Nowa podstawa programowa

Komentarze

Transkrypt

Nowa podstawa programowa
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW
Podstawa: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia
2008r. W sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
I etap edukacyjny
L. p
Przedmiot
Tytuł programu
1
Edukacja
wczesnoszkolna
Program nauczania dla I etapu edukacyjnego (kl 1-3)
sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Słubicach.
Autor: ElŜbieta Jakubowicz
Agnieszka Niewińska- Lew
BoŜena RóŜańska
2
Język niemiecki
Program nauczania języka niemieckiego do nowej
podstawy programowej dla kl. I-III.
Autor: Magdalena Woźniak
III etap edukacyjny
1
Język polski
Program nauczania Języka polskiego w gimnazjum
specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w
stopniu lekkim.
Autor: Jolanta Czerneńko
Ewa Kazana
2
Historia
Program nauczania historii w gimnazjum specjalnym dla
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim.
Autor: Małgorzata Rafalska
3
WOS
Program nauczania WOS w gimnazjum specjalnym dla
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim.
Autor: Małgorzata Rafalska
4
Język niemiecki
Program nauczania języka niemieckiego w gimnazjum
specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w
stopniu lekkim.
Autor: Magdalena Woźniak
5
Matematyka
Program nauczania matematyki w gimnazjum
specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w
stopniu lekkim.
Autor: Arkadiusz Kokociński
6
Fizyka
7
Chemia
Program nauczania chemii w gimnazjum specjalnym dla
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim.
Autor: Małgorzata Krystkowiak
8
Biologia
Program nauczania biologii w gimnazjum specjalnym
dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim.
Autor: Agnieszka Krawczyk
9
Geografia
Program nauczania geografii w gimnazjum specjalnym
dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim.
Autor: Małgorzata śyszkiewicz
10
Plastyka
Program nauczania plastyki w gimnazjum specjalnym
dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim.
Autor: Beata Cichecka- Nowak
11
Muzyka
Program nauczania muzyki w gimnazjum specjalnym
dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim.
Autor: Beata Cichecka- Nowak
12
Technika
Program nauczania techniki w gimnazjum specjalnym
dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim.
Autor: Małgorzata śyszkiewicz
13
Informatyka
Program nauczania informatyki
w gimnazjum
specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w
stopniu lekkim.
Autor: Magdalena Woźniak
14
Wychowanie
fizyczne
Program nauczania Wychowania fizycznego w
gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim.
Autor: Alicja Pietrzyk