Kliknij, aby pobrać

Transkrypt

Kliknij, aby pobrać
Wykaz podręczników dla Gimnazjum 64 w Warszawie
Rok szkolny 2015/2016
Klasy I
UWAGA!!! Podręczniki dla uczniów klas pierwszych zapewnia placówka
Klasa II
Język polski
Język angielski
Język rosyjski
Historia
Wiedza o
społeczeństwie
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka
Matematyka
Zajęcia artystyczne
WDŻWR
Religia
A.Łuczak, E.PrylińskaR ,Między nami podręcznik dla klasy
drugiej gimnazjum wraz z zeszytem ćwiczeń cz. I i II
Herbert Puchta, Jeff Stranks ,,English in Mind 2”
Broniarz Renata, Chamrajewa Elizawieta “WREMIENA 2”
kurs dla początkujących i kontynuujących naukę
T. Małkowski , J. Rześniowiecki Historia 2 gimnazjum
podręcznik.- „Podróże w czasie”
Elżbieta Dobrzycka, K. Makara
Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum cz. I
Bożena Dobosik, Adam Hibszer, Józef Soja
Puls ziemi – 2 – podręcznik do geografii dla kl. 2 gimnazjum
Małgorzata Jefimow, „Puls życia” –Podręcznik do biologii dla
klasy II
Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin-Chemia Nowej
Ery cz.2
Roman Grzybowski Fizyka - podręcznik do klasy 2
gimnazjum
M. Dobrowolska Matematyka z plusem 2 podręcznik dla
gimnazjum
Zeszyt ćwiczeń do zajęć artystycznych ,,Sztuka w przestrzeni
publicznej”
T.Król (red) Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w
rodzinie dla uczniów klas I-III gimnazjum
D. Jackowiak, J. Szpet „Aby nie ustać w drodze”
Klasa II z przysposabiająca do zawodu
Język polski
Język angielski
Historia
Wiedza o
społeczeństwie
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka
Matematyka
WDŻWR
Religia
A.Łuczak,E.PrylińskaR ,Między nami podręcznik dla klasy
drugiej gimnazjum wraz z zeszytem ćwiczeń cz. I i II
Herbert Puchta, Jeff Stranks ,,English in Mind 2”
T. Małkowski , J. Rześniowiecki Historia 2 i 3 gimnazjum
podręcznik.- „Podróże w czasie”
Elżbieta Dobrzycka, K. Makara
Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum cz. II
Bożena Dobosik, Adam Hibszer, Józef Soja
Puls ziemi – 2,3 – podręcznik do geografii dla kl. 2 i
3gimnazjum
Małgorzata Jefimow, „Puls życia” –Podręcznik do biologii dla
klasy 2 i 3
Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin-Chemia Nowej
Ery cz.2
Roman Grzybowski Fizyka - podręcznik do klasy 2 i 3
gimnazjum
M. Dobrowolska Matematyka z plusem 2 podręcznik dla
gimnazjum
T.Król (red) Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w
rodzinie dla uczniów klas I-III gimnazjum
D. Jackowiak, J. Szpet „Aby nie ustać w drodze”
Klasa III
Język polski
Język angielski
Język rosyjski
Historia
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka
Matematyka
Wiedza o
społeczeństwie
Muzyka
Technika
Religia
WDŻWR
Witold Bobiński „Świat w słowach i obrazach” podręcznik
dla kl. III
Herbert Puchta, Jeff Stanks „English in Mind 2”
Broniarz Renata, Chamrajewa Elizaweta “WREMIENA
3”kurs dla początkujących i kontynuujących naukę
T. Małkowski , J. Rześniowiecki Historia 3 gimnazjum
podręcznik.- „Podróże w czasie”
Roman Malarz Puls ziemi – 3 – geografia fizyczna i
społeczno-ekonomiczna Polski
Beata Sagin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas „Puls
życia” –Podręcznik do biologii dla klasy III
Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin-Chemia Nowej
Ery cz.3
Roman Grzybowski Fizyka - podręcznik do klasy 3
gimnazjum
M. Dobrowolska Matematyka z plusem 3 podręcznik dla
gimnazjum
Elżbieta Dobrzycka, K. Makara
Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum cz. II
J. Oleszkowicz,,Gra muzyka” podręcznik dla gimnazjum.
Urszula Białka Zajęcia techniczne.
Operon
D. Jackowiak, J. Szpet Żyjąc z innymi dla innych.
T.Król (red) Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w
rodzinie dla uczniów klas I-III gimnazjum
Klasa III z przysposobieniem do zawodu
Język polski
Język angielski
Historia
Chemia
Matematyka
Religia
WDŻWR
Witold Bobiński „Świat w słowach i obrazach” podręcznik
dla kl. III
Herbert Puchta, Lewis Peter Jones, M. Krajewska, A.
Lewicka Jeff Stanks „English in Mind 2” Wyd.
egzaminacyjne
T. Małkowski , J. Rześniowiecki Historia 3 gimnazjum
podręcznik.- „Podróże w czasie”
Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin-Chemia Nowej
Ery cz.3 2009
M. Dobrowolska Matematyka z plusem 3 podręcznik dla
gimnazjum
D. Jackowiak, J. Szpet Żyjąc z innymi dla innych.
T.Król (red) Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w
rodzinie dla uczniów klas I-III gimnazjum