Termodynamika II

Transkrypt

Termodynamika II
Termodynamika II
Kierunek:
M i BM, stacj. I stop. inż. – semestr 04
Termin zaliczenia pisemnego:
12 maja 2014 r. w Audyt. Wydz. Mech.
Zaliczenie odbędzie się w dwóch grupach (podział wg listy stud.)
godz. 18.00 - grupa „A” (od nr 1 do 95 – do p. Mateusza Obszańskiego)
godz. 19.00 - grupa „B” (od nr 96, czyli od p. Pawła Pacholczyka do nr 188)
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Zenon BONCA, doc. PG
ZAGADNIENIA:
Temat 1 Wybrane procesy wymiany ciepła w aspekcie ochrony cieplnej
budynków mieszkalnych
(doc. dr inż. Zenon Bonca)
1.
2.
3.
4.
5.
Efekt cieplarniany i jego znaczenie dla energetyki.
Zużycie energii w okresie użytkowania budynku mieszkalnego.
Podstawowe procesy wymiany ciepła (przewodzenie + przejmowanie).
Proces przenikania ciepła przez wielowarstwową przegrodę płaską (r. Pecleta).
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło „E” i jego znaczenie.
Temat 2 Przemiany powietrza wilgotnego i ich praktyczne znaczenie
(dr inż. Marek Jaskólski)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Proces tworzenia gazu wilgotnego.
Wielkości charakterystyczne.
Równania stanu.
Równanie kaloryczne powietrza wilgotnego.
Przemiany gazu wilgotnego.
Kontakt powietrza wilgotnego z wodą.
Temat 3 Proces dławienia i jego aplikacje w technice
(dr inż. Waldemar Targański)
1.
2.
3.
4.
5.
Na czym polega efekt Joule’a – Thomsona?
Definicja i interpretacja różniczkowego izentalpowego współczynnika efektu Joule’a –
Thomsona.
Definicja punktu inwersji i krzywej inwersji.
Praktyczne znaczenie krzywej inwersji.
Wykorzystanie procesu dławienia w kriotechnice na przykładzie skraplarki Lindego Hampsona.
Temat 4 Podstawy procesów spalania
1.
2.
3.
4.
5.
(dr inż. Jacek Barański)
Opisz przebieg procesu spalania paliwa stałego (etapy)
Definicja liczby nadmiaru powietrza . Od czego zależy wartość  ?
Kiedy mamy do czynienia ze spalaniem niecałkowitym a kiedy z niezupełnym?
Jaki jest wygląd płomienia podczas spalania paliwa w powietrzu i w utleniaczu
o obniżonej koncentracji tlenu?
O spalaniu jakiego składnika paliwa informuje nas barwa niebieska i żółta płomienia?
UWAGI TECHNICZNE:
- forma zaliczenia: pisemna
- czas przedsięwzięcia: 45 minut
- termin: 12 maja 2014 r. w Aud. Wydz. Mech.
- obecność: obowiązkowa !
-
sposób oceny: każde pytanie do 10 pkt. (max. 40 pkt.):
a) na ocenę dostateczną (3) – 22 pkt. (55%),
b) zaliczenie ustne: 15 < X < 22 pkt.
-
warunki techniczne pisania (ściąganie):
a) I próba
(-5 pkt.),
b) II próba
(-10 pkt.),
c) III próba
RECYDYWA (koniec pisania !)
-
wyniki zaliczenia: 2 czerwca 2014 r.
OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU:
OC = 0,5 Wykł + 0,5 Lab
..............................................
Doc. dr inż. Z. Bonca