CV - Krzysztof Jałosiński - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA

Transkrypt

CV - Krzysztof Jałosiński - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA
Krzysztof Jałosiński
Wykształcenie
Absolwent Politechniki Wrocławskiej, specjalizacja inżynieria chemiczna.
Absolwent studiów podyplomowych na Politechnice Śląskiej w zakresie materiałów
i energooszczędnych technologii chemicznych.
Absolwent Studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w zakresie strategii zarządzania
przedsiębiorstwem.
Absolwent Studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w zakresie zarządzania wartością
firmy.
Absolwentem studiów MBA University of Illinois.
Doświadczenie zawodowe







Od 2011 Wiceprezes Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (obecnie Grupy
Azoty S.A.)
Od 2011 Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny Zakładów Chemicznych „Police” S.A. (obecnie
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.)
2008-2011 Prezes Zarządu ZAK S.A.
2000-2008 Prezes Zarządu Evonik Carbon Black Polska sp. z o.o.
1993-1996 Kierownik Wytwórni Nadtlenku Wodoru (w budowie), a następnie Kierownik
Wytwórni Związków Nadtlenowych Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
1992-1993 Starszy projektant w Biurze Projektów „Kędzierzyn” sp. z o.o.
1982-1992 Zakłady Azotowe „Kędzierzyn" S.A.: Samodzielny Technolog w Zakładzie Amoniaku,
Dyspozytor zmiany w Zakładzie Amoniaku; zastępca Kierownika Wydziału w Zakładzie Alkoholi
OXO, Starszy projektant w Zakładzie Projektowym
Dodatkowe informacje




Autor chronionej patentem technologii otrzymywania nadtlenku wodoru metodą
antrachinonową.
Wyróżniony nagrodą Gazela Biznesu (2004) za rozwój Evonik Carbon Black Polska sp. z o.o.
Członek Harvard Business Review Polska.
Największe sukcesy zawodowe: skuteczna restrukturyzacja Zakładów Chemicznych „Police”
S.A. oraz ZAK S.A.