Forum dla rodziców niepełnosprawnych dzieci

Transkrypt

Forum dla rodziców niepełnosprawnych dzieci
Forum dla rodziców niepełnosprawnych dzieci
Porady ekspertów z dziedziny prawa, psychologii i rehabilitacji. Ciekawe i wartościowe
artykuły. Dyskusje i wzajemne wsparcie związane ze wczesnym wspomaganiem. To wszystko
rodzice niepełnosprawnych dzieci mogą znaleźć na internetowym forum stworzonym przez
Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego ze środków Urzędu Miasta w Krakowie.
Forum znajduje się na stronie www.wczesnewspomaganie.firr.pl, która stanowi bazę
wiedzy o możliwościach rehabilitacji dzieci. Skierowane jest głównie do mieszkańców
Krakowa, w szczególności rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci
potrzebujących dodatkowego wsparcia. Działania Fundacji są konsekwencją diagnozy,
którą wykonała w województwie małopolskim, a z której jasno wynika, że poziom
realizacji obowiązku świadczenia usług związanych ze wczesnym wspomaganiem
bardzo kuleje.
Na forum rodzice i opiekunowie dzieci mogą dyskutować na temat miejsc i sposobów
uzyskania pomocy w Krakowie. Osoby już rehabilitujący swoje dzieci mogą radzić
rodzicom, którzy dopiero zaczynają się starać o zajęcia wczesnego wspomagania, jak
przebrnąć przez początkowe etapy uzyskania opinii z poradni psychologiczno –
pedagogicznej. Na forum można podzielić się swoimi troskami i obawami z rodzicami
znajdującymi się w podobnej sytuacji. W specjalnym dziale znajdują się artykuły na
tematy dotyczące opieki i rehabilitacji dzieci, a w zakładkach tematycznych eksperci
odpowiadają na pytania rodziców z zakresu prawa, psychologii i rehabilitacji. Forum
jest dedykowane nie tylko rodzicom, którzy już rehabilitują swoje dzieci ale przede
wszystkim tym, którzy zmagają się z zaakceptowaniem niepełnosprawności swojego
dziecka.
Oprócz prowadzenia forum Fundacja wyda cykl poradników, napisanych przez
ekspertów, dotyczących najbardziej istotnych spraw, z punktu widzenia
niepełnosprawnego dziecka i jego opiekunów.
Publikacje zostaną przesłane do organizacji będących w bezpośrednim kontakcie z
dziećmi lub ich opiekunami. Otrzymają je również zainteresowani rodzice.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty