oprogramowanie do zwiększenia efekty

Transkrypt

oprogramowanie do zwiększenia efekty
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT
„Oprogramowanie do zwiększenia efektywności produkcji (1 sztuka)”
Warszawa, dnia 12-12-2014 r.
Zamawiający:
Tytuł Projektu:
Przedmiot
zamówienia:
Petpoint Automation Sp. z o.o.
Zakup nowoczesnych maszyn produkcyjnych szansą firmy Petpoint na rozwój działalności i
wzmocnienie potencjału innowacyjnego
Oprogramowanie do zwiększenia efektywności produkcji (1 sztuka)
Podstawowe parametry techniczne i wyposażenie

oprogramowanie CAM

skalowalny z pakietami dla różnych rodzajów maszyn CNC

funkcje do frezowania 2.5D (lub wyżej) i toczenia z frezowaniem

funkcje do szybkiej obróbki

symulacja w czasie rzeczywistym:

otwarty postprocesor

generowanie G-codów

dokumentacja technologiczna

współpraca z oprogramowaniem CAD np. Solidworks, Alibredesign etc

dostępny w polskiej wersji językowej

szablony dla początkujących użytkowników
Cena
Kryterium oceny:
Miejsce składania
ofert:
Warunek konieczny: dostawa, instalacja, wdrożenie i gotowość do produkcji
najpóźniej do 31.03.2015 r.
ul. Graniczna 79 F, 05-410 Józefów
Forma złożenia
ofert:
Drogą pocztową na adres wskazany powyżej lub elektronicznie na adres
[email protected]
Termin złożenia
ofert:
24-12-2014 do 15-00
(osoba do kontaktu w sprawie przetargu Adam Puławski [email protected] +48 511 376 511)

Podobne dokumenty