Odpowiedź na zapytanie ofertowe z dnia 08.07.2016 r.

Transkrypt

Odpowiedź na zapytanie ofertowe z dnia 08.07.2016 r.
Łyszkowice, 28.09.2016 r.
Dom Pomocy Społecznej
im. Adama Chmielowskiego
Łyszkowice 64
32-104 Koniusza
www.dpslyszkowice.pl
Znak: AG.271.7.5.2016
Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach
informuje, że w zapytaniu ofertowym z dnia 08.07.2016 r. na wykonanie : Przebudowy trzech
budynków w zespole DPS w Łyszkowicach w zakresie montażu urządzeń instalacji oddymiania
grawitacyjnego klatek schodowych oraz budowy instalacji hydrantowej wewnętrznej ;
Obiekt: Budynek Męski Oddział IV złożono 3 oferty.
Do dnia składania ofert tj. do dnia 21.07.2016 r. do godz. 15:00 wpłynęły następujące oferty:
Lp
Nazwa wykonawcy
Data złożenia oferty
L. dz.
Wartość brutto złożonej
oferty
1.
Firma Inżynieryjna System Bud
Grzegorz Nowak
Ostrów 100
32-112 Klimontów
19.07.2016 r.
L.dz. 864
119.802,70 zł
2.
Ekokanwod
Czyszczoń i Półtorak sp.j.
ul. Farna 6
28-136 Nowy Korczyn
21.07.2016 r.
L.dz. 908
129.384,00 zł
Usługi Remontowo – Budowlane
21.07.2016 r.
Krzysztof Parlak
L.dz. 909
Sępichów 88A
28-136 Nowy Korczyn
Po przeanalizowaniu złożonych ofert wybrano ofertę nr 1, tj.:
139.506,03 zł
3.
Firma Inżynieryjna System Bud
Grzegorz Nowak
Ostrów 100
32-112 Klimontów
Wartość brutto wybranej oferty: 119.802,70 zł
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca przedstawił najtańszą ofertę.
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
Barbara Chmurzyńska

Podobne dokumenty