Gazeta Łaziska nr 16 - Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w

Komentarze

Transkrypt

Gazeta Łaziska nr 16 - Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w
Nr 16(308) 1–15 września 2014 Rok 14 Cena 2 zł
Fot. R. Ticman
Skatepark – pierwsze wrażenia
Na deskorolce Mariusz Rokicki
9
gazeta łaziska
INFORMATOR
NUMERY ALARMOWE
Państwowa Straż Pożarna
(998)
326 23 10
Ochotnicza Straż Pożarna Ł. Górne
224 21 20
Ochotnicza Straż Pożarna Ł. Średnie
224 21 22
Ochotnicza Straż Pożarna Ł. Dolne
224 21 21
Policja
(997)
226 85 10
Straż Miejska
(986)
224 44 71
POGOTOWIA
Ratunkowe
(999)
226 21 00
226 26 65
Centrum Medyczne
325 76 00
Gazowe
(992)
227 31 24
Energetyczne
(991)
303 21 55
Ciepłownicze
226 21 36
Wodno-kanalizacyjne
224 18 37
224 14 52
PGKiM
224 10 88
224 15 50
Punkt konsultacyjny Gminnej Komisji
Rozwiązywani Problemów Alkoholowych
224 23 90
PRZYCHODNIE
Proelmed (ul. Wyzwolenia 30) 324 31 23
Przychodnia (ul. Staszica 4a)
737 02 30
Przychodnia (ul. Chopina 17)
736 76 70
736 76 55
APTEKI
„Arnika”, os. Centrum 7
224 38 39
„Novum”, ul. Dworcowa 10
224 10 18
„Moja Apteka”, ul. Staszica 2/2 736 80 90
„Dbam o Zdrowie”, ul. Wiejska 1 322 70 95
„Dbam o Zdrowie”, ul. Chopina 17 736 76 37
INNE
Urząd Miasta
324 80 00
Starostwo Powiatowe
324 81 00
MDK Ł. Górne
224 10 33
MDK Ł. Średnie
224 48 18
MDK Ł. Dolne
322 94 46
PiMBP (biblioteka)
224 14 12
Parafia Ł. Górne
224 10 13
Parafia Ł. Średnie
224 10 03
Parafia Ł. Dolne
224 18 42
MOSiR
221 11 38
Ośrodek Rekreacyjno–Sportowy
„Żabka”
322 93 82
Środowiskowy Dom
737 00 46
Samopomocy
698 639 036
OPS
326 23 40
326 23 42
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1
224 10 44
Szkoła Podstawowa nr 5
224 12 07
Szkoła Podstawowa nr 6
224 32 46
Gimnazjum nr 1
224 10 66
Gimnazjum nr 3
737 01 17
Zespół Szkół im. Piastów Śląskich
224 10 12
Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych
224 24 15
2 1 - 15 września 2014
informator
Spotkania
z mieszkańcami
Burmistrz Miasta Łaziska Górne Aleksander Wyra zaprasza mieszkańców miasta
na spotkania:
• 15 września – Miejski Dom Kultury, ul. Świerczewskiego 2, godz. 18.00;
• 22 września – Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II , godz. 18.00;
• 29 września – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Powstańców Śląskich,
godz. 18.00.
Tematyka spotkań:
– informacja na temat zadań i inwestycji realizowanych w mieście – zadania
zrealizowane, plany inwestycyjne;
– dyskusja dotycząca kwestii miasta.
MDK zaprasza...
…14 września na Rockowe zakończenie lata do amfiteatru miejskiego w Łaziskach Średnich. Wystąpią: Prowizora, CDN, Syбerяn i Cheers. Start
o godz. 17.00. Wstęp wolny.
…21 września na Rejs po Odrze. Podczas rejsu zobaczą Państwo miejsca,
które z lądu bywają trudno dostępne i mniej znane. Przekonacie się, że powiedzenie
– „świat widziany od strony rzeki wygląda inaczej”, jest w istocie prawdziwe.
Zapisy i wpłaty w wysokości 70 zł (koszt wyjazdu obejmuje transport, 2,5-godzinny rejs oraz usługę przewodnika na statku) przyjmowane są w sekretariacie
MDK. Wyjazd z Łazisk Górnych o godz. 11.00 z zatoczki przed MDK.
…26–27 września na IV edycję Łaziskiego Festiwalu Górskiego „Pod górę”.
Więcej szczegółów na temat programu można znaleźć na s. 21 oraz na www.
pod-gore.pl.
…na wyjazd w Bieszczady w terminie od 16 do 19 października. W programie
m.in. zwiedzanie z przewodnikiem Leska, tzw. „Dużej Pętli Bieszczadzkiej”
z postojami w najciekawszych miejscach, Centrum Kultury Ekumenicznej
w Ośrodku Caritas w Myczkowcach, Soliny i Polańczyka, rejs statkiem po Zalewie
Solińskim, zwiedzanie Muzeum Historycznego w Sanoku, gdzie znajdują się m.in.
jedna z najpiękniejszych w Polsce kolekcja ikon oraz galeria malarstwa Zdzisława
Beksińskiego. Zapisy i wpłaty w wysokości 440 zł (200 zł zaliczki przy zapisie,
240 zł do 10 października) przyjmowane są w sekretariacie MDK. Ilość miejsc
ograniczona! Koszt wyjazdu obejmuje transport, zakwaterowanie w hotelu
„Gawra” w Lesku, usługi przewodnika oraz wyżywienie obejmujące 3 obiadokolacje (w tym 1 obiadokolacja połączona z muzyką i zabawą) i 3 śniadania.
…17 października o godz. 18.00 na występ kabaretu Łowcy.B. Bilety w cenie
45 zł (parter) oraz 40 zł (balkon) do nabycia w sekretariacie MDK .
…na wyjazd do fabryki bombek i na kiermasz adwentowy w Krakowie.
Przyjmujemy zapisy na dwa terminy: I termin – 29 listopada (wyjazd z zatoczki
przed MDK o godz. 8.30), II termin – 3 grudnia (wyjazd z zatoczki przed MDK
o godz. 9.45). Planowany powrót w godzinach wieczornych. Zapisy i wpłaty
w wysokości 45 zł przyjmowane są sekretariacie MDK w Łaziskach Górnych, tel.
32 224 10 33.
Miejski Dom Kultury ogłasza zapisy do Dziecięcego Zespołu Artystycznego
„Radość”. Wszystkich lubiących taniec i śpiew w wieku od 7 do 10 lat zachęcamy
do wzięcia udziału w przesłuchaniach, które odbywać się będą 10,17, 24 września
oraz 1 października od godz. 16.00 do 17.00 w budynku MDK. Zainteresowane
osoby proszone są o przygotowanie dwóch dowolnych piosenek. Szczegółowe
informacje można uzyskać w sekretariacie MDK oraz pod nr. tel. 32 224 10 33.
Uwaga! W następnym numerze podamy szczegóły dotyczące zapisów na
zajęcia prowadzone w Miejskim Domu Kultury w roku szkolnym 2014/2015.
z życia miasta
Śpij spokojnie, Aniołku!
Fot. z archiwum „Gramy Dalej”
Martynko, w środę, 20 sierpnia, towarzyszyliśmy Ci w Twojej ostatniej ziemskiej
drodze. Trzy dni wcześniej przegrałaś niezwykle trudną walkę z ciężką chorobą.
W ostatnim numerze Gazety Łaziskiej nasi Czytelnicy dopiero poznali Twoją historię – a ta się już kończy. Chociaż dane Ci było przeżyć jedynie cztery lata,
Rodzice i Bliscy robili wszystko, żebyś czerpała z życia to, co dobre i wartościowe.
Mimo cierpienia i bólu, z którym musiałaś się zmagać przez ostatni rok, swoim
uśmiechem i radością dodawałaś sił swoim Rodzicom, którzy do końca wierzyli,
że się uda. Niestety, nie udało się...
Spoczywaj w pokoju!
Łączymy się w bólu i cierpieniu
z
Sylwią i Adrianem Prusko
Rodzicami Martynki,
którzy czują w swych sercach
niepowetowaną stratę i żal.
W tych tak ciężkich chwilach pragniemy
złożyć wyrazy głębokiego współczucia.
Redakcja
Boisko na Porębie
Boisko z powierzchnią poliuretanową
powstaje w miejscu starego betonowego
za blokami przy ul. Świerczewskiego – na
tzw. Porębie. Podpisaliśmy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Hutnik” umowę
użyczenia terenu. My wykonamy tam
nową nawierzchnię, a spółdzielnia zobowiązała się postawić nowe ogrodzenie
– informuje Damian Ksiądz, naczelnik
Wydziału Inwestycji. mms
gazeta łaziska
Plan naprawczy
Kompanii Węglowej
W
połowie sierpnia zarząd Kompanii Węglowej przedstawił
założenia planu naprawczego
spółki na lata 2014–2020. Zakłada on
między innymi odebranie deputatu węglowego emerytom górniczym, urynkowienie systemu wynagrodzeń, zawieszenie przynajmniej na rok wypłaty
14. pensji wszystkim pracownikom oraz
sprzedaż czterech kopalń. Chodzi o kopalnie „Piekary”, „Pokój”, „Jankowice”
i „Rydułtowy-Anna”, nabywcą miałby
być Węglokoks. Mirosław Taras, prezes
KW informuje na stronie kompanii:
– Prace nad planem naprawczym prowadziliśmy wariantowo, symulując różne
wersje osiągnięcia zamierzonych celów.
Przyjęte przez zarząd założenia programu restrukturyzacji Kompanii muszą
być teraz przedmiotem konsultacji z właścicielem i stroną społeczną. Wdrożenie
proponowanych przez nas rozwiązań
wymaga porozumienia wszystkich stron.
To fundamentalny warunek powodzenia
całego przedsięwzięcia, jakim jest ocalenie spółki przed groźbą jej likwidacji.
I chcę podkreślić, że ten warunek odnosi
się do każdego z proponowanych przez
nas punktów programu.
Związkowcy zdecydowanie sprzeciwiają się rozwiązaniom przedstawionym
przez zarząd spółki. Ich zdaniem branżę
górniczą należy konsolidować
– w pierwszej kolejności KW, Katowicki
Holding Górniczy oraz Węglokoks.
W dalszej perspektywie wchodzi również
w grę konsolidacja z sektorem energetycznym. W poniedziałek, 1 września,
czyli w dniu ukazania się tego numeru,
w Ministerstwie Gospodarki ma obradować międzyresortowy zespół ds. funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego,
kierowany przez wiceministra gospodarki
Jerzego Pietrewicza. mms
Na razie koniec
Zakończył się pierwszy etap prac remontowo-modernizacyjnych w Szkole
Podstawowej nr 1. Przeprowadzono termomodernizację starej części placówki,
wykonano izolację ścian fundamentowych metodą iniekcji krystalicznej,
uszczelniono posadzki w piwnicach,
docieplono podłogi i stropy nad klasami
oraz mieszkaniami. W pomieszczeniach
położono nowe podłogi i pomalowano
ściany.
Przystąpienie do realizacji drugiego
etapu remontu zależy od tego, kiedy uda
się zarezerwować środki na ten cel.
W ramach prac wykonane będą
m.in. termomodernizacja pozostałych
budynków oraz wymiana centralnego
ogrzewania w całej szkole. mms
1 - 15 września 2014
3
bezpieczeństwo
gazeta łaziska
428 lipca na ul. Wyszyńskiego strażnik miejski
wspólnie z funkcjonariuszem policji ujawnił kradzież prądu.
429 lipca w godzinach popołudniowych na
ul. Wyrskiej zabezpieczono miejsce popełnienia
samobójstwa.
431 lipca na ul. Dworcowej wspólny patrol policji
i straży miejskiej zatrzymał dwóch sprawców
kradzieży rozbójniczej. Ze względu na stan nietrzeźwości sprawców umieszczono w izbie wytrzeźwień.
41 sierpnia na ul. Chopina ujęto dwoje nietrzeźwych nastolatków. Po wykonaniu wstępnych
czynności w komisariacie policji jedną osobę przekazano matce, a drugą umieszczono w izbie wytrzeźwień.
42 sierpnia w godzinach popołudniowych na
ul. Wyrskiej zatrzymano nietrzeźwego kierowcę.
Mężczyzna posiadał sądowy zakaz prowadzenia
pojazdów.
416 sierpnia na os. Centrum wspólnie z policjantem ujęto osobę poszukiwaną. Zatrzymanego
doprowadzono do komisariatu policji.
411 sierpnia na ul. Barlickiego wspólny patrol
strażnik miejski z policjantem zatrzymał do kontroli
pojazd, którego kierowca okazał się nietrzeźwy.
Mężczyzna nie posiadał uprawnień do prowadzenia
pojazdów. Sprawa trafi do sądu.
420 sierpnia na ul. Wiejskiej wspólny patrol straży
miejskiej i policji interweniował w związku z informacją o nietrzeźwej opiekunce pięciorga dzieci.
Na miejscu informacja potwierdziła się.
... I POLICJANTA
45 sierpnia nieznany sprawca, po uprzednim
wyłamaniu zamków w drzwiach sklepu przy os.
Kościuszki, dokonał kradzieży artykułów oraz
części wyposażenia o wartości ok. 26 tys. zł. Postępowanie prowadzi Komisariat Policji w Łaziskach
Górnych.
45 sierpnia przy ul. Zwycięstwa nieznany sprawca,
włamał się do piwnicy i dokonał kradzieży wiertarki
o wartości 700 zł.
46 sierpnia policja ustaliła nieletniego mieszkańca
Łazisk, który udzielał środki odurzające innym
nieletnim osobom. Czynności prowadzi KPP w Mikołowie.
415 sierpnia na terenie Łazisk policjanci zatrzymali łaziszczanina, który kierował samochodem
w stanie nietrzeźwości z wynikami 0,94 mg/l
i 0,96 mg/l.
416 sierpnia w rejonie sklepu „Biedronka” policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców Łazisk,
sprawców pobicia mikołowianki.
418 sierpnia na terenie Łazisk policjanci zatrzymali łaziszczanina, który kierował samochodem
osobowym w stanie po użyciu alkoholu z wynikiem
0,11 mg/l.
418 sierpnia nieznany sprawca z siedziby firmy
„Energomontaż-Zach” z filią w Łaziskach Górnych,
dokonał kradzieży laptopa o wartości 2 tys. złotych.
Postępowanie prowadzi KP Łaziska Górne.
422 sierpnia nieznany sprawca w rejonie ul. Barlickiego z torebki łaziszczanki ukradł 900 zł. Postępowanie prowadzi KP Łaziska Górne.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do ewentualnych
świadków o przekazywanie do KP w Łaziskach
Górnych informacji, które mogą się przyczynić
do ustalenia tożsamości przestępców lub odzyskania utraconego mienia.
Zapewniamy anonimowość.
4 1 - 15 września 2014
Wypadek na wiślance
W
godzinach popołudniowych,
21 sierpnia na granicy Łazisk
z Mikołowem doszło do niebezpiecznego wypadku drogowego.
Z wstępnych ustaleń policji wynika, że
38-letnia mikołowianka jadąca volkswagenem golfem drogą szybkiego ruchu
DK81w kierunku Katowic chciała skręcić
w lewo w ulicę 22 Lipca. Niestety nie
zauważyła samochodu jadącego z naprzeciwka. Prawdopodobnie przyczyną
wypadku było wymuszenie pierwszeństwa
przez kobietę. Mikołowianka nie ustąpiła
36-letniemu kierowcy kia sportage,
w wyniku czego doszło do zderzenia samochodów – wskazuje Magdalena Wiśniewska z mikołowskiej policji. Kobieta
podróżowała razem z 3-letnim synem.
Oboje w ciężkim stanie zostali przetransportowani śmigłowcem do szpitala.
Kierowca kia sportage nie odniósł poważniejszych obrażeń. Mężczyzna nie był
pod wpływem alkoholu. Policja bada
dokładne przyczyny zdarzenia.
Przejazd wiślanką tego popołudnia był
mocno utrudniony. Na drodze szybko
utworzył się sporych rozmiarów korek.
mkw
Fot. z archiwum KPP w Mikołowie
Z NOTATNIKA STRA¯NIKA
38-letnia mikołowianka i jej 3-letni syn doznali poważnych obrażeń w wypadku na DK81
Uwaga! Internetowi oszuści!
N
a stronach mikołowskiej policji
pojawił się w ostatnim czasie
komunikat przestrzegający przed
cyberprzestępcami, którzy wysyłają na
prywatne adresy maile sugerujące, że
zostały przesłane przez bank. Na ich
podstawie oszuści próbują wyłudzić dane
konieczne do zalogowania się oraz
numery kodów jednorazowych. Przechwytując takie informacje, w łatwy
sposób skorzystają ze środków na naszym
koncie bankowym. Należy bezwzględnie
pamiętać, że banki nigdy nie żądają od
swoich klientów w kierowanej do nich
korespondencji podania kodów jednorazowych ani danych dostępowych do
konta. Kody umożliwiające przeprowadzenie transakcji, wymagane są wyłącznie do zatwierdzenia operacji, już po
zalogowaniu na stronie banku – informuje Magdalena Wiśniewska,
rzecznik prasowy mikołowskiej policji.
Tworzone przez przestępców strony internetowe są bardzo często łudząco podobne do oryginalnych. Dlatego tak
ważne jest, żeby nie wchodzić na stronę
banku przez linki pochodzące z nieznanych źródeł. Przeprowadzając transakcję, należy uruchomić stronę zapamiętaną w swojej przeglądarce.
Należy pamiętać o zabezpieczeniu naszego komputera – apeluje Marcin
Wójcicki, zastępca komendanta Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych.
– Ważne jest, żeby posiadać zainstalowane najnowsze oprogramowanie antywirusowe z aktualizowaną na bieżąco
bazą wirusów. Spełnia ono należycie
swoją rolę, jeśli działa w trybie pełnej
aktywności i kontroluje wszystkie
otwierane pliki – nie tylko z nośników
zewnętrznych, ale również nadzoruje
dostęp do komputera poprzez sieć inter-
5
z życia miasta
Fot. M. Strzelczyk
Czyszczenie cieku S1
Faszynowanie cieku S1 w Łaziskach Średnich
N
a zlecenie Wydziału Ochrony
Środowiska przeprowadzono
prace związane z wyczyszczeniem i pogłębieniem koryta cieku S1
w Łaziskach Średnich. Podczas ostatnich
intensywnych opadów coraz częściej
wody wylewały na pobliskie łąki. Dodatkowo w wodzie zaczęły pojawiać się
związki ropopochodne. Sprawę ich pochodzenia bada Wydział Ochrony Śro-
Wypadek w hucie
Z poparzeniami termicznymi drugiego
i trzeciego stopnia trafił do szpitala
39-letni łaziszczanin, pracownik huty,
który uległ wypadkowi 30 lipca. Do
zdarzenia doszło podczas obsługi procesu
spustu żelazostopu z pieca łukowo-oporowego nr 17 w piecowni nr III zlokalizowanej na terenie zakładu w Łaziskach
Górnych. Służby zakładowe podjęły
natychmiastowe działania ratownicze,
które kontynuowane były przez pogotowie ratunkowe. Równocześnie wezwano śmigłowiec ratowniczy, który
przetransportował poszkodowanego do
Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Z informacji przekazanych przez przedstawicieli firmy
Re Alloys, właściciela zakładu, wynika,
że poszkodowany to jeden z bardzo doświadczonych pracowników. Przyczyny
i okoliczności zdarzenia badane są przez
specjalną komisję zakładową. Życiu
pracownika nie zagraża niebezpieczeństwo. mms
dowiska. Kiedy po mocnych ulewach
drastycznie podnosił się poziom w tym
cieku, pojawiło się realne zagrożenie, że
zanieczyszczenia wyleją się nie tylko na
łąki, ale również mogą dostać się do
stawu „Raj wędkarza”. W związku z tym
kanał został udrożniony, a jego brzegi
są wzmocnione nową faszyną – poinformował Wacław Puźniak, z Wydziału
Komunalnego, który nadzorował
przebieg prac. Na razie roboty zostały
wykonane na odcinku około 200 m od
ul. Konopnickiej do ul. Lasoki. Jak informuje burmistrz Aleksander Wyra,
istotna jest przebudowa całego cieku na
odcinku od nasypu kolejowego do
ul. Lasoki i od ul. Konopnickiej do Południowej. Przedmiotowe prace zostaną
wykonane w przyszłym roku, a pomoc
wstępnie zadeklarowała także KWK
„Bolesław Śmiały”. mms
Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
Burmistrz Miasta informuje, że
w dniach od 22 do 26 września na terenie Łazisk Górnych odbędzie się
zbiórka odpadów wielkogabarytowych
w zabudowie jednorodzinnej. Wzorem
lat ubiegłych prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na wywóz do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. do
19 września, pod nr. tel. 32 224 15 50.
gazeta łaziska
Prawie 300
pierwszaków
Niektórzy zadowoleni na widok długo
niewidzianych koleżanek i kolegów, inni
z grymasem na twarzy – niezadowoleni,
że dwumiesięczny wypoczynek minął
tak szybko. Wraz z 1 września uczniowie
powrócili z wakacji do szkół. W sumie
w łaziskich podstawówkach w nowym
roku szkolnym 2014/2015 rozpoczęło
naukę 299 pierwszoklasistów.
W ubiegłym roku było ich
o 85 mniej. Obowiązek szkolny dotyczy
w tym roku zarówno siedmiolatków jak
i sześciolatków, urodzonych w okresie
od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r., stąd
rekordowa liczba dzieci. Do Szkoły
Podstawowej nr 1 będzie uczęszczało
117 pierwszoklasistów, w tym 49 to
dzieci 6-letnie. W „dwójce” zostały
otwarte dwie klasy pierwsze, w których
będzie się uczyć po 22 dzieci, 13 z nich
ma 6 lat. W SP5 w Łaziskach Dolnych
naukę rozpoczęło 22 7-latków i siedmioro 6-latków. 109 dzieci usłyszało
pierwszy dzwonek w Szkole Podstawowej nr 6. 39 z nich ma 6 lat. Powstanie
tam sześć klas pierwszych. mkw
Uwaga!
4
netową. Hakerzy potrafią włamać się do
naszego komputera wysyłając wirusa,
dzięki któremu poznają hasło dostępu nie
tylko do naszego konta bankowego, ale
także do skrzynki mailowej. Oszuści mogą
wykorzystać naszą skrzynkę do uzyskania
różnych danych lub do założenia konta na
przykład OLX, otomoto czy moto.gratka
i prowadzić fikcyjną sprzedaż. Kiedy
oszukany klient po wpłaceniu pieniędzy nie
otrzyma zamówienia i zgłosi ten fakt na
policję, ta dojdzie do właściciela konta –
mówi zastępca komendanta. Innym sposobem działania jest logowanie fikcyjnych
firm na portalach związanych z poszukiwaniem pracy. Oszust jako pracodawca
kieruje do potencjalnego pracownika
prośbę o przesłanie kserokopii dowodu
osobistego i w ten sposób poznaje dane
ofiary. Potem może wykorzystać je na
przykład do zrobienia zakupów na raty czy
zaciągnięcia kredytu.
Świadomość, że cyberprzestępcy wymyślają różne sposoby na łatwy zarobek,
powinna zwiększyć naszą czujność i nieufność do korespondencji z nieznanych
źródeł. mms
1 - 15 września 2014
5
ogłoszenia
gazeta łaziska
OGŁOSZENIA DROBNE
§Sprzedam dom jednorodzinny z lat 70. w Łaziskach
Dolnych, tel. 508 530 764.
§Sprzedam mieszkanie M4, 60,5 m2 oraz murowany
garaż, os. Kościuszki, Łaziska Średnie,
tel. 609 568 578.
§Zamienię mieszkanie o pow. 26 m2 (pokój, aneks
kuchenny, łazienka, przedpokój) przy ul. Dworcowej
na podobne na parterze w Łaziskach Górnych,
tel. 725 299 702.
§Duże, „otwarte” mieszkanie w Łaziskach Średnich
przy ul. Zwycięstwa, 91,5 m2, budynek czterorodzinny, garaż w budynku, sprzedam (ew. wynajmę),
tel. 509 616 915.
§ Sprzedam mieszkanie o powierzchni 33,20 m2
na IV piętrze w Łaziskach Średnich, ul. Staszica 14/19.
Cena około 86 000 zł, tel. 663 214 250.
§Sprzedam mieszkanie w Łaziskach Średnich przy
ul. Sikorskiego, 74 m2, M4 (garaż + ogródek), tel. 507
924 897, 510 239 006.
§Sprzedam mieszkanie M4, 63 m2, IV piętro, Łaziska
Górne, ul. Pocztowa, tel. 698 662 815.
§Sprzedam mieszkanie w nowoczesnym stylu, po
remoncie, M4 60,32m 2, os. Kościuszki, cena
172 000 zł, tel. 889 489 621.
§Wynajmę 3-pokojowe mieszkanie w Łaziskach
Górnych na spokojnym osiedlu. Tel. 514 327 687,
519 764 508.
§Sprzedam ładne, przestronne 3-pokojowe mieszkanie
(59 m2) z dużym balkonem, ustawną kuchnią, mieszczącą się na III piętrze na os. Kościuszki w Łaziskach
Górnych. Sprzedaż bezpośrednia. Brak prowizji pośrednika. Cena 186 000 zł. DO NEGOCJACJI.
Tel. 668 842 910, 612 292 874
O
G
Ł
O
S
Z
E
N
I
E
Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że począwszy od dnia 1 sierpnia 2014 r.
można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
na nowy okres zasiłkowy 2014/2015. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się złoży
wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września 2014 r. do 31 października
2014 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata
świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do 30 listopada 2014 r.
Natomiast począwszy od dnia 1 września 2014 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, tj. zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek
opiekuńczy, na nowy okres zasiłkowy 2014/2015.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się złoży wniosek wraz z dokumentami do
30 września 2014 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata
świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do 30 listopada 2014 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się złoży wniosek wraz z dokumentami
w okresie od 1 października 2014 r. do 30 listopada 2014 r., ustalenie prawa do
świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad
nastąpi do 31 grudnia 2014 r.
W związku z wydawaniem decyzji na nowy okres zasiłkowy 2014/2015 świadczenia rodzinne i alimentacyjne są czynne w godzinach:
• poniedziałek 7.30–13.00 oraz 13.30–17.00,
• od wtorku do czwartku 7.30–8.30 oraz 10.30–15.30,
• piątek 7.30–15.30.
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami
tel. (32) 32 62 348 lub (32) 32 62 342.
K
O
N
D
Pożyczka Ekspresowa w 12h! Szybka Decyzja,
wybór okresu kredytowania! Kredyty gotówkowe
i konsolidacyjne z długim okresem kredytowania!
Sprawdź ofertę! KREDYTY-Chwilówki Sp. z o. o.
Łaziska Górne Pl. Ratuszowy 6, tel. 604124733,32
3229478 (koszt wg. stawki operatora), kredytychwilowki.pl
O
L
E
N
C
Władysława Szolca
Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym
składamy wyrazy głębokiego współczucia
Azbest – dofinansowanie do demontażu i utylizacji.
Dekarstwo – 10 lat gwarancji. Ocieplanie Budynków. Tel. 792 013 569, 509 055 051.
Społeczność Stowarzyszenia Klub Abstynenta
„Powrót” w Mikołowie
6 1 - 15 września 2014
E
Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość
o nagłej śmierci
naszego Kolegi
§Do wynajęcia 1-pokojowe mieszkanie – po remoncie,
Łaziska Górne, ul. Parkowa, parter, tel. 32 224 16 34.
§ Zatrudnię kobietę do automyjni na umowę
o pracę, tel. 600 253 286.
OFERTY BIURA NIERUCHOMOŚCI
„MIKO”
Tel: 504 222 975; 32 790 53 88; www.nieruchomosci-miko.pl
§ Łaziska G. Świerczewskiego 49,90m 2, II p.,
130 000 zł
§Łaziska G. Dworcowa 43,79 m2, parter, 105 000 zł
§Łaziska G. Dworcowa 30,75 m2, III p., 95 000 zł
§Łaziska G. Dworcowa 25,67 m2, I p., 79 900 zł
§Łaziska G. Mickiewicza 25 m2, III p., 70 900 zł
§Łaziska Śr. Wyrska 31,70 m2, II p., 80 000 zł
§Łaziska Śr. Wyrska 31,70 m2, IVp., 80 900 zł
§Łaziska Śr. Zwycięstwa 62,50 m2, II p., 175 000 zł
§Łaziska Śr. Staszica 45 m2, I p., 130 000 zł
§Łaziska Śr. Wyrska 31,72 m2, parter, 70 000 zł
§Orzesze Kwiatowa M4-60, 32 m2, parter, 145 000 zł
§Mikołów Cmentarna M4-60 m2, IV p., 168 000 zł
§Dom Łaziska G. 140 m2, dz.1172 m2, 339 000 zł
§Dom Łaziska G. 140 m2, dz. 653 m2, 350 000 zł –
dwurodzinny
§Dom Łaziska G. 200 m2, dz. 927 m2, 310 000 zł
§Dom Łaziska G. oś. Leśne 122 m2, dz. 811m2,
475 000 zł
§Dom Orzesze 115 m2, dz. 1153 m2, 418 000 zł
§Dom Orzesze (SSZ) 115,08 m2, dz.800 m2, 252 500 zł
J
P
O
D
Z
I
Ę
K
O
W
A
Serdeczne podziękowania
Władzom Miasta oraz Zarządowi
Fundacji Pracowniczej PRO-EKO
za słowa wsparcia, modlitwę oraz udział
wuroczystości pogrzebowej
śp. Antoniego Moryca
serdeczne „Bóg zapłać”
składa Jerzy Moryc z Rodziną
N
I
E
z życia miasta
Usunęli ponad 350 gniazd!
P
Kąsający lokatorzy nie są zbyt wybredni, jeśli chodzi o wybór lokalizacji
gniazda. Nawet w samym centrum Łazisk
strażacy zlikwidowali gniazdo os, które
powstało pod koniec lipca na lipie przed
Miejskim Domem Kultury. Łaziszczan
borykających się z niechcianymi lokatorami – osami bądź szerszeniami – informujemy, że mogą zgłosić problem do
PSP. Strażacy nieodpłatnie usuną gniazdo
z posesji. Właściciel musi jedynie zadbać
o zapewnienie odpowiednich środków
chemicznych pomocnych przy likwidacji
gniazda owadów. mkw
Fot. K. Wiśniowska
odczas wakacji na brak pracy nie
mogli narzekać strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie. W sumie aż 368 gniazd os i szerszeni zostało przez nich usuniętych na
terenie całego powiatu mikołowskiego.
W samych Łaziskach zlikwidowano ich
70 (dane od 1 lipca do 27 sierpnia).
Trzeba przyznać, że liczba należy do
rekordowych, zwłaszcza porównując
ilość interwencji strażaków z rokiem
ubiegłym. W 2013 roku na terenie naszego miasta odnotowano ich znacznie
mniej, zaledwie 15.
gazeta łaziska
Zanim kupisz,
sprawdź
Zakup używanego pojazdu dla wielu
okazał się nie do końca trafionym pomysłem. Zdarzało się, że po przemierzeniu kilkudziesięciu kilometrów
nowym nabytkiem jego stan techniczny
wyraźnie odbiegał od zawyżonej opinii
sprzedającego. Cofnięty licznik kilometrów, ilość właścicieli, czy też fakt
o kradzieży pojazdu – szukając odpowiedzi na niektóre pytania, często pozostawało odwołanie się do własnego
sprytu, intuicji, wiedzy lub... bezgraniczna ufność w dobre intencje sprzedawcy.
Tak było jeszcze do niedawna. Dzięki
nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło bezpłatną
usługę umożliwiającą sprawdzenie historii używanego samochodu zarejestrowanego w Polsce, którego kupnem jesteśmy zainteresowani. Na internetowej
stronie www.historiapojazdu.gov.pl
uzyskamy dane z Centralnej Ewidencji
Pojazdów na temat interesującego nas
samochodu. Wystarczy, że podamy jego
numer rejestracyjny, unikalny numer
nadawany przez producenta (VIN) oraz
datę pierwszej rejestracji, a na ekranie
8
Gniazdo os pojawiło się nawet w centum Łazisk
Nowe? To trzeba popisać
Remont traktu spacerowego przez las na Kamienicy jest już zakończony. Okazuje
się, że najbardziej z tego faktu ucieszyli się wandale, bo od razu zaczęli zaznaczać
swoją obecność. Nie podjęli nierównej walki z asfaltem, ale za to pojawiły się
pierwsze bazgroły sprayami na pięknie odnowionym mostku. mms
Fot. M. Strzelczyk
Do redakcji wpłynęło zapytanie dotyczące ścieżki biegnącej przez las na
Kamienicy. Chodziło o możliwość
zamontowania na wylocie ścieżki
w Łaziskach Średnich przy amfiteatrze
miejskim barierek, które będą oddzielać ścieżkę od drogi – ul. Pstrowskiego. Chodzi o to, żeby dzieciaki
zjeżdżające – jakby nie było bardzo
stromą ścieżką, nie wpakowały się
prosto pod samochód – mówi mieszkaniec Łazisk. Wacław Puźniak, naczelnik Wydziału Komunalnego: – Nie
przewiduje się zamontowania takich
barierek. Przy wejściu na ścieżkę zarówno od strony Łazisk Górnych, jak
i Łazisk Średnich, ustawione są znaki
zakazu wjazdu pojazdów. Natomiast
jeżeli chodzi o innych uczestników
ruchu, czyli na przykład rowerzystów,
muszą zachować przy wyjeździe należytą ostrożność. Wydaje mi się, że
taka barierka w tym mało oświetlonym
miejscu może narobić więcej szkód, bo
ktoś jej nie zauważy i w nią wjedzie.
Odnowiony mostek na ścieżce w lesie na Kamienicy
1 - 15 września 2014
7
z życia miasta
gazeta łaziska
7
od razu pojawią się informacje m.in. czy
pojazd ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC, przeprowadzono badanie
techniczne (informacje gromadzone są
w ewidencji od 2010 roku), jaki stan
licznika odnotował diagnosta podczas
badania technicznego (informacje
o stanie licznika są gromadzone od
stycznia 2014 roku) podstawowe dane
techniczne pojazdu, a także liczbę jego
właścicieli. Ponadto dowiemy się też czy
właścicielem samochodu była osoba
fizyczna, firma lub organizacja i czy
pojazd nie został czasem zgłoszony
w ewidencji jako kradziony, wyrejestrowany lub wycofany z ruchu.
Adresatami e-usługi są zainteresowani
kupnem używanego samochodu zarejestrowanego w naszym kraju i sprzedawcy, którzy chcą uwiarygodnić swoją
ofertę. W salonach samochodowych,
komisach, a także od dealerów oraz
właścicieli klient powinien otrzymać
rzetelną informację o pojeździe oddającą
jego wartość wyrażoną adekwatną ceną.
Wprowadzone rozwiązanie powinno
zapobiec rozczarowaniom związanym
z zakupem używanego samochodu,
który odbiega od oceny sprzedawcy lub
zawiera wady prawne uniemożliwiające
jego rejestrację. W przyszłości z kolei
ma doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa i jakości obrotu używanymi
autami. Czy efekt zostanie osiągnięty?
Przekonamy się.
mkw
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
uruchomiło również internetową
usługę „Bezpieczny autobus”. Pozwala
ona sprawdzić podstawowe dane na
temat autobusów oraz autokarów.
Wchodząc na stronę www.bezpiecznyautobus.gov.pl i wpisując tylko rejestrację autobusu, możemy od razu
dowiedzieć się, czy pojazd, którym
wyruszą na wycieczkę bądź wypoczynek
nasi bliscy, ma ważne badanie techniczne, aktualne OC oraz czy jest oznaczony jako wycofany z ruchu, a także
ilu pasażerów jest w stanie zmieścić.
Informacje pochodzą Centralnej Ewidencji Pojazdów. Ich udzielenie jest
bezpłatne.
8 1 - 15 września 2014
Otwarte od dwóch lat
J
uż ponad dwa lata w Ośrodku dla datkowe zagrożenia dla jej życia. Jednak
Osób Niepełnosprawnych Miło- dzięki szybko działającej sygnalizacji
sierdzie Boże w Borowej Wsi jest powiadamiania pielęgniarek, dziecku od
otwarte Okno Życia. Dokładnie 2 sier- razu zapewniono fachową pomoc mepnia 2012
dyczną. Na
roku memiejscu zjatropolita katowiły się wewicki abp Wizwane policja
ktor Skworc
oraz pogodokonał jego
towie. Stan
poświęcenia.
zdrowia dzieInicjatorem
wczynki nie
przedsięwskazywał nic
wzięcia byli
niepokojąceradni powiatu
go, więc nie
mikołowtransportoskiego. W tym
wano jej do
czasie w Okszpitala tylko
nie Życia poprzewieziono
zostawiono
do rodzinnego
jedno dziecko
pogotowia
– trzymiesię- Dyrektor placówki Dariusz Latos przy Oknie Życia w Borowej Wsi
opiekuńczego.
czną Julię.
Następnym
Dziewczynka została znaleziona wie- krokiem w takich sytuacjach jest ustalenie
czorem w sobotę, 29 grudnia 2012 roku przez policję czy nie mamy do czynienia
– jeszcze przed upływem pięciu miesięcy z przestępstwem oraz czy matka pozoistnienia Okna Życia w Borowej Wsi. Od stawiła dziecko w tym miejscu zgodnie ze
razu znaliśmy imię naszej szczęściary, swoją wolą – dodaje dyrektor placówki.
ponieważ pozostawiono przy niej – Później można już rozpocząć postępowszystkie niezbędne dokumenty, w tym wanie adopcyjne.
akt urodzenia i krótki dramatyczny list od
Drugiego dnia od odnalezienia dziecka
matki, w którym prosiła, aby jej nie w ośrodkowej kaplicy została odpraszukać. Uszanowaliśmy jej decyzję wiona msza święta za zdrowie Julii oraz
– wspomina Dariusz Latos dyrektor jej matki, która nie porzuciła dziecka na
Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych pastwę losu – w śmietniku, czy piwnicy
Miłosierdzie Boże w Borowej Wsi. Julia – skazując je na pewną śmierć lecz
została oddana zimą, co stwarzało do- właśnie w Oknie Życia. Wszyscy pracownicy głęboko wierzą, że dziewczynka
I N F O R M A C J A
znalazła lub znajdzie nowy dom i koInformacja o wywieszeniu wykazu
chającą rodzinę.
nieruchomości przeznaczonych do
Caritas Archidiecezji Katowickiej poza
wydzierżawienia
Oknem Życia w Mikołowie Borowej Wsi
Burmistrz Miasta Łaziska Górne, działając
prowadzi jeszcze pięć okien: w Katowina podstawie art. 35 ust 1 ustawy o gospodarce
cach-Bogucicach przy klasztorze Sióstr
nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 roku
Jadwiżanek, Katowicach-Ligocie przy
(tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz.
Klinice EPIONE, w Dąbrówce Wielkiej
651) informuje, że 1 września 2014 roku
przy klasztorze Sióstr Boromeuszek,
w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu
w Szpitalu Wojewódzkim w Jastrzębiu
Miejskiego w Łaziskach Górnych przy
ul. Energetyków 5 zostanie wywieszony wykaz
Zdroju oraz Świętochłowicach w Zespole
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Opieki Zdrowotnej. Dariusz Latos:
na cele rolnicze w trybie bezprzetargowym na
– W naszej archidiecezji uratowano już
rzecz wnioskodawcy, który obejmuje:
wiele dzieci. Z dotychczasowego do• część działki nr 965/135 o powierzchni
świadczenia wynika, że w Oknie Życia
2
840 m położonej przy ulicy Topolowej;
znajdowały się najczęściej, te dzieci,
• część działki nr 1121/135 o powierzchni
które od momentu poczęcia nigdy nie
2
430 m położonej przy ulicy Topolowej.
zostały zarejestrowane w żadnej poradni,
Szczegółowe informacje dostępne w Wyani przychodni. Jest to kolejna szansa,
dziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejaby ludzkie życie mogło zostać uraskiego w Łaziskach Górnych ul. Energetyków
towane. mkw
5, tel. 32 324 80 38.
Fot. z archiwum Ośrodka dla Osób NIepełnosprawnych w Borowej Wsi
Zanim kupisz,
sprawdź
z życia miasta
Skatepark – pierwsze wrażenia
Od sierpnia swoich sił na łaziskim skateparku próbują miłośnicy deskorolek,
rowerów oraz rolek. Teren objęty projektem zajmuje prawie 800 m2. Powierzchnia
płyty betonowej skateparku wraz z przeszkodami to ponad 500 m2. Wśród umieszczonych sprzętów można zobaczyć dwupoziomowy manual pad, raile, schodki,
gapy, murki i banki. O opinię na temat łaziskiego skateparku zapytaliśmy jednego
z najstarszych skaterów w naszym mieście Mariusza Rokickiego, który uczestniczył
również w tworzeniu projektu
Inicjatywę powstania skateparku rozpoczęli młodsi znajomi, którzy zjawili
się z pomysłem u burmistrza. Ja pojawiłem się na drugim spotkaniu dotyczącym tworzenia planu skateparku.
Mariusz sporo czasu spędził w katowickim skateparku, jeździł także m.in.
w Krakowie i Szczecinie. Wielokrotnie
brał udział w zawodach na deskorolce,
na swoim koncie ma dwa zwycięstwa
w highest ollie contest – polegającym na
przeskoczeniu razem z deskorolką rurki,
która jest ustawiana coraz wyżej. Opracowując swój pomysł na organizację
łaziskiego skateparku, korzystałem ze
znajomości miejsc, w których jeździłem,
przeglądałem też różne strony internetowe zajmujące się projektowaniem
skateparków. Później podczas kolejnego
spotkania dotyczącego budowy skate-
gazeta łaziska
parku omówiliśmy razem przygotowaną
przeze mnie koncepcję z innymi jeżdżącymi na „deskach” oraz pracownikami Urzędu Miejskiego. Kolejnym
etapem była współpraca z architektem,
który stworzył profesjonalny projekt na
podstawie naszych propozycji – opowiada Mariusz.
Kiedy zakończyła się budowa skateparku, łaziszczanin od razu postanowił
spróbować swoich możliwości na
obiekcie. Jest stałym bywalcem tego
miejsca. Mariusz: – Skatepark jest wykonany naprawdę na bardzo dobrym
poziomie. Przestrzeń, która była do
dyspozycji została wykorzystana maksymalnie. Lokalizacja też jest świetna, tym
bardziej, że mieszkam w tej chwili na
Dworcowej i mam blisko. Ludzie z Katowic czy Żor mogą bezpośrednio
zjechać z wiślanki, zaparkować i nie
muszą niczego szukać. Z drugiej strony,
jest to na tyle ustronne miejsce, że można
spokojnie jeździć wieczorami lub w nocy
i nikomu nie przeszkadzać, ponieważ
11
Gdzie zadzwonić?
dzieć się, w jaki sposób informować
odpowiednie służby w święta w razie
nagłej potrzeby. O dziurze w drodze zawiadomiliśmy Wydział Komunalny
i faktycznie została następnego dnia zasypana. W nagłych przypadkach, kiedy
naszym zdaniem istnieje jakieś zagrożenie, a akurat przypada czas wolny od
pracy, najlepiej, tak jak zrobił to wasz
Czytelnik, zadzwonić na 112. Tam rozmówca powinien być połączony z wydziałem kryzysowym, który przekazuje
takie informacje dalej do odpowiednich
jednostek – wyjaśnia Wacław Puźniak
z Wydziału Komunalnego. mms
Fot. M. Strzelczyk
Fot. R. Ticman
Na ul. 22 Lipca przy wjeździe na
ul. Południową jest głęboka dziura w asfalcie. Sporo dzieci i młodzieży jeździ
tutaj na rowerach i skuterach. Jest to
Mariusz Rokicki na deskorolce jeździ już 14 lat
naprawdę niebezpieczne, bo wieczorem
Pierwszy plan skateparku przygotowany trudno takie coś zauważyć i w porę
przez 15-latków nie nadawał się do re- ominąć – mówił podczas rozmowy telealizacji. Wspólnie stwierdziliśmy, że fonicznej Mariusz Świerczyński, który
możemy zrobić coś fajniejszego. Jeżdżę próbował już interweniować w tej
na „desce” od 14 lat i jest to najdłuższy sprawie, ale ponieważ, że telefonował
staż skatera w Łaziskach, więc po- 15 sierpnia, czyli w dzień świąteczny,
zwolono mi stworzyć własną koncepcję niewiele udało mu się załatwić. W związku
skateparku – opowiada 25-latek, który z tym, że urzędy w tym dniu nie prana co dzień zajmuje się pisaniem stron cowały, wybrałem numer 112. Łączono
internetowych.
mnie z policją, mikołowską strażą
miejską, wydziałem
O
G
Ł
O
S
Z
N
I
E kryzysowym...
w końcu usłyszałem, że mam
wziąć jakiś patyk
i to zabezpieczyć.
Postanowiłem zadzwonić do was, bo
KOMUNIKAT
ostatnio po waszej
interwencji w spraW dniach 16, 23 i 30 września 2014 roku w godzinach od wie źle robionej
10.00 do 12.00 Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku drogi od razu zaw Mikołowie organizuje zapisy na zajęcia w roku akademickim c z ę t o d z i a ł a ć
2014/2015.
– kontynuował
nasz rozmówca.
Zapisy odbędą się w siedzibie placówki w Mikołowie przy Pan Mariusz poul. Żwirki i Wigury 4a, wejście C pokój 335.
prosił nas również
o to, żeby dowie-
Głęboka dziura na ul. 22 Lipca
1 - 15 września 2014
9
gazeta łaziska
10 1 - 15 września 2014
reklama
ciekawe
O
d lat należę do Związku Sybiraków
w Tychach. Jednym z programów,
w którym wzięliśmy udział, był
„Katyń… ocalić od zapomnienia”. Polega
on na upamiętnieniu ofiar zbrodni katyńskiej. Osobom poległym w 1940 roku
w Katyniu, Twerze lub Charkowie sadzone
są dęby w miejscach publicznych
np. na skwerach czy w parkach, po to, żeby
uczcić ich pamięć. W akcję prowadzoną
w Tychach zaangażowali się uczniowie
szkół i w sumie zostało zasadzonych
21 Dębów Pamięci. Myślę, że szlachetna
inicjatywa mogłaby spotkać się z zainteresowaniem również w naszym mieście. Być
może znalazłaby się instytucja gotowa
włączyć się w program – zasugerował Jan
Wolnik, mieszkaniec Łazisk Średnich
podczas wizyty w redakcji.
Program „Katyń… ocalić od zapomnienia” został zainicjowany w związku
z 70. rocznicą zbrodni katyńskiej, obchodzoną w 2010 roku, ale akcja prowadzona
jest od 2008 roku i trwa nadal. Jej koordynatorem jest Stowarzyszenia Parafiada
im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie. Bezpośrednim celem programu
jest zasadzenie 21 857 Dębów Pamięci.
Liczba oddaje ilość oficerów Wojska Polskiego, policji, straży granicznej i więziennej, którzy zostali zamordowani przez
NKWD na rozkaz Stalina w 1940 roku.
Każdy dąb to żywy pomnik upamiętniający
konkretną osobę, która zginęła w Katyniu,
Twerze lub Charkowie. Poza upamiętnieniem Bohaterów Zbrodni Katyńskiej,
akcja ma na celu przywrócenie sylwetek
poległych zbiorowej pamięci narodu.
Program „Katyń... ocalić od zapomnienia”
cieszy się ogromnym zainteresowaniem.
Uczestniczą w nim szkoły, parafie, komendy policji, drużyny harcerskie, kluby
Skatepark...
9
skatepark jest oświetlony. Zostało zamontowane również nagłośnienie. W Tychach skatepark położony jest w obrębie
bloków, więc pojawił się problem
związany z ciszą nocną. U nas to się nie
powtórzy.
Są jakieś słabe strony? Niektórzy narzekają, że jest tutaj mało miejsca.
Maksymalnie skatepark jest w stanie
zmieścić około 15–20 osób na „desce”.
Osoby jeżdżące na rolkach trzeba podzielić na tych jeżdżących na rolkach
fitness oraz tych lubiących agresywną
jazdę. Łaziski skatepark jest jedynie dla
tych pierwszych. Jednak w naszym
mieście jest bardzo niewiele osób, które
gazeta łaziska
Zachować w pamięci
sportowe, a nawet gminy i powiaty. Wzięło
w nim udział ponad 3000 instytucji z Polski
i spoza jej granic. Dęby zostały zasadzone
nie tylko w naszym kraju, ale i w USA,
Kanadzie, Norwegii, Szwajcarii, Rosji, na
Węgrzech, Ukrainie
czy Białorusi. Program
uzyskał liczne patronaty, swoją opieką
otoczył go również prezydent Lech Kaczyński
– opowiada koordynator programu
o. Marek Kudach SP
ze Stowarzyszenia Parafiada.
Zgłoszenie do programu
wielokrotnie staje się impulsem dla mieszkańców do
poszukiwania śladów i odtworzenia biografii bohatera związanego
z ich miastem, co z kolei pozwala uzupełnić oraz zarchiwizować informacje na
temat zamordowanych w 1940 roku.
Zdarza się, że rodzina często jest w posiadaniu zdjęć, dokumentów pomordowanych, które pozwalają dowiedzieć się
więcej na ich temat.
Pan Jan, interesujący się tematyką
II wojny światowej, podczas wizyty w redakcji przedstawił również wypis z księgi
cmentarnej z Miednoje, gdzie pogrzebano
sześciu policjantów związanych z Łaziskami. Prawdopodobnie zostali oni we
wrześniu 1939 roku skierowani na kresy
wschodnie. Tam dostali się do niewoli
sowieckiej. Później wysłano ich do obozu
w Ostaszkowie. Ich nazwiska znajdują się
na liście Bohaterów Katyńskich zgło-
szonych w programie. Dwóm zostały już
posadzone Dęby Pamięci, czterech wciąż
czeka. W dniu zamykania numeru
– 27 sierpnia – liczba posadzonych drzew
wynosiła 4463.
Postanowiliśmy sprawdzić, czy pomysł ma
szansę powodzenia w Łaziskach. Długo nie musieliśmy szukać. Chęć włączenia się w akcję, rozważają łaziscy harcerze.
Komendant I Szczepu
Drużyn Harcerskich i Zuchowych Jacek Kudla:
– Program „Katyń… ocalić
od zapomnienia” jest wspaniałą akcją społeczną. Dzięki
niej mamy możliwość upamiętnienia osób, które poświęciły swoje
życie w obronie ojczyzny. Takie działania
pokazują młodemu pokoleniu, jak straszna
jest wojna, a jak wielkim dobrodziejstwem
jest wolność i pokój. Związek Harcerstwa
Polskiego bierze udział w akcjach upamiętniających walczących Polaków czego
przykładem jest np. coroczna inscenizacja
historyczna w Katowicach „Wieża 39” czy
akcja Zapal Znicz Pamięci dla osób wypędzonych oraz zamordowanych w czasie
II wojny światowej. Myślę, że 1 Szczep
Drużyn Harcerskich i Zuchowych „ŁAZISKA” chętnie włączyłby się w program
na terenie Łazisk.
Osoby zainteresowane programem
znajdą więcej informacji na stronie internetowej www.katyn-pamietam.pl, z której
można również pobrać formularz zgłoszeniowy. mkw
uprawia tego typu jazdę na rolkach
i wiedzą, jak można wykorzystać zamontowane urządzenia. Dla rowerzystów
jest on trochę za mały, ponieważ skaczą
oni wyżej i dalej – opowiada Mariusz.
Pojawił się również regulamin dotyczący użytkowania obiektu. Uważam, że
to także ważna sprawa. Skatepark jest
dla tych, którzy chcą się nauczyć jeździć.
Na pewno nie jest miejscem do zabaw
dla małych dzieci. Kiedy rodzic pozwala
biegać dziecku wśród jeżdżących na
„desce”, wykazuje się kompletnym
brakiem odpowiedzialności i nie ma
pojęcia, czym to może grozić. Jadąc na
rozpędzonej deskorolce, nie jestem
w stanie się zatrzymać i zauważyć malucha, a ostatnią rzeczą o jakiej myślę,
to wyrządzenie komuś krzywdy.
Obecność małych dzieci na skateparkach, to niestety udręka wszystkich
obiektów. Co innego, kiedy widzimy, że
jest nowa osoba, która zaczyna się uczyć
i świadomie korzysta ze sprzętów, zwracając uwagę na innych jeżdżących
– wyjaśnia łaziski skater.
Na stronie internetowej www.skatepark.laziska.pl można zapoznać się ze
szczegółami inwestycji, prześledzić etapy
budowy skateparku przeglądając zdjęcia,
przeczytać regulamin, a także skorzystać
z opcji wirtualnego spaceru po obiekcie.
Nie da się ukryć, że skatepark stanie się
wizytówką miasta i przyciągnie wielu
sportowców, w głowach łaziskich skaterów już pojawiają się pierwsze plany
urządzenia zawodów na nowym, własnym
obiekcie. mkw
1 - 15 września 2014 11
i
j
c
a
k
a
w
e
i
n
e
i
n
m
Wspo
ły już tylko
akacji pozosta
w
ch
ca
ą
si
ie
m
ołudnia
h
dejść. Po dwóc
nia domowe i pop
na
da
u
za
ńc
,
ko
ki
ud
w
ł
ob
ia
p
ne
e nas
Ten dzień mus
czną się wczes
iązków zaczni
za
ow
w
ob
nó
Z
ch
.
y
ia
nn
en
ie
omni
ilość codz
y sobie, jak
wspaniałe wsp
. Jednak zanim
il. Przypomnijm
i..
w
m
ch
ka
ż
ch
ią
y
ks
jn
d
cy
ie...
aka
spędzone na
w naszym mieśc
ch
powróćmy do w
ny
z
a
ra
w
i
to
tn
go
y
ta
rz
os
z atrakcji p
przytłaczać,
to, korzystając
la
li
za
ęd
sp
i
ds
najmło
Zwiedzanie warowni w Pszczynie, Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach czy Dream Parku
w Ochabach, gdzie dzieci mogły z bliska zobaczyć
eksponaty Parku Miniatur, Dom do Góry Nogami oraz
wystawę Żywych Ryb Tropikalnych i Oceanarium Prehistorycznego – to tylko niektóre atrakcje z jakich mogli
skorzystać mali łaziszczanie w ramach Akcji Lato z MDK.
Wśród niespodzianek nie mogło zabraknąć wyjazdów
do kina oraz sali zabaw „Nibylandia”. Przez dwa miesiące na miejscu trwały zajęcia tematyczne m.in. plastyczne, muzyczne, warsztaty tworzenia biżuterii, spotkania z harcerzami oraz zumba. Gry i zabawy odbywały
się również w filii w Łaziskach Dolnych.
Miłośnikó
przygotow
i dzieci cze
siatkówka
królowała
Grand Prix
„Koniec W
Z gier i zabaw przy konsoli X-box dzieci mogły skorzystać
w oddziale dziecięcym w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej. Sporym zainteresowaniem cieszyły się tam
również tradycyjne gry planszowe. Dzieciaki nie zapomniały
w czasie wakacji o czytaniu – książki zwiedziły razem
z młodymi czytelnikami wiele ciekawych miejsc. Na podobne
atrakcje mogli liczyć mali łaziszczanie
w filii nr 1. Tam najmłodsi, łącząc zabawę
z nauką, poznawali podstawy języka
niemieckiego, który łatwo i przyjemnie
wchodził do głowy podczas „Minikursu dla
dzieci” prowadzonego przez studentkę
germanistyki.
ów sportu nie zawiodły liczne propozycje zajęć
wanych przez MOSiR na wakacje. Na młodzież
ekała piłka nożna, tenis stołowy, badminton,
a, koszykówka. Z kolei rywalizacja sportowa
a podczas rozgrywek tenisa stołowego „Letnie
x” czy turniejów badmintona „Lato 2014” oraz
Wakacji 2014”.
W ramach akcji „Lato w mieście” Urząd Miasta zorganizował siedem wycieczek. W sumie wzięło w nich udział
529 dzieci. Najmłodsi mieli okazję zwiedzić m.in. podziemia Krakowa oraz żywieckie muzeum browaru. Byli
również w chorzowskim ZOO oraz parku owadów
i wodnych stworzeń w Zatorze, gdzie poznali najrozmaitsze gatunki.
Huśtawki, drabinki, zjeżdżalnie, karuzele,
konie bujane – łaziskie place zabaw również
cieszyły się dużą sympatią najmłodszych
w czasie wakacji. Pięknej pogodzie towarzyszyła wysoka frekwencja.
rozmaitości
gazeta łaziska
Korzystaj z czytelni internetowej
szybkie sprawdzenie znaczenia wyrazów
w słownikach i encyklopediach PWN,
dodawanie zakładek, robienie własnych
notatek bezpośrednio w książce, wyszukiwanie słów, fraz, tagowanie ważnych
fragmentów, a także zaznaczanie kolorami.
Ze wszystkich publikacji na platformie
IBUK Libra można korzystać nieodpłatnie. Wystarczy przyjść po bezpłatny
kod dostępu do biblioteki przy ul. Świerczewskiego 1 lub filii 1 przy ul. Wyszyńskiego 8. Zachęcamy do korzystania
z usługi. mkw
W pociągu, autobusie, biurze, parku – teraz można bezpłatnie korzystać ze
zbiorów łaziskiej biblioteki, nawet nie wychodząc z domu. Przez siedem dni w tygodniu, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych. Wystarczy dostęp do internetu,
aby na komputerze, laptopie, telefonie, tablecie móc czytać książkę
P
prawa, medycyny czy nauk matematyczno-przyrodniczych.
W tej chwili czytelnicy mają dostęp
online do ponad 1500
pozycji książkowych.
Jednak ta liczba
będzie sukcesywnie
zwiększała się wraz
z kolejnymi partnerami włączającymi
się do projektu
– mówi Izabela Ryś
dyrektor biblioteki.
Czytelnia online to
nie tylko nieograniczona przyjemność
lektury, ale również wachlarz pomocnych
funkcji przydatnych podczas czytania
m.in. szybki podgląd pełnych tekstów,
tworzenie własnej półki z książkami,
owiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Łaziskach jako jedna
z 17 bibliotek bierze
udział w projekcie Konsorcjum Ibuk Bibliotek Województwa Śląskiego.
Dzięki temu wszyscy zainteresowani uzyskają bezpłatny dostęp online do
publikacji z zakresu literatury faktu, książek dla
dzieci i młodzieży, poezji,
beletrystyki oraz poradników, słowników i kompendiów. Znacząca część
elektronicznego księgozbioru przeznaczona jest dla studentów. Na platformie
internetowej znalazły się m.in. książki
ekonomiczne, humanistyczne i społeczne, a także z zakresu z informatyki,
R
E
K
L
A
M
A
I
N
F
Bieżnia przy G1
Dobiegają końca prace związane
z budową dwutorowej bieżni na 60 m
przy Gimnazjum nr 1 w Łaziskach
Górnych. Obiekt powstaje za boiskiem
wielofunkcyjnym. W tej okolicy przygotowane zostało również stanowisko do
pchnięcia kulą oraz rozbieg do skoku
w dal. mms
O
R
M
A
C
J
A
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Burmistrz Miasta Łaziska Górne, działając na podstawie art. 35 ust 1
ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U.
z 2014r., poz. 518), podaje do publicznej wiadomości, że 1 września
2014 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych
zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy gruntu pod garaż murowany oraz garaż blaszany, które
obejmują:
• część działki o nr 3882/172 i część działki o nr 3884/175,
k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, powierzchnia do wydzierżawienia 30 m2.
• część działki o nr 4755/90 i część działki o nr 4767/90, k.m. 1,
obręb Łaziska Średnie, powierzchnia do wydzierżawienia 30 m2.
Informacje szczegółowe są dostępne w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków
5, pok. 5, 43-170 Łaziska Górne, tel. 32 324 80 39.
I
N
F
O
R
M
A
C
J
A
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie przetargowym
Burmistrz Miasta Łaziska Górne działając na podstawie art. 35 ust 1
ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 roku poz. 518
z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 1 września 2014 roku
w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach
Górnych przy ul. Energetyków 5 oraz w Urzędzie Miasta Łaziska Górne
przy placu Ratuszowym 1 wywieszono na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do najmu w trybie przetargowym,
który obejmuje część nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem murowanym numer 9, oznaczonej numerami 1212/5 oraz
1223/5 o powierzchni 13,56 m2, położonej w Łaziskach Górnych,
przy ulicy Prusa/Świerczewskiego.
Szczegółowe informacje dostępne są w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych przy ul. Energetyków 5, tel. 32 324 80 39 lub 38.
14 1 - 15 września 2014
wywiad
gazeta łaziska
Miodowe dobrodziejstwo
Choć utarło się, że kradzione nie tuczy, to jednak są wyjątki odbiegające od tego
porzekadła. Zdrowy, słodki, o szerokim zastosowaniu, jeden z nielicznych produktów
spożywczych, który długo może stać na półce i nie zepsuje się. Bogactwo pasiek,
owoc pracy pszczół. Na temat miodu rozmawialiśmy z Tomaszem Kasiakiem,
członkiem łaziskiego koła pszczelarzy, który od 7 lat prowadzi pasiekę w naszym
mieście liczącą 50 pszczelich rodzin
Co się dzieje w ulu w czasie wakacji?
W naszych warunkach połowa lipca to
zwykle koniec sezonu pszczelarskiego.
Przypada wówczas ostatnie miodobranie,
a później trzeba przygotować rodziny do
zimy. To, co zabraliśmy z ula jako miód,
musimy oddać w postaci syropu cukrowego, żeby pszczoły miały pokarm na
zimę. Dopiero kiedy został wybrany
ostatni słoik z ula, możemy podać
również leki przeciw pasożytom. Wtedy
mamy pewność, że do klienta nie trafią
żadne pozostałości leków.
Ostanie miodobranie macie już za
sobą, czyli w tym roku pszczoły nie
dają już miodu?
Klienci mają przeświadczenie, że miód
pojawia się w okolicy września, czasami
P
Ł
A
T
N
E
O
października. W naszych warunkach
odbiera się go w maju i czerwcu, a w lipcu
jest końcówka sezonu. Jak dotąd nie
udało mi się wyprodukować takiej ilości,
żeby starczyło go do wiosny.
Czy w Łaziskach są dobre warunki
do prowadzenia pasieki?
Większe kłopoty z utrzymaniem pasieki mają ludzie na wsiach niż w małych
miastach. Niewielkie aglomeracje są
dobre dla pszczół. Drobne rolnictwo,
które mamy w Łaziskach, praktycznie nie
używa chemii. W zbożu rosną chabry,
przy wielkotowarowych uprawach jest to
nie do pomyślenia. Sporo jest drzew
parkowych – klony, lipy, głogi są doskonałymi pożytkami dla pszczół, podobnie
jak lasy liściaste. W rolnictwie wykorzyG
Ł
O
S
Z
E
N
I
E
stuje się w tej chwili pestycydy zabójcze
dla pszczół.
Podczas Świętojańskich Dni Łazisk
pszczelarze z łaziskiego koła mieli
również swoje stoisko. Jak Pan ocenia
wiedzę mieszkańców na temat
pszczelich skarbów?
Świadomość klientów jest coraz
większa. Pewne mity zostały już też
obalone, np. wiara, że miód płynny to
jedyny, jaki można kupić, a miód skrystalizowany jest miodem scukrzonym.
Ludzie pytają już o konkrety. Ważne
jednak, żeby miodu nie traktować jako
leku. Zresztą to byłaby klęska dla pszczelarzy, ponieważ sięgano by po niego tylko
w czasie choroby. Zaleca się traktowanie
go jako składnik diety. Ma swoje pozytywne działanie, ale jeśli jest jedzony
regularnie np. codziennie łyżka miodu.
Jeśli ma się problemy zdrowotne, to
warto łyżkę pyłku pszczelego i miodu
rozcieńczyć w wodzie tuż przed pójściem
spać. Rano wypić miksturę. Pyłek jest
bombą mikro- i makroelementów, witamin oraz białek.
Jak znaleźć prawdziwy miód?
Jeżeli widzimy ule pszczelarza, to
17
W
Y
B
O
R
C
Z
E
Szansa
dla powiatu
7 września odbędą się w naszym regionie kolejne wybory
do Senatu. Rok temu na miejsce zmarłego senatora PO Antoniego Motyczki został wybrany Bolesław Piecha z PiS.
W tym roku uzyskał mandat do europarlamentu.To powoduje potrzebę przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
Rozmowa z Markiem Krząkałą, posłem i kandydatem PO
w wyborach do Senatu 7 września.
Dlaczego zdecydował się Pan na start w wyborach uzupełniających do Senatu?
– Chcę przywrócić godne oraz należne miejsce Senatowi, izbie
wyższej polskiego parlamentu. Nie może on być przedmiotem
targu politycznego, a ja jestem tego gwarantem. Moim zdaniem
mieszkańców naszego regionu potraktowano niepoważnie, bo jak
inaczej ocenić start Bolesława Piechy w ciągu 3 lat do Sejmu,
Senatu i Parlamentu Europejskiego. Wybory uzupełniające do
Senatu kosztują podatnika już ponad milion złotych.
Jest Pan bardzo znaną osobą w Rybniku, mniej w powiecie
mikołowskim. Jak Pan chce przekonać wyborców, żeby
oddali na Pana głos?
– To prawda, ale to wynika przede wszystkim z tego, że
mieszkam w Rybniku. Przypomnę, że przez 2 lata miałem wspólne
biuro ze śp. senatorem Antonim Motyczką na mikołowskim rynku.
Jeśli czas mi pozwalał, uczestniczyłem w lokalnych wydarzeniach,
takich jak turniej Olszówki w Łaziskach czy działalność stowarzyszenia Powrót z Mikołowa, więc te kontakty były cały czas.
W tych wyborach uzyskałem już silne poparcie samorządowców
z terenu powiatu, które bardzo sobie cenię.
Marek Krząkała, ur.22 października 1967 roku w Rybniku
Poseł VI i VII kadencji Sejmu RP. Z zawodu germanista, nauczyciel i tłumacz języka niemieckiego. Ekspert do spraw
polsko-niemieckich. W parlamencie angażuje się w sprawy zagraniczne i europejskie, działa na rzecz poprawy i umacniania
wizerunku Polski w świecie.
Jeśli Pan zostanie wybrany senatorem, to do Sejmu wejdzie
Stanisław Piechula z Mikołowa.
– Tak, to prawda. Warto podkreślić, że powiat mikołowski będzie miał
wtedy pierwszy raz od 7 lat swojego reprezentanta w parlamencie.
Będziemy razem działać i współpracować na rzecz całego powiatu.
Czym Pan chce zajmować się w Senacie?
– Chcę kontynuować swoją pracę na rzecz Śląska i całego regionu
rybnicko-mikołowskiego. Moją domeną w parlamencie są sprawy zagraniczne, szczególnie polsko-niemieckie, więc będę działał w kierunku
umacniania dobrego wizerunku Polski i naszego regionu na arenie
międzynarodowej.
1 - 15 września 2014 15
reklamy
gazeta łaziska
Kącik adopcyjny
Nakręć film
i wygraj konkurs!
Plama jest 7-letnim psem, mieszańcem
husky lub psa karelskiego, średniej wielkości, waży ok. 25 kg. Plama to wbrew
pozorom pies, a nie suczka. Jest bardzo
wesoły i łagodny, lubi towarzystwo człowieka, długie spacery, zabawy piłką,
R
E
Kontakt w sprawie adopcji Plamy:
tel. kom. 510 268 586
e-mail [email protected]
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
„Fauna”
Społeczne Schronisko dla Zwierząt
im. Św. Franciszka z Asyżu
w Rudzie Śląskiej
tel. 32 24 80 362 lub 501 215 284
www.fauna.rsl.pl
Fot. z archiwum TOZ-u
Jeśli kręcisz filmy i masz sporo pomysłów, to szansa dla Ciebie. Miejski
Zarząd Komunikacji w Tychach ogłasza
konkurs na nakręcenie filmu instruktażowo-promującego komunikację MZK
Tychy. Film promujący podróż nowoczesnym transportem miejskim oraz
propagujący właściwy sposób korzystania z niego powinien trwać od 5 do
10 minut. Adresatami części instruktażowej będą dzieci uczęszczające do
przedszkoli oraz pierwszych klas szkół
podstawowych. Prace konkursowe należy
złożyć w siedzibie MZK Tychy przy
al. Marszałka Piłsudskiego 12 w Tychach do 10 października 2014 roku.
Dla zwycięzcy przewidziana jest atrakcyjna nagroda, w wysokości 3500 zł oraz
dodatkowo bilet kwartalny K-2. Regulamin konkursu oraz zgłoszenie można
znaleźć na stronie www.mzk.pl/konkursna-nakrecenie-filmu-instruktazowopromujacego-komunikacje-mzk-tychy.
mred.
Plama czeka na nowego właściciela
K
L
pieszczoty. Plama nawiązuje dobry
kontakt z dziećmi, bardzo dobrze dogaduje się z innymi psami, zwłaszcza z
suczkami, lubi się z nimi bawić. Potrafi
chodzić na smyczy, zachowuje czystość.
Wie, jak zachować się w domu. Nieobce
jest mu duże miasto (mieszkał ok. 2 lata
w bloku).
Plama potrafi przeskakiwać nawet
wysokie płoty, dlatego jeśli miałby zamieszkać w ogrodzie, musi mieć dobrze
zabezpieczony kojec na czas, kiedy zostaje sam, ponieważ mógłby pobiec
w poszukiwaniu swojego opiekuna.
Plama będzie wspaniałym przyjacielem
na długie lata!
A
M
PROMOCJA
Za każde wydane 5000 zł na system dociepleń bon o wartości 300 zł
do wykorzystania w Budampex-ie
lub salonie Black Red White w Orzeszu
16 1 - 15 września 2014
A
wywiad
Miodowe dobrodziejstwo
kwiaty dają pokarm pszczołom. A one
swoje muszą dostać, w myśl przysłowia
–„pszczoły dają woły, ale i zabiorą woły”.
Jaki jest najtrudniejszy moment dla
pszczelarza?
Pszczelarz musi być po trochu biologiem, weterynarzem i stolarzem. Merytorycznie najtrudniejsze to przygotowanie pszczelej rodziny do zimy. Potrzeba do tego sporej wiedzy. Trzeba ją
dobrze zdiagnozować co do siły i zdrowia.
Z kolei pod względem emocjonalnym
Fot. K. Wiśniowska
15
bardzo duże prawdopodobieństwo, że
pochodzący od niego miód będzie
dobrym produktem. Wszyscy pszczelarze
z naszego koła są zarejestrowani u weterynarza, zatem pasieki są pod odpowiednim nadzorem. Na etykiecie na
słojach zamieszczamy komplet informacji, m.in. adres oraz Weterynaryjny
Numer Identyfikacji. Jeśli miód uczuliłby
kogoś lub zaszkodził, to na podstawie
danych służby weterynaryjne od razu
wiedziałyby, z której pochodził on pasieki. Poza tym nasi klienci to zwykle
ktoś znajomy bądź rodzina. Miody ze
straganów często nie posiadają żadnych
informacji, a klient jest dla takiego sprzedawcy jednorazową okazją.
Jaki miód jest otrzymywany z pasiek
prowadzonych przez pszczelarzy w Łaziskach?
Głównie są to miody wielokwiatowe.
Ja klasyfikuję je raczej według czasu,
kiedy powstają i co wtedy kwitło. Cóż
z tego, że uzna się miód za akacjowy
tylko na podstawie tego, że kwitnie
wówczas akacja. Owszem, kwitnie,
jednak razem z nią rośnie też mnóstwo
innych kwiatów. Pszczoły nie da się
przywiązać do jednej rośliny. Zatem nie
miód lipowy, tylko lipcowy – kiedy
m.in. kwitną lipy. Czasami pojawiają się
miody nektarowo-spadziowe. Przy
drzewach liściastych często występuje
spadź liściasta, dzięki której miody te
mają kolor mocnej herbaty. W swoich
zbiorach mam także miód rzepakowy,
który otrzymuję, wywożąc ule na pola
rzepaku koło Wisły Wielkiej.
Jakie inne produkty poza miodem
pozyskiwane są z uli w Łaziskach?
Coraz większą popularnością cieszy się
pyłek pszczeli oraz propolis. Ten drugi
stosuje się przy schorzeniach gardła oraz
dróg oddechowych, a także służy do
odkażana ran.
Ile czasu poświęca Pan pasiece?
Nie da się tego zmierzyć. Są takie miesiące, że w pasiece trzeba być codziennie,
reagować na pogodę. Zdarza się, że od
godz. 7.00–8.00 do godz. 19.00 jest
praca. W okresie późnojesiennym jest
trochę oddechu, wtedy mogę sobie pozwolić na wyjazd i odpoczynek. Pozostałe miesiące trzeba dostosować do pasieki. To jest tak naprawdę ciężka praca.
Sporo zależy też od pogody, kiedy jest
zimno, to nie ma kwiatów, jak znów za
ciepło to rośliny nie nektarują. Jest bardzo
wąski przedział temperaturowy, kiedy
Tomasz Kasiak swojej pasiece poświęca sporo czasu
najtrudniejsze, kiedy wiosną idziemy do
ula, podnosimy daszek i cała rodzina jest
martwa. Pszczelarz przywiązuje się do
owadów, a jeśli ma się świadomość, że
przyczynił się do ich śmierci, jest to
szczególnie trudne. Nauka na długo
zapada w pamięć. Zdarzyła mi się taka
sytuacja na początku mojej przygody
z pszczelarstwem, wtedy źle ułożyłem
rodzinę do zimy.
Pańską pasiekę odwiedzają również
mali mieszkańcy naszego miasta.
Tak, w pasiece gościłem dzieci z przedszkoli, MOWRiD-u oraz zuchów i harcerzy. Staram się im pokazać, że trawnik
może mieć różne zastosowanie. Nie musi
być zawsze idealnie przycięty, a każdy
owad może być pożyteczny. Podczas tych
zajęć pada wiele ciekawych pytań. Na
niektóre trudno odpowiedzieć w sposób
dla nich zrozumiały i prosty. Już wprowadzając w skład pszczelej rodziny,
trudno im wytłumaczyć, że tata na jesień
jest wyrzucany z ula, bo jest zbędny…
Katarzyna Wiśniowska
gazeta łaziska
Rodzaje miodów i ich
charakterystyka
Miód akacjowy – w stanie płynnym kolor
bezbarwny lub jasnosłomkowy, długo nie
krystalizuje; charakteryzuje się najmniejszą
zawartością pyłków; polecany alergikom;
pomocny w nadkwasocie i zaburzeniach
przewodu pokarmowego.
Miód gryczany – w stanie płynnym kolor
ciemnoherbaciany do brunatnego; pomocny
w schorzeniach układu krążenia oraz przy
złamaniach kości, wpływa na odbudowę komórek kostnych.
Miód lipowy – w stanie płynnym kolor
żółty lub zielonkawożółty; pomocny w stanach
zapalnych oskrzeli i płuc, a także przy przeziębieniach, anginach i zapaleniu zatok.
Miód malinowy – w stanie płynnym kolor
żółtawy; stosowany przy przeziębieniach
i stanach gorączkowych, działa napotnie;
wspomaga leczenie nieżytu żołądka i niedokrwistość; przeciwmiażdżycowy.
Miód mniszkowy – w stanie płynnym kolor
jasnożółty, szybko krystalizuje; wspomaga
leczenie chorób serca, wątroby i dróg żółciowych; dzięki zawartej w swoim składzie
cholinie obniża poziom lipidów w wątrobie
i zwiększa efekt żółciopędny.
Miód rzepakowy – w stanie płynnym kolor
słomkowy, po skrystalizowaniu biały lub
kremowy; ze względu na największą zawartość
glukozy jest pomocny w stanach zapalnych
wątroby, woreczka żółciowego i przewodu
pokarmowego; zalecany we wczesnych stadiach marskości wątroby, ma silne właściwości
odtruwające i stymulujące metabolizm komórkowy; wspomaga serce oraz naczynia
wieńcowe.
Miód spadziowy – w stanie płynnym szary,
zielonkawy; odznacza się najwyraźniejszą
aktywnością bakteriobójczą; pomocny w schorzeniach dróg oddechowych; najbogatszy
w mikroelementy i pierwiastki śladowe
spośród innych miodów, uzupełnia niedobory
organizmu.
Miód wielokwiatowy – w stannie płynnym
kolor żółty, po skrystalizowaniu jasnobrązowy;
ma działanie wielokierunkowe, wzmacnia
serce, pomocny w stanach alergicznych dróg
oddechowych.
Miód wrzosowy – w stanie płynnym kolor
ciemnobrunatny, po skrystalizowaniu pomarańczowy lub ciemnobrunatny; wspomaga
leczenie chorób przewodu moczowego,
kamicy nerkowej, prostaty, zapalenia jelit,
biegunki.
Źródło: „Produkty pszczele w apiterapii”.
W: „Zdrowie i APITERAPIA.” Czasopismo ekologiczne, nr1(2)/2011 rok, s. 23–25.
1 - 15 września 2014 17
ciekawi ludzie
gazeta łaziska
Nieplanowana przygoda z gwarą
Pani Maria urodziła się w Podlesiu,
a do Łazisk przeprowadziła się razem
z rodzicami, kiedy miała 5 lat. Gwarę
poznawała w rodzinnym domu, na podwórku, rosła razem z nią, więc nie musiała się jej specjalnie uczyć. Jak sama
zaznacza, nie miała również żadnych
planów związanych ze śląskim językiem.
W lipcu 2009 roku moi dziadkowie obchodzili 70. rocznicę ślubu. Chciałam to
jakoś oryginalnie uczcić, ale nie miałam
pomysłu. Dopiero jesienią, kiedy przeczytałam w „Gościu Niedzielnym” artykuł o finalistce konkursu „Po naszymu,
czyli po śląsku” z roku 2009 organizowanego przez Radio Katowice, pomyślałam, że na cześć mojej Babci i mojego
Dziadka ułożę o nich monolog po śląsku.
Rok później wystąpiłam z tym monologiem w kolejnej edycji tego konkursu.
Dostałam się do grona półfinalistów
i w nagrodę pojechałam na trzydniową
wycieczkę do Brukseli – opowiada
o swojej pierwszej przygodzie z gwarą
Maria Tyman. Po raz drugi swoich sił
spróbowała w konkursie „Napiszmy to
po naszymu”, organizowanym przez
Górnośląski Związek Emerytów i Rencistów w Mikołowie. Dowiedziała się
o nim zupełnie przypadkowo – będąc na
zakupach w Mikołowie, zobaczyła wywieszony przy Miejskim Domu Kultury
plakat. Napisała monolog o pracy i...
wygrała.
W pisaniu po śląsku czuła się dobrze,
ale o aktorstwie w ogóle nie myślała.
W lutym tego roku znajomy z Lędzin
powiedział jej, że w Bieruniu będą wystawiać sztuki po śląsku i szukają osób
dobrze posługujących się gwarą. To był
impuls. „Wklikałam” adres w nawigację
i pojechałam. Dostałam główną rolę
R
E
18 1 - 15 września 2014
Nie wertowała publikacji poświęconych śląskiej gwarze – od początku bazuje
na tym, czego nauczyła się w rodzinnym domu. Łaziszczanka Maria Tyman wygrała
jedną z edycji konkursu „Napiszmy to po naszymu”, dwa razy dostała się do półfinału konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku”, a ostatnio dostała rolę Dory w jednoaktówce „Freedland” wystawianej w bieruńskim Domu Kultury „Gama”
starczyło, musiałam jeszcze nauczyć się
dobrej dykcji i tego, jak się poruszać na
scenie. Ćwiczenia przepony, rozciąganie
samogłosek – musiałam się nauczyć
mówić trzy razy wolniej, niż normalnie
oraz trzy razy wolniej wykonywać gesty.
Na początku było to komiczne, nienaturalne, raz po raz wybuchaliśmy śmiechem.
Bałam się, że nie będę potrafiła opanować śmiechu przed publicznością...
Premiera miała miejsce 20 czerwca
w DK „Gama” w Bytomiu. Stres był tak
ogromny, że od razu na początku pomyliłam tekst, ale jak się później okazało,
nikt się nie zorientował. Zaletą stania na
scenie jest to, że nie widzi się widowni, bo
20
Fot. z archiwum M. Tyman
– dodaje pani Maria i przedstawia fabułę
jednoaktówki. – „Freeland” to opowieść
o trudnych wyborach, jakich dokonywali
Ślązacy w latach 80., żeby poprawić swój
byt. Dora, główna bohaterka, postanawia
wyjechać do Niemiec i informuje o tym
męża Achima. Ona podjęła już decyzję,
ale on nie chce o tym nawet słyszeć. Po
długich rozmowach, próbach przekonania męża, kłótniach, podczas których
pada wiele raniących słów, ona odchodzi.
Pani Maria zaczęła jeździć na próby do
Bierunia. Teoretycznie miały być co tydzień, ale często wypadały. Łaziszczanka
miała okazję zetknąć się z prawdziwym
kunsztem aktorskim. Maria Tyman: – To,
że potrafiłam mówić po śląsku, nie wy-
Maria Tyman (w środku) jako Dora w spektaklu „Freeland”
K
L
A
M
A
ludzkie losy
Dziewczynka z „bidula”
Opowiem Wam pewną historię. Historię losów dziewczynki, która została oddana
do domu dziecka z powodu trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej. Jej biologiczna
matka w 1968 roku postanowiła wyjechać do Szwecji. Zabrała ze sobą tylko trójkę
najstarszych dzieci. W Polsce została niespełna roczna dziewczynka i jej o dwa lata
starsze rodzeństwo – Adam i Ewa
towana. Szok, złość, pretensje do całego
świata – właściwie trudno wymienić
wszystkie uczucia, które w takim momencie targały nastolatką wchodzącą
w dorosłość: – Pamiętam, jak w niedzielne
południe podeszłam do mamy obierającej
ziemniaki i zapytałam wprost – powiedz
mi, czy to prawda? Mama spojrzała na
stwie. Nieraz padałam zmęczona o 19.00
– nawet kolacji nie chciało mi się jeść.
Rano wstawałam wcześnie, żeby przed
wyjściem do pracy pomóc mamie w obrządku. Tak minęło moje dzieciństwo
i najlepsze lata młodości.
Życie toczyło się dalej. Nasza bohaterka
założyła rodzinę, urodziła dzieci, pracowała zawodowo jednocześnie ciągle
pomagając rodzicom w gospodarstwie. Od
początku znajomości jej sojuszniczką była
teściowa. To wspaniała kobieta i dziękuję
losowi, że postawił ją na mojej drodze.
Była i jest zawsze, kiedy jej potrzebuję
– pani Emilia mówi o swojej teściowej
niezwykle ciepło.
Myśli o biologicznej rodzinie, zwłaszcza
rodzeństwie, nie dawały jej spokoju, ale
Fot. z archiwum E. Wojtowicz
Emilia Wojtowicz – wysoka blondynka
z ciągle obecnym promiennym uśmiechem
na twarzy. Jest niezwykle energiczną
i pewną siebie kobietą, która dokładnie
wie, czego chce. Prowadzi bloga, pisze
pamiętniki i wiersze, prowadzi audycje
w radiu internetowym, kilkakrotnie wygrała Rajd Karolinek. Jej pasją jest muzyka
i fotografia. To ta niespełna roczna dziewczynka z „bidula”. Moja historia jest już
znana w internecie, gdyż wiele osób
czytało moje pamiętniki i nawiązywało ze
mną kontakt. Opowiadam moją historię
przede wszystkim dlatego, żeby pokazać
ludziom, że dziecko z domu dziecka nie jest
wcale gorsze i też może wyrosnąć na porządnego człowieka, założyć rodzinę
oraz dawać dużo miłości i radości innym
– wyznaje pani Emilia, której historia
życiowa to dobry materiał na poruszający
scenariusz filmowy. Ale zacznijmy od
początku.
Nie miała jeszcze roku, gdy została
oddana do domu małego dziecka z powodu
trudnej sytuacji materialnej w rodzinie.
W wieku czterech lat trafiła do rodziny
adopcyjnej i zamieszkała w Łaziskach.
– Od początku byłam bardzo żywiołowym
dzieckiem i może dlatego zwróciłam
uwagę moich przybranych rodziców.
Kiedy pierwszy raz zobaczyłam mojego
przybranego ojca, od razu do niego podbiegłam. To była miłość od pierwszego
wejrzenia – uśmiecha się pani Emilia.
– Ale mówiąc poważnie, tata był jedyną
osobą, która kochała mnie bezwarunkowo,
taką, jaka byłam. Nigdy nie dał mi odczuć,
że nie jestem jego biologicznym dzieckiem.
Matka z kolei na swój sposób na pewno
mnie kochała, ale nie do końca potrafiła
okazywać uczucia, była surowa i wymagająca. Pobyt małej Emilki w nowym
domu to była prawdziwa szkoła życia.
Poza nauką musiała pomagać rodzicom
w gospodarstwie. Nie było łatwo, ale jak
sama zaznacza, ona też dawała rodzicom
popalić. Wszędzie było mnie pełno i potrafiłam nieźle narozrabiać – dodaje moja
rozmówczyni.
Kiedy skończyła 17 lat – jej życie wywróciło się do góry nogami. „Życzliwe”
koleżanki powiedziały jej, że jest adop-
gazeta łaziska
Rodzeństwo w komplecie. Od lewej: Lidia, Emilia, Wiesław, Alfreda
mnie i kartofel z nożem wypadły jej z rąk,
a ojciec pobladł. Zaczęło się wypytywanie
kto, co, skąd, jak? Odpowiedziałam
wprost, że dowiedziałam się od dziewczyn
w szkole. Wtedy przyznali, że to prawda
i trochę opowiedzieli o przeszłości. Poznałam również nazwisko matki. Przeżyłam to na swój sposób. Opuściłam się
w nauce, zaczęłam grzebać w przeszłości.
Znalazłam adres matki biologicznej. Pojechałam tam i od jej sąsiadek dowiedziałam się, że owszem taka pani tu
mieszkała, ale kilka lat wcześniej wyjechała do Szwecji, zabierając trójkę najstarszych dzieci, a trójkę zostawiła. W tej
trójce pozostawionych dzieci byłam i ja.
Dowiedziałam się też, że została siostra
i brat. Siostra została adoptowana do
rodziny zastępczej, a o losie brata wiedziałam tylko tyle, że moim rodzicom
proponowano jego adopcję. Oni jednak
wzięli tylko mnie. Skończyłam szkołę
z ocenami niższymi. Zaczęłam pracę zawodową i nadal pracowałam w gospodar-
nie wiedziała, w jaki sposób do nich dotrzeć. Nie drążyłam tematu też ze względu
na szacunek dla mojego przybranego ojca,
dla którego były to bardzo ciężkie przeżycia. Powtarzał mi ciągle – daj sobie
spokój, będziesz jeszcze bardziej cierpieć.
I dałam. Jednak po jego śmierci temat
wrócił. Zaczęłam od USC w Tychach,
gdzie otrzymałam oryginalny akt urodzenia. Nie wiedziałam wtedy, jak stanie
się on ważny – stwierdza.
W końcu pani Emilia powoli zaczęła się
godzić z faktem, że nigdy nie odnajdzie
rodzeństwa. Gdy 21 lipca 2010 roku zobaczyła w swojej skrzynce mailowej
wiadomość zatytułowaną „Biologiczna
matka w Szwecji”, zamarła. Nadawcą
wiadomości była kobieta o imieniu Marianna: – „Witaj! Czy chcesz coś wiedzieć
o Twojej biologicznej matce i trójce rodzeństwa w Szwecji? Mogę Ci pomóc.
Mieszkam od lat w Szwecji i mam dostęp
do registru ewidencji ludności w Szwecji.”
20
1 - 15 września 2014 19
gazeta łaziska
ludzkie losy
Dziewczynka z „bidula”
19
Nasza bohaterka dopiero po tygodniu
zdecydowała się odpowiedzieć. To było
bardzo trudne. Naprawdę nie wiedziałam,
co o tym myśleć. Marianna napisała, że
czytała w internecie moje pamiętniki
i bardzo wzruszyła ją „Historia dziewczyny z bidula”. Okazało się, że od lat
mieszka w Szwecji i często na prośbę
różnych osób odnajduje informacje na
temat czyichś losów. Tam nie ma problemu
z uzyskaniem takich informacji – wystarczy znać imię, nazwisko i datę urodzenia. Muszę szczerze przyznać, że już
nie byłam pewna, czy chcę cokolwiek o tej
rodzinie wiedzieć. W końcu, nie oczekując
zbyt wiele, przesłałam jej dane matki,
o które prosiła, i czekałam… – pani Emilia
wspomina ten okres jako jeden z najbardziej emocjonujących. Wkrótce dostała
informacje o matce i jednej z sióstr – Alfredzie. Okazało się, że matka zmarła
cztery lata wcześniej, a siostra była bardzo
zaskoczona telefonem Marianny. Napływały kolejne informacje – jest jeszcze
brat Wiesław i siostra Lidia. Przez 50 lat
nie udało mi się zdobyć nawet jakichś
ogólnych informacji na temat mojej bio-
Emilia Wojtowicz przy grobie biologicznej matki
Nieplanowana przygoda...
18
reflektory świecą prosto w oczy. Podczas
jednej ze scen mój sceniczny mąż dmucha
mi dymem papierosowym w twarz. Na
próbach graliśmy to z paluszkami,
podczas próby generalnej aktor grający
Achima zapomniał papierosów. Kiedy
podczas premiery poczułam na twarzy
dym papierosowy, o mało się nie zakrztusiłam i... zapomniałam tekst. Ale na
szczęście pani reżyser dyskretnie podpowiadała zza kulis – pani Maria dobrze
wspomina swój debiut sceniczny i przyznaje, że było to niezwykłe przeżycie.
W grupie amatorskiej, z którą grała,
okazała się jedyną osobą spoza Bierunia.
Gra aktorska to dla niej zupełna nowość,
ale dzięki życzliwemu nastawieniu osób
biorących udział w przedsięwzięciu,
przygoda ze sceną była ciekawym doświadczeniem. Po premierze w Gazecie
20 1 - 15 września 2014
Wyborczej można było przeczytać
m.in. „Bardzo dobrze zagrali aktorzy
amatorzy tę jednoaktówkę. Zwłaszcza
Maria Tyman, bo ta rola nie do śmiechu
i z grepsów. Jej Dora budzi się z wolna
na naszych oczach do samodzielnego
życia, ucieka z pułapki nadanego przez
los dupowatego modelu życia i myślenia”.
Czy pani Maria pójdzie za ciosem
i zagra w kolejnych sztukach? Na razie
zagrałam raz i oczywiście bardzo się
z tego cieszę, ale zdecydowanie lepiej
czuję się w pisaniu. Nie ukrywam jednak,
że bardzo by mnie ucieszyło, gdybyśmy
tę sztukę mogli zagrać w łaziskim MDK
– zaznacza pani Maria. Nasza rozmówczyni wystąpiła jeszcze dwa razy w konkursie „Po naszymu, czyli po śląsku”
w roku 2012 i 2013. W ubiegłym roku
ponownie znalazła się w gronie półfinalistów. Udział z konkursie to przede
logicznej rodziny, a teraz w ciągu kilku dni
odzyskałam rodzeństwo. Początki były
trudne dla nas wszystkich, bo dla nich
nagle zmartwychwstałam. Tak, zmartwychwstałam, gdyż nie wiadomo dlaczego matka powiedziała im, że umarłam
jako dziecko. Pamiętam pierwszą rozmowę
telefoniczną, a potem spotkanie z Lidią
w Tychach u jej przyjaciółki, po dwóch
miesiącach z Alą i bratem już w Szwecji.
Brat przywitał mnie ogromnym bukietem
kwiatów – wspomina wzruszona Emilia.
W ciągu tych czterech ostatnich lat
nasza bohaterka trzykrotnie była w Szwecji
u swoich sióstr i brata. Teraz wiem, że
dwójka rodzeństwa, która pozostała
w kraju, już nie żyje. Podczas pierwszej
wizyty odwiedziłam też grób matki. Było
to bardzo bolesne przeżycie. Od starszej
z sióstr – Lidki dostałam w prezencie
ślubną obrączkę matki, od Alfredy
– krzyżyk, który wspólnie kupili jej na
ostatnie urodziny. Dziwne to uczucie mieć
pamiątki po matce, której się nigdy nie
spotkało – dodaje pani Emilia. Rodzeństwo odwiedziło ją również w Polsce.
– Każde spotkanie to rodzinne święto,
próbujemy nadrobić stracone lata. Szkoda,
że są tak daleko, ale dobrze, że w końcu
są! – zaznacza nasza bohaterka. – Przykre
jest to, że rodzeństwo blisko mieszkające
potrafi się znienawidzić, a ja za swoim
wciąż tęsknię. Zazdroszczę im, że są tak
blisko siebie i mogą się odwiedzać kiedy
tylko mają na to ochotę. Mnie pozostaje
nadzieja na kolejne spotkania i mnóstwo
pytań, na które już nikt mi nie odpowie.
Małgorzata Strzelczyk
wszystkim spotkania z ciekawymi ludźmi,
poznawanie różnych odmian naszej
gwary, nawiązywanie przyjaźni – dodaje.
– Dzięki temu konkursowi dowiedziałam
się, że w Teksasie w Stanach Zjednoczonych mieszkają Ślązacy, których
przodkowie wyemigrowali „za wielką
wodę” w poszukiwaniu lepszego życia
w II poł. XIX wieku. Dzisiaj mieszka tam
czwarte i piąte pokolenie tych śląskich
osadników. Posługują się oni piękną
archaiczną gwarą z amerykańskim akcentem. Pani Maria Pańczyk-Pozdziej,
pomysłodawczyni i organizatorka konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku”,
nawiązała z nimi kontakt i w latach
1998 i 2006 zorganizowała konkurs „Po
naszymu, czyli po śląsku w Teksasie”.
A w 2012 roku do Teksasu pojechała
trójka laureatów konkursu z 2011 roku,
którzy zdobyli tytuł „Ślonzoka nad
Ślonzoki.”
Małgorzata Strzelczyk
rozmaitości
FELIETON
Kto pyta, nie błądzi,
czyli podróże
kształcą
Drodzy Czytelnicy!
Wakacje się skończyły i pozostały nam wspomnienia wraz z setkami wykonanych zdjęć oraz
kilku godzin nakręconych filmów. Nie wnikam
w treść i wartości artystyczne owych filmów, bo
wszystkie one są takie same, a różnią się jedynie
twarzami aktorów.
Korzyści, jakie wynieśliśmy jeszcze z wakacji, to
poszerzenie naszej wiedzy, bo wiadomo, że podróże kształcą. Nawet, gdy ktoś jest bardzo odporny na przyswajanie wiedzy, to zawsze mu coś
tam w tej głowie i pamięci pozostanie, a zatem
będzie wiedział, jak nazywało się morze, w którym
zażywał kąpieli, a także, w jakiej miejscowości był
hotel, w którym był zakwaterowany, że nie
wspomnę o takich detalach, jak nazwa państwa,
które gościło naszego urlopowicza. Z tak zdobytą
i szczegółowo ugruntowaną wiedzą, wraca nasz
rodak do domu, a podczas najbliższego spotkania
towarzyskiego może zabłysnąć świeżo posiadłą
wiedzą.
Mniej aktywni wczasowicze wypoczywali, zdając
się na biura turystyczne, zaś inni sami zaplanowali
cel i trasę podróży, ale dzięki temu zdobyli sporą
dawkę nowej wiedzy, którą mogli czerpać garściami.
W czasie takiej wyprawy, bo to w końcu jest
wyprawa, turysta, co krok dowiaduje się czegoś
nowego. Niestety, czasem coś zakłóci zaplanowany
wypoczynek i może wprowadzić turystę w lekkie
zakłopotanie. Taki stan rzeczy może spowodować
dopiero co zakupiona nawigacja, wówczas, gdy
z niewyjaśnionych powodów przestanie mówić,
w którym momencie mamy skręcić naszym samochodem. Teraz samochód bez nawigacji, sprawnej
nawigacji, jest zdany na intuicję kierowcy i drogowskazy, które nie zawsze mówią prawdę. Owszem
pozostaje jeszcze mapa lub plan miasta, ale okazuje
się, że jest ona z czasów dawnych, a co by tu nie
powiedzieć, to w ostatnich latach trochę dróg
przebudowano, a i autostrady też powstały, no
i taka mapa nadaje się na makulaturę.
Może się zdarzyć, że zabłądzimy, mapa bezużyteczna, więc pytamy napotkanego tubylca o drogę,
a wtedy musimy wiedzieć jak pytać, w zależności
od tego, kogo pytamy. Jeśli chcemy dotrzeć,
np. do Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu i jeśli zapytamy mężczyznę, to z pewnością nie będzie
wiedział gdzie ono jest, ale będzie wiedział jak
dotrzeć do sklepu z elektronarzędziami, który
mieści się naprzeciw owego muzeum i o ten sklep
musimy pytać. Jeśli pytamy kobietę, to ona też nie
będzie wiedziała, gdzie to muzeum się mieści, ale
będzie wiedziała, gdzie jest perfumeria, która
zlokalizowana jest obok tej placówki i o tę perfumerię pytamy, tak samo jak zapytamy dziecko
o lodziarnię, która mieści się w pobliżu szacownego
muzeum.
Jak sami widzicie przy pewnej dozie wprawy
można sobie poradzić, bo kto pyta, nie błądzi,
a podróże jednak kształcą.
Mimo wszystko zadbajmy o sprawność nawigacji
samochodowej i o zaktualizowanie mapy, tak żeby
nie była to mapa z roku 1939, bo wtedy w okolicy
skrzyżowania autostrad A4 i A1 w Gliwicach każe
nam przygotowanie dokumentów do odprawy
granicznej.
Pozdrawiam.
Marek Marudny
gazeta łaziska
Świat wielkich gór… w Łaziskach
Już we wrześniu w Miejskim Domu
Kultury w Łaziskach Górnych odbędzie
się czwarta edycja Łaziskiego Festiwalu
Górskiego „Pod Górę”. W tym roku ponownie organizatorzy przewidzieli dwa
dni festiwalowych wrażeń – zapraszamy
26 i 27 września.
Jak co roku, i tym razem na amatorów
gór wysokich oraz wszelakich form
podróżowania czeka wiele niespodzianek. Goście festiwalowi z najwyższej półki z gwiazdą festiwalu
Marcinem Tomaszewskim na czele.
Tematyka gór wysokich, podróży, rowerów oraz ekstremalnych spływów
kajakowych. Liczne, jak w poprzednich
edycjach, konkursy z nagrodami dla
widzów festiwalu. Smaczny poczęstunek. Wystawa fotografii górskiej oraz
wiele innych atrakcji. Organizatorzy
zapraszają również wszystkich chętnych
do wysyłania prac w konkursie fotograficznym oraz zgłaszania swoich wypraw
w konkursie na najciekawszą wyprawę
o nagrodę „Złotej Hołdy”.
Impreza jest całkowicie bezpłatna.
Sala Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych już czeka na zapełnienie
przez pasjonatów gór i podróży.
Michał Słowioczek
Podziękowanie za dar trzeźwości
Społeczność Stowarzyszenia Klubu
Abstynenta „POWRÓT” – 47 osób uzależnienionych, współuzależnieni i całe
rodziny z powiatu mikołowskiego
– uczestniczyła w lipcu w XXII Ogólnopolskich Spotkaniach Trzeźwościowych
pod hasłem „Tobie powierzam się”
w Sanktuarium Matki Boskiej Licheńskiej.
Wyjazd miał na celu podziękowanie za dar
trzeźwości, za 28-lecie Klubu Abstynenta
„Powrót” oraz modlitwę o wzmocnienie
rodzin oraz integrację społeczności klubowej i zaakcentowanie sierpnia jako
miesiąca trzeźwości i miesiąca pamięci
narodowej – informuje Tadeusz Rosa,
prezes stowarzyszenia. – Nowością w tym
roku była scena dla młodzieży przed budynkiem Centrum Pomocy. Zainteresowani
mieli możliwość uczestnictwa w indywidualnych spotkaniach z psychologami, terapeutami uzależnień i doradcami rodzinnymi Licheńskiego Centrum Pomocy.
Przedsięwzięcie koordynowało małżeństwo Jolanta i Adam Sadowscy
z pomocą kolegów oraz koleżanek z klubu.
Wyjazd finansowany był ze środków własnych uczestników, a autokar i artykuły
spożywcze częściowo z dotacji Gminy
Mikołów.
mtr
 PIŁKA NOŻNA
Passa ligowych zwycięstw kontynuowana
Polonia Łaziska – BKS Stal BielskoBiała 1:0 (0:0)
Bramki: 1:0 Krakowski 48’
W meczu 5. kolejki podopieczni trenera
Bosowskiego rywalizowali na własnym
obiekcie z BKS Stal. Pierwsza połowa
rozpoczęła się bardzo nieprzyjemnie.
W 4. minucie w starciu z Kozikiem
ucierpiał Wawoczny – kontuzja okazała
Terminarz – III liga
9. kolejka (6 września, sobota, godz.
16.30)
Szombierki Bytom – Polonia Łaziska
10. kolejka (13 września, sobota, godz.
16.00)
Polonia Łaziska – Piast II Gliwice
11. kolejka (20 września, sobota, godz.
16.00)
Swornica Czarnowąsy – Polonia Łaziska
się na tyle poważna, że Wawocznego ze
stadionu wywiozła karetka pogotowia.
Premierowa odsłona meczu przebiegała
pod dyktando gości z Bielska.
W 29. minucie strzał Lewandowskiego
z siedmiu metrów obronił Franke, a tuż
przed końcem uderzenie Zdolskiego
z 10 m zablokowali obrońcy. Drugą
połowę świetnie rozpoczęła Polonia
– Krakowski wykorzystał zamieszanie
po rzucie rożnym i z kilku metrów wpakował piłkę do siatki. Bielszczanie do
końca meczu próbowali wyrównać –
strzał Mieszczak trafił jednak tylko
w słupek, a piłka po główce Brychlika
przeleciała nad poprzeczką. Łaziszczanie
odgrażali się kontrami, jedną z nich
celnym uderzeniem zakończył Badura,
ale na posterunku był Kozik, który sparował piłkę. Polonia wygrała trzeci mecz
z rzędu i awansowała do czołowej trójki
w tabeli. mkk
1 - 15 września 2014 21
sport
gazeta łaziska
Nowi zawodnicy na PolArenie
Przed pierwszym spotkaniem warto
wspomnieć o ruchach kadrowych – z Łaziskami pożegnali się napastnicy Mateusz
Majsner (Skra Częstochowa) i Łukasz
Mieszczak (BKS Bielsko), pomocnicy
Radosław Kaczmarczyk (Podlesianka
Katowice) i Mateusz Mazurek (GKS
Katowice) oraz wychowanek Polonii,
obrońca Karol Króliczek (Rozwój Katowice). Na PolArenę przybyła liczna
grupa nowych zawodników. Z pewnością
najbardziej lokalnych kibiców cieszy
powrót charyzmatycznego bramkarza
Rafała Franke (Slavia Ruda Śląska),
oprócz tego łaziszczanie powitają
w nowych barwach Tadeusza Tyca i Macieja Wolnego (Rozwój), Adama Krakowskiego (Zdzieszowice), Mateusza
Wawocznego (Polonia Głubczyce),
Jakuba Nawrockiego (Górnik Wesoła),
Miłosza Węglarza (Stadion Śląski), Alexa
Tyszczaka (Ruch Chorzów), Jakuba
Szramka (Ruch Radzionków), Pawła
Mazurka (GKS Katowice) i wychowanka
Polonii Łaziska Wojciecha Oltmana
(Gwarek Zabrze). mkk
Niedzielny remis
Szombierki Bytom – Polonia Łaziska
1:1 (1:0)
Bramki: 1:0 Pączko 37’, 1:1 Tyc 56’
Nietypowo, bo w niedzielne wczesne
popołudnie Polonia Łaziska zainaugurowała występy w nowym sezonie III ligi
opolsko-śląskiej. Po pauzie w 1. kolejce
spowodowanej grą Odry Opole w Pucharze Polski łaziszczanie swój pierwszy
mecz rozegrali w Bytomiu z miejscowymi
Szombierkami, które swoją inaugurację
zaliczyły tydzień wcześniej. Mecz nie
należał do najbardziej widowiskowych.
W 15. minucie bliscy zdobycia bramki byli
gospodarze – w sytuacji sam na sam z Rafałem Franke znalazł się Pączko, ale nie
był w stanie pokonać przytomnie interweniującego goalkeepera. Na osiem minut
przed końcem pierwszej odsłony znów
w dobrej sytuacji znalazł się Pączko – tym
razem uderzenie z siedmiu metrów znalazło drogę do bramki i gospodarze objęli
prowadzenie. Łaziszczanie odpowiedzieli
dziesięć minut po przerwie. Rzut rożny
egzekwował Wawoczny, a celnym
strzałem popisał się Tyc, zdobywając
swoją pierwszą ligową bramkę dla Polonii.
Polonistom udało się jeszcze w 90. minucie
wpakować futbolówkę do bramki, jednak
Tyszczak przy podaniu Sudy znajdował
się na pozycji spalonej i arbiter nie uznał
gola. mkk
Zabójcza druga połowa w osłabieniu
Pniówek Pawłowice Śląskie – Polonia
Łaziska 0:3 (0:0)
Bramki: 0:1 Wawoczny 53’, 0:2 Badura
81’, 0:3 Rybak 84’
W 59. minucie boisko po drugiej żółtej
kartce opuścił Tadeusz Tyc (Polonia).
Zaledwie trzy dni po pokonaniu Skry
łaziszczanie rozegrali swoje kolejne ligowe
spotkanie. W 4. kolejce Polonia w derbowym pojedynku zagrała w Pawłowicach
z Pniówkiem. W pierwszej połowie łaziszczanie mieli spore problemy ze stwarzaniem sytuacji podbramkowych, zaś po
stronie Pniówka warto wspomnieć sytuacje
Przybyły, Kosteckiego i Kucharskiego,
po których nie padła jednak bramka. Po
przerwie Polonia zaczęła grać zdecydowanie lepiej, efektem czego była bramka
osiem minut po wznowieniu gry. Po podaniu Kruka w pole karne wbiegł Wawoczny, który pewnym uderzeniem
otworzył swój strzelecki dorobek
w barwach łaziskiego klubu. Od 59. minuty
podopieczni trenera Bosowskiego musieli
22 1 - 15 września 2014
radzić sobie w osłabieniu, po tym jak
z boiska za drugą żółtą kartkę wyleciał Tyc.
Poloniści poradzili sobie jednak wybornie
– łaziszczanie zdecydowanie przeważali na
boisku, a w 81. minucie po asyście Wolnego
futbolówkę do siatki skierował Badura, dla
którego podobnie jak dla Wawocznego
było to premierowe trafienie w seniorskiej
drużynie Polonii. Trzy minuty później pada
kolejny gol dla przyjezdnych – dośrodkowanie Sucheckiego trafia na głowę
Rybaka, który pokonał Podolaka ustalając
końcowy wynik meczu na 0:3. mkk
Nieudany powrót
trenera Mrozka
Polonia Łaziska – Skra Częstochowa
2:0 (2:0)
Bramki: 1:0 Suchecki 16’, 2:0 Tyc 24’
Polonia Łaziska po raz pierwszy rozegrała spotkanie w nowym sezonie przed
własną publicznością w ramach 3. kolejki
rozgrywek. Rywalem podopiecznych
trenera Bosowskiego w środowe późne
popołudnie była Skra Częstochowa, prowadzona przez byłego i dobrze rozpoznawanego trenera Polonii Łaziska – Piotra
Mrozka. Od początku spotkania bardzo
aktywny był duet Suchecki – Tyc, który
jak się później okazało, był kluczowy dla
całego spotkania. Już w 3. minucie „Suchy”
niecelnie uderzył z dystansu, a siedem
minut później przy próbie przelobowania
bramkarza minimalnie chybił Tyc.
W 16. minucie kolejny raz swojej szansy
spróbował Suchecki – próba okazała się
wyśmienita, ponieważ strzał z dystansu
naszego lewego obrońcy powędrował
w samo okienko bramki bezradnego bramkarza Skry – Woszczyny. Zaledwie osiem
minut później drugie ogniwo wspomnianego duetu również zawędrowało do
notesu sędziego. Tyc przyjął sobie piłkę
w polu karnym i uderzeniem pod poprzeczkę pokonał Woszczyny podwajając
prowadzenie łaziszczan. W kolejnych
minutach nieco żwawiej zaatakowali
goście, a zdenerwowany trener Mrozek
dokonał podwójnej zmiany już w 35. minucie. Chwilę później groźnie zrobiło się
pod naszą bramką, ale Rafała Franke po
strzale Tomczyka uratowała poprzeczka.
W drugiej połowie łaziszczanie skupili się
na obronie korzystnego wyniku i poza
sytuacją Krakowskiego z 50. minuty nie
stworzyli żadnych okazji. Goście mieli
problemy z wykonaniem dokładnego
ostatniego podania – dopiero w doliczonym czasie meczu poważnie zagrozili,
kiedy to kolejny raz ustrzelili poprzeczkę
– tym razem po strzale Woldana. Polonia
odniosła swoje pierwsze zwycięstwo w sezonie. mkk
Szybkie pożegnanie z Pucharem Polski
Piast Bieruń Nowy – Polonia Łaziska
1:1 (1:1), rzuty karne: 5-4
Bramki: 0:1 Wolny 20’, 1:1 Rzepa
28’(k)
Już na 1/8 finału Pucharu Polski na
szczeblu podokręgu Tychy Polonia Łaziska
zakończyła swoją przygodę z tymi rozgrywkami. Mecz rozpoczął się dobrze dla
III-ligowców – w 20. minucie bramkę dla
Polonii zdobył Wolny, ale osiem minut
później gospodarze wyrównali dzięki
Rzepie, który skutecznie wykonał rzut
karny. W serii rzutów karnych, która
okazała się potrzebna do wyłonienia zwycięzcy skuteczniejsi okazali się piłkarze
Piasta i wyeliminowali rywala. mkk
rozrywka
gazeta łaziska
KRZYŻÓWKA » NR 16
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki
nr 13/2014 otrzymuje
Renata Madeja. Hasło brzmi:
„Upały lipcowe, mrozy styczniowe”.
Prosimy o odbiór nagrody w redakcji.
Autorem krzyżówki
jest TOM.
Rozwi¹zanie krzy¿ówki utworz¹
litery z pól ponumerowanych od
1 do 37w prawym dolnym rogu.
Poziomo
1 –drapieżnik z rodziny psów mniejszy od lisa
4 –członek maszoperii
7 –państwo w Afryce ze stolicą w Kampali
8 –obrzucanie kogoś obelgami
9 –rozpinany pomiędzy dwoma słupami lub
drzewami
11 –duży głaz
13 –Indianin należący do zespołu grup
etnicznych Ameryki Północnej
15 –kolor niebieski, błękitny
16 –nietykalna świętość
17 –od 55 roku kochanka cesarza Nerona
18 –budynek przeznaczony do hodowli trzody
chlewnej
19 –góry w Ameryce Południowej
20 –samochód
21 –tworzywo sztuczne
22 –dawniej (zwłaszcza w krawiectwie)
lewa strona
23 –narzędzie do szycia
24 –przelanie praw na inną osobę
25 –płynny środek spożywczy
27 –zniżka
30 –dawniej dynia
33 –miejsce bitwy 10 kwietnia 1831 roku
34 –opiekunka
35 –grupa zwierząt, np. bydła, owiec
36 –państwo w Afryce ze stolicą w Lilongwe
Pionowo
1 –ssak drapieżny z rodziny łasicowatych
2 –uszkodzenie jakiegoś urządzenia
3 –najdłuższa rzeka Francji
4 –wyspa na Morzu Śródziemnym
5 –pokarm pozostawiany w celu zwabienia
zwierzyny
6 –przyprawa stołowa
9 –przywidzenie, omam
10 –osoba przewożąca zwłoki
12 –zakład produkujący kotły
14 –wyrób cukierniczy z masy kakaowej,
zwykle w tabliczkach
25 –rodzaj przenośnego schronienia
26 –tropikalna ryba o charakterystycznym
spłaszczonym ciele
28 –najdłuższa rzeka Bośni i Hercegowiny
29 –w mitologii greckiej bogowie z pokolenia
olbrzymów
31 –naturalny, większy ciek wodny powstały
z połączenia potoków
32 –wyspa przybrzeżna na Bałtyku na pogra niczu Polski
Karty pocztowe z rozwiązanym hasłem oraz naklejonym kuponem prosimy nadsyłać na adres redakcji do dwóch tygodni od ukazania się gazety.
Na zwycięzcę czekają nagrody książkowe.
ISSN 1643 – 1200
Siedziba redakcji:
43–170 Łaziska Górne
ul. Świerczewskiego 2
tel. 32 738 92 29
[email protected]
Wydawca:
Miejski Dom Kultury
43–170 Łaziska Górne
ul. Świerczewskiego 2
tel./faks 32 224 10 33
Łamanie i skład graficzny:
Marcin Łęczycki
[email protected]
Druk: Drukarnia Kolumb
Siemianowice
Redaktor naczelny: Joanna Pasierbek-Konieczny. Redakcja: Małgorzata Strzelczyk, Katarzyna Wiśniowska
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów. Za treść reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
Ogłoszenia i reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00. Więcej zdjęć z imprez organizowanych w naszym
mieście na profilu facebookowym „Gazety Łaziskiej”.
nn
po
1 - 15 września 2014 23
r1
6/2
014
Następny numer ukaże się 15.09.2014 r.
ku
Numer zamknięto 27.07.2014 r.
Jubilaci
60 lat razem
wzajemna miłość oraz kompromis.
Dwoje ludzi, którzy decydują się spędzić
ze sobą życie, pochodzą z różnych
domów, są różnie wychowani, dlatego
ważne jest, żeby w spornych kwestiach
wypracować kompromis – zaznaczają
zgodnie. mms
Fot. M. Strzelczyk
8
sierpnia Gertruda i Henryk
Widak obchodzili diamentowe
gody. 60 lat temu przysięgali sobie
miłość, wierność i uczciwość małżeńską.
Znaliśmy się od dzieciństwa, bo mieszkaliśmy w jednym domu. Mijaliśmy się
często na korytarzu, ale dopiero później
zwróciliśmy na siebie uwagę – wspomina
pani Gertruda. W okresie narzeczeństwa,
które trwało niespełna rok, państwo
Widak spędzali czas na wspólnych spacerach, wyjściach do kina, czasami na
zabawach tanecznych. Od razu po ślubie
narażeni byli na długie rozłąki, bowiem
pan Henryk jako pracownik mikołowskich Palenisk wyjeżdżał na kilkumiesięczne delegacje, m.in. do Indii czy
Chin. Pani Gertrudzie udało się nawet
dwukrotnie dołączyć do męża podczas
jego pracy w Turcji.
Małżonkowie wychowali dwie córki
i syna, doczekali się również pięciu
wnuczek, trzech wnuków, a także trzech
prawnuczek i jednego prawnuka.
Zdaniem szanownych jubilatów receptą
na długotrwały szczęśliwy związek jest
Szanowni Jubilaci – Gertruda i Henryk Widak
Witamy w Łaziskach
Lena Król urodziła się 29 lipca
o godz. 3.34. Po narodzinach ważyła
3480 g i miała 53 cm. Rodzicami Lenki
są Beata i Mateusz.
Krzyś Zimnicki przyszedł na świat
29 lipca. Po urodzeniu ważył 3480 g
i miał 52 cm. Jego rodzicami są Patrycja
i Marcin. Krzyś ma starszą siostrzyczkę
Kamilkę.
Mateusz Michał Stasiński przyszedł
na świat 15 czerwca o godz. 17.45.
Tuż po narodzinach ważył 3800 g i miał
56 cm. Mateusz jest synem Marty
i Dawida, ma 7-letniego barta Maksymiliana. Anna Agnieszka Paczesny, córka
Agnieszki i Adama, przyszła na świat
14 lipca. Tuż po narodzinach miała 57 cm
wzrostu i ważyła 4100 g. Ma starszego
brata Wojtka.
Drodzy Rodzice!
Jeśli chcecie, aby zdjęcie Waszego nowo narodzonego dziecka ukazało się
na naszych łamach, prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny. Można
przesłać zdjęcie wraz z danymi lub zlecić nam zrobienie fotografii maluchowi. Tel. 32 738 92 29, e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty

Gazeta Łaziska nr 17

Gazeta Łaziska nr 17 łeczność Zespół Szkół im. Piastów Śląskich. Niesie to szereg zmian dla każdego z nas. Gimnazjaliści z  najmłodszych uczniów

Bardziej szczegółowo

Gazeta Łaziska nr 23-24.

Gazeta Łaziska nr 23-24. Nr 23-24 (343-344) 15 grudnia 2015 – 15 stycznia 2016 Rok 15 Cena 2 zł

Bardziej szczegółowo

Gazeta Łaziska nr 19.

Gazeta Łaziska nr 19. przez Dolne, ul. Górniczą do ORS „Żabka” i  dalej do centrum Łazisk

Bardziej szczegółowo

Gazeta Laziska nr 5.

Gazeta Laziska nr 5. 47 marca na ul. Moniuszki policjanci zatrzymali mieszkańca Łazisk, który podczas interwencji naruszył nietykalność cielesną funkcjonariusza policji. 47 marca na ul. Wyzwolenia policjanci z Oddziałó...

Bardziej szczegółowo