Ulotka Jockey New - Agro.BASF.pl

Transkrypt

Ulotka Jockey New - Agro.BASF.pl
w
Zwycięski skok w ochronie zbóż
Informacje o produkcie:
Schemat wyboru zaprawy
Rodzaj preparatu
Środek grzybobójczy przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego zbóż
Substancja aktywna
fluchinkonazol – 100 g w 1 litrze środka,
prochloraz w kompleksie z miedzią – 13,3 g w 1 litrze środka.
Sposób działania
Działanie układowe i wgłębne
Forma użytkowa
Płynny koncentrat zawiesinowy
Zwalczane choroby
Pszenica ozima – pleśń śniegowa, zgorzel podstawy źdźbła, zgorzel siewek,
śnieć cuchnąca, śnieć gładka.
Siew pszenicy zaplanowany przed 15 października
NIE
druga lub
trzecia pszenica
TAK
* dawka w trakcie rejestracji
pierwsza pszenica
druga lub trzecia pszenica
odmiany wrażliwe
na mącznika,
rdze, septorię
NIE
Jockey New 113 FS
– dawka
750 ml/100 kg
Żyto – pleśń śniegowa, zgorzel podstawy źdźbła, zgorzel siewek, głownia
źdźbłowa.
TAK
pierwsza pszenica
gleby zagrożone
zgorzelą podstawy
źdźbła (podsuszką)
Pszenżyto ozime – pleśń śniegowa, zgorzel podstawy źdźbła, zgorzel
siewek.
NIE
Kinto Duo
– dawka
200 ml/100 kg
Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto.
Okres stosowania
Zaprawianie przed wysiewem
Zalecana dawka
Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto
– 500 ml* lub 750 ml / 100 kg ziarna
Dostępne opakowania
5 l, 20 l, 200 l
Najważniejsze zalety:
Wysokie i stabilne plony bez względu na przedplon
Kompletne spektrum ochrony nasion, siewek i korzeni
Ogranicza rozwój chorób liści w okresie jesiennym: mączniaka, rdzy i septorioz
Formulacja gotowa do aplikacji
TAK
Jockey New 113 FS
– dawka
500* ml/100 kg
Roślina polecana do ochrony
Jockey New 113 FS
– dawka
750 ml/100 kg
Produkty wymienione w publikacji powinny być stosowane zgodnie z etykietami rejestracyjnymi i tylko
do zalecanych celów. Ponieważ producent nie ma wpływu na magazynowanie i stosowanie produktów,
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe ze sposobu magazynowania
i stosowania tych produktów. Różne, szczególnie występujące miejscowo i regionalnie czynniki mogą wpływać
na działanie produktów. Należą do nich np. czynniki pogodowe, stosunki glebowe, odmiany roślin uprawnych,
zmianowanie, terminy zabiegów, stosowane dawki, mieszaniny z innymi produktami, występowanie odpornych
organizmów (np. szczepy grzybów, roślin, owadów), technika stosowania itp.
W wyniku szczególnie niekorzystnych warunków nie można wykluczyć zmian w skuteczności preparatów lub
uszkodzeń roślin uprawnych. Za takie przypadki producent lub sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
* dawka w trakcie rejestracji
Zwycięski skok
w ochronie zbóż
Zaprawa wskok
Zwycięski
nowej
w linii
ochronie zbóż
Jockey New 113 FS
®
W przypadku wczesnych siewów lub przy uproszczonym
płodozmianie bądź monokulturze zbożowej warto sięgnąć
po zaprawę, jaką jest Jockey® New 113 FS. Zaprawa ta ze względu na swój unikalny skład (prochloraz +
fluchinkonazol) jest w takich przypadkach najlepszym
możliwym wyborem.
To nie wszystko. Biorąc pod uwagę ostatnie jesienie,
obserwujemy we wcześnie sianych pszenicach coraz
częstszą potrzebę wykonywania już jesienią zabiegów
nalistnych przeciwko takim chorobom jak: mączniak,
septoria, a nawet rdza.
70
80
60
40
20
Pszenice siane wcześnie są narażone na wyższą presję
typowych chorób siewek pochodzenia odnasiennego
i odglebowego, jak zgorzele siewek (Fusarium sp.),
pleśń śniegowa (Microdochium nivale) i śniecie. Ponadto pszenice te (szczególnie zasiane po przedplonie zbożowym) są często narażone na silną infekcję
podsuszką, jak zgorzel podstawy źdźbła (Gaumannomyces graminis) czy łamliwość podstawy źdźbła (Pseudocercosporella herpotrichoides), które atakują korzenie i dolne
partie roślin, uniemożliwiając w rezultacie pełne pobieranie i transport wody oraz składników pokarmowych. Te
choroby zbóż wybitnie negatywnie wpływają na wysokość
plonu!
Również wczesną wiosną wspomaganie skuteczności
zabiegów nalistnych jest zauważalne, gdyż rośliny
po zaprawie Jockey New wchodzą w okres wegetacji
w bardzo dobrej kondycji. Widać tu np. znakomity synergizm zaprawy i fungicydu w przypadku zwalczania łamliwości podstawy źdźbła (patrz wykres 3).
W przypadku zastosowania zaprawy Jockey New jest to
możliwe, gdyż zaprawiając ziarno siewne zbóż zaprawą
Jockey New, wnosimy od 50 do 75 g fluchinkonazolu na
100 kg nasion. Jest to 10–15-krotnie wyższa dawka substancji aktywnej niż gdy stosujemy zaprawy standardowe.
Zgorzel
podstawy źdźbła
Zgorzel siewek
40
30
20
Mączniak
Septoria
Jockey 201 FS 450 ml/dt
Jockey New 113 FS 750 ml/dt
Jockey 201 FS 450 ml/dt
Jockey New 113 FS 750 ml/dt
Jockey New 113 FS 500 ml/dt
Kontrola
Jockey New 113 FS 500 ml/dt
Kontrola
Wykres 3. Wpływ zaprawy Jockey New 113 FS na skuteczność
ochrony przeciwko łamliwości podstawy źdźbła na stanowisku
pszenica po pszenicy. Doświadczenie ścisłe, Anglia.
70
60
50
Kontrola
40
Bez zabiegu na T1
Jockey New 113 FS
Zdjęcie 1, 2. Wpływ zaprawy Jockey New 113 FS na kondycję i zdrowotność siewek pszenicy ozimej zasianej po pszenicy.
GR „Pagro” Pągów, marzec 2007 r.
30
Zaprawa standardowa
2
* dawka w trakcie rejestracji
50
0
Pleśń śniegowa
Indeks łamliwości podstawy źdźbła
Dlaczego?
60
Natomiast w warunkach mocnego porażenia plantacji zgorzelą podstawy źdźbła (pszenica po pszenicy) zastosowanie zaprawy Jockey New pozwala
uratować dużo więcej. Jockey New należy stosować
w dawce 750 ml/100 kg nasion. W przypadku zbóż
wysiewanych po rzepaku polecamy niższą dawkę
500* ml/100 kg nasion.
10
®
Z uwagi na systemiczną akcję i długotrwały efekt ochronny Jockey® New 113 FS polecamy szczególnie do
ochrony wcześnie sianych pszenic po rzepaku lub po
przedplonie zbożowym (patrz: Schemat wyboru zaprawy).
80
0
Jockey New 113 FS w pełni zabezpiecza wcześnie
siane plantacje przeciwko wszystkim wyżej wymienionym patogenom (patrz wykres 1). Przeciwko
wielu chorobom liści, jak mączniak, septoria, rdza,
Jockey New działa wystarczająco długo, aby z dużym
prawdopodobieństwem uniknąć konieczności wykonywania oprysków nalistnych jesienią (patrz wykres 2).
Warto na koniec powiedzieć kilka słów o wpływie
zaprawy Jockey New na plon, który zawsze jest zdecydowanie wyższy niż na plantacjach chronionych
zaprawą standardową. W warunkach przeciętnej infekcji
w tzw. pierwszych pszenicach (np. po rzepaku) możemy
oczekiwać kilku kwintali więcej.
Wykres 2. Skuteczność ochrony zaprawy Jockey New 113 FS przeciwko mączniakowi i septorii – BBCH 29-31. Doświadczenie ścisłe IOR
Poznań/Sośnicowice, AR Poznań 2005-2007.
Skuteczność/porażenie (%)
Jockey New 113 FS!
®
®
100
Skuteczność/porażenie (%)
Planujesz wczesne siewy?
Zastosuj nowoczesną zaprawę
Wykres 1. Skuteczność zaprawy Jockey New 113 FS przeciwko
najważniejszym chorobom odnasiennym i odglebowym pszenicy
oraz zgorzeli podstawy źdźbła. Doświadczenia ścisłe IOR Poznań/
Sośniowice, AR Poznań 2005-2007.
Jockey New 113 FS
Jockey New 113 FS
Fungicyd na T1
2