W drodze do sukcesu - Gimnazjum nr 2 w Zielonej Górze

Transkrypt

W drodze do sukcesu - Gimnazjum nr 2 w Zielonej Górze
Gimnazjum nr 2 bierze udział w projekcie "W drodze do sukcesu" realizowanym
przez Miasto Zielona Góra w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet
III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe
wspomaganie rozwoju szkół.
Nauczyciele realizują ofertę doskonalenia: „Rodzice są partnerami szkoły”.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu
doskonalenia 500 nauczycieli 18 szkół/przedszkoli w Zielonej Górze w obszarach
wymagających wsparcia.

Podobne dokumenty