Wyniki - Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN

Transkrypt

Wyniki - Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN
Wyniki
XI Konkursu na prace naukowe ogłoszonego przez
Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN
W konkursie wzięły udział prace naukowe powstałe w latach 2012-2013.
Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN na wniosek Komisji Konkursu postanowił
przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
I. W kategorii prace doktorskie:
 Nagrodę Komitetu otrzymuje Patrycja Klimas za pracę „Bliskość organizacyjna w
sieci innowacji”, Katowice 2013.
 Wyróżnienie otrzymuje Magdalena Dolata za pracę „Dojrzałość projektowa
podstawowych jednostek samorządu terytorialnego” w Polsce, UEP. Poznań 2013.
II. W kategorii prace habilitacyjne:
Nagrodę otrzymują:
 Izabela Koładkiewicz za pracę „Rady nadzorcze. Dobre praktyki ładu korporacyjnego.
Doświadczenia polskie i zagraniczne”. Poltext, Warszawa 2013.
 Magdalena Pichlak za pracę „Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium
teoretyczne i wyniki badań empirycznych”. Difin, Warszawa 2012.
Wyróżnienia otrzymują:
 Edyta Tabaszewska, „Wprowadzanie i funkcjonowanie systemów zarządzania wiedzą
w przedsiębiorstwach”, Wrocław 2012.
 Piotr Wachowiak, „Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar”,
Warszawa 2013.
III. W kategorii monografie:
Nagrodę otrzymuje:
 Andrzej Koźmiński za pracę „Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne”,
Poltext, Warszawa 2013.
Wyróżnienie otrzymuje:
 Czesław Zając za pracę „Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych”,
PWN, Warszawa 2012.
IV. W kategorii podręczniki:
Nagrodę otrzymuje:

Agnieszka Zakrzewska-Bielawska za podręcznik „Podstawy zarządzania. Teoria i
ćwiczenia”, red., Wolters Kluwer 2012.
Wyróżnienie otrzymuje:

Jerzy Schroeder, Małgorzata Bartosik-Purgat, Henryk Mruk za podręcznik
„Międzynarodowe badania marketingowe”, Poznań 2013.

Podobne dokumenty