Harmonogram I spotkania z uczniami Zespołu Szkół Nr 3 w

Transkrypt

Harmonogram I spotkania z uczniami Zespołu Szkół Nr 3 w
Harmonogram I spotkania z uczniami Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie
w ramach akcji „Bezpieczna i przyjazna szkoła…”
Szanowni Państwo, tym pierwszym spotkaniem rozpoczynamy comiesięczny
cykl spotkań z uczniami z klas 0 – 3 SP, 4 – 6 SP oraz 1 – 3 G w ramach akcji
„Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
30 października 2015 tematem przewodnim będzie – „Zdrowie i bezpieczeństwo komunikacyjne w środowisku szkolnym i pozaszkolnym”.
30.10.2015 r. na 2 i 3 lekcji wychowawcy lub nauczyciele, którzy mają lekcje z danymi
klasami opracują plakaty – prace plastyczne dotyczące (klasa podzielona na grupy: I
grupa „Lekki plecak, II grupa „Aktywne przerwy – zasady poruszania się, zachowania
się podczas przerw, zabawy, gry itp.) – prace wykonane dowolną techniką na formacie
kartki A3, A2 lub na arkuszu szarego papieru.
Prace wykonane będą przez klasy, a następnie na 4 i 5 lekcji odbędą się spotkania z klasami na sali gimnastycznej, gdzie zostaną zaprezentowane w formie wystawy prace
„Lekki plecak” oraz „Aktywne przerwy” wykonane przez uczniów każdej klasy.
Pani pedagog oraz p. psycholog wraz z zaproszonymi gośćmi ze Straży Miejskiej omówią na sali gimnastycznej podczas spotkania przygotowaną prezentację multimedialną,
która będzie obejmowała następujące zagadnienia:
- zasady poruszania się na szkolnych korytarzach podczas przerw, konsekwencje nieprzestrzegania zasad bezpiecznego spędzania przerwy: wypadki, urazy, złamania itd.
- zasady udzielania pomocy w sytuacjach kryzysowych: szybkie reagowanie, alarmowanie
osób dorosłych, postępowanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia/życia (dla starszych uczniów)
– elementy udzielania pierwszej pomocy, ważne telefony, podstawowe informacje podawane
w rozmowie z dyspozytorem (pogotowie, policja, straż pożarna, straż miejska)
- zasady bezpiecznej ewakuacji (i ewentualnie prezentacja filmu dot. bezpiecznej ewakuacji)
-dla młodszych uczniów: zasady zachowania względem osób obcych, udzielania informacji o
sobie, zagrożeń wynikających z nadmiernego ufania osobom nieznajomym
- zasady zachowania w stosunku do napotkanych zwierząt

bezpieczna podróż z/do szkoły,

zasady postępowania w przypadku sytuacji nietypowych (pozostawiony bagaż, wypadek, upadek na tory metra lub pociągu, itp.)

zasady postępowania w przypadku podejrzenia zamachu bombowego (terrorystycznego).
Na sali gimnastycznej pani pielęgniarka pokaże w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy
przy złamaniach, stłuczeniach oraz pokaże jak powinno wyglądać właściwe bandażowanie,
itp.
Wychowawcy proszeni są o przekazanie informacji do dzienniczków uczniów, żeby każda
klasa zakupiła po 2 papiery formatu A3, A2 lub arkusz szarego papieru na wykonanie
plakatów oraz przyniosła kredki, pastele, ołówki, farby. Technika wykonania prac dowolna.
Spotkanie na sali gimnastycznej:
4 lekcja (10.55 – 11.40) – klasa: 0A, 1As, 1Ds, 1Es, 2As, 2Cs, 3Bs, 4As, 5As, 5Bs, 5Cs,
6As, 6Cs
5 lekcja (12.00 – 12.45) – klasa: 1Bs, 1Cs, 2Bs, 2Ds, 3As, 3Cs, 4Bs, 6Bs, 1Ag, 1Bg, 2Ag,
3Ag, 3Bg
Uwaga! Klasy 2Ag, 3Ag i 3Bg plakaty wykonują już na pierwszej godzinie lekcyjnej ze
względu na udział klas w 3 warsztatach w ramach programu „Opowiedz mi o sobie” w
godzinach 9.00 – 12.00.