xxxii niedziela zwykła - St. Casimir`s Parish in Vancouver

Transkrypt

xxxii niedziela zwykła - St. Casimir`s Parish in Vancouver
BIULETYN PARAFIALNY / PARISH BULLETIN
No. 2/2014
III NIEDZIELA ZWYKŁA – 26 STYCZEŃ / THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME - JANUARY 26TH
Ktokolwiek obserwuje szeroko zakrojoną działalność Kościoła, może stracić z oczu to, co w jego misji jest
najważniejsze. Zaangażowanie w prace na rzecz pokoju, ratowanie głodnych w świecie, wychowywanie młodego
pokolenia, troska o biednych i chorych, obrona uciśnionych, walka o sprawiedliwość społeczną, ekumenizm, kontakty
z przedstawicielami innych religii... a w ramach samego religijnego życia nowenny, kongresy, zebrania itp., to wszystko
jest ważne, ale co jest najważniejsze? Tylko jedno: wezwanie do nawrócenia! Otwarcie przed człowiekiem szansy
uczynienia możliwym tego, co wydaje się być niemożliwe, a mianowicie że może uczestniczyć w życiu doskonalszym
niż to, które jest, że może sięgnąć po udział w życiu samego Boga.
Ks. Edward Staniek
III NIEDZIELA ZWYKŁA - 26 STYCZEŃ
THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME - JANUARY 26 TH
8:30 (eng)  For Józef Wicki - family
10:00  Sylwestra Miśka i Pawła Gomstomskiego – Wanda
Misiek
12:00  Helenę, Stefana, Franciszkę i Michała Preis- rodzina
Preis
Poniedziałek/Monday – 27 Styczeń / January
8:00 (eng.) In thanksgiving for graces received and asking for
God’s blessings for Łukasz Stawarski on his birthday –
parents
Wtorek/Tuesday – 28 Styczeń / January
19:00  Antonio Loureiro – żona z córką
Środa/Wednesday- 29 Styczeń/ January
8:00 (eng.) For Parishioners
Czwartek/Thursday – 30 Styczeń/ January
19:00  Andrzej Jarczak- przyjaciele i znajomi
Piątek/Friday – 31 Styczeń/ January
19:00  Za śp. Babcię i Siostrę – Władysław Twaróg
Sobota/Saturday – 1 Luty/ February
8:45(eng.)  Brian Górny – Marcin Ozdoba
17:30 Dziękczynna za zbliżającą się kanonizację Papieża Jana
Pawła II, w intencji Ojczyzny i Rodziny Radia Maryja
OFIAROWANIE PAŃSKIE- MATKI BOSKIEJ
GROMNICZNEJ – 2 LUTY
THE PRESENTATION OF THE LORD – FEBRUARY 2ND
8:30 (eng)  For Ulpiano M. Paulo- John Juliet
10:00 O Boże błogosławieństwo z okazji 70 rocznicy urodzin
mamy Agnieszki – córka z rodziną
12:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo z okazji 40 rocznicy ślubu Danuty i
Marka Jabłonskich
WEZWANIE DO NAWRÓCENIA - stanowi serce
religii. Jezus rozpoczyna swe publiczne działanie od tego
wezwania i kończy je tym wezwaniem. Przyszedł
bowiem, by pomóc nam w dokonaniu wielkiej
wewnętrznej przemiany, w dorastaniu do życia
wiecznego. Jakie są podstawowe elementy nawrócenia?
Pierwszy z nich to troska o dojrzałość człowieka. Ten się
nawraca, kto szuka ubogacenia swego umysłu, serca
i uczuć. Nawracanie jest zawsze znakiem dojrzałości
człowieka, zdolności do zmobilizowania wszystkich sił,
by sięgnąć po wartość wyższą. Komu nie zależy na
pogłębianiu wiadomości o świecie, o Bogu, o ludziach,
o sobie, komu nie zależy na duchowym rozwoju, ten nie
odpowie na wezwanie Jezusa. Drugim elementem jest
postawa otwarta na przyjęcie wartości religijnych.
Zależy ona od człowieka i Jezus w Ewangelii
wielokrotnie się o nią upomina. Chodzi tu o odpowiednie
nastawienie.
Na
przykład
zupełnie
z innym
nastawieniem wędrujemy do teatru, by oglądać komedię,
a z innym na pogrzeb. Niewłaściwe nastawienie bardzo
utrudnia przyjęcie wartości religijnych. Czasem
nakładające się na siebie drobiazgi decydują o narastaniu
uprzedzeń, które w rezultacie uniemożliwiają przeżycie
nawrócenia. Trzecim ważnym elementem jest widzialny
znak, którym Bóg się posługuje dla przekazania swojej
łaski. Może to być tekst Pisma Świętego odczytany jako
Słowo Boga adresowane wyłącznie do mnie. Tak między
innymi przeżył nawrócenie św. Augustyn czytając jedno
zdanie z Listu św. Pawła do Rzymian. Może to być
głębsze przeżycie zjawisk przyrody, majestatu gór lub
zachodu słońca, ostatnie słowo umierającego przyjaciela
lub piękna melodia. Pewne z tych znaków zostały
wykorzystane w życiu religijnym. Do nich należy przede
wszystkim chrzest, czyli zanurzenie człowieka
w wodzie. Wynurza się już jako oczyszczony, jako
nawrócony. Znak ten znany innym religiom, był
stosowany przez Jana Chrzciciela głoszącego
nawrócenie i został przez Jezusa ustanowiony jako
sakramentalny znak nawrócenia. Wezwanie Chrystusa:
„Nawracajcie się!” stanowi doskonałą okazję do głębszej
refleksji nad najważniejszą misją Kościoła, jaką jest
wzywanie ludzkości do nawrócenia. A ponieważ każdy
człowiek potrzebuje nawrócenia, jest to również okazja
do refleksji nad swoim nawróceniem, nad dorastaniem
do pełnego nawrócenia. Zbawienie człowieka jest
zawarte w jego nawróceniu. Człowiek przez nie staje się
w pełni sobą, odnajduje siebie wobec Boga, bliźnich,
świata i sam zostaje wypełniony prawdziwym pokojem.
Ks. Edward Staniek
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
POKWITOWANIA DO ROZLICZEŃ PODATKOWYCH –
(INCOME TAX) za rok 2013, będzie można odebrać w sali pod
ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
nazwane
ŚWIĘTEM MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ - tego dnia na
uroczystą liturgię przynieśmy świece zwane gromnicami.
Zostaną one pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza
w chwilach trwogi i cierpienia, przypominały nam o Jezusie –
Światłości Narodów, który nieustannie oświeca drogi naszego
życia.
kościołem od 2 lutego po Mszach Św. Bóg zapłać wszystkim
ofiarodawcom.
ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO - Z
inicjatywy Błogosławionego Jana Pawła II święto Ofiarowania
Pańskiego
jest
także
Światowym
Dniem
Życia
Konsekrowanego. Naszą modlitwą obejmiemy osoby
podejmujące służbę Bogu i ludziom w różnych zakonach i
zgromadzeniach. Tego dnia będziemy prosić o liczne i święte
powołania do życia zakonnego w naszych rodzinach i
wspólnocie parafialnej.
MSZA ŚW. Z UDZIAŁEM DZIECI – 2 lutego w niedzielę
o godz. 10:00 celebrować będziemy Mszę św. z udziałem
dzieci. Zapraszamy wszystkie dzieci do licznego udziału.
SPOTKANIE
RODZICÓW
KANDYDATÓW
DO
BIERZMOWANIA – Zapraszamy wszystkich Rodziców na
spotkanie, które odbędzie się 9 lutego ( niedziela ) o godz.
13:00 w sali Polskiej Szkoły. Obecność obowiązkowa.
KANDYDACI DO BIERZMOWANIA – Zapraszamy
wszystkich kandydatów, którzy przygotowują się do przyjęcia
Sakramentu Bierzmowania wraz z Rodzicami na uroczystą
Mszę Św. 16 Marca o godz. 12:00. Podczas Eucharystii
Kandytaci zostaną przedstawieni Wspólnocie i otrzymają
poświęcone Krzyżyki – symbol naszego Zbawienia. Otoczmy
wszystkich Kantydatów naszą gorliwą modlitwą.
SAKRAMENT BIERZMOWANIA – 6 Kwietnia podczas
Mszy Św. o godz. 12:00.
SAKRAMENT PIERWSZEJ KOMUNII ŚW – 11 Maja
podczas Mszy Św. o godz.12:00.
SERDECZNE PODZIĘKOWANIE - Panu Staszkowi
Mniszak za wywoskowanie podłóg w kościele i sali
parafialnej. Bóg zapłać za troskę o nasz Dom Boży.
PODZIĘKOWANIE - Składamy serdeczne podziękowania P.
Józefowi Makas za ofiarowanie swojego czasu i ułożenie
kostki przy krzyżu. Składamy także ogromne podziękowanie P.
Arturowi za pomalowanie pokoju na plebanii.
ŁAWKI – Serdecznie dziękuję za ofiary złożone na nowe
ławki oraz wymianę podłogi. Dzięki Waszej ogromnej
ofiarności udało się już uzbierać kwotę $64.000, która ma być
naszym wkładem w remont. Mamy jeszcze do zebrania około
$20.000. Serdecznie dziękuję za Wasz ogromy wysiłek. I
pokornie proszę o dalsze wsparcie abyśmy mogli w czasie
zakończyć nasz jubileuszowy projekt. Bóg zapłać!
ZABAWA WALENTYNKOWA - Rycerze Kolumba
zapraszają na zabawę walentynkową, która odbędzie się 15
lutego, w sobotę. Bilety można jeszcze nabyć po każdej Mszy
św. w sali pod kościołem.
Z TYŁU KOŚCIALA WYŁOŻONE ZOSTAŁY ZESTAWY
KOPERT NA 2014 ROK, KTÓRE JESZCZE NIE ZOSTAŁY
POBRANE. PROSZĘ O ZABRANIE SWOJEGO ZESTAWU.
SKLEPIK PARAFIALNY - Zachęcamy do odwiedzania
naszego sklepiku parafialnego w którym możemy nabyć kartki
misyjne, kalendarze religijne, oraz kartki na różne okazje.
Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
KAWIARENKA PARAFIALNA – Dzisiaj na tradycyjny
polski obiad zaprasza Związek Podhalan. Życzymy
smacznego!
PARISH ANNOUNCEMENTS
WORLD DAY OF THE SICK - Tuesday, February 12 Archbishop Miller will be the main celebrant at the Mass of
Anointing - 11a.m. at Our Lady of Sorrows Church, 555 South
Slocan Street, Vancouver. The Mass is being organized by the
Catholic Health Association of BC.
VOCATION LIVE - On the weekend of February 14 16, there will be a Vocation Live-In for boys or young men
interested in the priesthood or the consecrated life, at the
Seminary of Christ the King, Mission, BC. For more
information call 604.826.8715
CONFIRMATION – APRIL 6TH – at 12:00 Mass.
FIRST COMMUNION – MAY 11TH – at 12:00 mass
PRO-LIFE PRESENTATION - Stephanie Gray Returns: One
of North America's best pro-life speakers, Stephanie Gray, will
present "Heroes & Role Models": What They Teach Us About
Life and Abortion. Bring a friend to hear her speak on Monday,
Jan. 27 from 7 to 9 p.m. at Our Lady of Assumption Centre,
Port Coquitlam.
INCOME TAX RECEIPTS FOR 2013 – will be ready and
available for pick-up on Sunday, February 2nd, in the Church
Hall, following each Mass.
THERE ARE STILL SOME ENVELOPES FOR 2014 THAT
HAVE NOT BEEN PICKED UP. THEY ARE NOW
PLACED AT THE BACK OF THE CHURCH.
CHURCH PEWS –Until now we have raised the sum of
$64.000, but we still need to raise about $20.000 to be able to
carry out the project. Our goal is to raise the remaining sum as
soon as possible so the work can be finished before the
summer. Your generous donations will help us reach our
financial goal. Thank You for Your ongoing support and
understanding.
SUNDAY COLLECTION – 19 I 2014 - $ 2.975.00
Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają naszą Parafię
Thanks to our regular contributors who help support our parish