Regulamin - uzupe³nienie dla u¿ytkowników OK SYSTEM

Transkrypt

Regulamin - uzupe³nienie dla u¿ytkowników OK SYSTEM
Uzupełnienie regulaminu ogólnego – użytkownicy kart OK SYSTEM
§1. Korzystanie z kart sportowych „OK SYSTEM”.
1. STB honoruje karty sportowe firmy OK SYSTEM bez dopłat do usługi. Kart są honorowane tylko
i wyłącznie przy uczestnictwie w zajęciach grupowych i nie mają zastosowania w żadnej innej
działalności STB.
2. Uczestnicy zajęć STB posiadający kartę OK SYSTEM są zobowiązani do uiszczenia zwrotnej
kaucji w wysokości ceny pojedynczych zajęć grupowych (według cennika STB - 30 złotych)
na poczet nieusprawiedliwionej i niezapowiedzianej nieobecności. Zgłoszenie nieobecności musi
nastąpić zgodnie z §3 pkt. 4 regulaminu ogólnego. Wpłaty kaucji należy dokonać przed pierwszymi
zajęciami rozpoczynającymi dany kurs grupowy, w gotówce u instruktora lub pracownika STB.
W przypadku utraty kaucji na poczet nieusprawiedliwionej i niezapowiedzianej nieobecności, użytkownik OK SYSTEM zostanie skreślony z listy kursu. W przypadku wyrażenia chęci dalszej kontynuacji uczestnictwa w kursie jest on zobowiązany do ponownego zapisania się na listę kursu i ponownego opłacenia zwrotnej kaucji. Zwrot kaucji możliwy jest tylko po złożeniu pisemnej rezygnacji z
usług STB. Rezygnację należy złożyć w ciągu 14 dni od ostatniej obecności na kursie grupowym. W
przypadku braku pisemnej rezygnacji lub złożenia jej po terminie 14 dni od ostatniej obecności
na kursie, kaucja nie będzie zwrócona.
3. Użytkownicy OK SYSTEM zobowiązani są do przestrzegania ogólnego regulaminu STB
oraz regulaminu usług OK SYSTEM.
4. Użytkownicy OK SYSTEM mogą uczestniczyć w zajęciach tylko i wyłącznie po wysłaniu sms
z unikatowym kodem usługi do OK SYSTEM i okazania sms zwrotnego od OK SYSTEM
instruktorowi lub pracownikowi STB. W przypadku, gdy STB nie otrzyma potwierdzenia sms od
OK SYSTEM o skorzystaniu z usługi danego użytkownika, zostanie on wpuszczony na zajęcia na
poczet kaucji i jest zobowiązany do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji osobiście z OK SYSTEM.

Podobne dokumenty