KPP Siemiatycze 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze Względu na Płeć

Transkrypt

KPP Siemiatycze 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze Względu na Płeć
KPP Siemiatycze
Źródło: http://www.siemiatycze.policja.gov.pl/p12/prewencja/8124,16-Dni-Akcji-Przeciw-Przemocy-ze-Wzgledu-na-Plec.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 00:23
16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze Względu na Płeć
Poprzez Pokój w Domu do Pokoju na Świecie
16 dni przeciwko przemocy – każdego roku w kampanii bierze udział około dwa
tysiące organizacji z ponad 150 krajów na całym świecie. Wybrano 16 dni między 25
listopada – w którym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec
Kobiet, a 10 grudnia – w którym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.
W ciągu tych 16 dni mieści się m.in. Światowy Dzień ADIS czy rocznica Masakry w
Montrealu.
Wybór w/w dat ma wymiar symboliczny – podkreślający związek między przemocą
wobec kobiet, a naruszeniem praw człowieka.
Celem kampanii jest:
●
budowanie świadomości, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
●
wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
●
budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec
kobiet,
●
wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie,
●
tworzenie narzędzi nacisku na rządy, w celu wyegzekwowania wywiązania się władz z deklaracji powstrzymania przemocy
wobec kobiet.
W tym roku kampania odbywa się pod hasłem:
Poprzez Pokój w Domu do Pokoju na Świecie:
Zakwestionujmy militaryzm i zakończmy przemoc wobec kobiet!
Wszystkie osoby potrzebujące pomocy (ofiary przemocy) zapraszamy do skorzystania z
telefonu zaufania KPP w Siemiatyczach
czynnego całą dobę: 85 655 28 07(automatyczna sekretarka).
Służymy również radą i wsparciem w czasie trwania kampanii (25.11 – 10.12) w dniach
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 1000 do 1200 pod numerem telefonu
85 65 64 202.
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty