Program seminarium - Urząd Gminy Biskupiec

Transkrypt

Program seminarium - Urząd Gminy Biskupiec
Program seminarium
Prawidłowe gospodarowanie i bezpieczne usuwanie wyrobów
zawierających azbest – możliwości i koszty.
Ograniczenie odpowiedzialności w zakresie zarządzania nieruchomością z azbestem.
26 czerwca 2014 r. godz. 9.00 Centrum Użyteczności Publicznej Starostwa Powiatowego
w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 9.
Godzina
Prezentacja
9.00 – 9.15
Powitanie
9.15 – 11.00
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu,
problematyka zdrowotna
oraz obowiązujące prawo w zakresie
bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest
Prelegent
Agnieszka Plich – Federacja
Zielonych GAJA Szczecin
Piotr Znaniecki Stowarzyszenie
n.rz. Ekorozwoju „Agro-Group”
Stanisława Szałucha - ekspert
POKzA z ramienia Ministerstwa
Gospodarki RP
11.00 – 11.15 Przerwa kawowa
11.15 – 12.15 Obsługa Bazy Azbestowej
Wojciech Górka - Ekofol II S.A.
12.15 – 12.30 Realizacja gminnego programu usuwania Przedstawiciel Gminy Dąbrówno
azbestu na przykładzie Gminy Dąbrówno
Jadwiga Sieklucka
Przerwa
12.45 – 13.45 Ograniczenie odpowiedzialności w zakresie Piotr Sobeyko-Bejnarowicz –
zarządzania nieruchomością z azbestem
ekspert ds. zarządzania
nieruchomościami, Szczecin
13.45
Dyskusja, obiad
12.30-12.45
Projekt "Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest" dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz w ramach instrumentu finansowego LIFE+ Unii Europejskiej. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki RP w ramach konkursu „Azbest! 2014”

Podobne dokumenty