więcej

Komentarze

Transkrypt

więcej
Nowa strona internetowa Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość“ www.stiftungevz.de
Strona internetowa Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” w nowej odsłonie
i rozszerzonej ofercie.
Berlin, 17.04.2009. Nowa strona internetowa oferuje liczne informacje na temat
najwaŜniejszych zadań Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” oraz wgląd w jej
działania wspierające.
W dossier dotyczącym siedemdziesiątej rocznicy wybuchu wojny, obecnej sytuacji ofiar
nazizmu, praw człowieka, wypłat świadczeń dla robotników przymusowych, znajdują się
wywiady z ekspertami, podstawowe informacje i wskazówki dotyczące organizacji spotkań
i uroczystości. Liczne przykłady projektów są prezentowane mulitimedialnie, a obecnie
realizowane konkursy są przyporządkowane do aktualnych aspektów tematycznych.
Okazją do przebudowy portalu i stworzenia nowego wizerunku Fundacji „Pamięć,
Odpowiedzialność i Przyszłość“ było zakończenie wypłat dla byłych robotników
przymusowych. Od tego czasu Fundacja koncentruje się na swoim drugim zadaniu –
wspieraniu międzynarodowych projektów. Pamiętając o ofiarach nazizmu FPOiP angaŜuje się
na rzecz praw człowieka i porozumienia między narodami.
Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość“ działa w następujących obszarach:
dyskusja o historii, działania wspierające przestrzeganie praw człowieka i zaangaŜowanie na
rzecz ofiar nazizmu.
Fundacja przeznacza na finansowanie przede wszystkim projektów międzynarodowych rocznie
ok. 8 milionów euro, pochodzących z odsetek kapitału fundacyjnego.
Kontakt:
Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość“
Public Relations (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)
Franka Kühn
Lindenstr. 20 - 25 / 10969 Berlin
Tel:
+49 (0)30 259297-76
Fax:
+49 (0)30 259297-42
[email protected]
www.stiftung-evz.de

Podobne dokumenty