Instrukcja wykonania pliku zrzutu ekranowego (print screen)

Transkrypt

Instrukcja wykonania pliku zrzutu ekranowego (print screen)
Instrukcja wykonania pliku zrzutu ekranowego (print screen)
Na początku, naleŜy tak umieścić okno komunikatu błędu, Ŝeby nic go nie zasłaniało.
Później naciskamy klawisz Print Scrn,który znajduje się w górnej części klawiatury po
prawej stronie. Wystarczy nacisnąć go jeden raz.
Kolejną czynnością jaką naleŜy wykonać to uruchomienie programu Paint.
Znajduje się w Start → Programy → Akcesoria
Po uruchomieniu tego programu naleŜy wkleić wykonany wcześniej obraz poprzez opcję
Edycja a następnie Wklej.
To samo uzyskamy poprzez skót klawiszowy CTRL + V
Ostatnią czynnością, którą musimy wykonać to zapisanie do pliku graficznego. W tym celu
naleŜy wybrać menu Plik → Zapisz jako, a następnie typ pliku - JPEG oraz nadać nazwę.
Taki plik tzw. screena, zajmuje mało miejsca i jest łatwy to umieszczenia w e-mailu lub na
helpdesku. Nie trzeba go zapisywać do Worda bądź teŜ innych dodatkowych programów.

Podobne dokumenty