projektant – budowlaniec

Transkrypt

projektant – budowlaniec
Największy w EUROPIE producent kotłów dla energetyki oraz urządzeń ochrony
środowiska poszukuje Kandydata do pracy na stanowisko:
PROJEKTANT – BUDOWLANIEC
Miejsce pracy: Racibórz
Nr ref. 29/2009
Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku naleŜeć będzie m.in.:
•
•
•
•
projektowanie urządzeń i instalacji kotłowych,
przygotowywanie ofert na urządzenia kotłowe,
nadzór i koordynacja nad projektami oraz dokumentacją techniczną,
weryfikowanie projektów pod kątem zgodności z przepisami, normami oraz jakości rozwiązań
technicznych,
Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
wykształcenie wyŜsze techniczne – kierunek budownictwo,
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej,
znajomość konstrukcji urządzeń kotłowych oraz instalacji odsiarczania spalin,
umiejętność obliczeń statycznych oraz wytrzymałościowych,
znajomość systemów wspomagających projektowanie CAD (preferowany Mircrostation,
SolidEdge, 3-D) oraz programów w ramach pakietu MS Office,
znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie, dodatkowym atutem będzie znajomość innego
języka obcego,
miejsce zamieszkania Racibórz lub okolice,
Kontakt:
Osoby zainteresowane powyŜszą ofertą prosimy o przesyłanie do dnia 18 grudnia 2009 r. CV i listu
motywacyjnego – z zaznaczeniem numeru referencyjnego - na adres:
[email protected]
Fabryka Kotłów RAFAKO S.A.,
ul. Łąkowa 33,
47-400 Racibórz
Telefon kontaktowy: (032) 410-11-29
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „wyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust
Nr 133 poz. 883)”. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.

Podobne dokumenty