznych związane z planowanymi regulacjami dotyczącymi emisji CO2
•
Innowacyjność
•
Konieczne inwestycje w polskiej petrochemii
•
Potencjał i możliwe obszary zwiększania efektywności energetycznej rafinerii
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Marek Beroud – Prezes Zarządu, Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.; Grzegorz Czul – Wiceprezes, Fluor SA;
Andreas Golombek – Prezes Zarządu, Lurgi SA; Henryk Malesa – Dyrektor ds. Rozwoju, Lurgi SA; Marek Mroczkowski –
Przewodniczący Rady Nadzorczej, Zakłady Chemiczne Police SA; Krystian Pater – Członek Zarządu ds. Rafinerii, PKN Orlen
SA; Marek Paweł Sokołowski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju, Grupa Lotos SA; Robert Soszyński –
Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” SA; Janusz Wiśniewski – Wiceprezes,
Krajowa Izba Gospodarcza, Prezes, Polsko-Brazylijska Izba Gospodarcza w Warszawie
17 maja 2011 r.
14.00-16.00
Hotel Angelo
Energetyka – infrastruktura sieciowa
•
Inwestycje w sieci energetyczne
•
Zarządzanie sieciami, inteligentne sieci energetyczne
•
Nowe rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Tomasz Dąbrowski – Dyrektor, Departament Energetyki, Ministerstwo Gospodarki; Henryk Majchrzak – Prezes Zarządu, PSE
Operator SA; Bogusława Matuszewska – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. IT i Sprzedaży, Polkomtel SA, Artur Różycki –
Prezes Zarządu, ENEA Operator Sp. z o.o.; Piotr Szymanek – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, PGE Polska Grupa
Energetyczna SA; Marek Woszczyk – p.o. Prezesa, Urząd Regulacji Energetyki
16
17 maja 2011 r.
14.00-16.00
Hotel Angelo
Współpraca gospodarcza z rejonem Górnej Austrii
•
Atrakcyjność gospodarcza regionu Górnej Austrii
•
Potencjał Metropolii Silesia i Województwa Śląskiego
•
Platforma Wymiany Gospodarczej
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Tadeusz Adamski – Dyrektor, Wydział Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego; Wolfgang Aschenwald –
Przewodniczący Zarządu, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft; Mirosław Bobrzyński – Prezes Zarządu,
Euro-Centrum SA; Tadeusz Donocik – Prezes, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Wiceprezes, Krajowa Izba
Gospodarcza; Piotr Koj – Prezydent Bytomia; Ernst Kopp – Radca Handlowy, Ambasada Austrii w Polsce; Heinz Pascher –
Uniconsult Sp. z o. o. (Austria); Ulrike Rabmer-Koller – Wiceprezydent, Izba Gospodarcza Górnej Austrii; Friedrich Wick –
Dyrektor, Uniconsult GmBH; prezydenci miast
Organizator sesji: Górnośląski Związek Metropolitalny
17 maja 2011 r.
9.00-11.00
Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego
V Międzynarodowa Konferencja Miasto 2011 – zarządzanie przestrzenią miasta (impreza towarzysząca EEC 2011)
•
Nowe warunki dla planowania miejskiego w Europie (demografia, gospodarka, zmiany klimatu)
•
Planowanie zmiany przestrzeni w Londynie w kontekście przygotowań do Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012
Wystąpienia:
Jan Olbrycht – Poseł do Parlamentu Europejskiego
Piotr Uszok – Prezydent Katowic
Przedstawiciele Związku Miast Polskich, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Peter Bishop – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor, Departament Rozwoju i Środowiska, London Development Agency; Eugenio
Leanza – Prezes, JESSICA and Investment Funds, EIB; Paul Lievevrouw – Architekt, Prezes, SumProject and the
SumResearch; Peter Mehlbye – Dyrektor, ESPON Coordination Unit; Władysław Piskorz – Dyrekcja Generalna ds. Polityki
Regionalnej, Komisja Europejska; Iván Tosics – Dyrektor Zarządzający, Metropolitan Research Institute
Organizatorzy sesji: Jan Olbrycht – Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Think Silesia
Współorganizatorzy sesji: Związek Miast Polskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Miasto Katowice
17 maja 2011 r.
11.30-13.30
Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego
V Międzynarodowa Konferencja Miasto 2011 – zarządzanie przestrzenią miasta (impreza towarzysząca EEC 2011)
•
Jak planować i zarządzać zmianą w przestrzeni publicznej polskich miast?
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia; Ryszard Grobelny – Prezydent Poznania; Mieczysław Kieca – Prezydent
Wodzisławia Śląskiego; Tomasz Konior – Architekt, Konior Studio; Piotr Krzystek – Prezydent Szczecina; Oleksander
Lukyanchenko – Mayor of Donetsk; Paweł Olczyk – Członek Zarządu, PKP SA; Barbara Topolska – Corporate Director
Countries, Neinver; Piotr Uszok – Prezydent Katowic; Maurice Vincent – Prezydent Metropolii Saint-Etienne (Francja);
przedstawiciel: Trigranit Development Polska, firmy doradczej
Organizatorzy sesji: Jan Olbrycht – Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Think Silesia
Współorganizatorzy sesji: Związek Miast Polskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Miasto Katowice
17 maja 2011 r.
14.00-16.00
Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego
V Międzynarodowa Konferencja Miasto 2011 – zarządzanie przestrzenią miasta (impreza towarzysząca EEC 2011)
•
Polskie miasta w dokumentach międzynarodowych
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Paweł Adamowicz – Prezydent Gdańska; Maciej Borsa – Prezes, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Katowicach;
Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu, Kancelaria Prezydenta RP
Organizatorzy sesji: Jan Olbrycht – Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Think Silesia
Współorganizatorzy sesji: Związek Miast Polskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Miasto Katowice
16.00
Wizytacja stanu prac modernizacji Dworca PKP w Katowicach
17 maja 2011 r.
17
11.30-13.30
Hotel Novotel Katowice Centrum
Kapitał dla MSP
•
Kondycja sektora i bariery rozwoju małej przedsiębiorczości – prawne i administracyjne, związane z dostępem do
kapitału i wykwalifikowanych pracowników
•
Możliwości finansowania projektów innowacyjnych w małych i średnich firmach (MSP) w ramach programów UE.
Wykorzystanie tych środków w praktyce
•
Źródła finansowania innowacyjnych projektów
•
MSP partnerem dużych firm. Jak budować dobre relacje we współpracy gospodarczej przy dużej dysproporcji
potencjału i skali działalności?
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Andrzej Głowacki – Prezes Zarządu, DGA SA; Małgorzata Handzlik – Poseł do Parlamentu Europejskiego; Rafał Kozłowski
– Dyrektor, Centrum Bankowości Biznesowej, Bank Zachodni WBK SA; Bożena Lublińska-Kasprzak – Prezes, Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Arkadiusz Lewicki – Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Ramowego na
Rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (CIP) dla Polskiego Rynku finansowego; Adam Łącki – Prezes Zarządu,
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA; Richard Mbewe – Ekonomista; Grzegorz Pędras – Prezes
Zarządu, Secus Asset Management SA; Waldemar Sokołowski – Prezes, Rzetelna Firma Sp. z o.o.; Emil Stępień – Zastępca
Dyrektora, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
17 maja 2011 r.
14.00-16.00
Hotel Novotel Katowice Centrum
Uroczystość wręczenia Złotych Certyfikatów Rzetelności
Organizator: Rzetelna Firma Sp. z o.o., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
17 maja 2011 r.
9.00-11.00
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Aula A
Uniwersytety w konkurencyjnej gospodarce Europy
•
Kierunki badań i kształcenia
•
Porównywalność kompetencji absolwentów
•
Uznawalność dyplomów
•
Kształcenie ustawiczne
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Wiesław Banyś – Rektor, Uniwersytet Śląski; Andrzej Karbownik– Rektor, Politechnika Śląska; Zbigniew Marciniak –
Wiceminister, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Karol Musioł – Rektor, Uniwersytet Jagielloński; Roman Niestrój –
Rektor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Janusz Żmija – Rektor, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Moderator sesji: Jan Pyka – Rektor, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Organizator sesji: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
17 maja 2011 r.
11.30-13.30
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Aula A
Transfer wiedzy z uniwersytetów do gospodarki
•
Kadry nowoczesnej gospodarki
•
Usługi eksperckie uniwersytetów
•
Rola uczelnianych centrów transferu technologii
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Paweł Bakun – Prezes, Energa Innowacje Sp. z o.o.; Magdalena Ciszewska – Członek Zarządu, Future Processing Sp. z o.o.;
Jerzy Gołuchowski – Dziekan, Wydział Informatyki i Komunikacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wiesław
Grabowski – Dyrektor Konsultingu ds. Realizacji Projektów na Polskę i Kraje Bałtyckie, Oracle Polska; Jarosław Jackowiak –
Academic Initiatives Coordinator, IBM; Przemysław Jura – Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów, Fundacja Instytut Nauk
Ekonomicznych i Społecznych; Wiesław Klimkowski – Prezes Zarządu, PCC Rokita SA; Sławomir Kopeć – Prezes Zarządu,
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.; Jan Kosmol – Prezes, Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice Sp. z
o.o.; Windham Loopesko – Prezes, Dyrektor Wykonawczy, W. E. Loopesko & Associates, Inc., Wykładowca, International
Business, University of Colorado, Denver (USA); Krzysztof Matusiak – Prezes, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków
Innowacyjności i Przedsiębiorczości w Polsce; Mirosław Miller – Prezes, WCB EIT+; Barbara Schafarczyk – Delivery Center
Language Competence Development Leader, Capgemini Polska Sp. z o.o.
Moderator sesji: Marcin Baron – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Organizator sesji: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
________________________________________________________________________
18 maja 2011 r.
18 maja 2011 r.
18
9.00-11.00
Hotel Monopol
Prywatyzacja
•
Cele rządowego programu prywatyzacji. Bilans dotychczasowych dokonań i ich długofalowe skutki dla polskiej
gospodarki
•
Co zostało do sprywatyzowania? Plany prywatyzacyjne na najbliższe miesiące. Atrakcyjność ofert, inwestorzy,
potencjalne zagrożenia
•
Prywatyzacja w sektorach trudnych i społecznie wrażliwych (górnictwo, transport, chemia). Warunki powodzenia
•
Modele zmian własnościowych w świetle ostatnich doświadczeń. Analiza przypadków typowych i szczególnych.
Negocjacje i wyceny. Pakiety inwestycyjne i socjalne
•
Wiarygodność państwa, wiarygodność inwestora. Klimat i społeczne postrzeganie prywatyzacji. Akcjonariat
obywatelski
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Lidia Adamska – Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA; Tadeusz Aziewicz – Poseł na Sejm
RP, Przewodniczący, Komisja Skarbu Państwa; Igor Chalupec – Partner Zarządzający, Prezes Zarządu, ICENTIS Sp. z o.o.
Corporate Solutions S.K.A.; Aleksander Grad – Minister Skarbu Państwa; Andrzej Olszewski – Dyrektor Zarządzający, ING
Securities SA; Krzysztof Rozen – Partner, Firma Doradcza KPMG; Jacek Socha – Partner, Wiceprezes, PwC, Minister Skarbu
Państwa w latach 2004-2005; Witold Stępień – Prezes Zarządu, Dom Maklerski Banku Handlowego SA; Krzysztof Walenczak
– Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa; przedstawiciele banków inwestycyjnych
18 maja 2011 r.
11.30.13.30
Hotel Monopol
Finanse publiczne i systemy zabezpieczenia społecznego
•
Kryzys finansów publicznych w UE. Skala, zakres i krajowe oblicza tego zjawiska
•
Skutki trudnej sytuacji krajowych budżetów dla funkcjonowania systemów zabezpieczenia społecznego
•
Systemy emerytalno-rentowe i ubezpieczeniowo-zdrowotne wobec długoletniej perspektywy demograficznej
(starzenie się społeczeństw). Konieczne zmiany, reformy i racjonalizacje. Odpowiedzialność decydentów
•
Kwestie wieku emerytalnego, produktywności, aktywności zawodowej i bezrobocia. Rynek pracy wobec nowych
zjawisk
•
Oczekiwania społeczne, decyzje polityczne, realia ekonomiczne
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Andrzej Arendarski – Prezes Zarządu, Krajowa Izba Gospodarcza; Anna Bańkowska – Poseł na Sejm RP; Mirosława
Boryczka – Członek Zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Michał Boni – Minister, Członek Rady Ministrów, Szef
Zespołu Doradców Strategicznych Premiera; Agnieszka Chłoń-Domińczak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i
Polityki Społecznej w latach 2008-2009; Jolanta Fedak – Minister Pracy i Polityki Społecznej; Bogusław Grabowski – Członek
Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów; Mirosław Gronicki – Minister Finansów w latach 2004-2005; Jakub Szulc
– Sekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia; Irena Wóycicka – Podsekretarz Stanu, Kancelaria Prezydenta RP
18 maja 2011 r.
9.00-11.00
Hotel Monopol
Społeczeństwo informacyjne – infrastruktura i inwestycje
•
Proces tworzenia społeczeństwa informacyjnego. Rola państwa w usuwaniu barier i minimalizowaniu zjawiska
elektronicznego wykluczenia
•
Inwestycje w infrastrukturę jako klucz do rozwoju społeczeństwa informacyjnego
•
Modele i potencjalne źródła finansowania inwestycji telekomunikacyjnych
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Jarosław Bauc – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Polkomtel SA; Tomasz Bejm – Partner, PwC; Jerzy Kalinowski –
Partner, Firma Doradcza KPMG; Dominik Libicki – Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat SA; Tomasz Nowakowski – Dyrektor
Wykonawczy ds. Korporacyjnych, Telekomunikacja Polska; Grzegorz Nowaczyk – Prezydent Elbląga; Małgorzata Olszewska
– Dyrektor, Departament Telekomunikacji, Ministerstwo Infrastruktury; Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego
18 maja 2011 r.
11.30-13.30
Hotel Monopol
Rynek kapitałowy / Rynki finansowe
•
Atrakcyjność krajów Europy Środkowo-Wschodniej dla inwestorów
•
Rynek kapitałowy Europy Środkowo-Wschodniej. Specyfika, potencjał, perspektywy rozwoju
•
Rola Polski/Warszawy jako przyszłego centrum finansowo-kapitałowego Europy Środkowo-Wschodniej
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Rafał Abratański – Wiceprezes Zarządu, DM IDMSA; Wioleta Błochowiak – Wiceprezes Zarządu, Electus SA; Bogusława
Cimoszko-Skowrońska – Prezes, CMS Corporate Management Services Sp. z o.o.; Andrea Ferancová – Head of Equities,
19
Partner, WOOD & CO (Czechy); Michel Kiviatkowski – Partner Zarządzający, Mazars w Polsce; Ludwik Sobolewski –
Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA; Marcin Studniarek – Partner, White & Case W.
Daniłowicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k.; Mateusz Szczurek – Główny Ekonomista, ING Bank Śląski;
Krzysztof Walenczak – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa; Alina Wołoszyn – Dyrektor Wykonawczy, Firma
Doradcza KPMG; przedstawiciele: banków inwestycyjnych
18 maja 2011 r.
11.30-13.30
Hotel Qubus
Motoryzacja
•
Zwycięzcy, przegrani, przejęci. Skutki kryzysu w motoryzacji dla Polski i Europy
•
Co dalej, czyli strategie producentów w Polsce i Europie. Inwestycje, restrukturyzacje, cięcie kosztów
•
Konkurencja i współpraca. Europejscy producenci wobec ekspansji marek azjatyckich
•
Prognozy popytu, meandry rynku. Polska jako eksporter, Polska jako rynek zbytu
•
Rynek wolny, modelowany. Czynniki pozaekonomiczne (prawne, podatkowe, polityczne) wpływające na stan i
perspektywy polskiej i europejskiej motoryzacji
•
Nowe trendy i wyzwania. Niekonwencjonalne napędy i inne nowe technologie a plany producentów
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Laurent Bresson – Wiceprezes ds. Globalnej Sprzedaży i Marketingu w Europie, Nexteer Automotive (Francja); Wojciech
Drzewiecki – Prezes, Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR; Jakub Faryś – Prezes Zarządu, Polski Związek
Przemysłu Motoryzacyjnego; Grażyna Henclewska – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki; Andrzej Korpak –
Dyrektor, General Motors Manufacturing Poland; Leszek Lerch – Dyrektor, Dział Doradztwa dla Branży Motoryzacyjnej w
Polsce, Ernst & Young; Mirosław Michna – Partner, Szef Grupy Doradczej dla Sektora Motoryzacyjnego, Firma Doradcza
KPMG; Enrico Pavoni – Prezes Zarządu, Fiat Polska Sp. z o.o.; Janusz Soboń – Prezes, Kirchhoff Polska Sp. z o.o.; Leszek
Waliszewski – Prezes Zarządu, FA Krosno SA
18 maja 2011 r.
14.00-16.00
Hotel Qubus
E-mobility – nowy trend w motoryzacji
•
Green cars – pierwsze doświadczenia. Wizja vs realia
•
Plany wielkich koncernów samochodowych a perspektywy rozwoju segmentu
•
Świadomość konsumentów, uwarunkowania rynkowe
•
Możliwie skutki rozwoju napędu elektrycznego dla energetyki i sektora paliwowego
•
Bariery technologiczne, logistyczne, ekonomiczne, prawne (baterie, stacje doładowania, koszty produkcji pojazdu itp.)
•
Czyste alternatywy napędu elektrycznego. Kierunki badań
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Dariusz Drewniak – Zastępca Dyrektora, Departament Strategii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Iwona
Jarzębska – Senior Menedżer, RWE Polska SA; Zbigniew Kamieński – Zastępca Dyrektora, Departament Rozwoju
Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki; Paweł Kawaliło – Prezes Zarządu, Green Wave Sp. z o.o.; Bogdan Kuberacki –
SpinCar; Leszek Lerch – Dyrektor, Dział Doradztwa dla Branży Motoryzacyjnej w Polsce, Ernst & Young; Piotr Pryciński –
Starszy Specjalista, Zespół ds. Projektów Badawczych INFOTECH, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Zbigniew Turek –
Koordynator, Dział Transportu, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej; Artur Zdybicki – Prezes
Zarządu, POLENERGIA SA; przedstawiciele: Fortum; Green Stream; Ernst & Young; Fortum; Solaris Bus & Coach SA;
Mitsubishi Motors (MMC Car Poland Sp. z o.o.); General Motors Poland
18 maja 2011 r.
9.00-11.00
Hotel Qubus
Innowacyjna gospodarka Europy
•
Strategie innowacyjne firm. Innowacje czynnikiem konkurencyjności
•
Polityka UE w obszarze innowacji – wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw
•
Priorytety nowoczesności – kierunki rozwoju technologii innowacyjnych
•
Współpraca nauki z przemysłem – bariery organizacyjne, prawne, mentalne
•
Skuteczne metody, dobre praktyki: transfer technologii, B+R
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Maciej Adamkiewicz – Prezes Zarządu, ADAMED Sp. z o. o.; Magdalena Burnat-Mikosz – Partner, Deloitte; Krzysztof
Kępiński – Członek Zarządu, Dyrektor Działu Relacji Zewnętrznych, GlaxoSmithKline; Krzysztof Krystowski – Prezes
Zarządu, Avio Polska Sp. z o.o.; Jerzy Langer – Instytut Fizyki, Polska Akademia Nauk, Członek, Europejska Rada Badań przy
Komisji Europejskiej (EURAB), Foreign Secretary Academia Europaea; Marcin Łata – Zastępca Dyrektora, Departament
Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Mieczysław Majewski –
Prezes Zarządu, Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik SA; Jacek Murawski – Dyrektor Generalny, Polski Oddział
Microsoft, Microsoft Sp. z o.o.; Martin Oxley – Prezes, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa
20
18 maja 2011 r.
11.30-13.30
Hotel Qubus
Zarządzanie
•
Biznes nowej ery. Wyzwania dla zarządów europejskich firm w kontekście zmian technologicznych (mobilne
technologie informatyczne, rozwój internetu i e-gospodarki)
•
Innowacje technologiczne i organizacyjne jako sposób na budowanie przewagi konkurencyjnej
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Rafał Brzoska – Prezes Zarządu, InPost Sp. z o.o.; Maciej Dyjas – Prezes Zarządu, Grupa Eastbridge; Grzegorz Dzik –
Prezes Zarządu, Impel SA; Wojciech Dziomdziora – Dyrektor Departamentu Projektów Kluczowych, Telekomunikacja Polska;
Tomasz Hanczarek – Prezes Zarządu, Work Service SA; Wojciech Heydel – Prezes Zarządu, RUCH SA; Monika Kaczorek
– Partner, Wiceprezes Zarządu, Mazars w Polsce; Jerzy Kalinowski – Partner, Firma Doradcza KPMG; Borys Stokalski –
Wiceprezes Zarządu, Infovide-Matrix SA; Wojciech Trojanowski – Wiceprezes Zarządu, Strabag Sp. z o.o.; Henryk Warkocz
– Prezes Zarządu, TÜV NORD Polska Sp. z o.o.
18 maja 2011 r.
9.00-11.00
Hotel Qubus
Inwestycje zagraniczne
•
Klimat inwestycyjny w krajach Europy Centralnej
•
Instrumenty wsparcia dla inwestycji
•
Rola regionów i miast
•
Wsparcie dla inwestycji w sektorze nowych technologii
•
Współpraca JST w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Rafał Baniak – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki; Donato Di Gilio – Prezes, Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa
w Polsce; Mieczysław Kieca – Prezydent Wodzisławia Śląskiego; Miroslav Křížek – Prezes Zarządu, CzechInvest; Windham
Loopesko – Prezes, Dyrektor Wykonawczy, W. E. Loopesko & Associates, Inc., Wykładowca, International
Business, University of Colorado, Denver (USA); Sławomir Majman – Prezes, Polska Agencja Informacji i Inwestycji
Zagranicznych SA; Adam Matusiewicz – Marszałek Województwa Śląskiego; Jacek Rostowski – Minister Finansów; Piotr
Wojaczek – Prezes Zarządu, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA; Adam Zdziebło – Sekretarz Stanu, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego; doradcy
18.05.2011 r.
11.30-13.30
Hotel Qubus
Wspieranie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz rozwoju regionalnego przez Agencję Rozwoju Przemysł SA
•
Fundusze restrukturyzacyjne przedsiębiorstw
•
Udzielanie wsparcia niebędącego pomocą publiczną
•
Udzielanie wsparcia przedsiębiorstwom zagrożonym
•
Fundusz na finansowanie przedsięwzięć przeznaczonych na poprawę efektywności energetycznej małych i średnich
przedsiębiorstw
•
Pożyczki i poręczenia ze środków własnych
•
Specjalne strefy ekonomiczne stymulatorem rozwoju regionów
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Wojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu SA; Barbara Hajdas – Zastępca Dyrektora, Oddział w
Warszawie, Agencja Rozwoju Przemysłu SA; Krzysztof Jankowski – Dyrektor, Departament Strategi i Rozwoju, Agencja
Rozwoju Przemysłu SA; Jarosław Kossowski – Dyrektor, Departament Pożyczek i Poręczeń, Agencja Rozwoju Przemysłu
SA; Elżbieta Mączyńska – Prezes, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Andrzej Szortyka – Członek Zarządu, Agencja
Rozwoju Przemysłu SA
Organizator sesji: Agencja Rozwoju Przemysłu SA
18 maja 2011 r.
9.00-13.30
Śląski Urząd Wojewódzki
Infrastruktura, transport
•
Cele europejskiej polityki transportowej. Priorytety. Uwarunkowania środowiskowe
•
Projekty w dziedzinie infrastruktury transportu – tzw. sieci transeuropejskie (TEN). Koordynacja i współpraca
międzynarodowa. Kalendarz realizacji
•
Region Europy Środkowo-Wschodniej na mapie transportowej Unii.
•
Inwestycje infrastrukturalne w regionie (koleje, drogi). Koszty i finansowanie. Kto ma płacić za infrastrukturę
transportową: podatnicy czy użytkownicy?
21
Atrakcyjność regionu dla inwestorów. Jak zaangażować kapitał prywatny? Konkurencja o pozyskanie kapitału
prywatnego dla inwestycji transportowych
•
Autostrady i inne projekty komunikacyjne realizowane w ramach przygotowań do Euro 2012
Wystąpienie:
Cezary Grabarczyk – Minister Infrastruktury
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Konrad Jaskóła – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Polimex-Mostostal SA; Janusz Kućmin – Generalny Przedstawiciel
na Polskę, Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o.; Bogusław Liberadzki – Poseł do Parlamentu Europejskiego; Andrzej
Patalas – Prezes Zarządu, Autostrada Wielkopolska SA; Janusz Piechociński – Poseł na Sejm RP, Zastępca
Przewodniczącego w Sejmowej Komisji Infrastruktury; Jerzy Polaczek – Poseł na Sejm RP, Minister Transportu w latach 20052007; Zbigniew Rynasiewicz – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury; Radosław Stępień –
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury; Michal Štefl – Prezes Zarządu – OHL ŽS, a.s; Maria Wasiak – p.o. Prezesa
Zarządu, PKP SA; Emil Wąsacz – Prezes Zarządu, Stalexport Autostrada Małopolska SA; Lech Witecki – p.o. Dyrektora
Generalnego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; Michał Zieniewski – Partner, White & Case W. Daniłowicz, W.
Jurcewicz i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k.; europosłowie, przedstawiciele firm doradczych
•
18 maja 2011 r.
9.00-11.00
Śląski Urząd Wojewódzki
Partnerstwo publiczno-prywatne
•
Finansowanie projektów infrastrukturalnych w oparciu o PPP
•
Partnerstwo publiczno-prywatne – doświadczenia europejskie i polskie
•
Analiza i podział ryzyka inwestycyjnego
•
Procedura zawierania umów między partnerem prywatym i publicznym
•
Inwestycje na szczeblu samorządowym jako lokalny impuls rozwojowy
•
Nowe uregulowania prawne
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Paweł Adamowicz – Prezydent Gdańska; Rafał Baniak – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki; Henryka Bochniarz
– Prezydent, PKPP Lewiatan; Irena Herbst – Prezes Zarządu, Fundacja Centrum PPP, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Gospodarki w latach 2002-2005; Rafał Jurkowlaniec – Marszałek Województwa Dolnośląskiego; Tomasz Mironczuk –
Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego; Maciej Stańczuk – Prezes Zarządu, Polski Bank Przedsiębiorczości SA;
Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego; Adam Szejnfeld – Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w
Ministerstwie Gospodarki w latach 2007-2009; Jerzy Widzyk – Dyrektor ds. PPP, Warbud SA, Członek Rady Fundacji
Centrum PPP; Adam Zdziebło – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
18 maja 2011 r.
11.30-13.30
Śląski Urząd Wojewódzki
Transport publiczny i otwartość komunikacyjna jako warunek konieczny rozwoju gospodarczego i jakości życia
mieszkańców miast
•
Łatwość przemieszczania się wewnątrz aglomeracji
•
Perspektywy powiązania transportu kolejowego z lotniskiem
•
Szanse utworzenia Linii Wysokich Prędkości
•
Tabor proekologiczny
•
Szanse rozwoju dróg wodnych i lotniczych
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Rafał Antczak – Deloitte; Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia; Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent Warszawy; Rafał
Jurkowlaniec – Marszałek Województwa Dolnośląskiego; Teresa Kłusek – Prezes, Dyrektor Zarządzający, Alstom Konstal
SA; Dawid Kostempski – Przewodniczący Zarządu, Górnośląski Związek Metropolitalny, Prezydent Świętochłowic; Stanisław
Kracik – Wojewoda Małopolski; Małgorzata Kuczewska-Łaska – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Przewozy Regionalne
Sp. z o.o.; Janusz Kućmin – Generalny Przedstawiciel na Polskę, Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o.; Adam
Matusiewicz – Marszałek Województwa Śląskiego; Władysław Piskorz – Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej,
Komisja Europejska; Andrzej Porawski – Dyrektor Biura, Związek Miast Polskich; Aleksander Skorupa – Wojewoda
Dolnośląski; Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego; Ryszard Ścigała – Prezydent Tarnowa; Roman
Urbańczyk – Przewodniczący Zarządu, Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego; Piotr
Uszok – Prezydent Katowic, przedstawiciel: Koleje Śląskie
18 maja 2011 r.
14.00-16.00
Śląski Urząd Wojewódzki
Budownictwo
•
Szczyt już za nami. Inwestycje infrastrukturalne a środki europejskie – najbliższa perspektywa i priorytety
•
Co po boomie? Spodziewane obszary aktywności firm budowlanych. Przemysł, energetyka,
ekologia,
22
telekomunikacja jako źródła „nowej koniunktury”
Sektor publiczny a inwestor prywatny. Modele współpracy – relacje biznesowe, finansowanie, prawo. Polskie i
europejskie doświadczenie z obszaru partnerstwa publiczno-prywatnego
•
Efektywność energetyczna – obowiązujący trend w europejskim budownictwie (uwarunkowania prawne – wymagania
UE, konieczne zmiany i ich czas)
•
Technologie w nowoczesnym budownictwie: energooszczędność, nowe materiały i techniki budowlane, narzędzia
wspomagające zarządzanie procesem inwestycyjnym
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Paweł Antonik – Wiceprezes Zarządu, Strabag Sp. z o.o.; Konrad Jaskóła – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, PolimexMostostal SA; Piotr Kledzik – Prezes Zarządu, Bilfinger Berger Budownictwo SA; Andrzej Kozłowski – Prezes
Zarządu, ULMA Constuccion Polska SA; Przemysław Milczarek – Prezes Zarządu, Instal Lublin SA; Ricardo Naya – Prezes
Zarządu, CEMEX Polska Sp. z o.o.; Marek Pawlik – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, ABM Solid SA; Piotr Styczeń –
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury; Jerzy Werle – Dyrektor Generalny, Warbud SA; Michał Wrzosek – Prezes
Zarządu, PERI Sp. z o.o.
Moderator sesji: Edmund Kubeczka – Dyrektor Zarządzający Sektorem Budowlanym, ING Bank Śląski
•
18 maja 2011 r.
9.00-11.00
Śląski Urząd Wojewódzki
Ustawa metropolitalna
•
Aktualne podstawy prawne funkcjonowania obszarów metropolitalnych
•
Doświadczenia w zarządzaniu dużymi obszarami miejskimi
•
Przebieg prac sejmowych nad projektem ustawy metropolitalnej
•
Proponowane zapisy w ustawie metropolitalnej
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Paweł Adamowicz – Prezydent Gdańska; Bogdan Dolnicki – Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego, Wydział Prawa i
Administracji, Uniwersytet Śląski; Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia; Kazimierz Górski – Prezydent Sosnowca; Hanna
Gronkiewicz-Waltz – Prezydent Warszawy; Dawid Kostempski – Przewodniczący Zarządu, Górnośląski Związek
Metropolitalny, Prezydent Świętochłowic; Michał Kulesza – Doradca Prezydenta RP; Zygmunt Łukaszczyk – Wojewoda
Śląski; Adam Matusiewicz – Marszałek Województwa Śląskiego; Halina Zdanowska – Prezydent Łodzi; przedstawiciel
MSWiA
18 maja 2011 r.
11.30-13.30
Śląski Urząd Wojewódzki
Nieruchomości, trendy na rynku nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej
•
Klimat inwestycyjny i atrakcyjność krajów Europy Środkowo-Wschodniej
•
Nowe obszary inwestowania: logistyka, BPO, nowoczesna przestrzeń miejska
•
Strategie zrewidowane – aktualne plany największych deweloperów na rynku polskim i europejskim
•
Inwestycje w obiekty hotelowe
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Tomasz Buras – Dyrektor, Dział Wynajmu Powierzchni Biurowych w Europie Środkowej, King Sturge; Patrick Delcol – Prezes,
DTZ w Polsce; Jacek Frejlich – Prezes Zarządu, Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o.; Michał Goli – Prezes Zarządu, GC
Investment; Piotr Kroenke – Dyrektor Generalny GTC SA; Krzysztof Marcinek – Prorektor ds. Nauki, Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach; Jan Mroczka – Prezes Zarządu, Rank Progress; Anna Skubis-Sobańska – Dyrektor ds.
Zarządzania Nieruchomościami, HOCHTIEF Development Poland; Magdalena Szulc – Dyrektor na Europę Centralną, Segro
Poland; Jeroen van der Toolen – Dyrektor Zarządzający, Ghelamco w Polsce; Barbara Topolska – Corporate Director
Countries, Neinver; przedstawiciele: Trigranit Development Polska, Hilton Worldwide
18 maja 2011 r.
9.00-11.00
Biuro Centrum
Hutnictwo. Rynek stali – prognozy na przyszłość
•
Aktualna sytuacja w światowym hutnictwie żelaza i stali
•
Bilans zysków i strat. Strategie po kryzysie
•
Surowce, czyli samowystarczalność. Koks i węgiel koksujący, złom, rudy żelaza
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Andrejs Aleksejevs – Prezes Zarządu, Severstallat Silesia Sp. z o.o.; Jiri Cienciala – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,
Trinecke Zelezarny, Przewodniczący Zarządu, Czesko-Polska Izba Handlowa; Jerzy Kozicz – Prezes Zarządu, Dyrektor
Generalny, CMC Zawiercie SA; Sanjay Samaddar – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, ArcelorMittal Poland SA; Edward
Szlęk – Prezes Zarządu, Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.; Przemysław Sztuczkowski – Prezes Zarządu, ZŁOMREX SA, Prezes
Zarządu, Cognor SA; Romuald Talarek – Prezes Zarządu, Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa; Tadeusz Wenecki – Prezes
Zarządu, Dyrektor Generalny, Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.
23
18 maja 2011 r.
11.30-13.30
Biuro Centrum
Hutnictwo – dystrybucja
•
Rola niezależnych dystrybutorów versus rola dużych sieciowych firm
•
Kiedy inwestować? W którym kierunku zmierzają inwestycje?
•
Źródła, kanały dostaw, relacje z producentami
•
Polskie doświadczenia versus doświadczenia europejskie w dystrybucji stali
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Robert Agh – Prezes Zarządu, Ferona Polska SA; Ryszard Bojarski – Prezes Zarządu, ThyssenKrupp Energostal SA; Jerzy
Bernhard – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Stalprofil SA; Andrzej Ciepiela – Dyrektor, Polska Unia Dystrybutorów Stali;
Marek Dolina – ArcelorMittal Distribution Solutions; Sanjay Samaddar – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, ArcelorMittal
Poland SA; Janusz Specjał – Prezes Zarządu, Montan Stal Sp. z o.o.; Robert Wojdyna – Prezes Zarządu, Konsorcjum Stali
SA, Prezes Zarządu, Polska Unia Dystrybutorów Stali; przedstawiciel: EUROMETAL
18 maja 2011 r.
14.00-16.00
Biuro Centrum
Hutnictwo – przetwórstwo
•
Dynamika rozwoju centrów serwisowych w Polsce
•
Jaka przyszłość czeka centra serwisowe? Opłacalność otwierania centrów serwisowych. Jakie pola warto
zagospodarować?
•
Jak podnosić konkurencyjność? Jak i w co inwestować?
•
Dynamika rozwoju zbrojarni w Polsce
•
Razem czy osobno? Inwestycje infrastrukturalne jako wyzwanie dla form współdziałania zbrojarzy
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Andrejs Aleksejevs – Prezes Zarządu, Severstallat Silesia Sp. z o.o.; Andrzej Ciepiela – Dyrektor, Polska Unia Dystrybutorów
Stali; Roman Czyżykowski – Dyrektor Handlowy, ThyssenKrupp Energostal SA; Marek Dolina – ArcelorMittal Distribution
Solutions; Jerzy Kozicz – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, CMC Zawiercie SA; Krzysztof Pruszyński – Prezes Zarządu,
Pruszyński Sp. z o.o.; Robert Wojdyna – Prezes Zarządu, Konsorcjum Stali SA, Prezes Zarządu, Polska Unia Dystrybutorów
Stali
18 maja 2011 r.
9.00-11.00
Hotel Novotel Katowice Centrum
Systemy ochrony zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej – wyzwania i priorytety
•
Systemy opieki zdrowotnej i finansowania świadczeń w krajach Grupy Wyszehradzkiej – ewolucje i rewolucje po 1989
roku
•
Konsekwencje wdrożenia wybranych dyrektyw UE dla systemów opieki zdrowotnej w krajach Europy ŚrodkowoWschodniej
•
Priorytety polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w zakresie polityki zdrowotnej
•
Relacje pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w systemach ochrony zdrowia państw Europy ŚrodkowoWschodniej – do jakiego modelu zmierzają poszczególne państwa?
•
Dostęp pacjentów do najnowszych osiągnięć medycyny – w jaki sposób finansować kosztowne terapie? Przykłady
rozwiązań w wybranych krajach regionu
•
Współpraca transgraniczna w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – niewykorzystany potencjał?
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Milan Cabrnoch – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i
Bezpieczeństwa Żywności (Czechy); Piotr Gerber – Prezes Zarządu, EMC Instytut Medyczny SA; Zsuzsanna Jakab –
Dyrektor Regionalny, Biuro Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Europie, Wiceminister Zdrowia Republiki Węgierskiej w
latach 2000-2005; Krzysztof Kępiński – Członek Zarządu, Dyrektor Działu Relacji Zewnętrznych, GlaxoSmithKline; Ewa
Kopacz – Minister Zdrowia; Adam Kozierkiewicz – Ekspert w Dziedzinie Rynku Medycznego; Peter Liese – Poseł do
Parlamentu Europejskiego, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
(Niemcy); Bolesław Piecha – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia; Andrzej Sośnierz – Poseł na
Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego, Sejmowa Komisja Zdrowia; Marynika Woroszylska-Sapieha – Prezes Zarządu,
Dyrektor Generalny, Sanofi-Aventis Sp. z o.o.; Łukasz Zalicki – Partner Zarządzający, Ernst & Young Ernst & Young
18 maja 2011 r.
11.30-13.30
Hotel Novotel Katowice Centrum
Innowacje w medycynie i farmacji
•
Ocena polskiej innowacyjności na tle innych państw Europy Środkowo-Wschodniej
24
Jakie rozwiązania systemowe są najbardziej oczekiwane przez firmy w zakresie budowania innowacyjnej gospodarki
w obszarze medycyny i farmacji? (współpraca międzyresortowa, polityka podatkowa, zachęty dla prowadzenia badań
niekomercyjnych)
•
Bariery innowacyjności (kapitał, transfer technologii, know-how, lobbing, projekty badawcze, poparcie społeczne,
otoczenie biznesowe)
•
Raport Polska 2030: jak branża farmaceutyczna postrzega strategię dla R&D zawartą w Raporcie?
•
Jak pakiet ustaw regulujących rynek farmaceutyczny ma się do strategii dla R&D zawartej w Raporcie?
•
Pozyskiwanie kapitału na projekty innowacyjne
•
Tendencje w kierunkach rozwoju technologii innowacyjnych
•
Współpraca biznesu z jednostkami naukowo-badawczymi dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Teresa Brodniewicz – Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Naukowych i Rozwoju, MTZ Clinical Research Sp. z o.o.; Tomasz
Hermanowski – Kierownik, Zakład Farmakoekonomiki, Wydział Farmacji, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Piotr Iwanowski
– Wiceprezes, Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce; Michał Kleiber – Prezes, Polska
Akademia Nauk; Adam Kruszewski – Prezes Zarządu, KCR SA; Krzysztof Kurowski – Dyrektor ds. Badań i Rozwoju,
Adamed Sp. z o.o.; Krzysztof Łanda – Ekspert rynku medycznego, HTA Audit; Wojciech Masełbas – Prezes, Stowarzyszenie
na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce; Maria Orłowska – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego; Artur Terczyński – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Medycznych, GlaxoSmithKline; Marynika WoroszylskaSapieha – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Sanofi-Aventis Sp. z o.o.; Marian Zembala – Dyrektor, Śląskie Centrum
Chorób Serca w Zabrzu
•
18 maja 2011 r.
9.00-11.00
Hotel Angelo
Rynek energii w Polsce
•
Zmiany na polskim rynku energii – bilans ostatnich lat
•
Komu opłaca się zmienić dostawcę – wykorzystanie zasady TPA
•
Rola obrotu giełdowego w procesie liberalizacji
•
Cena i rynek a regulacje
•
Rynek a inwestycje sieciowe
•
Mechanizmy wolnorynkowe w obrocie energią a kwestie własności w energetyce
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Krzysztof Bonk – Dyrektor ds. Hurtowego Obrotu Energią Elektryczną, Alpiq Energy SE Oddział w Polsce; Andrzej
Czerwiński – Poseł na Sejm RP; Jarosław Dmowski – Młodszy Partner, The Boston Consulting Group; Grzegorz Grabowski
– Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy, PKP Energetyka SA; Henryk Kaliś – Przewodniczący, Forum Odbiorców Energii
Elektrycznej i Gazu, Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Energią Elektryczną i Pomiarami, ZGH Bolesław SA; Małgorzata
Krasnodębska-Tomkiel – Prezes, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Marek Kulesa – Dyrektor, Towarzystwo
Obrotu Energia; Janusz Moroz – Członek Zarządu, RWE Polska SA; Grzegorz Onichimowski – Prezes Zarządu, Towarowa
Giełda Energii SA; Maciej Owczarek – Prezes Zarządu, ENEA SA; Ludwik Sobolewski – Prezes Zarządu, Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie SA; Marek Szostek – Wiceprezes Zarządu ds. Handlu, PGE Polska Grupa Energetyczna SA;
Marek Woszczyk – p.o. Prezesa, Urząd Regulacji Energetyki; przedstawiciele: Domu Maklerskiego BOŚ SA; POEE Rynek
Energi GPW
18 maja 2011 r.
11.30-13.30
Hotel Angelo
Energetyka atomowa
•
Renesans z rozsądku – energetyka atomowa w Europie. Plany i miejsce Polski
•
Wybór technologii jądrowej – decyzja techniczna i polityczna. Najważniejsze kryteria przy wyborze technologii dla
elektrowni jądrowych w Polsce
•
Uwarunkowania ekonomiczne projektów atomowych. Koszty budowy elektrowni i niezbędnej infrastruktury. Cena
energii z elektrowni jądrowych
•
Bezpieczeństwo eksploatacji elektrowni jądrowych
•
Sposoby składowania i zabezpieczenia zużytego paliwa jądrowego
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Witold Drożdż – Wiceprezes Zarządu, PGE Energia Jądrowa SA oraz EJ1 Sp. z o.o.; Wojciech Hann – Partner, Deloitte;
Konrad Jaskóła – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Polimex- Mostostal SA; Adam Rozwadowski – Prezes Zarządu,
AREVA Polska; Mervyn Sambles – Wiceprezes ds. Rozwoju Biznesu, Fluor Grupa Power; Andrzej Strupczewski –
Wiceprezes, Stowarzyszenie Ekologów na rzecz Energii Nuklearnej SEREN, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa
Jądrowego, Instytut Energii Atomowej POLATOM; Hanna Trojanowska – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki,
Pełnomocnik Rządu ds. Energetyki Jądrowej; Marek Walczak – Prezes, Urząd Dozoru Technicznego; przedstawiciele: GE
International SA; Westinghouse; EDF
25
18 maja 2011 r.
14.00-16.00
Hotel Angelo
Czyste Technologie Węglowe
•
Europejski Program Demonstracyjny CCS, konkurs NER300
•
Europejska Inicjatywa Przemysłowa CCS (SET-Plan)
•
Finansowanie Czystych Technologii Węglowych
•
Geologiczne aspekty składowania CO2
•
Akceptacja społeczna dla CCS
•
Polskie inicjatywy w obszarze CCT
•
CCS – Carbon Capture and Storage
•
CCT – Clean Coal Technologies
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Marek Barnaś – Dyrektor, Zespół Koordynacji Inspekcji, Urząd Dozoru Technicznego; Chris Bolesta – Dyrektoriat ds. Energii,
Komisja Europejska; Milton Catelin – General Direcotr, World Coal Association; Paal Frisvold – Prezes, Bellona Europa;
Andreas Golombek – Prezes Zarządu, Lurgi SA; Kim Kreilgaard – Europejski Bank Inwestycyjny; Mikael Lemström – Prezes
Zarządu, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.; Piotr Litwa – Prezes, Wyższy Urząd Górniczy; Jerzy Nawrocki – Dyrektor,
Państwowy Instytut Geologiczny; Paweł Skowroński – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, PGE Polska Grupa
Energetyczna SA; Janusz Steinhoff – Wicepremier, Minister Gospodarki w latach 1997-2001; Marek Ściążko – Dyrektor,
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla; Elżbieta Wróblewska – Departament Energetyki, Ministerstwo Gospodarki;
przedstawiciel: ZAK
Moderator sesji: Andrzej Siemaszko – Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
Partner sesji: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
18 maja 2011 r.
9.00-11.00
Hotel Angelo
Finansowanie inwestycji związanych z bezpieczeństwem energetycznym
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Marek Beroud – Prezes Zarządu, Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.; Mikołaj Budzanowski – Podsekretarz
Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa; Jan Chadam – Prezes Zarządu, Gaz-System SA; Sławomir Jędrzejczyk – Wiceprezes
Zarządu ds. Finansowych, PKN Orlen SA; Małgorzata Kołakowska – Prezes Zarządu, ING Bank Śląski SA; Radosław Kudła
– Członek Zarządu, Deutsche Bank Polska SA; Henryk Majchrzak – Prezes Zarządu, PSE Operator SA; Jarosław Myjak –
Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski; Wojciech Ostrowski – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, PGE Polska Grupa
Energetyczna SA; Robert Soszyński – Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” SA;
Adam Zdziebło – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; przedstawiciele: Europejskiego Banku Inwestycyjnego
18 maja 2011 r.
11.30-13.30
Hotel Angelo
Państwo, polityka, gospodarka. Najważniejsze kwestie gospodarcze w poglądach głównych sił politycznych
•
Ile państwa w gospodarce? Prywatyzacja. Państwo jako regulator i właściciel
•
Sytuacja finansów publicznych a system zabezpieczenia społecznego. Skuteczność i odpowiedzialność w decyzjach
polityków
•
Bezpieczeństwo energetyczne państwa. Wspólna polityka europejska. Strategiczne surowce, kierunki dostaw,
inwestycje
•
Rola Polski w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Gospodarka wobec pryncypiów polityki zagranicznej
•
Nowy ład polityczny i nowa perspektywa finansowa UE. Szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Wojciech Jasiński – Poseł na Sejm RP, Minister Skarbu Państwa w latach 2006-2007; Waldemar Pawlak – Wicepremier,
Minister Gospodarki RP; Paweł Poncyljusz – Poseł na Sejm RP; Grzegorz Napieralski – Poseł na Sejm RP; Grzegorz
Schetyna – Marszałek Sejmu RP; eksperci i doradcy głównych partii politycznych
18 maja 2011 r.
14.00-16.00
Hotel Angelo
Energetyka gazowa
•
Perspektywy rozwoju energetyki gazowej w kontekście polityki klimatycznej UE
•
Rola energii z gazu w miksie energetycznym europejskich gospodarek
•
Inwestycje w generację gazową. Zaawansowanie i plany
•
Dywersyfikacja i logistyka dostaw, uwarunkowania sieciowe
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Mikołaj Budzanowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa; Mirosław Dobrut – Prezes Zarządu, EuRoPol
26
GAZ SA; Jacek Głowacki – Dyrektor Zarządzający, Kulczyk Investments; Tomasz Karaś – Dyrektor Departamentu Strategii,
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA; Wojciech Ostrowski – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, PGE Polska
Grupa Energetyczna SA; Bogdan Pilch – Wiceprezes Zarządu, GDF SUEZ Energia Polska SA; Marek Serafin – Członek
Zarządu ds. Petrochemii, PKN Orlen SA
18 maja 2011 r.
9.00-11.00
Hotel Angelo
Innowacyjność w obronie klimatu
•
Kluczowe znaczenie innowacyjności w procesie dostosowania przemysłu do wymagań związanych z ochroną klimatu
•
Czyste technologie węglowe. Koncepcje, projekty, pilotaże. Polska specjalność czy uciekająca szansa
•
Ochrona klimatu musi się opłacać. Aspekt kosztowy w inwestycjach. Programy Unii Europejskiej na rzecz wspierania
rozwoju czystych technologii
•
Nowy zielony rynek – rozwiązania proekologiczne dla przemysłu. Oferta i rzeczywisty popyt
•
Innowacyjność energetyki. Aktualne trendy w inwestycjach
Wystąpienia:
Bernard Błaszczyk – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska
Jos Delbeke – Dyrektor Generalny, DG ds. Działań w Dziedzinie Klimatu (CLIMA), Komisja Europejska
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Jerzy Chachuła – Prezes, Elektrownia Rybnik SA, Grupa EDF; Andreas Golombek – Prezes Zarządu, Lurgi SA;
Paweł Jarczewski – Prezes Zarządu, Zakłady Azotowe Puławy SA; Leszek Kasek – Starszy Ekonomista dla Regionu Europy
i Azji Centralnej, The World Bank; Mirosław Kowalik – Dyrektor ds. Sprzedaży, Alstom Polska; Mikael Lemström – Prezes
Zarządu, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.; Wiesław Różacki – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, RAFAKO SA;
Paweł Skowroński – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, PGE Polska Grupa Energetyczna SA; Marek Walczak – Prezes,
Urząd Dozoru Technicznego
18 maja 2011 r.
11.30-13.30
Hotel Angelo
Smart Cities
•
Polska Liga „Inteligentnych miast”: Warszawa, Wrocław, Trójmiasto, Aglomeracja Górnośląska
•
Europejska Inicjatywa Przemysłowa „Smart Cities”
•
Smart grids, smart regions, smart cities – Polska i Europa Wschodnia
•
Amsterdam – przykład smart city
•
Elementy smart city w Polsce: Bielsko-Biała
•
Smart region w Polsce – od czego zacząć?
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Norela Constantinescu – DG Energy, European Commission; Andrzej Czerwiński – Poseł na Sejm, Przewodniczący,
Parlamentarny Zespół ds. Energetyki; Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia; Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent.
Warszawy, Eveline Jonkhoff – Starszy Doradca ds. Zrównoważonych Strategii, Amsterdam (Holandia); Cezary Lejkowski –
Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.; Zbigniew Michnikowski – Zastępca Prezydenta, Bielska-Białej; Włodzimierz
Pomierny – Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.; Andrzej Szortyka – Członek Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu
SA; Guy Vekemans – Strategy Developer, Smart Cities, Vito (Belgium); Magdalena Wasiluk-Hassa – Dyrektor Departamentu
Innowacji i Funduszy Pomocowych, PSE-Operator SA; Marek Woszczyk – p.o. Prezesa, Urząd Regulacji Energetyki;
przedstawiciel Polkomtelu
Partner sesji: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
18 maja 2011 r.
9.00-11.00
Hotel Angelo
Geotermia i balneologia realną szansą rozwoju gmin
•
Możliwości wykorzystania wód geotermalnych
•
Prezentacja doświadczeń w zakresie wykorzystania wód podziemnych w Polsce
•
Potencjalni inwestorzy
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Wiesław Bujakowski – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polska Akademia Nauk; Zdzisław Bylok – Wójt
Gminy Jaworze; Krzysztof Droń – Vamed AG (Austria); Beata Kępińska – Katedra Surowców Energetycznych, Wydział
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica; Tomasz Kucharski – Wójt
Gminy Olsztyn; Józef Kurek – Burmistrz Mszczonowa; Ireneusz Szarzec – Burmistrz Ustronia; Jerzy Ziora – Wydział Ochrony
Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Organizator sesji: Gmina Jaworze
18 maja 2011 r.
27
11.30-13.30
Hotel Angelo
Wymiar sprawiedliwości i procesy gospodarcze
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Beata Balas-Noszczyk – Partner Zarządzający, Hogan Lovells; Zbigniew Ćwiąkalski – Minister Sprawiedliwości, Prokurator
Generalny w latach 2007-2009; Ireneusz Jabłoński – Członek Zarządu, Centrum im. Adama Smitha; Łukasz Kalinowski –
Prezes Zarządu, MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA; Roman Rewald – Prezes, Amerykańska Izba Handlowa;
Maciej Szpunar – Podsekretarz Stanu ds. Prawnych i Traktatowych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Organizator sesji: Dziennik Gazeta Prawna
18 maja 2011 r.
9.00-11.00
Hotel Angelo
Reforma prawa spółek i ładu korporacyjnego w Europie – krajobraz po kryzysie i impulsy polskiej prezydencji
•
Regulacja, deregulacja czy samoregulacja – wnioski z kryzysu
•
Wynagrodzenia menedżerów – jaki model dla Polski i Europy?
•
Regulacja koncernów i grup spółek – jak nie wylewać dziecka z kąpielą?
•
Prawa akcjonariuszy, sprawozdawczość i inwestorzy instytucjonalni – czy demokracja sprawdza się w korporacjach?
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Pierre-Henri Conac – Uniwersytet w Luksemburgu; Christoph Van der Elst – Uniwersytet w Tilburgu, Członek, Centrum CLaw.org; Krzysztof Grabowski – Członek, Towarzystwo Akademickie Instytutu Allerhanda; Bohumil Havel – Uniwersytet
Zachodnioczeski, Członek, Czeska Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, Dyrektor, Centrum C-Law.org; Mahonen Jukka –
Uniwersytet w Helsinkach; Arkadiusz Radwan – Prezes Zarządu, Instytut Allerhanda; Wolf-Georg Ringe – Oxford University;
Beate Sjafjell – Uniwersytet w Oslo, Członek, Centrum C-Law.org; Maciej Szpunar – Podsekretarz Stanu ds. Prawnych i
Traktatowych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Organizator sesji: Instytut Allerhanda
18 maja 2011 r.
11.30-13.30
Hotel Angelo
Gruzja – kraj wolności gospodarczej
•
Ramy prawne, system podatkowy kraju
•
Możliwości inwestycyjne
•
Prowadzenie działalności gospodarczej w Gruzji
•
Infrastruktura komunikacyjna
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Zaza Gumberidze – Autonomiczna Republika Adjara; Aleksandre Khetaguri– Minister Energetyki Gruzji; Tamuna
Liluashvili – Dyrektor, Invest In Georgia National Investment Agency
Moderator sesji: Marcin Jastrzębski – Wiceprezes, Polsko-Gruzińska Izba Gospodarcza
Organizator sesji: Polsko-Gruzińska Izba Gospodarcza
18 maja 2011 r.
9.00-16.00
Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego
Energetyka – odnawialne źródła energii
•
Osiągnięcia UE w dziedzinie energetyki odnawialnej w świetle wyzwań polityki klimatycznej Unii
•
Odnawialne źródła energii – polskie i europejskie doświadczenia, ambicje i perspektywy
•
Wiatr, woda, słońce, biomasa – krajowe priorytety i konsekwencje ich wyboru. Jakie rodzaje OZE mają szansę na
największy rozwój?
•
Rosnący udział odnawialnych źródeł energii wobec stabilności systemu elektroenergetycznego.
•
Paradoksy regulacji. Polityka i rynek a ekonomiczne podstawy inwestowania w OZE
•
Sprawdzone i nowe modele finansowania projektów inwestycyjnych w OZE
•
Techniczne (sieciowe) i administracyjne bariery rozwoju energetyki rozproszonej
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Bernard Błaszczyk – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska; Ditlev Engel – Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający,
Vestas Wind Systems A/S (Dania); Jan Kiciński – Przewodniczący, Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny; Gabriela Lenartowicz –
Prezes Zarządu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach; Jarosław Mroczek –
Wiceprezes, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej; Maciej Owczarek – Prezes Zarządu, ENEA SA; Sebastian
Paszek – Prezes Zarządu, WATT Sp. z o.o.; Grzegorz Podlewski – Prezes Zarządu, Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica
SA; Michał Wilkowski – Prezes Zarządu, MEW SA; Grzegorz Wiśniewski – Prezes Zarządu, EC BREC Instytut Energetyki
Odnawialnej Sp. z o.o.; Małgorzata Wójcik-Stasiak – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, Tauron Ekoenergia Sp z o.o.;
Marian Strumiłło – Prezes Zarządu, Dalkia Paliwa; Piotr Szymanek – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, PGE Polska
Grupa Energetyczna SA; Artur Zdybicki – Prezes Zarządu, POLENERGIA SA; Krzysztof Żmijewski – Sekretarz Generalny
28
Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, Przewodniczący Rady Programowej, Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.;
przedstawiciele: Ministerstwo Gospodarki; Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
18 maja 2011 r.
9.00-13.30
Pałac Goldsteinów, pl. Wolności 12 A
Współpraca Polski i Niemiec w zakresie rozwoju gospodarki innowacyjnej
•
Instrumenty i formy wspierania innowacyjnej gospodarki – działania proinnowacyjne, zaangażowanie struktur
rządowych
•
Finansowanie badań naukowych ukierunkowanych na aplikacje i innowacyjność – udział przedsiębiorstw w
finansowaniu badań
•
Współpraca w zakresie programów europejskich
•
Współpraca jednostek naukowych Polski i Niemiec
Wystąpienie:
Władysław Bartoszewski – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik ds. Dialogu
Międzynarodowego
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Alicja Adamczak – Prezes, Urząd Patentowy RP; Andrzej Arendarski – Prezes Zarządu, Krajowa Izba Gospodarcza; Dirk
Ehle – Prezes Zarządu, Bayer Sp. z o.o.; Grażyna Henclewska – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki; Jan
Kaźmierczak – Poseł na Sejm RP; Michał Kleiber – Prezes, Polska Akademia Nauk; Krzysztof Kurzydłowski – Dyrektor,
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Georg Milbradt – Premier Saksonii w latach 2002-2008 (Niemcy); Jan Rzymełka –
Poseł na Sejm RP, Przewodniczący, Polsko-Niemiecka Grupa Parlamentarna; Zbigniew Śmieszek – Dyrektor, Instytut Metali
Nieżelaznych, Wiceprzewodniczący, Rada Główna Jednostek Badawczo-Rozwojowych; Kazimierz Wiatr – Senator RP;
Tadeusz Więckowski – Rektor, Politechnika Wrocławska; Maciej Żylicz – Doradca Prezydenta RP; przedstawiciele: Forum
Polsko-Niemieckiego, BASF, Bayer, Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej
Partner sesji: polska część Forum Polsko-Niemieckiego przy Kancelarii Premiera RP
_______________________________________________________________________
sesja plenarna/podsumowanie
godz. 14.00-16.30
Wyzwania dla Europy, wyzwania dla Polski w przededniu polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
•
Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Honorowy Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Rady Patronackiej Kongresu
•
Vlad Filat – Premier Republiki Mołdawskiej
•
Waldemar Pawlak – Wicepremier, Minister Gospodarki RP
godz. 16.30 / 17.00
Bankiet
Biznes i kultura
•
Cyfrowe miasta – nowe technologie w rozwoju metropolii
•
Projektanci przyszłości – artyści i gospodarka kreatywna
Organizator sesji: ESK 2016 Katowice

Podobne dokumenty

Europejski Kongres Gospodarczy 2012 14

Europejski Kongres Gospodarczy 2012 14 Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001; Philippe Castanet – Prezes, EDF Polska Sp. z o.o.; Surojit Ghosh – Dyrektor Handl...

Bardziej szczegółowo