Warszawa, dnia 12 listopada 2007 r. 117/2007

Transkrypt

Warszawa, dnia 12 listopada 2007 r. 117/2007
Warszawa, dnia 12 listopada 2007 r.
117/2007 powołanie Członka Rady Nadzorczej Funduszu
Zarząd spółki pod firmą: „Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny spółka akcyjna” (dalej jako
„Fundusz”) informuje, że w dniu 12 listopada 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Funduszu powołało Pana Marcina Matuszczaka w skład Rady Nadzorczej Funduszu.
Marcin Matuszczak, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza.
Od 2007 r. Dyrektor Departamentu Prawnego w Spółce: Technopark 2 Spółka Akcyjna w
Poznaniu.
Od 1996 do 2007 r. związany z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna (do VI.2001 r.
Wielkopolski Bank Kredytowy Spółka Akcyjna), kolejno na stanowiskach: Specjalista, Starszy
Specjalista, Kierownik Zespołu Gwarancji i Inwestycji. W tym czasie odpowiedzialny m.in. za
organizację i prowadzenie terminowych transakcji finansowych na rynku akcji. Uczestniczył
w wielu projektach prywatyzacyjnych, m.in. KGHM S.A., Impexmetal S.A., PKN Orlen S.A. i
ofertach publicznych spółek prywatnych. Brał udział w organizacji licznych transakcji M&A
(m.in. PGF S.A./Cefarm Poznań) oraz transakcji typu LBO;
W roku 1996 pracował w Domu Maklerskim Polinwest S.A. (Departament Rynku Wtórnego),
W latach 1995 – 1996 – Dom Maklerski V&P S.A. ( Dział Analiz), natomiast w latach 1993 –
1995 – Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. (Centralne Biuro Maklerskie).
Pan Marcin Matuszczak jest członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek: Jutrzenka
S.A. w Bydgoszczy, Veno S.A. w Warszawie, Grupa Pactor Potempa Inkasso S.A. w
Poznaniu (w trakcie przekształcania).
Członek Zarządu Blumerang Pre Ipo S.A. z siedzibą w Poznaniu.
Pan Marcin Matuszczak nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki
cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Marcin Matuszczak nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 22) oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez remitentów papierów
wartościowych (Dz. U. nr 209, poz. 1744).
______________
Grzegorz Kubica
Prezes Zarządu
______________
Marek Perczyński
Wiceprezes Zarządu

Podobne dokumenty